Bekijk profiel

Werbung
Is IT uw passie?
Word functional analyst bij ACV
Samen met 3.000 collega’s en 80.000 militanten werkt het ACV elke dag aan de belangen van 1,7 miljoen leden. Door hun
belangen te behartigen op het gebied van werk, inkomen en werkloosheid. Door persoonlijke service. Door goede cao’s af te
sluiten. Door te werken aan rechtvaardige en faire oplossingen voor de problemen van alledag. In overleg als het kan, in actie als
het moet.
Om onze syndicale werking verder uit te bouwen zoeken we
Functional analysts (m/v)voor het syndicaal domein regio Schaarbeek
Voornaamste verantwoordelijkheden
U onderhoudt nauw contact met de Business Analisten teneinde
de noden van de eindgebruikers correct te evalueren en om te
zetten in een kwalitatieve functionele analyse.
Het beheersen van de tool “Enterprise Architect” is een pluspunt.
U beschikt over een goede kennis inzake UML-diagrammen
alsook over de database SQL server.
U kent XML/XSD.
U beschikt over goede kennis over de ontwikkeling binnen
Windows.
- De noodzakelijke functionaliteiten van de toepassing
omschrijven
- Een volledige gegevensanalyse (stroomdiagram) uitwerken
Vereisten voor het profiel
- De functionele gevolgen voor andere toepassingen/modules
- Tweetalig (NL-FR).
bepalen
- Afwisselend zelfstandig en in team kunnen werken.
- In samenwerking met de Business Analisten de vereisten
- Communicatief sterk zijn.
schetsen waaraan de gebruikersinterface minstens moet
- Sterk betrokken zijn bij het werk.
voldoen
- Sterk analytisch en probleemoplossend kunnen denken.
- De documentatie uitwerken voor de volledige analyse,
- Kennis van de sociale en syndicale sector is een pluspunt.
volgens de geldende regels en standaarden
- U lost samen met de helpdesk problemen op
Ons aanbod
- U werkt nauw samen met de analisten-programmeurs, de
• Een zinvol engagement : je komt elke dag op voor een
business en application architect
democratische, rechtvaardige en solidaire samenleving.
- U zorgt voor de opvolging van de u toevertrouwde projecten
• Aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden : naast een
en van de geregistreerde wijzigingen en fouten die binnen uw
degelijk basisloon bieden we je belangrijke aanvullende
bevoegdheid vallen.
voordelen, waaronder een stevige groepsverzekering,
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, enz. Een
Profiel
interessante vakantieregeling zorgt voor een leefbare
U bezit een diploma van graduaat / bachelor informatica of bent
balans tussen je werk en privé.
gelijkwaardig door ervaring.
• Professionele ontplooiing : Je job is afwisselend en
U hebt bekwaamheid verworven op het vlak van
creatief. Je wordt ondersteund met vorming en opleiding.
informaticamethodologie en data modeling alsook in
Je kan meewerken aan boeiende projecten.
projectopvolging. U hebt ervaring in de analyse van toepassingen
geschreven in objectgeoriënteerde talen (.NET).
ACV streeft naar gelijke kansen met respect voor diversiteit en een
goed evenwicht tussen mannen en vrouwen, verschillende
leeftijden en culturele achtergrond. Daarom nodigen we eenieder
uit om zich kandidaat te stellen voor deze vacature.
BELANGSTELLING VOOR DEZE VACATURE?
.
Surf naar http://vacatures.acv-online.be of contacteer ons voor meer informatie. Je kan solliciteren tot uiterlijk
28/02/2015 bij ACV, t.a.v. personeelsdienst, Jo Eelen. Tel. 022463200, liefst via e-mail: [email protected]
Herunterladen