Personalia Werkervaring

Werbung
Personalia
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mail:
Geboren:
Nationaliteit:
Burgelijke staat:
Rijbewijs:
Jeremy van der Heijden
Jan Stuytstraat 12
2662 JB
Bergschenhoek
+31655922542
[email protected]
Berkel en Rodenrijs, 19 augustus 1985
Nederlands
Ongehuwd
In bezit van een rijbewijs
Werkervaring
Januari 2014 t/m heden: Online Marketing Consultant
Webtraders, Den Haag
Webtraders is een online marketing bureau gevestigd in Den Haag. In de
functie van Online Marketing Consultant ben ik verantwoordelijk voor het
genereren van online business voor klanten via diverse online marketing
kanalen. In deze functie heb ik het volgende bereikt en de volgende
ervaringen opgedaan:
 Diverse certificaten behaald (Google Adwords, Bing Ads en MailPlus).
 Verantwoordelijk voor Paid Media; onder andere Facebook Marketing,
Bing, LinkedIn en Google Adwords.
 Google Analytics Dashboards aanmaken, statistieken analyseren en op
basis hiervan advies uitbrengen (wekelijkse basis).
 Complete SEO analyse maken en uitwerken.
 A/B test plan opstellen en implementeren.
 Email Marketing (templates laten ontwikkelen, mailings verzenden,
analyseren van de statistieken)
 Communicatie met klanten (maandelijks telefonisch contact en rapport
toesturen met de resultaten)
 Conversie optimalisatie (trechters aanmaken in Google Analytics en op
basis hiervan aanpassingen maken om het proces te verbeteren).
December 2008 t/m heden: Eigenaar 2Heijden VoF
2Heijden VoF, Bergschenhoek
Vanaf mijn 14de ben ik bezig met Internet Marketing gerelateerde zaken. Deze
werkzaamheden vonden plaats in de avonduren en weekenden (naast mijn
fulltime werk). Het bedrijf 2Heijden VoF is opgezet in december 2008 om de
inkomsten onder te brengen. De werkzaamheden voor 2Heijden VoF werden
tot november 2012 in de avonduren en in het weekend gedaan; sinds eind
2012 werk ik hier fulltime aan. 2Heijden VoF heeft het volgende bereikt en de
volgende ervaringen opgedaan:
Pagina 1 van 5













Diverse online cursussen gevolgd (email marketing, facebook marketing,
content marketing)
Websiteacademie.nl extern laten ontwikkelen en opgezet
Affiliate marketing met diverse websites (branche; telecom, reizen en
mode) met nadruk op SEO en copywriting
Website met drop shipment opgezet.
Google Analytics (met onder andere A/B testing)
Facebook Marketing en Google Adwords
Website ontwikkeling met focus op SEO optimalisatie, sales funnels en
conversie.
Concept affilio.nl volledig bedacht en extern laten ontwikkelen (speciaal
ontwikkeld voor affiliates voor het combineren van telecom
productfeeds).
Social Media
Plan van aanpak gemaakt en affilio.nl in de markt gezet.
Latendoen.nl volledig bedacht en extern laten ontwikkelen.
Plan van aanpak gemaakt en latendoen.nl in de markt gezet.
Latendoen.nl met succes verkocht (juli 2010).
Maart 2010 t/m November 2012: Data analyst manufacturing
Monsanto Vegetables Seeds/Monsanto Company, Bergschenhoek
De Ruiter Seeds is begin 2008 overgenomen door de Amerikaanse
beursgenoteerde multinational Monsanto. In 2009 volgde een integratie met
de reeds eerder aangekochte groentezaadbedrijven. Bij de functie van Data
analyst manufacturing horen onder andere de volgende
verantwoordelijkheden:
 Integratie en reorganisatie van processen van de voormalige drie
groentezaden divisies in de nieuwe organisatiestructuur.
 Rol van Business analyst/ data analyst in het project “Have all vegetable
operations integrated on a common transactional and reporting platform
(SAP) in order to facilitate management decisions and improve day to day
efficiency in the Vegetable Division”
 Het in kaart brengen van alle huidige rapporten.
 Opstellen van functionele ontwerpen voor rapporten.
 Aanspreekpunt voor de business met betrekking tot rapportagebehoeftes.
 Processen van de manufacturing afdeling in kaart gebracht middels de
SIPOC methode.
Juli 2007 t/m Maart 2010: Business analyst reporting
De Ruiter Seeds/Monsanto, Bergschenhoek
De Ruiter Seeds was een mondiaal opererend bedrijf dat groentezaden
veredelt, produceert en verkoopt.
De functie van Business analyst reporting faciliteert ontwikkelingen in het
wereldwijde ERP systeem en is verantwoordelijk voor de informatieanalyse in
zowel het hoofdkantoor in Nederland als alle buitenlandse vestigingen. De
volgende taken en verantwoordelijkheden worden hierbij uitgevoerd:
Pagina 2 van 5






Waarborgen dat het ERP systeem zo goed mogelijk aansluit bij de
complexiteit van de afdelingsoverschrijdende bedrijfsprocessen.
Training geven aan werknemers van de internationale dochterbedrijven in
het gebruik van het ERP systeem en Business Intelligence systeem.
Het initiëren van programmawijzigingen ter verbetering van het
wereldwijd functioneel gebruik van het ERP en Business Intelligence
systeem
Rapporten/Queries bouwen en uitvoeren.
Projectleider van het in gebruik nemen van een nieuwe versie van het
wereldwijde ERP systeem.
Essentiële bijdrage aan de succesvolle internationale implementatie van
het ERP systeem bij buitenlandse dochterbedrijven.
Juli 2006 t/m juli 2007: ICT Trainee
De Ruiter Seeds, Bergschenhoek
In de functie van ICT Trainee kwamen er vele aspecten van ICT aan de orde.
Hierbij zijn alle facetten van applicatiebeheer doorlopen.
 Incidenten oplossen
 Releases testen van het ERP systeem
 Werkinstructies maken
 Back-up regelen /Continuïteitplan maken / testen
 Updates / Releases uitvoeren
 Communiceren met de gebruikers
 Periodieke controles uitvoeren
 Verantwoordelijk voor autorisatiebeheer
Februari 2006 t/m juli 2006: Afstuderen Bedrijfskundige Informatica
De Ruiter Seeds, Bergschenhoek
Het inventariseren van de mogelijkheden van Enterprise Content Management
binnen De Ruiter Seeds voor het efficiënter en effectiever laten werken van de
werknemers binnen De Ruiter Seeds. Tevens is bekeken hoe Enterprise
Content Management kan bijdragen aan het oplossen van knelpunten die
momenteel als hinderlijk door de organisatie worden ervaren.
September 2004 t/m februari 2005: Stagiair Bedrijfskundige Informatica
Hawe Systems Europe BV, Bergschenhoek
Het schrijven van een implementatieplan voor het document management
systeem AutoManager Meridian.
Opleidingen, cursussen en kwalificaties
Juni 2014
Bing Ads Accredited Professional
April 2014
MailPlus eCom
Pagina 3 van 5
April 2014
MailPlus Marcom
December 2013
Google Adwords Qualified Individual
Oktober 2013
Develop a Winning Mindset by Jason Dehnert (Facebook Marketing)
Augustus 2013
FB Ads Cracked by Donald Wilson (Facebook Marketing)
November 2012
Internet Marketing Tonny Loorbach (o.a. SEO, SEA en email marketing)
Januari 2012
Cursus Excel 2007 Expert
Maart 2011
BW310 BI - Enterprise Data Warehouse
Februari 2011
BW305 BI - Enterprise Reporting
16 september 2010 – 17 september 2010
Project Management training
9 juni 2010 – 11 juni 2010
Interne SAP training verzorgd door SAP
10 december 2007 – 11 december 2007
Cursus Project management Prince2
22 oktober 2007
Business Objects Webintelligence Advanced XI cursus
22 maart 2007
Workshop ‘Intercultural Awareness’ van Trompenaars Hampden-Turner. De workshop
had betrekking op de specifieke aspecten van verschillende culturen voor wat betreft
communicatie en gebruiken waarmee we te maken hadden bij de implementatie van
het ERP systeem wereldwijd.
2002-2006
Pagina 4 van 5
INHOLLAND Hogeschool te Rotterdam diploma 2006
Opleiding:
Bedrijfskundige Informatica
Vakken:
Communicatie, Engels, informatiekunde, statistiek, management en
organisatie, bedrijfseconomie, recht en ethiek, logistiek, e-business,
systeem analyse en -ontwerp, strategisch management, DSDM, UML,
Methoden en Technieken, Prince2.
1998-2002
HAVO, Sint Laurenscollege te Rotterdam diploma 2002
Profiel: Economie en Maatschappij met als keuzevak informatiekunde.
Pc-vaardigheden:
Volledig vertrouwd in de algemenere tekstverwerkings-, presentatie-, spreadsheet- en
databasepakketten, waaronder: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio, Outlook.
Tevens ook ervaring in de volgende programma’s:
 ABS (ERP systeem)
 Adobe Photoshop 7.0.1
 AutoManager Meridian (Document Management System)
 Basecamp (project management systeem)
 Business Objects
 Cognos
 Facebook Power Editor
 Google Adwords (editor)
 Google Analytics / Google Webmaster Tools
 Macromedia Dreamweaver MX (PHP en HTML)
 Microsoft SQL Server Management Studio
 Moz
 SAP
 SPSS 12.0
 TOPdesk (Incident management systeem)
 WordPress
Interesses en aanvullende informatie
Interesses en hobby's:
 Nauwkeurig, humor, gemotiveerd, leergierig, georganiseerd en
doorzettingsvermogen
 Goede beheersing in spreken, verstaan, schrijven en lezen van Engels
 Golf / Voetbal / Tennis / Fietsen
 Wijn / gastronomie
Pagina 5 van 5
Herunterladen