vienkārša atbilstoša tiesību aktiem jaudīga

Werbung
2.0
Vienkārša tahogrāfa datu izvērtēšanas programma
vienkārša
• Lietošanā saprotama
• Viegla tahogrāfa datu ievade
• Izteiksmīga un pārskatāma grafiskā atveide, atbilstoši prasībām
atbilstoša tiesību aktiem
• Atbilst tiesību aktu prasībām
• Precīzs pārkāpumu uzskaitījums, vēlāka laika datu un vietas apzīmējumu ievades kontrole
• Arhivēšanas pilnība tiek regulāri pārbaudīta, ievērojama datu ietilpība
jaudīga
• Automātiska pamatdatu uzskaite
• Datu ievade SQL datu bāzē ar automātisko «Backup»
• Programmai var mainīt valodas, daudzpusīgs pielietojums
daudzpusīga
• Iespējams to integrēt visās izmantojamās IT vidēs un tīklos
• Arī termināla serverī un Citrix®
• Iespejams izveidot tīkla un interneta savienojumu ar lejuplādes ierīcēm (Remotedownload)
paplašināma
• Eksperta modulis, S-failu un ātrumu izvērtēšana
• Statistiskā izvērtēšana, laika izmantošanas modulis
• Interfeisi laika vadības sistēmām, OFFICE programmām un ERP laika reģistrācija
TachoPlus pakalpojumu pakete.
Atkarībā no Jūsu uzņēmuma lieluma
TachoPlus ir pilnīgs risinājums, saistībā ar tahogrāfa datiem, visiem uzņēmumiem, sākot
no individuālā pārvadātāja līdz lielam autotransporta uzņēmumam. Programma atbilst ES
prasībām attiecībā uz autovadītāju un transportlīdzekļu tahogrāfu datu kontroli.
TachoPlus PC
Pakalpojumu pakete mazajiem
uzņēmumiem un individuālajiem
pārvadātājiem
• Vadītāju karšu nolasīšana un uzrādīšana
• Tiešā datu pārņemšana no daudzām lejuplādes
programmām Downloadkeys
• Droša datu arhivēšana ar iztrūkstošo datu kontroli
• Pārskatāma, pilnīga grafiska atveide
• Saturīgi nedēļas un mēneša ziņojumi
• Vadītāju informēšana un darbības apliecinājumi
• Tiesību aktu pārkāpumi saskaņā ar Regulu EK Nr. 561/2006 un
EK Nr. 2002 /15, DE-FPersV, AETR, CH-ARV 1&2
• lespēja veikt labojumus, prombūtnes un papilddarbu reģistrācija
• Iepriekšējā kontrole un datu nodošana pārvaldes iestāžu kontrolei
• Automātiskā vadītāju karšu datu pārsūtīšana uz e-pastu
• SQL datu bāze ar automātisko datu kopēšanu
TachoPlus SERVER
Pakalpojumu pakete
uzņēmumiem ar daudzām darba
un dislokācijas vietām
• Citas darba vietas LAN vai VAN centrālās datu bāzes tīklā
• Standartizēts CSV datu eksports pēc Excel un citām
programmām
• Automatizēta datu pārņemšana no lejuplādes termināliem un
Remote lejuplādes sistēmām
• Serverī bāzētā SQL datu bāze, integrācija pastāvošajā
MS-SQL datu bāzes sistēmā
«TachoPlus bez grūtībām
var integrēt mūsu IT vidē un
tam ir atvērti interfeisi citām
mūsu aplikācijām.»
«Man nav laika veikt
papildus pienākumus
saistībā ar ziņu sniegšanu
amatpersonām.
TachoPlus veic visu droši un
saskaņā ar tiesību aktiem.»
TachoPlus ENTERPRISE
Integrācija vidējo un
lielo uzņēmumu IT vidē
• Elastīga licenču sistēma (lietotāju daudzums aizstāj
darba vietas)
• Pasūtītāju/grupu un lietotāju pārvalde
• Lietotāju pieteikumi ar piekļuves tiesību izvēli
• Diferencēta tiesību aktu izvērtēšana, izvēloties
autovadītāja valodu
• Uzņēmuma noteiktās īpašības autovadītājiem un
transportlīdzekļiem tiek filtrētas
«Ceļu un transportlīdzekļu
kontrole nākotnē kļūs
intensīvāka. Uzņēmumi
ar savu iekšējo pārkāpumu
kontroli varēs rēķināties ar
mazākām soda sankcijām.»
Arhivēt sistēmā.
Tahogrāfa dati reģistrēti efektīvi un droši
Nolasīt transportlīdzekļa datus
no lejuplādes rīkiem
Tahogrammas nolasīšana
ar skeneri
DDD datu nolasīšana
datu sistēmā
Nodošana drukāšanai
papīra formātā
Vadītāju karšu nolasīšana
no lejuplādes termināla
Izsniegt PDF
Nolasīt vadītāju kartes ar
Smartcard nolasītāju
Flotes tīkli telemātikas
sistēma Remotedownload
Microsoft SQL datu bāzes
atbalstītā arhivēšana
Oriģināldatu eksports (.DDD)
un labotie faili (.FTF)
TachoPlus ir savienojams ar datortehnikas komponentiem, kas atbilst ES standartiem, piem.,
VDO Download-Key, Actia D-Box, Stoneridge,
Optac un daudziem citiem. Pilnā mērā tiek
Sūtīt pa e-pastu vadītājam
kartes datus
atbalstīta datu pārņemšana no citām ierīcēm
un Remote lejuplādes iekārtām. Centrālā datu
bāze SQL datu bāzē ir pamats uzņēmuma
izvērtējumam saskaņā ar tiesību aktiem, kā arī
eksportam citiem pielietojuma mērķiem. TachoPlus pārvalda arī laika periodus, piem. veicamās
lejuplādes, vadītāju karšu derīguma termiņu
izbeigšanos un kalibrēšanas veikšanu.
Saturīgi, pārskatāmi
grafiskie atveidojumi
Termiņu pārskats/Arhivēšanas kontrole garantē pilnīgu ātru
datu gada pārskata veikšanu
Pārskatāmi, detalizēti grafiskie atveidojumi laika periodā
Gada kopsavilkums ātram pārskatam
Detalizēta tahogrāfa informācija displejā
Pārskatāms saraksts
Transportlīdzekļa dati ar ātrumu
TachoPlus-Expert. Papildus modulis ar
paplašināto funkciju un lielāku pārskatāmību.
Ar šo papildus moduli TachoPlus iegūst plašākas profesionālās funkcijas, kā tās, kas ir
kontroles iestāžu rīcībā.
Ātruma datu izvērtējums un eksports,
arī S-datus var nolasīt
Profesionāls pārkāpumu ziņojums ar
pārkāpumu laikiem, aprēķiniem
Pārkāpumu un bojājumu statistisks
izvērtējums (ar statistikas moduli)
Parādīt un izvērtēt
tahogrāfa manipulācijas
un tehniskos ziņojumus
Citas TachoPlus EXPERT
funkcijas
• Vairākkārtējas izmaiņas
pamatdatos
• Vadīšanas, darba un atpūtas laiku
mērījuma funkcijas
• CSV eksporta uzdevumi /termiņi
un ziņojumi
Pārkāpumu un traucējumu
statistiskā izvērtēšana
(ar statistikas moduli)
• Atvērt vienlaicīgi vairākus
vērtēšanas logus
• Izvērtē S failus pēc ātruma
7 dienām 4x sekundē
• Tahogrāfa failu struktūras apskats
(DDD-faili)
• Tahogrāfu ierīces un
programmatūras informācijas
uzrādīšana
Detalizēti!
TachoPlus papildus
moduļi
TachoPlus ScanT
Līdzšinējo diagrammu diskus var reģistrēt ar
jebkuru skeneri un automātiski kombinēt
ar digitālajiem datiem, līdz ar ko vadītāja
nodarbinātības laiki ir pilnībā reģistrēti. Lielākai efektivitātei
vairāku tahogrammu gadījumā ir jāizmanto īpašs skeneris.
TachoPlus Bus
Pasažieru pārvadājumos pa noteiktu maršrutu tiek
ievēroti īpaši noteikumi attiecībā uz darba laika
pārtraukumiem. Līdz ar precīzu reģistrāciju,
izmantojot «Out of scope», bez grūtībām var veikt norēķinu
attiecībā uz minerāleļļu nodokli.
TachoPlus Supplements
Dod iespēju noteikt un reģistrēt izdevumus
diferencēti pa autovadītāju grupām. Var reģistrēt arī
papildus darba un prombūtnes laikus.
TachoPlus ShiftTimes
Atsevišķa laika skaitīšana konfigurējamiem
dienas un nakts laikiem, kurus ir jāatveido
atsevišķās slejās.
TachoPlus FSK
Ar RFID zīmogu autovadītāja apliecībā, kas ir
drošs pret manipulācijām un viltojumu, vadītājs var
vienlaicīgi ar kartes nodošanu nolasīšanai arī
bezkontakta veidā nodot pārbaudei savu autovadītāja apliecību.
Laika līdzsekošanas un apliecinājumu grafiku dokumentācija ir
pilnībā integrēti TachoPlus.
TachoPlus Time
TachoPlus laika reģistrācija ļauj reģistrēt arī
nebraucošā personāla darba laikus ar elektroniskā
pulksteņa palīdzību. Personāla darba laikus, kad
transportlīdzeklis tiek vadīts pārmaiņus vai tiek veikti citi darbi,
var nepārtraukti kombinēt.
Viss iekļauts!
TachoPlus
papildus pakalpojumi
TachoPlus CLOUD
TachoPlus ir pieejams internetā arī kā online
risinājums un nodrošina pilnu TachoPlus darbības
apjomu. Elastīga un izdevīga cenu veidošana dara
iespējamu ātru programmas iestatīšanu atbilstoši katra klienta
vajadzībām.
Ar attiecīgu bezmaksas programmu autovadītājs
tiek pietiekoši labi informēts par viņa darba
un atpūtas laikiem. No TachoPlus tahogrāfa datus var nosūtīt
vadītājam automātiskā režīmā uz e-pastu.
Datu pārņemšana no RemoteDownload sistēmām
TachoPlus dod iespēju pilnā automātiskā režīmā saņemt
tahogrāfa datus ar Remote lejuplādes iekārtu palīdzību prakstiski
no visiem piedāvātājiem. Turklāt automātiski tiek ievadīti pamatdati par jaunajiem vadītājiem un transportlīdzekļiem, kā arī tie tiek
pievienoti atbilstoši pasūtītājiem.
Atbalsta, garantijas un
apkopes līgumi
TachoPlus piedāvā sadarbībā ar pārdošanas
partneriem apkopes pakalpojumus uz izdevīgiem nosacījumiem.
Tas garantē regulāru programmu atjaunošanu un traucējuma
gadījumā ātru telefonisku palīdzību vai tālvadības apkalpi.
Pirmajā gadā apkope līgumā ir iekļauta.
Apmācības un kursi
Regulāri notiek apmācības kursi autovadītājiem, autotransporta uzņēmumu vadītājiem un menedžeriem.
Apmācības rīkojam pārvadātāju asociācijās, autotransporta
uzņēmumos, autoskolās un arī novadu centros. Aktuālo
apmācības kursa programmu un informāciju par apmācības vietu
Jūs saņemsiet pie TachoPlus pārdošanas pārstāvja.
Neatkarīga juridiskā konsultācija
TachoPlus piedāvā visiem klientiem iespēju neatkarīgi
pārbaudīt amatpersonu konstatēto pārkāpumu un soda
naudu atbilstību tiesību aktos noteiktajam. Mēs Jums izskaidrosim
apelācijas iesniegšanas lietderīgumu. Pārējās uzziņas izsniedz
TachoPlus pārdošanas partneris.
Attīstība un atbalsts:
Jūsu reģiona pārstāvis atrodas:
Rorschacherstrasse 189, CH-9000 St.Gallen, Schweiz
t.: +41 71 242 70 70, offi[email protected]
www.tachoplus.com
www.tachoplus.com
Herunterladen
Explore flashcards