Vacature (pdf - 424 KB )

Werbung
De Vlaamse Onderwijsinspectie is op zoek naar een
Informaticus (Analist data en IT)
Gedetacheerde leerkracht (M/V)
of
Lector/Docent (M/V) via Samenwerkingsovereenkomst
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Entiteit
Stafdienst van de Onderwijsinspectie
Standplaats
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II- laan 15 1210 Brussel
Stelsel
Verlof wegens opdracht
1 Context
Het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming bestaat uit:
het Departement Onderwijs en Vorming
het Agentschap voor Onderwijsdiensten
het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen
het Agentschap voor Onderwijscommunicatie
het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming
AGION
de Vlaamse Onderwijsraad
de Vlaamse Onderwijsinspectie
Informatie over het Beleidsdomein: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/ .
Algemene informatie over de Onderwijsinspectie is terug te vinden op www.onderwijsinspectie.be.
De leiding van de Onderwijsinspectie berust bij de inspecteur-generaal.
De stafdienst van de Onderwijsinspectie bereidt o.m. de doorlichtingen voor door het plannen en
organiseren van het doorlichtingproces, het aanleveren van de benodigde informatie aan de
onderwijsinstelling en de inspectieteams vanuit diverse databanken en bronnen, noodzakelijk voor
het voeren van de doorlichting door de onderwijsinspecteurs en handelt de doorlichtingen af
(goedkeuringsproces van het doorlichtingsverslag, metarapportering m.b.t. de
doorlichtingsresultaten). Je rapporteert aan de coördinerend inspecteur verantwoordelijk voor de
stafdienst.
2 Functieprofiel
-
Je bent een gemotiveerde leerkracht/lector die op zoek is naar een boeiende uitdaging.
Je bent een expert in je vakgebied en volgt de evoluties op de voet.
Je werkt graag samen met anderen.
Je kan resultaatsgericht werken binnen bepaalde deadlines.
Je durft initiatief te nemen.
2.1 Conceptuele en contextuele competenties
-
-
-
-
Je hebt een brede onderwijsexpertise. Deze kan verworven zijn op instellingsniveau of
binnen de administratie van het beleidsdomein Onderwijs & Vorming. Dat is nodig want in je
functie ben je de brug tussen gebruikers en de technische vertaling van hun noden. Er wordt
van je verwacht dat je een jump-start kan maken en na een beperkte inloopperiode meteen
operationeel kan meedraaien.
Je hebt zin voor analyse en synthese van (complexe) informatieproblemen en kan deze
vertalen in duidelijke en complete modellen die goed aansluiten bij de bestaande informatie
en IT-architectuur van het beleidsdomein.
Je vindt het een uitdaging om je analyses conceptueel elegant te maken door het juiste
niveau van abstractie te vinden en een duidelijk onderscheid te maken tussen problemen en
oplossingen.
Naast het maken van je analyse, ben je ook sterk in het overbrengen van je kennis naar
verschillende groepen mensen. Je wilt graag evolueren richting project management.
Je hebt interesse in nieuwe ontwikkelingen en bent overtuigd van het belang van levenslang
leren, zowel ICT-technisch als inhoudelijk.
2.2 Administratieve competenties
-
Contractmanagement (intern/extern)
Beheerflow administratieve afhandeling
2.3 Technische competenties
-
-
-
-
Je beschikt over een algemene kennis van IT-architecturen (hardware, applicatiesoftware,
data, netwerk…). Je hebt een diepgaande (of minstens een goede) kennis van de applicatieof data-laag.
Je hebt een goede kennis courante gebruikerssoftware (MS Office, m.n. MS Excel, MS Access)
en bij voorkeur een basiskennis van content- en of workflowmanagementsystemen (m.n. MS
SharePoint)
Ervaring met Business Proces Management (modelleertalen (bv. UML, BPMN),
modelleringsoftware (bv. Visio, Bizagi) is een pluspunt.
Databanken en databankbevraging (basisvereiste: MS SQL; kennis van Cognos is een
pluspunt) hebben geen geheimen voor jou:
o (Eventueel) rapportbouw
o Databankarchitectuur (bv. normaliseren, datadictionary, ERD-schema)
o Databankbevraging
o Business intelligence (bv. datamining, big data) of in staat deze competentie te
verwerven)
Je bent op de hoogte van de evolutie in tools, methodologieën en technologieën en kan dit
kaderen binnen de context van de inspectie.
2.4 Management-, communicatieve en groepsdynamische vaardigheden
-
-
Je fungeert als aanspreekpunt voor inspecteurs die content-gerelateerde vragen hebben (bv.
over een instellingsprofiel).
Je capteert de data-behoeften van de inspectie/inspecteurs. Je luistert naar de gebruikers en
brengt hun problemen in kaart vooraleer je meehelpt oplossingen aan te reiken. Daarbij durf
je ideeën kritisch in vraag te stellen en motiveer je je gesprekspartner(s) om de concrete
noden scherp te krijgen.
Je vertolkt de data-behoeften van de inspectie/inspecteurs naar de collega’s binnen IMM.
Je fungeert als volwaardig lid van het IMM-team en van de stafdienst van de
Onderwijsinspectie.
Je vertaalt problematieken begrijpelijk en overtuigend naar het management.
Je kan onderhandelen en een consensus zoeken/creëren.
Je bent klantgericht.
Je kan interne vormingen (m.b.t. je expertisedomein) verzorgen.
Je ervaring en manier van aanpak maken je een voorbeeld en coach voor anderen.
Je kan (na een korte inloopperiode) projectleiderschap opnemen. In die rol ben je in staat om
met analisten en ontwikkelaars om te gaan en hen in de juiste richting te laten evolueren.
Je bent flexibel en stressbestendig.
Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
3 Deelnemingsvoorwaarden
-
Je voldoet in voldoende mate aan het functieprofiel
Je bent vast benoemd voor een voltijdse opdracht in het onderwijs OF je hebt een voltijdse
aanstelling in het hoger onderwijs voor academiejaar 2014-2015
Je bent in het bezit van een diploma van bachelor of master.
4 Wat bieden wij?
-
-
-
Een boeiende en afwisselende functie met maatschappelijke relevantie.
Mogelijkheden tot bijscholing en vorming.
Een dynamische omgeving in volle transitie.
Een eenjarige detachering met eventueel mogelijkheden tot verlenging.
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
35 vakantiedagen + 5 dagen tijdens de kerstperiode.
Naast het salaris dat je vanuit je huidige onderwijsopdracht geniet, ontvang je een bruto
jaartoelage die gelijk is aan:
o 5.617,92 EUR (468,16 EUR per maand) euro bruto voor houders van minstens een
diploma hoger onderwijs van twee cycli
o 3953,16 EUR (329,43 EUR per maand) bruto in het andere geval.
De aanstelling gebeurt onder het stelsel van verlof wegens opdracht of d.m.v. een
samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de Onderwijsinspectie met standplaats te
Brussel. De betrokken inrichtende macht(en) moet haar akkoord geven.
De eerste aanstelling gaat in op 1 september 2014 (of in onderling overleg te bepalen) en
loopt tot 31 augustus 2015.
5 Interesse?


Meer informatie over de werking van de onderwijsinspectie vind je op de website
www.onderwijsinspectie.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Gerd Van
Den Eede, Coördinerend inspecteur voor de stafdienst
([email protected]).
6 Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv, enkel via e-mail en uiterlijk op 17 augustus 2014, naar
[email protected]
Beschrijf daarin ten minste volgende aspecten:
- Persoons- en contactgegevens
- Motivatie om te kandideren
- Opleiding en diploma’s
- Relevante ervaring (in het onderwijs of daarbuiten) voor deze functie (vakken, opdrachten,
functies, realisaties en uitgevoerde taken …)
Op basis van het CV gebeurt een preselectie van de kandidaten.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de tweede helft van augustus.
Herunterladen