Schädelanatomie

Werbung
)
Synchondrosen:
Schädelanatomie
Neurokranlum
Osslcula audltus
lntraoccipitalis anterior: Pars basilaris +Pars lateralis (6-8)
lntraoccipitalis posterior : Pars lateralis + Squama ossis occipitalis (3-5)
Os occioitale
Malleus
Sphenooccipitalis: Clivus (13-18)
Os temporale
lncus
Sphenepetrosa
Os parietale
Stapes
Petrooccipitalis: Pars petrosa +Os occipital
q
Os sphenoidale
Aus Synchondrosen entstehen Synosmosen
Os frontale
Lamina cribrosa
Syndesmosen:
Fonticulus anterior
Viszerocranium
1. Nasenskelett:
Fonticulus posterior
2. Kieferskelett:
Fontitulus sphenoidalis
Os ethmoidale
Maxilla
Fonticulus anterolateralis
Concha nasalis inferior
Os palatinum
Fonticulus mastoideus
Os nasale
Os zygomaticum
Os lacrimale
Mandibula
Vomer
Os hyoideum
Cartilagines nasi
Vertex
Ossa plana:
Lamina externa - Diploe - Lamina interna
Foveolae granulares
Desmocranium
Schädeldach:
Calvarla:
Sulci arteriosi et venosi
Kieferskelett:
Os frontale
Maxilla
Os parietale
Mandibula
Os temporale (Pars squamosa)
Os zygomaticum
Os occipitale (Squama)
Os palatinum
Sulcus sinus sagittalis superiors
Hirnnerven:
1. N. olfactorius
2. N. opticus
3. N. oculomotorius
4.
Nasenhöhle:
N. trochlearis
5. N. trigeminus
6. N. abducens
Os lacrimale
Os nasale
Vomer
7.
N. facialls
Os sphenoidale (Lamina medialis)
8.
9.
10.
11.
12.
N. vestibulocochlearis
Os temporale (Pars tympanica)
Chondrocranium:
N. glossopharyngeus
N. vagus
N. accesorius
N. hypoglossus
Os occipitale
Os sphenoidale
Os temporale
Os ethmoidale
Concha nasalis inferior
Ossicula auditus
�
3. Ganglion ciliare
7. Ganglion pterygopalatinum
7. Ganglion submandibulare
9. Ganglion oticum
10. Ganglion cardiac
10. Ganglion xyliaca
�Orbita
-+ Fossa pterygopalatina
-+ Fovea submandibularis
-+ Fossa infratemporaUs
-+ Organwand
-+ Organwand
)
Basis cranii interna
Fossa c:ranii anterlor:
5. V. ophthalmica superior
Foramen rotundum
1. N. maxillaries
Inhalt: Frontallappen, Bulbus olfactorius
Foramen ovale
Knochen:
1. N. mandibularis
2. Plexus venosus foraminis ovalis
Os frontale
Foramen caecum
Foramen spinosum
1. V. emmisaria
1. A. meningea media
lmpressiones digitae
2. Ramus meningeus
Sulci arteriosi
Sulcus sinus sagittalis superior
Canalis opticus
Juga cerebralia
1. N. opticus
2. A. ophthalmlca
Os sphenoidale
Ala minor (Processus clinoideus anterior)
Os temporale
Jugum sphenoidale
Pars squamosa
Os ethmoidale
Pars petrosa
Lamina et Foramina cribrosa
Grenzregion: Margo superior
Crista galli
Sulcus slnus petrosi superloris
1. Fila olfactoria
Apex partis petrosi
lmpressiones trigeminalis
Fossa cranii media
Inhalt: Tempora!Iappen, Hypophyse
Sulcus nervi petrosi minoris -t Hiatus canalis petrosi minoris
Sulcus nervi pertrosi majors -t Hiatus canalis petrosi majoris
Eminentia arcurata
Sulci arteriosi
Knochen:
Sulcus caroticus -t Canalis caroticus
Os sphenoidale -t Sinus sphenoidalis
Corpus ossis sphenoidale
1. A. carotica Interna
2. Plexus caroticus internus
3. Canaliculi tympanici -t Rami caroticotympanici
Türkensattel:
1. Jugum sphenoidale
2. Sulcus praec:hiasmaticus
3. Tuberculum sallae (Proc. Clinoideus medius)
4.
Foramen lacerum
1. N. petrosus minor
2. N. petrosus major
Fossa hypophysalis
Fossa crania posterlor
5. Dorsum sallae (Proc. Clinodeus posterior)
Inhalt: Hirnstamm, Kleinhirn
Fissura orbitalis Superior:
1. N. oculomotorius
2. N. trochlealis
3. N. ophthalmicus
4.
N. abducens
Eminentia cruziformis
Crista occipitalis Interna
Sulcus sinus sagittalis superior
Sulcus sinus transverse
I
Sulcus sinus sigmoidei
Palatum durum: Maxilla +Os palatinum
Protuberantia occipitalis interna
Arcus zygomaticus: Os temporale (Processus zygomaticus) +Os zygomaticum (Processus temporalis)
Fossa cerebellaris
Fossa cerebralis
Foramen jugulare:
Maxilla:
N. glossopharyngeus
N. vagus
Processus alveolaris
N. accesorius
Processus palatinus
V. jugularis interna
Sutura palatina mediana
Foramen incisivum:
1. N. nasopalatinus
2. N. incisivus
Foramen magnum:
Medulla oblongatis �Medulla spinalls
Aa. Vertebrales
Os palatinum:
Rami meningei
Lamina horizintalis
Plexus venosus vertebralis interna
Sutura palatina transversa
Radix spinals des N. accessories
Spina nasalis posterior
Aa. Spinalis anterior/posterior
Foramen palatinum majus:
1. N. palatinus major
2. A. palatina descendens
Canalis nervi hypoglossi:
Foramina palatina minora:
N. hypoglossus
1. Nn. Palatini minores
2. A. palatina descendens
Porus acusticus internus:
A/V labyrinthi
Processus pterygoideus:
N. verstibulolochlearis
'
'
Lamina lateralis
N. facialis
1. Labyrinthäres Segment �N. petrosus major
2. Tympanales Segment � N. stapedius
3. Mastoidales Segment �Chorda tympani
Lamina mediafis �Hamulus pterygoideus (Hypomochlion für Gaumenmuskeil
Vertiefung: Fossa pterygoidea
Fossa scapoidea
lncisura pterygoidea �Processus pyramidalis des Os palatinum
Fossa subarcurata:
Succus endolymphaticus
Basis cranil media
Tuberculum pharyngeus des Os occipitale
Foramen mastoideum:
Os sphenoidale:
V. emmissaria mastoidea
Foramen ovale
Basis cranii externa
Foramen spinosum �Spina ossis sphenoidaUs
Sulcus tubae auditivae:
Basis cranll anterior
Canalis musculotubaris
1. V. emissaria condylaris
1. Semi canalis musculus tensoris tympani
Musculus tensor tympani
Foramen mastoideum:
2. Semi canalis tubae auditivia
(mündet im Sulcus sinus sigmoidei)
1. V. emissaria mastoidea
Tuba auditivia
3. Septum canalis musculotubarii
Canalis nervi hypoglossi:
1. N. hypoglossus
Foramen lacerum:
N. petrosus major
Seitliche Schädelregionen:
N. petrosus minor
Fossa temporalis
Canalis pterygoideus:
Fossa infratemporalis
N. canalis pterygoideus (N. petrosus major +N. petrosus profundus)
Apertura externa des Canalis caroticus:
Fossa pterygopalatina
Fossa temporalis:
Canaliculi carotympanici zur Paukenhöhle
Oben: Linea temporalis superior
A. caroticotympanici
lateral; Arcus zygomaticus
N. caroticotympanici
Medial: Crista Infratemporalis
Kaudal: Fossa Infratemporalis
Inhalt:
Os temporale:
1. M. temporalis
2. Fascla temporalis
Fossa jugularis
Foramen jugulare
Fossa infratemporalls:
Fossa mandibularis
Tuberculum mandibularis
Oben: Fascles Infratemporalis
Processus styloideus
Lateral; Innenseite des Ramus mandibulae
Foramen stylomastoideum
Medial: Lamina lateralis des Proc. Pterygoideus
1. N. facialis
Vorne: Tuber maxillae
Inhalt:
Fossula petrosa
1. M. pterygoideus meclialis
2. M. pterygoideus lateralis
3. N. mandibularis
1. Canaliculus tympanicus (mündet in der Paukenhöhle)
N. tympanlcus -+ Ursprung des N. petrosus minor
4. A. maxillarles
Fissura tympanosquamosa -+ Pars squamosa +Pars tympanica
Flssura petrotympanica -+ Pars tympanlca +Pars petrosa
(Giaserspalte)
Fissura petrosquamosa -+ Pars petrosa +Pars squamosa
5. Ganglion oticum
6. Plexus venosus pterygoldeus
Fissura sphenepetrosa -+ Spina ossis sphenoidale +Pars petrosa
Offnungen;
1. Chorda tympani
Basis cranii oosterior
lncisura mastoldea -+ enthält Cellulae mastoidae
Foramen magnum
Condylus occipitalis
Canalis condylaris:
Foramen ovale
Formen spinosum
Fissura orbltalis inferior:
1. N. zygomaticus
2. N. infraorbitalis
3. A. infraorbltalis
Meatus nasi communis
4. V. infraorbitaUs
5. V. ophthalmica inferior
Meatus nasi medius:
Bulla ethmoidalis (große Siebbeinzelle)
Fossa pterygopalatlna:
Processus uncinatus
Hiatus semilunaris (halbmonförmiger Öffnungsbereich)
Oben: Corpus ossis sphenoidale
lnfundibulum ethmoidale (Bereich zwischen Bulla ethmoidalis und Proc. Uncinatus)
lateral: offen I
Medial: Lamina perpendicularis des Os palatinum
Septum nasi osseum:
Kaudal: Canalis palatines major
Lamina perpendicularis des Os ethmoidale
Vorne: Tuber maxillae
Vomer
Hinten: Proc. Pterygoideus
Inhalt: Ganglion pterygopalatinum
Boden:
A. Maxillaris
Palatum durum: Proc. Palatinus maxillae +Lamina horizontalis Ossis palatini
Öffnungen:
Dach:
Fissura pterygomaxillaris:
Os nasale
A. maxillares
Os ethmoidale - Lamina cribrosa
Fissura orbitalis inferior (s.o.)
Os frontale- Pars nasalis
Os sphenoidale- Corpus
Foramen rotundum (s.o.)
Laterale Wand:
Os nasale
Foramen sphenopalatinum:
A. sphenopalatina
Maxilla
Rr. Nasals superiores/posteriores/laterales
Os lacrimale
Os ethmoidale
Canalis palatines major (s.o.)
Concha nasalis inferior
Canalis pterygoideus
Os palatinum-Lamina perpendicularis
Os sphenoidale-Proc. Pterygoideus Iamina medialis
Nasenhöhle:
Canalis nasolacrimalis:
Apertura piriformis
1. Ductus nasolacrimalis
Spina nasalis anterior/posterior
Choanae (dexter/sinister)
Nasennebenhöhlen:
Nasenmuscheln:
Sinus maxillaris
Concha nasalis suprema (meistens nur bei Kindern)
+Os ethmoidale
Concha nasalis superior
+Os ethmoidale
Sinus sphenoidaUs
Concha nasalis media
+Os ethmoidale
Sinus frontalis
Concha nasalis inferior
+eigener Knochen!
Cellulae ethmoidale
Nasengänge:
Meatus nasi superior
Sinus maxillaris:
Meatus nasi medius
Mündet im mittleren Nasengang
Meatus nasi inferior
.::>
Hiatus semilunaris, lnfundibulum ethmoidale
Grenzt an:
Orbita
Os lacrimale
Canalis Infraorbitafis
Os ethmoidale - Lamina orbitalis
Alveolen der OK-Molaren
Os sphenoidale - Corpus
Os palatinum - Lamina perpendicularis
Sinus sphenoidalis:
Fossa sacci lacrimalis
Mündet in Recessus sphenoethmoidales
c::>
Crista lacrimalis anterior (Maxilla)
Grenzt an:
c::>
Crista lacrimalis posterior (Os lacrimale)
Fossa hypophysialis
Sulcus praechiasmaticus
Öffnungen:
Pharynx
Canalis opticus
Canalis nasofacrimalis
Sinus frontalis:
Fissura orbitalis superiC?r
Mündet über Canalis nasofrontalis oder direkt ins lnfundibulum ethmoidale
Fissura orbitalis inferior
Grenzt an:
Foramen ethmoidale anterius:
Orbita
1. N./A./V. ethmoidale anterior
Fossa cranii anterior
Foramen ethmoidale posterior:
Ce!lulae ethmoidales:
Ce!lulae ethmoidales anteriores +lnfundibulum ethmoidale
1.
Ce!lulae ethmoidales mediae + Meatus nasi medius
Foramen infraorbitale:
Ce!lulae ethmoidales posteriors +Meatus nasi superior
1. N./A./V. infraorbitale
N./A./V. ethmoidale posterior
Grenzt an: Orbita
Foramen supraorbitale:
1. N./A. supraorbitale
Orbita
Margo orbitalis: supraorbitalis/infraorbitalis/lateralis/medialis
Cavitas orbitalis: Parties superior/inferior/lateralis/medialis
Fossa glandulae lacrimatis
Fossa sacci lacrimals
1. Canalis nasolacrimaiis
Parties superior:
Os frontale
Os sphenoidale - Ala major
Parties inferior:
Maxilla
Os zygomaticum
Parties lateralis:
Os zygomaticum
Os sphenoidale - Ala major
Parties medialis:
Maxill a - Proc. Frontalis
Foramen zygomaticofaciaie:
1. N. zygomaticus
Foramen zygomaticotemporale:
1. N. zygomaticus
Herunterladen