download dagboek (in PDF) - Historisch Archief Westland

Werbung
Dagboek van Cornelis Johannes Sala
Deel II
1 september 1939 tot 31 december 1946
Dagboek van Cor Sala
Oorlogslachtoffers in Naaldwijk. ( Honselersdijk en Maasdijk niet meegeteld)
De Zeeuw. ( gehuwd ) oorlogsdagen 1940
Bronswijk. ( niet gehuwd ) oorlogsdagen 1940
Stoorvogel. niet ontplofte granaat 1943
Stoorvogel z'n vrouw. niet ontplofte granaat 1943
Duson. Beschieting boot 1943
Van Leeuwen. ( niet gehuwd ) in Duitsland gestorven 1943
Koos Kuijvenhoven. ( niet gehuwd ) in Duitsland gestorven 1944
Van Hooven. ( niet gehuwd ) Indië gestorven 1944
Van Oosterom ( gehuwd ) beschieting trein 1944
D. Voskamp Dzn ( ongehuwd ) Strafkamp in Duitsland 1942
D. Voskamp. Vader van bovenstaande. Vermoord 1944
F. Valstar. ( gehuwd ) Vermoord 1944
L. Klinkspoor. ( gehuwd ) bij een bombardement te Wassenaar 1945
Jufr. v.d. Linde. ( Groeneweg, ongehuwd ) bij een bombardement te Den Haag 1945
Koers. ( ongehuwd ) als gijzelaar te Rotterdam gefusilleerd 1945
J. Lagrauw. ( ongehuwd ) na de bevrijding, op reis naar huis, doordat het schip dat hun
vervoerde op een mijn liep 1945
J. de Rijke. ( gehuwd ) na de bevrijding, op reis naar huis, doordat het schip dat hun
vervoerde op een mijn liep 1945
Leen Poot. ( ongehuwd ) Doodgeschoten door de Duitsers. ( hij was bij de ondergrondse )
1945
L. Valstar. Fzn. ( gehuwd ) Doodgeschoten na arrestatie 1944?
Gerard Verboom. ( ongehuwd ) na de bevrijding in Duitsland nog verongelukt 1945?
Later bleek dat nog vele personen nooit uit Duitsland zijn weergekeerd.
Dagboek van Cor Sala
1939
September 1939
1. Vrijdag. Krijna jarig, 2 jaar. Vandaag komen ruim 1500 man soldaten ons dorp binnen. ( zie
28 Aug: 24 Aug: ) Duitsland valt Polen aan.
6. Woensdag. Moeder Sluyter een dag geweest.
8. Vrijdag. Co Sluyter - de Winter komt vandaag even daar Jannie morgen jarig is.
9. Zaterdag. Jannie viert haar 28ste verjaardag. 's Avonds komen Dries en Mijnie met hun
baby ( Zij blijven tot Maandag ) Aai en Els - Dientje.
10. Zondag. Deze dag komen v. Dijk en zijn vrouw.
11. Maandag. 's Morgens gaat Dries weer weg en 's middags gaat Mijnie weer naar Maassluis
loopen.
16. Zaterdag. 's Avonds even naar Maassluis geweest.
In verband met het groote aantal militairen hier te plaatse noodigen wij er velen uit een
avondje bij ons te komen. Van dat aanbod wordt door velen gebruik gemaakt.
23. Zaterdagavond komt de vrouw van den militair de Oude uit Heenvliet. Zij komt haar man
hier bezoeken. Wij hebben hun als gasten in ons midden, zij blijft tot Maandagmorgen bij
ons.
October 1939
1. Zondag. Gisteravond is militair v.d. Merwe z'n vrouw van Vlaardingen bij ons gekomen om
een nachtje bij ons over te blijven. zie 23 Sept.
8. Zondag. Gisteravond is militair de Oude z'n vrouw van Hoogvliet bij ons gekomen om tot
Maandag bij ons te blijven. zie 23 Sept. Zondagavond op visite geweest bij H. Otto in hun
nieuwe huis Druivenstraat 25.
10. Dinsdag. Huisbezoek gehad van de br: L.J. Kuyvenhoven en A. Vreugdenhil.
11.Woensdag. 's Avonds naar Maassluis gefietst.
16. Maandag. Fija viert haar 5de verjaardag. Zoo'n goede verjaardag is gewoon zeldzaam.
Een taschje, een groote reep chocolade, een dubbeltje en # 9 aansichten.
17. Dinsdag. Op de receptie geweest bij Coos van Deventer en Lena Lievaart, wegens hun
ondertrouw.
Dagboek van Cor Sala
22. Zondag. Zaterdagavond is jufr. de Oude weer gekomen, om tot maandag bij ons te
blijven. ( zie 8 Oct. )
24. Dinsdag. Jannie met Sjaan, Fija en Jannie naar de kerk geweest toen Lena Lievaart
trouwde.
25. Woensdagavond preekt Ds. Koole zijn intree na door Ds. Megene te zijn bevestigd.
29. Zondag. Dien v/d Mark komt 's morgens en blijft tot Maandag.
30. Maandag. Vandaag viert ik mijn 30ste verjaardag. 's Middags kwam Henk - Mijnie met
haar baby om tot Dinsdagavond te blijven. 's Avonds Dientje weer naar huis gegaan. ( zie 29 )
De baas, de jufr. Corrie, Fop Koppenol en 3 militairen.
31. Dinsdag. Mijnie weer vertrokken.
November 1939
6. Maandag. Sjaantje viert haar 6de verjaardag. Een beste verjaardag, een taschje, een
groote reep chocolade, 10 aansichten, 2x een dubbeltje en 5 cent.
11. Zaterdag. Daar de militairen verloven zijn ingetrokken werden komt Jufr. de Oude weer
tot Maandag bij ons.
12. Zondag. Zondagavond op visite geweest bij Ds. Koole. ( tijdelijk adres Jacob Kuyvenhoven
Hooge Geest 19 )
14. Dinsdag. Jannie en ik naar Maassluis gefietst, terwijl Fop Koppenol oppaste.
19. Zondag. Jufr. de Oude de Zondag bij ons doorgebracht.
26. Zondag. Zondagmiddag militair de Merwe bij ons gegeten. 's Avonds kwamen H. Otto en
z'n vrouw en militair Meerman.
December 1939
1. Vrijdag. Bij M. 't Hart wordt hun 3de dochter geboren.
2. Zaterdag. 's Zaterdagmiddag komt jufr. de Oude, om tot Maandag bij ons te blijven, zij
brengt voor de kinderen mooi speelgoed mee voor St. Nicolaas. 's avonds zijn Jannie en ik
naar Maassluis gefietst, om een St. Nicolaaspakje te brengen.
5. Dinsdag. St. Nicolaas. St. Nicolaas brengt voor ons alle wat in de schoen. 's Avonds de
familie Duson gevraagd, en toen nog een uurtje gezellig aan domineeë geweest.
8. Vrijdag. Jannie viert haar vierde verjaardag.
12. Dinsdag. 's Avonds M. 't Hart op kraamvisite geweest. zie 1 Dec.
Dagboek van Cor Sala
14. Donderdag. Ds. en Mevr. Koole 's morgens kennis wezen maken.
Kerstfeest 1939
24. Zondag. Gisteravond is Jufr. v.d. Merwe gekomen om bij ons het Kerstfeest door te
brengen. Zondagavond Jannie en ik naar Maassluis geweest. Arend was jarig, gelijk er even
geweest.
1e Kerstdag. 25. Maandag. Maandagavond met v.d. Merwe en z'n vrouw naar een militaire
feestavond geweest, in de cantine bij de groentenveiling. maandagnacht zou ik 3 uur
opstaan. Fop Koppenol kwam die nacht om te zien of ik mijn tijd niet verslapen had.
26. Dinsdag. 's morgens 3 uur begonnen met werk, 's middags half één weer klaar 's middags
half vier wij met z'n allen naar het Kerstfeest van de Zondagschool geweest. Jufr. v.d. Merwe
is 's morgens 9 uur weer naar Vlaardingen vertrokken.
31 December. Zondag - Oudejaarsdag. De laatste dag van 't jaar verliep heel rustig en daar er
niemand op visite was, besloten wij omstreeks 11 uur naar bed te gaan. En terwijl wij rustig
lagen te slapen spoeden 1939 ten einde - - - - - -
Kort jaaroverzicht over het jaar 1939
Januari. Van 11 tot 31 Januari Jannie ziek. Dientje v/d Mark komt wel een week of vier als
meisje.
Februari. 18. Bij Dries en Mijnie worden tweelingen geboren. 19. Eén van de twee kindjes
gestorven.
Maart. 22. Vanaf deze datum 2 weken ziek geweest.
April. 11. Voorlopige mobilisatie in Nederland.
Mei. 16. Bij Henk een dochter geboren. 27 - 29 Ik bij C. Kap in Rhenen geweest.
Juli. H. Otto en J. Paalvast getrouwd. Antje Roem getrouwd. De Geref. Kerk van Naaldwijk
beroept haar 2e predikant Ds. J. Koole.
Augustus. 5. Prinses Irene geboren. 17. Boottochtje van de Zondagschool, Jannie en ik gaan
ook mee. In Nederland, Algemeene mobilisatie.
September. 1. 1500 militairen komen ons dorp binnen.
October. Lena Lievaart en Koos van Deventer ondertrouwd. 25. Intré van Ds. Koole.
Dagboek van Cor Sala
December. 1. M.'t Hart z'n 3e dochter geboren.
Voor ons gezin was 1939 een voorspoedig jaar. Voor de menschheid in zijn geheel was 1939
een jaar van veel ellende, en wel door de oorlogen. April: Italië veroverd Albanië. Aug:
Duitschland veroverd Polen. Aug: Oorlog tusschen Duitschland - Frankrijk - Engeland.
December: Rusland. ( onleesbaar ) Finland. Terwijl Japan en China al eenige jaren strijden.
1940
Anno 1940 Januari
1. Maandag. 's Morgens 10 uur per taxi naar Maassluis gegaan. Bij de ouwelui Sluyter dien
dag geweest, wij zagen daar bijna de heele familie, Van half twaalf tot half één bij ons thuis
geweest, 's Avonds half zeven Sjaantje en Fija met Tante Mijnie en oom Dries meegegaan om
daar een poosje te ( zie 9 ) logeeren. Zeven uur 's avonds gingen wij en de twee kinderen
weer naar Naaldwijk terug. Van 8 tot 9 uur bij de baas geweest.
2. Dinsdag. De kinderen hun spaarbus laten ledigen. Resultaat:
Sjaan voorheen f. 13,00 rente 64 inleg 2,37 = 16,01
Fija voorheen f. 10,07 rente 49 inleg 2,24 = 12,80
Jannie voorheen f. 7,55 rente 33 inleg 2,25 = 10,13
Krijna voorheen f. 3.00 rente 12 inleg 1,96 = 5,08
7. Zondag. Daar Sjaan en Fija nog in Maassluis waren besloten wij met Krijna en Jannie ter
Kerk te gaan. Doch Krijna kreeg buikpijn, waarom Jannie en Krijna tusschentijds de Kerk
moesten verlaten.
9. Dinsdag. Sjaan en Fija, die vanaf 1 Jan. bij tante Mijnie te Maassluis waren geweest,
kwamen vanmiddag half drie weer thuis.
14. Zondag. Sjaan en Fija gaan voor 't eerst naar de zondagschool. Werden in November
1939 de militairen verloven ingetrokken, wederom worden vanaf vandaag de verloven
ingetrokken. ( zie 21 Jan. )
17. Woensdag. Jacob Kuyvenhoven en ik gaan per V.i.o.s. autobus naar de Lier en bezoeken
de vergadering van het gew: Verband van Evangelisatie-Comm.
20. Zaterdag. Moeder Sluyter jarig. Jannie met de kinderen deze dag in Maassluis geweest.
's-Avonds komt jufr. v.d. Merwe van Vlaardingen en zal tot Maandag bij ons blijven.
Dagboek van Cor Sala
21. Zondagavond op bezoek geweest bij Ds. G. Heyne. Zondagavond was er een radiobericht
dat de militairen verloven 23 Januari weer zullen ingaan. ( zie 14 Jan. )
28. Zondagmiddag Henk Otto met z'n vrouw op visite gehad en bij ons gegeten.
Februari 1940
2. Vrijdag. Fop Koppenol jarig. Jannie en ik er 's avonds heen geweest. Wij kochten een kop
en schotel gevuld met bonbons voor Fop.
3. Zaterdag. Bij Kuyvenhoven een manchester jekker gekocht. f. 11,75
4. Zondag. Zondagavond bij van Mastricht op visite geweest.
8. Donderdag. Jannie en de kinderen zich laten wegen.
Jannie sr. 1939 131 pond 1 ons 1940 145 pond 4 ons
Sjaantje
1939 43 pond
1940 50 pond 4 ons
Fija
1939 36 pond 2 ons 1940 44 pond 1 ons
Jannie
1939 33 pond 4 ons 1940 38 pond 2 ons
Krijna
1939 23 pond 3 ons 1940 30 pond 4 ons
10. Zaterdag. Zaterdagavond bij de familie te Maassluis geweest.
12. Maandag. Wij ontvangen een kaart van mijn Vader, die was in Den Helder om reden opa
Sala donderdag 8 febr. in ouderdom van 86 jaar aldaar was overleden.
19. Maandag. Henk Otto met z'n vrouw een avondje bij ons op visite.
22. Donderdag. Op mijn verzoek ontslag gekregen als secr. van de Chr. Zondagschool.
24. Zaterdag. Jannie per autobus naar Maassluis geweest.
25. Zondag. 's Avonds Jannie en ik naar 's Gravenzande gefietst en bij Koos van Deventer en
Lena Lievaart op visite geweest. dat hadden wij al vanaf October beloofd.
26. Maandag. 's Middags kwam Henk nog even, sinds 30 October was hij niet meer geweest.
Ook kwamen 's middags tante Marie en nicht Mien nog aan.
28. Woensdag. Woensdagavond Sjaantje wezen opgeven als nieuwe leerling op de groote
school.
Dagboek van Cor Sala
Maart 1940
6. Woensdag. Biduur voor 't gewas en andere nooden. Jannie ter kerk geweest. 's Avonds
komen Henk Otto en z'n vrouw nog.
9. Zaterdag. Vanaf deze datum maakt ik bij schrijf en leeswerk gebruik van een bril.
10. Zondag. 's Avonds bij M. v.d. Bos Angulariusstraat op visite geweest in verband met de
ondertrouw van Gré v.d. Bos.
12. Dinsdag. Bij de fam. J. Otto op visite geweest ter gelegenheid van hun 40 jarig huwelijk.
15. Vrijdag. Vader Sluyter jarig. Jannie met de kinderen per autobus naar Maassluis geweest.
16. Zaterdag. 's Avonds naar Maassluis gefietst.
18. Maandag. Op de Gemeentevergadering werden de navolgende ambtsdragers gekozen:
Ouderlingen: A. Petri, Konijnenburg, V. Loenen en Jonker. Diakenen: J.v.d. Berg, V.W. Valstar
en mijn persoon.
21. Donderdag. Bij M. 't Hart geweest, daar hij jarig was.
22. vrijdag. Goede Vrijdag.
24. Zondag.
Paasch-feest.
1e Paasch-dag 's avonds Fop Koppenol op visite. Van 9 tot 10 uur wij en Fop in het Chr.
militair tehuis gaan zingen met de mandoline.
Maandag. 2e Paasch-dag, s'morgens met z'n allen naar de Kerk geweest. 's Middags per fiets
met z'n allen naar Maassluis geweest, omstreeks 6 uur waren wij weer thuis.
Dinsdag. 's Avonds op de bruiloft geweest bij Gré v.d. Bos. ( zie 10 Maart '40 )
31. Zondag. 's Middags hadden wij op visite Koos en Adri Sala Jzn. uit Den Haag en M. 't Hart
met z'n gezin. En 's avonds gingen wij op visite bij Klinkspoor.
April 1940
2. Dinsdag. Sjaan gaat naar 't school.
7. Dinsdag. De wereld wordt voor het ontstellende feit geplaatst dat DuitschlandDenemarken ( zonder geweld te gebruiken ) inneemt en Noorwegen aanvalt. zie ook 7 Apr.
1939. ( 1 Sept. 1939 )
Dagboek van Cor Sala
Mei 1940
2 Mei. Donderdag. Hemelvaartsdag. 's Morgens komt Vader Sluyter. 's Morgens half elf door
Ds. Koole bevestigd in het ambt van diaken. 's Avonds even 8 uur gaat vader Sluyter weer
weg. deze dag buitengewoon mooi weer geweest.
10 Mei. Vrijdag. 's Morgens vroeg valt Duitschland- Nederland, België en Luxemburg binnen.
Luxemburg geeft zich over.
12 Mei. Zondag. Pinksterfeest.
In verband met de angstige tijd moeten wij zoo goed als in huis blijven. De Kerkdiensten
konden 1e Pinksterdag nog geregeld doorgaan.
14 Mei. 's Avonds half acht gaat het bericht door de radio dat Nederland zich overgeeft. In
de 5 oorlogsdagen is er zeer veel gebeurd, o.a. de Koningin en de regeering zijn het land
uitgevlucht. ( Naar het schijnt geeft Zeeland zich nog niet over ) eenige dagen later geeft ook
Zeeland zich na een verwoedde strijd over. De strijd gaat in België onverminderd voort. Ook
zijn er van onze soldaten duizenden slachtoffers. Ook de stad Rotterdam heeft door een
bombardement verschrikkelijk geleden. Van vertellen kwamen wij ook te hooren dat de zaak
van C. Kap te Rhenen helemaal in puin ligt. Van lieverlee wordt er steeds meer
gedistribueerd o.m. Bon voor suiker - schoenen - Boonen - erwten - Kleeding - Koffie - thee,
brood.
23 Mei. Donderdag. Jannie naar Maassluis geweest.
25 Mei. Zaterdag. 50% van het Ned. leger wordt gedemobiliseerd. De Ouden en Duboois
gaan naar huis. Verschillende bekende komen weer thuis, o.m. W. Doorduin. Eenige dagen
later Wijnand v. Mensch.
26 Mei. Zondag. 's Avonds met Jannie naar Wim Doorduin geweest.
29 Mei. Woensdag. Dien v.d. Mark komt van 's middags tot 's avonds bij ons.
Juni 1940
2. Zondag. 's Middags 3 uur zijn we met z'n allen op de fiets naar Maassluis gegaan, 's avonds
8 uur waren we weer terug.
8. Zaterdag. 's Avonds naar Maassluis geweest.
14. Vrijdag. Vader jarig. 's Avonds op de fiets naar Maassluis geweest.
16. Zondag. Dien v.d. Mark van Zaterdagavond tot Zondagavond bij ons geweest.
18. Dinsdag. 's Morgens komt Mijnie v. Dijk - v.d. Knaap van Maassluis af loopen ( met de
kinderwagen ) en blijft bij ons tot Woensdagmiddag.
Dagboek van Cor Sala
22. Zaterdag. Jannie 's avonds naar Maassluis gefietst.
30. Zondag. De vroege Kerkdienst bezocht, daarna # 11 uur met z'n allen per fiets naar
Maassluis geweest, 's avonds half acht waren wij weer terug.
Juli 1940
3 Juli. Opoe ( Marsman ) jarig, 's avonds even naar Maassluis geweest.
6 Juli. Zaterdag. Dientje v.d. Mark een avondje geweest.
7 Juli. Zondag. Moeder Neel jarig, 's middags 3 uur met Jannie achterop de fiets naar
Maassluis gegaan # kwart over vijf waren wij weer terug. 's Avonds van half acht tot half
negen Fop bij ons geweest. Van half negen tot # 11 uur Jannie en ik bij Van Mastricht
geweest.
8 Juli. Maandag. 's Middags een kies laten trekken.
16 Juli. Dinsdag. 's Avonds zijn we op kraamvisite geweest bij H. Otto, ter gelegenheid van de
geboorte van zijn zoon.
24. Sjaan krijgt voor 't eerst een rapport van school.
Augustus 1940
5. Maandag. Deze week hebben de bouwvakarbeiders vacantie, daardoor komt Henk met
Adri 's middags een poosje.
7. Woensdag. 's Avonds Sjaan en Fija op de fiets naar Oom Dries en Tante Mijnie gebracht,
vermoedelijk zullen zij ongeveer 2 weken in Maassluis logeeren.
8. Donderdag. 's Middags komt neef Abr. Sluyter van Vlaardingen een poosje op visite.
10.Zaterdag. 's Avonds even naar de kinderen wezen kijken.
11. Zondag. 's Morgens kwart over zeven werden wij zeer verblijd met de geboorte van een
zoon, Adriaan, hij woog 6 pond 1 ons. Jufr. Duson komt als kraamverzorgster. 's Morgens bij
onze ouders nieuws wezen vertellen. 's Middags bij de Dominee en eenige kennissen.
15 Augustus. Donderdag. 's Morgens komt Vader Sluyter en blijft bij ons eten, half twee gaat
hij weer naar Maassluis. 's Middags komt Els. 's Avonds C. v. Geest en Ds. J.L. Koole.
18 Augustus. Zondag. 's Middags is Koos Sala jr. uit Den Haag geweest. 's Avonds W.
Doorduin en z'n verloofde en V.d. Meer.
19 Augustus. Maandag. 's Middags bezoek gehad van Mien Qwak en nog een jufr. Ook
kwamen Dries en Mijnie, die Sjaan en Fija ook bij zich hadden. 's Avonds hebben ze
Dagboek van Cor Sala
meegegeten. Daarna zijn Sjaan en Fija weer naar Maassluis gegaan. Als bijzonderheid zij
vermeld dat de verloskundige een babypakje cadeau gaf.
20 Augustus. Dinsdag. Jannie weer op de been. H. v. Dijk - v.d. Knaap jarig, daar het weer
buiten zeer ongunstig was, er niet heengegaan.
21 Augustus. Woensdag. Krijna van Driel - Sluyter van 's middags tot na 't brood eten
geweest.
23 Augustus. Vrijdagavond naar Maassluis gefietst om Sjaan en Fija weer te halen. Daar het
weer erg ongunstig was, zijn ik met Sjaan en Fija per autobus naar huis gegaan. Vanaf 7 Aug.
zijn Sjaan en Fija bij Oom Dries en Tante Mijnie geweest.
24 Augustus. Zaterdag. Onze kraamverzorgster jufr. Duson weer weggegaan kosten waren
20,00. 's Avonds komt Dientje v.d. Mark.
25 Augustus. Zondag. Adriaan door Ds. J.L. Koole gedoopt. Dientje v.d. Mark heeft hem in de
Kerk gebracht. 's Avonds Dientje weer naar Maassluis gegaan, visite van H. v.d. Bos, Sientje
en z'n huishoudster.
27 Augustus. 's Middags Mijnie en Co geweest.
29 Augustus. Donderdagavond naar W. Doorduin geweest daar hij in ondertrouw was.
September 1940
1. Zondag. Krijna 3 jaar. Jannie waarschijnlijk koude gevat en houd daarom het bed.
2 - 5. Maandag. Van Maandagmiddag tot Donderdagavond komt Joukje de Boer om het
huishouden te doen, de kosten waren 2.50.
6. Vrijdag. Dries en Mijnie nog een poosje op visite gehad.
9. Maandag. Jannie viert haar 29e verjaardag. 's Middags komen Aai van Dijk, Els met Adri,
Mijnie en Dientje, Fop Koppenol. 's Avonds Koos Sala jr. uit Den Haag, de baas, de jufr. en
Cor.
10. Dinsdag. 's Morgens komt Dien en met de autobus van half elf gaat Jannie met Adriaan
naar Maassluis. 's Avonds half acht komt Jannie weer thuis waarna Dien ons weer gaat
verlaten. Adriaan die bij z'n geboorte # 6 pond woog, bleek al reeds 2 pond en 2 ons
gegroeid te zijn.
19. Donderdag. Fransien Sala - Siepman uit Den Haag met haar dochtertje een daagje over
geweest. Dien v.d. Mark is 's middags nog geweest. 's Avonds Cor Lievaart - Hummelman nog
geweest.
20 Sept. Wij ontvingen bericht dat bij C. Kap een zoon geboren was op 18 Sept. "Gidi".
Dagboek van Cor Sala
25 Sept. Woensdag. Huisbezoek gehad van de br. Ds. J.L. Koole en L.J. Kuyvenhoven. Een
aangenaam bezoek geweest.
29 Sept. Zondag.'s Middags Jannie met Jannie op de fiets naar Maassluis geweest # 2 uur
weg en half zes weer thuis.
October 1940
6 Oct. Zondag. 's Middags met Sjaan op de fiets naar Maassluis geweest om te gaan kijken bij
oude opoe die al eenige tijd te bed ligt, en bij mijn Vader die na 2 weken werken in Limburg
5 Oct. weer thuis was gekomen.
10 Oct. Donderdag. 's Avonds met de leden der Zondagschool op receptie geweest bij het
bruidspaar H. Bron - Annie v.d. Berg.
16 Oct. Woensdag. Fija viert haar 6de verjaardag.
18 Oct. Vrijdag. Jannie met Fija op de fiets 's middags enkele uurtjes naar Maassluis geweest.
Cor Lievaart - Hummelman een poosje opgepast.
30 Oct. Woensdag. Ik viert mijn 31ste verjaardag. op visite kwamen Arend, M. 't Hart met z'n
vrouw, de Baas en de jufr. Corrie en Leen Boon. Voor mijn verjaardag kreeg ik een overhemd
en f 3,00.
31 Oct. Dientje was een dag abuis met m'n verjaardag en kwam nu, bracht mooie zakdoeken
mee. Door ongunstig weer tot de andere morgen gebleven.
November 1940
2 Nov. Zaterdag. Henk 's middags nog een poosje geweest.
6 Nov. Woensdag. Sjaantje viert haar 7de verjaardag.
8 Nov. Vrijdag. Broertje gewogen, hij woog al 13¼ pond. Dus sinds 11 Augustus al ruim 7
pond gegroeit.
20 Nov. Dinsdag. Dries jarig, Jannie met Krijna en Adriaan naar Maassluis geweest. Sjaan, Fija
en Jannie dien dag bij Klinkspoor geweest.
21 Nov. Woensdag. Corrie jarig, deze dag verloofd met Leen Boon, 's avonds er nog even
geweest, als geschenk een tinnen vaasje gegeven.
Dagboek van Cor Sala
25 Nov. Zondag. Zondagsmorgens nog even met Sjaan en Jannie naar Maassluis geweest,
daar oude Opoe zeer ernstig ziek is.
December 1940
5 Dec. Donderdag. St. Nicolaas. St. Nicolaas zorgt
voor drukke dagen, maar tevens voor eenige
verrassingen, zoowel voor ons als voor de
kinderen.
7 Dec. Zaterdag. Broer Teo, door een ongeluk, bij
het vervoeren of verplaatsen van een mijn,
gedood. Op Rozenburg was er een onderdeel van
de luchtbeschermingsdienst, z.g.
gasverkenningsdienst, van deze dienst was Teo
de leider. Met een Rijksveldwachter was hij er op
uit getogen om eenige aangespoelde mijnen te
demonteeren. Een der mijnen is tot ontploffing
gekomen, waardoor Teo op slag werd gedood en
de Rijksveldwachter zwaar gewond. Teo was 35
jaar.
8 Dec. Jannie viert haar 5de verjaardag. 's
Middags Jufr. v. Geest nog een poosje geweest.
11 Dec. Woensdag. Naar Rozenburg geweest om de begrafenis bij te wonen. Henk, Koos en
Sien, Vader en Moeder, Neel en ik waren op de begrafenis.
12 Dec. Donderdag. Vandaag ontvingen wij per telefoon het bericht, dat Opoe Marsman, z.g.
"kleine Opoe", op 87 jarige leeftijd zacht en kalm is overleden.
13 Dec. Vrijdag. Jannie 's middags naar Maassluis geweest.
14 Dec. Zaterdag. 's Avonds naar Maassluis geweest.
16 Dec. Maandag. Opoe begraven. Door de drukte in de bakkerij kon ik niet naar de
begrafenis. Jannie kon niet weg omdat broertje bijzondere verzorging noodig had, daar hij
dauwworm heeft.
December 1940. Broertje dauwworm
Deze maand heeft broertje dauwworm, heel zijn hoofdje is met uitslag. De Dokter moet er
bij ter pas komen. Ook krijgen wij van vrienden en bekenden raad en daad, o.a. krijgen wij
ook van Mevr. Meynen een fleschje homopathische medicijnen. Gelukkig neemt de uislag in
't eind van de maand langzaam af.
Dagboek van Cor Sala
Kerstfeest 1940
25 Dec. Woensdag. Eerste Kerstdag, 'n Gezellige dag geweest zonder bijzondere gebeurtenis.
26 Dec. Donderdag. Tweede Kerstdag. 's Middags met uitzondering van Adriaan, allen naar
het Kerstfeest van de Zondagschool geweest. Sjaan een boekje gehad. Fija en Jannie een
cadeautje en Krijna ook een zak met lekkers. Fop Koppenol van 's morgens tot 's avonds bij
ons geweest.
29 Dec. De laatste Zondag van 't jaar. Fop en Trijn Koppenol komen 's avonds een paar
uurtjes zingen.
31 Dec. Dinsdag. 's Morgens wat vroeg begonnen en 's middags 5 uur met m'n werk klaar.
's Avonds half zeven naar de Oudjaarsavond Kerkdienst geweest. Daarna nog wat
nieuwjaarspost verzorgd. Omstreeks 11 uur naar bed gegaan. Van de baas ontving ik als
Nieuwjaarsfooi f 15,00.
P.S. In December heeft Klaas in Hengelo een ijzersplinter in 't oog gekregen, waardoor hij zijn
oog moet missen.
EINDE 1940 ( 't rampjaar )
1940 in vogelvlucht.
1 - 9 Januari. Sjaan en Fija logeeren bij Oom Dries en Tante Mijnie.
8 Februari. Opa Sala te Den Helder op 85 jarige leeftijd overleden.
20 Maart. Gekozen tot Diaken in de Gereformeerde Kerk te Naaldwijk.
2 April. Sjaan gaat naar school.
9 April. Denemarken zonder verzet aan Duitschland overgegeven. Duitschland gaat in strijd
met Noorwegen.
2 Mei. Bevestigd in het ambt van Diaken.
10 Mei. Duitschland valt Nederland, België en Luxemburg binnen. Luxemburg geeft zich
over.
14 Mei. Nederland cappituleert en wordt bezet gebied. Zeeland vecht nog eenige tijd door,
ook België houdt de strijd nog eenige weken uit.
16 Juli. Bij H. Otto een zoon geboren.
7 - 23 Augustus. Sjaan en Fija bij Oom Dries in Maassluis geweest.
Dagboek van Cor Sala
11 Augustus. Onze zoon Adriaan geboren.
25 Augustus. Adriaan gedoopt.
20 September. Bij C. Kap een zoon geboren.
7 December. Teo Sala door een ongeluk om 't leven gekomen. 35 jaar.
12 December. Opoe Marsman ( kleine opoe ) op 87 jarige leeftijd overleden.
December. Adriaan dauwworm.
25, 26 December. Een heerlijk Kerstfeest gevierd.
Oudejaarsavond snelt ten einde en hierbij 1940.
Dec: Klaas door een ongeluk zijn oog verloren.
1941
Januari 1941
1. Woensdag. Zeer koud weer. 's Morgens naar Maassluis gefietst om de Ouders nieuwjaar
te wenschen. Jannie 's middags per autobus naar Maassluis, wegens de zeer slechte
verbinding met de autobus is Jannie op Dientje d'r fiets teruggekomen. 's Avonds een uurtje
naar de baas geweest.
11 Zaterdag. Aai jarig, 's avonds nog even naar Maassluis geweest.
13 Maandag. De kinderen d'r spaarbusje laten ledigen.
Sjaan
ingelegd in 1940 84 rente 39 Totaal 17,24
Fija
ingelegd in 1940 56 rente 30 Totaal 13,66
Jannie ingelegd in 1940 54 rente 24 Totaal 10,91
Krijna
ingelegd in 1940 77 rente 12 Totaal
Adriaan ingelegd in 1940 56 rente
3,27
2 Totaal
5,97
2,58
50,36
17 Jan. Vrijdag. Donderdagmiddag broertje door Jannie naar 't Juliana Ziekenhuis gebracht
omdat hij heel erg eczeem heeft. ( zie December 1940 )
Dagboek van Cor Sala
19 Jan. Zondag. 's Morgens op broertje na, met z'n allen naar de Kerk geweest. Door de
groote hoeveelheid sneeuw op de straten ben ik per autobus naar den Haag gegaan en met
Henk naar broertje wezen kijken, 't ging toen goed met hem.
20 Jan. Maandag. Moeder Sluyter jarig en Siem jarig. Jannie zou met Sjaan, Fija, Jannie en
Krijna naar Maassluis gaan, in Naaldwijk in de autobus gestapt en gereden tot Westerlee,
vandaar bleek echter geen verbinding op Maassluis te zijn toen zijn zij na een tijdje kou lijden
weer op de autobus gestapt welke naar Naaldwijk ging. Van 10 tot half twaalf op stap
geweest, veel koude en narigheid gehad en nog 56 cent voor niets kwijt.
21 Jan. Dinsdag. Jannie en Krijna erg verkouden.
22 Jan. Woensdag. Adriaan in 't ziekenhuis. Sjaan en Fija boven in bed, erg verkouden. Jannie
en Krijna op de divan erg verkouden. Jannie ook half ziek van verkoudheid.
25 Jan. Zaterdag. 's Middags komt onze vroegere soldatenvriend v.d. Merwe nog een poosje
aan.
26 Jan. Zondag. 's Middags naar broertje wezen kijken met Henk.
28 Jan. Dinsdag. Jannie met de autobus naar Den Haag geweest en met Henk naar broertje
geweest.
31 Jan. 's Avonds nog even naar Maassluis geweest, gelijk even Els wezen bedanken voor de
cape die Sjaan gekregen had.
Februari 1941
2. Zondag. 's Middags naar broertje geweest. Ook bij Henk en Koos een poosje thuis
geweest. 's Avonds v.d. Bos met Sientje op visite gehad, daarna bij David Lievaart op visite
geweest, 's morgens was zijn dochter gedoopt.
9. Zondag. 's Middags Jannie naar broertje geweest, met Henk, 't ging nogal goed. 's Avonds
Koos de Graaf op visite gehad. ( een oud Maassluizer )
12. Woensdag. 's Avonds nog naar broertje geweest, 't ging erg best.
15. Zaterdag. Jannie met Fija, Jannie, Krijna naar Westerlee gelopen en vandaar met de
autobus naar Maassluis gegaan, daarna ik met Sjaan op de fiets naar Maassluis gegaan. Ik
met Sjaan bij Opa Sala geslapen. Jannie met de anderen bij Opa Sluyter.
16. Zondag. In Maassluis gekerkt, een deel van de familie gezien. Zondagavond kwart over
acht allen weer naar huis.
18 Febr. Dinsdag. Jannie naar broertje geweest.
Dagboek van Cor Sala
22. Zondag. 's Middags naar broertje geweest, met zijn eczeem was het echter veel erger.
's Avonds Wim Doorduin en z'n vrouw op visite gehad.
Gewichtstabel
1939
1940
1941
Jannie sr.
131 p. 1 ons
145 p. 4 ons
131 p. 2 ons
Sjaan
43 p.
50 p. 4 ons
54 p. 1 ons
Fija
36 p. 2 ons
44 p. 1 ons
47 p. 2 ons
Jannie
33 p. 4 ons
38 p. 2 ons
38 p. 4 ons
Krijna
23 p. 3 ons
30 p. 4 ons
33 p.
Maart 1941
2. Zondag. Jannie naar broertje geweest, wij hopen dat hij spoedig naar huis mag. 's Avonds
een uurtje bij Ds. Koole geweest.
4. Dinsdag. Jufr. v. Ravenzwaai 's middags op visite geweest.
9. Zondag. Ik naar broertje geweest, 't ging vrij goed, misschien komt hij deze week naar
huis.
11. Dinsdag. Jannie naar broertje geweest, 't ging vrij goed, doch naar huis komen zal nog
wel 2 weken duren.
12. Woensdag. Biduur voor 't gewas. Jannie naar de Kerk geweest.
15. Zaterdag. Vader Sluyter 74 jaar. 's Morgens Jannie met de kinderen tot de Oranjesluis
geloopen en verder per autobus naar Maassluis, 's avonds weer met de bus terug. 's Avonds
ik met de fiets naar Maassluis en daarna met Dien weer terug. Dien blijft de Zondag bij ons
over.
16 Maart. Zondag. Dien v.d. Mark en ik naar broertje in 't ziekenhuis geweest, 't viel met de
eczeem weer niet mee.
18 Maart. Dinsdag. Op receptie geweest bij Fenna Krol en Cor Boer, ter gelegenheid van hun
ondertrouw.
22 Maart. Zaterdag. Koos Sala Jzn. komt uit De Haag om Zondag bij ons over te blijven.
23 Maart. Zondag. Koos Sala 's middags opgepast, Jannie en ik naar broertje in 't ziekenhuis
geweest. 't Ging met broertje aardig goed. 's Avonds komt v.d. Bos met Sientje op visite.
24 Maart. Maandag. Koos Sala weer naar huis gegaan, zie 22 Maart.
Dagboek van Cor Sala
25 Maart. Dinsdag. Jannie en ik naar het school geweest om Sjaan der werk te bezichtigen en
zoo eens met de onderwijzeres te praten, in plaats van een Ouderavond.
27 Maart. Donderdag. Jannie en ik de vergadering bezocht van de Geref. Evang. Comm. in de
Chr. Bewaarschool. Spr. Ds. Koole, zang dubbel Mannenkwart. voordragen, lezing met
lichtbeelden.
30 Maart. Zondag. Naar broertje in 't ziekenhuis geweest, 't blijft vooruit gaan.
31 Maart. Sjaan overgegaan van de 1e naar de 2e klas. 's Avonds naar Maassluis geweest.
's Middags Jannie met Krijna de openbare les in de Chr. Bewaarschool bezocht.
April 1941
1. Fija gaat naar school. Jannie 's middags naar broertje gegaan.
5. Jannie 's avonds naar Maassluis geweest.
6. Vandaag 8 jaar getrouwd. 's Middags naar broertje geweest, waarschijnlijk komt hij
morgen naar huis.
7. Maandag. 's Morgens is Jannie naar 't ziekenhuis gegaan om broertje te halen, 's morgens
10 uur weggegaan, broertje gehaald, toen bij Koos en Sien gegeten, daarna naar huis
gekomen, na een verblijf van 10½ week. Deze dag bericht gehad dat bij Antje Roem een zoon
geboren is.
10. Donderdag. Tante Dientje 's middags nog een poosje geweest.
11. Vrijdag. Goede Vrijdag. Grootendeels vrij gehad.
12. Zaterdag. 's Avonds Koos gekomen om bij ons te logeeren.
13. Zondag. Paaschfeest. Beide feestdagen ruw weer geweest.
14. Maandag. 's Morgens met Koos een kijkje wezen nemen in de groentenveiling.
's Middags met Koos Sala jr. naar Maassluis gefietst, bij de fam. Sluyter geweest ( bij mij
thuis was niemand thuis. ) en bij v.d. Mark in Zuidbuurt, waar Cees en Mien over waren.
15 Dinsdag. Koos naar huis gegaan. Henk 's middags nog geweest en ook kwam Mijnie
's middags nog.
21 April. Maandag. Ds. Akkerhuis op 64 jarige leeftijd te Maassluis overleden.
22 April. Dinsdag. Fransien een daagje geweest.
29 April. Dinsdag. Jufr. van Kempen en Jufr. v.d. Herberg komen, op aandrang van Sjaan en
Fija, naar broertje kijken.
Dagboek van Cor Sala
30 April. Woensdag. Jannie met broertje een daagje naar Maassluis. Dientje komt dien dag
bij ons huishouden.
Hier volgt een overzicht van de distributie van levensmiddelen.
April 1941
Geldig
Hoeveelheid
Peulvruchten Bon nr. 28
3 weken
1 pond per bon
Brood
Bon nr. 14
1 week
20 ons
Melk
Bon nr. 14
1 week
1¾ liter
Vleesch
Bon nr. 13
7 dagen
# 4½ ons
Boter - Vet
Bon nr. 13/14
2½ week
1p. boter of 4 ons vet
Thee - Koffie Bon nr. 18
17 Maart - 11 Mei
125 gr koffie of 50 gr thee
Rijst
Bon nr. 23
4 weken
½ pond
Gort
Bon nr. 25
7 weken
½ pond
Vermicelli
Bon nr. 26
7 weken
1 ons
Havermout
Bon nr. 24
7 weken
½ pond
Eieren
Bon nr. 85
1 week
één ei
Kaas
Bon nr. ?
één week
1 ons
Suiker
Bon nr. 21
4 weken
2 Kg
Maizena
Bon nr. 27
7 weken
1 ons
Aardappelen Bon nr. 15 ( broodkaart ) 1 week
1½ Kg
Textiel 100 punten van Januari tot Augustus op speciale toewijzingen.
Zeep 28 April - 31 Mei 150 gram. Scheerzeep 1 Mei - 31 Aug. 50 gram
Mei 1941
3 Mei. Zaterdagavond naar Maassluis geweest, omdat Krijna morgen jarig is, gelijk haar
alvast wezen feliciteeren.
4 Mei. Zondagmiddag komen Koos en Sien en blijven tot 's avonds bij ons. Ook komen
's middags Koos en Aart Verkade en een vriendje uit de Lier. ( de eerste 2 zonen van Mien
Verkade - Qwak ) zij vragen of Sjaan mee mag gaan loopen naar de Lier, dat vinden wij goed.
Dagboek van Cor Sala
's Avonds half acht komen zij met Sjaan weer terug loopen, om dan na een poosje te rusten
weer naar huis terug te gaan.
10 Mei. Zaterdagavond Jannie nog een poosje te Maassluis geweest.
18 Mei. Zondagmiddag met Sjaan nog een poosje te Maassluis geweest. In Maassluis spreekt
men nergens anders over dan dat de bevolking door de Duitsche bezetting een straf is
opgelegd van f. 100.000 boete plus tot 1 Juni 's avonds na 8 uur in huis te zijn. Burgemeester
Swarts afgezet. De straf werd opgelegd doordat 13 jongelui de weermacht beleedigd en de
orde verstoord hadden.
22 Mei. Hemelvaartsdag 1941. 's Morgens ik met Sjaan en Fija naar de Kerk geweest.
's Middags komen W. Kralt en z'n vrouw ( Antje Roem ) hun zoon laten zien. Daarna zijn wij
een wandeling wezen maken van 2 uur. Toen kwamen Koos en Jan Sala uit Den Haag nog
even aan. Hoewel het weer 's morgens regenachtig was, is het na de middag heel mooi
geworden.
25 Mei. Zondagavond bij Jufr. Lievaart op visite geweest.
Juni 1941
1. Zondag. Pinksterfeest. 1ste Pinksterdag. Jannie met Fija 's middags naar Maassluis
geweest. 2de Pinksterdag 's middags v.d. Merwe met z'n vrouw en Dik op visite gehad,
gezamelijk gewandeld. Een aangenaam Pinksterfeest gehad. Beide dagen goed weer, doch
nog steeds een frissche wind.
10 Juni. Dinsdag. Gezien de slechte toestand van mijn gebit, naar de tandarts geweest. Om
te beginnen verwijderde hij 8 kiezen en tanden. ( zie 24 Juni )
12 Juni. Donderdag. Tante Dien jarig, wij niet naar Maassluis geweest. Jannie had geen tijd,
en mijn mond was nog niet beter. zie 10 Juni
14 Juni. Zaterdag. Vader jarig. 's Avonds naar Maassluis geweest om Vader te feliciteren.
Bloemen en wat lekkers meegenomen.
17 Juni. Dinsdag. Jannie 's avonds bij Dries wezen kijken, hij had erg ziek geweest.
Dagboek van Cor Sala
19 Juni. Donderdag. Mein Verkade - Qwak uit de Lier nog een poosje geweest.
22 Juni. Zondag. De radio maakte bekend, dat 's morgens vroeg Duitschland met Rusland in
oorlog gegaan waren.
24 Juni. Dinsdag. 't Vervolg gehad op 10 Juni, door de tandarts 6 kiezen en tanden getrokken.
25 Juni. Woensdag. Els een middagje geweest.
26 Juni. Donderdag. Jannie 's avonds naar Maassluis geweest.
Juli 1941
1 Juli. Dinsdag. Krijna met Dik een middag geweest.
2 Juli. Woensdag. Daar Arend na zijn ongeval, zie 10 Juni, nog niet werkte, kwam hij met
Magda eens bij ons kijken.
3 Juli. Donderdag. Jannie naar Maassluis gefietst, doch moest in verband met een aan
Maassluis opgelegde straf weer direct teruggaan. De bevolking der Gemeente Maassluis had
een persoon die 9 maanden in Duitschland in arrest had geweest op zoo'n feestelijke wijze
ingehaald, dat de bezettingsmacht van meening was dit geval te moeten straffen. De straf
bestond hierin dat de bevolking 's avonds na 8 uur binnenshuis moest zijn, voor onbepaalde
tijd. Tevens werden de volgende dag # 20 personen in arrest gesteld o.a. Ds. Rietberg,
Kloots, Bosman, Oud-burgemeester Swarts, Joh. v. Velden, G. Warnaar e.a ( zie ook 18 Mei
1941 )
6 Juli. Zondag. Daar morgen Moeder Neel jarig is, 's middags met Jannie en Krijna naar
Maassluis geweest. Voor Moeder Neel een kop en schotel gekocht.
11 Juli. Vrijdag. Tegen de avond met Sjaan en Jannie op de fiets naar 't 's-Gravenzandsche
strand geweest.
12 Juli. Zondag. Jannie met Fija naar 't strand geweest.
14 Juli. Maandag. Met Jannie en Krijna naar 't strand geweest.
16 Juli. Woensdag. Jannie met Sjaan naar 't strand geweest.
17 Juli. Donderdag. Aai v. Dijk met Els en Adriaan een middag geweest. 's Avonds Jannie met
Dien nog naar zee geweest.
19 Juli. Zaterdag. Jannie met Fija 's avonds naar Maassluis geweest.
20 Juli. Zondag. 's Morgens komen Adriaan en Frans Sala uit Den Haag en b ;lijven tot 's
avonds half zeven, daarna komt v.d. Bos nog op visite.
Dagboek van Cor Sala
22 Juli. Dinsdag. Daar Ds. G. Heynen voor een beroep naar Scheveningen heeft bedankt,
wordt er in de zaal van de Chr. Bewaarschool een feest of begroetingsavond gehouden. ( zie
13 Juli 1942 ) een buitengewoon mooie avond geweest.
23 Juli. Woensdag. Jannie met Dien naar 't strand geweest. ( 's avonds )
25 Juli. Vrijdag. M. 't Hart z'n vrouw jarig, 's avonds op visite geweest.
27 Juli. Zondag. 's Avonds bij W. Doorduin op visite geweest.
Augustus 1941
3 Augustus. Zondag. Zondagmorgen met Sjaan en Jannie naar Maassluis gegaan, daar
gekerkt bij Ds. Dronkert. ( voorheen hulppredikant te Naaldwijk ) 1 uur waren we weer thuis.
7 Augustus. Donderdag. Met M. Staalduinen naar de Centr. Diaconale Conferentie geweest,
gehouden in de Oosterkerk te Utrecht.
9 Augustus. Zaterdag. Jan Sala Jzn. uit Den Haag bij ons gekomen om tot Woensdagmorgen
te logeeren.
11 Augustus. Adriaan 1 jaar.
14 Augustus. Donderdag. Jannie met de kinderen naar Maassluis gewandeld. Jannie met
Jannie, Krijna en Adriaan bij haar Ouders geslapen en Sjaan en Fija bij mijn Ouders. Daar zijn
ze allen gebleven tot Zaterdag 16 Aug. Toen is Jannie met de kinderen weer naar Naaldwijk
gewandeld, met uitzondering van Sjaan, die bleef nog een paar dagen bij Opoe Sluyter.
Dagboek van Cor Sala
20 Augustus. Woensdag.'s Avonds naar Maassluis geweest. Even bij Marie van Arend
geweest, ( zie 31 Aug. ) die zeer ernstig ziek is. Toen Mijnie wezen feliciteeren daar zij jarig
was. Tenslotte Sjaantje bij Opoe Sluyter wezen halen om weer samen naar Naaldwijk te
gaan. In Maassluis hadden wij een lekke band, deze eerst laten repareeren, omstreeks 10
uur waren wij weer in Naaldwijk. ( P.S. Sjaantje is de vorige dag met Krijna en Els en eenige
nichtjes naar de Dierentuin in Rotterdam geweest. )
25 Augustus. Maandag. Dries naar 't ziekenhuis in Rotterdam om een neusoperatie te
ondergaan.
Augustus. Broertje kan zitten, doch waagt het nog niet om zelf te gaan zitten.
Augustus 1941 Gereformeerde Kerk van Maassluis stelde een 2tal, Ds. Dercksen van
Maastricht en Ds. Dronkert van Woubrugge. ( zie 3 Aug. 1941 )
31 Augustus. Zondag. Marie Sluyter, Arenddochter op bijna 18 jarige leeftijd overleden. zie
20 Aug. 1941. Jannie naar Maassluis geweest. Dries was nog in't ziekenhuis. zie 25 Aug.
September 1941
1 September. Maandag. Krijna viert haar 4de verjaardag.
3 September. Woensdag. Jannie en ik naar de begrafenis van Marie Sluyter. ( zie 31 Aug. '41)
Dien v.d. Mark bij ons opgepast. Ook dien dag Cees Kap met Mien en Gidi in Maassluis nog
ontmoet.
9 September. Jannie viert haar 30ste verjaardag. 's Middags komen Pleun met Magda, Els
met Adri, Siem en Co met Adri, Henk en jufr. M. 't Hart. 's Avonds komen Dries, Dien, de baas
met de jufr. Dien bij ons geslapen. Jannie had een goede en prettige verjaardag, van Dries en
Els kreeg zij f 1,=, van de baas en jufr. v. Dijk een prachtige fruitmand. Van andere nog eenige
versnaperingen.
13 September. Zaterdag. Mijn kunstgebit is af. ( zie 10 en 24 Juni ) De Gemeente Naaldwijk
wordt straf opgelegd, gedurende 8 dagen 's avonds 8 uur binnen, omdat te Honselersdijk
huizen van N.S.B.ers zijn beklad.
14 - 24 Sepember. Broertje erg de griep, daarna ook Fija de griep en tenslotte Jannie zelf ook
grieperig. Gelukkig is de ziekte niet van ernstige aard en knappen de patiënten na verloop
van eenige dagen weer op.
28 September. Zondag. 's Avonds bij v. Mastricht op visite geweest.
29 September. Maandag. 's Avonds huisbezoek gehad van de brs. Vreugdenhil en v. Loenen.
October 1941
1 Woensdag. 's Avonds Jannie nog naar Maassluis gefietst.
Dagboek van Cor Sala
4 Zaterdag. Koos jarig.
5 Zondag. Zondagmiddag met Fija op de fiets naar Koos en Henk in Den Haag geweest.
12 Zondag. Zondagavond bij Ds. Koole op visite geweest.
16 Donderdag. Fija 7 jaar. 's Middags wel met 10 meisjes bij haar gespeeld, veel cadeautjes
gehad.
26 Zondag. 's Middags komt Dien en blijft tot Maandagmorgen. 's Avonds bij Jacob
Kuyvenhoven op visite geweest.
28 Dinsdag. Bij Dries en Mijnie een zoon geboren. Johannes.
30 Donderdag. Ik viert mijn 32ste verjaardag. 's Avonds komen nog W. Doorduin met z'n
vrouw. De baas, jufr en Corrie.
November 1941
2 November. Zondag. Te Maassluis preekt Ds. Derkse zijn intré. 's Middags met Sjaan op
visite geweest bij Dries en Mijnie, in verband met de geboorte van hun zoon.
6 November. Donderdag. Sjaantje viert haar 8ste verjaardag. Zij krijgt een Kerkboekje en een
paar handschoenen en nog van eenige kinderen wat cadeautjes. Dien is ook heel de middag
bij ons.
11 November. Dinsdag. Jannie met kleine Jannie naar Maassluis geweest, bij Dries en Mijnie
geweest.
16 November. Zondag. In de ZuiderKerk te Maassluis, de zoon van Dries en Mijnie gedoopt.
Ik met Fija 's middags daar ter kerk geweest.
19 November. Woensdag. Vanaf deze datum zal er voorloopig Woensdag en Vrijdag geen
brood worden bezorgd. Een uitvloeisel van de brood distributie.
19 November. Woensdag. 's Middags had ik vrij, toen is Jannie met Krijna naar Maassluis
geweest en Dries wezen feliciteeren.
December 1941
3 December. Woensdag. Jannie 's middags naar Maassluis geweest, eenige dingentjes voor
de ouwelui meegenomen.
5 December. Vrijdag. St. Nicolaasdag, nog nooit zoo'n slappe dag gehad wat het
bakkerijwerk betreft. Toch was het voor ons nog zoo'n slechte dag niet, voor alle kinderen
was er speelgoed en suikergoed in de schoen, voor Jannie een boek en voor mij een bedrag
met bijschrift. Goed voor een nieuwe hoed.
Dagboek van Cor Sala
7 December. Zondag. Bij de vele volken welke
elkaar alreeds bevechten voegen zich Amerika,
Japan, en slepen tevens in den oorlog Ned. Indië.
8 December. Maandag. Jannie viert 6de
verjaardag. Zij krijgt een eetlepel, een schortje en
heeft een gelukkige dag.
12 December. Wij ontvingen bericht dat bij Cees
en Mein op 10 Dec. een zoon is geboren, Frank.
10 - 20 December. Sjaantje heeft de bof en moet
in huis blijven.
13 - 21 December. Jannie heeft de bof.
25 December. Kerstfeest. Woensdagmiddag
komen Vader en Moeder Sala, om de Kerstdagen
bij ons door te brengen. Donderdag 1e Kerstdag,
koud en ruw weer, maar in huis was 't gezellig.
Vrijdag 's middags met uitzondering van broertje
naar 't Kerstfeest van de Zondagschool geweest. 't
Waren aangename feestdagen.
27 December. Zaterdag. Vader en Moeder Sala weer naar Maassluis gegaan. Ook Fija heeft
de bof.
28 December. Zondag ook Krijna heeft de bof.
1941 en wat er alzoo gebeurde.
17 Januari. Broertje Adriaan moet naar 't ziekenhuis.
20 Januari. Jannie wil met de kinderen naar Opoe's verjaardag, door slechte autobusverbinding haalt zij 't niet verder dan Westerlee.. Door deze mislukte reis allen ziek van
verkoudheid geworden.
15 - 16 Februari. Op broertje na, allen een nachtje in Maassluis geweest.
7 April. Broertje weer uit 't ziekenhuis. ( zie 17 Jan. )
21 April. Ds. Akkerhuis overleden.
22 Juni. Een nieuwe fase in de oorlog. Duitschland
tegen Rusland.
Dagboek van Cor Sala
20 Juli. Ds. G. Meynen voor het beroep naar Scheveningen bedankt.
7 Augustus. M. Staalduinen en ik naar de Centr. Diaconale Conferentie te Utrecht.
14 -16 Augustus. Jannie maakt met de kinderen de reis te voet naar Maassluis en terug.
25 Augustus. Dries ondergaat een neusoperatie.
31 Augustus. Marie Sluyter Adh op 18 jarige leeftijd overleden.
13 September. De Gemeente Naaldwijk krijgt straf.
28 October. Bij Dries en Mijnie een zoon geboren.
2 November. Ds. Derksen preekt z'n intré te Maassluis. ( vac. Ds. Akkerhuis )
7 December. Amerika, Ned. Indië, Japan e.a. worden in de oorlog betrokken.
10 December. Bij C. Kap een zoon geboren.
December: Sjaan, Jannie, Fija en Krijna hebben de bof.
25 - 26 Dec. Kerstfeest. Vader en Moeder Sala de Kerstdagen bij ons doorgebracht.
31 Dec. Einde 1941.
Kort Overzicht 1941.
Voor ons gezin een rustig jaar, zonder ernstige gebeurtenissen. In ons familieleven een
zwaar verlies voor Arend. In onze Kerk een rijke Evangelie verkondiging. Voor de Christelijke
organisaties een droevig jaar. Christelijke politieke partijen, Christelijke Radiover. Christelijke
vakorganisaties, Christelijke pers en Kerkelijke pers verboden en afgeschaft. Voor ons land
een moeilijk jaar, ook de voedsel voorziening wordt hoe langer hoe moeilijker, terwijl de
prijzen van vele artikelen zeer hoog worden.
1942
Januari 1942
1. Donderdag. 's Morgens bij Ds. Koole gekerkt en geluisterd naar Rom: 8. "Zoo God voor ons
is, wie zal tegen ons zijn". 's Middags Jannie met Jannie op de fiets naar Maassluis. 's Avonds
nog een uurtje bij de baas geweest.
2. Vrijdag. 's Avonds naar Maassluis geweest.
4. Zondag. 's Middags v.d. Merwe nog even geweest. 's Avonds bij M. 't Hart geweest.
Dagboek van Cor Sala
18. Zondag. 's Avonds bij Ds. Meynen op bezoek geweest.
20. Dinsdag. Moeder Sluyter 74 jaar. Dien dag niet naar Maassluis geweest.
21. Maar Woensdagmiddag, toen had ik vrij en kon Jannie rustig een middag naar huis. Daar
het buitengewoon koud was is zij met de bus gegaan.
Februari 1942
2. Maandag. Even bij Fop Koppenol geweest omdat hij jarig was.
11. Woensdag. Dien v.d. Mark van 's middags tot de andere morgen bij ons geweest.
Half februari. De kinderen zijn allen een beetje mankerende. Sjaan en Fija zijn al eenige
dagen niet naar school geweest. Zeker ook al een gevolg van de strenge winter. We zullen de
dokter maar eens laten komen.
De kinderen na een jaar weer eens laten wegen.
1939
1940
1941
1942
Sjaan
43 p
50 p 4 ons
54 p 1 ons
56 p
Fija
36 p 2 ons
44 p 1 ons
47 p 2 ons
50 p 4 ons
Jannie
33 p 4 ons
38 p 2 ons
38 p 2 ons
45 p 2 ons
Krijna
23 p 3 ons
30 p 4 ons
33 p
37 p 1 ons
Mama
131 p 1 ons
145 p 4 ons
131 p 2 ons
133 pond
24. Dinsdagavond nog even naar Maassluis geweest.
27. Vrijdag. Nog steeds is het winter en de vorst houdt nog steeds aan. De oudelui Sluyter
zitten zonder kolen. Daarom breng ik een zak kolen naar hun toe.
Maart 1942
1 Maart. De Westlandsche stoomtram die sedert 1931 buiten gebruik was gesteld voor
passagiersvervoer, wordt nu wegens schaarste aan autobusmateriaal weer in dienst gesteld.
2. Jannie op wezen geven als leerling van de Chr. School.
3. Dien 's middags geweest, toen een mud coces bij een tuinder gekocht en elk een half mud
op de fiets genomen en naar Maassluis gebracht.
4. Jannie naar de tandarts geweest, zij kreeg achter haar tanden nog een tand, deze heeft de
tandarts getrokken. Dien komt en 's avonds gaan we met z'n drieën naar de uitvoering van
het Chr. Mannenkoor. Een ware kunstavond geweest.
Dagboek van Cor Sala
6. De winter houdt nog steeds aan, vandaag is het weer heel erg koud. 6 Maart 's avonds 7
uur 10 graden vorst.
8. Broertje waagt het de eerste stapjes te loopen.
10 Maart 1942. De couranten geven het bericht door, dat Nederlands - Indië heeft
gecapituleert. zie 7 Dec. 1941. Japan heeft nu de Filippijnen ( gedeeltelijk ), Singapore
Malakka em Nederlands - Indië bezet. Binnen 9 dagen heeft Japan het groote eiland Java
overwonnen, hoewel het Ned. Indische leger met leeuwenmoed gevochten had.
11. Bidstond voor 't gewas en andere arbeid. Voorganger Ds. J.L. Koole. Jesaja 28: 23 - 29 tot
tekst.
15. Vader Sluyter jarig. Jannie met Krijna naar Maassluis gefietst. 's Avonds beide bij C. v.
Geest op visite geweest.
16. Bij M. 't Hart vrij plotseling een kindje van 14 maanden overleden.
19. Of het een slechte tijd is. 's Middags komen Aai v. Dijk en Siem Sluyter, zij probeeren of
zij niet hier of daar wat aardappelen kunnen koopen. Want in Maassluis zijn ze niet te koop,
nog met bon, nog zonder bon. Dien kom t 's middags nog vragen of er niet wat brood over is.
Van Henk kreeg ik een brief of ik niet wat kolen bij een tuinder kan koopen en naar hem wil
opsturen. Dien vertelt dat Aai Sluyter gister naar Leiden naar 't ziekenhuis is gegaan.
23. Aai Sluyter weer uit het ziekenhuis ontslagen, ( zie 19 Maart ) de operatie naar het
schijnt goed verloopen. 't Werk van Sjaan en Fija op school wezen bezichtigen.
25 + 26. Dien bij ons helpen schoonmaken, 2 kleine zwarte konijntjes gekocht voor 2,50 de 2.
31. Sjaan en Fija verhoogt. Paasch-wijdings-ure uitgaande van de Evangelisatie Commissie in
de Chr. Bewaarschool.
April 1942
1. Ook Jannie gaat naar school.
3. Goede Vrijdag.
6 - 7 April. Paasfeest. 1ste Paasdag 's avonds bij M 't Hart geweest. 2de 's Middags met Sjaan
een poosje in Maassluis geweest, v.d. Merwe 's avonds bij ons gegeten. Beb v. Loenen wezen
feliciteeren met haar verloving. ( namens de Zondagschool ) Fop Koppenol op visite gehad.
9 April. Naar de spaarbank geweest.
Sjaan
1941
rente
f. 17,24
41
Dagboek van Cor Sala
ingelegd
Totaal
0,90
f. 18,55
Fija
f. 13,66
32
0,91
f. 14,89
Jannie
f. 10,91
25
0,80
f. 11,96
Krijna
f. 5,97
12
0,86
f. 6,95
Adriaan
f. 2,58
5
0,68
f. 3,31
f. 50,36
1,15
4,15
f. 55,66
Distributie 1942
Vorig jaar April schreef ik een overzicht van de distributie, nu doe ik het ter vergelijking
weer.
Brood, per week 18 ons. Vorig jaar 20 ons.
Melk, nu alleen kinderen tot 14 jaar 1¾ liter. Vorig jaar iedereen.
Vleesch - Boter - Vet. ( staat niets achter vermeld )
Thee, Koffie, zijn er niet meer, alleen koffie surrogaat ½ p.p.p. 4 weken.
Rijst, slechts alleen voor kinderen beneden 3 jaar.
Gort of Gortmout, ½ p.p.p. per maand.
Vermicelli of maizena, 1 ons per maand p.p.
Havermout, is er niet meer. ( tijdelijk niet )
Eieren zijn er niet meer.
Kaas, 1 ons per week p.p. evenals vorig jaar.
Suiker, 1 Kg per 4 weken evenals vorig jaar.
Aardappelen, evenals vorig jaar.
Peulvruchten, ½ p per bon, vorig jaar 1 pond.
Zeep, Slechts alleen zeeppoeder, zeer slecht te krijgen en laag vetgehalte.
Niet meer verkrijgbaar. ( een kleine greep ): soda, kop en schotels, alle soorten borstels,
pannen, kousen, elastiek, klompen, drop, pepermunt, chocolade reepen en bonbons etc.
Nieuwe bonnen, √am 1p 4 weken.
Ontvette cacaopoeder voor kinderen 2 ons 4 weken.
Op speciale vergunning: schoenen, Costuums, Mantels, vitrages, Jassen enz.
Dagboek van Cor Sala
13 April. Zondagmiddag M 't Hart en z'n gezin op visite en 's avonds W. Doorduin en z'n
vrouw.
17 April. Donderdag. Bij v. oosten te Maassluis een nieuw heeren costuum gekocht f. 34,75.
23 April. Jannie met broertje op de fiets naar Maassluis geweest. Dien deze dag bij ons
opgepast.
Mei 1942
4 Mei. Fop Koppenol z'n ouders wezen feliciteren met hun gouden huwelijksfeest.
10 Mei. Droevige gedenkdag aan het uitbreken van de oorlog 10 Mei 1940.
12 Mei. Met Fija op de fiets nog even naar Maassluis geweest.
14 Mei. Hemelvaartsdag. 's Middags bij Wim Doorduin de bakfiets geleend, daar Sjaan, Fija,
Jannie en Krijna ingezet en zoo naar Maassluis gefietst, terwijl Jannie met broertje op de
fiets ging. Toen wij tegen de avond terug gingen wilde Fija van Dries en Mijnie ook met de
bakfiets mee, zoodoende hadden wij op de terugreis nog een passagier. 's Avonds komen
Dries en mijnie nog even kijken. zie 20 Mei.
P.S. 12 Mei. Jannie met broertje bij de oogarts geweest. Jannie zal 's avonds een bril moeten
dragen, bij fijn werk enz. En broertje zal ook een bril ( letje ) moeten dragen, maar dan altijd
ophouden. Broertje gewogen 27 pond.
20 Mei. Woensdag. Mijnie komt Fija weer halen, zie 14 Mei. Broertje draagt voor 't eerst zijn
brilletje. zie 11 April 1943.
24 - 25 Mei. Pinksterfeest. De feestdagen geen mooi weer geweest, veel wind, vaak zwaar
bewolkt en frisch. Geen visite gehad en niet op visite geweest.
27 Mei. 's Middags nog met Jannie op de fiets naar Maassluis geweest. 's Avonds klopte M. 't
Hart ons uit bed om te vertellen dat zijn 5de dochter geboren werd.
Juni 1942
3. Woensdag. Jannie een avondje naar Maassluis.
12. Vrijdag. Dien v.d. Mark jarig. 's avonds nog even naar haar toegeweest.
14. Zondag. Vader jarig. Met Sjaan en Krijna op de fiets naar Maassluis geweest.
18. Jannie 's avonds naar Maassluis gefietst.
20, 21, 22. Zaterdagmiddag komt Jufr. v.d. Merwe ( zie mobilisatie 1939 1 Oct. '39 ) met haar
zoon Dik ( uit Vlaardingen ) om tot Maandagmorgen bij ons te blijven. Wij hadden ze
uitgenoodigd omdat haar man sinds eenige weken in Duitschland is te werk gesteld.
Dagboek van Cor Sala
Zondagmiddag komen Frans en Adri Sala uit De Haag nog een poosje en daarna komt Koos jr.
ook nog. Zondagavond Jufr. v.d. Merwe, Dik, Jannie en ik op visite geweest bij J.
Kuyvenhoven. Hooge Geest 19.
22 Juni. Maandag. Sjaan, Fija en Jannie ingeënt tegen dyfterie. Het aardappelrantsoen wordt
van 2½ Kg vermindert tot 1 Kg p.p. per week. Vanuit de omliggende steden komen
duizenden menschen naar 't Westland om zoo mogelijk bij de tuinder aardappelen te
koopen. De eerste dagen schijnt dat goed te gaan, doch na Woensdag worden op alle wegen
marrechesche gezet omdat te voorkomen. Is er in de steden reeds hongersnood?
28 Juni. Zondag. Visite gehad, Jan en Adrian Sala uit Den Haag. 's Middags komt Mien
Verkade - Qwak uit de Lier.
Juni. Ds. Meynen en Dr. Ridderbos van Exloërmond op tweetal te Amsterdam West. Ds.
Meynen beroepen. zie 13 Juli. Ds. Koole en Dr. Ridderbos van Rotterdam op tweetal te
Utrecht. Ds. Koole niet beroepen. Ds. Koole en Dr. Ridderbos van Rotterdam op tweetal te
Hiversum. Ds. Koole niet beroepen.
Juli 1942
1 Juli. Mooi weer en van de gelegenheid gebruik gemaakt en 's avonds langs de Rijksweg 20A
zitten picnikken.
2 Juli. Ds. Meynen wezen feliciteeren met z'n beroep.
3 Juli. Vrijdag. 's Middags met Sjaan op de fiets naar Vlaardingen geweest en daar Jufr. v.d.
Merwe opgezocht, ( zie Juni ) 4 uur gingen wij weg en 9.15 uur waren wij terug.
4 Juli. Zaterdag. Jannie met Krijna naar Maassluis geweest. Klaas en Marie uit Hengelo waren
eenige dagen over.
7 Juli. Moeder Sala jarig. Met Fija naar Maassluis geweest om te feliciteeren.
9 Juli. Donderdag. Prof. Schilder en Ds. de Boeft spreken in de Noorderkerk te Maassluis. M
't Hart en ik gaan ook luisteren.
13 Juli. Maandag. Ds. Meynen neemt het beroep naar Amsterdam West aan. zie Juni.
20 Juli. Door schier heel ons land heeft er, vanwege de bezette overheid, vordering van
heerenrijwielen plaats. Duizende menschen raken hierdoor een rijwiel kwijt.
24 Juli. Bij Ds. Meynen zijn 2de zoon geboren.
26 Juli. Zondag. M 't hart z'n vrouw jarig, ( zaterdag ) wezen feliciteeren.
30 Juli. Donderdag. Jannie 's avonds naar Maassluis gegaan om met Dien een orgelconcert in
de Groote Kerk door W. Oranje bij te wonen.
Dagboek van Cor Sala
31 Juli. Vrijdag. Met Sjaan en Krijna op de fiets naar Den Haag gewwest om eens bij Henk en
Koos te kijken.
De Gereformeerde J.V. - M.V. en K.V. op last van de bezettende macht ontbonden.
Augustus 1942
4 Augustus. Dinsdag. Siem en Co met Adri en een zusje Co een middagje geweest.
5 Augustus Woensdag. Met z'n vieren, Jannie, ik, Sjaan en Fija een dag uitgeweest naar Den
Haag. 's Morgens 9 uur met de tram afgereisd tot Loosduinen en geloopen tot het eindpunt
van lijn 5, ( Appelstraat )toen met de H.T.M. tot de dierentuin. De dierentuin bezichtigd, in
de speeltuin geweest, Sjaan en Fija ezeltje gereden. Daarna nog museum em panorama
Mesdag bezocht. Toen weer naar huis gegaan, 's avonds 6 uur weer thuis. Een fijn dagje
geweest. Tante Dien deze dag op de overige kinderen gepast.
8. Zaterdag. Jannie met Krijna naar Maassluis geweest, gelijk Henk v. Driel wezen feliciteeren
met z'n verjaardag.
10. Maandag. Jannie en ik 's avonds Sjaan, Fija en Jannie naar Oom Dries en tante Mijnie
gebracht om tot Vrijdag daar te logeeren.
11. Dinsdag. Adriaan 2 jaar.
12. Woensdag. Jannie en ik met Krijna en broertje met de fiets naar Vlaardingen bij Jufr. v.d.
Merwe op visite geweest. 's Middags # 3 uur gingen wij van huis en 's avonds # half negen
weer thuis. Op de terugreis nog bij Opoe Sluyter aangeweest
13. Donderdag. Aai Sluyter 's morgens bij ons gekomen om tot Vrijdagmiddag bij ons te
blijven.
14. Vrijdag. Aai 's avonds weer weggegaan, daarna zijn wij naar Maassluis gefietst en Sjaan,
Fija en Jannie weer bij tante Mijnie gehaald. zie 10 Aug.
20. Donderdag. Mijnie jarig. Jannie haar wezen feliciteeren.
21. Vrijdag. 's Middags met z'n allen in het Staalduinse bosch geweest. Een fijne middag
gehad.
23. Zondag. Koos Sala uit Den Haag met een vriend Zondag bij ons geweest.
26. Woensdag. Bericht ontvangen dat Arend z'n gezin is vermeerderd met een zoon, Arend.
's Avonds Jannie en ik de 3 grootste kinderen bij Opoe Sluyter gebracht om daar enkele
dagen te logeeren.
27. Donderdag.'s Morgens komt Dries v.d. Mark en neemt Krijna op de fiets en Jannie
broertje en zoo naar Maassluis. 's Avonds ben ik ook naar Maassluis gegaan en toen met
Dagboek van Cor Sala
Jannie met broertje en ik met Krijna weer naar huis, onderweg liep mijn band leeg, nogal
stagnatie.
28. Vrijdag's Avonds zouden Jannie en ik de kinderen gaan halen, maar ik was, waarschijnlijk
door te warmte, heelemaal niet fiks, en mijn fiets was niet te repareeren. Toen is Jannie
alleen gegaan om vast één te halen en af te spreken dat de anderen morgen maar bij de bus
moeten gebracht worden.
29. Zaterdag. Sjaan en Fija komen weer thuis, zie voorgaande. Deze dag wel straatwerk
gedaan maar ik voelde mij ziek.
30. Zondag. Heel den dag het bed gehouden.
31. Maandag. De dokter komt er aan te pas, door het heete weer is het binnenwerk in de
war. ( Zaterdag 6 September voor 't eerst weer gaan werken. )
September 1942
1. Dinsdag.Krijna 5 jaar. de kinderen na een maand vacantie weer naar school. 's Morgens
komen Cees Kap, Mien en Gidi om deze dag bij ons op visite te blijven
3. Donderdag. Ook Krijna is een beetje ziek.
5. Zaterdag. Weer begonnen met straatwerk, zie 29 Aug. en vervolgens. 's Avonds Jannie
met Jannie naar Maassluis en bij Arend en Pleun op kraamvisite. ( zie 26 Aug. '42 ) Jannie
heeft het slechte nieuws opgedaan dat Aai Woensdag a.s. naar Duitsland moet.
9. Woensdag. Mama jarig. een feestdag voor ons en de kinderen.'s Middags komen Mijnie
met de 2 kinderen en Dien. Jannie krijgt ook verschillende cadeau's. Een fotovergrooting,
een bros, een halsketting, 2 x f. 1,00, Druiven, pruimen, bloemen, ontbijtkoekje. 's Avonds
komen de baas, de jufr., Corrie en M. 't Hart met z'n vrouw. Woensdag 's middags nog even
naar Maassluis gegaan om Aai nog te groeten, hedenavond half negen zal Aai op de trein
gaan om in Duitsland te gaan werken.
11 September. Ook broertje is een beetje ziek.
13 September. Zondag. Met Sjaan naar Maassluis gegaan en in de ZuiderKerk getuige
geweest van de doop van Arend Sluyter zijn zoon Arend.
17 September. Op de verjaardag van jufr. v. Dijk geweest.
October 1942
2. Vrijdag. Met Fija naar Maassluis geweest. Bij tante Els geweest, bij Opoe Sluyter, bij Opoe
Sala en bij tante Mijnie.
4. Zondag. Koos Sala jr. met een vriend een dagje geweest.
Dagboek van Cor Sala
7. Woensdag. Met J. v.d. Berg ( medediaken ) naar Leiden geweest en daar iemand bezocht
die vanwege de diakonie aldaar word verzorgd.
8. Donderdag. Jannie neemt zich voor een nieuw
gebit aan te schaffen. In verband met een te
verwachten baby zal de tandarts een klein aantal
kiezen en tanden tegelijk verwijderen. Vandaag zijn
de eerste drie tanden getrokken.
11. Zondag. Daar Henk en Koos reeds jarig geweest
waren, ben ik met Jannie jr. zondagmiddag naar
Den Haag gefietst en bij Henk en Koos geweest.
9 - 14. Sjaantje voelt zich ziek, wat er eigenlijk aan
mankeert weten wij niet. Gelukkig gaat zij vanaf de
14 aardig vooruit.
16. Fija 8 jaar. Wat een feest, ongeveer 14 kinderen
komen spelen. Van ons krijgt zij een taschje en een
Bijbeltje en van enkele kinderen ook nog een
aardigheidje.
18. Ds. G. Meynen preekt afscheid, ( intrede te
Naaldwijk 31 Juli 1938 ) met als tekst 1 Filipp. 1:27
19. Maandag. Ds. J.L. Koole ontvangt een beroep
van Leeuwarden.
20. Dinsdag. Jannie met broertje een daagje naar Maassluis geweest, Dien bij ons geweest.
V.d. Merwe met z'n vrouw nog aangeweest, hij had nu 4½ maand in Duitschland gewerkt en
was nu eenige dagen met verlof over.
27. Dinsdag. De Gereformeerde Kerk van Naaldwijk beroept zonder een tal te maken Ds. van
Arkel van Diever. ( in de vacature van Ds. G. Meynen. )
29. Donderdag. Weer benoemd tot secretaris van de Zondagschool.
30. Vrijdag. Jarig. Een prettige verjaardag. Wegens ongunstig weer en fietsbandennood geen
familiebezoek. Ik krijg een fijn overhemd, een das en een bullendoos.
November 1942
Tot en met 10 November was de tekst in de kopie van het dagboek links van de pagina niet
mee gekopieerd . Hierdoor geen dag en datumaanduiding en er ontbreken een aantal
woorden, zodat ik moet gissen.
Dagboek van Cor Sala
1 t/m 10 November.
Dankstond voor 't gewas, Jannie naar de Kerk geweest. In deze dienst maakt Ds. Koole
bekend dat hij voor het beroep van de Kerk van Leeuwarden heeft bedankt. ( zie 19 Oct.'42 )
Jannie voor 't laatst naar de tandarts om tanden te laten trekken. ( zie 8 Oct. ) Sjaantje viert
haar 9de verjaardag. Vele cadeautjes ontvangt zij, en vele vriendinnetjes komen spelen.
Ds. van Arkel van Diever komt ter kennismaking in Naaldwijk. ( zie 27 Oct.'42 ) Jannie naar 'tziekenhuis Westeinde te Den Haag in verband met een te verwachte baby, doch hetwelk niet
goed schijnt te gaan, zoo men dat noemt een miskraam. De dokter komt bij ons in huis.
Gelijk met de ziekenwagen waarmee Jannie is weggebracht ga ik weer mee naar Naaldwijk
terug, 's Avonds zeg ik het even bij Ds. Koole.
Dinsdagmiddag daar er geen telefoonverbinding mogelijk is weet ik nog heelemaal niet hoe
Jannie het in 't ziekenhuis maakt. Daar komt Ds. Koole van Den Haag en die verteld dat
Jannie Maandagavond nog is geholpen en dat zij het uitstekend maakt.
11. Woensdag. Woensdagavond bij Jannie op bezoek geweest, 't ging alles wondergoed.
Nadien nog bij Koos en Henk geweest. Sien zal Donderdag en Vrijdagmiddag op bezoek gaan.
13. Vrijdag. Vrijdagavond Jannie in 't ziekenhuis opgezocht, na afloop nog bij Henk en Koos
geweest.
14. Zaterdag en 15. Zondag. Dien gaat tot Zondagavond naar Maassluis. Zoodoende ben ik
vandaag alleen met de kinderen. Gelukkig vind ik nog gelegenheid om met Fija en Jannie 'smorgens naar de Kerk te gaan. Deze dag Jannie zeer gemist.
16. Maandag. Maandagavond naar Jannie geweest en gelijk bij Koos en Henk.
17. Dinsdag. Dinsdagmorgen 10 uur mag Jannie het ziekenhuis verlaten. Fransien gaat haar
afhalen en komt gelijk mee naar Naaldwijk en blijft deze dag bij ons.
18. Woensdag. 's Avonds gaat Dien weer naar huis terug, wij spreken af dat zij Maandag nog
komt wasschen.
Zaterdag 14 Nov. zie ik C. v. Geest in dorp hij vraagt naar Jannie, en zoo pratende weg zegt
hij dat als Jannie weer thuis is wij voorlopig elke dag een liter melk bij hem mogen halen,
natuurlijk wordt dat aanbod dankbaar aanvaart. en vanaf Dinsdagavond haal ik bij Cees melk
18 - 28 Nov. Heel het dorp in opschudding omdat bijna alle bewoners van de Groeneweg Opstalweg - Poel en Hooge Geest uit hun huize moeten, en hun tuin waarschijnlijk ten offer
moet worden gegeven voor verdedigingswerken. Om alle menschen onderdak te kunnen
verschaffen moeten vele menschen bij elkaar in gaan wonen.
Dagboek van Cor Sala
20 Nov. Ds. J.L. Koole krijgt een bijzonder beroep van de Geref. Kerk van Delft, om te
arbeiden onder studenten en afgestudeerde.
22 Nov. Zondag. Afgekondigd wordt dat Ds. van Arkel het beroep naar Naaldwijk heeft
aangenomen. zie 27 Oct.
29 Nov. Zondag. Afgekondigd wordt dat Ds. J.L. Koole het beroep als studentenpredikant
heeft aangenomen. Broertje brand zijn armpje met heet water.
December 1942
5 Dec. Zaterdag. St. Nicolaas. In de bakkerij totaal geen extra werk. Toch was er voor
eenieder nog een verrassing in de schoen.
8 Dec. Dinsdag. Jannie 7 jaar. Zij krijgt een Psalm-Bijbeltje en nog eenige andere cadeautjes.
16 Dec. Het personeel van de Zondagschool met vrouw en verloofde op receptie geweest bij
C. v.d. Meer ter gelegenheid van zijn 25 jarige echtvereeniging. Een prachtavond gehad.
23 Dec. Een zeldzaam geval. 's Avonds word er een couvert in de gang gegooit, in de couvert
bevindt zich een rijksdaalder en een briefje met opschrift: "Doelbewust voor uw
persoonlijk".
25. Vrijdag. Kerstfeest 1942. 3 vrije dagen aan elkaar. Mistig koud weer. Maar gezellige
dagen geweest. 1ste Kerstdag 's avonds bij H. Otto op visite geweest. 2de Kerstdag met z'n
allen naar 't Kerstfeest van de Zondagschool geweest. En daarna hadden we weer fijn
Zondag.
30 Dec. Woensdag. Fija en Jannie met de autobus naar Maassluis gegaan om enkele dagen
bij Opoe en tante Mijnie te logeeren.
31 Dec. Oudejaarsdag. Jannie 's middags en ik met Sjaan 's avonds naar de Kerk geweest.
Deze dag hagel - sneeuw en regenbuien. Een somber jaar spoede ten einde.
Wat 1942 ons bracht
Januari. Hevig koud weer en slecht begaanbare wegen door veel sneeuw.
Maart. 6. De termometer geeft nog 6 graden vorst aan. 10. Ons Indië verloren gegaan. 16. Bij
M 't Hart een dochtertje overleden. 18 - 23. Aai Sluyter in 't ziekenhuis geweest.
April. 1. Jannie gaat naar school.
Mei. 20. Broertje Adriaan draagt een bril. 27. M. 't Hart z'n 5de dochter geboren.
Juni. Aardappelenrees in 't Westland.
Juli. Rijwielen vordering. Geref. Jeugdvereenigingen ontbonden.
Dagboek van Cor Sala
Augustus. 5. Jannie en ik met Sjaan en Fija een dag naar Den Haag geweest. 10. Sjaan, Fija en
Jannie bij Oom Dries uit logeeren. 13. Aai Sluyter bij ons gelogeerd. 26. Bij Arend een zoon
geboren. 30 tot 6 Sept. ziek geweest.
September. 1. Cees Kap met vrouw en kind een daagje geweest. 9. Aai vertrekt naar
Duitschland.
October. 7. Met J. v.d. Berg in Leiden geweest. 18. Ds. G. Meynen vertrekt naar Amsterdam.
8 Oct. en 5 Nov. Jannie bij de tandarts geweest.
November. 9 -17. Jannie in 't ziekenhuis te Den Haag verpleegd. 18 -28. Ook in Naaldwijk
evacuatie, verhuizing, afbraak. 20. Ds. v. Arkel van Diever het beroep naar Naaldwijk
aangenomen. 29. Ds. J. Koole het beroep naar Delft aangenomen.
December. Alom in de lande worden kerkklokken gevorderd, eenige dagen voor Kerstfeest
worden in Naaldwijk de klokken uit de torens gehaald. Oorlogswee.
Kort overzicht.
1942. Voor ons gezin een rustig jaar. Groote zegeningen ondervonden op geestelijk en
maarschappelijk gebied. Geen ernstige ziekte.
1942. In de familie geen sterfgevallen, wel familie-uitbreiding. Aai moet in Duitschland gaan
werken. Een geregelde Kerkedienst. daarin rijk gezegend. Bij alle vereenigingen die reeds
ontbonden zijn komen dit jaar ook alle Geref. Jeugdvereenigingen. Een zware slag.
1942. Ons land onder zware druk. Zeer vele in buitenland te werk gesteld. Ernstige schaarste
van voedsel, kleeding en schoeisel. Buitengewoon hooge prijzen. Groot verlies van Ned,
Oost-Indië. De oorlogsfakkel brand hevig.
1943
Januari 1943
1 Januari. Nieuwjaarsdag. Fija en Jannie zijn bij opoe uit logeeren. Jannie en ik met de
overige kinderen naar Maassluis gefietst, een dag van buitengewoon slecht weer. 's Avonds
nog even bij de baas en bij Ds. Koole geweest, om half twaalf 's avonds gaan werken.
3 Januari. Zondag. Zondagavond visite gemaakt bij fam. de Boer.
6 Januari. Woensdag. 's Morgens komt Koos Sala jr. om eenige dagen bij ons te blijven. 'sMiddags met Fija naar Den Haag geweest en daar een bril voor haar gekocht, ook getracht
schoenen voor haar te koopen, doch ( met geld en bon ) was daar geen aankomen aan.
8 Januari. Vrijdag. Koos weer naar Den Haag gegaan. zie 6 Jan.
Dagboek van Cor Sala
10 Januari. Zondagavond op visite geweest bij oude jufr. Lievaart.
17 Januari. Zondagavond visite gemaakt bij W. Doorduin.
20 Januari. Opoe Sluyter 76 jaar. Deze dag te Naaldwijk 42ste Westl. Uniedag, de kinderen
vrij van school, 's morgens 9 uur gaan Sjaan en Fija per autobus naar Maassluis opoe
feliciteeren. Sjaan heeft een kleedje geborduurd en Fija mag een taart geven. 's Middags
gaat Jannie en 's avonds ga ik Jannie afhalen. Om 4 uur zijn Sjaan en Fija weer thuis.
21 Januari. Huisbezoek gehad van de broeders Jan Kuyvenhoven en Tinus Kuyvenhoven.
Geruchten Doen de ronde dat bij Prinses Juliana een dochter is geboren die de naam zal
dragen van Francisca Margaretha.
22 Januari. Vrijdag. Bevestiging en intré van Ds. v. Arkel. Ds. Koole trad op als bevestiger en
had tot tekst Matt. 10: 40. Ds. J.A. v. Arkel koos tot tekst van zijn intré-preek Matt 11: 2-7.
24 Januari. Oude jufr. Lievaart Zondagavond op visite gehad.
Februari 1943
1. Maandag. Jannie vandaag haar nieuwe gebit. Els jarig, 's avonds naar de verjaardag
geweest, daar hoorde ik dat opoe Sluyter nogal ziek is.
2. Dinsdag. Bij opoe geweest en 't een en ander voor haar meegenomen.
3. Woensdag. Mej. Mien v.d. Lee, bestuurslid van de Zondagschool, vrij plotseling overleden.
Jannie naar Maassluis geweest, opoe nog erg ziek.
5. Vrijdag. Nog even naar opoe wezen kijken, zij was heel erg ziek.
7. Zondag. Zondagmiddag Jannie naar Maassluis om bij opoe te gaan kijken. Midden Februari
alle op z'n beurt wat grieperig, de een iets meer de ander iets minder, doch erg fit zijn we
geen van allen.
20. Zaterdag. Weer eens in Maassluis geweest, zoo te zien gaat Moeder Sluyter langzaam
vooruit.
Na een jaar de kinderen gewogen:
1940
1941
1942
1943
Sjaan
50 p. 4 ons
54 p. 1 ons
56 p.
65 p.
Fija
44 p. 1 ons
47 p. 2 ons
50 p. 4 ons
59 p.
Jannie
38 p. 2 ons
38 p. 2 ons
45 p. 2 ons
51 p. 1 ons
Krijna
30 p. 4 ons
33 p.
37 p. 1 ons
41 p.
Dagboek van Cor Sala
Adriaan
Mama
145 p. 4 ons
131 p. 2 ons
28 p.
31 p. 2 ons
133 p.
133 p. 2 ons
24. Woensdag. Arie Sluyter Zondag met verlof uit Duitschland gekomen in verband met de
ziekte van Moeder Sluyter, komt vandaag bij ons.
26. Vrijdag. Jannie met broertje naar Maassluis geweest, 't blijft met Moeder Sluyter
vooruitgaan.
Hoe duur alles wel is: Februari voor Sjaan kregen we een schoenenbon, daarop een paar
schoenen gekocht, prijs f. 9,80. Schoenen van Sjaan December1942 bij de schoenmaker
gebracht, eind Februari kwamen zij gerepareerd weer terug. prijs f. 3,30, ondertussen waren
zij Sjaan te klein geworden.
Maart 1943
1. Maandag. Aai Sluyter weer naar Berlijn vertrokken. De omstandigheden worden van
lieverlee hoe langer hoe ongunstiger. Telkens hoort men geruchten die en die moet ook in
Duitschland gaan werken. Vandaag komt zoo'n kerel bij de baas om personeel aan te werven
voor Duitschland. Art en ik werden ook opgeschreven en nog vele bekenden, o.m. Henk
Bron, Leen Boon. Dat geeft allemaal te denken.
2. Dinsdag. Art van Dijk gaat weg en zal trachten via zijn oom in Denekamp werk in
Duitschland te vinden, vlak langs de grens.
4. Bij de baas gaat het 12½ jarig huwlijksfeest in. De baas ontvangt een oproep voor Art om
voor de keuring te verschijnen voor werk in Duitschland, zie echter 1 Maart. In verband met
een aanhoudende heesche stem vanmiddag bij een speciale keelarts geweest. Dr. Cool.
Jannie met M 't Hart z'n vrouw naar de uitvoering van de Chr. Zangver. Excelsior, ook Sjaan
zingt mee.
5. M 't Hart en ik naar de uitvoering van de Chr. Zang Ver. Excelsior.
8. Zondag. Heel de dag in huis, erg grieperig.
9. Maandag. Jannie met broertje 's middags nog naar Maassluis geweest.
13. Zaterdag. Schreef ik einde Februari eenige prijzen hier de keerzijde van de medaille. Wij
hadden nog één ons thee en verkoopen dit voor f. 20,00.
14 Zondag. Zondagavond bij de baas op visite geweest ter gelegenheid van zijn 12½ jarige
echtvereeniging.
15. Maandag. Vader Sluyter jarig. Jannie met broertje 's middags naar Maassluis geweest.
Dagboek van Cor Sala
18. Donderdag. 's Middags hoort men alom het ontstellende bericht dat Maassluis door
Engelsche vliegers is gebombardeerd, o.m. zou geraakt zijn de Noorderkerk, Touwfabriek,
spoorbrug en verschillende woonhuizen, dit zijn echter de eerste berichten.
19. Vrijdag. Jannie naar Maassluis gefietst, zij mocht niet verder dan de Weverskade, dat was
echter ver genoeg, want bij Krijna waren Opoe, Opa, Dien, Siem, Co, Adri, Els, Aai, Gerri en
Adri. Want er lagen tijdbommen, vandaar dat heel het stort ontruimd moest worden.
Vermelden de eerste berichten reeds groote schade. Toen Jannie de familie had gesproken
bleek het dat de schade enorm veel grooter was, ongeveer 200 huizen werden vernield. De
Noorderkerk één puinhoop. Ook de Herv. Kerk zwaar beschadigd. Terwijl Vrijdagavond reeds
28 dooden te betreuren waren.
21. Zondag. Weer de heele dag in huis geweest wegens griep en spierpijn.
22. Maandag. Wederom in Maassluis bommen gevallen, volgens de eerste berichten de
gimzaal van de Gr. v. Prinsterschool geraakt, niet van persoonlijke ongelukken gehoord, zie
18 Maart.
23. Woensdag. 's Morgens komen Ds. en Mevr. Koole afscheid nemen in verband met hun
aanstaand vertrek naar Delft. 's Middags was ik nogal vroeg klaar, toen met Jannie en
broertje naar Maassluis gefietst, had ik 18 en 19 Maart eenigszins de schade vermeld, het te
zien was in één woord verschrikkelijk. 's Avonds nog bij magnetiseur Bochove geweest die
mij vanaf Maandag behandelde.
28. Zondag. Afscheidspredikatie van Ds. J.L. Koole naar aanleiding van de 2de brief van
Johannes:4. Ds. Koole intre in Naaldwijk 25 October 1939.
30. Dinsdag. 's Avonds de kinderen hun werk op school wezen bezichtigen.
31. Woensdag. Sjaan verhoogt.
Fija voorwaardelijk verhoogt.
Jannie verhoogt.
April 1943
6 April. Dinsdag. 10 Jaar getrouwd.
7 April. Woensdag. Een hevige storm raast over 't Westland, onnoemelijke schade aan glas,
dakpannen en aan het gewas, geen persoonlijke ongelukken.
8 April. Donderdag. Jannie met broertje naar Maassluis geweest.
9 April. Vrijdag. 's Avonds nog even naar Maassluis geweest.
Dagboek van Cor Sala
11 April. Zondag. Broertje is buiten gevallen, nu is zijn bril stuk en zijn neus beschadigd. Van
20 Mei vorig jaar had hij z'n bril gedragen.
12 April. Maandag. Eenige avonden als een echte tuinder bij Cees v. Geest gewerkt.
15 April. Donderdag. Broertje krijgt weer een mooie nieuwe bril met hoornen randen. zie 11
April.
16 April. Vrijdag. Jannie gaat 's avonds naar de Kerk. Een liturgische of ook wel zangdienst
werd er gehouden.
25 April. Zondag. Paaschfeest. Joop v. Driel is Zaterdagavond gekomen om de Paasdagen bij
ons te blijven. Niet zulk mooi weer als we gehoopt hadden, 's middags de kleine Achterweg
omgewandeld. 's Avonds bij M 't Hart op visite geweest.
26 April. Maandag. 2de Paasdag. Zeer sterke wind, toch 's middags de Vlietweg nog
omgewandeld. Maar al viel 't weer niet mee, toch fijne dagen geweest. En prachtige
Paaspreken beluisterd.
27. Dinsdag. 's Middags Joop v. Driel weer naar Maassluis gegaan en Sjaan gaat mee.
29. Donderdag. Volgens berichten zal heel de voormalige Nederlandsche weermacht op last
van hooge Duitsche autoriteiten weder in krijgsgevangenschap weggevoerd moeten worden.
Dat bericht brengt een zeer onrustige stemming.
30. Vrijdag wordt in vele dorpen en steden het werk geheel of gedeeltelijk neergelegd. Dit
brengt weer een zekere spanning te weeg. In 4 provincies 's avonds 8 uur binnen. Jannie gaat
Sjaan halen die vanaf Dinsdag bij Opoe en tante Krijna is geweest. Opoe is weer zieker als ze
geweest is.
Mei 1943
1. Zaterdag. In verband met de onrustige stemming, zie 29 April in heel het bezette gebied
van 's avonds 8 uur tot 's morgens 6 mag niemand buiten en meerdere strenge maatregelen
worden aangekondigd. zie 15 Mei.
3. Maandag. Bovenstaande maatregel gewijzigd, nu van 8 tot 4 uur niet buiten. In de courant
staan de namen en adressen van ruim 25 Nederlanders die om staking, ophitsing en
dergelijke handelingen zijn doodgeschoten. Volgens de courant is overal het werk weer
hervat.
4. Krijna jarig, Jannie met broertje haar wezen feliciteeren.
5. De maatregel getroffen, 1 Mei word weer gewijzigd en word nu van 9 tot 4 niet buiten.
Dien komt 's avonds en blijft hier slapen.
Dagboek van Cor Sala
8. Zaterdag. A. Volgens berichten hebben de Engelsche en Amerikanen Tunis veroverd,
hierdoor zou dan de strijd in Afrika ten einde zijn. B. De bladen bevatten een nieuwe
verordening dat alle mannen van 18 tot 35 jaar zich moeten aanmelden voor werk in 't
buitenland
14. Vrijdag. Een nieuwe verordening staat in de courant. alle in Nederland zich bevinde
radio-ontvangtoestellen zijn verbeurd verklaard en moeten ingeleverd worden.
15. Zaterdag. De straf 1 Mei ons opgelegd word practisch opgeheven, want nu van 11 uur
namiddag tot 4 uur voormiddag niet buiten.
16. Zondag. In verband met de groote nood waarin ons land en volk verkeerd in alle kerken
in Nederland Bidstond.
26. Woensdag. 's Avonds de fiets genomen en nog eens bij Henk en Koos wezen kijken. Juist
kwam die avond Ds. en Mevr. Van Arkel op visite.
28. Vrijdag. Burgemeester van Else afgezet als Burgemeester van Naaldwijk. Jannie met
Jannie op de fiets naar Maassluis geweest. Opoe weer zieker als ze geweest is.
Mei 1943. Wekelijks moet een lichting zich melden voor de arbeidsinzet in Duitsland ( zie 8
mei B ) geboren in 1921, 1922, 1923, 1924.
Juni 1943
3 Juni. Hemelvaartsdag. Hiermede is het einde gekomen van de 3 jarige ambtsperiode als
diaken van de Geref. Kerk van Naaldwijk. 's Middags met Sjaan naar Maassluis geweest.
Opoe erg zwak. Fija ziek van de mazelen en Jannie en Krijnas ook niet erg in orde, die krijgen
zeker ook de mazelen. Deze dag, vooral voormiddag, geweldige regenbuien.
8. Dinsdag. Jannie gaat 's avonds even naar haar moeder kijken, daar zijn echter alle
huisgenoten van streek, want 's nachts is het radiotoestel gestolen, terwijl opa het juist dien
dag had moeten inleveren. ( zie 14 Mei )
11. Vrijdag. Jannie 's middags naar Maassluis gefietst, daar vertelde ze het ontstellende
bericht, dat als morgenochtend 10 uur de radio niet terug is, ( zie 8 Juni ) Vader Sluyter naar
de gevangenis moet. 's Avonds G.G. Valstar wezen feliciteeren met hun 50 jarig
huw'lijksfeest.
12 Zaterdag. Dien jarig, met Sjaan haar wezen feliciteeren. Was er gister sprake van
gevangeneming van opa Sluyter, dat is echter meegevallen, het radiotoestel was natuurlijk
niet teruggekomen, maar opa behoeft toch niet mee. Steeds nieuwe jobstijdingen, nu weer
dat alle mannen van 18 tot 25 jaar ( ook de bezitters van een Auswijs ) naar Duitschland
moeten, land en tuinbouw en nevenbedrijven hadden sinds eenige weken een auswijs.
Dagboek van Cor Sala
13 Zondag. Pinksterfeest. Wel geen prachtig weer, maar toch nog een fijne wandeling
gemaakt. een heerlijke dag geweest.
14. Maandag. 's Morgens met z'n allen gekerkt, 't was heel erg regenachtig. 's Middags
klaarde het weer op, toen weer een fijne wandeling gemaakt, ondertusschen waren Dries en
Mijnie met hun kinders en Annie v. Balen gekomen. Gezamelijk gegeten. Toen de kinderen
naar bed ( op Fija na ) en met z'n allen naar Maassluis. Jannie en ik met Fija Vader Sala
wezen feliciteeren met z'n 68ste verjaardag. Daarna zagen wij Klaas en Marie uit Hengelo,
nog even op 't stort aangeweest en toen weer naar huis. Toen was het Pinksterfeest weer
voorbij.
15. Dinsdag. Sjaan en Adriaan ziek, ook mazelen?
20. Zondag. Jannie met Krijna 's middags naar Maassluis geweest.
Juli 1943
7. Woensdag. Opoe Sala jarig. Sjaan en Fija 's middags met de bus naar Maassluis gegaan,
om dan een nachtje bij opoe te blijven. Jannie met broertje ook 's middags naar Maassluis
geweest.
8. Donderdag. Sjaan en Fija zouden 's morgens half acht uit Maassluis gaan, maar de bus
kwam pas om half elf.
12. Maandag.De Geref. Kerk steld in de vacature van Ds. J.L. Koole een 3-tal. Stemming:
Ds. Doekes van Maartensdijk. U. ( 22 )
Ds. v. Rijn van Rhode. Gr. ( 41 Blanco 12 )
Ds. Torenvliet van Wolfeze. ( 104, beroepen, 1 Augustus bedankt. )
22. Donderdag. Met het werk erop gerekend om deze middag vrij te hebben. Toen zijn wij
met Krijna en Adriaan naar Den Haag gefietst. Bij Fransien en Pietje geweest. Over Watering
heen gefietst, over Bloemendaal terug. Een fijne middag gehad. Sjaan, Fija en Jannie na
schooltijd zichzelf vermaakt en alleen gegeten.
25. Zondag. 's Avonds M. 't Hart z'n vrouw wezen feliciteeren.
26 Juli 1943. Een wereldgebeuren. Musolinie, reeds 10 tallen jaren de grootste man van
Italië, ook genaamd De Duc, treed heel onverwacht af. Misschien houdt het verband met het
feit dat Engelsche en Amerikanen sinds eenige weken bezig zijn het Italiaansche eiland Sicilië
te veroveren.
28 Juli. Woensdag. Een vrije middag. Wij namen ons voor met z'n alle naar het Staalduinsche
bosch te gaan, doch bij aanmkomste bleek dat dat verboden is, toen hebben wij ons aan de
Maasdijk vermaakt.
Dagboek van Cor Sala
29 Juli. Donderdag. 's Morgens komen Engelsche
vliegmachiene's over, het Duitse afweergeschut schiet er
op, doch enkele granaten komen niet ontploft naar
beneden, waardoor 2 bejaarde inwoners, man en vrouw
worden gedood.
29 - 30 In den nacht worden vele bekende inwoners
gearresteerd, o.a. Konijnenburg, Cees Valstar, Jacob
Kuyvenhoven KVzn, Siem van 't Riet, P. Kuyvenhoven en
meer personen. Of dat is omdat 23 Juli een tram
ontspoord??
Augustus 1943
2. Maandag. Mijnie komt een middagje met Fija en verteld dat Hans in 't ziekenhuis ligt, die
heeft een beetje azijnextract gedronken, ook verteld zij dat Dien bij de ouwelui Sluyter we
gaat, jammer dat het met groote familietwist gepaard gaat.
7. Zaterdag. Nieuwe sport. Vorige week zaterdagavond en deze zaterdagavond samen een
½uurtje aan 't kanovaren geweest.
8. Zondag. Samen op kraamvisite geweest bij de fam. Alenbrecht - v.d. Bos.
9. Maandag. Fija en Jannie gaan naar Maassluis, per autobus en zullen enkele dagen bij Dries
en Mijnie logeeren.
10. Dinsdag. 's Avonds samen naar Maassluis gefietst, even bij Dries en Mijnie en de kinders
wezen kijken, en bij Opoe en Opa Sluyter.
11. Woensdag. 's Middags 1 uur komen Pietje met Adri en Nellie. Adri zal enkele dagen bij
ons blijven. Adriaan 3 jaar, verschillende cadeautjes en aanzichtkaarten krijgt hij.
12. Donderdag. 's Middags Jannie met Sjaan en ik met Adriaan, Krijna en Adri ( van Henk ) op
de fiets naar Joukje de Boer op de Haagweg geweest en toen doorgereden naar Meer en
Bosch te Loosduinen, een fijne middag geweest, op de heenreis had ik een lekke band en op
de terugweg klapte de band van Jannie haar fiets.
13. Vrijdag. Fija en Jannie komen weer thuis. zie 9 Aug.
Dagboek van Cor Sala
14. Zaterdag. De Geref. Kerk van Maassluis zal trachten een noodkerk in te richten ( zie 18
Maart 1943 ) bij oud Maassluizers die in Naaldwijk wonen vraag ik daarvoor een gift en
ontvangt een bedrag van f. 108,25.
17. Dinsdag. Wij en de kinderen bij Boon, Zwartendijk, een z.g. Druiveneetgelegenheid met
mooie speeltuin, geweest , een echte gezellige middag gehad.
18. Woensdag. Jannie met Adriaan naar een voetspecialist in Den Haag geweest, Adriaan
heeft een weinig X-benen en een weinig uitgezakte voeten. 's Avonds ben ik Adri Sala weer
naar Den Haag wezen brengen, zij was een week bij ons geweest.
19. Donderdag. Tegen de middag komen Frans en Adriaan uit Den Haag, 's middags met z'n
allen naar de speeltuin van Boon geweest. zie 17. 's Avonds Frans door Jan weer gehaald.
Jannie brengt Sjaan naar Tante Krijna om daar een poosje te logeeren. Ook kwam 's avonds
v.d. Merwe en z'n vrouw nog die met verlof uit Duitsland over was.
20. Woensdag. Adriaan weer naar Den Haag gegaan.
21. Zaterdag. 's Avonds over negen komen Els met Gerrie en Adrie. ( wegens bandenpeg
hadden zij zich verlaat. )
22. Zondag. Zij blijven Zondag bij ons over.
23. Maandag. Els en kinderen gaan 's middags half vier weer naar huis. 's Middags komt
Joop van Driel om een poosje bij ons te logeeren.
24. Dinsdag. Met Jannie op de fiets naar Maassluis gegaan. dicht bij Maassluis klapte de
fietsband en daar er geen gelegenheid was om de band te laten repareeren, is Jannie bij
Krijna gebleven en ben ik terug komen loopen.
25. Woensdag. Sjaan en Jannie komen per autobus weer thuis. ( zie 19 en 24 Aug. ) 's
Middags nog met de kinderen die thuis waren en Joop v. Driel naar de speeltuin Boon
geweest. Doch het weer werd slecht en de kinderen voelden zich niet erg lekker.
27. Vrijdag. Joop van Driel gaat weer naar huis.
31. Dinsdag. De kinderen gaan weer naar school.
September 1943
1. Woensdag. Krijna viert haar 6de verjaardag.
2. Donderdag. Het personeel van de Zondagschool met hun vrouwen en verloofden gaan een
dag naar Amsterdam. Ook Jannie en ik gaan mee. Bets Duson past dien dag op onze
kinderen. Wij zien heel veel van Amsterdam, eten 's middags heel gezellig in Restaurant
"Elim" warm eten, en 's avonds bij onze gids den Weled. Heer v. Vlaanderen - Oldenzeel ons
brood.
Dagboek van Cor Sala
7 September. Dinsdag. Aai Sluyter zou 8 September met verlof komen, zie 9 Sept. 1942.
Doch 7 Sept. stond er in de courant dat alle verloven voor in Duitsland te werk gestelde tot
15 October uitgesteld waren.
8. Woensdag. Volgens de redeneering van alle menschen heeft Italië gecaputileerd. Sinds
eenige dagen zijn de Engelse en Amerikanen in Italië geland, na eerst het eiland Sicilië
veroverd te hebben. zie ook 26 Juli 1943.
9. Donderdag. Jannie viert haar 32ste verjaardag. Op visite komen Mijnie met Hans en Dien.
's Avonds Fop Koppenol, de baas, de jufr. en Corrie en Bouwman. Verschillende cadeautjes
o.a. een bros, siertegeltje, kleedje, bloempotje, perziken, f. 2,00, f. 1,00 en verschillende
schriftelijke felicitaties. Van Opa en Opoe Sluyter krijgen wij toegestuurd het naaimachien,
een 2persoonsbed en ledikant, een vloerkleed en tafel en nog wat stoelen. zie 25 Sept.
P.S. 6 Sept. De geref. Kerk van Naaldwijk beroept bij aclamatie Ds. Hoekstra van Velsen. zie
ook 12 Juli 1943, zie 26 Sept. In verband met het vertrek van Dien ( zie 2 Aug. ) en de steeds
achteruitgaande toestand van Moeder Sluyter, gaan Siem en Co met Adri bij Opoe en Opa
inwonen.
19 September. Jannie Zondagmiddag nog naar huis gefietst, 't gaat met Moeder Sluyter hard
achteruit.
22 September. Woensdag. Daar Opoe Sluyter steeds achteruitgaat, laten we Sjaan en Fija
een middag naar Maassluis gaan, dat ze Opoe nog eens zien.
25 September. Zaterdag. Op lasterpraat van Arend houden wij bij Krijna thuis zoo soort
familieraad, waarin Arend zijn lasterpraat moet herroepen, waarna wij genegen zijn enkele
dingen die wij 9 Sept. van thuis kregen te verloten. Geloot werd om het vloerkleed tusschen
Arend en mij, het vloerkleed viel mij te beurd. Om het ledikant en bed werd geloot tusschen
Arend en Krijna, dat viel Krijna te beurd.
26 September. Zondag. Ds. Hoekstra bedankt voor het beroep naar de Geref. Kerk van
Naaldwijk.
October 1943
7 October. Woensdag. Wij bezoeken een evangelisatiesamenkomst waar Ds. van Arkel
spreekt.
10 October. Zondag. Henk jarig, naar Den Haag gefietst. Niet alleen om Henk te feliciteeren
maar ook om afscheid te nemen, daar hij 11 Oct. moet vertrekken naar Duitsland om daar te
werk gesteld te worden.
13 op 14 October. Die nacht bij Moeder Sluyter gewaakt.
16 op 17 October. Bij Opoe Sluyter gewaakt.
Dagboek van Cor Sala
18. Maandag. 's Morgens 7 uur werden wij opgebeld, Jannie is kort daarna naar Maassluis
gegaan, bij aankomst bleek Moeder Sluyter reeds overleden. Haar leeftijd was ruim 75 jaar.
Bijna 34 jaar waren Vader en Moeder getrouwd geweest. Vanaf Februari nam haar ziekte
een ernstig karakter aan, hoewel de ziekte 5½ jaar geleden zich openbaarde. Aai Sluyter en
Aai van Dijk waren in Duitsland.
21. Donderdag. Jannie en ik gaan naar Maassluis om de begrafenis van Moeder Sluyter bij te
wonen. Vele familieleden waren op de begrafenis, o.a. de broers van vader Sluyter, tante Co,
neef Bertus en z'n vrouw, Klaas met z'n vrouw en alle familieleden uit Maassluis. Aai Sluyter
en Aai van Dijk waren niet thuis gekomen. Ds. Rietberg heeft thuis en op het graf gesproken.
22. Vrijdag. Huisbezoek van de br. A. Koekkoek + Rouwenhorst.
24. Zondag. 's Middags naar Maassluis gefietst, heel de familie, niemand uitgezonderd,
waren in de Kerk, ook aai was thuis, rijdag 22. 's avonds 10 uur was hij in Maassluis
aangekomen.
26. Dinsdag. Jannie gaat zich opgeven als zangeres bij het Kerkkoor.
30. Zaterdag. Mijn verjaardag. 's Morgens word ik al direct verwelkomt met vele cadeautjes.
Bouwman brengt 's middags ( heel onwetend ) een bos mooie bloemen. 's Avonds komen
nog oude buurman Roem en de jonge buurvrouw.
31. Zondag. Bij M. 't Hart de zesde dochter geboren.
November 1943
5 November. Vrijdag. Aai Sluyter die wegens reumathiek tot 11 Nov. uitstel heeft gehad om
naar Duitsland te gaan, komt een daagje over.
6 November. Zaterdag. Sjaantje 10 verjaardag. Vele cadeautjes krijgt zij o.a. een zilver
ringetje, een naaidoos, een schort. Verschillende meisjes komen spelen.
14 November. Zondag. Buurman en Jan Duson zijn gister op reis gegaan voor familiebezoek
naar Zeeland. In de nacht word buurvrouw Duson door de politie gewekt met de mededeling
dat haar man een ongeluk heeft gehad. De boot Rotterdam - Zeeland is gebombardeerd,
Duson verdronken en Jan vermist, misschien ook verdronken.
15. Maandag. Bovenstaand bericht niet heelemaal juist. De boot beschoten, Duson gedood,
Jan ongedeerd. Een bericht in De Standaard, dat dezxe courant vanaf deze week alleen
Vrijdags nog slechts verschijnt. Papierschaarste.
18. Donderdag. Ds. J.L. Koole spreekt op een Evangelisatiesamenkomst over het onderwerp:
"Wat doe ik in de Kerk".
Dagboek van Cor Sala
19 Vrijdag. Omdat Dries jarig is, gaat Jannie met Krijna en Adriaan naar Maassluis en is een
daagje bij Dries en Mijnie op visite. Fija is die dag ziek en verblijft zoo'n beetje bij buurvrouw
Roem en thuis.
21. Zondag. In alle Christelijke Kerken in ons vaderland Biddag voor de nood van land en volk
en voor gansch de mensheid.
25. Donderdag. Dries 25 jaar bij de firma Steur. Wel van plan geweest er heen te gaan, doch
't was erg ongunstig weer, en ik was niet vroeg genoeg met mijn werk klaar.
December 1943
1 December. Fop Koppenol overleden 37 jaar. Iemand die veel bij ons geweest is.
5 December. Zondag. St. Nicolaas, ieder vond 't één en ander in z'n schoen. In de bakkerij
tamelijk veel werk gehad.
8 December. Woensdag. Jannie 8 jaar. Vele cadeautjes en vele vriendinnetjes komen spelen.
10 December en volgende dagen. Sjaan mag niet naar school, volgens de dokter heeft zij
"netelroos".
16 December. De gemeente Naaldwijk word in verband met gepleegde sabottage daden
gestraft. 1. Van 16 December tot 12 Januari werkdagen 7 uur binnen. Zon en feestdagen 6
uur binnen. 2. Van 16 December tot 15 Februari moeten mannelijke inwoners van 20 tot 40
jaar wachtloopen bij openbare gebouwen e.d.
20 December. Voor de derde maal beroept de Geref. Kerk in de vacature van Ds. Koole een
predikant, nu Ds. G. Leene van Stadskanaal.
23 December. 's Morgens 4 uur met m'n werk begonnen, toen doorgewerkt tot 's nachts half
twaalf en als een dief van de bakkerij naar huis gegaan, in verband met de opgelegde straf.
zie 6 Dec.
24. 's Middags # 4 uur komt vader Sluyter om de Kerstdagen bij ons te blijven.
25. Zaterdag. Kerstfeest. 1ste Kerstfeest 's morgens gekerkt. 's Middags naar de Kerstfeestviering van de Zondagschool geweest. Daarna Jannie, Opa en Sjaan naar de Kerstwijdingszangdienst geweest. Twee mooie samenkomsten geweest. Eenieder 6 uur weer thuis. zie 16
Dec.
26 Dec. Zondag. Met z'n allen weer naar de Kerk geweest. Ook nog gewandeld, 't was die
dag zeldzaam mooi weer geweest. Met opa ook nog in de R.K. Kerk geweest. 's Avonds
gezellig zitten zingen. Heerlijke feestdagen geweest.
27 December. Maandag. Opa Sluyter 's middags weer naar Maassluis gegaan.
Dagboek van Cor Sala
31 December. Zaterdag. Oudejaarsdag. Jannie met Fija, Jannie en Krijna 's middags gekerkt.
Ik met Sjaan 's avonds gekerkt. 's Avonds over 9 kwam de politie een bevel brengen dat ik
deze nacht wachtdienst moest verrichten. zie 16 Dec. (2) Wij bakken nog wat oliebollen en
1943 spoed ten einde.
Wat 1943 ons bracht
22 Januari. Bevestiging en intrede van Ds. J.A. v. Arkel.
Februari. Opoe Sluyter d'r ziekte neemt een ernstig karakter aan.
24 Februari. Aai Sluyter in verband met de ernstge ziekte van Moeder met verlof uit
Duitschland.
1 Maart. aai Sluyter weer naar Duitsland gegaan.
18 Maart. Maassluis gebombardeerd.
28 Maart. Afscheid Ds. J.L. Koole.
29 - 30 April. In verband met terugroeping van de voormalige Nederlandsche weermacht
onlusten.
8 Mei. De strijd in Afrika beëindigd. Nieuwe verordening alle mannen van 18 tot 35 jaar
zullen zich moeten melden voor arbeid in Duitsland. ( nieuwe zorgen )
14 Mei. Alle zich in Nederland bevindende radio-ontvangtoestellen opgevorderd en
verbeurd verklaart. ( uitgezonderd van de n.s.b.ers. )
16 Mei. In alle kerken Bidstond.
28 Mei. De Burgemeester van Naaldwijk ontslagen.
21 Augustus. Els met Gerrie en Atie een paar daagjes bij ons geweest.
2 September. Met de leden van de Zondagschool een reisje naar Amsterdam gemaakt.
8 September. Italië gecappitaleerd.
September. Dien na # 5 jaar bij Opa en Opoe te zijn geweest, daar vandaan gegaan. Siem en
Co bij Vader en Moeder Sluyter in gegaan.
11 October. Henk naar Duitsland vertrokken.
18 October. Moeder Sluyter overleden ruim 76 jaar.
22 October. Aai Sluyter met verlof uit Duitsland.
14 November. Buurman Duson verongelukt.
Dagboek van Cor Sala
21 November. Biddag in alle Kerken.
1 December. Fop Koppenol overleden.
16 December. De Gemeente Naaldwijk gestraft.
24 - 27 December. Vader Sluyter op visite.
Kort overzicht.
1943. In ons gezin met grote zegeningen overladen.
1943. In de familie Moeder Sluyter overleden. Aai Sluyter, Aai v. Dijk en Henk Sala moeten in
Duitsland werken.
1943. In de Kerk. Ds. Koole weggegaan. Rijk met de nieuwe domine van Arkel. Elke Zondag
ongestoorde Kerkdiensten. 3 maal een beroep uitgebracht inde vacature Ds. Koole.
1943. Voor ons land en volk zeer veel ellende gebracht. Duizende mannen en jongens naar
Duitsland. Zeer vele slachtoffers direct en indirect van de oorlog. Groot gebrek aan voedsel,
schoeisel en kleding.
1944
Januari 1944
1 Januari. Zaterdag. Van 's nachts 2 tot 5 uur bij het postkantoor wacht gelopen. ( zie 16 Dec.
en 31 Dec. 1943 ) 's Morgens met z'n allen naar de Kerk geweest. Ds. v. Arkel had tot tekst 1
Dagboek van Cor Sala
Petrus 3: 10-12. 's Middags nog even naar Maassluis geweest en daar nieuwjaar wezen
wenschen.
3. Maandag. Adriaan, Frans en Jannie Sala uit Den Haag een dag op visite.
7. Vrijdag. Ds. G. Leene het beroep naar Naaldwijk aangenomen. zie 20 Dec. 1943
11. Dinsdag. Aai Sluyter jarig. Jannie met Krijna en Adriaan een dag naar Maassluis geweest.
12. Woensdag. Westlandsche Uniedag. Jannie bezoekt een dienst 's middags. Spreker Prof.
Berkhouwer. Ik bezoek tegen de avond een dienst.
15. Zondag. Els met Gerrie en Atie van Zaterdagmiddag tot Maandagmiddag bij ons geweest.
24. Maandag. 's Avonds naar Maassluis geweest en bij Co een plantje gebracht omdat zij de
volgende dag jarig is.
28. Vrijdag. 's Avonds van 9 tot 12 uur wachtdienst moeten verrichten bij het distrubitiekantoor. ( Zie 1 Jan. )
30. Zondag. 's Avonds van 6 tot 9 uur voor de derde maal wachtdienst verricht - veiling
Zwartendijk. ( zie 1 en 28 Jan. )
31. Maandag. Midden op de dag een brutale overval gepleegd op het Gemeentehuis te
Naaldwijk.
Februari 1944
1. Els jarig. Eerst zou Jannie een dag naar Els gaan, doch daar is niets van gekomen.
2. Woensdag. Met Jannie sr. en Fija naar Dr. Verschuil te Delft voor onderzoek.. 't Onderzoek
viel nogal mee, zoodat we gedriën weer naar Naaldwijk konden.
6. Zondag. Bij Koos en Fransien een zoon geboren, zij noemden hem "Mattheus".
12. Zaterdag. 's Avonds naar Maassluis geweest, aangeweest bij mij thuis, Jannie thuis bij Els
en bij Dirk en Krijna..
14. Maandag. De dokter komt voor Adriaan, zeker griep.
23. Woensdag. Adriaan nog erg ziek. Ook Krijna en Jannie ziek. zie 26 + 28 Febr. - zie 7 April
's Middags komen v.d. Merwe ( die met verlof uit Duitsland ) en z'n vrouw nog even op
visite. De oorlogsellende word weer vergroot doordat grote deelen van Zeeland en van de
Zuid-Hollandse eilanden onder water gezet zullen worden. Voor de bewoners een zee van
ellende. Verschillende plaatsen in ons land door bomaanslagen getroffen. o.a. Enschede Arnhem - Nijmegen.
26. Zaterdag. Alleen Sjaan nog gezond, overigen allemaal ziek. zie 14 + 23 Febr.
Dagboek van Cor Sala
28. Maandag. Al de kinderen ziek op bed en Jannie en ik ziek maar nog op de been. ( zie 14 +
23 Febr. )
29. Dinsdag. Er komt een meisje ( nichtje van jufr. Duson ) het huishouden doen.
Maart 1944
7. Dinsdag. Al de zieken zijn zoo van lieverlee weer opgeknapt. Jannie gaat als eerste
vandaag weer naar school. ( zie 23 - 2 ) Jannie met Sjaan naar een gezellig avondje voor
verspreidsters van de Goed Tijding.
9. Donderdag. Jannie met Sjaan een daagje naar Den Haag geweest, allereerst om Koos en
Fransien te gaan feliciteeren met hun zoon ( zie 6 Febr. ) en ook bij Pietje geweest. Volgens
Pietje heeft Henk in Berlijn al bombardementen meegemaakt.
14. Dinsdag. 12½ jaar in dienst bij P. van Dijk. De baas en z'n vrouw en dochter hadden er
een echte feestdag van gemaakt. 's Avonds bij de baas uitgenodigd, daar werden wij
feestelijk onthaald, en ook ontving ik 3 geschenken. Van de Juffr. een bloem ( potplant ) van
Cor ( de dochter ) een fijne wandtekst, van de baas een couvert met f. 35,00.
15. Woensdag. Opa Sluyter 77 jaar. 's Morgens half tien is Jannie met Krijna en Adriaan per
autobus naar Maassluis gegaan. 's Middags half twee Sjaan, Fija en Jannie, daarna ik per
fiets. Zoodoende allemaal Opa wezen feliciteer.
27. Maandag. Bouwman nodigde personeel v.d. Zondagschool uit op een gezellig samenzijn
in verband met z'n 25 jarig huwlijksfeest, in de zaal v.d. Bewaarschool. een fijne avond
gehad.
28. Dinsdag. Ds. G. Leene gekomen van Stadskanaal, doet deze avond zijn intré. Na bevestigd
te zijn door zijn broer Gijsb. Leene van Zierikzee. Geen van beide erg fit, zoodoende niet naar
de Kerk geweest..
31. Vrijdag. Van ons thuis ontvingen wij bericht dat zij voor 1 April hun woning moesten
verlaten, en hun intrek hadden genomen bij familie Fennek. Ook al oorlogsellende. ( zie 14
Apr. ) waarschijnlijk moeten bewoners van 's-Gravenzande gedeeltelijk naar Maassluis
evacueeren. 31. Vr. Sjaan, Fija en Jannie verhoogd.
April 1944
1 April. Zaterdag. ook Krijna gaat naar school. Jannie sr. ziek. Sjaan ziek en ik nog een beetje
ziek, voor de zooveelste keer van deze winter hebben we de griep.
3 April. Maandag. Gelukkig komt Sientje v.d. Bos bij ons werken.
5 April. Woensdag. ook Sientje meldt zich ziek, we sukkelen verder.
Dagboek van Cor Sala
9 April. Paasfeest 1944. De paasdagen mooi weer gehad. Jammer dat Jannie sr. door de griep
niet naar buiten kon, en ook niet 2de Paasdag met het Kerkkoor kon meezingen bij de
zangdienst. Overigens mooie gezellige feestdagen geweest.
13 April. Donderdag. In verband met ons drukke gezin, en nog te verwachte
gezinsuitbreiding, deed mij het besluit nemen om te bedanken als secretaris en ook als lid
van de Zondagschoolvereeniging. ( zie eind Maart 1945 ) Aan deze vereeniging meegewerkt
van 1934 af.
14 April. Vrijdag. Van ons thuis ontvangen we een brief dat ze op 't laatste nippertje niet uit
hun huis behoefde. ( zie 31 Maart ) Els met Atie een dag over geweest niet alleen op visite
geweest maar ook helpen werken, en toegezegd Dinsdag a.s. te zullen komen wasschen.
Jannie jr. met Els meegegaan.
15 April. Zaterdag. ook Sjaan gaat tot Maandag uit en wel naar tante Mijnie.
17 April. Maandag. Jannie en Sjaan komen weer thuis.
18 April. Dinsdag. De kinderen gaan weer school, behalve Fija die is nog ziek. Omdat Jannie
nog niet helemaal beter is komt Els bij ons wasschen. 's Avonds even bij W. Doorduin op z'n
verjaardag geweest.
24 April. Maandag. ook Fija weer naar school. ( zie 18 Apr. )
25 April. Dinsdag. Els komt weer bij ons wasschen. ( zie 18 Apr. )
Mei 1944
3 Mei. Mijnie komt onverwacht een daagje over met Fija en Hans.
10 Mei. Krijna komt eens een middag over.
4 jaar oorlogsellende. 10 Mei 1940 - 10 Mei 1944
18 Mei. Hemelvaartsdag. 's Morgens prachtig mooi weer, we gaan met z'n alle naar de Kerk.
Toen we uit de Kerk kwamen waren Dries en Mijnie met Fija en Hans in huis. Na het eten
ging het regenen, na het avondeten regende het nog. Toen zijn ze in de regen weer naar huis
gegaan. Toch een gezellige dag gehad.
19. Vrijdag. Een vordering ontvangen, tot het bezoeken van een Luchtbescherming
voorlichtingsavond.
27 + 28. Pinksterfeest 1944. Zaterdag komt opa Sluyter om de feestdagen bij ons door te
brengen. de feestdagen buitengewoon mooi weer geweest. Rijke Kerkdienst bijgewoont, en
veel wandelingen gemaakt. een prachtig Pinksterfeest geweest.
29. Opa Sluyter weer naar Maassluis gegaan.
Dagboek van Cor Sala
Juni 1944
4. Zondag. 's Avonds bij Ger Middendorp op visite geweest.
6. Dinsdag. Onverwacht komt tante Els met Atie een dag.
6. Dinsdag. Oorlogsnieuws. Radio en couranten maken melding dat de reeds lang besproken
en verwachtte invasie nu gekomen is doordat Engelsche troepen in Frankrijk zijn geland. ook
zij nog vermeld dat 5 Juni de couranten melding maakte dat Rome ( Italië ) door de
Duitschers was ontruimd.
Juni 1944. Hoe duur alles is. Op een speciale bon kochten we voor een te verwachte baby 3
luiers prijs per 3 f. 4,65. Voor 1940 betere kwaliteit 3 stuks 60 à 75 cent.
14. Woensdag. Vader jarig. 's Avonds vader wezen feliciteeren.
29. Donderdag. Jannie met Adriaan 's morgens naar Maassluis gaan fietsen. In de loop van
de morgen was Aai Sluyter aan de deur geweest om te komen vertellen dat Aai van Dijk na
een bombardement op Bremen, naar alle waarschijnlijkheid om 't leven gekomen is. Daar
niemand thuis was, is Aai per eerstvolgende bus weer naar Maassluis gegaan.
Juli 1944
2. Zondag. In verband met de droeve omstandigheden bij Els ( zie 29 Juni ) Zondagmiddag
met Krijna naar Els geweest, voor 't eerst in de "Rehoboth Kerk" gekerkt.
5. Woensdag. 's middags wilde wij naar de speeltuin van Boon gaan, doch deze was nog niet
geopend, wel mochten de kinderen er een poosje spelen, heerlijk in de Achterweg zitten
eten. 's Avonds de fam. Schoenmaker wezen condoleeren daar van hun een zoon van 15 jaar
verdronken was.
7. Vrijdag. Moeder Sala jarig. Jannie 's morgens met de bus naar Maassluis gegaan ( i uur
vertraging gehad ) eerst bij Els geweest en 's middags bij Vader en Moeder. De terugreis
verliep heelemaal slecht, want Jannie met Adriaan hebben van half vier tot half zes op de
bus gewacht en toen op een vrachtauto naar huis gekomen.
8. Zaterdag. 's Avonds half acht met Sjaan naar Maassluis gaan wandelen, half tien waren we
bij Els, daar geslapen. Zondagmorgen met Els, Gerrie en Atie naar de Rehoboth Kerk
geweest, daarna bij Pleun en bij Vader en Moeder Neel koffie wezen drinken, even bij Vader
Siem en Co geweest. Bij Els gegeten en ong. half drie met Sjaan weer naar huis gewandeld,
bij Westerlee ontmoeten we Jannie met de andere kinderen.
19 Juli. Woensdag. 's Middags bij J. Kuyvenhoven, Potterslaan de schuit ter leen gevraagd, en
toen met z'n allen gaan varen, half vier gingen we weg, omstreeks 7 uur waren we weer
thuis. Een fijne middag gehad.
Dagboek van Cor Sala
20 - 21. Door Gods goedheid bewaard. 's Nachts 3 uur een vliegmachine neergestort en
terechtgekomen midden in de bioscoopzaal. Zonder dat ook maar één inwoner van ons dorp
werd gedeerd.
23. Zondagavond visite gemaakt bij Cees v. Geest.
25 Juli. Dinsdag. In 't vervolg moeten we 's avonds 10 uur binnen zijn. M. 't Hart z'n vrouw
wezen feliciteeren met haar verjaardag.
Augustus 1944
2 Augustus. Woensdag. Een middag vrij gemaakt. Met Sjaan, Fija en Jannie met de autobus
naar Maassluis gegaan en toen overgevaren naar Rozenburg, een poosje bij Geert geweest,
weer teruggevaren, en toen van Maassluis naar Naaldwijk gelopen. met de kinderen een
mooie dag gehad.
5 Augustus. Zaterdag. - 7 Augustus. Maandag. Els met Gerrie en Atie zaterdags gekomen en
tot Maandagmiddag gebleven. Fija met tante Els mee naar Maassluis gegaan.
9 Augustus. Woensdag. Een vrije middag gemaakt, toen weer wezen varen. De schuit bij J.
Kuyvenhoven gehad. ( zie 19 Juli )
10. Donderdagmiddag Fija weer thuis gekomen. ( 7 Aug. )
11 Augustus. Vrijdag. Adriaan 4 jaar. Hij krijgt verschillende kleine cadeautjes en een paar
felicitatiekaarten.
15 Augustus. Dinsdag. Pietje ( Henk z'n vrouw ) komt met Koos, Adrie en Nellie een daagje.
Adrie blijft enige dagen bij ons.
16 Augustus. Woensdag. een middag vrijgemaakt. Met Sjaan, Fija en Jannie per autobus naar
Maassluis gegaan, toen met de trein naar Vlaardingen. Bij jufr. v.d. Merwe geweest en
Vlaardingen bezichtigd. Weer naar Maassluis terug, Jannie bij tante Els achter gelaten. Toen
met z'n drieën naar Naaldwijk geloopen, ha;lf tien waren we weer thuis.
21 Augustus. Sjaan gaat Mijnie feliciteeren en blijft thuis daar tot..........
22. Dinsdag. Fija gaat met verschillende kinderen en oudere naar de speeltuin "Drievliet" bij
Rijswijk. J. Kuyvenhoven en ik gaan namens de Evang. Comm. naar de receptie van Alblas.
( 25 jaar getrouwd. )
23. Woensdag. Woensdagmiddag met Krijna naar Den Haag geweest per autobus om Adrie
Sala weer naar huis te brengen. ( zie 15 Aug. )
24. Donderdag. Op weg naar Maassluis pech gehad doordat de dinamo tusschen de speaken
raakte.
Dagboek van Cor Sala
25. Vrijdag. Sjaan weer thuis gekomen. zie 21 Aug.
29. Dinsdag. Krijna met Dik een dagje op visite.
31. Donderdag. De droeve tijding gaat door het dorp dat F. Valstar oud 65 jaar en D.
Voskamp 43 jaar weggevoerd en vermoord zijn.
In de Maand Augustus is er in onze Gereformeerde Kerken veel gebeurd, al sinds lang is er
een Leergeschil tusschen de Synode en Prof. Schilder. Prof. Schilder werd eerst 3 maanden
geschorst, deze schorsing werd nog een maand verlengd. Nu is Prof. Schilder afgezet als
hoogleeraar en als em. predikant. Verschillende predikanten, ouderlingen en
gemeenteleden scharen zich aan de zijde van Prof. Schilder. Zal er weer een nieuwe Kerk
ontstaan?
September 1944
1. Vrijdag. Krijna 7 jaar. Zij krijgt vele cadeautjes en aansichtkaarten. 's Avonds komt Koos
Sala Hzn uit Den Haag om tot Maandagavond bij ons te blijven.
4. Maandag. De geruchte doen alom de ronde, dat de geallieerde troepen door België heen
zijn en nu zich op Nederlands grondgebied bevinden. Avonds moeten we half tien binnen
zijn. ( zie 25 Juli )
5. Dinsdag. Uitzonderingstoestand afgekondigd. 's Avonds 8 uur binnen zijn tot 4 uur. ( zie 24
Febr. 1945. ) Gasbeperking. Alleen gas van 6.30 tot 8.30 - van 11 tot 1 uur en van 5 tot 7 uur.
6 September. De geruchten van 4 Sept. als zouden geallieerde troepen op ons grondgebied
strijden worden tegengesproken.
9 September. Mama jarig. De kinderen geven 2 bloempotjes, van Dijk en z'n vrouw laten
perziken brengen. Tante Dien komt 's middags en brengt een potplantje mee. 's Avonds
komen de buren Roem. ( zie 10 en 11 Sept. ) De post brengt verschillende felicitatiebrieven
en kaarten. Voor 't eerst in Naaldwijk van 6.40 tot 7.20 uur luchtalarm, ook te Honselersdijk
vielen nog enkele bommen, in Naaldwijk niets gebeurd.
10 september. Zondag. Nog komen feliciteeren M. 't Hart en z'n vrouw en P. v. Dijk met z'n
vrouw.
11 September. Maandag. Jufr. Doorduin komt nog feliciteeren en brengt prachtig goed als
verjaringscadeau mee.
12 September. Dinsdag. Officieel word nu gezegd dat geallieerde troepen op Nederlands
grondgebied strijden. ( zie 4 Sept. en 6 Sept. )
Dagboek van Cor Sala
17 September. Zondag. 's Nachts 2 uur werd ons een dochter geboren, wij noemen haar:
"Elsje". Bij haar geboorte was haar gewicht bijna 6 pond. 's Middags komt een
kraamverpleegster, zuster Wijnekus uit Den Haag. W. doorduin brengt 's middags 10 eieren.
19 September. Jufr. M. 't Hart komt op kraamvisite en brengt een pot kersen mee.
20 September. Jufr. v. Mastricht ( f. 2,50 ) en Buurvrouw van 't Veen ( Babypakje) op visite.
21 September. Bezoek gehad van Jufr. Jo Otto, ( Druiven ) Jufr. Graves, Mevr. Leene.
22 September. Mevr. Kuyvenhoven Hooge Geest, ( Druiven ) C. v. Geest ( 5 eieren, perziken )
23 September. Bouwman, ( Druiven ) Jufr. Roem ( Druiven ) op bezoek.
Gasbeperking zie 4 Sept. Gasgebruik mogelijk van 11 tot 1 uur en van 5 tot 7 uur.
September. Centralisatie in de bakkersbedrijven. In verband met de heersende
kolenschaarste zullen vanaf 25 September vele bakkerijen bij elkaar moeten inbakken.
Verboden te bakken wegens kolenschaarste: Koek, beschuit, banket, klein brood en luxe
broodjes. zie ( 19 Juli 1945 )
24 September. Zondag. Bezoek gehad van Jannie v. Baalen. ( appelgebak )
25 September. Maandag. Bezoek gehad van Jufr. Doorduin en Anna de Boer. ( soep )
26 September. Dinsdag. Bezoek gehad van Ds. G. Leene en Mevr. Janus Vreugdenhil. Deze
Mevr. hoewel wij haar niet verder kennen als van naam en gezicht brengt 8 appelen, 5
eieren, vleesbonnen en f. 1,00 mee. Mevr. Dekker laat een prachtig wollen trui brengen.
27 September. Bezoek gehad van Jufr. Klinkspoor. Oorlogsnieuws. Deze dagen doen alom de
geruchte de ronde, dat er bij Arnhem en Oosterbeek vreeselijk word gevochten, waar een
groot luchtlandingsleger van Engelsche door Duitsers is verslagen.
30 September. Zr. Wijnekus weer vertrokken. ( 17 Sept. gekomen. ) 's Middags komt Els en
Atie om kleine Elsje morgen in de Kerk te Brengen. Daar we verwacht hadden dat Els niet
zou komen hadden we ook Dien gevraagd, ook Dien komt 's Avonds.
Even een staatje wat we alzoo kregen bij Elsjes geboorte: W. Doorduin. 10 eieren, prachtkleeding, M. 't Hart. pot kersen op sap, v. Mastricht. f. 2,50, Buurvrouw v. 't Veen. babypakje,
Jufr. H. Otto. druiven, J. Kuyvenhoven. druiven en bloemen, Bouwman. kist druiven, C. v.
Geest. 5 eieren en stuk vlees, Buurvrouw Roem. druiven, Jannie v. Baalen. appelen, Juf. de
Boer. 2x soep, Mevr. Vreugdenhil. 5 eieren en appelen, f. 1,- en vleesbonnen, Juf.
Oosterman. sokjes, Dekker. wollen trui, Krijna Klapwijk. sokjes, Truus Koppenol. sokjes,
Tante Dien. f. 1,- voor Els haar spaarbankboekje, Tante Els. f. 5,-, Cor Koppenol. druiven, Juf.
v. Dijk. gebreid broekje en sokjes, Juf. Jopie v. Solingen. lapje stof, J. Sala, Den Haag f. 5,00
Dagboek van Cor Sala
voor Elsje haar spaarpot, H. Valstar. f. 5,00, Dries en Mijnie. f. 2,00, Gerrie van Els. jurkje, Ger
Middendorp. baddoek, P. Sala - v.d. Meer. babyrokje en kapje.
October 1944
1 October. Zondag. Elsje door Ds. G. Leene gedoopt. Ter doop waren nog 3 andere kinderen,
Leendert Lagrouw, Arie v.d. Eik en Dirkje Alenbrecht. Els bracht Elsje in de Kerk. (zie 30 Sept.)
's Middags Dien weer vertrokken. Daar Arie van Els een beetje ziek was, bleef Els nog een
nachtje over.
2 October. Maandag. 's Morgens Elsje gewogen zij woog nu 6 p. + 1 ons. Els met Arie weer
naar Maassluis gegaan.
3 October. Visite gehad. Jufr. v. Dijk.
4 October. Beperking Electrischetijd. In verband met de kolenschaarste, zal er alleen elec.
stroom zijn van 's avonds half zes tot 's morgens half zeven. Dat beteekend dat op de dag
alle elec. machines en apperaten buiten werking zijn.
5 October. Donderdag. Adriaan hard ziek, wij vragen de dokter, deze spreekt van Broncitus.
8 October. Zondag. Koos Sala. Jan met z'n meisje ( uit Den Haag ) een daagje geweest.
12. Donderdag. Elsje gewogen, gewicht 7 pond ( zie 23 Sept. + 2 Oct. ) Vanaf deze datum
geen gas meer. ( zie ook 23 Sept. )
16. Maandag. Fija 10 jaar. Zij krijgt een armband en ringentje, ook van verschillende
vriendinnetjes een cadeautje of ook wat geld. 's Middags komen Mijnie en Gerrie. Beperking
electrischetijd ( zie 4 Oct. ) Alleen nog licht van 's avonds 6 uur tot 's avonds half tien.
22. Zondagmiddag. Na langen tijd ( ongeveer 2 maanden ) weer eens bij de ouwe lui in
Maassluis wezen kijken.
25 October. Vanaf deze datum elke Woensdagavond Bidstond.
30 October. Ik vier mijn 35ste verjaardag. Vele cadeau ontvangen. Hemd, zakdoek,
verjaardagskalender, vloeikussen en vulpotlood van de kinderen. ( de baas 5,00 ) Van Cor v.
Dijk brievenstandaard. W. Doorduin een bos bloemen. Tante Dien komt en blijft 's nachts
over. 's Avonds komen de buren Roem.
November 1944
4 November. 3 maal beperking electrichetijd, nu alleen nog licht van 6 uur tot 9 uur 's
avonds zie 16 Oct.
6 November. Sjaantje jarig 11 jaar. Zij krijgt verschillende cadeautjes en kaarten.
Dagboek van Cor Sala
13. Maandag. We betrekken ons eten van de centrale keuken.
17. Vrijdag. We ontvangen bericht dat bij Cees Kap Zondag 12 Nov. zijn 3de zoon is geboren.
Sinds eenige weken zijn ze van Rhenen naar Doorn geëvacueerd. Elsje ziek, de Dokter
constateert "erg bronchitus".
18. Zaterdag heel 't Westland wordt opgeschrikt door het bericht dat uit 's Gravenzande alle
jongens en mannen van 18 - 4- weggevoerd worden, z.g. razzia. ( zie 24 febr. en 8 Maart )
19. Zondag. Dries jarig, per brief gefeliciteerd.
20. Maandag. Vanaf deze datum geen electrisch licht meer. zie 4 Nov. 16 Oct. en 4 Oct.
1944. ( zie 18 Juni 1945 )
22. Woensdag. In verband met geruchten over wegvoering ( zie 18 ) slapen buurman Roem,
Jan Duson, nog 2 personen en ik op de zolder van het baarhuisje op 't graf.
23. Donderdag. Om dezelfde reden als boven ga ik met Torni en Hellaar slapen bij Freen,
Wilhelminaplein.
24. Vrijdag. Alle mannen moeten zich aanmelden voor werk voor de Duitsche weermacht. In
de standaard staat het bericht dat Dr. H. Colijn op 75 jarige leeftijd in Duitsland is overleden.
27. Rantsoenen levensmiddelen verlaagd zie December.
27 t.e.m. 29. 3 dagen voor de Weermacht moeten werken, in de Nieuwlandse polder te
Hoek van Holland. ( zie 24 Nov. ) zie 23 Dec. uitbetaling.
December 1944
Broodrantsoen weer verlaagd, 2 weken geleden werd het broodrantsoen van 1800 gram per
week verlaagd tot 1400 gr. p.p. per week. Vanaf 4 Dec. word het verlaagd tot 1000 gr. p.p.
per week. Vanaf 27 November voor volwassen personen geen melk en boter meer
verkrijgbaar. ( Boter alleen beneden 4 jaar )
5 December. Sint Nicolaas. De Sint brengt voor ieder wat.
8 December. Jannie viert haar 8ste verjaardag. Zij krijgt een poezie-album, een armband, van
Tante Dien een mooi brosje, van vriendinnetjes wat geld en ook wat aansichten.
11 - 13. Voor de weermacht gewerkt. ( zie 27 Nov. )
Dec. 1944. Grote hongersnood dreigt. Geen melk, boter, vet, aardappelen, zeer weinig
brood, weinig stoking, geen licht, geen gas. Wekelijks worden in vele Kerken bidstonden
gehouden in verband met de grote nood.
20 December. In De Lier, Wateringen en Kwintsheul word razzia gehouden. ( zie 18 Nov.
1944 )
Dagboek van Cor Sala
21 December. Donderdag. In Naaldwijk houden Duitse soldaten razzia. Vele jonge mannen
worden opgeroepen. Enkele personen worden bij een poging om te ontvluchten gewond.
Ook kost het een mensenleven. Omstreeks 12 uur word de razzia opgeheven en alle mannen
weer losgelaten. Dit geschiedde doordat de Burgemeester, L. v.d. Bos en andere, de
Naaldwijkse bevolking op 24 Nov. beschikbaar stelde voor werk voor de weermacht.
22 December. De dokter laten we roepen voor Elsje, de dokter constateerd slijmhoest.
23 December. Uitbetaling werk voor de weermacht, 27 - 29 Nov: f. 14,67.
In verband met steeds stijgende nood word door alle diaconiën en interKerkelijke comité's
alle moeite in 't werk gesteld om zooveel mogelijk de hongersnood te keeren en / of te
verzachten.
Kerstfeest 1944. In sombere tijd, een heerlijk Kerstfeest gevierd. 2de Kerstdag v.m.
zangdienst geweest, n.m. een prachtige Kerstfeestviering van de Zondagschool.
27 December. Een aanplakbiljet meld : Alle mannen van 17 tot 40 jaar uit Zuid-Holland,
Noord-Holland en Utrecht zullen aan de arbeidsinzet elders worden geplaatst.
31 December. Zondag oudejaarsdag. Jannie met Sjaan gaan 's middags naar de Kerk en
beluisteren de oudejaarspreek van Ds. Leene uit de klaagliederen van Jeremia, "Wat klaagt
dan een levend mensch, een ieder klage vanwege zijne zonden". 1944 Spoed ten einde.
Wat 1944 alzoo bracht.
1 Januari 's nachts wacht moeten loopen.
7 Januari Ds. G. Leene het beroep naar Naaldwijk aangenomen.
28 en 30 wacht moeten lopen.
6 Februari. Bij Koos en Fransien een zoon geboren. ( Teo )
Februari. Grote gebiedsdelen van ons land zooals Zeeland en verschillende Zuid-Holl.
eilanden onder water gezet, een ware ramp voor land en volk. Arnhem, Nijmegen en
Enschede zwaar gebombardeerd.
14 Maart. 12½ jaar bij baas van Dijk.
27 Maart. Feest omdat Bouwman 25 jaar getrouwd is.
28 Maart. Intré Ds. G. Leene.
1 April. ook Krijna gaat naar school.
April. Heel het gezin griep en nog eens griep.
Dagboek van Cor Sala
6 Juni. Geallieerde troepen landen op het vaste land van Europa. ( Invasie )
29 Juni. Aai van Dijk in Bremen om 't leven gekomen.
20 - 21 Juli. Midden in 't dorp stort een vliegtuig neer.
25 Juli. Voortaan 10 uur binnen zijn.
31 Augustus. F. Valstar en D. Voskamp vermoord.
Augustus. Scheuring in de Geref. Kerk.
3 September. België in geallieerde handen. De oorlog komt nu op Nederlands grondgebied.
's Avonds haf tien binnen zijn.
4 September. Uitzonderingstoestand 's avonds 8 uur binnen zijn. Gasbeperking.
September. Spoor, tram en autobus in Nederland staken.
17 September. Elsje geboren.
23 September voor de 2de maal gasbeperking. Centralisatie in de bakkerijen, verbod om
koek, beschuit, klein brood e.d. te bakken. Vreeselijke strijd bij Arnhem.
4 October. Beperking Elec. stroom.
12 October gastoevoer geheel stopgezet.
16 October 2de maal beperking elec. stroom.
25 October. Voortaan elke Woensdagavond "Bidstond".
6 November 3de maal beperking elec. stroom.
13 November. We eten van de centrale keuken.
12 November. Bij Cees Kap een zoon geboren.
17 November. Elsje bronchitus.
18 November razzia te 's-Gravenzande.
20 November geen elec. stroom meer.
Ongerustheid voor razzia. Dr. H. Colijn overleden. 3 dagen per 2 weken arbeiden voor de
weermacht.
December. De levensmiddelenrantsoenen sterk verlaagd of geheel niet meer te koop. Grote
hongersnood voor 4½ millioen Nederlanders die in 't westen wonen word dreigend.
20 December in de Lier en Wateringen razzia.
Dagboek van Cor Sala
21 December in Naaldwijk razzia, en ook weer opgeheven.
22 December. Elsje slijmhoest.
27 December. Een verontrustend aanplakbiljet. Ds. v. Arkel sinds weken ziek.
Kort overzicht 1944
1944. Ons gezin verrijkt. Grote reden tot dankbaarheid. Doch de zorg voor eten, kleeding,
schoeisel en brandstof en gezondheid wordt groter.
1944. In de familie. Aai v. Dijk gestorven, 2 kinderen geboren. Henk nog steeds in Duitsland.
Aai Sluyter steeds ziek, lopend patiënt.
1944. In de Kerk. Twee reuze predikanten, elke Zondag rijke Evangelieverkondiging.
Scheuring in onze Geref. Kerken in sommige steden en dorpen.
1944. Voor ons land en volk. Een zee van ellende. Grote gebiedsdeelen voor jaren
onvruchtbaar gemaakt. Steden en dorpen door oorlogsgeweld verwoest. Mannen en
jongens weggevoerd. Grote hongersnood dreigt. Een deel van ons land, zooals NoordBrabant en Zeeland in geallieerde handen.
1945
1945 Januari
1 Januari. Nieuwjaarsdag, zwaar verkouden. Door verkoudheid niet ter kerk geweest, ook
niet naar Maassluis geweest. 's Middags even bij de baas geweest, als nieuwjaarsfooi ontving
ik f. 20,00. de kinderen wenschen nieuwjaar en krijgen 10,47.
5 - 8 Januari. Alle mannen van 17 tot 40 jaar moeten zich ( volgens het aanplakbiljet van 27
Dec. '44 ) deze datum opgeven voor de arbeidsinzet elders. De voedselcommissaris wil de
bakkersknechts en bloc opgeven, om dan zoo mogelijk een vrijstelling te krijgen.
9 Januari. Een bijzonder spannende dag. Vele mannen die zich tusschen 5 - 8 Jan. hebben
aangemeld, moeten 9 Jan. met koffer en deken op 't Marktplein zijn. Zullen vele jongens en
mannen weg moeten?? Daar land en tuinbouw waarschijnlijk vrijstelling zal krijgen, gebeurd
het wonder dat heel de wegvoering word uitgesteld.
9 - 10 Januari. Aan de weermacht gewerkt.
22 - 23. Aan de weermacht gewerkt. ( 24 vrij gehad )
28 Januari. Schreef ik in December 1944, grote hongersnood dreigt, 't is nu werkelijk
hongersnood, hier volgt de lijst van aangewezen bonnen.
Dagboek van Cor Sala
30. Aai in 't ziekenhuis te Vlaardingen een operatie ondergaan. Aan Ds. en Mevr. Leene een
z.g.a.n. kinderstoeltje gegeven voor hun eerste baby.
Distributie-nieuws: van 29 Januari tot 3 Februari per persoon 125 gram vlees, ( vorige week
niet) per persoon 125 gram jam, ( in weken niet gehad ) per persoon 250 gram zuurkool.
Van 29 Januari tot 10 Februari ( 2 weken ) personen boven 4 jaar 10 ons brood ( zie 3 - 10
Febr. ) personen beneden 4 jaar 8 ons brood + 250 gr. bloem.
Vele bonnen die reeds aangewezen waren, sommige zelfs van Nov. 1944, worden steeds
verlengd zonder dat ze in levensmiddelen zijn om te zetten.
Aardappelen 1 KG. per persoon per week, de bonnen moeten wekelijks worden ingeleverd,
doch aardappelen worden er niet op afgeleverd.
Het comité "Noodhulpactie" verstrekt dagelijks aan vele personen een warme maaltijd, en
helpt ook zieke menschen aan boillon en een stukje vette kaas, kinderen aan tomatensap en
vele andere dingen, zie onderstaand.
Normaal te koop is er niets meer, alleen de ruilhandel die neemt steeds toe.
De "Noodactie" in actie.
Januari: 2 Savoye koolen
19 - 24 Maart: Als 19 - 24 Febr.
Januari: 10 KG uitjes
19 Maart: 4 ons juspoeder
Januari: 16 KG Nero
26 - 31 Maart: Als 19 - 24 Febr.
Januari: 2 flesjes tomatensap
27 Maart: 1 KG tomatenpuré
Februari: 5 flesjes tomatensap
28 Maart: ½ KG suiker
Februari: 16 KG suikerbieten
3 - 7 April: Als 19 - 24 Febr.
Februari: ½ KG suiker
15 April: 4 fl. vruchtensap
Februari: 100 gram theesurogaat
9 - 14 April: Als 19 - 24 Febr.
Februari: 12 ons kaas
16 April: warme maaltijd 8 pers.
Februari: 3x warme maaltijd voor 8 pers.
23 - 28 April: Als 19 - 24 Febr.
19 - 24 Febr. Sjaan, Fija en Jannie krijgen warm eten in een kinderkeuken.
Februari: 8 KG witlof
2 Mei: warme maaltijd 8 pers
26 Febr. - 3 Maart: Als 19 - 24 Febr.
7 - 12 Mei: Als 19 - 24 Febr.
Februari: 3 st. savoyekool
7 Mei: Erwtensoep 5 pers.
Dagboek van Cor Sala
28 Febr.: warme maaltijd voor 5 pers.
11 Mei: Erwtensoep 5 pers.
28 Februari: 4 flesjes vruchtensap
14 Mei: Erwtensoep 8 pers.
1 Maart: 3 ons kaas
16 Mei: Erwtensoep 8 pers.
5 - 10 Maart: Als 19 - 24 Febr.
21 - 26 Mei: Als 19 - 24 Febr.
8 Maart: warme maaltijd 5 pers.
26 Mei: Erwtensoep 8 pers.
8 Maart: warme maaltijd 8 pers.
28 Mei: 1 pond suiker
12 - 17 Maart: Als 19 - 24 Febr.
28 Mei: 4 Sinaasappelen
12 Maart: warme maaltijd 5 pers.
31 Mei: Middagmaal 8 pers.
14 Maart: 4 flesjes vruchtensap
11 Juni: 25 KG aardappelen
15 Maart warme maaltijd 6 pers.
11 Juni: Sjaan, Fija en Jannie 3
oliebollen en een sinaasappel.
Februari 1945
Van 3 - 10 Februari. Volgens de courant zal er 4 ons brood per pers. extra verstrekt worden
(zie toegewezen bonnen 28 Jan. '45) zulks in verband met de ingetreden dooi.
5-6-7. Voor de weermacht in 't Staalduinse bos gewerkt.
7 Februari. "Stap op en laat je wegen". Mamma 135 pond - Sjaan 78 pond - Fija 72 pond Jannie 61,2 pond - Krijna 49,4 pond - Adriaan 40,4 pond.
17 Februari. Zweden biedt hulp. Vanwege het Zweedse roode kruis zal er beschikbaar
worden gesteld 800 gram brood per persoon - 125 gram margarine en voor kinderen tot 14
jaar 125 gram grutterswaren. zie 15 Maart. Bonnen daarvoor moeten voor 20 Febr.
ingeleverd worden.
18. Zondag. Jannie waagt de reis per fiets naar Maassluis, sinds 7 Juli 1944 is zij er niet meer
geweest.
19 - 21. Voor de weermacht in 't Staalduin gewerkt.
24 Maart. Van nu af 's morgens voor 5 uur niet buiten. ( zie 4 Sept. 1944 - 2 Apr. 1945 )
28 Maart. Art v. Dijk op 18 Dec. weggevoerd, is met ziekenverlof uit Amersfoort en blijft
gelijk hier. zie 8 Maart
Dagboek van Cor Sala
Maart 1945
3. Zaterdag. 's Morgens # 11 uur word er in Den Haag gebombardeerd en 's avonds kan men
hier de gloed van de branden zien. Een rampdag voor Den Haag geweest? zie 20 Juni 1945
5-6-7. Voor de weermacht gewerkt te Rozenburg en op Vluchtenburg.
8. De 's-Gravenzandse jongens en jonge mannen op 18 Dec. 1944 bij een razzia weggevoerd
naar Amersfoort en Veenendaal komen weer thuis.
12 + 14. Deze nachten gewerkt om het brood, beschikbaar gesteld door het Zweedse rode
kruis te bakken. Tot aandenken nog foto's gemaakt.
15. Wij ontvangen de gaven van het Zweedse Rode kruis. zie 17 Febr. en 12 + 14 Maart.
Vader Sluyter 78 jaar. Jannie op de fiets naar huis geweest. Bijna alle uit de familie ontmoet.
Arend vroeg om kousen voor Pleun.
16. Arend komt 's morgens en eet bij ons mee, Jannie heeft voor Pleun nog 2 paar kousen,
terwijl wij hem ook aan wat groenten kunnen helpen.
19. Wij moeten bonnen inleveren waarop personen boven de 4 jaar 400 gram brood gratis
zullen ontvangen van het internationale roode kruis. zie 28 Maart.
Een droef verschijnsel
Maart 1945. Van verschillende menschen hoor je dat ze door het weinige eten niet in staat
zijn langere of kortere tijd te werken. De één spreekt van ondervoeding en de ander noemt
het hongerbof, omdat hun beenen en ook soms hun hoofd opgezwollen is.
19 - 21. Aan de weermacht moeten werken te Hoek v. Holland.
24. Zaterdag. Aai Sluyter komt uit Maassluis en zal één week bij ons blijven.( zie 1 April )
28. Donderdag. We ontvangen het brood van het internationale roode kruis te Genève. zie
19 Maart. Hoewel ik vorig jaar April het werk op de Zondagschool had neergelegd, deze
maand weer hervat.
April 1945
1 April. Paasfeest. 's Middags Aai Sluyter die van 24 Maart bij ons was, achter op de fiets
naar Maassluis gebracht. 't Was wel erg winderig. Met Aai wel een gezellige week gehad.
2 April. 2de paasdag van 's morgens 7 uur tot NM 2 uur in de bakkerij gewerkt. Hoewel het 's
morgens stormde werd het 's middags nog heel goed weer. Daar Krijna en Adriaan niet erg
goed zijn, gaat Jannie met de andere kinderen de Mariëndijk omwandelen. Daarna ga ik nog
Ds. v. Arkel bezoeken die reeds lang ziek is.
Dagboek van Cor Sala
2-3 en 4 April voor de weermacht moeten werken, doch alleen 4 April maar geweest.
Oorlogsnieuws De oorlogsontwikkeling trekt sinds eenige weken ieders belangstelling. De
geallieerde legers zijn enkele weken geleden in Duitsland over de Rijn getrokken en trekken
nu Duitsland dieper binnen. Maar ook in ons land trekken de geallieerde legers op,
verschillend steden vallen in geallieerde handen, zooals Dwinxperlo, Doetichem, Enschede,
Hengelo. e.a.
2 April. Deze nacht is de zomertijd ingegaan, en nu moeten we van 8 uur NM tot 6 uur VM
binnen zijn. ( zie 24 Febr. '45 )
5 April. 's Middags # 12 uur komt heel onverwacht en ongedacht vader Sluyter, hij was met
bode de Harder mee komen rijden en zal tot 10 Apr. bij ons blijven.
6 April. 12 jaar geleden getrouwd.
6 April. Wij moeten bonnen inleveren waarop wij iets zullen ontvangen van het Zwitsersche
Roode kruis. ( zie 12 April )
9 April. Lidmatenvergadering van onze Geref. Kerk en verkiezing ambsdragers, de stemming:
Ouderlingen.
Diakenen.
A. Aarsen.
51 ( gekozen )
W. de Bruin.
44 ( gekozen )
K. Jonker.
74 ( gekozen )
J. Kuyvenhoven L.Jzn.
48 ( gekozen )
P. Konijnenburg. 62 ( gekozen )
V. Th. Valstar V.Thzn.
63 ( gekozen )
N. v. Loenen.
60 ( gekozen )
E.A. Hofland Ezn.
40
J. v.d. Lee.
26
A. Voskamp Dzn.
29
C.J. Sala.
27
J. v.d. Wel
26
A.J. Poot.
8
ongeldig
1
L. Torn.
23
Aarsen krijgt ontheffing. Tweetal J. v.d. Lee, ten laatste gekozen. L. Torn, gekozen /
ontheffing gehad
10 April. Dinsdag. Vader Sluyter 5 Apr. bij ons gekomen is 's middags weer met bode de
Harder naar Maassluis vertrokken.
11 April. Woensdag. Voor de 2de maal bonnen ingeleverd voor levensmiddelen beschikbaar
gesteld door het Zwitsersche rode kruis. ( zie 19 April )
Dagboek van Cor Sala
12 April. Donderdag. Wij ontvangen op de 6 Apr. ingeleverde bonnen van het Zwitsersche
rode kruis 7 x 4 ons witte brood, 3½ pond rijst.
16-17-18. Voor de weermacht moeten werken, doch alleen de 18de geweest.
19. Donderdag. Wij ontvangen op de 11 Apr. ingeleverde bonnen van het Zwitsersche rode
kruis, 7 x 4 ons witte brood, 5 x 100 gram rijst en 100 gram havermout, 1 x 250 gram rijst en
250 gram havermout.
Oorlogsnieuws. Volgens berichten en geruchten zijn de provincies Drente, Overijsel en
gedeelte van Groningen en Friesland in geallieerde handen. De geallieerde legers zijn bij
Zutfen over de Ijsel getrokken, hebben Apeldoorn veroverd en trekken nu op Amersfoort
aan. De Duitsers zetten grote gebiedsdeelen onder water, z.g. innudatie. Onder water staat
het gebied rondom Utrecht, de wieringermeerpolder, de Beemsterpolder. In Duitsland
strijden de geallieerde legers en Russen om Berlijn.
In dure tijd en hongersnood. In de week van 23 tot 29 April ( zie 26 Mei - 2 Juni ) 400 gram
brood per persoon, kinderen beneden 3 jaar 800 gram brood, 1 KG aardappelen per persoon
en voor kinderen een weinig melk à 21 cent per liter. Hoelang kan een mens daarop leven?
Prijzen van groenten. Spinazie 1ste soort 1,86 per KG veilingprijs 25 April, Bloemkool 2 à 3
gulden per stuk veilingprijs 25 April, Prei 2,50 per KG winkelprijs, Rabarber 3,00 per KG
winkelprijs, Uien 2,00 per KG winkelprijs, Sla gelukkig goedkoop, ( soms goedkoop ) Radijs
45 cent per bosje.
26 April. Voor de 3de maal bonnen ingeleverd voor levensmiddelen van het Zwitsersche
Roode kruis.
27 April. In verband met het brandstofgebrek vorderd het kolenbureau boomen ten behoeve
van de bakkerij. Bakkers en bakkersknechts moeten boomen zagen.
29 April. Zeer zware vliegmachine's ( Engelse of Amerikanen ) vliegen zeer laag over 't
Westland en werpen bij de steden, op vooraf vastgestelde plaatsen pakketten
levensmiddelen uit voor westelijk Nederland. ( Uit latere berichten blijkt dat dien Zondag
600 ton levensmiddelen zijn uitgeworpen.
30. Maandag. Geruchten??? De menschen vertellen dat de oorlog ten einde is. Zal 't waar
zijn?
Mei 1945
1 Mei. Dinsdag. Volgens berichten is reeds 2½ millioen KG levensmiddelen uitgeworpen uit
dagelijks komende Eng. en Am. zware bommen ( nu pakket ) werpers. In 't vervolg tot 'savonds 9 uur en VM na 4 uur buiten. zie 24 Febr.
Dagboek van Cor Sala
2 Mei. Woensdag. Oorlogsnieuws. 's Morgens vroeg word alom bekend dat Adolf Hitler, de
furer van Duitsland in de nacht van 1 op 2 Mei is gestorven. Steeds gaan er geruchten over
capitulatie van Duitsland, maar berichten weerspreken elkaar. Volgens berichten is de
doortocht voor voedsel uit Brabant per auto en vanuit Engeland per schip naar Rotterdam
vrij gegeven. Naar men zegt zal hier niet meer gevochten worden. Wat of van al die
berichten juist is?
2 Mei. Bidstond. Ds. Leene preekt in verband met de dood van Adolf Hitler, furer van
Duitsland, wereldheerser en in verband met de dood van Mussoline, dictator van Italië
( volgens berichten te Milaan vorige week door patriotten gedood ) uit Jesaja 14:5. Laat
vooraf lezen Jesaja 14:4 tot 24. ( zie 26 Juli 1943 )
3 Mei. Donderdag. Wij krijgen van Zwitsersche Roode kruis ( zie 26 Apr. ) 7 pond brood en
½p. gortmout, en leveren tegelijk voor de 4 maal bonnen in. Berichten maken bekend dat de
hoofdstad van Duitsland - Berlijn heeft gecaputileerd.
4 Mei. Vrijdag 's avonds omstreeks 9 uur gaat als een lopend vuurtje het bericht dat de
oorlog over is. Alle menschen gaan naar buiten, vele lopen met oranje, en willen de vlaggen
uitsteken. Doch de Duitsers sturen de menschen naar huis en verbieden demonstratie's.
5 Mei. Zaterdagavond omstreeks 7 uur worden overal de vlaggen uitgestoken.
5 MEI 1945. VREDE - VRIJHEID Duitsland heeft
gecapituleerd. Alle menschen tooien zich met
oranje, vlaggen wapperen. Nog geen half uur
later is ons dorp een vlaggenzee, en de Jacob
van Campenstraat heelemaal versierd.
"Holland uit het stof verrezen zal nu weer ons
Holland wezen".
Dagboek van Cor Sala
6 Mei. Zondag. In alle kerken in ons dorp - Dankstond - Ds. Leene heeft tot tekst Psalm 66:8
tot en met 15. 's Middags naar Maassluis geweest om de familie geluk te wensen met de
vrede.
7 Mei. Maandag. We houden een collecte in de Jacob van Campenstraat voor een te houden
Vrijheidsfeest, 's avonds was er f. 113,55. 's Avonds gaan Jannie met Sjaan, Fija en Jannie
naar een orgelbespeling en zang in de N.H. Kerk. Spr. Dr. Banning en Ds. Leene. Organist
Mar. Voorberg.
8 Mei. Dinsdag. De ondergrondse
verzetbeweging nu Ned. Binnenlandse
Strijdkrachten, arresteerd N.S.B.ers, zwarte
handelaars, en de meisjes die met Duitsers
omgingen, deze laatste worden hun haar
afgeknipt.
9 Mei. 's Morgens zien we in ons dorp
Canadeese soldaten. Met groot gejuich
worden ze begroet. In de Jacob van
Campenstraat houden we met de
bewoners van de straat een Vrijheidsfeest
van 's avonds 6 tot 10 uur. zie programma.
Buiten het bedrag aan geld ontvingen we
nog gratis als prijzen: 7 doosjes sigaretten,
1 doos sigaartjes, 3 potplantjes, 2x2 liter
Dagboek van Cor Sala
melk, 4x5 KG aardappelen, 2 pak gortmout, 1 pak custard, 2x1 p peulvruchten,14x4 ons
brood. Alle kinderen van 3 - 6 jaar krijgen een cadeautje. Alle deelnemers een prijs.
10 Mei 1940 grote droefheid - 10 Mei 1945 grote blijdschap.
10 Mei Hemelvaartdag.
11 Mei. We ontvangen boter vanuit de Engelsche vliegtuigen uitgeworpen levensmiddelen.
(zie 29 Maart '45 )
's Middags komt Siem even aan, dat was lang geleden. 's Avonds Art wezen feliciteeren.
12. Zaterdag. 's Avonds half twaalf krijgen we bericht of ik spoedig naar huis wil komen daar
Vader ernstig ziek is.
13. Zondag, 's morgens 7 uur naar Maassluis gegaan. Vader lag van Vrijdag te bed en was
vanaf Zaterdag buiten bewustzijn. 's Middags ongeveer kwart voor vijf is vader zacht en kalm
overleden. Vader was 69 jaar en 11 Maanden.
14 Mei. De voedselvoorziening word merkbaar beter, het broodrantsoen word van 4 op 800
gram gebracht. We krijgen vlees, ook op bonnen die we nog te goed hadden. Jam, suiker.
Kinderen van 1 jaar krijgen een dubbel rantsoen. Melk word ruimer.
14 - 19 Mei. We ontvangen van de door de Geallieerde beschikbaar gestelde goederen,
(gratis) 8 pond boter, 1 ons thee, 9 reepen chocolade, 22 pond biskwie, 1 groot en 7 kleine
blikken met hutspot.
16 Mei. Woensdagmiddag 2 uur word vader begraven, Ds. Rietberg leid de begrafenis. De
familie van moeder Neel was er bijna in zijn geheel. Van ons was Koos met Koos Jr., Geert en
ik er ( Fransien geen fiets, voor Pietje geen reisgelegenheid, Jannie een weinig ziek, Henk in
Berlijn.)
20 Mei. Pinksterfeest. 1ste Pinksterdag mooi weer geweest, 2de Pinksterdag tot 's middags 4
uur geregend. Toen de Waalbrug heen gewandeld en de Oranjesluis terug. ( Dat was jaren
geleden want de waalburg was de laatste jaren niet toegankelijk ) 's Avonds komen Dien en
Arie nog.
25 Mei. We ontvangen 7x4 ons witbrood van het Zweedse Roode kruis. 26 Mei tot 2 Juni
Bonnenlijst per persoon.
100 gram vlees
300 gram vet of margarine
1 bus visch
50 gram zout
1000 gram Kaak
50 gram zeep
125 gram suiker
3 KG aardappelen
Dagboek van Cor Sala
200 gram chocolade
Voor oud en jong melk en nog 8oo gram brood van 't Roode kruis. Vergelijk deze lijst met
April 1945
26 Mei. Ik meld mijzelf als agent van De Westlander. zie 18 Juli 1945.
Juni 1945
1 Juni. Ik werk van 's morgens 6 uur tot 's nachts over twaalf om het brood van het Zweedse
Roode kruis te bakken en krijg daarvoor als belooning 4 witte brooden.
1 Juni. We ontvangen van het Zweedsche roode kruis 7x8 ons brood. ( zie boven )
8 Juni. Weer gewerkt zooals 1 Juni, zelfde belooning, ook ontvangen van 't Roode kruis als 1
Juni.
Juni, vele jongemannen komen uit Duitsland terug, of ook anderen ontvangen berichten dat
hun man of zoon reeds in Holland zijn. Droevig voor diegene die tevergeefs wachten. Ook
van Henk op 11 Juni nog niets gehoord.
11 Juni. Maandag. Sjaan, Fija en Jannie worden getracteert op de z.g. kinderkeuken,
uitgaande van de noodactie. Als dank voor het vele werk van de Noodactie defileeren # 1000
kinderen voor de leden van deze instelling, die deze winter zoo ontzaggelijk veel goeds heeft
gedaan. Ook op deze plaats onze hartelijke dank.
12 Juni. Dinsdag. Dien jarig. 's Middags gaan de kinderen Dien feliciteeren, en 's avonds gaat
Jannie op de fiets erheen.
13 Juni. We ontvangen bericht dat Henk nog leeft en in Limburg is, 17 Juni hoopt hij weer
thuis te komen.
16. Zaterdag. Zaterdagavond naar Den Haag geweest om te zien of Henk al thuis gekomen is,
doch hij was nog niet thuis.
18. Maandag. Mijnie komt met Hansje een middag over. Voor 't eerst ga ik naar 't
mannenkoor Sursum Corda.
20. Woensdag. 's Morgens komt Els, en nu kunnen Jannie en ik 's middags naar Den Haag. Bij
Henk geweest, die was van 10 October 1943 tot 6 Juni 1945 in Duitsland geweest, en Zondag
17 Juni gezond en wel thuis gekomen. zie 10 Oct. 1943 - 16 Juni 1945. Ook wezen kijken naar
het stadsdeel Bezuidenhout, hetwelk 3 Maart werd gebombardeerd, ( zie 3 Maart 1945 ) de
aanblik was aller-verschrikkelijkst. 's Avonds 9 uur waren we weer thuis. Els toen weer
vertrokken.
26. Dinsdag. V.d. Merwe ook weer thuis. Na jaren in Duitsland te hebben gewerkt is v.d.
Merwe weer thuis gekomen en kwam nu met z'n vrouw ons opzoeken. zie 20 Juni 1942.
Dagboek van Cor Sala
28 Juni. Electrisch licht!!!!! Weer ½ kw licht per dag, vanaf 20 Nov. 1944 van elec. licht
verstoken geweest. Met recht een duistere periode geweest.
29. Vrijdag. Overal wordt de verjaardag van Prins Bernard feestelijk gevierd. Ook in
Naaldwijk. Henk met Jacob komen uit Den Haag lopen om een daagje bij ons te zijn.
Juli 1945
4. Woensdag. Arend en Pleun 25 jaar getrouwt. 's Middags komt Dien oppassen en Jannie en
ik gaan naar het zilveren huw'lijksfeest van Arend en Pleun. Wij hadden tot aandenken een
schilderijtje gekocht. Gelijk ben ik toen naar Moeder Neel gereden waar Henk al was en Koos
kwam, en daar het goed van Vader onder elkaar verdeeld. ( Ik kreeg Vaders pak )
6. Vrijdag. H.M. Koningin Wilhelmina komt na ruim 5 jaar gedwongen afwezigheid in Den
Haag terug.
17-18. Koos en Jacob Sala komen uit Den Haag lopen en blijven een nachtje over. Dat ging
niet, zie 26 Mei 1945. Gaf ik mij in Mei op als agent van de Westlander, het bleek dat dat te
veel tijd vroeg, daarom bedankte ik.
19 Juli. Weer gas!! 12 October 1944 werd de gastoevoer stopgezet. Dat bracht zeer veel
ongerief. Maar vanaf 19 Juli is er weer gas, al is het dan nog beperkt.
19 Juli. Weer in eigen bakkrij. Sinds September 1944 moesten wij als bakkers bij elkaar
inbakken, tot Juni 1945 bij Honders, daarna bij Rozenburg. Nu had de baas weer kolen
gekregen en bakken we weer op ons eigen. Elsje is al een dag of 6 ziek, de dokter komt maar
wat er precies aan scheelt weet hij ook niet. Soms lijkt het of ze de mazelen heeft, of komt
het dat ze tandjes krijgt?
25 Juli. 's Middags naar Den Haag geweest, en daar gesproken, met de chef van de
broodfabriek van Paul Kaiser. Misschien ga ik daar wel werken. Ik weet het zelf niet, maar ik
zal er eens met baas van Dijk over spreken. ( zie 30 Juli )
27 Juli. Elsje knapt zoo lekker op ze is zoo goed als beter. Bij Siem en Co is een dochter
geboren. "Suse".
28 Juli. De eerste dag van de schoolvacantie, klas waar Sjaan in is, gaan een heele dag
wandelen. Ik wilde van het agentschap va de Westlander af, maar de uitgever praten mij
weer om. Dus blijf ik voorlopig agent.
30. Maandag. Aan mijn patroon P. v. Dijk tegen 1 September m'n ontslag aangevraagd. De
bedoeling was dat ik met een collega H. v. Velde bij P.C. Kayser zou gaan werken, doch daar
konden we niet beiden geplaatst worden. Toen hebben we beide bij de fa Hus te Den Haag
werk gevonden.
Dagboek van Cor Sala
31. Dinsdag. Fija met schipper Kok naar Den Haag gevaren om eenige dagen bij Koos te
logeeren.
Augustus 1945
3. Vrijdag. Jannie naar Maassluis gegaan ( deels gelopen deels gereden ) om bij Els eenige
dagen te logeeren. Ook Jannie sr. op de fiets naar Maassluis gegaan om bij de baby van Siem
en Co te kijken.
4. Zaterdag. Gaan we verhuizen? Daar ik in Den haag zal gaan werken, plaats ik een
advertentie om onze woning te ruilen voor een woning in Den Haag of Loosduinen.
verschillende gegadigde komen er op af.
6. Maandag. Fija weer uit den Haag thuisgekomen. 's Avonds naar een huis in Loosduinen
wezen kijken en wel Wilhelminastraat 143, misschien dat we dat huis ruilen voor het onze,
als de evacuatiecommissie toestemming geeft.
7. Dinsdag. Bootreisje met de kinderen van 5 tot 8 jaar van de Chr. Zondagschool, naar
Drievliet. ( bij Delft ) Jannie sr. en ik, Krijna en Adriaan gaan mee. Sjaan gaat per autobus
voor eenige dagen naar Den Haag.
8. Woensdag. Fija en Krijna gaan naar Maassluis terwijl Jannie uit Maassluis weer thuis
komt.
11. Zaterdag. Adriaan 5 jaar. Enkele cadeautjes en vele aanzichtkaarten krijgt hij. 's Middags
komen Jan Sala, v.d. Merwe met z'n vrouw, Els met een jufr. en opoe Sala die eenige dagen
bij ons zal blijven.
13. Maandag. Sjaan komt weer thuis uit Den Haag en Jannie komt weer thuis uit Maassluis.
14. Dinsdag. Bootreisje. Wij gaan ,met de kinderen van de Zondagschool varen naar Leiden.
( kinderen van 8 - 12 jaar ) zie 7 Aug. 1945. Opoe past op Elsje, Krijna is nog in Maassluis en
verder gaan we allen mee. Een mooie dag geweest.
14 Aug. P.S. Na ons reisje van de Zondagschool neemt ik in verband met ons aanstaand
vertrek m'n ontslag van die vereeniging
14 Augustus. Dinsdag. Wereldvrede, Japan verslagen, onvoorwaardelijk gecaputileerd.
15. Woensdag. Jannie naar Den Haag gegaan om te logeeren.
16. Donderdag. Opoe gaat naar Maassluis en Sjaan mag mee.
17. Vrijdag. Opa Sluyter komt om eenige dagen bij ons te blijven.
19. Zondag. Dankstond voor de wereldvrede en de bevrijding van Ned. Indië. Ds. Leene
preekt over Psalm 46:9-12.
Dagboek van Cor Sala
20. Maandag. Opa Sluyter weer vertrokken.
21. Dinsdag. Krijna komt weer thuis. zie 8 Aug.
22. Woensdag. Jannie komt weer thuis uit Den Haag. zie 15 Aug.
23. Donderdag. De evacuatiecomm. geeft nog geen toestemming om naar Loosduinen te
verhuizen, nu gaan Jannie en ik naar een huis kijken Hoefkade 612, of dat misschien te ruilen
is. Het huis staat ons wel aan maar de omgeving niet zoo erg.
Aug: Ons huis lijkt wel een vergaderlokaal, geregeld vergaderd de buurt vereeniging in
verband met het a.s. Koninginnefeest.
27. Maandag. Weer een nieuwe gegadigde meld zich voor woningruil en wel Langenberg.
Westerstraat 15 Loosduinen, ik ga daar maar weer eens kijken. En vragen ruilvergunning
aan.
29. Woensdag. Opening van een Vrijheids en
Oranjefeest te Naaldwijk van 29 Augustus tot
1 September. Heel het dorp is prachtig
versierd.
31. Vrijdag. Koninginnedag 's morgens
bezoeken we de Kerkdienst. Grote
festiviteiten te Naaldwijk. Ook de Jacob v.
Campen Buurtvereeniging laat zich niet
onbetuigd, zie bijgaand programma.
1 September. Zaterdag. Krijna jarig, vele cadeautjes ontvangt ze. Afscheid genomen van
bakker van Dijk na bijna 14 jaar daar gewerkt te hebben, ( zie 2 April 1946 )
3 September. Maandag. In dienst getreden bij de fa Hus afdeeling Weimarstraat Den Haag.
Loon f. 36,25.
9 September. Zondag. Jannie viert haar verjaardag. 's Morgens komen Els met Gerrie en Atie,
's middags komt Jufr. v. Dijk. Daar Jannie toen zij 's morgens opstond een pijnlijke knie had,
word de pijn zoo hevig dat we 's middags de dokter nog laten komen, deze constateerd een
knieontsteking. 's Avonds komen nog W. Doorduin en z'n vrouw en Dien met Arie. Gelukkig
blijft Els nog nu Jannie ziek is.
Dagboek van Cor Sala
11 September. Dinsdag. De dokter geeft een sneedje in Jannie's knie, vanaf dien tijd word
het lieverlee beter.
14 September. Vrijdag. Huisbezoek gehad van de brs. Vreugdenhil en Honders. Een goed uur
geweest.
15 September. Zaterdag. Els heeft ons deze week heerlijk geholpen en gaat nu weer naar
huis. Dinsdag zal ze nog komen wasschen.
17 September. Maandag. Elsje één jaar, 's middags komt Mijnie, 's avonds Dien met Arie en
de post brengt wat kaarten. 's Middags gaan Jannie en ik Jufr. v. Dijk nog feliciteeren.
18 September. Els komt wasschen en de overige dagen komt Gerrie van Els helpen.
19 September. In verband met ons a.s. vertrek neem ik afscheid van de Geref. Evangelisatie
commissie
25. Papiergeld verliest zijn waarde. Zoogenaamde geldzuivering. Alle nog in bezit zijnde
papiergeld moet worden ingeleverd, ieder krijgt voorlopig f. 10,00 nieuw geld.
25. Ds. v. Arkel wezen feliciteeren met z'n verjaardag.
October 1945
1. Maandag. Alle moeite heb ik gedaan om een woningruilvergunning te krijgen ( om te
ruilen met Langenberg. zie 27 Aug. ) en nu ik bijna vergunning heb komt Langenberg zeggen
dat hij er afziet. Ook weer niet onaardig.
4. Donderdag. Opa Sluyter komt enkele dagen over ( zie 9 Oct. ) Broer Koos jarig, daar ik toch
dagelijks in Den Haag ben gelijk wezen feliciteeren.
6. Zaterdag. 12½ jaar getrouwd. Opa Sluyter was er alreeds, 's middags komt Els. 'Avonds Cor
v. Dijk en verloofde, de buren Roem, Duson, jufr. v. 't Veen, Door en juf. Lievaart. Van de
kinderen krijgen we een fruitmand. Ook van m'n vorige patroon ( v. Dijk ) een fruitmand. Van
jufr. Roem potplantje, jufr. Duson bos bloemen + fles wijn. Els bos bloemen, jufr. Lobert Dagboek van Cor Sala
Otto bos bloemen. Jufr. v. 't Veen 2 flessen bessensap. Van Els onze trouwtekst op hout
geschilderd.
7. Zondag. Daar we gister 12½ jaar getrouwd waren komen 's avonds nog op visite H. v.
Velden en z'n vrouw ( we krijgen van hun een zakje echte koffie ) en ook Arris v. Dijk en z'n
verloofde.
9. Dinsdag. Vader Sluyter weer naar Maassluis gegaan.
10. Woensdag. Nog even op Henk z'n verjaardag geweest.
13 Zaterdag. Elsje gaat alleen lopen.
15. Maandag. Slecht nieuws Ned. Oost Indië. De couranten melden dagelijks onrustbarende
berichten over Ned. Indië, in verband met een groep van de bevolking van Java die niet
onder Nederland wil staan, z.g. Nationalisten onder leiding van Soekarno. Heden melde de
courant dat Soekarno en z'n aanhangers Nederland de oorlog hebben verklaard.
16. Dinsdag. Fija 11 jaar. Fija viert haar verjaardag, vele vriendinnetjes komen spelen, en zij
ktijgt vele kaarten, plaatjes en andere cadeautjes. Ook Els komt nog even.
21. Zondag. Zondagavond visite gemaakt bij W. Doorduin.
22. Maandag. Wij doen alle moeite voor een huis in de Spiraeastraat in Den Haag.
26. Vrijdag. Wegens aanhoudende diaré moet ik naar de specialist Dr. de Jong, die zitting
hield in het Gem. Ziekenhuis Burgwal, Den Haag, de dr. verwachte spoedige beterschap.
28. Zondag. Zondagavond een visite gemaakt bij H. v. Velden. ( collega bakkersknecht te Den
Haag )
30. Dinsdag. Mijn 36ste verjaardag. Ik krijg een paar pracht pantoffels, een muziekboek en
bloemen. 's Avonds komen v. Dijk, Jufr. en Corrie, M 't Hart met z'n vrouw, W. Doorduin met
z'n vrouw en Jufr. en Pietje Duson.
31. Woensdag. Els komt me nog feliciteeren, ze was een dag abuis, 's avonds komen de
buren Roem nog.
November 1945
3. Zaterdag. Ik ben ziek en ga niet werken tot e.m. 15 Nov.
6. Dinsdag. Sjaan 12 jaar. Zij ontvangt vele cadeautjes en aansichten. Vele vriendinnetjes
komen spelen.
13-14-15. Dinsdag, Woensdag, Donderdag. Doordat ik ziek was liep ik nogal eens in dorp, dat
had bakker Dijselbloem zeker gezien, die kwam Dinsdagmorgen vragen of ik hem voor
Dagboek van Cor Sala
eenige uren wilde helpen. Dinsdag 5 uur gewerkt en Woensdag 5½ uur voor f. 8,50,
Donderdag 9 uur voor f. 7,00.
14. Woensdagmiddag de familie in Maassluis weer eens opgezocht.
16. Vrijdag. Al verschillende huizen zoowel in Loosduinen als in Den Haag werden door mij
aangevraagd, zie 4 Aug.-23 Aug.-27 Aug.-1 Oct.-22 Oct. maar steeds zonder resultaat, alle
mogelijke middelen beproefd maar we kunnen geen huis krijgen, en om elken dag naar Den
Haag te fietsen is te ver. Daarom besluit ik om bij Dijselbloem te gaan werken. ( zie 13-14-15
Nov. ) Loon f. 40,00 per week.
Tot en met 7 December was de tekst in de kopie van het dagboek links van de pagina niet
mee gekopieerd . Hierdoor geen dag en datumaanduiding en er ontbreken een aantal
woorden, zodat ik moet gissen.
Bij de fa Hus Weimarstraat Den Haag ontslag aangevraagd en dien zelfde dag gekregen. zie 3
Sept.
Bij Dijselbloem Heerenstraat Naaldwijk in betrekking gegaan.
Dries jarig. Jannie wil naar Maassluis gaan doch krijgt halverwege een lekke band en komt
toen onverrichte zaken terug lopen.
Grote jeugdavond in de Bloemenveiling uitgaande van de Geref. jeugdcentrale,
declamatorium "Verpletterd juk". Muziek + Zang.
Een middagje naar Den Haag geweest met een jonge bakkersknecht.
December 1945
5 December. Sint Nicolaasfeest. Nu Sint Nicolaas na jaren weer gevierd kan worden, doet
ieder er weer aan mee. ook in de J. v. Campenstraat komt de Sint en z'n knecht. ( vanwege
de buurtvereeniging ) Boers is de Sint en ik zwarte Piet. In de schoen vind ieder wat. Een
gezellig feest.
8 December. Jannie 10 jaar. Verscheidene cadeautjes krijgt ze, en vele vriendinnetjes komen
spelen.
19 December. Jannie en ik bezoeken de Jaarvergadering van de Geref. Mannenvereeniging.
Kerstfeest 1945. 1ste Kerstdag - Kerkdiensten. Ds. v. Arkel en Ds. Leene. Voorganger.
2de Kerstdag. Zangdienst in de Kerk, en 's avonds Kerstfeestviering van de Zondagschool.
Prachtige Kerkdiensten, prachtig weer, en alles stond in het teeken van het eerste Kerstfeest
na de bange oorlogsjaren. Alles ademde grote dankbaarheid.
Dagboek van Cor Sala
27 December. Jannnie met Jannie en Fija naar een muziek en zangavond waarin Sjaan
meezingt.
29 December. Zaterdag. Fija en Jannie gaan naar Maassluis lopen, waar ze zullen logeren,
zullen ze nog wel zien.
31 December. Fija en Jannie komen weer teruglopen en opa Sluyter komt gelijk meelopen. 's
Avonds gaan we naar de Kerk waar Ds. v. Arkel preekt over Openbaring 14:14-20. We bakken
nog wat oliebollen en het jaar 1945 met z'n grote vreugde, maar met z'n grote ellende is
voorbij.
Wat 1945 alzoo bracht
5-8 Januari. Moesten alle mannen zich aanmelden voor werk in Duitsland. een klein
percentage voldeed eraan.
30 Januari. Aai Sluyter ondergaat een operatie.
Januari. Hongersnood in westelijk Nederland.
Februari. Zweden en Zwitserland geven ons eten. Noodhulpactie bied hulp.
3 Maart. Een bombardement op Den Haag. Honger-oedeem.
April. Oorlogsnieuws, opmarsch geallieerde legers, grote deelen van ons land onder water
gezet. Dure tijd en hongersnood.
29 April. Engelsche vliegmachine's brengen eten.
30 April. Vredesgeruchten.
2 Mei. Adolf Hitler ( den Duitse furer ) dood? Wij krijgen voedsel uit bevrijd Nederland.
3 Mei. Capitulatie van Berlijn.
4 Mei. Vredesgeruchten, maar........
5 Mei. Duitsland heeft gecapituleerd. Nederland is vrij.
6 Mei. Dankstond voor de bevrijding. De wekelijkse "Bidstonden" houden nu op.
9 Mei. Vrijheidsfeest in de Jacob v. Campenstraat.
13 Mei. Vader Sala overleden.
14 Mei. De hongersnood neemt af.
17 Juni. Henk uit Duitsland weer thuis gekomen. zie 20 Juni.
28 Juni. Weer elec. stroom. ( 20 Nov. 1944 werd stopgezet. )
Dagboek van Cor Sala
4 Juli. Arend en Pleun zijn 25 jaar getrouwd.
19 Juli. Weer gas. ( 12 Oct. 1944 werd gas toevoer stopgezet. )
27 Juli. Bij Siem en Co een dochter geboren.
30 Juli. Tegen 1 Sept. ontslag bij P. v. Dijk aangevraagd.
7 Augustus. Bootreisje van de Chr. Zondagschool.
14 Augustus. Nog een bootreisje van de Chr. Zondagschool. Ontslag genomen van de Chr.
Zondagschool. Japan capituleerd.
19 Augustus. Dankstond voor de wereldvrede.
29 Augustus - 1 September. Groot bevrijdingsfeest in Naaldwijk.
1 September. Afscheid van bakker van Dijk.
3 September. In dienst bij Hus, Broodfabriek Den Haag.
19 September. Afscheid Geref. Evangelisatie commissie.
6 October. 12½ jaar getrouwd.
October. Onrust en onlusten in Ned. Indië.
17 November. Ontslag gekregen bij Hus Den Haag.
19 November. In dienst bij Dijsselbloem te Naaldwijk.
Kort overzicht 1945
1945. Het jaar dat de zoo zeer begeerde vrede bracht.
1945. In ons gezin wel grote zorgen gehad, doch nog veel groter zegeningen.
1945. In de familie Vader overleden, één kindje geboren.
1945. De oorlog in heel de wereld geëindigd, Duitsland en Japan geheel verslagen.
1945. Zullen we Indië kunnen behouden?
1945. Verlaat ons en laat ons na grote zorgen en vragen in een door oorlog ontwrichte tijd.
Dagboek van Cor Sala
1946
Januari 1946
1. Dinsdag. Nog even bij Ds. v. Arkel geweest. 's Middags bij oma Sala geweest. 's Avonds bij
mijn patroon Dijsselbloem geweest, als nieuwjaarsfooi kreeg ik f. 20,00.
2. Woensdag. Nog even bij mijn oude baas ( P. v. Dijk ) geweest.
3. Donderdag. Sjaan schijnt de winter 1944-1945 nog niet te boven te zijn, we zullen
trachten ze eenige weken naar C. Kap te doen. Opa die oudejaarsdag bij ons kwam brengen
we per auto Dijsselbloem weer naar Maassluis.
6. Zondag. Zondagavond visite gehad van v.d. Bos, en gebracht bij Ds. Leene.
8. Dinsdag. Naar de docter voor een ontstoken elleboog.
9. Woensdag. De docter geeft een sneedje in m'n ontstoken elleboog, waarna ik mijn werk
voorlopig moet neerleggen. ( zie 15 Januari ) Bidstond in verband met toestand in Indië.
Door mijn zere arm konden wij niet naar de Kerk.
12. Zaterdag. Sjaantje voor eenige tijd naar Rhenen. ( zie 3 Jan. ) Ik met Sjaan 's middags 2
uur van Naaldwijk vertrokken. 's avonds 8 uur kwamen we in Rhenen aan.
14. Maandag. 's Morgens 10 uur weer uit Rhenen vertrokken en half vier weer in Naaldwijk.
Sjaan voor herstel van gezondheid in Rhenen bij C. Kap gebleven. 's Morgens heb ik ze in
Rhenen naar school gebracht. We hopen dat ze het er goed zal hebben.
15 Januari. Dinsdag. De dokter verklaart m'n arm beter dus ga ik dien dag weer werken. ( zie
9 Januari )
Dagboek van Cor Sala
20 Januari. Op Zondagavondvisite bij H. v.d. Velden.
21 Januari. Bidstond in de Geref. Kerken voor de buitengewone Generale Synode, welke 22
Januari zal aanvangen, om zoo God wil de Geref. Kerken weer tot eenheid te brengen. Ds. v.
Arkel gaat voor en heeft als tekst Johannes 17:20-21.
Februari 1946
1. Vrijdag. Els jarig. Jannie met de fiets naar Maassluis en een dag bij Els doorgebracht.
7. Donderdag. Donderdag een toneelspel wezen kijken in de Bloemenveiling, het spel stelde
voor het illigale ( ondergrondsche ) werk tijdens de Duitse bezetting en droeg als titel "Het
Vaderland getrouwe". We vinden het geweldig. Het gezelschap kwam uit Vlaardingen en
noemde zich de "Reederijkers".
12. Dinsdag. Uitvoering van de gimnastiekvereeniging D.O.S. Fija is als lid van D.O.S.
vanavond natuurlijk op haar best, en d'r moeder behoort bij het toeschouwent publiek.
13. Woensdag. Jannie en ik met Fija en Adriaan rijden met Dijsselbloem mee naar Den Haag
om voor Fija en Adriaan een bril te kopen.
14. Donderdag. Wij ontvangen een briefkaart van Els dat vader Sluyter ziek is, Jannie gaat 's
middags per autobus even heen en weer. 't Viel Jannie niet bepaald tegen.
16-18. Zaterdag - Maandag. Tante Dien komt van Zaterdagavond tot Maandagmorgen bij ons
over.
20. Wij krijgen bericht van Mien Verkade - Qauk uit de Lier dat aldaar tweelingen geboren
zijn. Of dat in onze familie ooit voorgekomen is?
21. Donderdag. Oma Sala komt, want Jannie was van plan om Zaterdag naar Rhenen te gaan
om Sjaan weer te halen, maar Sjaan wilde nog graag 2 weken blijven.
27. Woensdag. Oma Sala gaat weer naar huis.
Maart 1946
3. Zondag. 's Middags nog even bij opa Sluyter wezen kijken, 't ging nogal. 's Avonds bij M. 't
Hart op visite geweest.
6. Woensdag. 's Middags met Dijsselbloem naar Den Haag gereden en per autobus terug,
want de brillen ( zie 13 Febr. ) paste niet heelemaal.
8. Vrijdag. Oma komt weer want Jannie gaat morgen naar Rhenen.
Dagboek van Cor Sala
9. Zaterdag. 's Morgens gaat Jannie met Fija en Dineke Racké ( Sjaan d'r vriendinnetje ) naar
Rhenen. De bedoeling is dat ze Maandag met Sjaan en Dineke weer terugkomt en Fija er nu
een poosje blijven zal. ( zie 19 April )
10. Zondag. In de Kerk word de groslijst van ouderlingen en diakenen afgelezen, ook mijn
naam word genoemd voor ouderling.
11. Maandag. 's Avonds half zeven komt Jannie met Sjaan weer thuis uit Rhenen. Een
voorspoedige reis en prettige dagen gehad. ( zie 12 Januari - 9 Maart )
12. Dinsdag. Oma gaat weer naar huis. ( zie 8 Maart )
13. Woensdag. Bidstond voor 't gewas voorganger Ds. v. Arkel. Na afloop Gemeente
vergadering, verkiezing ouderlingen en diakenen. (x bet. gekozen )
Groslijst ouderlingen:
Diakenen:
J. Alblas
74x
v. 't Riet
119x
J.J. v.d. Berg
129x
T. v. Barneveld
111x
Sala
63
C. Flikweert
70x
A. v.d. Berg, Geestweg
34
V. Th. Valstar
63
S. Looye
59
J. de Koning
124x
Vermeer
70x
H. v.d. Meer
32
Jac. Kuivenhoven Jzn
53
T. Vreugdenhil
42
V.W. Valstar
82x
Jac. Kuivenhoven Wzn
34
v.d. Wees
48
A. Voskamp Wedzn 49
Los
123x
Herstemming:
Ribbens
24
Sala
72x
V.Th. Valstar
66
14. Donderdag. Jannie 's middags op verjaardagvisite geweest bij jufr. Doorduin. 's Avonds ga
ik naar de 50ste jaarvergadering van de Geref. Jongelingsvereeniging te Maassluis.
15. Vrijdag. Vader Sluyter 79 jaar. Jannie met Elsje en Adriaan per autobus naar Maassluis
geweest om vader te feliciteeren.
21. Donderdag. Jannie en ik bezoeken de ontspanningsavond uitgaande van de C.ristelijke
O.ntspanning C.entrale. Volkszang, Declamatie A. Hofland, piano H. Voorberg, Xiliphoon W.
Valstar.
23. Zaterdag. V.d. Merwe komt nog een poosje. Oom Aai Sluyter komt om tot Maandag bij
ons te blijven.
25. Maandag. Oom Aai gaat weer naar huis. 's Avonds bij M. 't Hart op kraamvisite geweest.
Dagboek van Cor Sala
26. Dinsdag. H. v. Velden wezen feliciteeren met hun 12½ jarig huw'lijksfeest.
27. Woensdag. Wij bezoeken de Ouderavond uitgaande van de Chr. school.
28. Donderdag. Ik bezoek de Zendingsfilm in de Geref. Kerk: "Waarheen China"?
30. Zaterdag. Sjaan en Jannie gaan naar Maassluis wandelen en zullen Maandagmorgen per
autobus weer terug keeren. Alle kinderen werden weer verhoogd.
April 1946
1. Maandag. Gister is v.d. Merwe jarig geweest, vanmiddag naar Vlaardingen gefietst en hem
alsnog wezen feliciteeren.
2. Dinsdag. Bakker v. Dijk waar ik vorig jaar September vandaan ging komt vragen of ik weer
bij hem komt werken.
6. Zaterdag. Zaterdag 6 April ben ik wezen zeggen dat ik daar af zie. Wij vieren ons 13 jarig
huw'lijksfeest.
8. Maandag. Nog steeds zoeken we een huis in Den Haag, wij gaan kijken bij een woningruil
aanbieding, Karel de Geerstraat 10 ( Laakkwartier ), 'n mooi huis.
10. Woensdag. De woningruil gaat niet door, de tuin bij ons huis was te klein.
14. Zondag. Zondagavond visite gemaakt bij A. Oosterman in de Jac. v. Campenstr. P. v. Dijk
komt vragen of ik bakker Boon maandagnacht enkele uren wil komen helpen, wegens ziekte,
in de week van 15 - 20 Apr. 14 uur genoodhulpt, verdient f. 12,19. Vrijdag. Fija met een familielid van C. Kap tot Maassluis meegereist en weer behouden
thuis gekomen. ( zie 9 Maart )
21. Zondag. Paasfeest. Zondagavond visite gemaakt bij H. V. Velden. 2de Paasdag.
Zangdienst, 's middags een flinke wandeling gemaakt. Deze dagen wel helder doch frisch
weer geweest.
23. Dinsdag. De kinderen hebben vacantie en zullen 's middags naar de Maasdijk gaan
wandelen, bij het oversteken van de dijk word Adriaan door een auto aangereden en per
luxe auto thuisgebracht. De dokter kan niets dan enkele schrammen vinden. Hij is wonderlijk
gespaard.
23. Dinsdag. Met Sjaan naar De Lier gefietst en bij tante Mien op visite geweest.
25. Donderdag. Pietje, ( Henk z'n vrouw ) komt met hun 2 meisjes een middagje op visite.
27. Zaterdag. Jannie gaat met de autobus naar Maassluis want vader Sluyter zijn
gezondheidstoestand gaat hard achteruit. Ook deze week nog bij bakker Boon als noodhulp
gewerkt en f. 5,- verdient.
Dagboek van Cor Sala
Mei 1946
1. Woensdag. Een middag visite gehad, Els, Gerrie, Atie en tante Dien.
3.Vrijdag. Ons land gaat zich voorbereiden om de Nationale feestdag te vieren. In de
Kerkgebouwen, op begraafplaatsen, op plaatsen waar illigalen strijders e.d. de dood vonden,
worden de gevallenen die streden voor het Vaderland herdacht.
4. Zaterdag. Nationale feestdag, ( in verband met de Zondag deze dag op Zaterdag gevierd. )
Overal word de dag der bevrijding gevierd en herdacht. 's Middags per autobus naar
Maassluis geweest om weer eens bij opa te kijken. Van 29 Apr. - 4 Mei bij Boon als noodhulp
gewerkt. f. 13,- ( zie 14 Apr. 27 Apr. )
5. Zondag. In alle protestantse Kerken de bevrijding herdacht. Ds. v. Arkel maakt bekend dat
hij het beroep naar de Geref. Kerk van Haarlem heeft aangenomen. 's Avonds bij
Dijsselbloem geweest omdat hij jarig was.
7. Dinsdag. Antoon Mussert voorheen leider der Nationaal Socialistische Beweging ( zie 8
Mei 1945 ) gefusileerd.
9 Mei. Donderdag Jannie gaat met Adriaan en Elsje
per autobus naar... ( rest niet leesbaar )
6 - 9 Mei. Bij Boon als noodhulp gewerkt... ( rest niet
leesbaar )
11 Mei. Zaterdag. Oma komt over... ( rest niet
leesbaar )
12 Mei. Zondag. Bevestiging van ouderlingen en
diakenen. Bevestiger Ds. v. Arkel. zie 13 Maart.
16 Mei. Donderdag. 25 jarig bestaan van de Chr.
Zondagschool te Naaldwijk. Met uitzondering van
Dagboek van Cor Sala
Elsje gaan we naar de gedenkavond in de concertzaal. Een goed geslaagde feestavond.
Door mij werd verteld het verhaal "Edelsteentje".
17 Mei. Vrijdag. Voor 't eerst na de oorlog weer verkiezing van de 2de kamer.
De uitslag is als volgt:
Zetels nu
Voorheen
No 1 Partij van de arbeid ( v/h S.d.a.p. ) e.a.
29
31
No 2 Rooms Katholieke Volkspartij
32
30
No 3 Anti Revolutionaire
13
17
No 4 Christelijk Historisch
8
8
No 5 Partij van de Vrijheid ( v/h Vrijheidsbond )
6
4
No 6 Communisten
10
3
No 7 Protestands Christelijke partij
--
--
No 8 Staatkundig Gereformeerde Partij
2
2
18. 13 - 18 Mei bij Boon genoodhulpt zie 6 - 9 Mei. f. 9,50
20. Elsje heeft geelzucht, de dokter constateerd een "licht" geval.
22. Woensdag. Els met Atie komen een middag over.
20 - 25 Bij Boon genoodhulpt f. 15,00 ( zie 18 Mei )
25. Zaterdag. Bij Dijsselbloem Heerenstraat 14 ontslag genomen, van 19 November 1945
aldaar als bakker in betrekking geweest. Waar ik nu zal gaan werken weet ik nog niet, ik doe
m'n best om vertegenwoordiger te worden. Mijn ontslag genomen niet uit materieel, maar
uit moreel oogpunt.
26. Zondag. Op rouwbezoek geweest bij fam. de Mos in verband met het overlijden van de
vrouw.
27. Maandag. Bij A.L. Verhagen, Graanhandel alhier getracht om vertegenwoordiger te
worden, doch er was geen plaats. Werkloos!! zie 1 Juni. Een tandem gehuurd en met Jannie
naar Delft geweest. Delft vierde haar 700 jarig bestaan, o.m. de Nieuwe Kerk bezichtigd, half
twee gingen we weg en half zes waren we weer thuis.
28. Dinsdag. Weer een tandem gehuurd en samen naar Maassluis geweest. Vader Sluyter
word erg oud, dat viel ons erg op.
Dagboek van Cor Sala
29. Woensdag. Naar Den Haag geweest, en daar bij Paul Kayser gesolliciteerd. Verkiezing
Provinciale staten.
30. Donderdag. Hemelvaartsdag. 's Middags met z'n allen naar het Staalduinse bosch
geweest, 't was prachtig weer, een fijne middag gehad.
27 - 1 Juni. Deze week geen vaste baas gehad, maar bij Boon en .v Zwieten voor noodhulp
geweest, resp. voor f. 12 + f. 20. Bakker Honders komt met een mooi aanbod, ik kan nog niet
besluiten. zie 6 Juni.
Juni 1946
Stakingsgolf. Overal hoort men de laatste maanden over stakingen. Sinds eenige maanden
staken de bootwerkers te A'dam en R'dam. Dan hoort men van vissers en zeelieden, dan
weer arbeiders op suiker-raffineerderijen. Nu ook van bakkers te A'dam. De stakingen
worden opgezet door de E.V.C. Eenheids-Vak-Centrale. ( Communistise vakbond. ) In de
havens werken nu werkwilligen en militairen. In verband met de stakingen zullen we geen
suiker meer krijgen, en word de levensmiddelen positie zeer bedreigd. Stakingen in schier
alle landen.
3 Juni. Sjaan gaat druivenkrenten leeren bij Bouwman. ( zie 8 Juni ) 's Middags naar Den
Haag geweest en gekeurd om bij Paul C. Kaiser te werken, goedgekeurd en mij bij Paul C.
Kaiser in laten schrijven, hoewel ik toch nog in twijfel staat of ik naar Kaiser of naar Honders
zal gaan. ( zie 29 Mei - 1 Juni ) zie nog 24 Juni.
4 Juni. Bij v. Zwieten noodhulpdienst gedaan. f. 5,00
5 Juni. Bij Honders als bakkersgezel aangenomen. ( zie 3 Juni ) We kopen een stofzuiger voor
f. 80,00. ( zie 22 Juni )
6 Juni. In betrekking bij H. Honders Prinses Julianastraat alhier. Loon f. 40,- per week en vrij
brood voor zoover de bonnen geldig zijn. ( Dat is voor ons genoeg )
8 Juni. Zaterdag. Sjaan brengt haar eerste druivenkrentloon thuis, f. 4,00 en 2 maal
groenten. ( zie 15 Juni ) Sjaan gaat uit naar Maassluis.
9 Juni. Pinksterfeest. Jannie brengt Henk Otto z'n dochter ter doop in de Kerk. Sjaan komt uit
Maassluis terug wandelen 's avonds 7 uur. 's Avonds komen Trijn en Suus Koppenol.
10 Juni. 2de Pinksterdag. Sjaan gaat met meester v. Bezooyen een wandeling door 't
westland maken. Wel geen mooi weer, maar toch had ze een fijne dag gehad. Daar Fija heel
de dag op bed lag wegens geelzucht en Adriaan ook nog niet heelemaal beter is komt er niet
van ergens heen te gaan, en daarbij was het erg onstuimig weer.
11. Dinsdag. Ook Jannie houd het bed. Jannie en Fija liggen nu samen.
Dagboek van Cor Sala
13. Donderdag. 's Avonds nog naar Maassluis geweest, ging met vader Sluyter weer goed.
15. Zaterdag. Sjaan brengt haar 2de weekloon thuis, maar deze week heeft ze hele dagen
gekrent: f. 10,00. Met de aardappel voorziening loopt het nog niet zoo erg vlot, volgens de
courant zullen we slechts 1 KG aardappelen p.p. per week gedistribueerd krijgen. Het brood
zal iets verhoogd worden van 2200 gram op 2400 gram. Ned. Indië. De courantenberichten
over Indië, uitsluitent over Java, zijn zeer onrustbarend, het schijnt dat het nog op een
oorlog zal uitlopen. ( zie 13 Oct. 1945 )
22. Zaterdag. Bij Honders mijn dienstbetrekking opgezegd, omdat ik liever bij Paul Kaiser in
Den Haag ging werken. ( zie 6 Juni ) Huip v. Velden vroeg mij of ik in verband met drukte
wegens Sport en Kunstdag wilde helpen bij ijsverkoop, dat bezorgde mij nog een extratje van
f. 10,24. Maandag. Bij P.C. Kaiser. Elandstraat 142 Den Haag als bakker, bezorger in betrekking op
een proeftijd van 2 maanden. De Geref. Kerk alhier beroept bij acclamatie Ds. Vellema van
Zevenhuizen ( Gr. ) in de a.s. vacature van Ds. v. Arkel. ( zie 13 Juli )
29. Zaterdag. Huip v. Velden 's avonds geholpen met ijsverkoop, verdiend 5,-
Juli 1946
1. Maandag. Oma Sala komt eenige dagen bij ons.
3. Woensdag. Oma Sala gaat weer naar huis.
4. Donderdag. Jannie gaat met Adriaan en Elsje per autobus naar Maassluis, naar Gerrie haar
verjaardag.
6. Zaterdag. H. v. Velden geholpen met ijsverkoop ver diend f. 10,00. Sjaan en Fija 's middags
naar Maassluis gaan lopen, om op oma's verjaardag daar te logeeren. Maandag hopen ze
weer per autobus terug te komen.
8. Maandag. Sjaan gaat 's middags aalbessen plukken bij J. Kuyvenhoven, Potterslaan. ( zie
13 Juli )
10. Woensdag. Jannie met al de kinderen 11.45 uur per autobus naar 's Gravenzande gegaan
en naar zee gelopen, 's middags ben ik ze per fiets gevolgd, 's avonds 6 uur waren we thuis,
een heerlijke middag aan zee geweest.
13. Zaterdag. Sjaan ontvangt geld voor 't bessen plukken. ( Fija en Jannie had ook nog wezen
helpen ) f. 3,60. 's Avonds komen Jan Sala uit Den Haag met een meisje, die dien zelfde
avond weer weggaan. Daarna komen Gerrie van Dijk met haar verloofde om tot Zondag bij
ons te blijven. Ds. Vellema van Zevenhuizen bedankt voor het beroep naar Naaldwijk.
Dagboek van Cor Sala
15. Maandag. 's Middags gaan Sjaan, Fija en Jannie weer bessen plukken in deze week
verdiend f. 2,70. 's Middags komen van half twee tot half vier Krijna met opa en opoe van
Driel.
23. Dinsdag. Jannie met Adriaan en Elsje een middag naar Maassluis geweest.
24. Woensdag. Sjaan gaat met de fam. Racké een middag naar zee.
26. Vrijdag. Verkiezing Gemeenteraad, uitslag Naaldwijk.
26. Vrijdag. De kinderen krijgen vacantie tot 27. Aug.
30 Juli. Dinsdag. Sjaan gaat 's morgens 6 uur, met heel de klas onder leiding van Meester
Bezooyen per auto naar Oldenbroek, en zal Woensdagavond als alles goed gaat weer
terugkomen. ( De kosten welke f. 10,00 bedroeg vonden we te hoog, maar Racké was zoo
vriendelijk het voor Sjaan te betalen. ( zie 31 Juli ) Jannie komt met Jannie en Krijna 'smiddags naar Den Haag met z'n vieren gaan we naar Scheveningen.
31 Juli. Woensdag. 's Avonds 9 uur komt Sjaan uit Oldenbroek terug. Ze had er kunnen en
mogen blijven logeeren, doch dat mogt niet van de meester. We zoeken nog of er een
mogelijkheid is dat ze nog naar Oldenbroek gaat.
Augustus 1946
1. Dinsdag. Met de kinderen een fijne middag in het Staalduinse bosch geweest,
vacantievreugde.
3. Zaterdag. Fija en Krijna gaan voor enkele dagen naar Oma in Maassluis. Arend met kleine
Arend komen weer eens aanstappen.
5. Maandag. Niettegenstaande de wasdag gaat Jannie met de kinderen van 12 tot 4 uur naar
's Gravenzande naar zee.
7. Woensdag. Fija en Krijna komen weer thuis uit Maassluis, gelijk komt Pleun met Magda en
Arend jr. 's Avonds gaat Pleun naar huis, Magda blijft nog hier.
8. Donderdag. Sjaan komt 's morgens al vroeg naar Den Haag en gaat mee mijn wijk lopen.
Jannie ging met de kinderen naar het Staalduinse bosch, jammer genoeg ging 't regenen.
Adriaan gaat met de kinderen van de Zondagschool per motorschuit naar Drievliet (bij Delft),
jammer genoeg hadden ze bijna heel de middag regen.
9. Vrijdag. Magda Sluyter gaat weer naar huis. ( zie 7 Aug. )
10. Zaterdag. Sjaan en Jannie naar Maassluis gaan lopen om eenige dagen bij Oma te
logeeren. Opa Sluyter komt om eenige dagen bij ons te blijven.
11. Zondag. Adriaan 6 jaar. Voor Adriaan een mooie dag.
Dagboek van Cor Sala
14. Woensdag. Bouwman komt vragen of Jannie meegaat met het bootreisje van de
Zondagschool, omdat er weinig dames personeel meegaat. Ik ga eerst naar Maassluis of Els
dan wil komen oppassen. Els komt 's avonds nog.
15. Donderdag. Bootreisje uitgaande van de Zondagschool naar Drievliet Delft. Behalve Opa,
Elsje en ik, gaat ieder mee. 's Morgens wel buiïg geweest maar overigens een prachtdag
geweest. 's Middags half vier ging Els weer naar huis.
17. Zaterdag. 's Morgens komen v.d. Merwe en z'n vrouw en blijven dien dag bij ons. Tegen
de avond komen Pietje met Adri en Nelly uit Den Haag, Pietje gaat later weer weg en Adri en
Nelly zullen een weekje bij ons blijven. Fija en Krijna gaan naar Maassluis per autobus om
een paar dagen bij tante Els te blijven.
20. Dinsdag. Siem z'n vrouw, met Ati en Suze en een zusje van haar komen een daagje op
visite..
21. Woensdag. Nellie krijgt heimwee en word weer vlug naar huis gebracht. ( zie 17 Aug. )
Fija en Krijna komen weer terug uit Maassluis.
22. Donderdag. Opa Sluyter gaat weer naar Maassluis terug, daar de autobus te laat was,
ging opa maar lopen. Sjaan en Jannie gaan voor eenige dagen naar de fam. v.d. Merwe in
Vlaardingen logeeren. Ik solliciteerd naar de betrekking van Controleur bij de Nieuwe
Haagsche Broodfabriek. ( geen succes gehad )
24. Zaterdag. Henk komt Adri weer halen.
26. Maandag. Sjaan en Jannie komen weer thuis uit Vlaardingen. zie 22 Aug. Jannie de
laatste vacantiedag met de kinderen naar zee bij 's Gravenzande.
27. Dinsdag. De vacantie voor de kinderen is weer voorbij.
29 - 31 Augustus. In Naaldwijk word een 3 daags Oranjefeest georganiseert. De 1ste dag is
voor de buurtvereenigingen. Ook de Jacob van Campenstraat doet daaraan mee.
September 1946
1. 's Nachts zoo'n kiespijn dat ik half één naar Dr. Langenveld gaat ( Bolk was niet thuis ) die
de kies trekt. Krijna is 9 jaar. Ze krijgt verschillende cadeautjes en kaarten.
4. Woensdag. Met Ds. Leene ga ik de wijk in om huisbezoek te doen.
5. Donderdag. Jannie komt 's middags naar Den Haag en samen gaan we naar een huis in
Scheveningen kijken, Panc(s)ierstraat 35, als 't vestigingsbureau nu maar vergunning geeft.
9. Maandag. Mama jarig. 's Morgens komt Aai, 's middags Els, Krijna en Pleun met kleine
Arend. 's Avonds Buurvrouw Duson, Roem en C. Lievaart - Hummelman. Een fijne dag.
Mamma krijgt veel cadeaus.
Dagboek van Cor Sala
10. Woensdag. Els komt 's morgens nog naar ons, omdat wij dachten dat wij zeer binnenkort
zullen verhuizen, maar 't wil nog steeds niet gelukken. De Oude en z'n vrouw,
soldatenvrienden van 1940 komen ons bezoeken.
17 September. Dinsdag. Elsje 2 jaar. Tante Els komt op visite, vele cadeautjes en kaarten
krijgt Elsje. 's Avonds gaat Jannie jufr. v. Dijk feliciteeren.
19 September. Vrijdag. Het Vestigingsbureau te Den Haag beloofd ons binnen enkele dagen
een woningvergunning.
24 September. Dinsdag. Jannie gaat met Elsje en Krijna een daagje naar Maassluis.
25 September. Woensdag. Van het Vestigingsbureau te Den Haag krijgen we een gedeelte
van de woning Pancierstraat 35 toegewezen. We gaan nu toebereidselen maken om te
verhuizen.
October 1946
De tekst van 1 en 2 october is, omdat de knipsels erop liggen gekopieerd, bijna niet
leesbaar. Het komt erop neer dat de familie Sala bij de voorbereidingen voor de verhuizing
hulp krijgt van familie en vrienden en dat de kinderen uit logeren gaan.
3 October. Donderdag. 's Morgens 4 uur komt de auto, we laden er alles in en rijden kwart
voor zes uit Naaldwijk en staan kwart over zes voor ons nieuwe huis, half negen staan al
onze spullen boven. H. v. Velden is ook 4 uur gekomen om te helpen verhuizen en rijd gelijk
met Overkleeft weer naar Naaldwijk terug.
5. Zaterdag. 's Middags gaan we naar de Prinsegracht en halen Sjaan, Fija, Adriaan en Elsje
van de autobus.
6. Zondag. Voor 't eerst te Scheveningen in de Prins WillemKerk gekerkt.
8. Dinsdag. Naar Naaldwijk geweest en Jannie en Krijna wezen halen.
Dagboek van Cor Sala
9.Woensdag. De kinderen gaan naar school, ook Adriaan mag op school komen. Ze gaan naar
de Bethelschool, Hooge Prins Willemstraat.
10. Donderdag. Henk jarig. 's Avonds gaan Jannie en ik feliciteeren.
13. Zondag. De eerste die in Scheveningen op visite komt is tante Dien en haar nichtje Jo.
14. Maandag. Bericht dat op 10 Oct. Cees Kap z'n 4de zoon is geboren.
16. Woensdag. Fija jarig. Enkel scheveningsche vriendinnen en ook Gerrie en Wim uit
Maassluis komen op visite. Dien dag was ik ziek en ben direkt na mijn werk in bed gegaan.
17 October. De dokter komt en constateert vergiftiging. Van de Geref. Kerk van Naaldwijk
ontvang een ontslagbrief als ouderling van genoemde Kerk.
20 October. Zondag. Ook Adriaan is ziek.
23 October. Woensdag. De controleerend geneesheer komt op bezoek en verwacht dat ik
Maandag a.s. wel weer zal kunnen gaan werken. Adriaan nog steeds ziek. 's Middags gaan
Jannie en ik eens winkelen in Den Haag.
26 October. Zaterdag. Het werk weer hervat. ( zie 16 Oct. ) Gre'tje Oosterman ( Jannie d'r
Naaldwijkse vriendin komt een Zondag over.
28 October. Maandag. 's Avonds met de bus van half acht uit Den Haag gaat Gre'tje
Oosterman weer naar Naaldwijk. 's Avonds even bij pietje op d'r verjaardag geweest. Krijna
treft het ongeluk dat een hond haar leelijk in haar rechterhand bijt.
30. Woensdag. Jarig, 's morgens komen Opa Sluyter en Els, en Aat, zij blijven tot 's avonds na
brood eten, tot station breng ik ze weg. Vele cadeau's en veel post krijg ik.
31. Donderdag. Henk met Jacob komen nog feliciteeren zij hebben een mooie pentekening
van de Geref. Kerk van Naaldwijk voor me meegebracht.
November 1946
2 November.Tonny Lobert uit Naaldwijk komt bij ons over tot Maandag 4 Nov.
5. Dinsdag. Jannie gaat een middag naar Naaldwijk om verschillende kennissen op te zoeken.
6. Woensdag. Sjaantje 13 jaar. 's Morgens brengt Racké op de motorfiets Dieneke. ( Sjaan d'r
Naaldwijkse vriendin ) 's Middags komen M. 't Hart en z'n vrouw ons opzoeken. 's Avonds
komt Racké Dieneke weer halen. Sjaan een fijne dag gehad, verschillende cadeautjes.
8 November. Vrijdag. Wij gaan de winteravondlezing beluisteren in de Prins Willemkerk. Spr.
Ds. J.J. Buskens. Ned. Herv. predikant te Amsterdam. Onderwerp: Amsterdam een grote stad
van God.
Dagboek van Cor Sala
9 November. V.d. Bos ( een oude kennis uit Naaldwijk ) komt naar ons toe en zal eenige
dagen bij ons blijven.
13 November. Woensdag. M. v.d. Bos ( zie 9 Nov. ) gaat 's middags weer naar Naaldwijk
terug.
16 November. Zaterdag. Wij krijgen weer een Naaldwijks logeetje, nu Cokkie Duson.
18 November. Maandag. Juf. Wed. Mulder met Koos ( bekende uit Naaldwijk ) komen op
bezoek. 's Middags gaat heel de Naaldwijkse bekende schaar weer naar hun eigen
woonplaats. 's Avonds bezoek ik een vergadering van de centrale evangelisatie commissie
van de Geref. Kerk. Ik geef me op als medewerker voor Zondagschool arbeid.
21 November. In aansluiting aan bovenstaande, ik bezoek voor 't eerst in Scheveningen de
cursus van de Zondagschool en ga 24 Nov. de Zondag daarop naar de Zondagschool,
Openbare school Deventersestraat.
23 Zaterdag. 's Middags omstreeks 5 uur tot 's avonds ± 8 uur zijn Gerrie en Wim bij ons op
bezoek.
November. Het benedengedeelte van ons huis word door menschen die 21 Nov. getrouwt
zijn, gehuurd en in gebruik genomen, hun naam is Hartog.
26 November. Dinsdag. We krijgen huisbezoek van de br. Hagenbeek en Meerman.
27. Woensdag. 's Middags gaan Jannie en ik met Sjaan en Adriaan naar Den Haag we gaan de
grote winkels kijken.
28. Donderdag. Jannie ( geh. dochter van Klaas uit Hengelo ) wonende Rijswijkscheweg Den
Haag, jarig. Samen er heen geweest. Marie de vrouw van Klaas die daar op visite was gaat
met ons terug naar huis en slaapt bij ons.
December 1946
5. Donderdag. St. Nicolaasfeest. Adriaan en Krijna krijgen st. Nicolaasfeest op de school. Ook
ligt er voor ieder wat in de schoen. Terwijl ook Paul C. Kaiser 1 groot zakje en 5 kleine zakjes
(de laatste voor kinderen beneden 12 jaar) met fondantjes als Sint Nocolaasverrassing geeft.
Wij krijgen kennis aan een hier gelegerde soldaat, Sergeant Tambour van den Hoek.
6. Vrijdag. Sjaan viert op de zangver. Sint Nicolaasfeest.
8. Zondag. Jannie 11 jaar. Een mooie dag voor Jannie en ons allemaal. 's Middags komt Jufr.
v.d. Herberg uit Naaldwijk Chr. onderwijzeres ) nog even bij ons aanstappen.
15. Zondag.Wij hebben de fam. de Gier uit Naaldwijk, bij wien we in Juni een stofzuiger
hebben gekocht, die nu reeds stuk was, en 40,- aan reperatie koste, gevraagd of ze een
Dagboek van Cor Sala
gedeelte van die onkosten willen vergoeden. Nico komt deze dag, blijft bij ons eten en geeft
ter vergoeding f. 11,18. Woensdag. Een feestmiddag voor de kinderen en m'n vrouw uitgaande van de Chr. bond
van Bakkersgezellen in het geb ouw van de C.J.M.V. Prinsegracht Den Haag. Wij krijgen
bericht dat bij Dries en Mijnie 14 Dec. een zoon "Bob" geboren is.
19 December. Donderdag. Jannie bezoekt een Kerstwijding van school waar ook de kinderen
bij zijn.
24 December. Dinsdag. Van de fabriek van Paul C. Kaiser krijgen we een Kerstgratificatie ½
weekloon, zijnde f. 21,-. ( Een heel weekloon was ons toegezegd doch de Rijksbemiddelaar
verbood dit, en stond een ½ weekloon toe. P.S. 30 Dec . de andere helft gehad. )
24 December.Sjaan gaat naar Naaldwijk en zal bij de fam. Racké logeeren. Jannie ( Mamma )
reist gelijk met Sjaan over Naaldwijk naar Maassluis. Naar Arend geweest die jarig was. Naar
Mijnie en Dries, omdat daar een baby was, en naar Els omdat Gerry 2de tweede Kerstdag
gaat verloven. 1ste Kerstdag 's middags komt Jannie weer uit Maassluis terug. ( Voor Gerry
der verloving kochten we een zilver Kerstlepeltje )
Kerstfeest 1946. Van de fam. Steemers ( benedenburen ) krijgen we als dank voor een
gezonden Kerstgroet 6 prachte boeken. 's Avonds na 9 uur maken we nog een visite bij de
familie Meerman. Kanaalweg. 2de Kerstdag 's morgens bezoeken we een liturgische dienst in
de BethelKerk. Spr. Ds. G. v. Duinen van Wassenaar. 's Middags gaan we met z'n allen naar 'tKerstfeest van de Zondagschool in de BethelKerk, 's avonds van half zes tot 7 uur zijn we met
z'n allen op visite bij de buren fam. Meier. 't Is er erg gezellig en we hebben 't erg goed.
Daarna zijn we nog met de kinderen even in feeststemming, ± half negen gaan we met Fija
naar de verjaardag van tante Fransien. Ongeveer 11 uur zijn we weer thuis en is het
Kerstfeest wat zoo ontzaggelijk veel moois bracht voorbij. "Grote blijdschap was er".
30. Maandag. Sjaan komt weer thuis uit Naaldwijk ( zie 24 Dec. ) en brengt Dieneke Racké
mee.
31. Dinsdag. Gerrie en Wim komen 's middags nog een poosje, Fija mag mee naar Maassluis.
Oudejaarsavond Kerkdienst, met Sjaan, Jannie en Dineke ga ik erheen. preker Ds. Holtrop.
tekst. Daniël 5:25 - 28
1946 in vogelvlucht
9 Januari. Bidstond in de Geref. Kerken in verbanmd met de toestand in Indië.
12 Januari. Sjaan voor d'r gezondheid naar Rhenen.
21 Januari. Bidstond in de Geref. Kerken voor de Gen. Synode, om tot eenheid te komen.
Dagboek van Cor Sala
9 Maart. Sjaan terug uit Rhenen en Fija naar Rhenen.
19 April. Fija weer thuis gekomen.
23 April. Adriaan aangereden.
4 Mei. 1 jaar bevrijding herdacht
Tot aandenken aan hen die hun leven gaven voor de zaak van Nederland. 1940 -1945
5 Mei. Ds J.A. v. Arkel neemt het beroep naar Haarlem aan.
12 Mei. Bevestigd als ouderling in de Geref. Kerk te Naaldwijk.
16 Mei. Viering 25 jarig bestaan van de Chr. Zondagschool te Naaldwijk.
17 Mei. Voor 't eerst na de oorlog verkiezing 2de kamer.
25 Mei. Ontslag bij Dijsselbloem.
29 Mei. Verkiezing Prov. Staten.
Juni. Staking - Staking.
5 Juni. Bij Honders als bakkersgezel.
Juni. Slechte berichten over Ned. Indië.
22 Juni. Bij Honders m'n ontslag genomen.
Dagboek van Cor Sala
24 Juni. In betrekking bij Paul C. Kaiser. Den Haag.
15 Augustus. Jannie op uitnodiging van de Zondagschool een bootreisje meegemaakt.
3 October. We verhuizen naar Scheveningen.
14 October. C. Kap z'n 4de zoon geboren.
18 November. Ik geef me op voor Zondagschoolarbeid.
14 December. Bij Dries en Mijnie een zoon geboren.
25 December. Kerstklanken.
31 December. 1946 is voorbij.
1946 in 't kort.
1946. Rijke zegeningen ontvangen. In ons gezin deed zich het grote gebeuren voor dat we op
3 October van Naaldwijk gingen verhuizen naar Scheveningen. Van 6 April 1933 tot 3
October 1946 te Naaldwijk gewoond.
1946. Kerk. Tot op heden bleef de scheuring in onze Kerken, ja breidde zich nog uit. Gebrek
aan predikanten. Vele Kerken vacant. Verminderd Kerkbezoek valt algemeen te
constateeren.
1946. Ons land. De opbouw vlot nog niet, er word wel gebouwd maar zeer langzaam.
Stakingen brengen veel onrust. Ned Indië zal zich vermoedelijk van Nederland los maken.
Einde 1946 Indië een groot vraagteken. Opkomst van het communisme.
1946. Buitenland. Vele landen o.m. Duitsland en Hongarije verkeeren in grote nood. China
en Griekenland binnenlandsche oorlog. Wat doet Spanje? Wat doet Rusland? In Amerika
grote staking geweest. De toestand over 't geheel genomen verward.
ANNO 1946 "Het jaar onzes Heeren ging voorbij".
Dagboek van Cor Sala
Naar originele tekst overgenomen uit een kopie van het handgeschreven dagboek van C.J.
Sala. Historisch Archief Westland. Februari 2013.
Dagboek van Cor Sala
Herunterladen