ICAROS Geïntegreerde beveiliging

Werbung
TECHNISCHE FICHE
ICAROS
Geïntegreerde beveiliging
Wat is ICAROS?
ICAROS is een gebouwenbeheersysteem dat verschillende
technieken
naadloos
integreert,
zoals
toegangscontrole,
contactbewaking, analoge en digitale CCTV met opname en
weergave van videobeelden, brandbeveiliging en blussing, antiinbraak beveiliging, elektronische sleutelkasten, PLC's, e.d.
Hoe is het ICAROS systeem opgebouwd?
Het systeem is opgebouwd uit:




Werkstation(s): Eén of meerdere PC’s waarop de ICAROS
operator software draait.
Server: Dit is het hart van het systeem waarop zich de
databanken bevinden.
Concentrator(en): Optionele systemen om op schaalbare
wijze het ICAROS systeem uit te breiden om geografisch
verwijderde locaties te koppelen aan het systeem, teneinde
ongelimiteerde installaties te kunnen bouwen.
Hardware: Alle hardware die via de server en de
concentrator(en) wordt gekoppeld en geïntegreerd.
Componenten:










www.cofelyfabricom-gdfsuez.com
Alarm-monitoring en registratie van alle gebeurtenissen
en operator acties.
Sturingen: Het sturen van toegangspunten, relais,
camera’s, wapening van inbraakcentrale, e.d.
Intelligente rapportering.
Intersysteem acties: Uitvoeren van allerhande acties bij
optreden van bepaalde gebeurtenissen op geselecteerde
elementen of op bepaalde tijdstippen.
Toegangscontrole (bediening van deuren, poorten,
slagbomen, draaikruisen, liften, e.d., via badges, PIN codes
en biometrische karakteristieken) met o.m. zone-monitoring,
genereren van evacuatielijsten, dynamische omschakeling
van toegangsniveaus in functie van het actuele risico.
Input / Output (uitgebreide PLC functionaliteit).
Identificatie (aanmaken van badges en labels) met nemen
van foto’s d.m.v. portretcamera bediend vanuit de software.
Analoge en digitale camerabewaking met digitale opname.
Grafische alarmverwerking en sturing via uitgebreide
visualisatie op plattegronden.
Koppeling met andere systemen zoals andere ICAROS
servers (ADEN), tijdsregistratie, ODBC-databases, externe
systemen, e.d.
Technische kenmerken:









Department security


Kontichsesteenweg 25
B- 2630 Aartselaar
T: + 32 3 871 15 00
F: + 32 3 870 12 69

[email protected]



Werkstations gebaseerd op Windows XP / Windows 7.
Server en concentratoren gebaseerd op Linux en/of Windows
voor maximale beschikbaarheid en betrouwbaarheid.
Protocol voor real-time informatieverwerking tussen de
verschillende computersystemen onderling, gebaseerd op UDP
en IP, voor ultrasnelle responstijd.
Databank native SQL (ANSI/ISO-SQL89 en ANSI/ISO-SQL92Entry level) voor optimale performantie, consistentie & integriteit
van gegevens en uitgebreide import & exportmogelijkheden.
Onbeperkt aantal werkstations en concentratoren.
Monitoring, sturing en visualisatie van een onbeperkt aantal
hardware elementen (contacten, sensoren, camera’s,
toegangspunten, inbraakzones, …).
Onbeperkt aantal operatoren met onbeperkt aantal instelbare
operatorniveaus via operatorprofielen en operator privileges.
Onbeperkt aantal rapporttypes mogelijk waarbij elk rapport door
de gebruiker zelf kan worden samengesteld, met
exportmogelijkheden naar populaire bestandsformaten.
Meertaligheid met automatische omschakeling van de éne taal
naar de andere volgens de ingelogde operator (actueel
Nederlands, Frans en Engels; andere talen mogelijk).
Vrij definieerbare hiërarchie en relaties tussen de elementen
voor intelligente sturingen en rapportering van gebeurtenissen.
Onbeperkt aantal toegangspunten met maximaal 100.000
actieve kaarthouders en 1023 toegangsniveaus.
Zowel analoge als digitale visualisaties en sturingen mogelijk
met instelbare auditieve meldingen.
Onbeperkt aantal plattegronden met onderlinge koppeling via
free-form hot spots.
Volledige integratie in bestaande IT-omgeving van de klant.
Maatwerk mogelijk (gewijzigde en bijkomende functionaliteiten,
bijkomende hardware, specifieke koppelingen, ...).
Headquarters: rue Gatti de Gamondstraat, B-1180 Brussels T: + 32 2 370 31 11 F: + 32 2 332 24 55
Herunterladen