Cereus.be

Werbung
Karel de Grote-Hogeschool
Projectcode: 2012 nr.
Academiejaar 2011-2012 (april-juni)
STAGEOPDRACHT
Java Mobile Development (Android)
De opdracht bestaat er in om onze bestaande interne webtoepassingen (Java, .NET,
Oracle, SQL Server) beschikbaar te maken voor mobiele apparaten die gebruik maken
van het Android-platform. Van de stagiair(s) wordt verwacht dat ze de bestaande
webapplicaties functioneel analyseren en een gebruiksvriendelijke (beperkte) variant
ontwikkelen voor mobiel gebruik in Java. Deze stage zal gebruikt worden als test case
om de mogelijkheden van mobiele applicaties voor de ABC-Groep verder te evalueren.
Als stagiair ben je verantwoordelijk voor het gehele ontwikkeltraject:
ontwerp (functioneel en technisch)
bouw
testen
implementatie
Adres:
Laar 179
2180 Ekeren
Telefoon:
+32 3 640 01 60
Fax:
+32 3 640 01 61
Website:
www.cereus.be
www.abc-groep.be
www.meetabc.be
Projectnaam: Java Mobile Development (Android)
Opdrachtgever:Guy Hendrickx
Tijdens je stage krijg je de kans om een volledig softwareproject uit te werken en alle
fases in de developmentcycle rond een product te doorlopen.
Leerdoelen hierbij zijn:
Mobiele softwareontwikkeling in Java
Werken in teamverband met gedreven specialisten
Definiëren van planning en scope
Bij de ABC-Groep wordt er software ontwikkeld volgens het Agile-principe. De studenten
zullen dagelijks de SCRUM-meetings bijwonen en kennismaken met het documenteren
volgens de PRINCE2-methodologie. De stagiairs die ons kunnen overtuigen van hun
kennis en kunde krijgen de mogelijkheid om na hun stage medewerker te worden.
Begeleider: Bram Van Espen
Contactpersoon:
Bram Van Espen
+32 640 01 65
[email protected]
Herunterladen