Vacature Medewerker administratie

Werbung
EXTERNE VACATURE / H E T A GE NT S C H A P I NT E G RA T I E E N I N BU RGE RI NG I S OP ZOE K NA A R E E N
Medewerker administratie centraal
Brussel
organisatie
Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. In het Agentschap
vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal tolken en vertalen, en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen en het Huis van het Nederlands Brussel).
Het Agentschap is een private stichting en werd in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern
verzelfstandigd agentschap. Bij het Agentschap werken ongeveer 650 personeelsleden waarvan ho nderd op de centrale zetel in Brussel. Meer info vind je op www.integratie-inburgering.be.
Bij het Agentschap Inburgering en Integratie werk je in een geëngageerde omgeving en maak je deel uit
van een diverse organisatie. Je leeftijd, afkomst, geslacht of een eventuele beperking maken bij je soll icitatie geen verschil. We selecteren je op basis van je kwaliteiten en vaardigheden.
je plaats in de organisatie
Voor 50% van je werktijd maak je deel uit van en ondersteun je de afdeling Zakelijke Diensten van het
Agentschap Integratie en Inburgering op de hoofdzetel. Je rapporteert aan het diensthoofd logistiek.
Voor 50 % van je werktijd maak je deel uit van de afdeling sociaal tolken en vertalen van het Agen tschap Integratie en Inburgering. Je rapporteert aan het diensthoofd sociaal tolken en vertalen.
doel van je functie
Als medewerker administratie bied je op een kwaliteitsvolle wijze administratieve ondersteuning aan
de afdeling Zakelijke Diensten, meer bepaald aan de diensten Financiën, ICT en Logistiek en aan de
dienst sociaal tolken en vertalen.
context van je functie
Het Agentschap Integratie & Inburgering is door de Vlaamse overheid erkend voor de uitvoering van
het integratie- en inburgeringsdecreet in Vlaanderen en Brussel. Het Agentschap biedt o.a. inburgeringstrajecten aan, bestaande uit individuele trajectbegeleiding, lessen MO, Nederlands als tweede taal
(NT2) en loopbaanoriëntatie.
De afdeling Zakelijke diensten voert alle financiële, administratieve, zakelijke en logistieke processen en
procedures uit en ondersteunt zo het Agentschap in de uitvoering van zijn opdracht.
E X T E R N E V A C A T U R E A G E N T S C H A P I N T E G R A T I E E N I N B U R G E R I N G / Medewerker administratie centraal
.1 / 3
je verantwoordelijkheden en resultaatsgebieden
Administratie Zakelijke diensten (50%)
•
Je maakt specifieke documenten (bv. bestelbon) op en klasseert deze volgens de richtlijnen.
•
Je werkt mee aan de testfase en de oplevering van de applicatie voor het beheer van vaste activa.
•
Je werkt mee aan de registratie van de inventaris m.b.t de vaste activa van de organisatie. Je verzorgt de gegevensinvoer in de hiervoor bestemde applicatie.
•
Je volgt het inkomend ICT-materiaal op. Je neemt de geleverde goederen in ontvangst, controleert
en bespreekt afwijkingen op de geleverde producten en de bestelbon met de dienst.
•
Je beheert het archief en de stock op de centrale hoofdzetel.
Administratie Sociaal Tolken en Vertalen (50%)
•
Je verwerkt de kostenstaten van de sociaal tolken en vertalers die prestaties leveren voor het
Agentschap.
•
Je zet gegevens uit het registratiesysteem om naar prefacturen ter voorbereiding van verdere financiële afhandeling en boekhoudkundige verwerking.
•
Je beheert de gegevens in de verschillende datasystemen, volgt gegevens van leveranciers, afnemers van sociaal tolk- en vertaalhulp en klantgegevens op en houdt ze up-to-date.
je profiel
•
Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels.
•
Je bezit de benodigde PC-vaardigheden: Word, PowerPoint, Excel, Access, SQL, Outlook en internet.
•
Je beheerst de benodigde administratieve vaardigheden.
•
Je beheerst de nodige vaardigheden in databeheer.
•
Je kan de benodigde kantoorapparatuur gebruiken.
•
Je beheerst de benodigde telefoontechnieken.
•
Je werkt doelgericht en nauwkeurig.
•
Je staat open voor diversiteit.
•
Je bent klantgericht.
•
Je bent een teamplayer.
wat hebben we je te bieden?
•
Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
•
Een loon volgens barema A2 (PC 329.01), maaltijdscheques, groeps- en hospitalisatieverzekering. Er
wordt rekening gehouden met relevante ervaring bij het bepalen van je anciënniteit.
•
De volledige terugbetaling van een abonnement op het openbaar vervoer voor je woonwerkverkeer.
•
Je standplaats is Brussel. Je werkt deeltijds op de hoofdzetel in Tour en Taxis en deeltijds in de vestiging in de Toekomststraat te Brussel. Af en toe verplaats je je naar een vestiging in Vlaanderen.
E X T E R N E V A C A T U R E A G E N T S C H A P I N T E G R A T I E E N I N B U R G E R I N G / Medewerker administratie centraal
.2 / 3
hoe solliciteer je?
Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op 21 februari naar [email protected] met
vermelding van ‘Administratief medewerker centraal’.
Sollicitatiegesprekken vinden plaats tussen 25 februari en 11 maart.
Agentschap Integratie en Inburgering
private stichting
Tour & Taxis — Koninklijk Pakhuis
Havenlaan 86C bus 212
1000 Brussel
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////
Het Agentschap Integratie en Inburgering ondersteunt het Vlaams integratiebeleid. In het
Agentschap vind je alle diensten voor integratie, inburgering, sociaal vertalen en tolken,
en de Huizen van het Nederlands (behalve de diensten in de steden Gent en Antwerpen,
en het Huis van het Nederlands Brussel). Het Agentschap is een private stichting en werd
in 2014 opgericht door de Vlaamse overheid als extern verzelfstandigd agentschap. Meer
info vind je op www.integratie-inburgering.be.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //
E X T E R N E V A C A T U R E A G E N T S C H A P I N T E G R A T I E E N I N B U R G E R I N G / Medewerker administratie centraal
.3 / 3
Zugehörige Unterlagen
Herunterladen
Explore flashcards