Bentley Map – dg DIALOG BGT

Werbung
Bentley Map – dg DIALOG BGT
Bentley Map – dg DIALOG BGT
Inhoudsopgave
INHOUDSOPGAVE ........................................................................................................ 2
1.0 INLEIDING........................................................................................................... 3
1.1
1.2
2.0
3.0
OPLOSSING ........................................................................................................ 5
OMGEVING .......................................................................................................... 6
3.1
3.2
3.3
3.4
4.0
DOCUMENT VERSIES ............................................................................................ 4
OVERZICHT VAN TERMEN EN AFKORTINGEN ...................................................... 4
ORACLE SCRIPTS.................................................................................................. 6
BENTLEY XFM SCHEMA...................................................................................... 18
CUSTOMIZATION ................................................................................................ 24
SCRIPTS VOOR HET AUTOMATISCH ONTSLUITEN ............................................ 24
WERKWIJZE ...................................................................................................... 26
4.1
4.2
BENTLEY MAP OPSTARTEN................................................................................. 26
CONNECTIE MET GRAPHICAL SOURCE ............................................................. 26
Bentley Systems
2
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
1.0
Inleiding
Grontmij levert met de dg DIALOG BGT een oplossing voor het beheer en onderhoud van de
BGT/IMGeo. Bentley levert bij een groot aantal gebruikers de CAD en GIS oplossingen. Om het gebruik
van de BGT/IMGeo data te bevorderen in de CAD / GIS omgeving is een koppeling gemaakt via Oracle.
Door deze data in Bentley Map te gebruiken is het mogelijk om niet alleen de Geometry te bekijken
maar ook de attributen.
BGT
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt samen met toekomstige bronhouders aan de
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT leidt tot een topografisch objectenbestand dat
voor heel Nederland uniform is qua inhoud en kwaliteit. De BGT is bedoeld voor gebruik op een schaal
van 1:500 tot 1:5.000 en is de objectgerichte opvolger van de GBKN. De BGT bevat de topografische
basis objecten die in veel werkprocessen van de overheid en aan de kant van de afnemers benodigd zijn.
IMGeo
De BGT vormt de kern (verplichtende deel) van het informatiemodel geografie (IMGeo). De
verdiepingsslag van de BGT die in IMGeo is vastgelegd als het optionele deel, is bedoeld voor het
opslaan en uitwisselen van beheer- en plustopografie. IMGeo zorgt ervoor dat wie de optionele
informatie wil beheren en/of uitwisselen, dit volgens een landelijke standaard kan doen. IMGeo biedt
ook voor 3D uitwisseling van grootschalige topografie een optionele standaard en baseert zich hiervoor
op de internationale standaard CityGML.
dg DIALOG BGT
dg DIALOG BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) is een geïntegreerde oplossing voor de
opbouw, het beheer en de communicatie van IMGEO 2.1-data. In de dg DIALOG BGT applicatie kunnen
alle BGT-objecten integraal worden vastgelegd en bijgehouden. De applicatie voldoet aan alle relevante
gegevensmodellen (bv. IMGEO 2.1) en is bij iedere bronhouder inpasbaar.
Bentley Map
Bentley Map is een desktop GIS oplossing. Bentley Map ondersteunt het maken, onderhouden en
anlyseren van 2D en 3D (gis) data. Bentley Map voegt GIS functionaliteiten toe aan MicroStation.
Bentley Systems
3
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
1.1 Document versies
Versie
v1.0
Auteur
Marc Rietman
Datum
Mei 2014
Omschrijving
Initieel
1.2 Overzicht van termen en afkortingen
Term of
Afkorting
BGT
IMGeo
WFS
GSA
Betekenis
Zie ook
Basisregistratie Grootschalige
Topografie
Informatie model Geo
Web Feature Service
Bentley Geo Spatial Administrator
www.geonovum.nl/onderwerpen/bgt-imgeostandaarden
nl.wikipedia.org/wiki/Web_Map_Service
nl.wikipedia.org/wiki/Web_Feature_Service
Bentley Systems
4
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
2.0
Oplossing
Om de BGT/IMGeo data te kunnen bekijken dient er een Bentley Map XFM schema
aangemaakt te worden die op de Oracle database van dg DIALOG BGT kijkt.
Het kan soms onwenselijk zijn om tabellen, indexes , domain tabellen ed aan te
maken in de productie database van dg DIALOG BGT. Om de reden is er voor
gekozen om een aparte Database user (Bentley_Grontmij) aan te maken en via een
database linkage data vanuit de dg DIALOG database over te halen naar deze
database.
Via de Bentley Geospatial Administrator (GSA) wordt verbinding gelegd met deze
database In de GSA worden oa. de Property Based Symbology regels vastgesteld
en wordt de Workspace aangemaakt. De instellingen van de GSA zijn al
aangemaakt en worden meegeleverd.
Bentley Map dient te worden opstart met de juiste workspace en de data kan nu in
de dgn worden ingelezen. Dit process zou ook via een batch process kunnen
plaatsvinden zodat bv elke morgen een nieuwe dgn wordt aangemaakt.
Bentley Systems
5
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
3.0
Omgeving
De aangemaakte omgeving bestaat uit de volgende onderdelen:




Oracle scripts
Bentley XFM schema (incl Cell library, dgnlib’s)
Custom tools
Scripts voor het automatisch ontsluiten
3.1 Oracle Scripts
Er worden 4 sql scripts meegeleverd.



01_create user_Bentley_Grontmij.sql
02_create views.sql
03_Create_tables.sql
01_create user_Bentley_Grontmij.sql
M.b.v. deze script wordt de Oracle user BENTLEY_GRONTMIJ met het wachtwoord
BENTLEY_GRONTMIJ aangemaakt. Tevens worden de juiste rechten toegekend.
Nadat de user is aangemaakt dient er 1 Database linkage te worden aangemaakt.
Database Linkage Naam
GRONTMIJ
Van User
BENTLEY_GRONTMIJ
To User
<Grontmij productie>
02_create views.sql
M.b.v. deze script worden views aangemaakt. De views dienen te worden
aangemaakt in de <Grontmij productie> user.
De volgende views worden aangemaakt.
 V_BAK_P
 V_BEGROEIDTERREINDEEL
 V_BORD_P
 V_BUURT
 V_FUNCTIONEELGEBIED
 V_GEBOUWINSTALLATIE
 V_INSTALLATIE_P
 V_KAST_P
 V_KUNSTWERKDEEL_L
Bentley Systems
6
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT



































V_KUNSTWERKDEEL_P
V_KUNSTWERKDEEL_V
V_MAST_P
V_NUMMERAANDUIDINGREEKS
V_ONBEGROEIDTERREINDEEL
V_ONDERSTEUNENDWATERDEEL
V_ONDERSTEUNENDWEGDEEL
V_OPENBARERUIMTE
V_OPENBARERUIMTELABEL
V_OVERBRUGGINGSDEEL
V_OVERIGBOUWWERK
V_PAAL_P
V_PAND
V_PUT_P
V_SCHEIDING_L
V_SCHEIDING_V
V_SENSOR_L
V_SENSOR_P
V_SPOOR
V_STADSDEEL
V_STRAATMEUBILAIR_P
V_TEKST
V_TUNNELDEEL
V_VEGETATIEOBJECT_L
V_VEGETATIEOBJECT_P
V_VEGETATIEOBJECT_V
V_WATERDEEL
V_WATERINRICHTINGSELEMENT_L
V_WATERINRICHTINGSELEMENT_P
V_WATERSCHAP
V_WEGDEEL
V_WEGINRICHTINGSELEMENT_L
V_WEGINRICHTINGSELEMENT_P
V_WEGINRICHTINGSELEMENT_V
V_WIJK
De views zijn gebasseerd op de standaard objectcode set die de Grontmij
meelevert.
De volgende objectcodes zijn gebruikt:
Objectcode
Bentley Systems
Ond
Omschrijving
Type
7
Standaard
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
101
102
103
SHD
SHD
VGI
Hek (g)
Muur 30cm (g)
Haag (g)
Lijn
Lijn
Lijn
IMGeo
IMGeo
IMGeo
104
105
106
108
109
110
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD
WGI
Kademuur 30cm (g)
Walbescherming (g)
Damwand (g)
Draadraster, inrichtend (g)
Faunaraster, inrichtend (g)
Balustrade (g)
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
111
112
113
114
115
116
SHD
WGI
WGI
WGI
WGI
WGI
Geluidsscherm (g)
Molgoot (g)
Lijnafwatering (g)
Wegmarkering (g)
Wildrooster (g)
Rooster (g)
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
117
118
119
149
201
202
WGI
WGI
KWD
SHD
SHD
SHD
Geleideconstructie (g)
Verblindingswering (g)
Stuw 30cm (g)
Transitie, onbekende scheiding
Hek (l)
Muur 30cm (l)
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
203
204
205
206
208
209
VGI
SHD
SHD
SHD
SHD
SHD
Haag (l)
Kademuur 30cm (l)
Walbescherming (l)
Damwand (l)
Draadraster, inrichtend (l)
Faunaraster, inrichtend (l)
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
210
211
212
213
214
215
WGI
SHD
WGI
WGI
WGI
WGI
Balustrade (l)
Geluidsscherm (l)
Molgoot (l)
Lijnafwatering (l)
Wegmarkering (l)
Wildrooster (l)
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
216
217
218
219
220
222
WGI
WGI
WGI
KWD
WTI
SNS
Rooster (l)
Geleideconstructie (l)
Verblindingswering (l)
Stuw 30cm (l)
Vuilvang (l)
Detectielus (l)
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
224
225
226
250
KWD
WTI
WTI
SPR
Duiker (l)
Geleidewerk (l)
Remmingswerk (l)
SPOOR, AS (l)
Lijn
Lijn
Lijn
Lijn
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
Bentley Systems
8
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
251
252
253
SPR
SPR
SPR
Trein, as (l)
Sneltram, as (l)
Tram, as (l)
Lijn
Lijn
Lijn
IMGeo
IMGeo
IMGeo
254
300
301
302
303
304
SPR
WGD
WGD
WGD
WGD
WGD
Havenkraan, as (l)
WEGDEEL (v)
OV-baan (v)
Overweg (v)
Spoorbaan (v)
Baan voor vliegverkeer (v)
Lijn
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
305
306
307
308
309
310
WGD
WGD
WGD
WGD
WGD
WGD
Rijbaan
Rijbaan
Rijbaan
Rijbaan
Rijbaan
Rijbaan
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
311
312
313
314
315
316
WGD
WGD
WGD
WGD
WGD
WGD
Rijbaan - Regionale weg (v)
Rijbaan - Regionale weg verbind
Rijbaan - Regionale weg verkeer
Rijbaan - Lokale weg (v)
Rijbaan - Lokale weg verkeersdr
Fietspad (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
317
318
319
320
321
322
WGD
WGD
WGD
WGD
WGD
WGD
Voetpad (v)
Voetpad op trap (v)
Ruiterpad (v)
Parkeer Vlak (v)
Voetgangersgebied (v)
Inrit (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
323
349
350
351
352
353
WGD
WGD
OWG
OWG
OWG
OWG
Woonerf (v)
Wegdeel: transitie (v)
ONDERSTEUNEND WEGDEEL (v)
Verkeerseiland (v)
Verkeerseiland, gesloten verhar
Verkeerseiland, open verharding
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
354
355
356
357
361
362
OWG
OWG
OWG
OWG
OWG
OWG
Verkeerseiland, half verhard (v
Verkeerseiland, onverhard (v)
Verkeerseiland, groenvoorzienin
Verkeerseiland, groenvoorzienin
Berm (v)
Berm, gesloten verharding (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
363
364
365
366
OWG
OWG
OWG
OWG
Berm,
Berm,
Berm,
Berm,
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
Bentley Systems
-
Autosnelweg (v)
Autosnelweg verbindi
Autosnelweg CADO (v)
Autoweg (v)
Autoweg verbindingswe
Autoweg CADO (v)
open verharding (v)
half verhard (v)
onverhard (v)
groenvoorziening (v)
9
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
367
389
391
OWG
OWG
WGI
Berm, groenvoorziening: gras en
Transitie (v)
Wegmarkering, inrichtend (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
392
393
394
400
401
402
WGI
WGI
WGI
OTD
OTD
XXX
Wildrooster, inrichtend (v)
Rooster, inrichtend (v)
Geleideconstructie, inrichtend
ONBEGROEID TERREINDEEL (v)
Erf (v)
Bedrijventerrein OTD (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
405
406
407
408
410
411
OTD
OTD
OTD
OTD
OTD
OTD
Gesloten verharding (v)
Gesloten verharding: asfalt (v)
Gesloten verharding: cementbeto
Gesloten verharding: kunststof
Open verharding (v)
Open verharding: betonstraatste
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
412
413
414
415
420
421
OTD
OTD
OTD
OTD
OTD
OTD
Open verharding: gebakken klink
Open verharding: tegels (v)
Open verharding: sierbestrating
Open verharding: beton element
Half verhard (v)
Half verhard: gravel (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
422
423
424
425
430
431
OTD
OTD
OTD
OTD
OTD
OTD
Half verhard: schelpen (v)
Half verhard: puin (v)
Half verhard: grind (v)
Half verhard: grasklinkers (v)
Onverhard (v)
Onverhard: boomschors (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
432
435
436
437
438
449
OTD
OTD
OTD
OTD
XXX
OTD
Onverhard: zand (v)
Zand (v)
Zand: Stand en strandwal (v)
Zand: Verstuiving (v)
Graf OTD (v)
Transitie (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
450
451
452
453
454
455
BTD
BTD
BTD
BTD
BTD
BTD
BEGROEID TERREINDEEL (v)
Loofbos (v)
Loofbos: griend en hakhout (v)
Gemengd bos (v)
Naaldbos (v)
Heide (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
456
457
458
459
BTD
BTD
BTD
BTD
Struiken (v)
Houtwal (v)
Duin (v)
Duin: open duinvegetatie (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
Bentley Systems
10
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
460
461
462
BTD
BTD
BTD
Duin: gesloten duinvegetatie (v
Grasland overig (v)
Moeras (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
463
464
465
466
467
468
BTD
BTD
BTD
BTD
BTD
BTD
Rietland (v)
Kwelder (v)
Fruitteelt (v)
Fruitteelt: laagstam boomgaarde
Fruitteelt: hoogstam boomgaarde
Fruitteelt: wijngaarden (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
469
470
471
472
473
474
BTD
BTD
BTD
BTD
BTD
BTD
Fruitteelt: klein fruit (v)
Boomteelt (v)
Bouwland (v)
Bouwland: akkerbouw (v)
Bouwland: braakliggend (v)
Bouwland: vollegrondsteelt (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
475
476
477
478
479
480
BTD
BTD
BTD
BTD
BTD
BTD
Bouwland: bollenteelt (v)
Grasland agrarisch (v)
Groenvoorziening (v)
Groenvoorziening: bosplantsoen
Groenvoorziening: gras- en krui
Groenvoorziening: planten (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
481
482
483
489
490
491
BTD
BTD
BTD
BTD
WGI
VGO
Groenvoorziening: struikrozen (
Groenvoorziening: heesters (v)
Groenvoorziening: bodembedekker
Transitie (v)
Boomspiegel, inrichtend (v)
Haag, inrichtend (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
500
501
502
503
504
505
WTD
WTD
WTD
WTD
WTD
WTD
WATERDEEL (v)
Zee (v)
Waterloop (v)
Waterloop: rivier (v)
Waterloop: sloot (v)
Waterloop: kanaal (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
506
507
508
520
521
522
WTD
WTD
WTD
WTD
WTD
WTD
Waterloop: beek (v)
Waterloop: gracht (v)
Waterloop: bron (v)
Water Vlakte (v)
Water Vlakte: haven (v)
Water Vlakte: meer, plas, ven, v
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
523
529
540
541
WTD
WTD
OWT
OWT
Greppel, droge sloot (v)
Transitie (v)
ONDERSTEUNEND WATERDEEL (v)
Oever, slootkant (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
Bentley Systems
11
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
542
549
601
OWT
OWT
PND
Slik (v)
Transitie (v)
grond Vlak pand (v,mv)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Collectie
IMGeo
IMGeo
IMGeo
602
603
607
610
630
631
PND
PND
PND
PND
GBI
GBI
grond Vlak hoofdgebouw (v,mv)
grond Vlak bijgebouw (v,mv)
transformatorhuis (v)
overig pand (v)
GEBOUWINSTALLATIES (v)
Bordes, inrichtend (v)
Collectie
Collectie
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
632
633
640
641
642
643
GBI
GBI
OBW
OBW
OBW
OBW
Luifel, inrichtend (v)
Toegangstrap, inrichtend (v)
OVERIG BOUWWERK (v)
Overkapping (mv)
Open loods (v)
Opslagtank (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Collectie
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
644
645
646
647
648
649
OBW
OBW
OBW
OBW
OBW
OBW
Bezinkbak (v)
Windturbine (v)
Lage trafo (v)
Bassin (v)
Bunker, inrichtend (v)
Voedersilo, inrichtend (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
650
655
659
660
661
662
OBW
XXX
OBW
SHD
SHD
SHD
Schuur, inrichtend (v)
Carport OBW (v)
Transitie, inrichtend (v)
SCHEIDING (v)
Muur >30 cm(v)
Kademuur >30 cm (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
700
701
702
703
704
705
OBD
OBD
ODB
ODB
ODB
OBD
OVERBRUGGINGSDELEN (v)
Overbrugging: dek (v)
Overbrugging: landhoofd (v)
Overbrugging: pijler (v)
Overbrugging: sloof (v)
Overbrugging: pyloon (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
720
730
731
732
733
734
TND
KWD
KWD
KWD
KWD
KWD
Tunnel (v)
KUNSTWERKDEEL (v)
Hoogspanningsmast (v)
Gemaal (v)
Perron (v)
Sluis (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Collectie
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
735
736
737
740
KWD
KWD
KWD
KWD
Strekdam (v)
Steiger (v)
Stuw (v)
Kunstwerkdeel: Transitie (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
Bentley Systems
12
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
751
752
754
KWD
KWD
KWD
Keermuur, inrichtend (v)
Overkluizing, inrichtend (v)
Duiker, inrichtend (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
755
756
757
758
759
760
KWD
KWD
KWD
KWD
KWD
KWD
Faunavoorziening, inrichtend (v
Vispassage, inrichtend (v)
Bodemval, inrichtend (v)
Coupure, inrichtend (v)
Ponton, inrichtend (v)
Voorde, inrichtend (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
799
800
801
802
803
804
OCO
BAK
BAK
BAK
BAK
BAK
Ongeclassificeerd object (v)
BAKKEN (p)
Afval apart plaats (p)
Afvalbak (p)
Drinkbak (p)
Bloembak (p)
Vlak/Centr
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
805
806
810
811
812
813
BAK
BAK
BRD
BRD
BRD
BRD
Zand-/ zoutbak (p)
Container (p)
BORD (p)
Informatiebord (p)
Plaatsnaambord (p)
Straatnaambord (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
814
815
816
817
818
819
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
BRD
Verkeersbord (p)
Scheepvaartbord (p)
Verklikker transportleiding (p)
Reclamebord (p)
Wegwijzer (p)
Waarschuwingshek (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
820
830
831
832
833
834
BRD
KST
KST
KST
KST
KST
Dynamische snelheidsindicator (
KAST (p)
CAI-kast (p)
Elektrakast (p)
Gaskast (p)
Telecom kast (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
835
836
837
838
839
850
KST
KST
KST
KST
KST
MST
Rioolkast (p)
Openbare verlichtingskast (p)
Verkeersregelinstallatiekast (p
Telkast (p)
GMS kast (p)
MASTEN (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
851
852
853
854
MST
MST
MST
MST
Bovenleidingmast (p)
Laagspanningsmast (p)
Straalzender (p)
Zendmast (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
Bentley Systems
13
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
855
858
859
MST
XXX
KWD
Radarmast (p)
OV/ANWB mast PAL(p)
Hoogspanningsmast (p, mp)
Punt
Punt
Collectie
IMGeo
IMGeo
IMGeo
860
861
862
863
864
865
PAL
PAL
PAL
PAL
PAL
PAL
PALEN (p)
Lichtmast (p)
Telpaal (p)
Portaal (p)
Verkeersregelinstallatiepaal (p
Verkeersbordpaal (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
866
867
868
869
870
871
PAL
PAL
PAL
PAL
PAL
PAL
Poller (p)
Haltepaal (p)
Vlaggenmast (p)
Afsluitpaal (p)
Praatpaal (p)
Hectometerpaal (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
872
873
874
875
877
878
PAL
PAL
PAL
PAL
XXX
XXX
Dijkpaal (p)
Drukknoppaal (p)
Grensmarkering (p)
Sirene (p)
Paal/steen PAL (p)
Paal-algemeen PAL (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
879
880
881
882
883
884
XXX
PUT
PUT
PUT
PUT
PUT
Paaltje PAL (p)
PUTTEN (p)
Benzine- of olieput (p)
Brandkraan / -put (p)
Drainageput (p)
Gasput (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
885
886
887
888
890
891
PUT
PUT
PUT
XXX
SNS
SNS
Inspectie- of rioolput (p)
Kolk (p)
Waterleidingput (p)
Stadsverwarmingsput PUT (p)
SENSOREN (p)
Camera (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
892
893
894
895
896
897
SNS
SNS
SNS
SNS
SNS
SNS
Debietmeter (p)
Hoogtedetectieapparaat (p)
Weerstation (p)
Flitser (p)
Waterstandmeter (p)
Windmeter (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
898
899
900
910
SNS
SNS
SNS
INS
Lichtcel (p)
GMS sensor (p)
Radar detector (p)
INSTALLATIE (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
Bentley Systems
14
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
911
912
920
INS
INS
STM
Pomp (p)
Zonnepaneel (p)
STRAATMEUBILAIR (p)
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
921
922
923
924
925
926
STM
STM
STM
STM
STM
STM
Abri (p)
Bolder (p)
Brievenbus (p)
Fietsenrek (p)
Kunstobject (p)
Openbaar toilet (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
927
928
929
930
931
932
STM
STM
STM
STM
STM
STM
Slagboom (p)
Speelvoorziening (p)
Telefooncel (p)
Bank (p)
Picknicktafel (p)
Fontein (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
933
934
935
936
937
938
STM
STM
STM
STM
STM
STM
Licht Punt (p)
Parkeerbeugel (p)
Betaalautomaat (p)
Reclamezuil (p)
Fietsenkluis (p)
Herdenkingsmonument (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
950
952
955
956
960
961
WTI
WTI
WTI
WTI
WGI
WGI
WATERINRICHTINGSELEMENT (p)
Betonning (p)
Meerpaal (p)
Hoogtemerk (p)
WEGINRICHTINGSELEMENTEN (p)
Wegmarkering (p)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
962
963
964
965
970
1000
WGI
WGI
WGI
WGI
VGO
FUG
Wildrooster (p)
Rooster (p)
Geleideconstructie (p)
Boomspiegel (p)
Boom (p)
FUNCTIONELE GEBIEDEN (v)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
1001
1010
1011
1012
1013
1014
FUG
FUG
FUG
FUG
FUG
FUG
Kering, inrichtend (v)
Bedrijvigheid (v)
Natuur en landschap (v)
Landbouw (v)
Bewoning (v)
Infrastructuur verkeer en vervo
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
1015
1016
1017
1018
FUG
FUG
FUG
FUG
Infrastructuur waterstaatswerke
Waterbergingsgebied (v)
Maatschappelijke en/of publieks
Begraafplaats (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
Bentley Systems
15
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
1019
1020
1021
FUG
FUG
FUG
Functioneel beheer (v)
Functioneel beheer: hondenuitla
Recreatie (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
1022
1023
1024
1025
1026
1027
FUG
FUG
FUG
FUG
FUG
FUG
Recreatie:
Recreatie:
Recreatie:
Recreatie:
Recreatie:
Recreatie:
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
1028
1029
1030
1031
1051
1052
FUG
FUG
FUG
FUG
BRT
OPR
Bushalte (v)
Carpoolplaats (v)
Benzinestation (v)
Verzorgingsplaats (v)
Buurt (v)
Openbare ruimte (v)
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Vlak/Centr
Collectie
Collectie
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
1053
1054
1055
1200
1201
1202
STD
WSP
WYK
ORL
ORL
ORL
Stadsdeel (v)
Waterschap (v)
Wijk (v)
OPENBARE RUIMTE LABEL (t)
Straatnaam (t)
Waternaam (t)
Collectie
Collectie
Collectie
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
1203
1204
1205
1206
1207
1210
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
NAR
Spoorbaannaam (t)
Terreinnaam (t)
Kunstwerknaam (t)
Landschappelijk gebiedsnaam (t)
Administratiefgebied (t)
Nummeraanduidingreeks (t)
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
Punt
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
IMGeo
speeltuin (v)
park (v)
sportterrein (v)
camping (v)
bungalowpark (v)
volkstuin (v)
03_Create_tables.sql
M.b.v. deze script worden tabellen aangemaakt, Primary Keys toegekend,User
Metadata gevuld en Spatial Indexes aangemaakt. De tabellen dienen te worden
aangemaakt in de BENTLEY_GRONTMIJ user.
NB. Voor het ontwikkelen zijn tabellen aangemaakt. Dit kan worden vervangen door
Materialized Views. Of evt. script 03_Create_tables.sql in een batch laten uitvoeren.
De volgende tabellen worden aangemaakt.
 BAK_P
 BEGROEIDTERREINDEEL
 BORD_P
 BUURT
 FUNCTIONEELGEBIED
Bentley Systems
16
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT








































GEBOUWINSTALLATIE
INSTALLATIE_P
KAST_P
KUNSTWERKDEEL_L
KUNSTWERKDEEL_P
KUNSTWERKDEEL_V
MAST_P
NUMMERAANDUIDINGREEKS
ONBEGROEIDTERREINDEEL
ONDERSTEUNENDWATERDEEL
ONDERSTEUNENDWEGDEEL
OPENBARERUIMTE
OPENBARERUIMTELABEL
OVERBRUGGINGSDEEL
OVERIGBOUWWERK
PAAL_P
PAND
PUT_P
SCHEIDING_L
SCHEIDING_L
SCHEIDING_V
SCHEIDING_V
SENSOR_L
SENSOR_P
SPOOR
STADSDEEL
STRAATMEUBILAIR_P
TUNNELDEEL
VEGETATIEOBJECT_L
VEGETATIEOBJECT_P
VEGETATIEOBJECT_V
WATERDEEL
WATERINRICHTINGSELEMENT_L
WATERINRICHTINGSELEMENT_P
WATERSCHAP
WEGDEEL
WEGINRICHTINGSELEMENT_L
WEGINRICHTINGSELEMENT_P
WEGINRICHTINGSELEMENT_V
WIJK
Bentley Systems
17
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
3.2 Bentley XFM schema
In het aangeleverde XFM schema zijn de Features geregistreerd, criterias aangemaakt en symbology
toegevoegd.
Geregistreerde Features
Bentley Systems
18
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
Aangemaakte criteria's
De volgende Features zijn aangemaakt:
Category
Feature Naam
Type
Inrichtingselement
Bak
Bord
Gebouwinstallatie
Installatie_P
Kast
Mast
Paal
Put
Sensor_L
Sensor_P
Straatmeubilair_P
Waterinrichtingselement_L
Waterinrichtingselement_P
Weginrichtingselement_L
Weginrichtingselement_P
Weginrichtingselement_V
Buurt
Openbareruimte
Openbareruimtelabel
Stadsdeel
Waterschap
Wijk
Kunstwerkdeel_V
Kunstwerkdeel_L
Point
Point
Polygon
Point
Point
Point
Point
Point
Line
Point
Point
Line
Point
Line
Point
Polygon
Polygon
Polygon
Text
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Line
Registratief gebied
Kunstwerk
Bentley Systems
19
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
Terrein
Transport
Bouwwerk
Water
Kunstwerkdeel_P
Overbruggingsdeel
Scheiding_L
Scheiding_V
Tunneldeel
Begroeidterreindeel
Onbegroeidterreindeel
Onbegroeidterreinvakonderdeel
Vegetatieobject_L
Vegetatieobject_P
Vegetatieobject_V
Ondersteunendwegdeel
Spoor
Wegdeel
Overigbouwwerk
Nummeraanduidingsreeks
Pand
Ondersteunendwaterdeel
Waterdeel
Point
Polygon
Line
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Polygon
Line
Point
Polygon
Polygon
Line
Polygon
Polygon
Point
Polygon
Polygon
Polygon
Property-based symbology
Om de juiste symbology toe te kennen aan elementen is property-based (PBS) symbology toegepast.
PBS betekent dat de elementsymbologie (kleur, lijnstijl, lijndikte) is gekoppeld aan en wordt aangestuurd
door feature properties. Bijvoorbeeld, als een Wegvakonderdeel-feature van het type Rijbaan autoweg
is krijgt hij de RGB waardes 83,83,83.
Er zijn PBS regels toegepast voor Color, Level, Style, Weight, Text Style en Cell Name
Bentley Systems
20
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
Cell library
Er wordt een cell library mee geleverd: IMGEO_symbolen.cel.
Bentley Systems
21
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
De volgende cellen zijn opgenomen:
Sommige symbolen zijn meerdere keren aangemaakt maar met een andere naam.
Reden hiervoor dat het voor de gebruiker gemakkelijk is om de symbolen te
vervangen door eigen symbolen.
B.v.
Volgens de standaard visualisatie regels heeft Paal 1 symbool.
Doordat per Paal het type wordt opgeslagen is het mogelijk om per type een
symbool te gebruiken.
Vervang de reeds bestaande cel door de eigen cel. (De naam niet veranderen)
Bentley Systems
22
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
Text Styles
Er wordt een dgn library meegeleverd met de gebruikte Text Styles.
De volgende Text Styles worden gebruikt:
Text Style
IMGEO_Nummeraanduiding_Huisnummer
IMGEO_OpenbareRuimte_Administratiefgebied
IMGEO_OpenbareRuimte_Kunstwerk
IMGEO_OpenbareRuimte_Landschappelijkgebied
IMGEO_OpenbareRuimte_Spoorbaan
IMGEO_OpenbareRuimte_Terrein
IMGEO_OpenbareRuimte_Water
IMGEO_OpenbareRuimte_Weg
Bentley Systems
Font
Arial
Arial
Arial
Arial
Arial
Arial
Arial
Arial
23
Hoogte/ breedte
0.4
0.9
0.45
0.75
0.45
0.75
0.45
0.45
Color
0
0
0
66,80,0
0
0
0,39,80
0
Opties
Bold
Bold / Italics
Bold / Italics
Italics
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
3.3 Customization
Om het connecten en ophalen van data te vereenvoudigen is een menu
aangemaakt waarmee d.m.v. een druk op de knop de data kan worden opgehaald.
3.4 Scripts voor het automatisch ontsluiten
De werkwijze voor het extracten van Oracle data is:
 Bentley Map opstarten met juiste workspace
 Lege dgn openen.
 Graphical Source koppelen.
 Query data.
 Bentley Map afsluiten.
Dit zijn vaak handelingen die regelmatig terugkomen. B.v. de BGT / Gbkn dient
dagelijks/wekelijks ververst te worden (afhankelijk van de mutatie graad). Dit kan
ook automatisch.
Werkwijze:
Door Bentley Map op te starten met een startup file kan de dgn automatisch gevuld
worden.
M.b.v. een batch bestand wordt Bentley Map opgestart en een leeg bestand
geopend. Tijdens het opstarten wordt een extern bestand aangeroepen met daarin
de Key-ins die afgestart dienen te worden.
M.b.v. de batch-file wordt Bentley Map gestart en een extern bestand geladen met
Key-ins.
Bentley Systems
24
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
Inhoud:
MicroStationExecutable -wrWorkspaceRootdirectory -wuWorkspaceUser dgnfile –
sstartupfile.
MicroStationExecutable = ustation.exe
Workspacerootdirectory = directory waar de workspaces staan
WorkspaceUser
= user waarmee MicroStation gestart dient worden.
Dgnfile
= dgn file waarin de oracle data extract moet worden.
Startupfile
= ascii file met Keyin’s
Voorbeeld:
"C:\Program Files (x86)\Bentley_SS3\MicroStation\ustation.exe" wrC:\ProgramData\Bentley_SS3\MicroStation\WorkSpace\ -wuBentley_Grontmij_Bentley_Grontmij
D:\Projects\Sales\Nederland\IMGeo 2.1\Grontmij_2_1\Extract_data\BGT.dgn "D:\Projects\Sales\Nederland\IMGeo 2.1\Grontmij_2_1\Extract_data\ GrapchicalSource.txt"
Deze batch file is uit te breiden met andere acties zoals kopieren van een backup
dgn bestand naar de lege dgn. (tip. Stel in de backup dgn de juiste extent in)
Bentley Systems
25
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
4.0
Werkwijze
De standaard werkwijze voor het extracten van Oracle data is:
 Bentley Map opstarten met juiste Workspace
 Maak connectie via de Graphical Source.
 Query data.
4.1 Bentley Map opstarten
Start Bentley Map op met de user Bentley_Grontmij
4.2 Connectie met Graphical Source
Connectie maken met een in het XFM schema gedefinieerde Graphical Source.



Open Interoperability Menu
Selecteer Connections tab
Open Graphical Source: IMGEO


Log in op de database met password BENTLEY_GRONTMIJ
Query de data
Bentley Systems
26
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT

Selecteer de features en Spatial Extent



Accepteer d.m.v. datapoint
Evt. waarschuwing uit zetten
Bentley Systems
27
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
Deze werkwijze kan vereenvoudig worden door Custom tools te gebruiken
In de dgn.



Klik in het dg DIALOG BGT menu op Connecten naar database
De verbinding met de database wordt nu aangemaakt. Opgeven
password is niet nodig.
Klik op Data query.
De data wordt nu opgehaald (alle layers en extent All)
Om de data te verwijderen (cache verwijderen)
Klik op Erase Cached Instances
Bentley Systems
28
versie v1.0
Bentley Map – dg DIALOG BGT
Bentley Systems
29
versie v1.0
Herunterladen
Explore flashcards