Besco Portal Export

Werbung
BesCo symposium 2014
Het belang van de Export databases
Edegem
12 juni 2014
Het belang van de Export databases
 De Besco_portal is veel meer dan een web applicatie
 Een schat van informatie
 Up to date
 Besco Automatische Update procedure
 Bereikbaar
 Op de server van de klant
 Geen extra inspanningen van eigen ICT dienst
Het belang van de Export databases
 Automatische update procedure
 Min. 1 maal per maand
 1 maal per week
Het belang van de Export databases
 Export database - algemene principes
 Gelinkte SQL databases
 Views
 Vast formaat
 Zelfs bij wijziging structuur van de basis database
 Enkel lezen: geen gevaar voor ongewilde wijzigingen
 Link met Access mogelijk via ODBC
 Interface met
 Andere applicaties
 Datawarehouse
Het belang van de Export databases
 Gebruik van deze Export databases
 Analyse
 SQL server
 Access via ODBC koppeling
 Interface
 Eigen programma’s
 Link met programma’s externe software (Tarificatie, apotheek
pakket,….)
 Omschrijvingen (officiële - verkorte)
 Tarieven
 Samenwerking met uw software leverancier
 Open voor elke vorm van samenwerking
 Welke informatie wenst u dat uitgewisseld wordt?
Voorbeelden van nuttige informatie
 Standaard in de Export databases
 eCoNoDat®
 Algemenen nomenclatuur gegevens
 Specifiek analyse informatie
 Referentie bedrag
 Zorgprogramma Cardio
 Zware pathologie
 Verkorte omschrijving nomenclatuur(100 karakters)
 Tarieven en terugbetaling (incl. historiek)
 Standaardtijden
 Aantal per nomenclatuurnummer (Nationaal)
Voorbeelden van nuttige informatie
 Standaard in de Export databases
 eCoNoDat®Care
 Zorgverstrekkers
 Algemene gegevens
 Accreditatie - Conventionnering
 Zorginstellingen
 eCoMaDat® (in ontwikkeling)
 “De Lijst”
 Nominatieve lijsten
 eCoMaDat®Notificatie
 Algemene informatie genotificeerde producten
 eCoFaDat®
 Algemene informatie
 Incl. historiek
Reeds bestaande vormen van samenwerking
 Verzekeringsmaatschappijen
 Specifieke verzamel export databases
 Basis voor hun tarificatie en controle programma’s
 Forcea – Groupe Comase
 Datawarehouse
 eCoNoDat® gegevens
 ChipSoft
 Alle modules als ondersteuning en integratie voor de verschillende
programma’s
 Ciges
 Medisch dossier
 eCoNoDat®
 eCoFaDat®
 Ziekenhuizen voor eigen ontwikkelingen
BesCo symposium 2014
Vragen?
Edegem
12 juni 2014
Besco symposium 2014
Programma
10:00
10:15
11:00
12:00
13:00
13:45
14:15
14:45
Welkom
Onze ziekteverzekering: sterk maar fragiel
Evelyne Hens
Socialistische mutualiteiten
De lijst: toekomstige terugbetaling implantaten
Wat wijzigt er op 1/7/2014
Een aangepaste Besco_Portal
M.Rose Tabruyn – Jos Bessemans
Lunch
Pistes voor een nieuwe ziekenhuisfinanciering
Anja Crommelynck
Christelijke mutualiteiten
Het belang van de Export databases
Jos Bessemans
De meerwaarde van beleidsinformatie voor facturatie van apotheek
Bert Kindt
Forcea
Q&A
Herunterladen