Dia 1 - Meinweg Ecotop

Werbung
Zeggen in de grensstreek
in het bijzonder van Nationaal Park De Meinweg
Seggen im Grenzgebiet ins besondere in
Nationalpark De Meinweg
1. Wat is een zegge?
2. Zeggen en hun biotopen
3. Zeggen in het grensoverschrijdende Nationaal Park
de Meinweg
Jan Hermans/Natuurhistorisch Genootschap
Verschillendarig: boven mannelijk;onder
vrouwelijk
Ährchen getrennt geschlechtlich
oben männlich; unten weiblich
Gelijkarig; met mannelijke en vrouwelijke
bloemen
Ährchen gleich; mit männlichen und
weiblichen Blüten
Groeivorm: polvormig Wuchsform: rasen oder bulten
Groeivorm: zodenvormend
Wuchsform: rasenbildend
Elzenbroekbossen Erlenbruchwälder
Pluimzegge Rispen-Segge Carex paniculata
Elzenzegge Walzen-Segge Carex elongata
Pluimzegge en IJle zegge Rispen-Segge und Winkel-Segge
IJle zegge Winkel-Segge Carex remota
IJle zegge Winkel-Segge Carex remota
Moeraszegge Sumpf-Segge Carex acutiformis
Moeraszegge Sumpf-Segge Carex acutiformis
Droge heide Trockene Heiden
Pilzegge Pillen Segge Carex pilulifera
Pilzegge Pillen Segge Carex pilulifera
Heiden en zandverstuivingen Heiden und Flugsandgebieten
Zandzegge Sand-Segge Carex arenaria
Zandzegge Sand-Segge Carex arenaria
Vochtige tot natte graslanden Feuchte bis nasse Wiesen
Blauwe zegge Hirse-Segge Carex panicea
Blauwe zegge Hirse-Segge Carex panicea
Bleke zegge Bleiche Segge Carex pallescens
Bleke zegge Bleiche Segge Carex pallescens
Hazenzegge Hasenfuss-Segge Carex leporina
Hazenzegge Hasenfuss-Segge Carex leporina
Zwarte zegge Wiesen oder Braun-Segge Carex nigra
Zwarte zegge Wiesen oder Braun-Segge Carex nigra
Zwarte zegge Wiesen oder Braun-Segge Carex nigra
Vennen en heideplassen Heidegewässer und Heidemoore
Sterzegge Igel-Segge Carex echinata
Sterzegge Igel-Segge Carex echinata
Zompzegge Graue Segge Carex canescens
Zompzegge Graue Segge Carex canescens
Geelgroene zegge Grünliche Gelb Segge Carex demissa
Geelgroene zegge Grünliche Gelb Segge Carex demissa
Snavelzegge Schnabel-Segge Carex rostrata
Snavelzegge Schnabel-Segge Carex rostrata
Draadzegge Faden Segge Carex lasiocarpa
Snavelzegge Schnabel-Segge Carex rostrata
1.Het Grenspark Maas-Swalm-Nette telt 25 soorten zeggen, waarvan 20 soorten in
Nationaal Park De Meinweg
Der Naturpark Maas-Schwalm-Nette zählt 25 Seggen-Arten, von denen 20 Arten in
Nationalpark De Meinweg
2.Het grootste deel van de vastgestelde zeggensoorten is gebonden aan vochtige
tot natte biotopen
Der Grossteil der festgestellten Seggen-Arten ist gebunden an feuchte bis nasse
Biotopen
3. Veel zeggen spelen een belangrijke, vaak dominerende rol in vochtminnende
plantengemeenschappen
Viele Seggen spielen eine wichtige, oft dominierende Rolle in
feuchtigkeitsliebenden Pflanzengemeinschaften
4. Zeggen kunnen als indicatoren gebruikt worden om de kwaliteit van
moerasgebieden aan te geven
Seggen können als Indikatoren verwendet werden zur Bewertung der Qualität
von Sumpfgebiete
Herunterladen