15-10-2014 - Farmanco

Werbung
Aanhef
Naam
Adres
Postcode/plaats
21 november 2014
Betreft: OncoTICE® tijdelijk beperkte beschikbaarheid
Geachte aanhef,
Hierbij willen wij u informeren dat OncoTICE®, poeder voor instillatievloeistof voor intravesicaal gebruik, tot in
kwartaal 3 van 2015 beperkt leverbaar zal zijn. OncoTICE® bevat 2-8 x 108 Colony Forming Units (CFU) Tice
Bacillus Calmette-Guérin (BCG).
OncoTICE® is bestemd voor de behandeling van carcinoma in situ (CIS) van het urotheel van de blaas en
als adjuvans na transurethrale resectie (TUR) van een primair, oppervlakkig papillair carcinoom van het
urotheel van de blaas stadium TA (graad 2 of 3) of T1 (graad 1, 2 of 3) of een recidief hiervan. OncoTICE®
wordt alleen aanbevolen voor papillaire tumoren van het stadium TA graad 1 wanneer er sprake is van een
hoog risico op terugkeer van de tumor.
Door de wereldwijde toegenomen vraag naar dit product is MSD momenteel niet in staat om aan deze vraag
te voldoen. Om zo snel als mogelijk aan deze toegenomen vraag te voldoen is MSD momenteel druk bezig
om de de productiecapaciteit van OncoTICE® te verhogen. De verwachting is dat door het verhogen van de
de toegenomen productiecapaciteit de tekorten in de markt in kwartaal 3 van 2015 zijn opgelost.
Op verzoek van MSD monitort Alliance Healthcare momenteel alle klantorders voor OncoTICE® en wordt,
indien het gebruikelijke bestelpatroon sterk afwijkt, contact opgenomen met het ziekenhuis. Om het product
zo lang mogelijk beschikbaar te houden wordt dan in overleg alleen uitgeleverd voor acute behandelingen.
Het betreft de volgende volgende presentatie:
OncoTICE PDR V BLAASINSTILLATIE FLAC 500MILJ KIEM – verpakking 3 flacons
RVG 17509 – ZI 13912291
Indien u medische vragen heeft, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met MSD via 0800-9999000
(gratis) of een e-mail sturen naar [email protected] De volledige SPC tekst is te vinden op
www.cbg-meb.nl. Mocht u een exemplaar van deze productinformatie willen ontvangen neemt u dan
contact op via bovenstaand telefoonnummer.
Voor vragen rondom de logistiek of actuele beschikbaarheid kunt u contact opnemen met Alliance
Healthcare via telefoonnummer 088 – 1040 222.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd, en excuseren ons voor het
ongemak.
Met vriendelijke groet,
MERCK SHARP & DOHME BV
Koos Bakker
Sr Spec Health Science Oncology
Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) alvorens OncoTICE voor te schrijven
Uw gegevens zijn afkomstig van Cegedim Dendrite. Voor meer informatie of indien u er geen prijs op stelt in de toekomst
mailings meer te ontvangen van MSD, kunt u contact opnemen met Cegedim Dendrite, Postbus 5085, 1410 AB Naarden,
afdeling Data Maintenance, via [email protected] of via telefoonnummer 035 – 69 55 355.
Herunterladen
Explore flashcards