curriculum vitae [nl-versie]

Werbung
Rogier Derix
Project Manager
Profielschets
Keizer Ottoweg 13
1412 ED, Naarden
The Netherlands
Ik ben een ervaren ICT project manager met meer dan 10 jaar werkervaring,
gespecialiseerd in (internet) toepassingen en de hosting daarvan op onderliggende
T +31 6 1244 3295
infrastructuren. Gedurende deze periode heb ik me voor een belangrijk deel bezig
E rogier@simius.eu
gehouden met realisatie, consolidatie, migratie en integratie van complexe IT
I www.simius.eu
infrastructuren gebaseerd op multi-tier architecturen. De afgelopen jaren ook met het
Kamer van Koophandel 34271648
migreren van applicaties van traditionele infrastructuren naar Cloud oplossingen (IaaS/
PaaS). Met mijn opgedane ervaring heb ik veel praktische kennis paraat over
architecturen en oplossingen.
Sinds 2007 werk ik als zelfstandige vanuit mijn bedrijf Simius Projectmanagement &
Consultancy.
Ik ben afgestudeerd met een BA in Informatie Management.
Tijdens mijn carrière heb ik gewerkt binnen diverse branches: het bank- en
verzekeringswezen, de (semi-) overheid en de transport sector. Als onderdeel van mijn
werkzaamheden als project manager heb ik leiding gegeven aan multidisciplinaire teams.
Ook de aansturing van leverancier(s) was onderdeel van de werkzaamheden. Ik ben
bekend met het werken binnen complexe (politiek gevoelige) organisaties.
Voordat ik als project manager werkzaam was binnen de “change organisatie” heb ik aan
de “operations zijde” gewerkt. In die tijd heb ik veel ervaring opgedaan met het in stand
houden- en verder ontwikkelen van IT dienstverlening.
Als persoon ben ik gestructureerd met voldoende oog voor pragmatiek, analytisch,
vasthoudend, creatief, kritisch en resultaatgericht. Het begrijpen van de klantbehoefte en
voldoen aan de verwachte kwaliteit vind ik zeer belangrijk voor de uitvoering van mijn
functie. Ik maak duidelijke plannen en zorg ervoor dat deze worden begrepen door
mensen binnen de projectorganisatie. Ik voel me prettig onder (gezonde) druk en ik doe
mijn werk graag in teamverband met andere professionals binnen hun respectievelijke
vakgebied. Mensen ervaren mij als toegankelijk en prettig in de samenwerking.
Ik spreek/schrijf vloeiend Nederlands, Engels en Italiaans. Daarnaast spreek en versta ik
redelijk Frans en Duits. Pagina !1 van 7
! / cv versie 1.7 maart 2015
Persoonlijke Informatie
Nationaliteit
Nederlandse
Geboortedatum
29 augustus 1971
Gehuwd
Ja, 1 zoon
Werkervaring
Keizer Ottoweg 13
1412 ED, Naarden
The Netherlands
T +31 6 1244 3295
E rogier@simius.eu
Hieronder volgt een overzicht van mijn werkervaring per opdracht/werkgever.
Project Manager, Nederlandse Spoorwegen - november 2011- november 2014
Opdracht
(PaaS) Platform
I www.simius.eu
Kamer van Koophandel 34271648
Migratie van bedrijfskritische applicaties naar nieuw Cloud
Project budget
€ 1,5 mln
User base
> 500
Omschrijving
Het migreren van bedrijfskritische front- en backend applicaties (ERP, BI, Engineering)
van NS onderdeel NedTrain naar een nieuw (bij externe leverancier gehost) Paas
platform. De scope bestond uit analyse, ontwerp en implementatie van het platform,
het opstellen van documentatie en testplannen, het uitvoeren van functionele/
regressie en performance testen en het op gecontroleerde wijze migreren van alle
applicaties naar het nieuwe platform. Vrijwel alle software componenten (OS, Oracle,
applicaties) dienden naar hogere versies te worden gemigreerd. Tevens dienden de beheer-werkzaamheden van externe leveranciers geconsolideerd
te worden naar 1 beheer partij.
Aandachtsgebieden
Leiding geven aan (multi-disciplinair) team van specialisten,
architecten, engineers en testers.
Leveranciersmanagement: applicatie- en infrastructuur
leveranciers, externe beheer partijen
Als project manager verantwoordelijk voor opstellen/
onderhouden van de business case en PID en de gehele
uitvoering van de verschillende fasen binnen het project.
Applicaties &
Multi-site infrastructuren (traditioneel & Cloud), front- en
technologieën
backend applicaties
Linux/Windows, Oracle DBMS, Microsoft SQL, Oracle AS,
ESB, complexe multi-site netwerk infrastructuren
Security, virtualisatie
Ketens van applicaties, o.a. ERP (Infor Baan, Triton), Product
Lifecycle software (PDM/EDM), Oracle AS Discoverer, SAP,
IBM Maximo, IBM ESB
Pagina !2 van 7
! / cv versie 1.7 maart 2015
Project Manager, Royal Bank of Scotland - 2009-2011
Opdracht
Diverse projecten waarvan de belangrijkste het realiseren van
de toegangs portal voor RBS klanten in Nederland ten tijde
van het starten van de RBS bankactiviteiten in Nederland na
de overname van ABN AMRO.
Keizer Ottoweg 13
1412 ED, Naarden
The Netherlands
Project budget
€ 500k - € 1.2 mln
User base
> 50.000
T +31 6 1244 3295
Omschrijving (van 1 van de uitgevoerde projecten)
E rogier@simius.eu
De werkzaamheden omvatten het opzetten van de URL access.rbsm.com en alle
I www.simius.eu
netwerk, security, web- en applicatieserver infrastructuur waarop de global
Kamer van Koophandel 34271648
transaction banking applicaties moesten worden ingericht. Dit project omvatte alle
werkzaamheden benodigd om te komen tot lancering op een door de Nederlandse
Bank vastgestelde datum.
Naast bovenstaande project heb ik diverse projecten uitgevoerd binnen de ex-ABN
AMRO infrastructuur en de consolidatie, migratie en upgrades van applicaties hierop.
Behalve projectmanagement werkzaamheden was ik verantwoordelijk binnen de Run
organisatie voor performance en capaciteitsmanagement voor Access Online Global
Payment en Reporting applicaties. Deze werkzaamheden voerde ik uit binnen een
multidisciplinair/multivendor team van software-, database- en internet specialisten,
functioneel en performance testers.
Aandachtsgebieden
Sturen van (global) multi-disciplinair team bestaande uit
architecten, specialisten, beheerders en (functioneel/
performance) testers; planning, risico management,
kwaliteits- en configuratie management, change
management, leveranciersmanagement
Applicaties &
Linux/Unix, Oracle DBMS, IBM Websphere, LAN/WAN, CA
technologieën
Siteminder, custom applicaties, test tools HP’s Load Runner,
functionele/regressie test software
Pagina !3 van 7
! / cv versie 1.7 maart 2015
Project Manager, ABN AMRO - 2007-2009
Opdracht
Diverse projecten
Project budget
€ 200 - € 800k
User base
> 50.000
Omschrijving
Binnen ABN AMRO was ik werkzaam binnen de Global Transaction Banking
Keizer Ottoweg 13
1412 ED, Naarden
The Netherlands
organisatie. Ik heb hier diverse projecten uitgevoerd op het snijvlak tussen
infrastructuur/technologie en business waaronder een aantal single sign on
implementaties voor de Aziatische en Amerikaanse markt en implementaties van e-
T +31 6 1244 3295
business portals. Daarnaast heb meerdere infrastructurele migratie- en consolidatie
E rogier@simius.eu
I www.simius.eu
projecten uitgevoerd waaronder Identity & Access Management, Oracle- en IBM
WebSphere migraties.
Kamer van Koophandel 34271648
Behalve projectmanagement werkzaamheden was ik verantwoordelijk binnen de Run
organisatie voor performance en capaciteitsmanagement voor Access Online Global
Payment en Reporting applicaties. Deze werkzaamheden voerde ik uit binnen een
multidisciplinair/multivendor team van software-, database- en internet specialisten,
functioneel en performance testers.
Aandachtsgebieden
Sturen van (global) multi-disciplinair team bestaande uit
architecten, specialisten, beheerders en (functioneel/
performance) testers; planning, risico management, testen,
kwaliteits- en configuratie management, change management
Applicaties &
Linux/Unix, Oracle DBMS, IBM Websphere, LAN/WAN, CA
technologieën
Siteminder, custom applicaties, test tooling (HP Load
Runner), functionele/regressie test software,
identity and access management, security, LAN/WAN, web
en applicatie server, oracle grid technologieën
Pagina !4 van 7
! / cv versie 1.7 maart 2015
Project Manager, ABZ - 2006-2007
Opdracht
Diverse projecten
Project budget
€ 100 - € 600k
User base
> 3.500
Omschrijving
Ik heb diverse projecten uitgevoerd waarvan het belangrijkste project de migratie naar
Keizer Ottoweg 13
1412 ED, Naarden
The Netherlands
een nieuw onderliggend standaardmodel van het abz internet berichtenverkeer was
(standaard communicatiekanaal voor verzekeraars/intermediairs in Nederland voor
het uitwisselen van gestandaardiseerde berichten, ook wel bekend als assurantie
T +31 6 1244 3295
data netwerk). Het betrof hier een software ontwikkelingsproject.
E rogier@simius.eu
I www.simius.eu
Kamer van Koophandel 34271648
Daarnaast heb ik diverse andere projecten uitgevoerd waaronder migratie van alle
WAN verbindingen van verzekeraars en het RDW met abz.
Aandachtsgebieden
project management, people management, software
ontwikkeling
Applicaties &
applicatie/server architectuur WebLogic, Oracle, J2EE,
technologieën
Eclipse
Operations Management / Functioneel Beheer, ABZ - 2002-2006
Opdracht
Functioneel beheer, operations management
User base
>3.500
Omschrijving
Voordat ik in mijn rol als project manager begon was ik als functioneel beheerder
binnen ABZ verantwoordelijk voor netwerkinfrastructuur. Later groeide ik naar een
nieuwe rol als operations manager voor netwerken, beveiliging en platformen.
Aandachtsgebieden
operationeel management, people management, supplier
management, leveranciersmanagement van ICT diensten als
ook informatieleveranciers waaronder het RDW en het RDC.
Applicaties &
netwerkinfrastructuur (wan, MPLS/p2p, dial in networking
technologieën
8.5k users), Identity & Acces Management, security (PKI),
platformen, architectuur
Pagina !5 van 7
! / cv versie 1.7 maart 2015
Project Manager, ING - 2001-2002
Opdracht
Project management verbeterproject Management informatie
Omschrijving
Verbeterproject voor controle interne financiële systemen, in house ontwikkeld.
Aandachtsgebieden
project management, people management, vendor
management
Keizer Ottoweg 13
1412 ED, Naarden
The Netherlands
Applicaties &
software ontwikkeling, data warehousing
technologieën
T +31 6 1244 3295
E rogier@simius.eu
I www.simius.eu
Kamer van Koophandel 34271648
Auteur, 2001 - Wolters Kluwer
Opdracht
Auteur (freelance) voor een publicatie over telewerken
Omschrijving
Tijdens mijn eerste functie heb ik een telewerkproject gestart en geleid, een vervolg
op een activiteit die ik tijdens mijn afstudeerstage was begonnen. Op basis van deze
werkzaamheden werd ik benaderd door Wolters Kluwer om een publicatie te
schrijven over dit onderwerp. Deze publicatie was onderdeel van een maandelijkse
uitgave voor geabonneerde voor bedrijven.
Project Manager / ICT Manager, TWCA (Regiopolitie Amsterdam Amstelland) 1997-2001
Opdracht
Project manager: opstarten, inrichten en leiden van een
Telewerk pilot, later ICT manager
Omschrijving
Het TWCA (Telewerk Centrum Amsterdam) was een initiatief van de Regiopolitie
Amsterdam Amstelland en kende een aantal voor die tijd vooruitstrevende initiatieven.
Eén daarvan was het starten en managen van een telewerk omgeving (“het nieuwe
werken 1.0 anno 1998”) waarmee leer/werktrajecten konden worden uitgevoerd door
deelnemers/medewerkers vanuit thuislocatie. Ik was verantwoordelijk voor het
opzetten en runnen van het project en na het project voor de dagelijkse leiding.
Daarnaast heb ik een kleine IT afdeling die zich bezighield met
automatiseringsdienstverlening opgezet en geleid (database ontwikkeling,
systeembeheer, desktop publishing).
Aandachtsgebieden
leiding geven, people management, kantoorautomatisering,
het nieuwe werken 1.0
Pagina !6 van 7
! / cv versie 1.7 maart 2015
Opleidingen & Training
Hieronder volgt een overzicht van mijn opleiding en gevolgde trainingen.
Keizer Ottoweg 13
1412 ED, Naarden
The Netherlands
Opleiding
Van
Tot
Diploma
Information Resource Management (tegenwoordig
1992
1997
Ja
Hoge Hotelschool Maastricht
1991
1992
Nee
HAVO, Rijksscholengemeenschap Roermond
1984
1990
Ja
Information Management), Hogeschool Zuyd
T +31 6 1244 3295
E rogier@simius.eu
I www.simius.eu
Kamer van Koophandel 34271648
Training
Organisatie
Periode
Diploma
Scrum Master
VXCompany
2015
Gepland
Prince2 Practitioner
IT Management Groep
2015
Gepland
Diverse interne trainingen (risk
ABN AMRO / RBS
2007 - 2011
Ja
Prince2 Foundation
4PSO
2006
Ja
Product Management
NCOI
2004
Ja
General Linux LPI 101
Didacticum
2003
Ja
Internet/Intranet Onderhoud
Tunix
2002
Ja
Introductie test tooling
Spherion
2001
Ja
Test, ontwerp en uitvoering
Spherion
2001
Ja
ITIL found
Spherion
2001
Ja
SQL
Spherion
2001
Ja
Project- en Resource
Nieboer & partners
1998- 1999
Ja
management, processen /
procedures gerelateerd aan
werkzaamheden)
Management (persoonlijke
ontwikkeling)
Pagina !7 van 7
! / cv versie 1.7 maart 2015
Herunterladen
Random flashcards
Medizin

5 Karten Sophia Gunkel

Laser

2 Karten anel1973

lernen

2 Karten oauth2_google_6c83f364-3e0e-4aa6-949b-029a07d782fb

Erstellen Lernkarten