PDF overzicht

Werbung
Diensten
Binnen een organisatie is software ter ondersteuning van de primaire processen. Als
REGAS klant beschikt u over registratie software, die deze primaire processen
ondersteunt, begeleidt en optimaliseert.
P3plus biedt een complete diensten set aan rondom REGAS software om ervoor te zorgen
dat de software naadloos aansluit bij uw organisatie.
Uw organisatie heeft waarschijnlijk meerdere redenen om met een registratiesysteem te
werken ter ondersteuning aan de primaire processen, zoals o.a. verantwoording aan
financiers, inzicht en overzicht over en voor een cliënt, inzicht en overzicht over en voor de
medewerker, uitwisselen van gegevens met (collega)instellingen, etc. Het dienstenaanbod,
de kennis en de ervaring van P3plus zijn volledig afgestemd op deze redenen.
Met het realiseren van iedere dienst heeft P3plus als ultiem doel het behalen van de
volgende doelstellingen:

Eenvoudige, efficiënte, ondersteunende registratie;

Uniformiteit binnen registratie;

Medewerkers ondersteunen, begeleiden en (waar mogelijk) dwingen in hun
werkproces;

Afschaffen schaduwregistratie;

Automatiseren van handelingen waar mogelijk.

Informatievoorziening op een slimme efficiënte wijze gepresenteerd en gegroepeerd:
o Management informatie voor directie en management op gebied van
verantwoording naar subsidieverstrekkers
o Stuurinformatie voor het management
o Caseloadinformatie voor de medewerkers
o
Clientinformatie toegankelijk voor medewerker én cliënt
P3plus B.V. Panamalaan 4b 1019 AZ Amsterdam tel: +31 (0)35 5394 605 email: [email protected] www.p3plus.nl
(her)Implementatie
‘Een goed begin is het halve werk’. Wanneer uw organisatie als nieuwe klant met REGAS
gaat werken of als bestaande klant een proceswijziging of vernieuwingstraject -bijvoorbeeld
vanwege decentralisatie, veranderende werkproces en bezuinigingen- gaat doorvoeren, is
een deskundige (her)implementatie noodzakelijk.
Training
Goed getrainde medewerkers zijn van groot belang voor het slagen van een REGAS
inrichting, het werkplezier met REGAS, de informatie die uw organisatie uit het systeem
haalt en uiteraard het dossieropbouw van de cliënt zelf. Trainingen worden op maat
gemaakt en kunnen bij uw organisatie op locatie in groepsverband of individueel uitgevoerd
worden.
Applicatiebeheer
Als applicatiebeheerder vorm je de brug tussen de eindgebruikers en de software. P3plus
heeft veel ervaring met complex en vaak voorkomend applicatiebeheer en kan voor uw
organisatie het functioneel en/of functioneel beheer op afstand of op locatie verzorgen.
Onze applicatiebeheerders beschikken over ruime kennis om adequaat een passende
oplossing voor uw probleem/vraagstuk te vinden op basis van de nieuwste technologische
mogelijkheden.
REGAS rapporten
Onmisbaar in een REGAS inrichting zijn de rapporten. Rapporten bieden REGAS gebruikers
de mogelijkheid om de ingevoerde informatie op een intelligente, overzichtelijke en
gestructureerde manier weer te geven, gepresenteerd naar behoefte op verschillende
niveaus binnen de organisatie.
Maak de inrichting in REGAS zo klein en eenvoudig mogelijk voor de gebruikers en leg de
complexiteit bij de rapporten.
P3plus B.V. Panamalaan 4b 1019 AZ Amsterdam tel: +31 (0)35 5394 605 email: [email protected] www.p3plus.nl
REGAS Brein
Om geautomatiseerd acties in REGAS te kunnen uitvoeren middels Brein, is diepgaande
kennis nodig op gebied van SQL, webservices, databases, REGAS Admin en REGAS Webbased
van groot belang. P3plus kan uw organisatie helpen vanaf de vraag tot aan het uitvoeren en
monitoren van de Brein-Job.
Advies, Consultancy en Projectmanagement
Door jarenlange ervaring biedt P3plus meerwaarde met advies, consultancy en
projectmanagement op alle gebieden rondom REGAS. Dit kan gaan over projecten met een
grote omvang zoals het (opnieuw) inrichten van REGAS binnen de organisatie, het
doorvoeren van verbeter,- en verandertrajecten, reorganisaties/fusies en conversies. Ook
projecten met een kleinere omvang worden tot in de detail (be)geleidt, zoals het
doorgronden van de benodigde management- sturing- en medewerker informatie en het
uitdenken van benodigde kleinere REGAS aanpassingen.
Business Intelligence
Snel reageren en anticiperen op de veranderende vragen uit de markt? Haal (zelf) meer ad
hoc informatie uit uw REGAS omgeving en koppel deze data met data uit andere systemen
op gebied van rapportage, budgettering en dashboards.
Maatwerk toepassingen
Buiten alle genoemde ‘standaard’ diensten kan P3plus u ook ondersteunen in specifieke
maatwerkoplossingen, zoals koppelingen met andere databases of systemen of conversies.
Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de diensten van P3plus?
Neem dan gerust contact met ons op .
P3plus B.V. Panamalaan 4b 1019 AZ Amsterdam tel: +31 (0)35 5394 605 email: [email protected] www.p3plus.nl
Zugehörige Unterlagen
Herunterladen
Explore flashcards