Diversiteitdag 20 maart 2014 - CVO Sociale School Heverlee

Werbung
Werkgroep ‘Diversiteit’ SSH - KHLeuven
WAT BEZIELT ONS?
Diversiteitsdag Sociale School Heverlee
Donderdag 20 maart vanaf 13u (tot 18 u.)
Thema: zingeving in diversiteit
Oproep aan cursisten, studenten, docenten, personeel, werkveld… om hun
kenbaar te maken binnen het kader van de diversiteitsdag
bezieling
Situering van diversiteitsdag
We leven in een pluralistische wereld die sterk ontzuild en ontkerkelijkt is. Toch zijn mensen van
natuur zinzoekers en zingevers. Mensen die zin aan het leven kunnen geven zijn gemiddeld meer
tevreden met hun leven. Maar waar haal je vandaag de inspiratie en de motivatie? Waar is ons
kompas dat ons richt in onze levenswandel? Dat verhaal is niet langer eenduidig. Tijdens de
diversiteitsdag laten we vele klokken luiden.
Schrijf ons wat je bezielt. Of laat het ons op jouw manier weten!
We willen je ook uitnodigen in je pen te kruipen, of beter, op je klavier te tokkelen. Maak ons
duidelijk wat je beroert, motiveert, inspireert, zin geeft in je leven als cursist, student, personeel.
We vragen een schriftelijke bijdrage in te leveren van max. 900 woorden. Het mag uiteraard
minder zijn of het mag een andere vorm hebben (liedtekst, toelichting bij cartoon, originele
nieuwjaarswensen,….). Het moet kernachtig uitdrukken waar je voor gaat en staat. Een bezinnende
anekdote kan ook al volstaan. Wat raakt je, wat motiveert je, wat maakt je droef, wat houdt je
recht, wat geeft zin of betekenis, wat geeft meer-waarde…? Of wie inspireert, richt en drijft je
leven? Is er nog iets of iemand om in te geloven? Is er nog iets god-delijk en heilig, of is alles
relatief? Aan welke zekerheid hou ik vast in onzekere tijden?
Vorm
De vorm laten we open. Het mag metaforisch, literair of poëtisch van aard zijn. Een lied, een
pakkend beeld, een aansprekende titel,… kan inspiratie bieden. Het mag een autobiografisch
element bevatten, maar het mag evenzeer uitgaan van een spirituele tekst, een religieus verhaal of
een beklijvende song. Het mag appelleren op het verstand en/of op het gevoel. Het product is
uiteraard jouw werk waar je voor staat. Je mag persoonlijk ondertekenen, maar als je het te
confronterend vindt, mag het ook anoniem.
De inzendingen komen best toe bij:
[email protected]
[email protected]
We sluiten af rond 7 maart 2014. Met instemming van de auteurs kijken we hoe we met al de
inzendingen een werkwinkel kunnen stofferen op 20 maart. Ook doorheen de dag kan het stof ter
bezinning opleveren. Wie voor het brede publiek anoniem wil blijven kan dat ook melden.
De werkgroep ‘Diversiteit’ dankt je hartelijk voor je inbreng en je medewerking.
1
Herunterladen
Explore flashcards