informatie vind je in het vacaturebericht

Werbung
De Onderwijsinspectie is op zoek naar een
Analist
Gedetacheerd leerkracht (M/V)
of
Personeelslid hogeschool/universiteit (M/V) via Samenwerkingsovereenkomst
Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Entiteit
Stafdienst van de Onderwijsinspectie
Standplaats
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II- laan 15 1210 Brussel
1
Functiecontext
Het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming bestaat uit:
het Departement Onderwijs en Vorming
het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)
het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)
de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
de Onderwijsinspectie (OI)
Informatie over het Beleidsdomein is terug te vinden op: http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/ .
Algemene informatie over de onderwijsinspectie is terug te vinden op www.onderwijsinspectie.be.
Je wordt tewerkgesteld binnen de stafdienst van de Onderwijsinspectie. Deze bereidt o.m. de doorlichtingen voor door het plannen en organiseren van het doorlichtingsproces, het aanleveren van de
benodigde informatie aan de onderwijsinstelling en de inspectieteams vanuit diverse databanken en
bronnen, noodzakelijk voor het voeren van de doorlichting door de onderwijsinspecteurs en handelt
de doorlichtingen af (goedkeuringsproces van het doorlichtingsverslag, metarapportering m.b.t. de
doorlichtingsresultaten). Je rapporteert aan de leidinggevende van de stafdienst.
In je rol van analist:
- start je gesprekken met de interne klant en verzamel je de business behoeftes van de te
ontwikkelen toepassing.
- maak je de business cases, identificeer je oplossingen en maak je een kostenraming van
nieuwe/gewijzigde applicaties;
- maak je de functionele analyse die je neerschrijft in de vorm van use cases, diagrammen,
scherm-prototypes en acceptatiecriteria.
- valideer je de functionele analyse met de interne klant en de (externe) ontwikkelaar;
- volg je de ontwikkelingscyclus op: je staat in voor de analyse van de vereisten en de functio-
Vacature Analist Onderwijsinspectie
1/4
-
2
nele analyse;
controleer je de kwaliteit van de door de externe ontwikkelaars opgeleverde producten;
volg je de verschillende testfases op en begeleid je de implementatie;
hou je de referentiedocumentatie bij;
verleen je ondersteuning bij het remediëren van incidenten en het beheer van problemen.
Wie zoeken we?
-
2.1
Je bent gemotiveerd en op zoek naar een boeiende nieuwe uitdaging.
Je bent een expert in je vakgebied en volgt de evoluties op de voet.
Je werkt graag samen.
Je werkt resultaatsgericht binnen bepaalde deadlines.
Je durft initiatief te nemen.
Conceptuele en contextuele competenties
-
-
-
-
2.2
Je hebt zin voor analyse en synthese van (complexe) informatieproblemen en kan deze vertalen in duidelijke en complete modellen die goed aansluiten bij de bestaande informatie en ITarchitectuur van het beleidsdomein.
Je hebt een brede onderwijsexpertise. Deze heb je verworven ofwel in jouw school, centrum,
academie, hogeschool of universiteit ofwel binnen de administratie van het beleidsdomein
Onderwijs & Vorming. Dit heb je nodig als brug tussen de gebruikers en de technische vertaling van hun noden. We verwachten dat je een snelle start maakt en na een beperkte inloopperiode operationeel meedraait.
Je vindt het een uitdaging om je analyses conceptueel elegant te maken door het juiste niveau van abstractie te vinden en een duidelijk onderscheid te maken tussen problemen en
oplossingen.
Naast het maken van je analyse, ben je ook sterk in het overbrengen van je kennis naar verschillende groepen mensen. Je wilt graag evolueren richting projectmanagement.
Je hebt interesse in nieuwe ontwikkelingen en bent overtuigd van het belang van levenslang
leren.
Technische competenties
-
2.3
Je hebt een goede kennis van courante gebruikerssoftware (MS Office, m.n. MS Excel, MS
Access) en bij voorkeur een basiskennis van content- en of workflowmanagementsystemen.
Databanken en databankbevraging hebben geen geheimen voor jou (basisvereiste: MS SQL)
Je bent op de hoogte van de evolutie in tools, methodologieën en technologieën en kan dit
kaderen binnen de context van de onderwijsinspectie.
Ervaring met Business Proces Management (kennis van modelleertalen, bv. UML, BPMN) is
een pluspunt. Ervaring met ontwikkeling en kennis van Apex zijn dat eveneens.
Management-, communicatieve en groepsdynamische vaardigheden
-
Je fungeert als aanspreekpunt voor inspecteurs die inhoudelijke vragen hebben (bv. over een
instellingsprofiel).
Je capteert de data-behoeften van de inspectie/inspecteurs. Je luistert naar de gebruikers en
brengt hun problemen in kaart vooraleer je meehelpt oplossingen aan te reiken. Daarbij durf
je ideeën kritisch in vraag te stellen en motiveer je je gesprekspartner(s) om de concrete noden scherp te krijgen.
Vacature Analist Onderwijsinspectie
2/4
-
Je vertolkt de data-behoeften van de inspectie/inspecteurs naar de collega’s binnen het team
Informatiemanagement van de inspectie (IMM).
Je fungeert als volwaardig lid van het IMM-team en van de stafdienst van de onderwijsinspectie.
Je vertaalt problematieken begrijpelijk en overtuigend naar het management.
Je kan onderhandelen en een consensus zoeken/creëren.
Je bent klantgericht.
Je kan interne vormingen (m.b.t. je expertisedomein) verzorgen.
Je kan (na een korte inloopperiode) projectleiderschap opnemen. In die rol ben je in staat om
met ontwikkelaars om te gaan en hen in de juiste richting te laten evolueren.
Je bent flexibel en stressbestendig.
Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
-
3
Deelnemingsvoorwaarden
-
4
Wat bieden wij?
-
-
-
5
Je voldoet in voldoende mate aan het functieprofiel.
Je bent vastbenoemd voor een voltijdse opdracht in het onderwijs OF je hebt een voltijdse
aanstelling in het hoger onderwijs.
Je bent in het bezit van een diploma van bachelor of master.
Een boeiende en afwisselende functie met maatschappelijke relevantie.
Mogelijkheden tot bijscholing en vorming.
Een dynamische omgeving in volle transitie.
Een eenjarige detachering met eventueel mogelijkheden tot verlenging.
Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
35 vakantiedagen + 5 dagen tijdens de kerstperiode.
Naast het salaris dat je vanuit je huidige onderwijsopdracht geniet, ontvang je een bruto
jaartoelage die gelijk is aan:
o 6.083,40 EUR (506,95 EUR per maand) bruto voor houders van minstens een diploma
hoger onderwijs van twee cycli
o 4258,44 EUR (354,87 EUR per maand) bruto in het andere geval.
De aanstelling gebeurt onder het stelsel van verlof wegens opdracht of d.m.v. een samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de onderwijsinspectie met standplaats te Brussel.
De betrokken inrichtende macht(en) moet haar akkoord geven.
De aanstelling is in onderling overleg te bepalen, maar gaat zo snel mogelijk in.
Interesse?
•
•
Meer informatie over de werking van de onderwijsinspectie vind je op de website
www.onderwijsinspectie.be.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met
Gerd Van Den Eede, Coördinerend Inspecteur voor de Stafdienst, via e-mail
([email protected]) of telefonisch (0474 35 15 52).
Vacature Analist Onderwijsinspectie
3/4
6
Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv, enkel via e-mail en uiterlijk op 14 april 2016, naar
[email protected]
Beschrijf daarin ten minste volgende aspecten:
-
Persoons- en contactgegevens
Motivatie om te kandideren
Opleiding en diploma’s
Relevante ervaring (in het onderwijs of daarbuiten) voor deze functie (vakken, opdrachten,
functies, realisaties en uitgevoerde taken …)
Op basis van het CV gebeurt een preselectie van de kandidaten.
Het selectiegesprek zal plaatsvinden op woensdagnamiddag en/of -avond 20/4/2016.
Vacature Analist Onderwijsinspectie
4/4
Herunterladen
Explore flashcards