Carpaal tunnelsyndroom: echografie als aanvulling op EMG

Werbung
Carpaal tunnelsyndroom
Echografie als aanvulling
op EMG
Dr. ME Steens
Fysische Geneeskunde en Revalidatie
15 november 2014
Carpaal TunnelSyndroom (CTS)
is een veel voorkomende drukneuropathie tgv
compressie van de nervus medianus in de carpaal
tunnel
CTS
• ♀ >♂
• zwangere en menopauze
• Afhankelijk van werkzaamheden
•
•
•
•
Repetitieve handeling
Forse krachtuitoefening
Ongunstige polshouding (computermuis)
Trillingen/vibraties
Kliniek
• Karakteristieke anamnese
•
•
•
•
Nachtelijke tintelingen in vingers bezenuwd door n medianus
Arm uit bed laten hangen
Wapperen met hand
Uitstraling naar proximaal
Klinisch onderzoek
•
•
•
•
Contour duimmuis
Kracht duimabductie
Sensibiliteit hand
Provocatietesten
•
•
•
•
Close fist sign
+ Flick sign
Tinel
Phalen
Anatomie carpaal tunnel
• Omgeven door:
•
•
Flexorpezen
Carpale beenderen
Retinaculum
• In de tunnel:
•
•
Oppervlakkige en diepe
vingerflexoren
Duimflexor
• N. Medianus ligt:
•
•
•
Direct onder retinaculum
Parallel aan 2e en 3e flexorpees
Mediaal van duimflexor
Retinaculum
N medianus
Technische onderzoeken
• ELEKTROMYOGRAFIE
• Echografie
• MRI
EMG
• Nut:
•
•
Ondersteunt klinische diagnose
DD met andere aandoeningen of gesuperponeerde
pathologie
•
Radiculair:cervicale radiculopathie C6-C7?
•
Polyneuropathie?
•
Ulnaropathie?
•
…?
EMG
• Indien afwijkend:
= gestoord zenuwgeleidingsonderzoek
(demyelinisatie)
→ reeds langer bestaande inklemming
• Indien niet afwijkend:
→ CTS kan niet met zekerheid worden uitgesloten
( = vals negatief onderzoek)
Technische onderzoeken
• Elektromyografie
• ECHOGRAFIE
• MRI
Echo
• Proximaal van de carpaal tunnel is de zenuw rond van
vorm
• In de tunnel wordt de zenuw ellipsvormig
Echo
Longitudinale doorsnede
Transversale doorsnede:
Buisvormig
Ovale structuur met
honinggraat patroon
Echo – dwarse doorsnede
Normaal
<10mm2
CTS
>12mm2
Echo – longitudinale doorsnede
Normaal
CTS
Echo – als aanvulling
• Structurele afwijkingen opsporen
•
•
•
Gewricht
Pezen
Peesscheden/peesaanhechtingen
• Uitsluiten van:
•
•
•
•
Ganglioncyste
Lipoom
Hematoom
Keloid postop
• Anatomische variant
•
•
A. mediana
Bifide n. medianus
Echo – Voordelen
• Diagnostiek
•
•
Bevestiging bij normaal EMG
Uitsluiten structurele afwijkingen
• Beleid:
•
Speelt een rol in keuze: conservatief vs operatief
•
Indien conservatief: spalk vs corticoiden
• Behandeling
•
Echo geleide infiltratie
• Patiëntvriendelijk, goedkoop en snel uitvoerbaar
BESLUIT
EMG blijft de gouden standaard om de graad van
aantasting van de nervus medianus in kader van CTS in
te schatten.
Combinatie van informatie uit EMG en echografie geeft
wellicht meer zekerheid tot welslagen van de gekozen
therapie.
Herunterladen