Definition von Standards Anatomie des Haltungs- und - OdA-MM

Werbung
Definition von Standards
Anatomie des Haltungs- und Bewegungsapparates
ohne Gefässe und Nerven
Schultergürtel
Schultergelenk
Ellbogengelenk
Rumpf dorsal
Rumpf ventral
Hüftgelenk
Kniegelenk
Fussgelenk
15_Standards_AHB_d.doc
-1-
QSK 16.09.2013
Schultergürtel
manubrium sterni und clavicula extremitas sternalis
clavicula extremitas acromialis und acromion
Knochen
Knochenstellen
Gelenke
Gelenkart
Bänder / Hilfsstrukturen
Bewegungsrichtungen
Muskeln
Clavicula
-
extremitas sternalis
Art. sternoclavicularis
Sattelgelenk
Lig. sternoclavicularis
Elevation
M. trapezius descendens
-
corpus sternalis
Depression
M. trapezius transvers
-
extremitas acromialis
-
Margo medialis
-
Margo lateralis
-
Angulus superior
-
Angulus inferior
-
Acromion
thorakal-skapulärer
-
Spina scapula
Gleitraum =
-
Fossa supraspinata
Schulterblatt-Thorax-
-
Fossa infraspinata
Gelenk
-
Processus coracoideus
-
Fossa subscapularis
-
Cavitas glenoidalis
-
Tuberculum
Scapula
(mit discus)
M. trapezius ascendens
Art. acromioclavicularis
planes Gelenk
Lig. acromioclavicularis
Protraktion
Retraktion
Mm. rhomboideii
M. levator scapulae
Lig. coracoacromiale
Exorotation
Nebengelenk
Lig. coracoclaviculare
Endorotation
M. serratus anterior
M. pectoralis minnor
supraglenoidalis
-
Tuberculum
infraglenoidale
15_Standards_AHB_d.doc
-2-
QSK 16.09.2013
Schultergelenk
cavitas glenoidalis und caput humeri
Knochen
Knochenstellen
Gelenke
Gelenkart
Bänder / Hilfsstrukturen
Bewegungsrichtungen
Muskeln
Humerus
-
Caput humeri
Art. humeri =
Kugelgelenk
Lig. coracohumeralis
Anteversion
M. deltoideus pars spinalis
-
Collum humeri
Art. glenoidale =
Retroversion
M. deltoideus pars acromialis
-
Tuberculum majus
Art. glenohumerale
-
Crista tuberculi majoris
Abduktion
-
Suclus intertubercularis
Adduktion
-
Tuberculum minus
-
Crista tuberculi minoris
Capsula articularis
M. deltoideus pars clavicularis
M. teres major
Subacromialer Raum
Nebengelenk
Bursa subacromialis
Exorotation
Endorotation
-
Tuberositas deltoideus
M. latissimus dorsi
M. triceps brachii caput longum
Bursa subdeltoideus
M. teres minor
-
Epicondylus lateralis
M. infraspinatus
-
Epicondylus medialis
M. supraspinatus
-
Condylus humeri
-
Trochlea humeri
-
Capitulum humeri
M. biceps brachii caput breve
-
Fossa olecrani
M. coracobrachialis
M. subscapularis
Vagina synovialis intertubercularis
M. biceps brachii caput longum
M. pectoralis major
15_Standards_AHB_d.doc
-3-
QSK 16.09.2013
Ellbogengelenk
trochlea humeri und incisura trochlearis
capitulum humeri und caput radii
incisura radii und caput radii
Knochen
Knochenstellen
Gelenke
Ulna
-
Olecranon
Art. cubiti =
-
Incisura trochlearis
-
Incisura radialis
-
Tuberositas ulnae
-
Caput ulnae
-
Processus styloideus
ulane
Radius
Gelenkart
Art. humeroulnaris
Scharniergelenk
Art. humeroradialis
Scharniergelenk
Art. radio ulnaris proximalis
Drehgelenk (Rad)
Bänder / Hilfsstrukturen
Bewegungsrichtungen
Muskeln
Lig. collaterale ulnare
Extension
M. triceps brachii caput longum
Flexion
M. triceps brachii caput mediale
M. triceps brachii caput laterale
Lig. annulare radii
Supination
Pronation
M. biceps brachii caput longum
M. biceps brachii caput breve
M. brachialis
-
Caput radii
-
Collum radii
Lig. collaterale radii
M. brachioradialis
-
Tuberositas radii
M. extensor carpi radialis longus
-
Processus styloidus
Retinaculum ext. / flex.
M. extensor carpi radialis brevis
M. extensor digitorum
radii
M. extensor carpi ulnaris
M. supinator
M. pronator teres
M. flexor carpi radialis
M. palmaris longus
M. flexor digitorum superficialis
M. flexor digitorum profundus
M. flexor carpi ulnaris
15_Standards_AHB_d.doc
-4-
QSK 16.09.2013
Rumpf dorsal
Knochen
Knochenstellen
Gelenke
Gelenkart
Bänder / Hilfsstrukturen
Bewegungsrichtungen
Muskeln
Wirbel
-
Corpus vertebralis
Foramen vertebralis
Art. intervertebrale
plane Gelenke
Lig. longitudinale anterior
= Spondylgelenke
Lig. longitudinale posterior
Extension
Flexion
Lateraler Trakt
Spino-transversales System
Sacro-spinales System
-
Arcus vertebralis
Processus articulatio
superior
Processus articulatio inferior
Processus transversus
Processus spinosus
Foramen intervertebralis
= Intervertebral-
Ligg. flavum
gelenke
Ligg. intervertebrale
= Facettengelenke
Lig. supraspinale
-
Ligg. Intertransversarii
Bewegungssegment
(2 Wirbel und eine
Synchondrose
Discus intervetrtebralis
anulus fibrosus
nucleus pulposus
Bandscheibe)
capital
cervical
thorakal
lumbal
sacral
-
Os occipitale
Linea nuchae
Processus mastoideus
Protuberantia occipitalis
-
Lig. nuchae
Lateralflexion (re)
Lateralflexion (li)
Medialer Trakt
Transversospinales System
capital :
medial
Inspiration
Exspiration
M. trapezius descendens
M. semispinalis capitits
M. rectus capitis posterior major
und minor
M. obliquus capitis inferior und
superior
lateral
Art. atlantooccipitale
Sattelgelenk
Atlas
Arcus anterior atlantis
Arcus posterior atlantis
Axis
Dens axis
Promines
Foramen transversarii
Art. atlantoaxialis
Drehgelenk
Fovea costalis
Costa
Caput costa
Collum costa
Tuberculum costae
Processus costalis
Processus mammillaris
Foramina sacralis posterior
Crista sacralis medialis
Canalis sacralis
Promotorium
Foramina sacralis anterior
Facies pelvina
Art. costovertebralis
15_Standards_AHB_d.doc
Rotation (re)
Rotation (li)
M. splenius capitis
M. longissimus capitis
M. sternocleidomastoideus
cervial
M. splenius cervicis
M. longissimus cervicis
M. iliocostalis cervicis
"Unkovertebralgelenke"
thorakal
M. serratus posterior superior
Lig iliolumbale
Art. sacroiliaca
Amphiarthrose
Lig. sacro iliaca anterior
Lig. sacro iliaca posterior
M. spinalis
M. longissimus thoracis
Mm. rotatores brevis / longus
Mm. multifidii
M. iliocostalis thoracis
M. serratus posterior inferior
lumbal
M. longissimus thoracis
M. iliocostalis lumborum
M. quadratus lumborum
-5-
QSK 16.09.2013
Rumpf ventral
Knochen
Knochenstellen
Gelenke
Gelenkart
sternum
-
Manubrium sterni
Art. sternocostales
echte Gelenke
-
Corpus sterni
-
Processus xyphoideus
-
Incisura clavicularis
unechte Gelenke
-
Incisura costalis
(Synchondrosen =
Bänder / Hilfseinrichtungen
(Rippe 2.-5.)
Rippe 1./6./7. )
Bewegungsrichtungen
Muskeln
Inspiration
Exspiration
M. longus capitis
Extension
Flexion
M. scalenius anterior
Rotation (re)
Rotation (li)
M. scalenius posterior
Lateralflexion (re)
Lateralflexion (li)
costae
Costae verae
M. longus colli
M. scalenius medius
M. sternocleidomastoideus
M. rectus abdominis
M. obliquus externus abdominis
(echte Rippen = 1.-7.)
M. obliquus internus abdominis
M. transversus abdominis
Costae spuriae
Diaphragma
(unechte Rippen = 8.-12.)
Mm. intercostales externus
Costa fluitantes
Mm. intercostales internus
(freie Rippen = 11.-12.)
M. quadratus lumborum
Achtung!
15_Standards_AHB_d.doc
vgl. Schultergürtel und Schultergelenk
-6-
QSK 16.09.2013
Hüftgelenk
Facies lunata und Caput femoris
Knochen
Knochenstellen
Gelenke
Gelenkart
Bänder / Hilfsstrukturen
Pelvis
-
Art. sacroilliaca
Amphiarthrose
Lig. iliolumbale
Lig. sacroiliaca anterior
Lig. sacroiliaca posterior
Lig. sacrotuberale
Lig. sacrospinale
Femur
Promontorium
Linea terminalis
Crista illiaca
Spina iliaca anterior superior
Spina iliaca anterior inferior
Spina iliaca posterior superior
Spina iliaca posterior superior
Ala ossis illi
Fossa iliaca
Linea arcurata
Pecten ossis pubis
Ramus superior ossis pubis
Ramus inferior ossis pubis
Tuberculum pubicum
Symphysis pubica
Facies glutealis
Corpus ossis ischiii
Spina ischiadica
Tuber ischiadicum
Ramus ossis ischii
Facies lunata
Fossa acetabulum
Acetabulum
Caput femoris
Collum femoris
Fovea capitis femoris
Trochanter maior
Crista intertrochanterica
Linea intertrochanterica
Trochanter minor
Linea aspera
Linea pectinea
Tuberositas glutae
15_Standards_AHB_d.doc
Bewegungsrichtungen
M. glutaeus maximus
M. glutaeus medius
M. glutaeus minimus
Extension
Flexion
Foramen ischiadicum majus
Lig. inguinale
Muskeln
Adduktion
Abduktion
Tractus iliotibialis
M. piriformis
M. gemellus inf./sup.
M. obturatorius int./ext.
M. quadratus femoris
M. tensor fasciae latae
M. sartorius
M. rectus femoris
Exorotation
Endorotation
M. iliopsoas
M. pectineus
M. adductor longus
M. gracilis
M. adductor brevis
M. adductor magnus
Art. coxae
Kugelgelenk
Lig. iliofemorale
M. biceps femoris caput longum
M. semitendinosus
M. semimembranosus
Lig. ischiofemorale
Lig. pubofemorale
Zona orbicularis
Lig. capitis femoris
-7-
QSK 16.09.2013
Kniegelenk
Condylus femoris und Condylus tibia
Patella und Facies patellaris femoralis
Knochen
Knochenstellen
Gelenke
Gelenkart
Bänder / Hilfsstrukturen
Bewegungsrichtungen
Muskeln
Femur
-
Epicondylus lateralis femoris
Art. genus
Dreh-
Extensionm
-
Condylus lateralis femoris
-
Epicondylus medalis femoris
Lig. collaterale tibiale
Lig. collaterale fibulare
Lig. cruciatum anterior
Lig. cruciatum posterior
-
Condylus medalis femoris
M. quadriceps femoris
M. rectus femoris
M. vastus lateralis
M. vastus intermedius
M. vastus medialis
-
Fossa intercondylaris
-
Facies poplitea
-
Facies patellaris
Art. tibiafibulare
-
Condylus tibiae lateralis
proximale/distale
-
Condylus tibiae medialis
-
Area intercondylaris
-
Linea m. solei
-
Tuberositas tibiae
-
Tuberculum gerdy
-
Malleolus medialis
-
Basis patellae
-
Apex patellae
-
Facies anterior patellae
-
Facies articularis patellae
Tibia
Patella
15_Standards_AHB_d.doc
Scharniergelenk
Retinaculum longitudinale mediale
Retinaculum longitudinale laterale
Amphiarthrose
Meniscus mediale/laterale
Lig. menisofemorale
Flexion
Exorotation
Endorotation
M. tensor fasciae latae
M. sartorius
M. gracilis
M. semitendinosus
M. semimembranosus
Lig. transversus genus
M. biceps femoris caput longum
M. biceps femoris caput brevis
Lig. popliteum arcatum
Lig. popliteum obliquum
M. popliteus
M. plantaris
Lig. patella
-8-
QSK 16.09.2013
Fussgelenk
Knochen
Knochenstellen
Gelenke
Gelenkart
Tibia
-
OSG
Scharniergelenk
Malleolus medialis
Bänder / Hilfsstrukturen
Bewegungsrichtungen
Muskeln
Extension
M. tibialis anterior
M. extensor digitorum longus
M. extensor hallucis longus
Art. talocruralis
Fibula
Fuss
-
Malleolus lateralis
-
Caput fibulae
-
Collum fibulae
-
Corpus fibulae
-
Calcaneus
Tuber calcanei
Talus
Os naviculare
Os cuboideum
Os cuneiforme mediale
Os cuneiforme intermediale
Os cuneiforme laterale
Os metatarsale 1-5
Tuberositas os metatarsale 5
Basis os metatarsalis
Corpus os metatarsalis
Caput os metatarsalis
Os sesamoidea
Phalanges 1-5
Phalanges proximalis
Phalanges medialis
Phalanges distalis
Ossa digitorum
Digitus
Hallux
15_Standards_AHB_d.doc
Retinaculum extensorii
Retinaculum flexorii
Retinaculum fibuarium
Flexion
M. triceps surae
M. gastrocnemius
M. soleus
Lig. collaterale mediale
Lig. deltoideus
USG
Zapfengelenk
Art. subtalaris
Lig. collaterale laterale
Lig. talofibulare anterius
Lig. calcaneofibulare
M. peroneus longus/brevis
M. fibularis longus/brevis
Supination
Pronation
M. tibialis posterior
M. flexor digitorum longus
M. flexor hallucis longus
Art. talocalcaneonaviculare
Aponeurosis plantaris
-9-
QSK 16.09.2013
Herunterladen