null

Werbung
Personalia:
Naam:
Na3onaliteit:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Rijbewijs:
Talen:
Burgerlijke staat
Hobbies:
Website:
LinkedIn:
Uur tarief
Erwin Beckers
Nederlands
Zoetermeer
1971
ja
vloeiend Nederlands & Engels
getrouwd (geen kinderen), 2 honden
fotografie
www.programmerenmeterwin.nl
www.linkedin.com/in/ebeckers
in overleg
Profiel:
Pro-actief: niet alleen doen wat er wordt gevraagd, maar ook zelf ac3ef zaken oppakken;
Leergierig: ik ben en blijf up-to-date omdat development mij blijU fascineren;
Meedenkend: met het project, de stakeholders, de techniek, de business etc.;
Flexibel: als project developer gewend aan flexibiliteit qua werk3jd, mensen, plaats, tools etc.;
Klantgericht: een development project is een middel om voor de klant iets te bereiken, geen doel op
zich. De klant staat centraal;
Teamplayer en zelfstandig: gewend om zelfstandig en in teamverband projecten uit te voeren;
Communicatief vaardig: ik kan duidelijk maken wat ik wil, waar het project staat en kan communiceren
met stakeholders, business, projectleiders en developers.
Opleidingen:
1992
2003
2006
2014
HBO Technische informa3ca
Master Technisch Architect
MCSD / MCPD
SCRUM Master
Skills:
•
C# 2.0 t/m 4.5
•
ASP.NET / ASP.NET MVC 5
•
HTML5 / CSS3 / javascript / typescript / LESS
•
Angular 2 / AngularJs / SailsJs / MeteorJs / NodeJS / JQuery
•
SQL, LINQ, En3ty Framework / Unity
•
Winforms / WPF
•
WCF / SignalR / WebAPI
•
SQL Server 2000-2014 / MySQL / MongoDB
•
Visual Studio 2003-2015, Visual Studio Code, firebug, fiddler
•
SVN/ VSS/ Team founda3on server / github
•
SCRUM/RUP/agile development/UML / unijes3ng
•
Selenium
•
Object oriented programming
•
Wordpress / PHP
•
Silverlight
•
DirectX & DirectShow
•
Network protocollen zoals TCP/UDP/HTTP
•
Android/Windows Phone/ Surface tablet / Raspberry PI
Branches:
•
Media (TV & radio zenders waaronder RTL,SBS,ProSieben/Sat1/Discovery Channel)
•
Uitgeverijen
•
Onderwijs
•
Overheid
•
Retail
•
Banken & Verzekeraars
•
Defensie
•
Financiële instellingen
Specialisa3es:
•
Architectuur / systeem ontwerp
•
Programmeren C#/ASP.NET / HTML5/CSS3/javascript/typescript/less/angular 1&2
Werkervaring:
Periode:
Rol:
Werkzaam bij:
Technieken:
2014-heden
Senior Developer
ScanSys B.V.
C#, ASP.NET MVC, jQuery, typescript, less, HTML5, angular 1 & 2
Werkzaamheden:
Scan sys BV is gespecialiseerd in digitale factuurverwerking. Men heeU hiervoor een windows forms
applica3e ontwikkelt. Mijn taak was een web applica3e te maken welke, met behulp van de laatste web
technieken, func3oneel hetzelfde kon als de desktop applica3e en gebruikt kon worden op mobiel,
tablet en desktop. Gebruiksvriendelijkheid stond hierbij hoog in het vaandel. Zo moest de applica3e
responsive zijn en zowel via de muis als toetsenbord te bedienen zijn.
Gedurende mijn periode bij Scansys ben ik begonnen met angular 1 . Angular 2 was op dat moment nog
in een alpha fase. Na een succesvolle lancering van de web applica3e is deze hierna door mij ge-port
naar angular 2.
Periode:
Rol:
Werkzaam bij:
Technieken:
2005-2014
Teamleider / Senior Developer / Technisch Architect
TSS Cross Media group
C#, ASP.NET MVC, Silverlight, SQL/SQL Server,HTML5/CSS3/Javascript/WCF
SignalR, DirectX,DirectShow, AngularJs/SailsJs/MeteorJs/JQuery,Linq, Unity
En3ty Framework
Werkzaamheden:
Gedurende de deze 3jd ben ik bezig geweest met het ontwerpen van de technische architectuur van het
Evado plamorm en daarna met de implementa3e van de Evado Designer, de Evado Player en het Evado
CMS. Daarnaast teamleider van het ontwikkel team en lid van het management team
Het Evado plamorm is een cross-mediaal content management systeem wat gebruikers in staalt stelt om
content te genereren, beheren en publiceren naar narrowcas3ng schermen, video walls, tablets en
mobiele devices.
Het Evado CMS is het kloppende hart van Evado. Via het CMS worden alle aangesloten diensten
beheerd. Dit kan een mono-mediale oplossing zijn waarbij er 1 dienst wordt beheerd of een mul3/cross
mediale oplossing zijn waarbij via Evado meerdere diensten beheerd worden. Bijvoorbeeld een
narrowcas3ng service in combina3e met een iPad app of iPhone app. Het Evado CMS is zeer
geavanceerd maar is verpakt in een duidelijke en begrijpelijke user interface die door iedereen gebruikt
kan worden.
De Evado Designer is een krach3g soUwarepakket voor de crea3e van templates voor diverse diensten.
Door de combina3e van de gebruikersvriendelijke interface en de vele geavanceerde func3es kunnen
snel resultaten bereikt worden. De templates die met de Designer gemaakt zijn, kunnen direct worden
geïmporteerd in het Evado CMS. Hierna kan er content aan de templates worden toegevoegd.
De Evado Player is een state-of-the-art media player die kan worden gebruikt voor narrowcas3ng/digital
signage services, om grafische overlays voor een TV-uitzending te maken of voor het uitspelen van
complete tv uitzendingen. De Evado Player kan draaien op een speciale PC of direct worden geïntegreerd
met hardware in het LCD scherm. De player combineert HD-video, anima3es, 3ckertapes, tekst,
aoeeldingen, 3D-modellen en vectoraoeeldingen in één enkel scherm.
Periode:
2003-2005
Rol:
Technisch Architect
Werkzaam bij: Atos Origin
Technieken:
C#, ASP.NET, SQL/SQL Server,HTML/CSS/Javascript/JQuery, WinForms
Werkzaamheden:
Gedurende deze 3jd ben ik door Atos Origin gedetacheerd als Technisch Architect bij onder andere
Na3onale Nederlanden, Defensie, Ahold en Rabobank.
Rabobank :
Binnen de Rabobank werd dagelijks een java JWT applica3e gebruikt. Kennis en documenta3e van deze
applica3e was helaas verloren gegaan en nieuwe wensen konden niet meer geïmplementeerd worden.
Mijn taak was het in kaart brengen van alle func3onaliteit d.m.v. van interviews van alle stakeholders en
daarna het opnieuw ontwerpen en ontwikkelen van de applica3e in .NET en implementeren van alle
nieuwe func3onaliteit
Na3onale Nederlanden:
Bij Na3onale Nederlanden was men bezig om een nieuw systeem voor hypotheken te implementeren.
Het nieuwe systeem was gebaseerd op een SOA bus met daarin diverse sub-ystemen die elk deel van de
informa3e opsloegen. Doel was om b.v. NAW gegevens maar 1x op te slaan zodat b.v. een adreswijziging
meteen in alle producten van de klant werden doorgevoerd. Mijn taak was om de specifica3es op te
stellen hoe de data welke op dat moment nog in het mainframe stonden geconverteerd moesten
worden naar de nieuwe systemen. Daar de documenta3e en kennis hiervan niet compleet waren
betekende dit dat samen met business, domain experts en de beheerders van het mainframe eerst
moest worden uitgezocht hoe de data momenteel in het mainframe stond en wat elk veld betekende.
Tevens waren de nieuwe systemen nog vol op in ontwikkeling en bij moest er bij elke itera3e met de
leveranciers, business- en domein experts bekeken worden welke type polissen in de huidige itera3e
geconverteerd konden worden en hoe deze gegevens geconverteerd moesten worden. De bouw van de
conversie soUware was uitbesteed aan een externe par3j waarvoor ik samen met een aantal collega’s
aan de hand van bovengenoemde de specifica3es moest aanleveren
Ahold:
Binnen Ahold waren er een 30x pakkejen aanwezig waarvan onduidelijk was of deze nog in produc3e
waren, en zo ja wat ze deden, waar de sourcecode/documenta3e was en welke versie (s) er waren. Mijn
taak was om een quick scan uit te voeren en dit alles in kaart te brengen.
Defensie:
Binnen defensie was er behoeUe aan een interne web applica3e waarin alle materieel via diverse criteria
opgezocht kon worden. Voor elk type werd informa3e getoond bestaande uit omschrijving, technische
specifica3es en 1 of meer foto’s. Mijn taak was het ontwerp en implementa3e van deze website
Periode:
1996-2003
Rol:
Senior Developer
Werkzaam bij: Telema3c Systems & Services
Technieken:
C++, COM+, STL, MFC, SQL Server,ASP,HTML,Javascript
Werkzaamheden:
Gedurende deze 3jd ben ik bezig geweest met ontwerp en implementa3e van het @lpha systeem. Het
@lpha systeem bestaat uit een totaal oplossing voor tv sta3ons voor het ontwerpen, beheren en
uitsturen van teletext uitzendingen. Dit systeem wordt momenteel door 72 TV sta3ons nog dagelijks
gebruikt
Binnen het @lpha systeem was ik verantwoordelijk ontwerp & implementa3e van de volgende
onderdelen:
de Alpha winserter. Het systeem dat 24x7 in de uitzendstraat van het tv sta3on draait en alle teletext
pagina’s via een uitgebreide scheduling en 3ming op het video signaal zet
de @Alpha server. Het centrale content management systeem waarin alle content word opgeslagen en
beheerd. Content kan worden aangeleverd door editors maar ook door diverse automated feeds (bv
schiphol, anwb, AEX e.d.)
de @lpha datas3c. Het front-end pakket voor de gebruiker. Met behulp van dit pakket kan de editor zelf
zijn eigen pagina’s maken en de uitzendingen beheren
Periode:
1992-1996
Rol:
Junior Developer
Werkzaam bij: Teleworld
Technieken:
Pascal, C, C++
Werkzaamheden:
Gedurende deze periode gewerkt aan allerlei (deel) componenten voor o.a. de soUware van een schrijf
tableau
Herunterladen