Hochgeladen von Nutzer7367

kumir

Werbung
Ilija Šikić
KUMIR
Basel
2001
Ilija Šikić
KUMIR
tríptyh:
Iztočni grieh * kumir Vrieme * Pandaimonij
crtež na koricama:
I.Šikić: Scarabæus sacer, tuš 17x12 cm
obrada:
RADICES CROATIÆ
Zavod HAZUD-a za promičbu korienskog načela
u hrvatskom pravopisu
Basel, Švicarska
naklada:
Druck und Verlag: epubli GmbH, Berlin, www.epubli.de
Copyright: © 2011 Ilija Šikić
2
bilježka nakladnika
Iako hrvatskom štiocu pjesama, Ilija Šikić nije posve nepoznat, ovo mu je
prva objavljena samostalna knjiga na hrvatskom jeziku. To bi, zapravo,
mogle biti tri samostojnice, nu ne samo zbog dosljedne obuzetosti jednim
pitanjem - pitanjem vjere, ovaj je tríptyh uporabljiv i kao priručnik,
odnosno helixopaideia, za čast Pavlu Skaliću.
U prvom dielu naslovljenom Iztočni grieh, nalazimo nekoliko
suvremenijih kumira kojima je posvećena po jedna poema. Vrlo zanimljiva
forma za izpoređivanje onima koji poznaju brojne Šikićeve pjesme koje bi
stale u haiku / Senryū prostor.
Drugi dio, Kumir Vrieme, opisat ću riečima prevoditeljice (za njemačko
izdanje Götze Zeit, Frankfurt, 1991.), kako je ona doživjela njegovu
motivaciju. Anja Šikić u prvom redu naglašuje kako su te duhovne pjesme
nevezane uz ijednu konfesiju, denominaciju, nego se oslanjaju „brižno“
samo na Sveta pisma. Iz te predpostavke zaključuje kako bi se pjesme
mogle označiti kao ekumenske u suvremenijem smislu rieči. Upravo iz
danas antropocentričo nastrojene ekumene, pjesnik crpi onu potrebnu
napetost, za novo tisućljeće, za upravo egzotičan napor - kristijanizaciju
Europe.
Na srdcu ovoga negdašnjeg političkog emigranta, naravno, leži Hrvatska,
pa se „kristijanizacija Europe“ može ovdje čitati kao „duhovna obnova
Hrvatske“. Ovdje nije nikako rieč o nekakvoj redukciji, nego upravo
oprečno, o tomu kako velika (sveobća) Crkva može živjeti samo od
životnosti (lokalne) ekklesiole.
Treći dio je naslovljen Pandaimonij. I ovdje se poseže za bičem, te
sustavno udara po kumirima današnjice.
Uvjeren kako nikada znanstvenici ili pisci ne će biti pozvani o takvim
stvarima odlučivati, on kreće s pisanjem i objavljivanjem na t.zv.
korienskom pravopisu, ne čekajući nikakve zakonske odredbe. Po tom
pitanju smo djelatni pri „Radices Croatiæ“ zavodu za promičbu
3
korienskoga pravopisa u Baselu, Švicarska. Budu li se dobre knjige pisale
prema korienskom načelu, sve će više ljudi imati mogućnost uvidjeti
njegove prednosti. Vječiti jučerašnjaci razbijaju si glavu o političkim
implikacijama možebitne uporabe hrvatskog pravopisa, a mi danas u
središtu Europe doživljavamo nastup dvadeset godina pripremane reforme
pravopisa njemačkoga jezika koja se u svojemu prvom načelu zalaže za
što dosljedniju uporabu Stammprinzipa, tj.
„...prioritetna svrha Rechtschreibreforme jest odstranjivanje priestupa
protu načela koriena.“ Pravilo broj jedan glasi: Korien svih rieči
pripadajućih istoj obitelji ima se i pisati isto i u različitim zvučenjskim
okruženjima. Taj novi pravopis (koji je 1.kolovoza 1999. stupio na snagu)
naglašava još na samom početku i činjenicu kako Njemački pravopis ne
odražava samo zvuke jezika, nego služi i prepoznavanju (a) i razlikovanju
(b) sadržaja, dakle značenja.”
Neue dutsche Rechtschreibung
München, 1996.
Od ove ogromne prednosti se ne želimo suzdržavati te najavljujemo nove
naslove u knjižnici Radices Croatiæ “Pravoriek”
urednici
4
IZTOČNI GRIEH
"Sva poviest se kreće ka Kristu i dolazi od njega.
Pojava Božjega Sina jest osovina poviesti svieta."
Alle Geschichte geht zu Christus hin und kommt von ihm her.
Die Erscheinung des Gottessohnes ist die Achse der Weltgeschichte.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
5
6
Na slavu Božju
piše ovu knjigu Ilija Šikić
o zbiljnosti nazočnoj
u srdcima vikača:
"Kopno na vidiku!"
Sumnja nam je požderala skoro svu zalihu.
Plutamo oceanom neizviestnosti.
Vjetrić piri s vonja na vonj,
s pečata na pečat uspomene na sjećanja.
Uviek ista mislena spajanja nerazpečativa, nezaoplovna...
Pucanj s jarbola: (Pandorin jarbol)
"Fatamorgana u glavi!"
podbode prežderanu sumnju, razkrhoti pečate i oslobodi očaj Salomonov.
Mučnina izpražnjenih želudaca rezproteže se
po organima susjedećima svojim mučninama
i natrag, onda natrag, pa opet natrag...
Povratak bljuvotne ništnosti,
i nema, nema ništa.
Nije mi htienje zakovano uz kopno, meni je do kopna na vidiku.
Ničega nema. To ne briga hrvatskoga častnika,
nego jer kopna nije na vidiku.
Široki vidici u mojega častnika,
nego gdje se kopno skriva?
Gdje od valova nije moći more vidjeti
tu pada mrak najposlie,
gdje mrak svieta se veseli letećim tanjurima,
tu sviće zlaćana auzora i svejednako zamire.
Tu je stratište njezine nade,
izletište čarobna usijana diska Sunca
iz topa utopa sidra preko ruba kraja svieta
i preko njega u bezdnu brojčanicu danonoćnih smjenitbi zima s ljetima
eona.
7
Živi traže život, a kopna...
Čarobnjaci lažno prisežu, privid sebe...
Ljubavnici zaborave svoje uloge pjevajući ljubavne napjeve
i čekaju ukazanje kopna,
a kopna - nigdje!
A pred Njim, gdje god pošao.
Kao da se je svo smežuralo duž rubova sveuređa i bježi svakom pogledu
koji hvata samo vrhunce, probire samo među probranima.
Put je mukotrpan, težak, a...,
opet blještav, širok, zavodljiv, pa neki ode lievo, a poneki desno,
a zlurada gospoda tutnje u kružnicama svojih hippodroma.
Najednom zaleprša Columbus k'o rajska ptica u Ikarova polja
i sunovrati se u mekano ništa,
gdje ne vidje ništa drugo do li svoje pognute glave,
prije svega svoje, potom i liepe,
okovrčene ognjenim pramenovima smijulječega se Sunca.
Samo o kopno, misli Hermes, može kopito zviznuti.
Samo da mi je čestica krute tvari, pogurnuo bih nebosklon..
Samo da je vjerojatnoća gušća, i moja bi kugla pogodila...
Ovako: "Malovjerniče, zašto si posumnjao?"
Tri puta se prevari, ali kao živo srebro izmigolji u prostranstva bez kopna.
Pijani Ruđer se poigra s njegovom predočbom,
i izmaknu mu tlo lažiznanosti pod nogama
i evo još i danas lebdi uz Merkurovu stazu.
Moje srdce opet titra kontrapunkt onoj rieči budućnosti:
"Kopno na vidiku!"
Nu uporno i konačno ga nema.
Spoznaja mudroljublja prirode i grkog izkustva.
Jadrane moj, moj oceane!!!
Modro, ter sinje, pa opet plavo, nebu dubinskomu nalik,
od svih smjerova vjetrova, ozgor, ter ozdol,
uporno i konačno prazno.
Hodaj po vodi kao da bi bilo kopno!
Onda ćemo tek pasti preda Te ničice i vikati:
„Ti si uistinu Sin Božji!"
8
Nije, nego!
Ruža vjetrova s magneticalima
ravnotežilo pri sljemenjenju:
isto kao i u podivljalo more uronjeno dugačko i tromo uže,
bi l’ kazivalo mediteranautima gdje bielo, gdje crveno.
Bura na lievo, val u desno, a naš pleter drzko pluta
više-manje smjerno, použdano.
Zviezda pod najtežim oblakom.
Duh svieta s lieve,
upravo oprečno okreni i ostati ćeš na sljemenu.
Zeitgeist s desne,
upravo oprečno i ne ćeš sklizuti sa sljemena.
Ne daj se nositi bilom srdca svojega.
U pamet se svoju pouzdaj koliko i u kljuse tvoje.
Ništa više, ništa manje...
Sve su to slamke u istomu sladkom moru u kojemu se i ti brodokršiš,
Ta i Turčin ga
mare nostrum zvaše,
Mađara istim naslovom
antemurale christianitatis
okiti,
sve za uvid: u istoj lađi sjedenja.
Upravo oprečno!
Civil courage.
Rekoh i spasih dušu svoju.
Vidjeh vatru treperiti. Plamti poput duha. Sve na više. U vis.
Lako srdca uzdignuti, digni duh.
Digni svoj glas i kada je tvoj život ciena.
Konačno stoji pisano:
Tko spasi život, izgubit će ga,
a tko ga mene radi izgubi, steći će život vječni.
Vjeruj samo onomu koji je tebe radi život već izgubio
i uzkrsnuo u vječni.
Digni duh tako visoko dok se razlika do Svetoga poništi.
Sam se od sebe diže tamo gdje mu je i mjesto, dom.
9
On je upleten u tiek nepredračunjive izvršitbe, da, života.
Život hoće natrag.
Zato srlja napried.
Najosobnija odluka:
Moji potomci imaju se držati svih pravila igre
i njihova sloboda ima se samo pravilima ograničavati.
Malo neosobnosti pripada životu.
I brojevi bujaju u fraktalnim prikazima, razmnožavaju se,
nu uviek podvrgnuti trenutnom dosegu znanosti
Prema vrtnji:
Na lievu : u desnu.
Uviek neka pravila, neka zrela, nepredvidiva,
neka koja se skrivaju i izranjaju
kad je sve već izrukovano i sjelo na svoje mjesto.
Oba asa na jedanaestice.
Otud obzor razpoloviči:
Na bliže podneblje obdan - u daleko podnožje obnoći.
Zvuk iza kovine kroza zrak odredi:
pred ovom oštricom crveniji odklon,
pred onom istoga dvosjekloga ljubičastiji.
Na kuda vitla njegova predodređenost?
Pravica će biti nadvladana.
Razlike među nama, kao među stvarima samima.
Dosta pomutnje samih rieči. Labyrinth onomatopea.
Spiralopedia metafora.
Jedan mač - dvie oštrice..
Cielo stvaranje - mesnato tielo.
Metabolizam. Samoživi, svojeglav vegetativan.
Samodostatan? Zato i čeka cielo stvaranje na oslobođenje...
Koliko je cieli Hamburg meni dužan?
On će vatri sve četiri zemlji prikovati.
A lepršava će bit' samo još ona crna ptica.
Bilje i to bujno.
Bujno poput Danicâ.
Razpolovičenih na
10
Vulgaris i Cœlestis.
Na desnu golu i lievu dlanom prekrivenu.
Tielo samozadovoljeno u vegetiranju.
Samozaboravljeno. Dysteleologia.
Nu, za krasnu sreću, duh je jači...
Duh koji sjedinjuje:
Dar razlikovanja duhova.
Sve odrednice miruju pod njegovim, oprosti, nogama.
A što li mu ne dugujem?
Njemu koji se meni predao...
Koji ljubi svejednako mene kao i onog kukavnoga neprijateljskog vojaka
koji se uzda u pobjedu milosrđa nad pravednošću.
Ako je za žrtve već prekasno, a ono zločinac ima nadu spasenja.
Njegove žrtve su njegova krvava žrtva.
Taj neprijatelj moje slobode:
Priroda i
Vrag crni.
Cyber space.
Umjetnana, qufuzzy razboritost.
Mrtva binarna stv()ar.
Majmun čovjeka oponašatelj.
Ja protiv mi.
Vi protiv mene.
Oni su moj maslac na osunčanoj glavi,
ja sam maslac između vaših glava i našega Sunca.
Pokretni duh je samo nama ponekima pridržan.
Vaga pravice je kovinski hladna.
Vatra mojega Seyn je ontologija
mojega duha u pokretu prema Duhu Svetomu.
Otuda meni i osobnost jerbo Ti si svet Životvorče!
Pomesnatilo se htienje biti svietom za se.
Predodređeno prokletstvo.
Htienje predanja?
Samo smrti, pa nikomu.
11
Nedjeljiva je samoljubav.
Samo tebe ljubim ili nikoga.
Tebe ili sebe.
Tiela se imam odreći i prije smrti.
Zašto čekati tako dugo na okus slasti jezera nektra predanosti.
Povjerenja, sigurnosti. Osjećati se poput djeteta.
Biti diete i preko smrti.
Na kraju imati otca i majku.
Vrag mi ugradi u grudi strah o nedostatnosti jezika
za onaj konačni izričaj predanja, posvećenosti.
Vrag mi ugradi hrabrost za jake rieči izvan labyrintha onomatopeâ,
Za ljudstvo.
Vrag je otac humanosti. Vrag je vragu human.
Čovjek čovjeku otac humanosti.
Zajedničtvo djevice i čovjeka nije duga vieka.
Jezik oblizuje vražju mater.
Zadimljeno kamenje, djeca one majke čiji otac, otac ljudskosti jest.
Zalud anđeli liturgijaju danonoćno, ako majka i otac strahove
i ponose neznalački prikazuju pogrešnom oltaru.
Kada bi samo otac i majka ostali jedno i nakon sjebinjena.
Humpty Dumpty
Ljubavlju protu straha.
Svjetlost Isusa Krista razagna maglu humanosti.
Kraljevska služba rieči dadne mu punomoć služiti nam.
Služi nam uzorom. Služi nam poput odkupnine.
Poput žrtvena janjeta. Poput uzdarja pomirdbi.
Koliko li se je naprao nam nogu
kako bismo na svetoj zemlji stajati mogli?
Kao prorok, navjestitelj blizine Kraljevstva Božjega.
Služi kao naučavatelj životne mudrosti.
Prostire se preda me služeći kao put.
Hvalevriedan.
Odkriva se neka uživam u istini.
Umire za moj život. Živi protiv moje smrti.
Rabbi i ban.
Kralj kraljeva koji kraljuje nad kraljevstvima.
12
Ona Majka
On ljubi.
On joj odriče sposobnost šahanja,
on pak umije.
Ona jest i njegova majka.
On joj siše zrak i vodu,
on je njezin dio,
on sam - najveći
sin majke Prirode,
ako već ne s kim šahati,
a ono već protu komu.
On voli majku
grudičastu zemlju prašine,
ona pak umie njega izroditi
drvo i kovina
on obožava majku.
Težko majci prisiliti povlak
srebro ili bakar
poraz čeka strplivo pod šahovnicom.
Majka mu odkriva svoje čari
On jako voli svoju majku.
Majka ga odbila od sisa,
On sve to više voli svoju majku.
Majka mu nadzire probavu
On majku u nebu gleda
Majka mu tajnu dobra i zla daje.
On, da, on barata zlom i dobrom.
Majka mu iznjedri počelačku pogibelj
On joj žitarice prinosi.
Ona ga učila tepati.
Lagati i vatru rabiti.
Kovati, miesiti, pisati, računati.
Majka ga priroda u svoju utrobu unatrag prima i potomke mu.
Ona se oko se vrti
i svoju djecu guta.
On joj se divi. Njezinu teku.
13
On joj laska i pjeva,
On ju opjeva, ljubaka pjesmom.
On je svoj - ona: Božica.
Oceani i vulkani
kommata i semikoli
kultura i natura
On i ona
rat - i mat.
On čita iz njezinih oblaka, vjetrova, kostiju,
taloga, lietova ptica, kocki
i sušenih stabljika hajdučice.
Iz novčića, viskom i rašljama.
Voskom, krvlju, olovom, grahom, cvietom, lovorom.
konopljom, vinom.
Krugoval oblieće Planetu.
On za 90 minuta.
Majka mu pjeva uspavanku.
Njezina ljubav sama po sebi razumljiva.
Neupitna. Svenazočna. Neoboriva. Nenadmašna.
Ona ga goji i njeguje
On ju štuje i daje joj za pravo.
Ona njemu zakone.
On njoj loyalnost.
On joj zakonomjernosti iztražuje.
Ona mu se odkriva.
On ju suznim okom gleda,
dodiruje drhtavom rukom.
Za nj samoobjava.
Ona iz njega majmuna izteže čovjeka.
On pak nadčovjeka.
Ona trpi njegovo samoubojstvo.
Ona hladnodušna na njegov mat.
Ona se s njim igra.
Lakše je sinu tati dati mat.
On pravi atomske pokuse.
Ona snuje sanak jure i krede.
On je kruna na svojoj glavi.
Ona mu je podložna poput žene.
Ona se daje za oranje.
14
Ona prinosi usieve.
On njoj pjeva zahvalnost.
Ona se nikada ne mrgodi.
Ona uviek trpi, daje se izoravati.
Između brazde i brazde kišne gliste razsječene između sebe i sebe
na zraku.
On izpašta.
On ju izkorištava.
On se je strahoboji; on kralj nad čovječanstvom.
On sa svom svojom naslagom godina.
Ona kraljica neba. Tamo.
On - ovdje.
Ona kula bielokostna.
On u svojem uzvišenom neznanju.
Ona hraniteljica
On potrošački jede njezine mastlinke.
Ona lezbožanka. On šahist.
Ona, bolničarka, liže mu junačke rane
iz njegovog rata, negovih stotinjak zima.
Njezina su ledena doba.
Ona okrugla bezkonačna.
Obla poput Валентине Терешкове,
poput (90 stupnjeva x 4) tjemenito zgažena geoida.
Za nj ploča držiteljica.
Ona majka sviju veneričnih boležtina.
On: mornar, šahist, analitičar i astronaut.
Ona: Organizacija ujedinjenih tvorevina.
On Shqiptar, Sandžaklija, Moldavac, Rom,
Srbijanac, Slovenc, Musliman, Mormon.
Ona pravična. On Dušan samozvan.
Ona njemu gorko "kako gordo zvuči"
samozatajna, neobjašnjivo privlačiva.
Ona gravidna
njega iz svakog pogleda vuče.
On ju posjeo na gynekoložki odar.
Ona razmakla zdjelicu.
Od njega se rodio on.
Začarana perpetuumoblina.
15
Zviezde joj se obadaju.
Svemir je njezin pupak.
Ona je, dapače, pramajka!
Prema njoj se mjeri i nebosklon.
Sinovi: Mohorovičić i Jacob Matijevic
Pitagorova i Newtonova /oda majci/
On struji nad morem oblaka, koprene utrobe majke Prirode.
Ona samorodna loza
divlja i uljuđena ₪ primitivna.
Onova se namnožilo
oni su težački strojevi.
Nije im više dostatno svako drugo polje obrađivati.
... svako drugo odmoriti.
Ona je sada iznova (podpuno preoranih polova i silnica) sama:
Živo biće. Organizam.
Samooplodna nebesnica.
Barem sveta Vila Velebita.
Alimentarka, mother nature
Jean Jaques miluje joj sise.
I Edip zna dobro tko mu je ona, nu ne može joj odoljeti.
Njezin je usisavač jači.
Koliko brojeva - toliko priroda, toliko zrnaca prašine.
Svaka krmača po 13.
On genom okotio.
Ona trpi.
Morska se pseta legu iz njezina krila.
Nakaze imaju pravo snivati III Reich,
Možeš ga nazvati svetim otcem a da te munja ne zgromi,
Crni Adžići imaju pravo na
matricentrično-dušorazčlanbeno pjesnikovanje...
Majko mila!
Otac?
Ima li za otca, i gdje ako ne ovdje
mjesta?
(sročeno u zraku > 10 km nad morem, sredinom prosinca 1996.)
16
PJESMOSLOV
pismenima crnim
izglagoljanim spod sruševinam
svieta
rumenim začinjakom
od izglogotane krvarine
rumenim ko voska pečatnjaka vrijut
svjedočba mržnje na ljubav
koja s dna srdca puca u Nebosklon
može li se Sviet uvidjeti
sve dok ponosito nesrušen stoji?
misliti ga i govoriti - dok još stoji?
prstom ga pokazati za života?
opjevavati ga dokle god izporučuje rieči?
biti ravnodušan dok te zavodnica sestrica
u rieči uvlači i oblači
gdje se obličje prekopitnu nad obličjem
poput lanca zakovana u svojemu početku
sa zadnjikom svojim
u jednu, ter jednu
svetu ookruženu
samovidnu prividnu jednoznačnost aphorisma
jednice sa slogovnicam izvrtitbi razporedarstva
strogoga grammatika - taka
rhitham – tam - sim - tam
iz tišine u tišinu teče
što neizgovoreno smrznuto stoji
koji se zapravo jedino boji
neodpočetim / nedovršenim
znamenkama toplokrvnih kristala
šućenoga bila zgrušanih žila radostnica
što je i ovaj puta
istina ostala samo istina
drzko-vješto izmaknuvši se
17
njihovoj kami ili pjesnikovu peru
tamo i onako kako nigdje tako
moj Bog nad tobom zdvaja
a ja sebe, ti, brate mi, tvomu Bogu kradem tebe
da meni samo rekne, kao tebi
što ti mi nikada rekao bio biti
voljan grabiti za se sve,
a ništa završiti
ne mislim misliti
a imati je lakše
držati i žvakati,
milovati i zamišljavabati
ma i zrakoprazni međ' križkami
krušaka razkrižanimi oštim razlučnim nožima
sposobnima svjetlucati sjajnim urednijama
opipvenim molekulam filigranskim
dirljivimi, sitnimi, laganimi, finimi, nečestičnimi,
subtilnimi, ini-minie-aecke-care-om-pom-push
zdušno pjeva grlo
što nutra pjeva tihano
titri svepredani vapaj-zov u to jedno stanje
zašućenih glasilnica
i riknu pero usred tihe noći
sruši svu tu kulu od Buddhinih kosti
jutro zgazi noć
i kepec Kekec
zbrda - zdola
hopa - cupa
profruli sveokolju:
u Kostje kozje uši
a u duši mir visoravni
blizina pojma s oblakom samim
izdašni izvori
poruke iz duboke utrobe, daleke
a opet svejednako nazočne
i cupka preko pupka svakoga vulkana
dok ne štrkne lava
18
i ostane mekana i sunčana da kazuje neprekidno
potvrdu izvora
nadzire neuzpješno izvor
ali utoliko uzpješnije moj pogled začudni
kad vidim u dječaka neviđene uši,
a postola poput dvopapka volunjskoga
za dvojnicu, prievarno glasbalo
s jednom žilom u mojim plućima,
drugom uz potok negdje uzemljenom
vječit krugoval med' ušesami i usnicami
med' tobom / mnom
prsne nedodirnutom srži izvalovljenih okova misli
razkolničkih navada
slutnjama tek.
određenjačka svojstva prišivati
i pomislih sebe slobodna od se
kako sam divan da se nemam koga ljubiti
izključivo za se žrtvovati
tvoje janje
koje nam je Otac dao
na zajedničku mužu i srčbu
u grču
u adrenalinu
u Kainu
srušim li narav svoju sruševinam pustim mir vječiti
ako hoćeju svjedočiti - neka čine,
hoće li poput pasa njuškama olajavati mjesečinu
neka čine, hoće li se pak prelediti u mjesečinu samu
i hladiti moje žudnje u nizinama mojih plemenitih
poriva
od kojih ne vidim u bratu krvnoga brata
vrieme za dobi trajanja
Boga jednoga u mnogima od vas,
vas u meni
Bože, pjevaj mi uspavanku
iz koje će se probuditi onaj jedan
19
koji Te više nikada, jadan
tražiti ne će s lojanicom obdan
zar vam toliko nizka bijaše nada pobjede nadzoritosti
nad sladostrašćem za tom upravo crljivom kruškom?
kružkom razdora Scile i Antithese
sladi se onaj već riedak medo
zalutalica i u naše svejedno srdce
slave li oči moje Stvoritelja
dok mi sa zemlje puca pogled u Nebesa?
slave li oči moje Onoga koji je s Nebesa sišao
uz zemlju se ponizio?
nasred kozje staze lavom popločene onih oblaka susretanja
Njegova dolazka i njezina uzdignuća
onih stanja središta
crpilištâ i trošilištâ perpetuumobilnih
protunaravnih
gdje se Bog Rieči ne razlikuje od rieči Bog
gdje se sužimlju knjige rječnici u točku
zahodišnjicu i svaki izričaj se vraća u svoj zavičaj
u malome luku obavljena priobćaja
provjere:
mišljeno li je jedan jedini put različito
ali ne
ne
taj jedini put je propast svemira
sudnja noć
pobjednica zgaziteljica Sunašca
ko ratna pomrčina nad Hrvatskom
puškoslavne bratije
orgije krvopija
sve okolo/naokolo robskog zagrljaja
svugdje nekve silateže
Bože, pjevaj mi budnicu
da se prenem
da mi se sklope zauviek oba, oba
da se čistoća Tvoja usudi preda me stupiti
20
bez straha
će i opet biti
od do
dogmami mojim
nevješto uprskana bez stila i stida bez
mojih nadomjestnica,
tumačenja,
imenovanja
Bože, šapni mi oprost jer Te iz okova mojih
velikodušnih predočbi
pretvaram u šumu
samo zato, samo zato, samo zato
da mi drvo pred očima nestaje
što trune i gori, tiho, dimom odklizujući
i nikako onako kako u grmu
na visoravni
Evo i Adame,
žuđene izdajice,
zar ste mi morali izpuniti tu želju snasljedničku
prokletničku?
Njegov i moj
Njegov ili tvoj
Tvoj ili naš
a kada ga ne držim
zar moram do Tebe preko njega
do Njega preko tebe
brate nekrvni, neželjeni,
Abele gorki, pomozi mi biti mrtvim za sviet
da uzmognem svako mjesto na njemu prihvatiti kao
ono koje je od početka svemira za me tu
i da me to mjesto čeka povesti put kruga zemaljskog
do toga istog mjesta sraza
vremena prošlog i vremena sutranjega
stati na to isto, s drugoga vjetra
vidjeti onakvim kakovo jest
hvala Ti što nisi kakvim Te zamišljam
svaka me moja rieč udaljuje od Tvoje
neka bude Tvoja Rieč
21
pripusti me unići u Nju
lakomisleno li izgovorena htienja
rieč me moja svaka izdaje pred Tobom
i ni jedne iznimke nije naći u knjizi mojoj
priznaju još ne podpisujem
jer još pišem i pisati sve ću dokle
zaplotnjačke ljigave kukavice god
oskvrnavitelji svetinja i djece
usmrđene duše
pucaju u nebo
i Bog mi padne u naručje
i rekne mi u uho srdca tajnu
i od tada sam gluh
i jezik petlja
jer hoću tebi dalje kazati, a rieči, one Rieči
nemam
ispruži naručje svoje
naoštri ticala svoja
da ti mogne pasti na pamet
nezaslužena kapljica vode
i opet samo one vode koja nije mokra
i koje se nam valja samo jednoć napiti ako se hoće
nikada žednim biti
onda ćeš dušo moja laskati licemjernički
smilovanju Njegovu
onda će ti na pamet padati one malobrojne čaše
vode koje si žednima ovoga svieta iztočio u
dušnike
ne onako kako On u duše
duhove svoje - duh svoj
duh - tvoj
duh, duh
tvoj ili moj
dok i posljednja smežurasta kruška
mojih malih trulih maštovina ne strune
22
u samozaboravu...
u slavopoj urasta
uraštaj
zlorabi li zlorabi svećeničtvo sluge razuma
mrcvare tielo
njima strano - sveukupno
razpolutčeno sjeverjugnom niti
niti lievo-desno
razopnjeno neuzklađeno tužno i grdo zagrcavanje, disanje, gutanje,
mučenje
ako mi izriek ne doseže opne nutrine stvari,
zašto ne odustajem?
tko mi hrani i iziznova kljuca jetru?
zar ciela poema tek miljokaz ili Mother-Goose Song?
svjedoči li otegnutost samo nakanu neodustajanja
smjestimičnog?
zašto ne odustajemo?
Bože, zašto nas ne odustaješ?
odavno kamena vrata srdca mojega odustaše Tebe
evo Ti zub i oko moje, ali ostatak nas ugrli
trži cieli život sa mnom dok ne dovieš cienu
s kojom zavriedim biti Tvoj
odškrini se Sezame uvida
zatvoriš li se, trpi uvida mojega tamo
što s ove strane ostane,
neka crkne!
23
7 IZTOČNIH GRIEHA
&&&
Homo sapiens sapiens sapiens, oholica:
Duhovno me zanima.
Blato.
Mrtvo duhovno, neutjelovljeno u duši.
Duhovno bez čovjeka.
Duh puše odkuda hoće, a naročito kako mu se ucrtalo.
Mrtvo puhalo ko u neke gladke površine.
Nepročitano i neizgovoreno, mrtvo slovo knjige.
Plodove razbora berem, ne i mudrosti,
kao plodove ljubavi crkvenjaštva i klera,
ne i između kraljevskog svećenstva i velikog Svećenika.
Knjiga života je pametnomu dosta!
Na ušću svih sedam mutnih, neizviestnih rieka
homo absconditus smrti:
plaća za grieh, plaća za slobodu izbora:
grieh ili život.
Život je dar!
Početak propasti - strah.
Ljubav pobjeđuje strah!
To povjerenje koje su riedki u stanju izkazati Gospodu.
Početak mudrosti - strah Božji.
Počelo Božje - ljubav.
Gdje nešto munjevito s Neba na obzornicu pade
tu Zlatna zora sviće, bit će
bogatomu ludim i pogubnim naumima.
Onima koji se u tuđi rad i u vlastitu sposobnost razsuđivanja uzdaju.
Ah, kolika li je poniznost potrebna, snaga i podpora svetoga Duha
Bogu štovanje izkazati...
24
Srditost; homo faber
Veliki razaratelj umače u pomutnju svoja ticala nadahnuća.
Matoševe šake grle tužnosvir.
Otrov u uho.
Strast jalnosti u plamenu zanovjetiteljskog zanosa.
Srdim se na popuštanja slabostima svojim,
na prokletnike poslane u oganj vječni
pripravljen đavlu i anđelima njegovim.
Oh, ti pravedna dobrostnice koja ne vjeruješ u postojanje ognja,
još manje vječnoga,
još manje koji je kao takav pripravljen,
još manje u Vraga,
još manje u anđele njegove,
Ilma! Majčice moja, slušaš li govor Jaganjca Božjeg?
Životinjska narav u meni životinji oslobađa silu koja pokorava grad.
Krotko svjedočanstvo za još jačega od moje vike
žarko peče drugo srdce.
Iztočna srčba iz srdca i rebra Adamova:
genom koji se probija, nameće i pobjeđuje
u srdcima kako našega tako i Thomas a Kempisova doba.
homo ludens
Obretnik boomeranga.
Pobjedonosni boomerang se ne vraća.
O, kako je nesportski pobjedama svojim hraniti jalnost.
O, kakao bi liepo bilo moći mi se spustiti
barem samo do umjerenosti?
australopithecus anamensis
Nečistoća pomuti dalekozor.
Mjesečeva miena.
Srebro ljubavi sladke i divljenja pred ljepotom
odkriva prirođenost želje.
Stojim li uzpravno ili sam i tu rob?
Nagoni li me nagon moj ili sam ja taj koji ga odagnati mogu?
25
Jasnoviđenje za mlađaka spotaknu se preko ciene:
"Za samo časak radosti."
Ban i prorok, svetac i mudrac...
padaju na sodomski gambit:
"...tisuću dana žalosti.",
te možda još i acquired immune deficiency syndrom!?
Izravan posljedak nasljedna grieha
i dan danas čini me neobuzdanom životinjom
bez ikakva nastojanja o samonadzoru,
baš poput razvratnih nasladnika.
Lakše mi je grad pokoriti nego i najnižu moju požudu.
Isuse, preuzmi mi nadzorništvo nada mnom.
Otmi mi ga ako treba.
Baci me u nevolju ljutu koju sam zaslužio, ne bi l' se opametio.
Kao pijan zlorabim upravo Nju: ljubav.
Robujem griehu i nakon što mi je velikodušno i zauviek oprošteno.
Rekao si mi neka idem i ne griešim više.
Otišao sam.
Zlorabio sam ljekovitost oprosta.
Zar ću postati odpornim?
Zašto se odupirem Tvojoj volji oprostiti mi?
Zašto Ti ne dopuštam zaboraviti da sam ikada griešio?
Gdje mi je uviđaj Tvojega hrama?
Krapinski sam proždrljiv diluvijalac.
Koliko sam težak materialist?
Na počivaljki izvaljenih 140.
Kakav je dakle probitak čovjeku ako pojede cieli sviet,
a izgubi dušu?
Lienost; homo informaticus
Budite gorljivi duhom!
Probudi se ti koji spavaš, ustani iz mrtvih i Krist će ti svietliti!
Ne dopusti da ti se sviet tlapnje i virtualnosti podvali pod život!
Što nam je još danas molitva?
Kako li će nam onda biti uslišana?
Kakav je dakle probitak čovjeku ako ljenčari obdanonoćno, a izgubi dušu?
26
Jesam li pneumatikos ili zoon politikon?
Meta-čovjek ili krstjanin? Jastreb ili drhtavac?
Vjernik ili fundamentalistički pobožnjaković škrt na škrušenjima.
Stekliš ili orjunaš? Croatia ili Dynamo?
ognjištar ili globalist?
ecce homo:
Isus iz Nazareta
27
bogovi protiv Boga
zlatni rez preko tiela
tielo kroz rjedkosiju
sve kroz tri šezdesetčetvrtinke
sve kroz prozodiju
ponavljam simetrije
skladam obličja
sa ćudorednošću mrmljam i kad me napusti ona
i njega, takozvanoga bližnjeg
zlato je premekano za mač
pretežko
za tri šezdesetčetvrtinke
djelanje : stvaranje?
rad s količinama
tercina bez radnje, stuboka
govor bogova sluti i pjesnik
sobom se bavio i u sebi udavio se
obrnuo samokres i izpalio pero
razmjeravao zemljišta
a Onaj razpe mjerničko uže nad svietom
i Zemlju premjeri,
ja, pjesnik, ja stvaratelj, ja geometar
brazdam polje, niče grki lovor
u rjedkosiji - ništa ne ostade
sijem vrieme, čekam propuh
žanjem pjesničku slobodu smrti, sijem vrieme, čekam
žanjem smrt, smrt pjesničke slobode
slobodne, stvaralačke...
olovo iz samokresa je jasno i težko
po cienu smrti - daj mi slobodu!
28
kako ćemo se boriti
daj mi sposobnost oponašanja jasnoće,
jednostavnosti,
oslonac mi stopi daj, liep razmjer
dodirujem mirise, razmještavam boje
izpisujem poemu, ponavljam šare
trebam imati tielo
trebaš mojemu ćudoređu suditi
uzakonio si našu slabost samo zbog pogrešnoga izbora
izbor je bio samo rhytham
ako sam bio rekao da, sada sam na redu reći ne
jabučar zmijački, a sad razkol
na dva drvca: drvo laži uz drvo istine
liep vrt, ali ne onako savršen
mužko i žensko - stvori ih
načelo stvaranja mojega
moja žena - moje nadahnuće
njezino nadahnuće - ostajem ja
moj pad - naša propast gotova
njezina postojanost - moj rhytham
ako se ljubimo
tek sljubljeni smo suzrcaljeni u svima trima šezdesetčetvrtinkeam´
dan od noći On razdieli poput kopna od voda
mozak nam na lievo i desno razpolovi
mi uzvraćamo razpjevani dobro o zlu
vuk u meni, meni bogu
bog je bogu vuk
moj boj ide u propast
stariji i mlađi propadaju - boj ide dalje
sinovi propadaju - boj ide dalje
mi smo na gubitničkoj strani uviek
i uviek tvorimo rhytham tako
On je jedan, ja sam dvoje, tako stvori nas
pomozi mi ti i svi mi pomozite
ne može si biti vuk, jer je Njegova neprenosiva prednost
On bijaše ranije nego prve tri šezdesetčetvrtinke
čovjeka čopor Bogu vukovi
29
kako se malo pjesnici vole međusobno
poput natjecatelja.
na dugu stazu, poput Kaliope
i sve u krug
dok se ne zavrti u glavi
(oslonac mi u glavi daj!)
gladan za lovorom gorkim
šezdesetčetvrtinki triju, razlike ispred drugoga
dvie suzrčaljne tripole
krasnoga li sklada u stihovima tvojim
puka skladba
gdje li ti je sklad s takozvanim bližnjim
ti bi sklada s Bogom mimo sklada s tako zvanim bližnjim?
On mene sklada, ne dam se (skladam? Njegovo)?
final lap:
stubok bi probio začarane krugove
nu On ne dade
30
TEBE SLUŠATI, POSLUŠATI
U Te vjerovati. Tebi vjerovati.
Tebi sebe predati.
Sebi Tebe uzeti.
Sebe Tebi dati.
Uši svoje Tebi posvećujem.
Tvoju glasbu slušati.
Poslušnik Tvoje glasbe...
Uzkladi mi jezik sa srdcem.
Velik si Ti u srdcu mojemu.
Sklad je Svemira Tvoj šator.
Tvoja tišina nadglasa liru.
Tvoja mi noć proždre očni vid.
Ljubav me Tvoja pregazila.
Nisi me prepustio žaru moje glave.
Tvoja desnica - zaštitnica, lieva Ti ruka majčinska.
Nosi me na kraj ovoga svieta.
U osluhivanju glasa Tvojega, spasenje je moje.
Uha Te moja ljube.
Sprieči mi jezik!
Šapni mi djela s kojima bih Ti zahvaljivati znao.
U poniznost podigni me vojaka.
Okiti s osam ušesa.
Tvoja ruka neka vitla moj mač. K duši.
Uz Tebe i bogalj blagosilja.
Za Tvojega mraka moja se noga ne spotiče.
Za mojega mraka mudrost Tvoja svejednako blješti.
Moje pak stvaralačke ručice umiju djeljati kumire razne...
šare bezkrajno ponavljati i ukrašavati
Mrak se zgusnu u crninu pod noktom.
Moj mrak. Moja zgoda:
Pretoči mi oko prazno u uho.
31
NEZNABOŽAČKA
DVOJNOST
Oblaci dobra i zla trajno tutnjaju po šarama neba.
Sve novije šare prešaravaju stara neba.
Svaki novi tutanj pjeva krivulju obzora.
Novi obzor zapada puko utjelovljenje zla.
Svaka nova zora - puka utjelovidba.
Zlo se gomba s dobrim svaku 12. dob.
Ničija slast pobjede duža od 12. dobe.
*
* *
Oblici dobra i zla uporno tutnjaju po tišinama neba.
Sve noviji oblici brišu predhodne obzore.
Kajde se prosipaju u protuglasje obzoru.
Zamišljeni Sjever trajno protuglasi lakomislenu Jugu.
I koliko god bilo nagnuto u jesen,
prenagne se točno u proljeće, pa iznova.
Visine se u dubinama utapaju.
Crnogorica prozbori gdjegdje kroz snieg.
*
* *
Velebite moj!
Kad već nisam toliko pogan da ti se divim samom
kao živom biću,
domislit ću ti barem jednu vilu.
32
PROTIVNO
JEZIKOLJUBLJU
Nije ona koju nam Prometej donese ista
kojom bozi svoje juhe zakuhavaju.
Izponaprekidavan uzrok-lanac-posljedak
vezivo svih slučajeva,
veže moje pogibeljne mjesečarske šetnje po sljemenu
ili svejedno nad ponorom
zjapinom Bog-sviet.
Nemogućnost izkaza - moja poezija.
Pjesmoslov moj - poštapalica, nadomjestak,
moj nedoriek,
moj odpor istini, uviđaju:
raztgan:
očajnički aktivizam / melancholia.
Čežnja za izravnim uvidom:
Uvjerenost o znanju i spoznaja o vjerovanom:
?
Otče naš
koji si TAMO na nebesima
sveti se,
još uviek te imenujemo, ime Tvoje
dođi od TAMO Kraljevstvo Tvoje;
budi volja Tvoja:
Kako TAMO na nebu
Tako i na zemlji
Ono što još sada nemamo
Napast je oko nas – TU
Daj nam danas
Izbavljenje od zla je u Tebe
33
Jadran predanosti
Love and kindness, affection and devotion
Transform softly man's mind
Svekoliki svemir pun je radosti
Sve traži u Tebi sklonište.
(Anandaloke mongolaloke)
Rabindranath Tagore
Ima li Boga koji nagrađuje i kažnjava,
pita se i odgovara svjetina.
Vrag osobno postavlja to pitanje
ali u mudroslovnom okolju.
U časopisu o modi piše Stéphane Mallarmé
hermetički.
P. Matvejevič uvlači Srbiju u Méditerranée.
Moldavski, makedonski, bosanski, českoslovački i srbohrvatski
rivaju se među jezike.
Svi putevi vode u Rim.
Istina, put i život.
Ima li Boga koji nam skriva staze kojima se zaobilazi usud?
Ili nam ona to sama čini?
Ni od popa kršten, niti od hodže učen,
a broji sebe u pravoslavce, u muslimane...
Moja zasluga:
mojih 9 prvih petaka,
mojih 50 Zdravomarija,
mojih 100 dana zaziva,
mojih 300 dana oprosta,
moje 3 velike i 5 malih svieća,
34
moj milodar u škrabici sv. Ante,
moj Petrov novčić,
moj Franjin novčić,
moje cielolipanjske litanije,
mojih 5 plaćenih misa,
moja redovita hodočašća,
moji postovi i nemrsi,
moje moći sv.A.Stepinca...
Ima li Boga koji prebrojava petke, Zdravomarije, zazive, dane oprosta,
svieće, novčiće, mise, hodočašća, postove i nemrse?
Pošto vjekovječna oprostnica?
Džihad - ulaznica u raj!
Koliko vjetrenjača moram satrti?
Ima li Boga koji umije od mene izgubiti u šahu?
Razmak sna i jave.
Moje diete spava spokojno uz mene.
Ono zna: otac moj je i štit moj.
Otac ne zna: Otac njegov, nebeski je njegov štit.
Svojom se šahovnicom i dȍbnjakovom kazalicom štitim.
Sve traži u Tebi sklonište.
Moja borba - moj poraz.
Moje predaja Gospodu - moja pobjeda.
Moj džihad bez mača željezna jest.
Moj Elohim pobjeđuje silom duha!
Njegova je slava bez kraja.
Aleluja!
Od stvaranja prema odkrivenju.
I uviek samo od prema.
Od toploga prema hladnomu.
Nema mjesta za kockanju.
Moja duša je Božje vlasničtvo.
Prodajem neopipljivu dušu za opipljivu kovinu.
35
Težku, sve težu kovinu.
Kitim se oko vrata i kročim u Jadran predanosti.
Cvieće pluta.
Kovina me prikiva za dno.
Dobar pastir pruža mi prut spasenja.
Drvo spasenja.

INRI
Križ, lađa spasenja mojega.
Tvoj govor, Isukriste,
liep je, a ne estetičan;
učinkovit, a ne effektan.
Moj je govor ukrašen otrovnim oleanderom,
sladunjavo začinjavan anaforama.
Povjeruješ li mi, zabost ću ti mat!
Moj govor ubada s nedostatka ljubavi.
Njegova rieč uzkrisuje!
Moj će govor naskoro požutiti poput stranica ove pjesmarice.
Vječna je rieč Njegova!
Koliko god bili žutiji od mjedi...
Koliko god pokušavam onetvariti svoje dosjetke
utipkavajući ih na velepamtila...
Rieči mojega svjedočanstva su za Rieč koja je tielom postala,
po kojoj imam spasenje.
Rieč: spasenje.
Rekoh i spasih dušu svoju.
Pitanje plivanja, pitanje povjerenja.
On je hodao po vodi.
Kad mu je bilo najteže - nije sumnjao u Otca.
Za Otca je i život dao.
Otac Ga je uzkrisio iz mrtvih.
Postoji li otac koji bi svojemu djetetu dao kamen kad ono zaiska jaje?
36
Vjeruj u Njegovu ljubav, pa se utopi u Jadranu predanosti!
Život vječni bez škrabice sv. Petra,
bez zasluga.
Unatoč zaslugama - Spas mi je milostiv.
Zaslugom Isusa Krista sam spašen.
Nisam Ga izabrao, nego je On prvo mene izabrao.
Pogodio milošću svojom.
Mojemu Bogu ime je i Amor!
37
SADOMASONERIJA
okuplja ljude koji vjeruju moći sviet veleobratiti.
Koji vjeruju toliko pametnima biti.
Toliko snažnima.
Dalekovidnima. Dobrohotnima.
Navodni vjernici u dobrotu čovjekovu.
Vjeruju svakoga je moći iztesati.
Svjetina je glupa, zorno.
Pomozimo im!
Pomozimo im!
Puk je, bjelodano, naglup.
I onako je svakoga moći iztesati.
Svjedok sam u temelj mu uzidane pakosti, ljudske.
Gledam u sadašnjicu. Želim si dobro.
Vlastohlepci uzidaše krošnju u zemlju.
Dobri se zmajevi hrane bielim cvietom bagremovim.
Jesi li i ti posadio drvo?
Iz svoje slabosti.
Svjestan pomućenosti svojega razuma.
Okupljam ljude koji vjeruju
samo Sveti Duh umije sviet obratiti.
Ovaj papir Velikog architekta tišti.
...
38
Već ti sjaješ, odsjev Stvoriteljev,
da pokažeš čovjeku propalom,
njemu jedinom razumnom da kažeš
od toliko Božijeh stvorova,
da života nejma bez slobode,
da kreposti nejma bez slobode,
da ljeposti bez slobode nejma
...
Luka Botić
SLOBODA
Tišina.
Napetost tišine.
Napetost.
Tišina napetosti pred...
Oluja se obrušila na nj.
Ni glad ju ne zaustavlja igrati se.
Zar joj vježba preča od zalogaja?
Ako i pobjegne - vještina ostaje.
Vještina uvećana za jednog.
Exil umjetnika, pokret velike vještine.
Svojeglava oluja dolazi i odlazi.
Moja slobodica.
Moja mačak Sivonja.
Kako mi je misliti Božju slobodu kad niti svoju ne pojmim?
Kako misliti Njegovu slobodu kad sam već odustao Ga shvaćati?
Iz Njegove - moja.
Iz Njega - ja!
Moj govor luta za govorom svjedočenja.
Samobitne rieči. Rieči autentične.
Poema pokušava.
Ona ima sve što govor znanosti nema.
39
U Bogu moja sloboda.
Od Njega...
Moja logika, naše ćudoređe u mojem svietu.
Sve to više prezirem znanost.
Sve to više ovisim o znanosti.
Sve više uživam u plodovima znanosti.
Sve nas je manje koji spremnih odustati od blagodati.
Moja logika za moj obzor.
Sviet našega izbora,
ne valjda neko drugo ćudoređe.
Još nisi odustao shvatiti postojanje Božje mjere?
Pojavnost izgovara znanost.
Pjesmu poezija pjeva.
Treće je govor svjedočenja.
Dokle god mi ćudoređe znanost opisivati može,
dotle će me i pavian shvaćati.
Ni u natruhama, niti u tragovima,
niti u naslućivanju ijedne od mojih pjesma
naš majmun ne će shvatiti, ni doživjeti,
dapače niti samo textualno dekonstruktuirati.
Moja mačkica Toshiba MMX® tiho prede.
Tu nema one potrebite tišine koja bi izdavala njezinu tako nepredvidnu,
svojeglavu, drzku i ubitačnu spremnost.
Ti pak možeš moju pjesmu čitati, uglasbiti.
Majmun je nedodirljiv, ali tebe ona može dirnuti.
Ona ti daje slobodu kakvoće izčitavanja.
Od njega možeš dobiti HIV.
Mogu ti pomoći čitati pjesmu, pače, napisati.
Dobra te baba možda učila i krunicu brojiti,
opečatiti križem.
Naizust. Na žmirečki. I na prepad.
On je rekao:
"Ne mrmljajte poput neznabožaca!"
Gdje ti je ta sloboda govoriti molitvu bez predložka?
Pravni liek:
40
Jesi li siguran u stavar za koju je svjedočiti?
Jesi li slobodan prihvatiti Njegovu pomoć pri svjedočenju.
Mora li sve biti tvoje?
Tvoje osobno ćudoređe?
Tvoj lakat?
Tvoj pedalj?
Tvoj terametar?
Jesi li jasno okusio o čemu ti je svjedočiti?
Hoćeš li radije to izkustvo pokušavati znanstvenjački opisivati?
S fussnotama?
Lakše li ti je napisati pjesmu?
Rimovanu?
Vers libre?
Moje obje mačke žive barem sa sobom u skladnosti.
Dapače i s prirodom.
Dapače i sa svojom prirodom.
I njezino veselje u igri dolazi iz moje slobode.
Nu, ona se uviek vraća doma.
Iz slobode velikog svieta - doma.
Ona sebe ne zavarava. Lako izlazi s istinom na kraj.
I životâ ima 9 ih na broju.
Ubijamo ih, a one se uviek vraćaju u svoj dom život.
Kad li ćemo mi biti toliko slobodni?
Niti socijalni darwinizam nam to ne stavlja u izgled.
Čovjek duhovnjak.
Oluje pometu i prođu, a opet dolaze i dolaze nutra u život.
Tko može govoriti o Gospodu a da nije pogođen
u sriedu svih svojih triju dimenzija?
Tko može govoriti o Gospodu, a da to nije slavopoj?
Tko nije pogođen neka izađe pred grudobran.
Grudobran znanosti i umjetnosti.
Oslobodi se!
Ostvari svoju slobodu:
Usuglasi sebe s voljom Otca tvojega!
On od svoje volje ne pravi zagonetku.
41
To je naš sport.
I u postelji protiv smrti hoćemo igrati istu igru još.
Sivonja požderao kralja!
Uzalud pravilo koje kralja čuva od žderanja...
Moja virtualna mačka ne umije žderati ono što se ne smije žderati.
Kako je uzvišena igra u kojoj se ne prežderavam kraljeva, a pravilo
dopušta!
O mila, o sladka slobodo...
Dragovoljno uzkladi tvoju stvaralačku volju
s Njegovim naumom spasenja
tebe.
"Da, Bog je tako ljubio sviet da je dao svoga jedinorođenog
Sina
da ne pogine ni jedan koji u Nj vjeruje, već da ima život
vječni."
Ivanovo 3, 16
42
DUBROVNIK
25 m visoko stilizirani blještavi šahovski kamenotvori
kutne veleutvrde kršćanstva
podupiru plavetnila nebesa i mora.
Sin mi lovi ribu.
Čempresi se ubadaju obzornom nebosklonu u oblake.
Zvjezdice pozasjele vrške.
Svjetlost svake jedne svjetiljke ljeska se tisuću puta.
Sliepi miš lovi jekom i to mu je dosta.
Jarko rumen oleander miriše bojom i to je dosta.
Utoliko više miriše smokva.
Jadran lovi ribu.
Tko su to oni koji su sposobni u tu „igru svjetlosti i kamena" bacati smrt?
Dokaži nam da su to ljudi!
Granate protiv vatrometa.
Lovi ribu u Jadranu.
Dokaži nam da su to ljudi...
Kakvi su to oni koji sa sigurne udaljenosti ubijaju slobodoljubive gospare?
32 polja protuuljudbene ubilačke nastranosti.
32 polja snage svjetlosti.
Produžene crne ruke vuku crne kumire po krvarećoj šahovnici.
I crno-gorac se pomamio za bielokostnim kulama.
Mali Jeronim vježba zidanje kula u piesku.
Marin drži čitav grad u Vlahinu naručju.
Jadran je ulovio ribu!
Vlahini kipići krase iz praznovjerja svaku kulu.
Vlaho voo-doo štitnik se od pohlepe bizantskih delija skamenio...
...zato je Bog dao da uviek bieli imaju pravo na prvi korak.
Prividni jarboli se pokazuju u zrcalu mora.
I gle: Boka im dopala u neupitan posjed.
Moj sin vraća ribu moru.
43
U početku bijaše mrak.
Od morčića ostadoše samo bieli turbani
kada ih je zatrpala nebeska rieka biela kamenja.
I gle: ugrabiše pola Bosne i Hercegovine.
Jadran riba strpljenjem devedesetgodišnjaka.
Vojak na kuli straži nad Vlahinom mitrom.
Ključevi slobode se predaju umjetnicima.
Piskaramo koješta, a uzvrati nam milošću.
Napadač ostaje praznih ruku.
Moji ljubljeni prijatelji iz
Somalie, Ghane, Sudana, Obale bielokosti, Liberie, Togoa, Konga,
Nigerie, Burundia, Angole, Ethiopie, Eritree, Egipta, Izraela, Guinea
Bissau, Guinee, Kameruna, Sri Lanke, Haitia, Portugala, Gruzije,
Brasila, Perua, Paraguaya, Indie, Burme, Irana, Iraka, Japana, Thailanda,
Kine, Njemačke, Švicarske, Afghanistana, Mexika, Australije, Rusije ...
blještave su figure na mreži podnevnika i uzporednica Kugle.
Tropske šume gore. Ledene kape kopne.
Kao što su gibki čempresi jarboli kraja
i su odogledani jarboli čempresi mora,
tako je i Afrikanac bielac, a čedomorac - crnac.
Šumi more, multi-kulti babilončanima svieta reci:
(vidi prozaične drzkosti!)
svoj narod Hrvat ljubi.
Pramac karake zasieca u tkivo vodoravnog „Novog" svjetskog poredka:
Croatia - persona non grata.
Veliki Bože, hvala Ti što si priklonio svoju zaštitničku ruku,
upravljao figurama na obstanak malog hrvatskog naroda.
Hoćemo li Ti se znati zahvaliti?
Više radujemo se njihovu porazu nego našoj pobjedi.
Jadran spava.
Hoće li ubiti kamen granatama?
Hoće li ubiti duh granatama?
Krista izdajice.
"Anything goes!" P.F.
44
VUKOVAR
Tko o Tebi smije pjevati?
Tebi koji si odu spjevao Hrvatskoj?
Tko Ti sada smije pjevati?
Tebi koji druge krune ne trebaš?
O Tebi - velikom znaku u kojem je sažeta naša budućnost.
Tvoji su me branitelji obranili.
Život vam dugujem!
Spomenik kojeg vam podižem nije hladan:
Pjesma srdca zahvalana.
Težka rana je zacielila i bez ljute trave.
Sada krvari prema srdcu.
Već sam se bio prestao boriti, nu:
Pobjeda je tu! Zašto još krvarim?
Pobjeda ima težku ranu.
Vrieme lieči pobjedu.
Rana odlazi preko Dunava u neizlječivost.
Sviet gleda.
Koliko je junaka moralo zauviek zaspati
da bi se Trnoružica u slobodi probuditi uzmogla?
Koliko li je tek pohlepnika izginulo za kratak san?
Strpljiv ih je poraz tu čekao.
Iz Pašaluka im stiže pismo:
Nesporazum! Zaboravite Vukovar!
Suluda zapovied:
Nesporazumak, zaboravite Vukovar!
Da im je barem za tenkom pošlo osvojiti grad,
da je barem časak njihov bio,
poneki bi i zagrlio smrt, izdahom ju poljubio.
Nu samo je jednima smrt ljubiti:
onima koji ga braniše.
Mali je grad morao biti uništen za velik znak.
Malu je svoju Hrvatsku uvećao.
Mučeničke ranjenike promaknuo u blaženike.
Sviet gleda.
Ponižavanima udahnuo ponos.
Malovjernima otvori oči i čak kukavice nadahnu.
45
ZBITNOST
D.D.D.: Ž. Vrbanu
Treperenja maslinova lišća za bure,
Lovro pl. Matačić, Petar Tralić,
valovi mora okupiše se s krčanjem cvrčaka:
dalmatinske klape poj.
"Vladimira Nazora" plovitba između Mosora i Postira
ohlade željna, solju prošarana potamnjela koža
unese se u vodenjak, zibku pramajčina Jadrana.
Kroz grozda dragulj, zraka se usredotoči:
Viški plavac.
Sunca sati se Europe u snoplje saže:
otok Hvar.
Vonj cvieća trave, lišća grmlja, smola drveća,
gora i mora, zgusnuše se:
Velebita ljekovit zrak.
Boškovićevo Mudroslovlje prirode svedeno na jedan zakon,
Petrićevo Novo sveobće mudroslovlje,
Slalićev prikaz svega znanja,
Leteći čovjek: Faust Vrančić
Jeronim, Solinski mučenici, Grgur Ninski, Marko Antun Domninković,
Matija Vlačić, Nikola Tavelić, Juraj Križanić
uzidani:
antemurale christianitatis.
46
ZBILJSKA PRIVIDNOST
Proklete dubine slievaju se k vrhovima pora svake brazde poimence
i ipak ne ponaosob
jer prema dolje ide i ono što bi prema gore,
a sada je dolje i sjeća se boljih vremena.
O brazde duboke. Dugačke. Bezkonačne.
O, oh, o!
Pješčani dobnjak odbraja zrnca koja bijahu gore,
od zrnaca koja padoše dolje
i zbunjen osjeti kako ga nježna ruka i zub okrenu
kako bi vrieme teklo,
a protok unatražio:
hrpica koja bi dolje - sad je gore
& vice versa, pa svake dobe versa.
Proklete visine bregova kad pod njima izmiče podnožje.
Mi brojači svih zrnaca stojimo na živom piesku
i bunimo se protiv poniranja i propadanja,
a dobro znamo, ponovi li se - mi smo opet gore,
a ponoviti će se i opet i iznova pak još jednoć, jednom...
Kaj je - tu je. Likovi su vrlo prostorni i ćudoredni,
a podneblje u kakvom se samo zateći možeš.
Tvar od koje su likovi je čvrsta, skoro neuništiva,
a neponovljivost patterna im dodjeljuje narav
koja odiše ozračjem postanka
Hofstadterova Bezkonačno izprepletena svezka.
Kako danas više nitko ne vjeruje u grudičastost atoma,
svi više vjeruju Buddhi i Boškoviću,
zbiljnost u koju smo uprepleteni možemo olako naznačiti prividnom.
Nije lako, pak navigati kroz taj continuum.
Prvo smo se pobrinuli, mi kozmo-goniči, odrediti spolove,
potom zemljupremjeravačku mrežu od iztoka do iztoka.
Svejedno čemu prišijemo "plus", a čemu "minus",
bitno je da postoje barem neke zviezde koje smijemo fixirati.
Ti sigurno, dobronamjerni štioče, imaš bolju zamisao,
47
nu, kaj je - tu je.
Znak: sve je započelo polaganjem polova na nebo i zemlju.
Potom na Zemlji na kopno i vode,
pa sve do mužko i žensko, noć i dan,
to jest: na dobro i zlo.
Bizarni sustav ne dopušta oko za zub, niti zub za oko,
nego samo i samo oko-za-oko, zub-za-zub.
On je bio slaba ćudoređa, a ona pak, ona je bila vrlo prostorna.
Sva ta zaplitanja skupa stvoriše onu stranu zbilje raja.
Previše znoja je tu i bolova pri rađanju, nu, kaj je - tu je.
Sad možeš onomu reći sjeverni medvjed, a ovomu Zapadna Sahara.
Sad se tek može reći: Tko bi' gori - sad je doli &v.v..
Pokadšto, kao da bi bile četiri strane svieta,
nu to su samo dvie i dvie.
I ako ti se čini da se radi o četiri godišnja doba,
ono su opet samo dvie zanimljive točke elipse.
Suho, vlažno - toplo, hladno. Metamathika.
S one strane plamena mača im nije trebala sposobnost snalaženja,
nu zahvaljujući razlučivanju na dobro i zlo - eto ti vraga.
Crno, boja? Nije, ali, kaj je - tu je. Mi se volimo orientirati.
Prvo prema iztoku, ta odtuda najveće svjetlilo, zatim prema odbrojcima.
Jedan je lik već od početka bio lebdio nad vodama
prije nego se raz-dvojilo kopno.
Mnogi poimajući početak nemaju Isusa Krista.
Otca - da, Isusa ne.
Beletristiku, Sveta pisma - ako i ikad, kasnije.
Zato se poneki pisac trsi
pišući o Londonu i Parisu metaforiti Jeruzalem i Babilon.
Otac, Sin i Duh sveti. Otac, Duh sveti i Sin. Duh sveti, Sin i Otac.
Duh sveti, otac i Sin. Sin, Otac i Duh sveti. Sin, Duh sveti i Otac.
Pobožni se monotheist, utjelotvoreni Krist - odrekao u korist Otca,
a Otac predaje svu vlast Sinu.
Cielo stvaranje je čekalo samo na to svoje oslobođenje.
Na kraju bijaše Sin uzdignut u slavi i spušten na Zemlju
na oblacima s munjama koje blješte niz sva četiri vjetra.
I Eva će svoje koljeno zgrčiti pred Njim.
48
"Vaša djeca nisu vaša, nego su djeca čežnje života za njim samim."
Sebeljub Nečastivi, 1968.
D.D.D.: D. E. Kovaču.
ŽIVOT
Kristal igra go protiv ostatka prostora svemira.
Draguljasto stalagmižu ubadaljkama osvajati nebesa.
Babilonski rožčići plaze spiralopletom saća sve dublje.
Životnosno zemljomjerje širi fraktalne krakove prema chaosu.
Sve vrste symetrija slažu kaleidoskop mandale.
Svjetlost prožme utrobu tubusa, prelomi se, odblješti.
I natrag.
Van - nutra. Unutra - vanka.
Tajnosjemenjača osvaja podneblja.
Krnjenje ne zaustavlja pohod.
Pločice poput ljuski krovopokrivaju.
Stroj tutnji nezaustav.
Izgleda kao živ.
Radi. Pulzira.
Izgleda kao voljom obuzet.
Kao sam od sebe. Za sebe samoga.
Poput svojega djeteta. Dječurlije poput pljeve.
Robot robotu rob.
Gluhoniema buka puni područja.
Područja se pregomilaše u neprglede.
Nepregled do nepregleda - polyedria.
Ježinci ambulakralaju od sedimenta do eruptata.
Pružaju roge i uvlače noge.
Imaju krv i zube.
Krv kola i zubi melju.
Misliš: oni su živi!
49
Reliquiæ kristalnih virusa tjeraju masu lajati na Hebreje.
Misliš: ono su kristali. Ono virusi svjetlucaju.
Misliš one tihe ubojice Hebrejâ su ljudi?
Oni su ubijali, a misliš li da su sami bili živi?
O, kolike li ih je samo jedan Josif dotukao...
Čovjek čovjeku Tito.
Oni su ubijani. Oni su ubijeni.
Misliš: oni su bili živi!
Rebrača krasila nabranih milijun godina.
Morski pas plovio kroz prajuhe oceona.
Evo ga i danas pliva u zvjerinjaku.
Četnik i danas hoda po šumamama i gorama.
Indijanac će zbog jednog bizona odtjerati cielo krdo u provaliju smrti.
Misliš: došlo je Mlado Ljeto...
Misliš: Novo Doba je nastupilo.
Nova će ga paradigma probuditi u život, misliš.
Misliš: Misliš - dakle jesi?
Misliš - još nisi shvatio.
Misliš da si živ zato jer možeš misliti?
Misliš kako je životu dostatno da misliš da bi te on držao živim?
Misliš da je dostatno da te život drži živim, na životu?
Razlikuješ li ježa?
Zvjezdačin krak igra go.
Misliš da je život osobno koji tjera gušteričin rep iznova rasti?
Gušteričin rep igra go i već kad prvi rep nije pravo ni odpao.
Život grabi. Inseminira svemire. Bigbanguje prajaja.
Praprasak oprašuje sve orhideje svemira.
Orhideje zavode kukce: imamo nektra.
Kukavice podmeću jaja.
Ptica krade srodnici građu za gniezdo svoje.
Bogomoljka vodi u zabludu.
Jaguar ubija.
Oni žive?
50
Okamine govore.
One žive?
Život se gura između kamenja?
Bori se za svoje vegetiranje.
Život samovladarski ubija sve neživo oko sebe.
Poput žive puni svaku posudu koja mu stane na put.
A njegov put na sve stane svieta.
Pustinja procvjeta. Opustoši prašumu.
Život drhti simo-tamo.
On živi samo u pokretu.
Samo što je pokret - sve.
I smrznuti kristal titra.
I odmrznuta jegulja pliva...
Protudokaz: sve se miče.
Sievak razmolekulči četirima igračima razpored.
Prebjeg iz anorganskoga u organsko.
Ujedno prebjeg iz mrtvoga u živo?
Nikada.
Hrani se i razmnožava...
Komu onda siše duh Novoga Doba?
Lešine punoglavaca ne zaustavljaju žabe gutati ribice.
Riba ribi grize rep, kao i veća - manju.
Prepredena kokoš sprieči bjesnilo u lisice.
I glupa lija se hrani, se razmnožava.
Jezikoslovci podučavaju:
iako je životinja živa, svejednako:
Život je životinja.
Doduše biljka živi.
Biljka je svejednako životinja.
Majmun, o kako gorko zvuči.
Majmun i čovjek diele HIVirus.
Diele sudbinu Zemlje.
Sveobća razstava.
Frenoložki izporedi majmuna i mene!
Moja glava puna velikih misli.
Majmunu nije toliko ozbiljno koliko meni.
Majmun je spontaniji. Zakulisniji sam pak ja.
Pritiešnjen uz zrcalo.
51
Erektiran oliti sapientiran, faber oliti ludens, nu uviek samo
anthropocentrik, macher, sam svoj majstor. Egotik.
Što ti je dosuđeno? Komu sudiš?
Čovjek je čovjeku Ratko Kara-Hadžić.
Čovjek - živo biće.
Nježno, s rukama i nogama. I s glavom, također.
Ima li žena dušu? Ima li ju čovjek?
Ima.
Kakvu?
Takvu.
Ima li Buddha psa?
Ima li mjesta Ivanu Krstitelju u Kraljevstvu Nebeskomu?
A tek meni?
Ima li tvoja duša prirodu psa?
Tvoj je pas političko biće.
Ljigav, nježan, s rukama, nogama i glavom.
Odkuda ti pomisao da si veći od Ivana?
Dokle god živim sebe nisam veći ni od pohlepnoga kristala.
Živi li Bog u meni - psetu nema mjesta.
Napried patuljci! U oluju!
Ostavite Buddhu, majmune i pse iza se.
Probudi izkonskoga patuljka u sebi!
U oluju!
52
Život u punini
Ne vojskom ili silom, već duhom mojim
Zaharija 4,6
D.D.D.: B.Poljuhi
Dok philosophasteri sviju škola zanovietaše:
Što je smisao života? Gdje je? U čemu jest?
Ima li život smisla?
Je li je smisao života pitanje - ima li (ga) uobće?
Zašto je život? Za što je život? Zašto život jest?
Je li život jest? Kamo vodi život?
Što je bitno u životu? Što je najbitnije u životu?
Što možeš (smiješ; trebaš; moraš) očekivati od života?
Što učim iz (u; sa; od) života?
Čemu težiti, nadati se?
Tko je život? [ako on nije živo biće, tko onda?]
Žive li životinje?
Što hoćeš, živote?
Može li o životnom smislu govoriti onaj koji smrti okusio nije?
A tek samo i jedino on?
Pusti, to će vjetar učiniti. Ruah.
Treba li život u punini smisla
Ima li život u punini svoje gdje
Valja li život u punini zgrudičavati u išta
Može li život u punini ikuda voditi izvan sebe
Ima li smisla životu u punini tragati za smislom mu
A onima koji ga još nemaju
Može li u životu u punini biti bitnoga, bitnijega, najbitnijega
Ima li mjesta ikakvom očekivanju od njega kada si već u njemu
Kada si ga zadobio, je li ti je išta preostalo još za učenje
U njemu nestadoše sva traženja, nadanje, ufanja i vjere.
Ako to tada nisam ja, onda to nije on - život u punini [ta on nije što!].
53
On više ništa ne traži od mene.
Ništa nemam iskati od njega.
Tko li se još ne kupa u tom nektru - više je nalik životinji [bivolu] nego
čovjeku koji je spoznao smisao života:
Život u punini.
Životvorac me ponovo rodi.
Smrću svojom on pobjedi moju smrt!
Oni mu, misleći na me, rekoše:
Neka ovaj majmun ode, ta za njih nije život u punini!
A On će im na to:
Neka ga! Učiniti ću od njega duhovna čovjeka, postati će kao i jedan od
vas, dostojan.
54
PUSTO BOGOSLOVLJE
D.D.D.:
P. Jean-Pierre de Caussade S.J.
ili Te nema, ili si usred mene
svugdje si ili nigdje
ali niste dvojica
ni dvie
nit' dvoje
niti tri
ili su bozi sve - ili ništa nije bog
spol, boja, trajanje, količina snage, razmjeri
slamnate vijuge mlate prazninu
i ne odustaju
puzati po dvjema protegama
puzzle od kozje kostrieti
da nam je znati što sve Bog može ili jest ili nije
ima - nema,
ne bismo bili čovjek, niti on Bog
ne bismo škrtarili pišući samo početno slovo veliko
ako je za me nevidljiv, neshvatljiv, neoopipljiv, nedokučiv,
neizmjeran, nebrojiv, nespolan;
čovjekolik?
spoznatljiv
ako Ga i neizbježno osjetiš
dovodiš li to u svezu s Njim
možemo li išta drugo tražiti nego ono što nam je poznato?
što je do nas u stvari Boga?
što je od nas u stvari Boga?
otkuda Mu ime nadjenusmo?
što je Ime značilo u 6'000 godina?
otkuda mu izgovor imena zadadosmo
jesu li tri milijuna dosta?
a četiri slova?
55
je li barem Ime izrecivo?
možemo li o Bogu znati više
od onoga koliko nam se On sam objavi?
jesu li to zviezde pričalice?
što znamo o zviezdama?
ima li Bog potrebu objaviti se upravo čovjeku?
podsmieh ili bolni stid
a objaviti se u snu? u plamenom stupu, grmu?
a po prorocima? a pismom?
a svetim pismima? a po anđelima?
a po znakovima? a po čudima?
a po meditaciji? a u mojoj vlastitoj nutrini?
a pomoću tehnika? gljivica, rhythma?
a po svjedocima?
a po jedinom čovjeku koji je po Njegovoj volji?
ima li čovjek potrebu da mu se Bog objavi?
Bože, smiluj se nam koji Te protjeravamo s "naših" tronova
zašto me živiš?
zbog čega mi živci samožive?
zašto si i toliko u meni da Te ni ne zamjećujem
zašto mi se više prizoruješ što čvršće žmirim
zašto mi se ne daš vidjeti u sebi
u sebi samom, makar za trenutak da Ga od tada nosim sobom
uviek i to svuda
jedan bljesak, Gospode moj, samo jedan...
o, kad Te barem ne bih žedan mogao biti
zašto si mi usadio to neumorno tražilo
izađi, prikaži se, reci
reci zašto Te hoću imati pred sobom
što to tražim drugdje
gdje tražim što drugo
ta prije nego je Abraham bio, On Jest
kada bih htio umrieti u svojim griesima
trebao bih samo ne vjerovati da On Jest
i ja hoću biti. hoću živjeti
On je uzksnuće i život
napokon prestajem biti jedno od razasute djece Božje,
56
jer On nije imao umrieti namjesto naroda,
nego nas i skupiti u jedinstvu
zašto sam Te spreman prihvatiti tek kada mi nalikuješ
zašto Ti ne dam biti tamo gdje jesi,
to što jesi, takav kakav jesi
koji jesi
udovolji mojoj čežnji da mi sva sila bude ne dohvat ruke kad
uznastojim se uzkladiti s Tvojim naumom
ta reci samo rieč
ozdravi mi dušu,
Isukrste!
i Rieč je tielom postala.
hvala, Ti govoriš napokon baš onako
kako sam tek voljan slušati;
jezikom kojega razumijem,
kojega nisam u stanju ne shvatiti,
kojime se dadem vezati
koji dohvaća moje srdce i moje bubrege
kada sam stojim pred svojim jezikom
stojim pred sobom samim
na što god me silio - znam - za mene je bolje tako
imam li kakav probitak svoj jezik prečuti
moram li se pred itkim opravdavati
ako i pred svima - pred Njim - ne!
jer On jedini mene opravdava
On jedini podmetnu svoja leđa pod moj teret
On mi jedini reče, hrvatskim:
Shvatiš li smisao mojih rieči,
smrti ne ćeš ni okusiti:
tko se ozgo ne rodi, taj ne može vidjeti Kraljevstva Božjega
On jedini mi reče:
ja sam istina, put i život
čistoća Njegove rieči mi ne dopušta samo shvatiti, a ne držati
nebo i zemlja će proći, ali rieči Njegove - ne
u Njemu leži skriveno svo blago mudrosti i spoznaje
Veliki svećenik pred smrću svojom kaza:
57
"Ali ja nisam sam, jer je Otac sa mnom. - Ovo vam rekoh, da u meni imate
mir. U svijetu ćete imati patnju. Ali ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!
Oče, došao je čas! proslavi Sina svoga, da i Sin tvoj proslavi tebe, i da, kao
što si mu dao vlast nad svim ljudima, dadne život vječni svima koje si mu
dao. A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga,
koga si poslao, Isusa Krista. Ja sam tebe proslavio na zemlji, izvršivši
djelo koje si mi dao da učinim. A sada, Oče, proslavi ti mene kod sebe
samog slavom koju imadoh kod tebe prije nego postade svijet. Ja sam
objavio ime tvoje ljudima koje si mi dao iz svijeta. Tvoji su bili. Meni si ih
dao, i držali su tvoju riječ. Sad su spoznali da je sve od tebe što god si mi
dao. Jer riječi koje si dao meni dao sam njima.Oni su ih primili i dosta
saznali da sam od tebe izašao te vjerovali da si me ti poslao. Ja molim za
njih. Ne molim za svijet, već za one koje si mi dao, jer su tvoji. Sve moje
pripada tebi, sve tvoje pripada meni. Ja se u njima proslavih. Ja više ne
ostajem u svijetu. A oni ostaju u svijetu, dok ja idem k tebi. Sveti Oče,
čuvaj u svome imenu one koje si mi dao, da budu jedno poput nas! Dok
sam bio s njima, čuvao sam ih u tvom imenu koje si mi dao, i sačuvao ih,
te nijedan od njih ne propade, osim sina propasti - da se ispuni Pismo. Ali
sada ja idem k tebi, i ovo govorim dok sam u svijetu, da oni imadnu u sebi
radost, koju ja posjedujem, u svoj punini. Ja sam im predao riječ tvoju, i
svijet ih zamrzi, jer više ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pridadam
svijetu. Posveti ih istinom, tvoja je riječ istinita. Kao što ti mene poslao u
svijet, i ja njih poslah u svijet. Ja sebe samog posvećujem za njih da i oni
budu posvećeni istinom. Ne molim samo za njih nego i za one koji će po
njihovoj riječi vjerovati u me, da svi budu jedno. Kao što si ti, Oče u meni,
i ja u tebi, tako neka i oni u nama budu jedno, da svijet vjeruje da si me ti
poslao! Ja sam im predao slavu koju si ti meni dao, da budu jedno kao što
smo mi jedno - ja u njima, a ti u meni - da postanu potpuno jedno, da svijet
upozna da si me ti poslao i da si njih ljubio kao što si mene ljubio. Oče,
htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da
promatraju slavu koju si mi dao, jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče
pravedni, svijet te nije upoznao, a ja sam te upoznao, i ovi su spoznali da si
me ti poslao. Objavio sam im tvoje ime, i ubuduće ću ga objavljivati, da u
njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima."
prev. Dr. Ljudevit Rupčić
58
ZEITGEIST
I
Duh vremena - poput propuha
samo od jučer uviek na sutra
samo s jedne strane zida na drugu
ili samo s druge na jednu
pepeljast prah papira
perom propuh prati
moj otac pred vratima
i zatvori ih
II
Duh vremena - poput repa
zviezde repatice
uviek kao od Sunca odpuhivan
skupa sa zavjetrinom sjene
nečujno tutnji
a stvari nikada rieči dosegnuti ne će
III
Samo udisaj razabire duh vremena
onaj uviek u istom smjeru
gura krila vjetrenjače
i taj zrak razkida vreće
u koje ga se puše
jer on nije u stanju izdahnuti
IV
Genij vremena ne postoji
o, kad bi samo
59
V
Duh vremena huče
...od davnina istim zamahom
samo mu naša postrojba ne da mira
noću, u neznanju razmišljamo
kako nam je zamak napustiti
naša mala postrojba - stado malo
ničega se boji
VI
Gavran graknu: evo me opet !
ali to nije onaj isti
Njegovo perje mlatara
u onom uviek istom zadahu
okolju svieta
VOLJA
"Odričem svojoj krajnje sliepoj, izopačenoj i pokvarenoj samovolji
... smrtnomu neprijatelju Tvoje milosti i čiste ljubavi, Tvojega
proslavljanja
i mojega posvećenja."
P.de Caussade
To je duh koji puše
kamo mora
kamo ga crne peruške valjaju
poput počela zraka
Thelema vjetrenjače jurcaju na nas...
sa svih strana
srećom - na sve strane
se u carstvu Zraka razpršio slavospjev
piesku u dobnjaku
60
VIII
A pokraj vrata stoji tata
Tko ne smije unići
taj ni ne pokušava
Nu mi, vitezovi
opet izlazimo iztraživati zamke
lutamo i njuškamo...
...i opet natrag na jedna od 12 vrata
hitro, sve se prah podiže iza nas
prah iza nas
I naši su duhovi već doma prije nas samih
poput koplja, izpred nas
i pokadšto izpred, izpred nas
IX
Lako nam se okolo kad je duh
doma dobrodošao u svako doba
vitez je vitez je stranac svugdje
samo ne u gradu vječnog svjetla
utihnulih dobnjaka
a ne samo ono uporno skakalo s jučer na sutra
i prazninom u trbuhu
X
Njihovi smislovi traže rieči u koje bi se smjestili
a Ciceron riečima traži smislove za svoja kućišta
njihovi smislovi posađeni su u kamenju vjetrenjača
koje melju kukolj
mi se okrećemo u protivnom smjeru
lutamo, njuškamo
kad prigusti
u krilo otca majke.
61
XI
Ni ne mislimo o tomu
bismo li bez Njegove vječne ljubavi mogli
ona je tu: Vječna je ljubav Njegova!
On si je izabrao sam: ne može bez nas
XII
Uaaa, upadoh u vrtlog!
na dnu sam prikovan, sve je mirno...
u središtu je tako liepo, mirno, premirno
Tu je smrt, mrtvilo
smrt, thelema
jedno je vrieme i duh je njegov vazda jedan
(S Kristom oživi) i vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grieha
u kojima ste nekoć živjeli prema Eonu ovoga svieta, prema gospodaru
zračnog kraljevstva - duhu koji je sada na djelu među nevjernicima.
iz Pavlove poslanica Efežanima 2,1-2
62
Litanije blaženom mučeniku
Alojziju kardinalu Stepincu
svećenik: U ime Otca, i Sina, i Duha Svetoga.
puk: Amen.
svećenik: Slava Otcu, i Sinu, i Duhu Svetomu.
puk: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda u vieke vjekova. Amen
svećenik: blaženom Alojziju...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: slugi Tvojemu...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: metropolitu hrvatskom...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: otrpitelju neprevde...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: vjernom vjerniku...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: Rimu odanome...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: uzoru pobožnosti...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: štovatelju dostojanstva ljudske osobe...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: tješitelju i zaštitniku obezpravljena puka...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: prema zlorabiteljima svetih...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: J. Blaževiću...
puk: milostiv budi Gospode!
svećenik: S.Wiesenthalu...
puk: milostiv budi Gospode!
63
svećenik: Gospode, oslobodi nas napasti dodvoravanja ljudima.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas težnje za slavom i častima.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas tjesnogrudnosti.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas sluganske naravi.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas klerikalizma.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas sklonosti pouzdavanja u ljude.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas progona.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas sporosti na opraštanje.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas od odustajanja biti svetima.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas sebelujbive sklonosti pobačaju.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi naš narod Hrvatski od psovke.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas od poganske sklonosti obožavanja slika i
kipova rezanih.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Unatoč idolopokloničkog ljubljenja kipova i ikona, poštedit ćeš
nas.
puk: Neka bude volja Tvoja!
svećenik: Gospode, oslobodi nas služenja kumirima.
puk: Neka bude volja Tvoja!
puk: Oslobodit ćeš nas od grieha babilonskoga...
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Da ćeš nas izbaviti od zavodljivosti svjetskih ideologija...
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Jer ćeš raztgati okove droga i žeste u Tvom narodu.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Oslobodit ćeš nas od privlačivosti počela svieta i mudroljublja...
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
64
puk: Izbavi nas iz mraka okultizma!
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Oslobodit ćeš nas od slasti moći...
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Da ćeš nas izbaviti iz grieha strukturâ...
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Osposobit ćeš nas za odgovoran odnošaj prema svemu Tvojem
stvorenom.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Razriešit ćeš nas žudnje za visećim vrtovima i u nebo stršećim
kulama.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Oslobodit ćeš nas lakomislena htienja oponašanja Tebe i
neodgovornih zahvata u genetička naslieđa...
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Udaljit ćeš nas od kušnje učiniti sve što se uobće i učiniti može...
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Otvorit ćeš nam oči za uvidjeti istinu da gdje je Krist, tu je i Crkva.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Oslobodit ćeš nas mrmljanja poput neznabožaca i privesti nas molitvi
srdca.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Oslobodit ćeš nas sklonosti da se molimo ljudima i oprostit ćeš nam
taj grieh.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Privest ćeš nas pravoj pobožnosti razterećenoj od izvanjskosti...
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Okrenut ćeš nas od štovanja kostiju mrtvih k djelima ljubavi
bližnjega.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: O, Isuse, glavo Crkve!
svećenik: U Te se pouzdajem!
puk: Od kupovanja oprostnica, odvratit ćeš nas.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Pobjedit ćeš praznovjerje!
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Očistit ćeš hram svoj od razplamsale trgovine devocionalijama!
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Da ćeš nas zaštiti od Velike Zvieri...
65
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Oprostit ćeš nam slavljenje Saturnalija i ravnodnevnice.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Izkorjeni predpostavljanje pučkih i ustanovskih običaja Tvojoj
zapisanoj svetoj i radostnoj Rieči.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Oprostit ćeš nam bol koju Ti nanosimo nejedinstvom, uzkračivanjem
svjedočenja.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Oprostit ćeš nam bol koju Ti nanosimo ponavljanjem misterijskih
drama unatoč savršenoj, jednom za svagda, prinesenoj žrtvi Tvojega Sina
radi našega odkupljenja.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Oprostit ćeš koljačima Bartholomejske noći, conquiscadorima
ubojicama, inquisitorima mučiteljima, progoniteljima vjernih,
sknaviteljima djece...
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem, oprost ćeš im!
puk: Veliko je Tvoje smilovanje nada mnom griešnikom i nad onima koji
se dopuštaju ikako nepogrešivima zvati.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
puk: Kaznit ćeš nas zasluženo, jer smo Tvoju jasnu Objavu onečistili
primjesama za samo našu korist.
svećenik: U Tebe se, Gospode, pouzdajem!
svećenik: ...Jer smo svjetini pokrali ključeve spoznaje.
puk: ... U Tebe se, Gospode, pouzdajemo!
svi: Blagoslovio nas svemogući vječni Bog, odpustio nam griehe naše i
priveo nas u život vječni, po Gospodu našemu Isusu Kristu. Amen.
66
SVAKODNEVNA KUŠNJA
Učiniše Te kumirom, Bože.
Živi Bože!
Pobrajaju dokaze Tvoje obstojnosti.
Gonetaju Tvoje osebine.
Živi Bože!
Domišljaju se sposobnostima Tvojim.
Živi Bože!
Premjeravaju Te u svim trima njihovim dimenzijama.
Bože živih!
Uzpoređuju Te.
Propisuju kako Te je slaviti.
Klanjaju Ti se prema stranama svieta.
Okivaju se i Tebe dogmama.
Svojim ključevima tumače Tvoju objavu.
Bože, Tebi koji živiš u nama,
sebi svetišta grade za Te.
Govore: govorimo u Njegovo ime.
Drzaju se znati Tvoje ime, izgovarti ga.
Uzalud!
Jedini Bože!
Oblikuju Te prema svojim slabostima, svojim nedostatnim predočbama.
Hvala Ti Gospode što nisam poput njih.
Kradu od Tvoje slave i moći za svoju slavu i moć.
Gospode!
Čovjekoliče Te.
Raztrojavaju Te.
Okrvoločavaju Te.
Odriču Ti osobnost, da nisi koji jesi.
Tumače Te, Gospode.
Gospode!
Govore Ti Gospode.
Običnim si mačem skupljaju roblje - za Te.
U Tvoje ime kradu zemlje.
U Tvoje ime sebi stječu imena.
67
Svevišnji, ne boje Te se.
Oni zviezde Tvoje vjeruju moći prebrojati.
Oponašaju Te, a na svoju sliku i priliku stvorio si ih.
Stvaraju Te na svoju sliku i priliku.
Stvoritelju!
Tielo Tvoje živo pretvoriše u ustanovu.
Noge imati moraš da bi Ti ih ljubiti mogli,
riznicu, za njihov novčić.
Okamenjuju Te.
Pocrkveniše Te.
Razjediniše se.
Ljubljeni, oni se sjeni Tvojoj klanjaju.
Tebe ne vide.
Ne vide Te u bližnjemu svome, ni u samom sebi.
Od Tebe svoju pravicu iskaju.
Tebe za svoju nevolju obtužuju.
Bože nedokučivi!
Predavaju se snatrenjima svojim.
S milošću Tvojom primišljaju.
Golotinju svoju pred Tobom skrivaju i pitaju:
"Bože, gdje si?"
Srdca im puna vapaja za osvetom.
Zavide Ti.
Hoće biti poput Tebe.
Tko je kao Bog?
Ratuju u Tvoje ime?!
Pravednici.
Pred očima Tvojim hule.
Druge pak kamenuju - u Tvoje ime.
Sina Tvojega propinju.
Ugovaraju članke vjere.
Nalažu tisuće propisa i zabrana.
Duha Tvojega guše.
Milostivi Bože!
Iz praznih srdaca govore u prazninu:
"Ljubim Te Gospode!"
Drugima govore kako Te ljube.
68
Vjeruju zmijskom savjetu obkopara.
Obmanjuju sami sebe.
Istiniti Bože!
Sveprisutne i nevidljive sumnje im mozgove napuniše.
Sumnja im i srdca ohladila.
Vjeruju vlastitim zakonima.
Drže Te zakonom,
da si uzvišen, iznad naših malih upletenosti u postojanje.
Hoće Te udobrovoljiti, ne udovoljiti.
Prinose Ti žrtve.
Zlorabe slobodu.
Životvorče!
Tvojemu se jarmu odupiru.
Služe Ti kako oni hoće.
Zapetljavaju Tvoju volju i hine poznavanje i
tvrde kako nije moguće Tvoju volju poznavati.
Sliepci u providnosti Tvojoj.
Živi Bože koji nas ljubiš!
I Tebe učiniše kumirom, Bože.
69
Mimetrijska sigila
Zaslon prepun očibodućih točaka.
Suze.
Duboko modar zastor žestoko ili žešće.
Jošte samo na sliepo pisati.
Nejake gomile voda tu i ondje otupljuju bodeže...
Suze.
Uzbiban duh pak odganja s tu na ondje
i opet bodu.
Slikar bulji u bezkrajno proziran krov.
Perom po platnu precrtava razgovor s čudoTvorcem.
Žile sigile uvezuju Njegov razpored u njihov sviet.
Još samo na sliepo.
70
Dva tisućljeća
Trsim se uzalud.
Grozd pluta u vinu k meni u zagrljaj.
Strast.
Gutljaji razsiecaju protok.
Protok ždrielom, žilama, vijugama
i misli potekoše uzbrdicom – synthesiologijski,
zaljujano, spiralno – helixopædijski…
Vinuše se prema dnu duše.
U grozdu istina izčekuje svoje doba,
doba vinoskoka.
Opijenoj se glavi sve nebitno ovoga postojanja zamutilo.
Dobitak: strpljenje u bistroj kapljici.
Pjesma odplovi prema vrhuncu.
Evo je i danas tamo izčekuje njihovo grožđe.
Godot je došao!
Svojima dođe, nu njegovi ga ne prepoznaše.
71
72
KUMIR VRIEME
Meni nije dosadno isto vam pisati, a vama služi za sigurnost.
apostol Pavao Filipljanima
73
ZAZIV
Tko bi htio da mu se uši škakljaju
Neka baci ovu knjigu.
Komu je gorka - neka ju proguta!
Neka Stvoritelj izpuni moja usta i tvoje uši!
Sve provjeri, što je dobro - progutaj!
Na kraju će sve biti provjereno:
Moji i tvoji, bubrezi i srdca.
Na kraju je dan izplate
I dan naplate krvi prorokâ.
Očuvao me Bog grieha koji dolazi iz usta.
Otvaram ih za svjedočanstvo tada:
Rekoh i spasih dušu svoju.
74
CAVE CANEM
Prema tielu si poput psa.
Stavljaš li svoje pouzdanje u psa?
Čuvajte se petljanaca!
Njihove jezičine nisu postojane ni u laganju.
Svoju oni bljuvotinu žderu.
75
PROSJAK
Vjeruj kako bi te vjera tvoja uzmogla spasiti.
Vjeruj jer će se samo tako moći uši tvoje otvoriti za Rieč.
Vjeruj da ti se Isus, sin Davidov, hoće smilovati.
Vjeruj da bi čuo Njegovo ozdravljenje.
Prosi - ali najveće!
76
PRESTANI BITI OD SVIETA
Osjećaš li mržnju svieta prema tebi?
Još uviek ne?
Onda požuri sa svojim svjedočanstvom,
ostani izvan kotla međusobne mržnje i izdaje,
neka samo oni tebe mrze,
tebe ne može nitko izdati, jer svi ti vide
sjaj svjedočanstva za Pomazanika
na čelu tvome, poput krune.
77
PRIMI MIR
Gledaj koliko ih posrću već na početku!
Uznemiruju se zbog ratova, gladi i potresâ.
Lakomisle: to se ne bi trebalo događati.
Gledaj kako se trse i sve prestrojavaju.
Ima li ciene koju nisu spremni platiti?
Dat će sve od sebe i sebe same,
A to je tek početak.
78
DANI
Dani jada, ionako vremeniti,
Skratiti će se
Zbog onih imena koja su zapisana.
Ta on nam je dao mir.
Oko strvina, lažnih proroka,
Skupljat će se sljedba orlušina
Izabranikâ smrti.
Knjiga je života puna gorčine,
Nu činjenica spasenja prevagnu!
79
SPAS ZA VJEČNOST
Tiela će nam mučiti i ubijati,
a svima ostalima ustati će
po jedan prorok za svačiji ukus.
Tisuću nauka kako izbjeći mučenja i smrt.
Svatko svoj gospodar - bezzakonje.
Svatko svoj prorok - ljubav hladni.
Mučenja i ubijanja su kratkoga vieka.
Uztrajno dokazuj da se hoćeš spasiti,
jer spas je na kraju,
u središtu vječnosti.
80
Orlovi će se skupljati
svojim nagonom
Oko prievarnoga glasa mrtvih proroka.
Izabranike će skupiti Sin Čovječji
Živim dahom iz trublji anđelâ
Sa svih strana svieta
Odsvakuda kamo dosegne bljesak
Njegova ponovna dolazka.
81
OBRAČUN
Jesi li ga uložio?
Jesi li umnožio talent kojeg si dobio?
Mnogi će doći i govoriti: "Mesija sam."
Obećavati će ti svega i svačega će ti nuđati,
Nu ti duguješ samo Jednomu
koji ti je već dao.
82
BDIJTE
Tielo je slabo, a duh je jak.
Kad Sunce potamni, Mjesec ugasne,
ne ćeš moći bdjeti očima.
Bdienje duhom neokaljanosti.
83
Ne će doći strašan svršetak
prije nego se Radostna viest ne bude bila čula
Po cieloj zemlji, svim narodima
Kako bi svi imali mogućnost izbora
između Kraljevstva i vječne smrti.
Ti čovječe, prepusti izbor srdcu svojemu,
Prioni i bit će dobro.
84
SPREMNOST
Kako se zaručnikov dolazak otegnu
sve zadriemaše i pozaspaše.
Sve se je već dogodilo i ono malo što još nije - proći će.
Tako prolazi slava Svieta,
a On dolazi opet, na oblacima nebeskim
S velikom moći i slavom neprolaznom.
Samo Njegova stvaralačka Rieč živi u vječnosti,
I do kraja Svemira u Isusu Kristu.
85
ŽIVOT U ISUSU
Ne: vjera - nevjera,
Nego: vjera - protuvjera.
Ne: grieh - bezgješnost,
grieh - spasenje.
ja - ti,
Nego: smrt - život.
Ne: ljubav - strah,
Isus.
86
Meni ste učinili
što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće
Shvati to!
Sve nas Otac naš jednako voli.
Budite znak s neba
Riečima vašim i djelima.
I vidi, malovjerni sami postadoše znacima.
87
ZA SVAKOG OD NAS
Meni ste učinili
što ste učinili jednomu od ove moje najmanje braće.
Glavari svećenički imaju u svojim riznicama
za dati svakomu od nas po trideset srebrnjaka.
On proli svoju krv za svakog od nas
za oprost grieha.
88
PTICE CVRKUĆU JOŠ
UVIEK
Ne smalaksavajte činiti dobro!
89
DOSTOJNO ČEKAJTE
KRISTA
Ljubav, veselje, mir,
strpljenje, srdačnost,
dobrota, vjera,
blagost čistoća.
Strpljenje.
90
VELIKI SVEĆENIK
Dopustio si da Te se ubije
Bismo li Ti samo povjerovali
kako Te je Otac nam poslao.
Da nam objaviš Njegovo ime:
Da poznajući Boga imadnemo vječni život.
Bez Tebe, Isuse pomazani,
ne bismo poznavali Otca našega
te bismo naoloko lutali poput sirotčadi,
nu sada, znamo, pa Te proslavljamo sa zahvalnošću
jer si svoj život dao
kako bismo se u Tebi s Otcem sjedinili,
i konačno prestali biti od ovoga Svieta
u kojemu se misli upropaštenika
dižu u visine
poput kamena bačena prema podnevnom Suncu.
Jedino što znaju jest da ništa ne znaju
umiru sa žudnjom spoznaje sebe,
ne vjerujući da je život vječni
upoznati Tebe.
91
Proslavljat ćemo Tebe
svjedočeći za Te
jer si se Ti proslavio
posvjedočivši istinitost svoga poslanja..
Hvala Ti za milost kojom
obasipavaš razjedinjenu djecu Otca Tvojega
i koju poput dobra pastira revno okupljaš za spasenje.
Kao što si se Ti proslavio u Otcu,
tako bih ja da se proslavim u Tebi.
92
SPOZNATA RIEČ
Ti si prigrlio Rieč.
Postao si sama Rieč.
Izgovorio si ju.
Prebiva među nama!
Tko će od nas prigrliti?
S njom se poistovjetiti?
Promicati ju?
Za nju svjedočiti?
Otjelotvoriti, pa spoznati?
Tako si, Pomazaniče, s nama
do kraja vremena...
93
ONOSTRANI ILITI
POSVEĆENI
Gdje su nam rieči?
Kako Ti zahvaliti za mir koji nam daješ
Iako Te sama ostavismo
Razpršivši se svatko na svoju stranu
u onom trenutku...
I još si nas biedne, preplašene tješio
Kako nisi sam jer je Otac s Tobom.
Smiruješ nas i hrabriš svojom pobjedom nad Svietom.
Gdje su nam rieči zahvalnosti
za Rieč Božju koju si nam predao
kako ne bismo više bili od Svieta?
94
CORPUS CHRISTI
Života
puninu
postignimo
darove
ljubavlju
službi
obćine
predavši
ćudoredno
izkazani
tvorimo
cjelinu!
95
Tielo je stvorio
Te Duh mu je svoj udahnuo.
Sina je pomazao
i Rieči je tielo dao.
Duhom ... stvara vječitim.
96
Rieč je jaka
ali sam, izgovoritelj - slab.
Hvala Ti na upozorenju
kako ćemo biti odgovorni
za svaku nepotrebno izgovorenu
rieč.
97
JEDINI
Ti koji jedini život daješ,
Ti koji sam obdržavaš sviet,
Ti koji jedini vječite rieči daješ,
Ti za kojega jedinog svjedočimo,
Ti koji si proslavio jedinog Sina,
Ti koji si u ljubavi s nama,
Ti pravedni sudče,
Ti koji uzkrisuješ,
Ti u kojega jedinog vjerujemo,
Ti koji si jedini pravi Otac,
Ti koji si Duhom svenazočan,
Ti koji si jedini dostojan
da Ti se klanjamo,
slavimo
i hvalimo Te.
98
KRV
Krv. Jedino krv spere grieh koji je smrt,
a u krvi je duša života.
Odkupnina kojom smo oteti carstvu smrti
Ljubavlju Njegovom - zauviek.
Rane Njegove, polog spasenja,
peru našu okaljanost.
Sudionici na gozbi Janjetovoj,
Vladari,
a koliko li se malo od nas tražilo?
99
PROROCI KRALJEVSTVA
Tko su danas proroci,
ako ne oni koji dižu svoj gals
i svjedoče javno?
Politički incorrectno.
To su oni koji današnjicu proziru i preziru!
To su oni koji s radostću upoznavaju tamnice svieta
govoreći o Kraljevstvu.
To su oni koji promiču Radostnu Viest
sve dok ih se kamenjem ne zatrpa.
100
On je preuzeo krivnju za sve
Ja nisam griešan!
Prihvaćam Njegovu uslugu:
Moj je grieh odplatio svojom krvlju,
nu ipak nisam Njegov ubojica,
jer Ga volim i slavim iz zahvalnosti
i znam da je uzkrsnuo
i da je uza me
Duh Njegov nepobjediv.
101
DOSJETKA U SJENI
RICINUSOVA LIŠĆA
Sotona - crv.
Stručnjak za malenkošću veliko upropastiti.
Sumnja - to mu je još jedno od imenâ.
Skoro mi je odklonio pozornost
zagrizavši u moje ukrašene halje
i vidi:
niti njemu nije do prolaznih dobara;
On mi dušu vreba.
102
KAMEN KUŠNJE ( I. )
Spasi se dušo moja!
Hvali Gospoda dušo moja!
Služi mu!
Služi sirotčadi i udovicama mučenikâ!
Služi bolestnim i uznicima!
Kuga ti ne može ništa nauditi, dušo moja..
Reci rieč za uznika saviesti
kako ne bi pao na tvoju saviest.
Tako ćeš upoznati križ Kristov.
103
KAMEN KUŠNJE ( II. )
Kako je moći uzkrsnuti ako se umrlo nije?
Tvoj križ je moj križ.
Križ našeg brata je naš križ.
Ti pak sve uzimlješ na se.
Ti uzimlješ griehe svieta.
Moj križonoša ...
Kud mi daješ slobodu volji,
Tud me još i razterećuješ.
Oslobodio si me!
Tako si me osnažio!
Zaista mogu sve učiniti, sve što hoću!
Budi volja Tvoja!
104
KAMEN KUŠNJE ( III. )
O, za što Te spašen čovjek može vatrenije moliti
nego da mu skratiš dane nevolje,
da ne padne u napast,
da mu kamen kušnje ne bude pretežak?
Da, za izdržljivost!
Hvala Ti za obećanje.
105
NOV ČOVJEK
Kad sam već na Nj bacio svoje griehe
bez njih sam ...
Kad sam već bez grieha
imam se pravo nabaciti kamenom:
Na te prljava nezahvalnosti,
i na te ohola ravnodušnosti,
i na te sliepa bezosjećajnosti.
106
NEBESKA NADA
U milost se Tvoju uzdam.
Sidro je moje u srdcu Tvojemu.
Samo Ti nadom svojom izkazati mogu:
volim Te.
107
OBNOVA SVIETA
viribus unitis
Babilonjani, Rimljani, Sodomljani, Gomorčani,
Magožani, Egipćani, Amsterdamci, Asižani, Najrobijci,
Vancouverčani, Düsseldorfljani, Glionjani, Frankfurteri,
Genevežani, Trierčani, Bostonci, Baselčanci, Seouljani ...
Poduzmimo ujedinjenim silama
kolosalan projekt u Svemiru
i dodirnimo konačno Nebo!
108
Kraljevstvo nebesko je blizu!
Obratite se!
Probudite se iz sna!
Ne brinite se za tielo!
Pomirite se s Bogom!
"Dolazim uskoro!"
Nenadano
kako bi bili zatečeni zlorabitelji
Božjega strpljenja
kojima On ukaza prigodu
Pristupa obećanju,
a oni se okamenjuju u griehu i gledaj:
Srdca im otvrdnuše.
109
KONAČNO
Gdje je vaše blago, tu će biti i vaša srdca.
Ne daj tvrdoći srdca da te osliepljena baci
u duhovnu smrt.
110
JEDAN ZAKON
Zakon duha Života u Kristu Isusu,
Posredniku, pred Bogom vriedeće pravednosti,
Oslobađa od zakonomjernosti grieha i smrti.
111
POSTAJANJE ZVIEZDA
Cjelokupna tvorevina izčekuje objavljenje
Sinova Božjih u nama,
Slavu koja će se objaviti u nama.
Nova stvorenost - obraćenik,
novo svjetlo za novu Zemlju i novo Nebo.
112
HOĆU ŽIVJETI
Da bismo živjeli
duhom usmrćujemo tjelesna djela,
da bi Onaj koji gleda u srdca
Imao što i vidjeti.
113
ABBA
I dokle me duh Božji vodi,
sin sam Božji.
Dva su svjedoka tomu:
Duh sveti i moj duh.
Supatnici baštine s Kristom.
Tata!
114
MILOSTNI DAR
Tako je i moguće da pjesma izgrađuje,
opominje i tješi.
Svo je naše prorokovanje krpara, nu ipak,
sve tajne i svo znanje stoji golo pred pogledom proroka
kako bi svatko mogao razabrati
da je njegova rieč nešto drugo,
vjerodostojna, kako ne dolazi od njega sama,
niti mu je na zemaljsku korist.
Rieč koja dolazi iz Duha Svetoga,
izgovarena agape
koja čitava proroka nosi,
onog vjernog i mudrog slugu
koji svoj dar njeguje kako bi duhovna ploda donio,
ploda koji je na kamenovanje odporan.
Smrti, gdje li ti je žalac?
115
TEMELJ
Nitko ne može postaviti drugoga temelja
osim ovoga koji je postavljen.
Tko je razpeo mjerničko uže nad nebesima?
Može li ti vlas s glave odpasti bez Njegova znanja?
Jesi li svoju volju oslobodio okova Svieta?
Je li tvoja volja slobodna?
Što god izgradiš - bit će dobro.
Ta, uzeo si dobar temelj.
116
PRIHVAĆANJE
Prihvaćanje vjere te osposobljava za ljubav,
radost, mir, strpljivost, blagost,
dobrotu, vjernost, krotkost, uzdržljivost...
Ako misliš da ti to sve treba,
onda si dobar sijač,
jer sve su to stvari Duha
koji iz sebe daje žetvu života vječnoga.
117
UPOZORENJA GLEDE
LAŽNIH NAUČAVATELJA
Sladkim i laskavim riečima zavode srdca priprostih
Propovjedajući nekog drugog Isusa.
Nude drugi duh i drugo evanđelje.
Psi, petljanci i pogrešno obrezani
Bacaju pred nas mudroslovlje, izpraznu prievaru
Oslonjenu na čisto ljudsku predaju i počela svieta.
Bave se bajkama i bezkrajnim rodoslovljima..
Kolaju prievarni duhovi, đavolski nauci,
podmuklo lažući, braneći ženitbu
i zagovarajući uzdržavanje od jelâ koja Bog stvori.
To su umišljeni, lakomi i oholi psovači, roditeljima neposlušni,
nezahvalni, bezbožni, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici,
razuzdani bezobzirni, neprijatelji dobra, izdajice, naprasiti,
bahati, ljubitelji požude s prividnom pobožnošću.
To su izrugivači koji žive po vlastitim požudama..
Od nas su izišli a nisu pripadali nama.
To su grdni lažci koji nieču da je Isus Mesija,
Antikristi koji nieču Otca i Sina,
Djeca đavolova koja ne čine što je pravedno i ne ljube svojega brata.
Lažni proroci koji ne priznaju da je Isus utjelovljeni Krist.
Svaki takav je zavodnik kojeg se ne pozdravlja,
Antikrist kojega se u kuću ne prima
I kojega se ostavlja pred vratima grada.
Vani ostaju psi, vračari, bludnici, ubojice, idolopoklonici
I svi koji ljube i govore laž.
Sjetilni rugači koji nemaju Duha, koji prave razdore.
Ušuljali su se među vas, goste se bez stida, sami sebe napasaju,
Oblaci bez kiše, bezplodna stabla dvaput uvela, izkorjenjena,
Divlji valovi mora koji izpjenjuju svoju sramotu,
Lutajuće zviezde kojima je spremljena najmračnija tama zauviek.
To su oni koji žive u griehu s idolima.
Sav je sviet u njihovoj vlasti osim onih koji su rođeni od Boga,
118
Koji ne žive u griehu, koji su izvan domašaja Zloga,
Koji su od Sina Božjega primili razum za spoznati Istinitoga,
Koji jesu u Njemu - Njegovu Sinu Isusu Kristu,
Koji žive Njega - vječni život.
119
TIELO KRISTOVO
Krist je blagoslovljen apostol koji dolazi u ime Božje.
Krist je prorok očekivani.
Krist je dobar anđeo koji promiče radostnu viest.
Krist je pastir dobri i rabbi.
Sve je to Njegov savršen dar i on nam daje svoj dar:
Jednima jedno, drugima drugo,
ali da svi urastemo u Njega koji je Glava,
zauzimajući se za istinu u ljubavi.
Otvori srdce i oko i uho i prepoznaj dar
kojeg je Krist tebi, upravo tebi udielio, bez tvoje zasluge
i poznat ćeš svoje poslanje.
120
DOBAR PASTIR
Čežnja za vječnim životom ne dolazi od tebe,
nego od duha koji, iako bezsmrtan,
u tvojem se tielu nastanio.
On te prati poput vjerna prijatelja kuda god ti pošao
gdje god ti posrnuo.
On je glas dobra pastira.
Svaki ti grieh može biti oprošten,
no Duha ne guši,
Dopusti radostnoj viesti nastaniti se u tvojem srdcu
i bit ćeš bezbrižan, dapače i kad zalutaš
On će te zovnuti tvojim imenom
na pravi put
koji je on sam.
121
TIMOTEJ
Bij plemenitu bitku vjere!
Blago, ali postojano.
Pobožno vjeruj!
Teži pravednošću s ljubavlju!
Boj spasa.
Spas je pobjednik!
122
Neki sliepci snatre
kako Bog, možebitno, nije osoba ...
Hvala Ti Gospode jer cielo stado napuštaš
zbog jedne zalutale ovce
i zoveš ju imenom
123
OČUVANJE STVORENOGA
I dođe Tvoja srčba i vrieme ...
uništiti one koji kvare zemlju.
Služba Tvojih anđela uzdržava sviet.
Dok je moje srdce nošeno radostnom viešću,
dotle sam i ja anđeo.
Adam je već jednoć sve bio uništio,
a Gospod za tri dana iznova izgradio.
Nebo će i Zemlja proći.
124
VRIEME VLADAVINE
NEČISTOGA
Računaj s progonom,
to je polog tvog blaženstva.
Sve su godine, godine Gospodnje
jer i ono malo što je dato Nečistomu za vladanje nad Zemljom
ne proteže se i nad Svemirom i s one strane njega.
125
PODPUNO POKVAREN
Kojemu dielu mene ne prieti pogibelj grieha?
Može li se koje područje mene spasiti, a koje propasti?
Sav sam otišao u vječitu propast
i sav sam novorođen podanik Kraljevstva Božjeg.
126
IZVJESTNOST SPASENJA
U Božju milost se pouzdajem sa sigurnošću
Moj život nije po ždriebu.
Odlučno sam svoj život predao Isusu
Te ću rado i umrieti svjedočeći za Nj,
jer svoj život hoću spasiti.
I već sada možeš okusiti milost:
Vidi, meni griešniku daje sigurno znati
Spašen sam!
127
ČOVJEK JE VELIK
Kako je čovjek velik pred Stvoriteljem!
Na svoju ga sliku i priliku stvori.
Kako velik je čovjek,
Evo, svaki od nas ima svoje ime.
Gospod dopusti pred Njim stajati imenom svojim.
Kako je čovjek velik pred Bogom!
Vidi: neopozivo nam udieli darove.
Velik je čovjek!
Gospodar ga preda se stavlja opremljena slobodnom voljom.
Kako je čovjek velik!
Otac dade za nj svojega ljubljena Prvorođenca.
128
LJUBAVNI ČIN
Ponovno rođenje:
moja odluka
djelo Božje.
129
TAJNA VJERE
U Onoga koji je u tielu objavljen - Antikrist je onaj koji to nieče.
U Onoga koji je u Duhu opravdan - Tko to poriče - neopravdan je svojim Duhom.
U Onoga koji je anđelima pokazan - Tko to nieče, anđeli će ga zaniekati.
U Onoga koji je bio poganima propoviedan - Tko to ne čini, ostaje pogan.
U onoga koji je u svietu vjerovan - Tko to nieče, nema istinske vjere.
U Onoga, koji je uzet u slavu - Tko to nieče, ne će imati udiela u Njegovoj slavi.
130
BOŽJI POZIV
"Sin u božanstvu prema svojoj vlastitosti ne daje ništa drugo nego sinstvo,
kao
bogorođenost, vrelo, izvor i istjecište Duha Svetoga, Božje ljubavi, ter
puni, pravi, cjeloviti
okus Jednoga, nebeskog Oca." Meister Eckhart: "Knjiga božanske utjehe"
prev. A.Šoljić
Božji poziv me je zatekao dok sam bio pjesnik, rob ćućenja
A evo On mi ne dade uznemiriti se stoga,
Nego mi osjetila za zbiljnost izoštri:
Sada proslavljam prvo Stvoritelja,
potom se divim i uživam u svemu što je stvorio.
Moj sinovski odgovor:
Tebe ću slaviti, o Gospode!
131
Kumir Vrieme
Smrt se napasa na livadama prolaznosti
i tiek vremena gasi joj žeđ.
Pokloni se pred Sinom zemlje, Gospodarom svieta
za hranu otoku "blaženih",
gdje se pak samo slana vodurina izpija
iz olovnih posuda požudâ.
Vrtoglavica me obuze od smjenâ sjetve i žetve.
Tvoja malovjernost - oštar srp.
Oštre kazalice odsiecaju klanjajuće im se glave.
132
133
PANDAIMONIJ
Kako titra citra svemira,
neka i moja lira svira!
134
Među nama daljina
ne vidimo se
pjesnik traži ljekovito bilje
sjene nam se već spajaju
prepušten ti je završni pokret
135
Igdje u Tebi sam
nakon razgovora s Tobom
kao da se izljubismo
u srdcu se molim za konačan susret
136
KOAN
Jasnoviđenje zbiljske netvarnosti
Stremljenje prema nutra k
iz sebe nastajućoj vrloj spoznaji
prihvaćanja Njegova samoizsijavanja.
137
ZOROAŠTAROT
Ovdje ima ničega čega nema svugdje.
Nigdje pak nema čega nigdje, pa tako ni ovdje Na početku svega, bijaše ništa.
Nije jednoć bilo da su dvojica dielila ulov.
Jedan je započeo. Drugi dohvatio, dograbio.
Uviek neparno: 3,5,7,9, …
Jedan: dan, Sunce, mužko, ravno.
Jednoč: noć, Mjesec, žensko, uzvojnica.
Proklet dualizam.
Zoro u crnim odjećama.
U bielim obojcima.
138
Oblaci mi vratiše
predajnik na obzor
Točno tamo gdje je i bio.
Bivši oblaci. Razbijeni oblaci.
Sami se porazbijaše.
Moje je sunce upornije, vječnije.
Poput nošnji iz Schwarzwalda razkošne krošnje
Očipkavaju cieli obzor koji se daje obhvatiti...
Pjevam:
"O sretna li dana!"
139
CONTEMPLATIO MORTIS
100-ta muscaca fuscata
Uvodna smrt pokazana izvoru nutarnje duhovnosti
Može i bez života.
Igra svih odraslih, onih koji su to jučer postali
i onih koji se s pravom smrću susreću.
Posvetna smrt pripadnosti množtvu ili pak cjelovitosti.
Posvetna smrt jarca.
Ta smrt
neka ju voda nosi:
Krštenje!
140
Noć uporno kišila
a zora se pretvara, ništa se zbilo nije...
...i izbi gljiva na vidjelo:
Dok sam u mraku grieha
Pretežko mi vjerovati i u samu obstojnost Božju.
141
OUVERTURE
Danas mrtvi kazivaše:
Koliko ranije naučim umirati
to će mi više preostati za živjeti.
142
K IZHODIŠTU
Puža nigdje nema.
Samo još svjetlucavi zaokret izpisuje po pločniku:
Kraja nigdje nema;
a od tratine tek pedalj ga je dielio.
143
Dok sam spavao
Potok je tekao cielu noć.
Dok te ne gledam
ti si pustolovina.
I dok spavam Tvoje srdce kuca
Brigu za me ne prepuštaš anđelima čuvarima
144
Mirisao bih ga
brao bih ga,
gledao bih ga
i pojeo,
uživao ga...
i tebe leptiru
ljubio bih sve koliko si liep
Što ću s Tvojom ljepotom, Gospode?
145
BLIZINA BOGA
Višnji Bog
Iz Tebe i moj smisao.
U Tebi nestaju mi sve tajne,
svi okovi.
Oko vidi ništa.
I to će jednom prestati.
Implantat s elektroničkim transponder-markerom US pat.: 5.300.120
146
AH!
Ah, naći liepu rimu!
Ah, naći ih puno!
Ah, sve ih naći!
Računar moj i prozodiju razumije.
Njegovu matematičkomu coprocessoru metrika je hobby.
On i sam čudovištne pjesme generirati umije.
U njegovu thesaurusu milijun rieči pohranjeno.
Ah, samo da mu je još znati:
Tko je to "Ah"?
Omnia in gloriam Dei!
147
NE ĆETE SMRTI OKUSITI
Dok mali ljudi vršljaju po zemlji
i u prah se vraćaju,
veliki napuštaju Zemlju
za vremena.
148
Debelo ja
pluta iz biougođaja u biougođaj.
Lebdi na ultraljubičastim zrakama sunca u zapadanju.
Između mojih stopala i tla
nesvladiva odbojnost.
Bit će da je ljepše sa sve četiri biti na zemlji
ako je samo ja mršavije.
149
TIHA BOL NA OTOKU
BRAČU
Kriška mandarine polako se utapa u brdo sladoleda.
Polagano zatonuće mjeseca.
Brižno mi po plavcu protegnute niti povezulje
između zviezda
šišmiš izpoprekida u hipu.
Mraku užitka žudi za prekinutom pupkovinom.
Povratak u sposobnost podpune predanosti.
Odgađam i odgađam i odgađam...
150
RAZULARENA OBMANA
MARSA
Opisuje krvavu putanju:
od podnevnika do podnevnika,
Čovječanstvo gleda što li se to nanosi čovječanstvu.
Čovječanstvo nanosi čovječanstvu.
Humani dio čovječanstva, naprotiv,
pruža svoje nježne ruke, vješte
k zviezdi (doduše - planetu)
Ljudska će nježna noga zakoračiti po Marsovima
151
Stari viek ovoga svieta
Sumnjičavost odpuhnu - lakovjernost.
Zlatna pak vjera ne poznaje mjesečevih miena.
Neznabožci se duboko zaoravaju u svoje zimske prebivke
i broje vrieme do Uzkrsa.
152
OTČINSKA LJUBAV
Mama me voli.
Baka i did nas vole.
***
Suzbijam mogućnost trudnoće.
Nikada didom ja postati ne ću.
Nikada ne će moja otčinska ruka brižno milovati
glavicu vlastita zbunjena djeteta.
153
NARODNJAK
Rumena zviezda nebosklonom kuha.
Kresne sjekira o sjekiru.
Munjina vrcnu.
Rumena zviezda se stropoštala u tišinu ništavila.
Jak mir, vrlo jak mir
zavlada svietom.
154
ZASLJEPLJUJUĆA
SVJETLOST
Novog doba Prelivode
mikrovalno prodire
od koštanih srži
uzbrdo po kundalini serpentini
uzporedo svakom svrdlu
desoxiribonukleinske kiseline,
do keter trnove krune stvaranja,
dok se, stvore, ne raztopiš od miline.
155
ROBOVI BEZ LANACA
Robovi u automobilima.
Robovi trošitelji, da, štoviše, consumenti.
Robovi slušatelji glasbe.
Nekoć smo imali predočbe kidanja lanaca
danas ih niti zbaciti ne smažemo.
156
PUŠKA PUCA, A TOP RIČE
feministi mirišu
Puška puca, a top riče,
pacifisti se izgubiše u oceanu tišine.
Puška puca, a top riče,
homosexualni se ekumeniziraju.
Puška puca, a top riče,
ekolozi revno čiste pred tuđim vratima.
Puška puca, a top riče,
genmanipulatori se prave ovce.
Puška puca, a top riče,
Bogu kradu dane.
Puška puca, a top riče,
atheisti kosmonautaju naokolo.
Puška puca, a top riče,
narcisi grle paranoiu.
Puška puca, a top riče,
šamani pokreću vjetrenjače.
Puška puca, a top riče,
vještice suzbijaju kopnicu naraštaja
s alternativnim maščobama.
157
NEPRIJATELJ ŽIVOTA I
LJEPOTA
Ti koji si od mene praviš neprijatelja,
zašto je nebo liepo?
Zašto je cviet liep, leži na dlanu?
Zašto je paun liep ne zna samo paunica,
ali zakaj su bregi tak zgodno konfigurirani?
Cviet se razmirisao da sve guši,
paun razkočoperio,
a ti ne vidiš zašto se minerali i virusi kupaju u savršenstvu.
Neprijatelj tvoj nisam, niti mogu biti.
Kukavni zaplotnjakoviću,
koju poruku nosi tvoja glava ukrašena kokardom?
Koja li je ciena tvoje slobode kad umireš kao rob?
158
PROTUSELENSKA
IZVRTIDBA
U šumu! Među drveće, grmlje. U Močvaru!
Tražiti sebe.
Mjesec zrcalo gdje se legende s arheologijom pare.
Gdje lutati?
U Guadalupu štovanje preuzeli katholici.
Gdje lutati?
Ima li u tome ičega?
Kelti još uviek slave čarobna mjesta.
Narodna usta prenose narodnjake.
Pokvarena predaja dobro skrpane mite prenosi.
Sve popločeno...
Gdje lutati?
Užitak na mjestima gdje majčina sila izbija iz tla.
Užitak bez mjere - gubitak
za sva vremena.
159
A.Hale-Th.Bopp
S one strane obzora ...
I svraka leti,
trsi se svakim zamahom krila
ona kosmeta
Hypertext, -media
Svakog čuda tri dana dosta...
160
DRZKA PREDAJA
Ledena kiša opomenu cvjetiće voćke
nekog cvieta ljudske kože
pod pazuhom.
Mjestno ćudoređe
između 30 i 45 stupnjeva sjeverno
i 130 i 160 stupnjeva iztočno
vriedi i u mojoj Croatiji
samo s drugim predznakom.
161
VLADA LI SUNCE
Prvom dekadom od 3,
prvoga mjeseca od tri,
trećega godišnjeg Doba
od njih četiri?
Oko koga se ono vrti?
Tko nad njim vlada, to zvjezdoznanca ne briga.
162
NUTARNJI OBLIK
Kao što ti je lakše skladati u ogledalu contrapunkta,
tako te i okovi forme vode opažaj probistriti
u jednu pravu, ljutu pjesmu.
Moje pjesme, moji izkazi.
163
PJESMA
Leti poput kukca pred obrazom ti.
Ako si bio dostatno hitar,
polje pjesništva
neka miruje cielu godinu.
Pred svojom pjesmom - stojim čitav
Maglušavci pjesni kuju ružičastim zanosom.
Kozmolozi pak, podpisujemo svaku
kao naš izkaz.
Za to možeš biti smaknut (ili promaknut).
U magli nema ispred - iza...
Pretok:
Stojim iza svoje pjesme.
Ako ju se hvali, onda zacielo nisam prvi koji je to izpjevao.
Ako sam pjesnik, onda nijedan pjesnik
nije to isto tako odpjevao.
Ako je već on, nisam ja.
Ako je još netko osim njega. Nije nitko.
Ona je dio sveuređa.
Bijaše rieč. Poruka. Code.
Nema poruke ako ju netko ne šalje,
netko ne prima.
Komu Bog Rieč uputi?
Čija se rieč utjlovila?
Sve živo odiše porukama.
164
SAN - JAVA
D.D.D.: Psappho
Čuđenje se zasjelo u divlji ružičinjak.
Koliko li je puta ruža ljepša i plemenitija mirisna i sposobnija od vas?
Njezina je poj svemirska pojava.
I leptiri izbjegavaju izporedbu s njom.
Iz njezinih očiju teče opium.
Tielo joj prepuno minerala.
Gladke puti latica žude dodirom.
Razkošna boja ubada svo okolje.
Svaki cvjetić siše virovito pozornosti.
Duboka ljepota pupa u opažaj.
Mračno zeleni listovi
odrumenjavaju grimiz glava
u cielo dostojanstvo grma.
Na svakoj stabljiki po stotinu Erosovih trnova.
Poslije kupke u rosi njiše se zavodljivo
amo -tamo.
Amorose
165
SIROVA
Surova. Plemenita.
Mužka. Postojana.
Častna. Čista.
Snažna. Svježa.
Medvjedovina.
Žarka. Neukrotiva.
Neumoljiva.
Bogobojazna.
Lika.
166
PRAČEŽNJA
Moje je more od tisuću jezera.
Obala mu se razvila tisućama milja.
Bog ga blagoslovi plodovima.
Moji predci izabraše za stalno njegovu blizinu.
Moja je tuđina sva od te čežnje.
167
JADRANSKO MORE
Neumoran sluga.
Božji kipar nepresušna nadahnuća.
Životni dah svim ribama.
Nepregledna staklena palača bilju.
Hraniteljica moja.
Zibka moja.
Veličanstvo.
Njegov hram.
Neupitno dostojanstvo.
Jadran.
168
MORE
Oko mojih otoka topla rieka teče.
Ozdo nagore.
Ljepotu se lako voli;
Snagu poštuje.
Valja se znati i bojati.
Valja moći ljubav uzvratiti.
169
Kapljice duge pršte...
Paprati, živući svjedoci stvaranja...
Voda vlagom lebdi, hlapi izparava.
Suze rose, dažd.
Munja protrne kišu;
Pljusak.
I dok voda pljušti na vodu
sjetiš se s olakšanjem saveza
kojeg Stvoritelj uzpostavi.
170
ADRIA
U moje more riedko zaluta rušilački val.
U moje more riedko zaluta morski pas.
Ubitačna pjesnikova istina:
Sladko se je i utopiti u tom moru.
Tritonov sin - Jadran.
171
Valja mi i svibanjske pjesme
zapisati
ne samo uzdisati,
ne samo pisati,
nego ih za velja doba i čitati.
O, kako je lako uzvišeno pisati...
Ne gledam kako bi mi pobjegao
ni jesi li mi već pobjegao
nego ću, ako Te nema,
tiho porazmještati tražila oko se
172
SUNCE BOŽJE
Zlokobno kašlje vrana nada mnom.
Osjetih izlieva gorak sud.
I već htjedoh to prozvat' pukim snom,
da nad njom ne bje sjaj sunčev lud.
Hoće li ovo ostati nečisto i kada odem?
Stidim se pred Suncem misliti na srebro.
173
Mali pogled u lokvu
u oprečno nebo
kad je vrieme mirno
vrieme zamiruje
i strah
174
Šest milijardi jahača
apokalipse
pjevam o listu kojega plamen još ne liže
voda gori
crvenim li se - odraz ognja
mirno pjevam o listu
kojega plamen još ne liže
umiješ li kažnjavati
učitelju
zaplači onda i nad mojim neizpunjenjem
175
PRIPADNOST
zahvaljujući onomu drugom
i ti možeš sam sebe ostvariti
nu svjedočanstvo o Njemu
ne dolazi od čovjeka
176
PUSTINJA
cedar se razgranao
u oblacima se ogledao
zna li pak danas tko
ma i mjesto na kojemu je rastao?
što je to u tebi vriedno
tvojega divljenja?
ne izbija li smrt
jedini dokaz obstojnosti
iz tvoje glave?
177
LUDOST
rieka bez pritoka i bez utoka
sam sebi dostatan
i padne kiša
brzo će te obskrbne veze poučiti boljemu
178
GDJE LI SAM ZALUTAO?
u mojem zavičaju svakojakih plodnosti
i ovdje u tuđini divim se raznolikosti
usjeva na gori Karmel
rat tuđincu!
pougljenile li ga munje!
plodnost
imati imati imati imati imati imati imati
179
MIR
Žeđ i glad pustinjom pokazuju svoje snage
u Kraljevstvu Božjemu nema ni vode, nit' kruha
voda života nije mokra
a bitan kruh je uviek svjež
180
SVE VIŠE I VIŠE
ubio sam mamuta
e da bih od kljove napravio nož
tako sam trošio okoliš
oštrica se brzo troši
moje se kosti troše
i koljeno me ne prestaje boljeti
181
TLAK NOVCA
odkada mi je nestala listnica
poletnie hodam
182
PLODNOST kokoši ili jajeta
otac se je divio kokošima jer liežu jaja
mater se divila jajetu, ta pile se izlieže
koliko li je naraštaja trebalo proći
da bi se divljenje uzdiglo do Tvorca?
183
TAŠTINA
kako spretno uredno i neumorno
moje ruke ponavljaju šare
po mokroj glini lonca
uhuknuo sam mu značenje
kao nitko drugi
sada mi je žao baciti i krhotine
184
NOVA ZEMLJA ZA NOV
NAROD
srčbe naroda ne jenjavaju
narodi se boje srčbe
evo sada Božje srčbe
ne boje se samo koji se boje
imena Njegovoga
po sudu će biti uništeni i oni
koji su zemlju nepovratno pokvarili
[zadnji stih dvanaestoga poglavlja očitovanja Ivanu]
185
KUMIR TVAR
od ilovače smo izmiesili: debela Gea
pod pazuh smo joj zaboli dva smeđa klasa
ona ima zeleni vjenčić od bakra
zapis je gotov i sada nam rađaj svega
ta mi ti se klanjamo
davaj!
186
SEBELJUB
Gea
nikakvo čudo što čovjek toliko ju voli
ta sam je od blata
187
NESTRPLJIVO ŽEĐJANJE
ZA MIROM
kad sliepci hine kako vide
vide tada i ono čega nema
neka im njihovo kino
nu zašto nam to priopćavaju?
188
SEBE REFLEKTIRAJUĆI
SUNOVRAT
tko se boji uvesti ništicu koja rješava zagonetke
ne umnaža ih
onu koja dokida slobodu bludnje
čar sumnje
čar pitanja na koja se ne odgovara
jer je to izriek smrtne presude
beračima sa zabranjena drveta
odbljesak
189
CHARISME
[apologizam u prozi, ali u pjesmarici]
Kritika je ono o čemu se lako postaje ovisnikom.
Svaku se ovisnost lako pobožanstvenjuje (opravdava).
Bogoslovlje koje se temelji na kritici (historijsko-kritičkoj methodi)
jest protunaravno (stvari),
jer odabire upravo ono što je na početku Objave označeno kao načelo
čovjekova pada.
Umieće kritike je (razlikovanje dobra i zla) ejakulat mozga,
a razlikovanje duhova jest božanski dar, nezasluženi dar svetoga Duha.
190
RAZUM
[apologizam u stihu]
mnogi se dive domašajima razuma
mnogi mu podaju začastno mjesto na svojim oltarićima
mnogi mu poklanjaju žezlo zbiljnosti
mnogi ga poprieko istovjete s ja
nu sviest biva bez njega
Jedan!
191
Tsunami BLAGOSTANJE
blaženo stanje
blago stanje
malo poticajno
za umjetnika pogibeljno
pretežito me ne pušta u oblake
može li iz te muke naići nadahnuće
težak ja
a težko i tebi ako si odustao od oblaka
nema više Indiosa da im se dive
Nizozemci posežu sve manje uzpješno za kičicom
satelit gleda kroz njih
i rano odkriva
novi val bjegunaca
na obali mojega blagostanja
192
TRČKARANJE
D.D.D.: St. Radiću
trčiš kroz maglu
trčkaraš između izpuhah prometala
vidiš li ikako dospjelište
u zdravom tielu - trčiš
to nije utrka
ostali trkači trče na sve stane
magla posvuda
čeličiš tielo kako bi lakše nosilo jaram svakodnevice
trčkaraš u krugu uokolo središnjega vrta
a magla posvuda
samo ti, a sve ostalo miruje u tišini
uvidi! mir je tvoj kratkog daha
Pobjedniku ću dati da jede od stabla života koje se
nalazi u Božjem raju
193
INFORMATIKA
...
ima ima nema nema ima ima nema
ima ima nema nema ima ima nema nema
nema nema nema nema ima ima nema nema
nema nema nema nema nema nema nema nema
ima ima ima nema ima nema nema ima
...
ima ima ima nema ima nema ima nema
ima nema ima nema ima ima ima nema
nema ima nema nema ima nema nema nema
...
nema nema nema nema nema nema ima nema
nema ima nema nema nema ima
ima nema nema ima ima . . ima nema nema Ima
.. . ima nema ima . ima
.. ima
. ima
***
194
LAŽ
o kako si sladka
kako neizbježna
kako koristna
kako svakodnevna
kako
kako kratkovječna
kako prirodna
kako nepotrebna,
gorka
195
ovako B.Brecht:
Zamisli si, dođe rat, a nitko ne ide u nj,
onda rat dođe k vama.
Tko doma ostane, kad boj odpočne,
i pušta druge boriti se za stvar,
taj si mora predvidjeti:
jer tko boj nije dielio,
taj će imati udjela u porazu.
Niti boj izbjegao nije
onaj koji je boj htio izbjeći
jer će se boriti za stvar neprijatelja,
tko se za vlastitu stvar borio nije.
ovako t.zv. militanti pacifisti:
"Zamisli si, dođe rat, a nitko ne ide u nj."
196
DOM ognjištarâ
Za dom sladki - spremni!
ibi - ubi
***
Sušanj, Karlobag, Pag, Gospić, Brod, Zagreb, Lipik, Darda, Pakrac,
Daruvar, Vis, Biograd, Trebinje, Pforzheim, Basel...
što to nije spreman dati za svoj dom domobranac?
***
u otca moga ima mnogo stanova
tvoje je tielo hram Duha svetoga
***
...oni nam se rugaju:
patridioti!
197
OBITELJ
moja obitelj - moja psihologija
ta mala djeca su uviek toplija od mene
nikada ja njih ne mogu grijati
obitavamo u istom brlogu
oni su moja duhovna braća
mi smo jedna velika obitelj
koliko ima velikih obitelji
koja je to velika obitelj
koja ima samo jednoga Otca
koji daje toplinu i onima koji
koji se ne odazivlju?
198
ÆQUIDISTANT
možda je prije na valovima implozije
okusiti bezkonačnost
nego na parseke seciranom nebosklonu
sretosmo se tako na pola puta...
[Rueschlikon, 26.rujna '91. D.D.D.: I.Novaković]
199
PUSTITE K MENI MALENE
a što djeca znaju?
sva djeca jednom pobudale
kad bi samo znala koliko su Bogu draga
ne bi nikada odrasla
a što djeca znaju?
rastu, pa rastu u svakom pogledu
tako volim djecu, a onda narastu, pobudale...
zašto dopuštamo našoj djeci počiniti istu pogrešku
koju smo i sami?
kada bi jednom sve ljude nadomjestila djeca
i hinba je njihova - tek samo hinba.
200
BRAK
monogamac poznaje slast ustanove
***
Znak traži pokvaren i preljubnički naraštaj, ali mu se
ne će dati drugi znak, osim znaka Jone.
201
HOBBY
moja zelena travica / moj rumeni Lamborghini
moje poštanske markice / moje slobodno vrieme
moja videokamera / moja sauna moja kućica
moja slobodica moja šutnjica / moja lojalnost moja rupica / moja
podobnost
moja zbirka kutija žigica
moja nemiešanja u nutarnje stvari susjeda / moja ograđenost plotom
moja 23 sporta / moja duga na nebu samo iz mojega kuta vidljiva
moja moja
202
Vitežko srdce
Samo mlado srdce kaže: Svani!
Dragulju pod talogom predaka.
Sunčevom se igraj zrakom vani,
Bezgrješnom ljubavnicom sumraka.
Samo toplo srdce usred zime
U sad ludom dobu pjesnikuje;
Biranim riečima, uz rime:
Od pahulja neba - duga tu je.
Sveudilj vitežko srdce samo
Miomirisom suza kriepi
Ugledat' sve za što smo sliepi
Kako bi srdce dospjelo Tamo,
Gdje prostora i vremena zubi
Ganut ne vide duh koji ljubi.
D.D.D. vitezima Watchman
Nee (To-sheng) & Raimund Llull
Riehen, 10.09.2001 03:14:13
podsjetak: nek ikomu ne padne na um kako bi se moglo prestati biti pjesnikom
203
UČENOST
"I dok Židovi zahtievaju znakove, a Grci traže mudrost, mi propovjedamo
Krista razpetoga..., ludost za pogane, a za pozvane - i Židove i Grke Krista,
Božju silu i Božju mudrost, jerbo je Božja ludost mudrija od ljudi, i Božja
slabost
jača od ljudi."
Kološanima 2, 3
I Kor. 1, 27-29
hvala Ti što nas održavaš i istinom Tvojom
kako ne bismo nalikovali puzećim Faustima
koji si ziđu paklove za žeđanja
pokraj Tvoje žive Rieči
204
III DIMENZIJA
ako sam on ja, onda je netko od mene suvišan
ako on ne će biti ja, onda ja ne ću biti ja
zašto on hoće biti više on kad ja hoću biti (malo) on
zašto on uviek ostaje ON, a nikada ti
zašto si samo onda ti kada ne čitaš moje pismo
kad jednoć umreš - živjet ćeš nadalje
u NAŠIM
slikovnicama
dok imam (tvoj) njegov slikopis,
ne trebam sebe
tako se vozam u Bugattiju Californiom
veliko auto, ali za obojicu nema mjesta
on je sprešan na vrbci, a opet živ, neuhvatljiv
moj idol
205
STVARATELJ
Ja (az) slova umijem izgovarati dobro jest ponizno živjeti
i da tako ljudi mislite.
tko daruje stvaralačke darove
uklapa li se stvor u Tvorčev naum
o, kolika stvarateljska želja mora stajati iza
htienja o skladu
206
Odluči se pjesniče!
D.D.D.: roblju vrzina kola textologijanja
pitijskom autodekonstrukcijom
Dugujem Tebi jednu pjesmu.
Dugujem Tebi pjesmu jednu.
Dugujem jednu Tebi pjesmu.
Dugujem jednu pjesmu Tebi.
Dugujem pjesmu jednu Tebi.
Dugujem pjesmu Tebi jednu.
Jednu Tebi pjesmu dugujem.
Jednu Tebi dugujem pjesmu.
Jednu pjesmu Tebi dugujem.
Jednu pjesmu dugujem Tebi.
Jednu dugujem pjesmu Tebi.
Jednu dugujem Tebi pjesmu.
Pjesmu jednu Tebi dugujem.
Pjesmu jednu dugujem Tebi.
Pjesmu dugujem Tebi jednu.
Pjesmu dugujem jednu Tebi.
Pjesmu Tebi jednu dugujem.
Pjesmu Tebi dugujem jednu.
Tebi dugujem pjesmu jednu.
Tebi dugujem jednu pjesmu.
Tebi pjesmu dugujem jednu.
Tebi pjesmu jednu dugujem.
Tebi jednu pjesmu dugujem.
Tebi jednu dugujem pjesmu.
207
NADARENOSTI
moždan izcjedak? nikada nezavrieđeni darovi?
tako i ti moraš dati onima za koje misliš da nisu zavriedili
ne dopusti se zarobiti vlastitom sposobnošću dokučivanja
ta vidiš kako ni pjesnik ne uspieva
samo pitanja postavljati ne savjetovati;
zapovieda puko dokučivanje i samo dar
nu svom potomstvu Adamovu razdjeljeno istom mjericom
Sada razlučujemo dobro od noći i subjekt od nesviestnoga
i ja od žene i prošlo od tvarnoga i sivo od pustinje
i continuum od lievoga i pjesmu od ...
208
SREBRO, PA ZLATO
Bog jest ljubav
prvo je On mene ljubio
nisam se drznuo uzvrat uzkratiti
sada Mu i vjerujem
ima li ljuće nesreće od prodaje ljubavi
i još to za srebrnjake
više ljubiti srebro od ljubavi same
a kakva je to ljubav bez Božje volje
niti mi žena tako ne miriše bez Boga
a tek Boga (i) u njenom srdcu
[ono što je u zagradi krasnoslovi tiše]
Mt 5,44; Lk 6,27
209
SLAVA
[poruka anđela betlehemskim pastirima, Qumran 119, špilja l, svitak hymni 4,33]
slava Bogu na visini
mir ljudima na zemlji koje je Božja milost odabrala
koji su pogodeni Njegovom odabirajućom milošću
koji su po Njegovoj volji
i stoga žive na Njegovo zadovoljstvo
u miru postižu slavu za Gospoda
Vukovar, 1992.
210
MOĆ
dok ima ljudi koji crpe snagu iz svoje nemoći i znaju to
i računaju s tim i još se ponose zbog toga,
volja za nemoćnošću je slabija,
Tebi prieti pad
Wille zur Macht, ona crta manjeg odpora koja te tjera od onoga
nektra predanosti
i dođe mu sažaljenje nad tobom,
tvojim tvrdim padom.
211
POLITIKA
W.Churchill, S.Bakarić, R.Mladić, V.Kadijević, H.Kissinger,
P.Galbraith, M.Pupovac, J.&J. Broz, S.Šuvar, B.Lončar,
I.S.Krajačić, A.Leka Ranković, N.Machiavelli, M.Martić, Y.Arafat,
M.Crnjanski, D. Ćosić, C.Bildt, B.Plavšić-Poplašen, M.Albright,
J.A.Backer III, gen.Than Shwe, B.H.Obama, Z. Brzeziński, V. Drašković,
J.P.Klein, G.Soros, P.Ashdown, D.(A.) Dimitrijević, C.F.von Weizsäcker,
R.Gelbard, I.Supek, Dr.D.Mihajlović, D.Diderot, M.Tyson, A.Einstein,
A.Comte, F.della Rovere, M.Đilas, J.G.Mendel, N.Simić, S.Štrbac
I.P.Gandhi, J.Huxley, A.Eichman, M. al-Qaddhafi, E.J.Emanuel, D.Hedl,
M.Bulatović, S.Mesić, I.Andrić, I.Josipović, I.Meštrović, J.Boljkovac,
J.-B. Lamarck J.Manolić, V.Maček, V.Drašković, G.Anđelinović,
R.Karadžić, T.Torbarina, V.Teršelič, D.Dimitrijević, Y.Akashi, J.Blažević,
L.&B.Gates, B.Adžić, P.Matvejevič, A.Crowley, C.Roth, F.Galton,
B.Javier, D.C.-Bendit, A.B.Nobel, P.Račić, H.Clinton, S.Wiesenthal,
P.Handke, Ch.Amanpoor, D.Ugrešić, M.Lewinsky, S.Drakulić, B.
Đorđević, Ž.Ražnjatović, J.Lennon, G.A.V.Diokletian, Dr.V.Šešelj,
K.Popović, D.Ćosić, D.Lama, S.P.Novak, C.Delponte, R.Šerbedžija,
M.Jergović, S.Freud, Ch.Darwin, G.Grass, M.S.Gorbačov, S.Šnajder,
E.Ganić, S.Husein, F.Castro, I.Mandić, J.Lovrić, O.H.A.el-Bechir,
M.Pijade, O.bin Laden, E.Murtić, A.Gore, M.de Robespierre, M.Ospel,
G.Gisi, E.Widmer-Schlumpf, K.Marx, Uncle Sam, V.Pusić, I.Sanader,
Meng-Tse, S.O.Palme, J.Džugašvili, V.Šljivančanin, F.Engels, H.Spencer,
L.L.Zamenhof, A.Smith, R.Steiner, Ch.E.Jeanneret, D.Hammarskjöld,
lordovi, bankari, black nobility, eugeničari, mainstream novinari i
scientisti ...
D.D.D.: barunici dr h.c. Margaret Hilda Thatcher & politologu D. Petkovu
212
IGRA
u svako me doba igra vuče u propast
zamaglila mi je pogled
i više ne znam što više nije igra
zaigran sam samim pravilima
ne primjećujem, i dišem li za potrebe igre
samo se još sjećam čvrstog pravila
a sva ostala pravila koja pripadaju igri pravila - su igra
zakonitosti? zakonomjernosti? zakoni? prirodni?
Što si propisujem? Što tebi propisujem? Što to oni meni?
ne pristajem na igru
kolikogod ona bila izazovna, zavodljiva, uzbudljiva...
hoću van
pred ono jedino čvrsto, jedino zaista čvrsto
jesi li dragovoljno izrastao
možeš li tomu pogledati u oči
no, prestani se jednoć zaigranošću ozbiljno izgovarati
ona se izcrpljuje u sebi
i tebe ostavlja, ali tek na kraju, sama
nije baš vedro igrati se sam sa/protiv sobom u toj je "igri"
na kocki sve tvoje, sve je ono jedino što možeš izgubiti
i više se nikada ne ćeš moći igrati, nikada
213
SAMOSVIEST
[2 Pt 1,20; Ps 102,8]
tko jamči tko potvrđuje tko mi mora vjerovati
tvrdnji da sam se svjestan
zašto trebam suznanje drugih
da sam se svjestan,
zašto stalno nuđamo uzajamno samosviešće.
Jesam li bez Tebe?
214
SAMOĆA
zar istinitost uviek mora progoniti svoje svjedoke
kako bi ih obezglavila u sveobćemu?
ni koan mi ne pomaže shvatiti mogućnost shvaćanja mimo zdrava razuma
tvoje oprobane suglasnosti
o tomu kako je opravdana moja briga o meni samomu
zapošljavam se urednim slaganjem dojmova
i tako mi ne ostade ništa od vremena za opažaj kojekakovih
za me: možebitnih, proturječja i bezsmislica
ne bih valjda živio za te odustajući sebe
izdvojeno sebi predočavati pred zrcalom
moja majka i otac
u kolu s po dvoje majki i otaca a ovi opet svaki s po parom
i tako se izgubim u nedoglednoj dubini prostora zrcalećih se ogledala
a bio si mi na korak samo, dohvatljiv
a svi ste vi isti - transpersonalni svi k'o jedan, a ja protiv svih
vi meni služite, nisam vas svjestan
vi glumite postojanje, vaše glume lažu moju samosviest
ima li ikoga tko bi im potvrdio bez smjestne protuuslužnosti
a dok spavam, a dok nemam sna?
dok duhomorne tvari lutaju glavom
koju si prisvajam
hoće li itko patiti uz mene?
hoće li itko dušom o zid za me?
tko sam ja za te?
možeš li me uopće prepoznati
meni vriediš Ti više nego si ja sam vriedim
Ti već sam patiš, a meni još mira nudiš
Ti si mi važniji od mene!
samo me Ti zoveš imenom - poznajem Te po glasu
Ti si moj . . .Ti si onaj jedini protu kojega smo svi mi, svi smo mi
svjedoci Tvoje osobnosti
a malo nas je koji Ti dopuštamo opečatiti nas,
prozvati iz knjige Tvog života
znam tko si,
ta da me nisi svjestan ne bi dao svoj život za me, jedini moj
215
RAD
opijeni skupljanjem tragova svojih djelatnosti
plaćama svojim sebe osposobljavaju
skupljati tragove svojih djelatnosti
da bi se plaćama svojim osposobljavali skupljati
prikupljeno predati rđi i moljcu
netragom nestati
216
ZDRAVLJE
[vidi pod "trčkaralo", a zadnja strofa ovako:]
Pobjedniku, vršitelju mojih djela do kraja,
njemu ću dati vlast nad poganima...
Kult Sunca?
Ne, kult sunčanja.
217
POČELA SVIETA
DDD.: D.H. Tobias
energeia-prostor-continuum zasieca u
stvarno jedinstvo tvari s vremenom
a sklad posvuda
viek je odlazila svjetlost, se je moja ruka grijala
točno tamo gdje joj je bilo toplo a da nije gorila ni mrznula,
noć je odlazila i veliko Vidjelo je napustilo
transcendent obzora okomito zamahom posvudanjega sklada
i pepel se hladi, svjedoči
koliko kugla ima obzora - toliko je tvoje divljenje beznadno
uviek završava ondje odakle si započeo
u špilji, točno tamo pitanja pitam
znam koji odgovor hoću
pitam pomoću nadanja
kao da je moguće drukčije nego kako
si mi odgovorio već stavivši mi pitanje u usta.
Samo Tvoje srdce zna što mu je bolje ne pitati
218
(malograđanština)
NOĆNA PTICA BATMAN
"Ne znate vi tko sam ja."
ravnodušje od kojega izrasta čir na želudcu
"Tako mu i treba."
budnost od koje peku oči
"Čujte, nije red..."
srdce se smrznulo - ulje poskupilo
"Baš mu je dobro odbrusio!"
"Ja bi' njemu pokazao" ili "Pokazao bi' ja njemu."
"Da je meni 5 minuta vlasti..."
ponos od kojega se hoda čevoronožke
"To joj nije prvi puta."
"Nemam nikakve veze s njim. Ne poznam ga."
"Propni ga! Propni!"
219
ZAKON
[Mt 5,17; Gal 5,14; Heb 10,1; Jak 1,25]
PRAVEDNOST BOŽJA
Jedna zapovjed u kojoj su ispunjeni svi zakoni i svi
proroci:
l.) ljubi Boga svim svojim bićem
2.) ljubi bližnjega isto tako
"Zakon uistinu služi samo točnoj spoznaji grieha."
kao samoga sebe
220
DIPLOMAT
[Ps 26,5]
Vidi pod azbukvičnom natuknicom "Oslobodi Bože!"
221
JAVNOST
Zar ne znate da nepravednici ne će baštiniti kraljevstva
Božjega? Nemojte se varati! Ni bludnici, ni
idolopoklonci, ni preljubnici, ni mekoputci, ni
oskvrnjavači dječaka, ni lopovi,
ni lakomci, ni pijanice, ni klevetnici,
ni razbojnici ne će baštiniti kraljevstva Božjega.
onda radije uzmem izrugivanje i nevolje na se
I Bog će otrti svaku suzu...
222
PREDCI
zar ne znaš da su roditelji svakom naraštaju
kamenovali proroke
što si sve do sada učinio
"podkriepiti vlastitu nepripadnost (upravo) ovomu naraštaju"?
ne osjećaš li teret grieha tvojih otaca na svojim leđima?
djeca te se tvoja stide
ostavi predcima neka pokapaju predke
posveti Bogu svoju djecu
i privedi im štovanje duha Božjega!
"Ostavi sve i pođi za mnom!"
... i prije nego li si se natovario težkim zlatom ...
Kain ubi Abela.
Abraham rodi Izaka.
223
PRAVA
...
114.) svako diete ima pravo na priču prije spavanja
115.) sva djeca imaju pravo na zaštitu od straha
116.) sva djeca imaju pravo na vegetarsku hranu
117.) svoj djeci je dopušteno svima govoriti "ti"
...
224
UVID DOBROČINSTVA
sliepac prosi
gledaš da te tko vidi dok mu daješ novčić
tko te je vidio, nije ti uzkratio štovanje
vrlo se liepo to vidi
tvoj čin je vriedan čitav novčić i k tomu srdačna pogleda
sliepac sam nije niti zahvalio! zar si već svu plaću vidio
tvoj njegov novčić se pretočio u gutljaj lozovače
zar si i to morao još vidjeti
misliš kako je dostatna dobra nakana
i čin je tvoj dobar,
dobar čin i da bi bio spašen?
strahote zabluda: dobra djela - ulaznica u Nebo!
nu Svevid stoji na ulazu
i broji samo ono što drugi ne vidješe.
S krivotvorenom ulaznicom osta mudžahedin pred kapijom dženeta.
225
RODOLJUBLJE SMRTI
Hoćeš li me zaobići ako ti polaskam?
"o, kako si sladka"
hoću li steći prijatelja, prijatelje, sljedbu
zanieknem li te: "koliko si prividna!"
hoćeš li me previdjeti ako ti platim, a ako te uzmem za boga svoga
a prodam, a sebe, a sebe tebi???
i onako, dokle te okusio nisam, moram vjerovati u te
svi oni drugi umiru - ja, ne!
ah, kakav me je mir obuzeo... absolutno mirovanje
ta smirite se ljudi: u smrti se sniva
226
BLUD
bludna noć - ne ja, bludna ona - ne ja
bludan ti koji misliš da je tako - ne ja / blud - smrad
blud robuje tebi, ili, ili ... blud zaluđuje - na trenutak
blud - smrdljivi trenutak, ispunjava cieli dan bludnika ovisnika
bludniče, sebi smrdeći biedniče, pogledaj na drugu stranu
operi se, obuci čistu košulju i gaće i poželi joj dobar dan
trebati će, ta ide svojim poslom / misliš na nešto drugo
a kad misliš na ono - to opet nije ovo, tvoje jadno ...
227
GLAVA SLADORA
dublji smisli ... zamračeni smisli
a užitak pluta... sve se blješti,
gode viši smislovi ... magloviti smislovi
propadam
raztapam se u vodi
228
MAGIC
[D.D.D.: A.C.]
sve sam sile svemira htio u moj plug upregnuti
iztraživao sam zakonitosti samo da bih uzmogao predviđati
s predviđanjima nadgledam
ali samo ja sve sile poznajem, svi mi služe
što to one protutraže od mene, neka i sve, ja samo jedno:
što će mi pretvorba nekovine u kovinu: da mi se smrt pretvori u život
što one protutraže od mene: da krvlju podpišem,
ta u krvi je duša - život
229
SUMNJA
[Jakov 1,6]
o jabuko ukusna zašto si i crvu takva
o crviću nezahvalni zašto baš cielu jabuku upropasti
u grlu ti zastala, razdor ti u obitelj uniela
nu, ne boj se
moja kletva nema izgleda
dok sam izricao sumnjao sam
230
RELIGIJA
moje pribježište!
opijati se zbog svjetine?
o kako su hramovi pozitivni za nas
o kako su opipljivi kipovi za nas
kako se sve liepo i sigurno odvija i ponavlja
kako svećenici uredno bdiju i bogosluže za nas
jednom ćeš se naći sam pred Bogom
231
RELIGIJA BEZ BOGA
jedan narod - jedna stranka, jedna ideologija - jedan pad
jedan drugi narod - jedna druga stranka, ina ideologija
veleobrat, nov narod - jedina stranka
monolitna ideologija - monolitne glave se usijavaju,
glave se klanjaju, glave se odsiecaju
kotrljaju
232
LJUDSKI NAUK
stroj za škakljanje ušiju počelima i mudrošću svieta
prirodoslovljem i prirodopisom
a vani pada snieg - meteorologija: "zviezda" je "pala"
praznovjerje predajne miene
zar zato jer je sve objašnjivo
mora biti razkriveno kao "relativno"
ovo naučava čovjek
zar zato jer je sam prolazan
mi kozmogoničari neustrašivo započinjasmo navješćivati rieč Božju
[Ef. 4,14; Hebr.l3,9]
233
ĆUDOREĐE PRGAVE
KOBILE
kamo mi je pogled odlutao od mjere, zašto jedem dvostruko
zašto pijem trostruko
zašto dopuštam očima gospodariti što će gledati?
zašto mi uši odlučuju što ću slušati, zašto ne priečim ruci
grabiti što ona hoće
tko tu zapovjeda?
udri mjerničkim štapom noge koje hode
kao što umiješ upregnutu kobilu
boli li ju, poslie će i na drhtaj uzde znati kamo
kamo?
ma i bez udova, ali u Kraljevstvo!
234
ZVJEZDOSLOVLJE
[mag u magli, 1968.]
prema htienju manjkavih sklonosti? veselo uzbuđen
sve što sam naumio provesti smijem prvo u nutrini izkušati
sve što činim u svietu nije u njemu nastalo
hoću li stoga u zvjezdištima gledati bogove
hoće li oni na kraju preuzeti odgovornost za moje propuste
sve će mi biti oprošteno osim ako se drznem životu reći - ne
ma i to, kad bi me samo bilo, za moći spoznati:
i smrt je milostiva plaća za najosobniji samoniek
235
MIROLJUBIVOST
licemjerje
Petrov križ
podignut mač
tko će zemlju baštiniti?
koji to kvare zemlju?
[NB: zadnji stih XII poglavlja očitovanja Ivanu; I ljetopisa 22]
236
SVETCI
sveti Mickey Mouse sveta sredstva plaćanja sesveti sveti Salvatore Dali
sveti croix rouge sveti olimpijski odbor sveta noć sveti UNESCO
sveti Mihail Sergejevič sveti Charles Darwin sveti Karol
sveti Sigmund Freud sveta mama Gea sveta Marylin Ferguson sveta Janica
Majoli
sveta fam. Huxley sveti M. Jackson sveti A. Nobel
sveta Coco Chanel sveti Green peace, sveti MIR svete dugine boje
sveti Uli Geller sveti A. Comte sveti Mičurin & Pavlov sveti Albert
Einstein
sveti W. Brandt sveta televizija sveti Aristotel sveto tele
sveti W. Tell sveta Dalai Lama sveti glavni tajnik sveti Nikola sankt Pauli
sveti Sava sveti Jasir Arafat sveti Norman Schwarzkopf sveta Madona
sveti Maradona sveti Uranium sveti novi svjetski poredak
sveti Mao sveti FAO sveti tao
st. James Dean sveti Teno sveti Maharishi Kikiriki Yogi sveti John Lennon
sveti A. Hitler sveti Vladimir Lenin sveti Slobo sveto slobodno ...vrieme
sveti Superman sveti J. Broz sveti krevet sveta stolica sveta vrata sveta
godina sveta izpovied
sveti hodočastni tourizam, sveta povoljna prodaja odpustnica grieha
sveta trojica smrznuti svetci sveta osveta sveti Josip trudbenik sveta krava
sveta rieka sveta sol sveta vodica sveto ulje svete svieće sveta nedjelja
sveto pomazanje sveti blagoslov topova, sveti džihad
sveta mjesta sveti sabor sveti Petar & Florian sveti Pavao i Sebastian
njegova preosveštenost sankt Petersburg sveti Ivan u polju
sveti Nikola sveta Kata i sveta Gospa snježna na vrata sveta Marija
bistrička
i Marija voćinska sveta Maria lourdeska i sveta Maria fatimska sveta djeca
međugorska
sveta Bernardica sveta Ivana orleanska sveta Trsatska sveti Perun sveti Tor
sveta Petka
svete kosti svete moći sveto drvo
sveta krunica sveta krpa sveto pero iz Gabrielova krila
sveti dodole zeleni Juraj i Martin povrh svega još: sveti Juraj
inquisitia, t.zv. sveta kongregacija za nauk vjere
237
SVETAC
o Isuse, Kriste, Pomazaniče, Mesija, svetče Izraelov
sine Božji, sine čovječji,
hvala Ti jer si svojim svetima povjerio tajnu
da je samo Jedan svet:
Otac koji Te nam posla
238
ČUDA
Evo stojim na vratima i kucam. Ako tko čuje moj glas i
...otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.
Nemam ni srebra ni zlata, ali što imam - to ti i dajem:
U ime Isusa Krista Nazarećanina ustani i hodaj!
i padne kiša
Tada ih ostavi i ode.
239
FANTASY
samo kada ne bi izgubila sve tanju i sve crveniju nit
iz cockpita oponašatelja zbiljnosti
moguće je zaista ubiti
Radosti, budi oprezna,
ne vjeruj psetu koje leti!
240
VRIEME
zar pjevati o vremenu koje sve dostiže
malo što leži tako duboko u njemu samom
da se smije poistovjetiti
ono dostiže i ono što se ni zbilo još nije polje
"Sve ima svoje vrieme."
polje
danas, samo danas, kao nikada jučer
i sutra kao nikada danas,
brinut će se da ih nahraniš na ...vrieme
uviek kada nam daješ hranu - zbiva se u pravo doba
241
ČOVJEK
Job: s Bogom čovjek mjerit se ne može gdje se razlikuju čovjek i anđel?
a tek čovječanstvo
MI
Pazi čovječe da ne hodiš gorko malen
pod zvjezdosklonom
koliko je lakata visok čovjek? čije mjere?
odtuda otrovana Lajka, nakon 9 dana pada zviznu k'o nakovanj
na čelo (oltar) svesovjetskog čovjeka
Pilat im reče: "Evo čovjeka!"
242
NAMJESTNIK
kakav to mora biti koji bi Krista Isusa nadomjestiti htio
mogu li oni samo to htjeti ako to sve Isus Krist na odobrava
ako Ga hoće nadomjestiti unatoč svoj Njegovoj nazočnosti
onda ostaje samo nada, živa, djelatna nada
da će ti se Isus Krist približiti toliko
da bi i zasliepljen mogao razabrati između svih kristova
koji je to taj Jedan - sama utjelovljena Rieč
Sotono, idi mi s očiju!
Ti si sablazan za me, jer tvoje misli nisu Božje, već ljudske.
243
NAPUČENA ZEMLJA
18] … patnje sadašnjega vremena nisu dostojne izporedbe sa
slavom koja će se objaviti u nama.
19] Ta cjelokupno stvorenje uztrajno izčekuje ovo objavljivanje sinova
Božjih.
20] stvorenje naime bijaše podvrgnuto izpraznosti, ne svojevoljno,
nego od onoga koji ga podvrgnu - u nadi.
21] da će se i samo stvorenje osloboditi robstva razpadljivosti za
sudjelovanje u slobodi slave djece Božje.
22] … znamo: sva stvorenja zajedno uzdišu i sva se skupa nalaze
u porođanim mukama sve dosad.
23] No ne samo ona već i mi koji imamo prve plodove Duha, sami u sebi
uzdišemo ... uztrajno izčekujući posinjenje: odkupljenje našega tiela.
Nadom smo naime spašeni.
24] A nada koja se vidi nije nada, jer kako se onda tko može nadati onomu
što vidi?
25] Ali ako se nadamo onomu čega ne vidimo, postojano Ga čekamo.
Amen
244
SLOBODA,
BRATSTVO I JEDNAKOST
sva braća jednako, zlorabe slobodu
nema pravednosti ako smo u robstvu temeljito izjednačeni
čija je sloboda uravnilovljenih - da, neizbježno, zbratimljenih?
stoga nipošto
ti prenese trs iz Egipta u Francuzku
pozitivni hramovi puni okužene bratije:
ulaz slobodan
robovi zidaju svetište mrtvoj visokoj kući
jednoj, samo jednoj visokoj, nadvišenoj zgradi
a njih puno poput pieska, a zrnce pieska vrlo nalik zrncu pieska,
a tek u bratstvu i jedinstvu?
ništa se toliko zdušno, skupno, a prešutno zlorabi
245
HUMANIZAM
Nemojte ljubiti ni svieta, ni ono što je u svietu!
Ako tko ljubi sviet, u njemu nema ljubavi Otčeve,
jer ništa od ononoga što je u svietu - požuda tiela, požuda očiju,
oholost zbog posjeda - ne dolazi od Otca, nego dolazi od svieta.
Preljubničke duše, zar ne znate da je prijateljstvo
prema svietu neprijateljstvo prema Bogu?
Dakle, tko god hoće biti prijatelj svietu, postaje neprijatelj Bogu.
svi ljudi nisu djeca Božja!
hula?
da, ali ne na Boga
246
SHE
[ili kako bi feministi naslovili: "unio mystica"; Thomas 114]
Kad im više ništa drugo ne preostade za
poboženstvenivanja
uzeše žensko načelo.
Otče oprosti im jer ne znaju što čine.
Nisu se uviek krvožedne vještice same tomu domišljale
ne, nego ovi isti koji im lomače spraviše.
Šimun Petar reče učenicima: Neka Marija ode od nas,
ta žene nisu života dostojne.
i onda dođe On
Isus reče: vidite, ja ću ju voditi da ju učinim čovjekom,
da ona, poput vas, postane živ duh. Jer svaka žena koja
se učini čovjekom, unići će u Kraljevstvo.
247
SNOŠLJIVOST
21]
Čuli ste da je rečeno starima: 'Ne ubij! Tko ubije, bit će odgovoran sudu.'
22]
A ja vam kažem: Svatko tko se ljuti na svog brata bit će odgovoran sudu.
A tko rekne svome bratu 'Raka!', bit će odgovoran Velikomu vieću.
A tko ga nazove 'luđakom', odgovart će za to u ognju paklenomu.
23]
Dakle: ako doneseš dar svoj na žrtvenik i tu se sjetiš da ti brat ima nešto
protiv tebe, ostavi dar tu pred žrtvenikom, hajde i najprije se izmiri s
bratom,
pa onda dođi i prinesi dar svoj!
43]
Čuli ste da je rečeno:
'Ljubi svoga bližnjega i mrzi svoga neprijatelja!'
44]
A ja vam kažem: Ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas
progone,
45]
kako biste postali sinovi svoga Otca nebeskoga,
koji čini da njegovo sunce izlazi nad zlima i dobrima,
i da kiša pada pravednima i nepravednima.
46]
Ako ljubite one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati?
Zar i carinici ne čine to isto?
47]
Ako jedino svoju braću pozdravljate, što izvanredno činite?
Zar i pogani ne čine isto?
48]
Dakle: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!
248
PRIMOPREDAJA MRAKA
Znak traži pokvaren i preljubnički naraštaj, ali mu se ne će dati drugi
znak,
osim znaka Jone.
čarobnjak vremena dogurao do šeste dobe i tako tri puta
Sizif nema šabata
dakle: ih ćeš tragati za svim pa će te Bog naći
ili ćeš tražiti za Bogom pa će te sve drugo što trebaš snaći
tako čezne žaba za rodinim mesom
Bog ima, neznabožac išče,
poredak; bezzakonje,
posluh; slobodu-vječito novo
da je muž glava ženi; muž i žena naoko izjednačeni
milost /pravicu; mudrost / znaje;
da se slavi stvoritelja prirode / slaviti prirodu; dati vodu života / lozovaču;
ljubav / požudu; sklad / glasbu; poniznost / ponos; predanost / sigurnost;
jednu zapovjed / zakonodavstvo; da ljubiš i neprijatelja / zaklati;
tielo / ustanovu
249
DUŠORIEK
Obiteljoslovlje mrtvaca
nenametljiv, ponešto bezvoljan, suosjećajan,
životinjoljubiv, slutnjiv, laktovi dobro očuvani, izbjegava sukobe,
svađe i prisilu, bojažljiv, nepouzdan, maštovit, misaon,
sklon vinu, traži oslonac i podporu,
ubojica žrtva samoga sebe
ta ne valjda mame i tate, ta oni bi radije živa njega
ta ne mislimo valjda da bi im ikakva ciena bila previsoka,
ma i dva života za jedan - sinovljev,
a on je, svojevremeno tražio samo oslonac i podporu
Kokit suza
250
ODSUTNIK OBLASTNI
[PSIHU NA TRON!]
D.D.D.: D. Zacskaiu .Horvatu
Znak traži pokvaren i preljubnički naraštaj,
ali mu se ne će dati drugi znak, osim znaka Jone.
Simon čarobnjak prodao Judi svoju dušu...
tako Juda opet luta oblastima
CCCP-a, FNRJ-a, DDR-a, CSSR-a, NRK-a, UNO-a ...
amo vrli Novi svjetski poredak:
Yogi Berger: Nadzemaljska meditacija na oceanu zbiljnosti jest ljubav.
čopor: Ljubav...
Berger: Ljubav...
čopor: Ljubav...
Berger: Ljubav...
copyright Aquarius 1967. New York / Ljubljana
251
MEDIA
[laž smrti]
zazivanjem duhova
između mrtva Zloga i umirućih
senzacionalistički senzibilizirati manipulirati
transformirati indoktrinirati dezinformirati
usmjeravati
odgajati, voditi,
voditi prečicom u carstvo smrti
252
IZPRAZNO VJEROVANJE
kako spasenje nije potrebno
kako se je moguće spasiti dobrim djelima
kako spasenje dolazi ionako samo po sebi za sve
kako se spasenje zadobiti može obdržavanjem propisa
kako se spasenje zadobiti može litorgijskim ritualom
činodejstvovanjem
kako nikomu nema spasa
kako nema spasa extra ecclesia
kako je spas moguće kupiti
kako je spas stvar ždrieba
kako su neprebrojivi putovi koji vode k spasenju
253
254
diluvianski
255
kinezki
256
indijski
257
pacifistički
258
klerikalistički
259
neobabilonski
260
slobodnozidarski
261
lunarni
262
263
Theatralno globalistički
judejski
264
egiptski
265
sphinxički
266
mormonski
267
crucifiktivni
268
aquarianski
269
270
kabbalah-mirandolski
grecistički
271
aoumski
272
ašurski
273
germanski
274
275
RADICES CROATIÆ
Zagovor ...
a
... utvrđivanja odrednica hrvatskog jezika
b
... dosljedne primjene korienskog načela u hrvatskom pravopisu
v
... predpostavljanja izvornoga rječničkog blaga tuđicama
... pisanja i izgovaranja tuđica izključivo prema izvorniku
g
... poticanja široke uporabe svih narječja hrvatskog jezika
d
... stupnjevana uvođenja korienskog pravopisa stručnom promičbom,
učbenicima, književnošću, svekolikim tiskom, te zakonskim
odredbama
e
... uporabe štokavskoga narječja jekavskog, odnosno iekavskog
govora kao temelja hrvatskom službenu jeziku, ne i jeziku
književnosti čijem bogatstvu pripadaju sva mu narječja
ž
... umjerene uporabe glagoljice
z
... stvaranja računalnog korienskog pravopisa za podporu pri
izpravljanju i ne smo pravopisnih pogrješaka
i
... odrednica RADICES CROATIÆ, zavoda za promičbu i uporabu
hrvatskog pravopisa
k
... okupljanja pokrovitelja za prieko potrebitu nakladničku djelatnost
l
... osuvremenjivanja i pojednostavljivanja službena jezika
m
... podpore braniteljima, te inim potrebitim Hrvatima
utemeljitelji:mr.ph.sci. Dragan Hazler, Drago Oparić, Ljudevit pl. Raizner, Ilija Šikić,
Ranko Šikić i Željko Vrban
Bern, 10.travnja 1995. audited by "helixoapaideia croatica" ®
276
Biobibliografija
(malo uljepšana i pojednostavljena za javnu uporabu)
27. srpnja 1955. u Hrvatskoj. S roditeljima činovnicima seljakao sam po Slavoniji i
ukupno najveći dio svoga dosadašnjega domovinskog života proveo u rodnom
Zagrebu iz kojega odlazim u emigraciju, razočaran sa svim i ogorčen zbog svega:
promašeno školovanje, promašen brak, obitelj, obstanak, beznadno političko stanje
(unatoč djelatnom odporu), slabašni izgledi za literarnu, likovnu ili glasbenu
afirmaciju, a i samu djelatnost. Svugdje sam bio zakazao i pod plaštom bohemskoga
života autodidaktički stjecao svakojaka znanja, učio solo pjevanje.
U Švicarskoj pravi veleobrat. Tu sam tek osjetio ljubav i milost Božju. Tu je moje
djelatno rodoljublje doživjelo svoje opravdanje. Moja je Hrvatska postala i za sviet
ono što je za me oduviek i bila - subjekt. I sebe sam pronašao. Kruh zarađujem radom
s bjeguncima i prognanicima, te na području informatike. Nastojim što dostojnije i
vatreno promicati Radostnu viest Isusa Krista (nota bene: ne pripadam ijednoj
denominaciji oliti sekti). Još samo jedan velik san: povratak u moju Liku ili na neki
od otoka. Ponosan na kćerku Iku, unuku Lauru i sinove Jeronima i Jadrana.
Objavljivao sam pojedinačne pjesme ili pregršti po tisku, osobito za mladež,
(Omladinski tjednik, Studentski list (i recenzije suvremenih zbirski pjesama mladih
pjesnika), Oko, časopisima za književnost i inoj periodici (OFF, Pitanja, HKG...)
Moji su se stihovi mogli u par navrata čuti na Zagrebačkom radiju, po priredbama
poput Književnog petaka, Goranova proljeća (jedna od drugih nagrada 1981.),
Tribine Družtva hrvatskih književnika, na okupljalištima mladeži, u bolnicama,
školama, fakultetima
i pod vedrim nebom. Zabilježen i u antologijama,
"panoramama", polemikama i prikazima novije hrvatske poezije (Istra, Osječka
revija, Zbornik OFF poezije, mlado i najmlađe hrvatsko pjesnikovanje, A. Cesarec,
Zagreb 1979. "Suvremeno hrvatsko pjesništvo" zavoda za znanost o književnosti
Filozoskog fakulteta u Zagrebu 1988.). Zastupljen u “Antologiji XXI stoljeća
hrvatskog urbanog pjesništva” , Osiek, 2010. Prva zasebno objavljena zbirka
pjesama, jest posljednja od desetak do tada napisanih: "Kumir Vrieme" na
njemačkom jeziku za Edition Fischer, "Götze Zeit", Frankfurt, 1991. Zbirka
zagonetki, pitalica, brojalica i nadopunjalica je u cielosti objavljena u Prinosima za
poviest književnosti u Hrvata, Šimuna Ćorića "60 hrvatskih emigrantskih pisaca"
Zagreb, 1995. Tucet pjesmarica i slikovnica tješiteljica "Smrti, gdje ti je žalac?" čeka
nakladnika na hrvatskom i njemačkom.
Prevodim i s englezkoga. Sinkronizirao sam nekoliko znanstveno-popularnih filmova
(za Gospel Media). Pišem prozu (roman "Zeitgeist Aquarius" ponuđen zagrebačkim
nakladnicima), traktate kršćanskoga sadržaja (za Schweizerische Traktat-Mission).
Publiciram i moderiram u internetu (HAZUD.ch, Synthesiology.eu, Alerts.ch,
NoviSvjetskiPoredk.com, NWOacademy.com, … &c.).
277
Uz to djelatan u domovinskom, inozemnom i emigrantskom tisku i media (neumorna
reagiranja na netočne ili zlonamjerne napadaje na sve što je hrvatsko). Okušao sam se
kao nakladnik i kao urednik. Obnašatelj niza dužnosti u životu diaspore (MH, HNV,
HAZUD, HKC, Radices Croatiæ, Hrvtaski Domobran i t.d.). Bio sam uz to i član
Baselskog Staatsarchiv-a, Schweizerische Erfinder und Patentinhaber Verein-a,
vodim non profit tvrdku AquaLauta GmbH za razvoj i proizvodnju naprava za
bioložko pročišćavanje vode UV-zrakama, viećnik u zakladi August Schmid Stiftung,
Zürich, raznih radnih skupina i t.d.
Bavim se grafičkim i industrijskim designom, opremanjem knjiga, ilustracijama.
Tiskao karte i Portofolio, mapu s 30-tak tuš-miniatura koje sam izložio na
samostojnoj izložbi u galeriji "Libertas" u Pforzheimu, Njemačka 1983. Izavaše
pozornost stručnjakâ i bogatih Američana. Vidi grafički fond Hrvatske narodne i
sveučilišne knjižnice ili illustracije u ovoj zbirki.
Upozorenje Karla Jaspersa:
Postoji odrđen zazor pred gladkim
izrgovaranjem rečenica. S njima se
olako barata kao s nekim znanjem
pa time izgube svoj smisao. Ubrzo
ih se postavlja kao izpoviest
namjesto stvarnosti. One se doduše
hoće priobćavati, kako bi se ljudi u
njima shvaćali, kako bi se u priobćavanju uvjerili, s time probude,
gdje prilazeći nam bitak htjedne. Ali
one jednoznačnošću izkaza zavode k
privi-dnom znanju.
DUBROVNIK 2010.
. „Glaube und Aufklärung“
278
sadržaj
IZTOČNI GRIEH .............................................................................................................................. 5
NA SLAVU BOŽJU ........................................................................................................................... 7
NIJE, NEGO! ..................................................................................................................................... 9
ONA MAJKA .................................................................................................................................. 13
PJESMOSLOV................................................................................................................................. 17
7 IZTOČNIH GRIEHA ................................................................................................................... 24
BOGOVI PROTIV BOGA .............................................................................................................. 28
TEBE SLUŠATI, POSLUŠATI ...................................................................................................... 31
NEZNABOŽAČKA DVOJNOST................................................................................................... 32
PROTIVNO JEZIKOLJUBLJU .................................................................................................... 33
JADRAN PREDANOSTI ................................................................................................................ 34
SADOMASONERIJA ...................................................................................................................... 38
SLOBODA ........................................................................................................................................ 39
DUBROVNIK ................................................................................................................................... 43
VUKOVAR ....................................................................................................................................... 45
ZBITNOST ....................................................................................................................................... 46
ZBILJSKA PRIVIDNOST .............................................................................................................. 47
ŽIVOT ............................................................................................................................................... 49
ŽIVOT U PUNINI ............................................................................................................................ 53
PUSTO BOGOSLOVLJE ............................................................................................................... 55
ZEITGEIST ...................................................................................................................................... 59
LITANIJE BLAŽENOM MUČENIKU ALOJZIJU KARDINALU STEPINCU ..................... 63
SVAKODNEVNA KUŠNJA ........................................................................................................... 67
MIMETRIJSKA SIGILA................................................................................................................ 70
DVA TISUĆLJEĆA ......................................................................................................................... 71
KUMIR VRIEME ............................................................................................................................ 73
ZAZIV ............................................................................................................................................... 74
CAVE CANEM ................................................................................................................................ 75
PROSJAK ......................................................................................................................................... 76
PRESTANI BITI OD SVIETA ....................................................................................................... 77
PRIMI MIR ...................................................................................................................................... 78
DANI ................................................................................................................................................. 79
SPAS ZA VJEČNOST ..................................................................................................................... 80
279
ORLOVI ĆE SE SKUPLJATI ....................................................................................................... 81
OBRAČUN ....................................................................................................................................... 82
BDIJTE ............................................................................................................................................. 83
NE ĆE DOĆI STRAŠAN SVRŠETAK .......................................................................................... 84
SPREMNOST ................................................................................................................................... 85
ŽIVOT U ISUSU .............................................................................................................................. 86
MENI STE UČINILI ........................................................................................................................ 87
ZA SVAKOG OD NAS .................................................................................................................... 88
PTICE CVRKUĆU JOŠ UVIEK.................................................................................................... 89
DOSTOJNO ČEKAJTE KRISTA ................................................................................................. 90
VELIKI SVEĆENIK ....................................................................................................................... 91
PROSLAVLJAT ĆEMO TEBE ..................................................................................................... 92
SPOZNATA RIEČ ........................................................................................................................... 93
ONOSTRANI ILITI POSVEĆENI ................................................................................................ 94
CORPUS CHRISTI ......................................................................................................................... 95
TIELO JE STVORIO ...................................................................................................................... 96
RIEČ JE JAKA ................................................................................................................................ 97
JEDINI .............................................................................................................................................. 98
KRV ................................................................................................................................................... 99
PROROCI KRALJEVSTVA ........................................................................................................ 100
ON JE PREUZEO KRIVNJU ZA SVE ....................................................................................... 101
DOSJETKA U SJENI RICINUSOVA LIŠĆA ............................................................................ 102
KAMEN KUŠNJE ( I. ) ............................................................................................................... 103
KAMEN KUŠNJE ( II. ) .............................................................................................................. 104
KAMEN KUŠNJE ( III. ) ............................................................................................................ 105
NOV ČOVJEK ............................................................................................................................... 106
NEBESKA NADA .......................................................................................................................... 107
OBNOVA SVIETA ........................................................................................................................ 108
KRALJEVSTVO NEBESKO JE BLIZU! ...................................................................................... 109
KONAČNO ..................................................................................................................................... 110
JEDAN ZAKON ............................................................................................................................. 111
POSTAJANJE ZVIEZDA ............................................................................................................. 112
HOĆU ŽIVJETI ............................................................................................................................. 113
ABBA............................................................................................................................................... 114
MILOSTNI DAR............................................................................................................................ 115
TEMELJ ......................................................................................................................................... 116
PRIHVAĆANJE............................................................................................................................. 117
280
UPOZORENJA GLEDE LAŽNIH NAUČAVATELJA ............................................................ 118
TIELO KRISTOVO ...................................................................................................................... 120
DOBAR PASTIR............................................................................................................................ 121
TIMOTEJ ....................................................................................................................................... 122
NEKI SLIEPCI SNATRE ............................................................................................................. 123
OČUVANJE STVORENOGA ...................................................................................................... 124
VRIEME VLADAVINE NEČISTOGA ....................................................................................... 125
PODPUNO POKVAREN .............................................................................................................. 126
IZVJESTNOST SPASENJA ......................................................................................................... 127
ČOVJEK JE VELIK ..................................................................................................................... 128
LJUBAVNI ČIN ............................................................................................................................. 129
TAJNA VJERE .............................................................................................................................. 130
BOŽJI POZIV ................................................................................................................................ 131
KUMIR VRIEME .......................................................................................................................... 132
PANDAIMONIJ ............................................................................................................................. 134
MEĐU NAMA DALJINA ............................................................................................................. 135
IGDJE U TEBI SAM ..................................................................................................................... 136
KOAN .............................................................................................................................................. 137
ZOROAŠTAROT........................................................................................................................... 138
OBLACI MI VRATIŠE PREDAJNIK NA OBZOR ................................................................. 139
CONTEMPLATIO MORTIS ....................................................................................................... 140
NOĆ UPORNO KIŠILA ............................................................................................................... 141
OUVERTURE ................................................................................................................................ 142
K IZHODIŠTU .............................................................................................................................. 143
DOK SAM SPAVAO ..................................................................................................................... 144
MIRISAO BIH GA ........................................................................................................................ 145
BLIZINA BOGA ............................................................................................................................ 146
AH! .................................................................................................................................................. 147
NE ĆETE SMRTI OKUSITI .......................................................................................................... 148
DEBELO JA ................................................................................................................................... 149
TIHA BOL NA OTOKU BRAČU ................................................................................................ 150
RAZULARENA OBMANA MARSA........................................................................................... 151
OTČINSKA LJUBAV ................................................................................................................... 153
NARODNJAK ................................................................................................................................ 154
ZASLJEPLJUJUĆA SVJETLOST .............................................................................................. 155
ROBOVI BEZ LANACA .............................................................................................................. 156
281
PUŠKA PUCA, A TOP RIČE ....................................................................................................... 157
NEPRIJATELJ ŽIVOTA I LJEPOTA........................................................................................ 158
PROTUSELENSKA IZVRTIDBA............................................................................................... 159
A.HALE-TH.BOPP ........................................................................................................................ 160
DRZKA PREDAJA........................................................................................................................ 161
VLADA LI SUNCE ........................................................................................................................ 162
NUTARNJI OBLIK ....................................................................................................................... 163
PJESMA .......................................................................................................................................... 164
SAN - JAVA .................................................................................................................................... 165
SIROVA .......................................................................................................................................... 166
PRAČEŽNJA ................................................................................................................................. 167
JADRANSKO MORE ................................................................................................................... 168
MORE ............................................................................................................................................. 169
KAPLJICE DUGE PRŠTE... ........................................................................................................ 170
ADRIA............................................................................................................................................. 171
VALJA MI I SVIBANJSKE PJESME ZAPISATI..................................................................... 172
SUNCE BOŽJE .............................................................................................................................. 173
MALI POGLED U LOKVU ......................................................................................................... 174
ŠEST MILIJARDI JAHAČA APOKALIPSE ............................................................................ 175
PRIPADNOST ................................................................................................................................ 176
PUSTINJA ...................................................................................................................................... 177
LUDOST ......................................................................................................................................... 178
GDJE LI SAM ZALUTAO? ......................................................................................................... 179
MIR ................................................................................................................................................. 180
SVE VIŠE I VIŠE........................................................................................................................... 181
TLAK NOVCA .............................................................................................................................. 182
PLODNOST KOKOŠI ILI JAJETA............................................................................................ 183
TAŠTINA ........................................................................................................................................ 184
NOVA ZEMLJA ZA NOV NAROD ............................................................................................ 185
KUMIR TVAR ............................................................................................................................... 186
SEBELJUB ..................................................................................................................................... 187
NESTRPLJIVO ŽEĐJANJE ZA MIROM ................................................................................. 188
SEBE REFLEKTIRAJUĆI SUNOVRAT ................................................................................... 189
CHARISME .................................................................................................................................... 190
RAZUM........................................................................................................................................... 191
TSUNAMI BLAGOSTANJE ........................................................................................................ 192
TRČKARANJE .............................................................................................................................. 193
282
INFORMATIKA ............................................................................................................................ 194
LAŽ ................................................................................................................................................. 195
OVAKO B.BRECHT: .................................................................................................................... 196
DOM OGNJIŠTARÂ ..................................................................................................................... 197
OBITELJ ........................................................................................................................................ 198
ÆQUIDISTANT ............................................................................................................................ 199
PUSTITE K MENI MALENE ........................................................................................................ 200
BRAK .............................................................................................................................................. 201
HOBBY ........................................................................................................................................... 202
VITEŽKO SRDCE ........................................................................................................................ 203
UČENOST ...................................................................................................................................... 204
III DIMENZIJA ............................................................................................................................. 205
STVARATELJ ............................................................................................................................... 206
ODLUČI SE PJESNIČE! .............................................................................................................. 207
NADARENOSTI ............................................................................................................................ 208
SREBRO, PA ZLATO ................................................................................................................... 209
SLAVA ............................................................................................................................................ 210
MOĆ ................................................................................................................................................ 211
POLITIKA ...................................................................................................................................... 212
IGRA ............................................................................................................................................... 213
SAMOSVIEST ............................................................................................................................... 214
SAMOĆA ........................................................................................................................................ 215
RAD ................................................................................................................................................. 216
ZDRAVLJE .................................................................................................................................... 217
POČELA SVIETA ......................................................................................................................... 218
NOĆNA PTICA BATMAN ........................................................................................................... 219
PRAVEDNOST BOŽJA ................................................................................................................ 220
DIPLOMAT .................................................................................................................................... 221
JAVNOST ....................................................................................................................................... 222
PREDCI .......................................................................................................................................... 223
PRAVA ............................................................................................................................................ 224
UVID DOBROČINSTVA .............................................................................................................. 225
RODOLJUBLJE SMRTI .............................................................................................................. 226
BLUD............................................................................................................................................... 227
GLAVA SLADORA ....................................................................................................................... 228
MAGIC ........................................................................................................................................... 229
SUMNJA ......................................................................................................................................... 230
283
RELIGIJA ...................................................................................................................................... 231
RELIGIJA BEZ BOGA............................................................................................................... 232
LJUDSKI NAUK............................................................................................................................ 233
ĆUDOREĐE PRGAVE KOBILE ................................................................................................ 234
ZVJEZDOSLOVLJE..................................................................................................................... 235
MIROLJUBIVOST........................................................................................................................ 236
SVETCI ........................................................................................................................................... 237
SVETAC ......................................................................................................................................... 238
ČUDA .............................................................................................................................................. 239
FANTASY ....................................................................................................................................... 240
VRIEME ......................................................................................................................................... 241
ČOVJEK ......................................................................................................................................... 242
NAMJESTNIK ............................................................................................................................... 243
NAPUČENA ZEMLJA.................................................................................................................. 244
SLOBODA, BRATSTVO I JEDNAKOST ................................................................................. 245
HUMANIZAM ............................................................................................................................... 246
SHE.................................................................................................................................................. 247
SNOŠLJIVOST .............................................................................................................................. 248
PRIMOPREDAJA MRAKA ......................................................................................................... 249
DUŠORIEK .................................................................................................................................... 250
ODSUTNIK OBLASTNI ............................................................................................................... 251
MEDIA ............................................................................................................................................ 252
IZPRAZNO VJEROVANJE ......................................................................................................... 253
RADICES CROATIÆ ................................................................................................................... 276
BIOBIBLIOGRAFIJA .................................................................................................................. 277
UPOZORENJE KARLA JASPERSA: ........................................................................................ 278
MINIATURE …..……………………………...………………………………............... 256 – 275
APPENDICES ………………………………………...…………………………….......
288 - 297
SADRŽAJ........................................................................................................................................279
284
285
Nullus nuntius sine mandator.
286
paralipomena
(s moje web-nazočnosti
synthesiology.com)
287
288
289
290
Hiroyuki Yoshikawa je na dobrom tragu, nu on se još uviek samoograničava, u ovom
slučaju samo na „integraciju znanstvenog i technoložkog znanja iz različitih disciplina s
potrebama družtva“ ... Synthesiologia ima svoj pun smisao tek nakon zabacivanja svake
selektivnosti (na pr. odabirom znanostî i technologie), tj. podpunom otvorenošcu za
input iz svih "datosti" i područjâ ljudske tvorbe (na pr. tragedia ili alchemia).
Na platformi www.Synthesiology.eu pozivamo vas na experimentiranja u tom svjetlu.
Dobrodošli!
291
na pr. previdio?
previdjeno?
"enkyklios paideia", literally, a "[well-]rounded education", meaning "general knowledge"
Wikipedia
Etymology: The word 'encyclopedia' comes from the Classical Greek (transliterated) "enkyklios
paideia", literally, a "[well-]rounded education", meaning "general knowledge". Though the notion
of a compendium of knowledge dates back thousands of years, the term was first used in the title of
a book in 1541 by Joachimus Fortius Ringelbergius, Lucubrationes vel potius absolutissima
kyklopaideia (Basel, 1541).
The word encyclopaedia was first used as a noun in the title of his book by the Croatian
encyclopedist Pavao Skalic in his Encyclopaedia seu orbis disciplinarum tam sacrarum quam
prophanarum epistemon (Encyclopaedia, or Knowledge of the World of Disciplines, Basel, 1559).
...
Isto tako i Kant. U psychoastrologiji se objašnjavaju značenja polja u horoskopu, naime iz prva
dva polja (pri čemu još i drugi proizlazi i prvoga!) proizlazi [nužno] značenje i smisao trećega i tako
redom u svim cetirima quadrantima! (y: MC – IC; x: asc.-desc.)
Synthesiologie
kommt beim Tübinger Professor für Anatomie Martin Heidenhain vor.
Es geht um die morphologische Systemlehre, die "Das konstitutive Element im Bauplan des
Organismus" erfassen durfte.
Hier (um 1920) ist nur die synthetische Theorie des tierischen Körpers gemeint.
Es ist nicht "allgemein" wie uns der Titel aus der Zeitschriftssphäre "Naturwissenschaften" (1926)
nahe legen will:
"Die Synthesiologie von Martin Heidenhain als Versuch einer allgemeinen Theorie der
Organisation".
Der Terminus selbst aber darf und soll im eigentlichen, breiteren Sinne benutzt werden.
Ein Versuch dazu beginnt auf diesen Seiten. Synthesandum (or synthesiandum?) / that which is to be the
target of synthesis. (not constituents, not phrase) Synthesans (or synthesians?) / approach. (not executor, not term) .
292
293
Čitajmo i prevodimo djela Hansa Blühera & Martina Heideggera!
"Die Betonköpfe"
collage I.Š.
Hans Blüher 1953
aus Prof. Bernhard Heiligers Werk
&
Martin Heidegger 1964, Foto Schimpf, Berlin
Hans Blüher: DIE ACHSE DER NATUR
"... ist Blühers Werk ein weltgeschichtliches Ereignis.“ Nationalzeitung Basel
"... Kant hat bewiesen, daß die rationale Psychologie und überhaupt die Metaphysik „als
Wissenschaft" nicht auftreten könne, weil ihr nämlich die innere Struktur dessen fehlt, was man
allein mit Fug und Recht als exakte Naturforschung im heutigen Sinne bezeichnen kann: aber wer
in aller Welt verlangt denn, daß solche Art von Wissen, wie die Lehre von der Seele, von Gott, von
der Freiheit ausgerechnet grade „als Wissenschaft" auftreten soll, wo sie doch als Ereignis in der
Verwaltung hierzu Berufener hin und wieder durchaus Gelegenheit hat, sich zu melden. Wer anders
als die aufklärerische Unterschicht der öffentlichen Meinung, deren lebenserhaltende Grundansicht
es ja sein muß, daß es in der Welt keine andere Macht gibt, als ihr schrankensetzender Verstand es
zuläßt? Kant übernimmt mit seinem für alle Aufklärung (der theologischen und der
naturwissenschaftlichen) in der Tat fürchterlichen Schlage die Rolle eines Hüters der Mysterien,
denn Wissenschaften ersten Ranges sind nun einmal, und werden es immer bleiben „legitimes Gut"
Einzelner. Diese Legitimität wird immer strenger und exklusiver je mehr die breite Öffentlichkeit
fordert: Geist und Kultur dem Volke. Schrie in der französischen Revolution das Volk nach Brot:
gut! hier besteht wenigstens Aussicht auf gerechte Verteilung; eine Revolution aber die nach
„Geist" schreit, ist gänzlich unsinnig, und der Geist zieht sich bei jedem noch so fernen Drohen
solcher Begehrungen schnell in die Behausung zurück, die ihm allein zugehört und aus der er nicht
vertrieben werden kann. ..."
Hans Blüher "Traktat über die Heilkunde - Insbesondere die Neurosen" Jena, 1926
Studirao 18 semestara u Baselu
294
stotinjak od mnogih naduhnitelja mene
Jēšūʿa Mašiah
Aleksandr Isajevič Solženicin
Alexander Benesch
Andreas Goppold
Andrija Jamometić (ubijen u Baselu)
Ante Lauc
Ante Starčević
Antun Šoljan
Athanasius Kircherus Fuldensis
Augustin Ujević
Blais Pascal
Boris Poljuha
Branko Ljubičić
Carl Gustav Jung
Carlo Suarès
Carlos Castaneda
Damir Zacskai Horvat
Dietrich Bonhoeffer
Dijana Jelčić- Starčević
Egon Friedmann (Friedell)
Eric Arthur Blair / George Orwell
Ervin Laszlo
Ezra Weston Loomis Pound
Faust Vrančić
Frane Petrić
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher
Friedrich Johannes Kepler
Friedrich Weinreb
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Basel)
Georg Hermann Huntemann
Geza Zake
Gottfried Wilhelm Leibniz
Hans Blüher (studirao 18 semestara u Baselu)
Hans Karl Rudolf Hermann Gebser
Hans-Georg Gadamer
Herákleitos ho Ephésios
Herman Dalmatin
Hómēros
Horst Mahler
Hubert Brune
Igor Čatić
Ilma & Klaus Fürst
Ivan Golub
Ivan Stojković (radio u Baselu)
Ivica Novaković
Jacob Christoph Burckhardt (Basel)
Johann Christian Friedrich Hölderlin
Johannes Heussgen
Juan Caramuel de Lobkowitz
Juraj Križanić
K'ung-fu-tzu
Laozi
295
Laszlo Bulcsu
Lionardo di ser Piero
Ljubinka Radovanović
Marina Kralik
Nenad & Marko Gospodnetić
Martin Heidegger
Martin Heidenhain
Martin Luther
Matija Vlačić
Michel Eyquem de Montaigne
Mile Dupor
Mircea Eliade
Mladen Schwartz
Natko Nodilo
Ni Schu-tsu
Nikola Šop
Nikola Tesla
Nikolai Alexandrowitsch Berdjajew
Novalis, Georg Friedrich Philipp Freiherr
von Hardenberg
Oswald Arnold Gottfried Spengler
Otto Weininger
Paul Gottfried Johannes Hennig
Paul Skalić (radio u Baselu)
Peter Decker
Peter Orban
Peter Paul Johannes Beyerhaus
Plátōn
Pythagoras von Samos
Rafael Capurro
Ralph Waldo Emerson
Ramon Llull
Reginald Grünenberg
Rima Laibow
Rugjer Josip Bošković
Samuel Hahnemann
Silvije Grubišić
Slavko Stolnik
Slobodan Lang
Sōkrátēs
Søren Aabye Kierkegaard
Theophrastus Bombast von Hohenheim
Thomas Stearns Eliot
Tom Peters
Tomislav Ladan
Umberto Eco
Vadim Zeman
Viktor Schauberger
Vladimir Dodig
Vladimir Nazor
Vladimir Sergejevič Solovjev
Wolfgang Döbereiner
Marie von Ebner-Eschenbach
Grundpapier Synthesiologie
Eine Synthese ist weder erkenntnistheoretisch noch messbar
(erfahrungswissenschaftlich) und auch nicht mittels Religionen vollziehbar,
sondern erst nach der Berücksichtigung von
was, wie, wann, warum, weshalb, wozu,
haben die:
Gott, Götter, Gottheit, Götzen, Halbgötter, Engel, Dämonen,
Mytographen, Religionsgründer, Propheten, Schamanen, Konzilien, Synoden,
Astrologen, Esoteriker, Mantiker, Alchimisten, Kabbalisten
Dichter, Künstler, Wahnsinnigen, Berauschten, Hellseher, Mystiker,
Kindermund, Philosophen, Derwische, Philosophaster, Dilettanten, Visionäre,
Amateure, Erfinder, gekrönte Köpfe (Staatsmänner), Hofnarren,
Businessmänner, Macher, Kultur, Hexen & Zauberer, Enterteiner, Natur,
Homäopathen, Chyropraktiker, Akupunktur, Naturheiler, Volksmund,
Werktätigen, Bauern, Eruditen, Polyhistoren, Encyclopaedisten, Polygloten,
Wissenschaftler und science fiction Autoren, Psychologen, Sektengründer,
Geschichte & Archeologie, Theologie, Psychologie and other wannabe sciences
darüber, dafür, dagegen, daran, darin,
beobachtet, gestaunt, geforscht, geglaubt, gelehrt, ausgesagt, hinterfragt,
nachgesinnt, gewichtet, gekämpft, offenbart, gesungen, behauptet, ausgeklügelt,
geboten, verkauft. verdächtigt...
etwa:
Uns interessiert, was denken diverse „psychisch kranke“ Menschen über Freiheit
und Notwendigkeit sowie was denken Paranoide über Hysteriker, "Normalos" &
"Fundis", & c.
296
spezielle Spannungsfelder
Christsein <> Theologie; Christentum <> Religion(en);
Die Welt interpretieren <> verändern <<>> überwinden [overcometh]
1.Johannes 5,4
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that
overcometh the world, even our faith.
Jer sve što je od Boga rodeno, pobjeđuje svijet.
I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.
Glaube <> Spiritualität Spiritualität (v. lat.: spiritus = Geist, Hauch) bezeichnet
das Bewusstsein und das daraus resultierende Handeln, dass die Seele / der Geist
den Ursprung einer göttlichen Instanz)<> Transzendenz (von lat. transcendere
„überschreiten“) bezeichnet die Bereiche des Denkens, die die Wahrnehmung
und das Vorstellungsvermögen überschreiten.<> Esoterik
Offenbarung <> [Mythologie <> Astrologie <> Kosmo-logie/ -gonie]
Ontologie <> Epistemologie (Erkenntnistheorie)
Persönlichkeit Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie <
> Anthropologie <> Politik
Philosophie <> Wissenschaft <> Religion <> Kunst <> Politik <> Kultur <
> Ökonomie <> "Lebenskunst" <<>> & vice versa
Alchemie <> Chemie ; Kabbalah <> Mathematik ; Astrologie <> Astronomie ;
Metaphysik <> Physik ; Liebe <> Tod ; Synthesis <> Analysis
Synthesology – Sintezologija (I. Čatić)
Quadratur des Kreises - Kreisatur des Quadrats
Babylon - Athen / Jerusalem - Damaskus / Sodom & Gomorrha
Spiralopaedia, spiralopedia, spiralopædia, spairapaideia, spiralopedia croaticaHelixopaedia, Helixopædia, Helixopedia, Helixopedija, Helixopädie,
Helixopedy, Helixopaideia croatica
aliasi: Ilija Šikic - Hermann Messerschmitt - Erik Degen – stekliš - ognjištar
297
Politički engagement …
(www.NWOacademy.com)
„…for
this small, peaceful, and enlightened nation.”
APPEAL TO THE INTERNATIONAL
LEAGUE OF HUMAN RIGHTS
125, AVENUE DE WAGRAM, PARIS
Distinguished friends!
We cannot let pass the occasion to alert the International League of
Human Rights to the events that led to the murder of a Croatian
scholar Dr Milan Sufflay on February 18.
As the scholar was going home on that day, he was, on a street in
Zagreb, attacked from behind and, according to the reports we have
received, murdered with an iron rod. The next day he succumbed to
the heavy injuries and died. He was buried at Zagreb's Mirogoj
Cemetery on February 22, next to the other Croatian martyrs.
Professor Milan Sufflay was renowned for his numerous research
articles and activities. Zagreb's newspapers, however, were not
allowed to report on the activities of this scholar. The obituary notice
was confiscated and condolence telegrams were not allowed to be
sent. It was not allowed to announce the time of the funeral, and the
hanging of a flag of mourning on the university building was
forbidden.
The students that attended the funeral were banished from Zagreb by
police authorities and the Croatian national tricolours that decorated
the wreaths were removed.
The name of the murderer, Branko Zwerger, was known. The
organisation that he was a member of was also known ("Young
Yugoslavia"). It was known that the murder was arranged on the night
between February 11 and 12, in the flat belonging to the commander
298
of the city, General Belimarkovic. Brkic, Godler, Marcec and the
murderer Zwerger were the members of the "Young Yugoslavia"
organisation that took part in the assassination. Despite that, the
Zagreb police announced on February 19 that the murderer was
unknown.
The following facts preceded the murder of professor Sufflay:
1. On the occasion of the visit of the King of Serbia to Zagreb in
January, a number of the most renowned personalities - Croatian
leader Dr Vlatko Macek, Dr Ante Trumbic, Dr Mile Budak,
university professors Dr Filip Lukas, Dr David Karlovic, Dr
Milan Sufflay and others - were sent threatening letters signed
"For the King and the Homeland," according to which their lives
and the lives of their families would be the price if there were
any protests or demonstrations during the King's visit to Zagreb.
2. King Alexander held a public speech to the terrorist organisation
bearing the name "Young Yugoslavia," in which he spoke about
removing Croatian representatives elected by the people, which
he had carried out. He said: “I have removed the
representatives.” He himself gave the initiative, that is the order,
for his formal removal from the parliament, to be transformed
into a physical, that is lasting, removal. June 20, 1928, when the
Croatian leaders were murdered in the Belgrade parliament,
should be used as a guideline.
3. Following that the government's press appealed to the public to
murder the leaders of the Croatian people. Thus it was written in
the government newspaper "Nasa sloga" (Our Unity) in Sušak
on February 18: "The heads will be smashed."
4. On the same night, Professor Sufflay was murdered in Zagreb.
The second example of an open invitation to murder was
published on February 28 in the Split journal "Zastava" (The
Flag), while further invitations were published in the Maribor
journal "Jugoslaven" (The Yugoslav). Some members of "Young
Yugoslavia", who had the task of carrying out the murders of
Croats in foreign countries, were on March 12 in Vienna caught
299
while carrying out preparations for the murders, and were
handed to the courts in Vienna for judicial proceedings.
A delegation of Croatian national representatives handed the League
of Nations in Geneva a Memorandum, dated January 25, 1930, which
was also sent to governments and organisations of all cultural states,
warning them about the situation in Croatia. The Memorandum was
an accusation before the entire world against the absolutist rule of the
King of Serbia and against the terror and horror of the rule against the
Croatian people. As facts have proven, the horrors since that time
have only be come worse. With consideration to this alarming state of
affairs, we ask of you, the International League of Human Rights, to
take all the necessary measures to put a stop to this endless and violent
tyranny.
Murder as a source for achieving political goals must not be tolerated.
Glorifying murderers as national heroes must not be tolerated.
We feel that it is the duty of the International League of Human
Rights to appeal to all those that respect freedom and the human rights
of nations, to oppose the tyranny that rules in Croatia and to start the
most dignified protest. All countries, especially France, Germany,
Poland, Austria, places where the International League of Human
Rights exists, have the responsibility of acting as a shield for this
small, peaceful, and enlightened nation.
We await your decision and send you kind regards.
German League of Human Rights
Albert Einstein
Heinrich Mann
April 1931, Berlin.
300
Herunterladen