Hochgeladen von Ilija Sikic

Pod najezdom globalizacije

Werbung
Ilija Šikić
Pod najezdom globalizacije*
U svom prvom prilogu za web stranicu Demokratskog saveza nacionalne obnove (DESNO) valja mi
nagoviestiti koji tematski sklop mogu čitatelji očekivati u rubrici „Pod najezdom globalizacije“.
Današnje doba je bremenito sveobćom dezorientiranošću. Sustav vriednosti se naglo urušava. Ljudi se
sve više udaljavaju od Boga. Ratovima se ne zna više ni broja. Na uzburkanoj pučini svieta nestaju
posljednji svjetionici, posljednji kompasi. Živimo u takvom dobu da čak i neznabožci pomišljaju na
apokalipsu. Znakovi vremena su tu. Stara rabinska pouka kaže: kad bih znao da će sutra biti smak svieta,
danas bih posadio stablo jabuke. Kako svaki narod ima svoje poslanje u božanskom naumu, valja nam u
ovim težkim vremenima podignuti glave jer imamo obećanje da je sada trenutak našeg spasenja blizu.
„Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje.“ (Luka 21,28)
Pogledamo li na „Dvanaest načela desnog svjetonazora za 21. stoljeće“ glavnog urednika ove web
stranice i dopredsjednika stranke, Damira Petkova, na prvom mjestu jasno stoji: „Sve živo i neživo
stvoreno je po Božjoj volji, a svako čovjekovo djelovanje mora biti u skaldu s time.“ Time je sve rečeno,
nu kako se nalazimo na družtvenom, svjetovnom „siteu“, pogledajmo što stoji pod točkama 6 i 7:
6. Svaki narod je organska zajednica s vlastitom sviješću, tradicijom i usudom.
7. Unutarnja politika mora služiti vlastitom nacionalnom interesu te određivati vanjsku politiku – a nikako
obrnuto.
Uz ove točke idu dva mjerodavna navoda, prvi njemačkog pisca i znanstvenika Johanna Wolfganga von
Goethea: „Za jednu naciju je dobro samo to, što proizlazi iz njene vlastite jezgre i iz njenih vlastitih, obćih
potreba, bez oponašanja drugih. Svi pokušaji uvođenja neke inozemne novosti, za kojom nema
ukorjenjene potrebe u dubini jezgre vlastite nacije, stoga su glupi.“
Drugi navod je pak potekao iz pera „Otca Domovine“ Ante Starčevića: „Načelo je diplomacije: ako se
kime ne možeš koristiti, nastoj da od njega barem štete ne trpiš... među državama nema iskrenosti, nema
ljubavi, nego sve samo do koristi stoji... niti se gleda na pravicu ni na poštenje... stoga je odnos među
državama samo primirje... ugovori kojima se ono određuje i održava, samo dotle stoje dok su svim
djelnicima korisni, dok se kojem od njih ne pruži prilika da ih na svoju korist nategne... stoga je
diplomacija vječno spletkarenje od nužde... država koja lakoumno sa svakim prijateljuje i oko prijateljstva
među drugima svom silom nastoji, gubi sav ugled.“
Ove nas težke i istinite rieči „Otca Domovine“ spuštaju na zemlju. U narednim napisima, ako Bog da,
pročešljat ćemo još ukratko po već spomenutim „Načelima desnog svjetonazora“, a potom idemo
sustavno razsvjetljivati najezdu globalizacije.
*Autor se služi hrvatskim korienskim pravopisom.
Herunterladen