1. Presentatie SCAN-ICT - Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer

Werbung
SCAN
WELKOM OP DEZE
INFORMATIE
BIJEENKOMST
SCAN EN ICT
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
SCAN
Programma van deze middag wordt verzorgd
door:
  Gerard van Drooge en Bert Wiekema (SCAN)
  Mark Gooskens (Crop-R)
Marjon Schultinga en Annika van der Burg
SCAN Helpdesk
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
VOOR INTEKENMODULE SCAN
Programma: 13.00 – 16.30 uur
  1. Welkom
  2. Waarom een voor-intekenmodule?
  3. Presentatie voor-intekenmodule
  Pauze
  4. Oefenen aan de hand van opdrachten
  5. Korte toelichting op totale SCAN-ICT aanbod
  6. Uitleg over Helpdesk SCAN
  7. Rondvraag
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
WAAROM VOORINTEKENMODULE?
  1e stap in onderbouwing gebiedsaanvraag
  Met provincies zijn de kansrijke gebieden verkend
  Nu de achterban (beheerders) aan zet
  Voorintekening geeft op perceelsnivo inzicht in
deelnamebereidheid via Intentieverklaring
  Met gegevens uit voorintekening:
  Kwaliteit van het plan toetsen aan instapeisen
  Zekerheid over draagvlak bij beheerders
  Geen dubbelwerk bij intekening definitief beheer eind 2015
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
HET PROCES
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
PRESENTATIE SCAN-GIS
  Mark Gooskens van Crop-R geeft presentatie
van de nieuwe SCAN-GIS tekentool
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
PAUZE
Pauze
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
OPDRACHTEN
 
Opdracht 1: nieuwe deelnemer aanmaken
Stap 1: Ga naar lijst met deelnemers
Stap 2: Druk op de knop
Stap 3: Voer de data in van een nieuwe deelnemer
en druk
Stap 4: Ga naar deelnemerslijst en controleer de ingevoerde
data
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
OPDRACHTEN
  Opdracht 2: aanmaken volleveldspakket
Stap 1: Ga naar “Intekenen”
Stap 2: Selecteer je eigen Werkgebied
Stap 3: Selecteer een deelnemer
Stap 4: Selecteer het toverstafje
als tekentool
Stap 5: Selecteer referentielaag “BRP 2014”
Stap 6: Selecteer een gewasperceel uit de laag
Stap 7: Kies een volleveldspakket voor aan te maken beheereenheid
Stap 8: Druk op
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
OPDRACHTEN
  Opdracht 3: aanmaken landschapselement
Stap 1: Ga naar “Intekenen”
Stap 2: Selecteer je eigen Werkgebied
Stap 3: Selecteer een deelnemer
Stap 4: Selecteer tekentool
Stap 5: Selecteer de AAN-laag
Stap 6: Manoeuvreer naar een plek met een bomenrij of een sloot tussen
twee Aan-percelen
Stap 7: Zorg ervoor dat “Binnen referentiegrenzen afknippen” aanstaat
Stap 8: Teken een bomenrij of sloot
Stap 9: Maak resp. een “Elzensingelpakket” of “Duurzaam slootbeheer” aan
Stap 10: Druk op
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
OPDRACHT
  Opdracht 4: akkerrand aanmaken
Stap1; Ga naar “Intekenen”
Stap 2: Selecteer je eigen Werkgebied
Stap 3: Selecteer een deelnemer
Stap 4: Selecteer een BE
Stap 5: Selecteer tekentool
Stap 6: Stel in op “Gedeeltelijke rand vierkant”
Stap 7: Maak een akkerrand aan van 10 meter breed over 3 zijden
Stap 8: Gooi het binnenste deel weg, en bewaar de rand
Stap 9: Druk op
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
OPDRACHTEN
  Opdracht 5: werkgebied aanmaken
Stap 1: Ga naar pagina met overzicht werkgebieden
Stap 2: Maak een nieuw werkgebied aan, naam staat op de brief naast
je laptop.
Stap 3: Maak een drietal pakketten actief bij je nieuwe werkgebied
Stap 4: Zoek op postcode: Postcode staat op je brief.
Extra: Teken een eerste Beheereenheid in op dat nieuwe werkgebied
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
PAUZE
Pauze
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
Ontwerp(systeem(t.b.v.(agrarische(
collectieven((volledig(webbased(
BIJLAGE(1(
!!!
!
!
!
!
Gebruikers!collectieven!loggen!in!
op!de!Portal!
!
!
Provincies!kunnen!
inloggen!op!de!Portal!
SCANBShare!B!portal!!bouwer!ANS!Group!
agrarische!collectieven!
Alles!vanuit!1!centrale!database!SQL!of!Oracle!gehost!
CRM!applicatie,!ledenadministratie,!deelnemers,!
communicatie,!brieven,!mail,!agenda’s,!schouw,!
monitoring,!!sanctioneren,!rapportage!en!historie!
Het!dossier.!!
Administratie!en!
betaling!door!
collectief!aan!
deelnemers!ANLB!!
Financieel!/!logistiek!
en!ledencontributie!
SCANBGIS!applicatie!!
bouwer!CropBR!
koppeling!RVO!GEO!
Realisatie!/!uitvoering!!ANLB!!
RVO!RealBtime!informatie!uitwisseling!!!
!
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
TOTALE ICT-AANBOD
  Geïntegreerd ICT-systeem:
Deelnemersregistratie
Perceelregistratie (EU- en RvO-proof)
Financiële administratie (EU- RvO-proof)
Centrale database voor onderlinge en externe
communicatie
  Ruimte van specifieke wensen, ook buiten ANLB
 
 
 
 
  Voor én van de Collectieven
  Efficiënt & professioneel (zie Kwaliteitshandboek)
  Eigendom bij (opvolger van) SCAN/
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
FASERING & KOSTEN
  Fase 1: Voorintekenmodule
  Oplevering: eind oktober 2014
  Gebruik: tot 1 juli 2015
  Kosten Ontwikkeling, beheer & onderhoud: SCAN
  Fase 2: Geïntegreerd ICT-aanbod
 
 
 
 
 
Oplevering: in fases vanaf febr. 2015 - juni 2015
Gebruik: minimaal t/m 2021
Beschikbaar IPO en EZ (€ 950.000) sinds gisteren
Jaarlijkse kosten beheer & onderhoud: collectieven
Bij 40 collectieven: collectief / jaar = 0,5 % v.d. 15%
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
SCAN - HELPDESK
Hoe krijg je toegang tot SCAN-GIS als collectief
 
Meld je als collectief bij de Helpdesk
 
Helpdesk mailt u een overeenkomst formulier. Nadat dit formulier is
ingevuld en teruggestuurd wordt uw collectief aangemaakt in het
systeem
Als dit is afgerond ontvangt u mail met de inloggegevens
Dit zal ongeveer 1 tot 2 werkdagen in beslag nemen
 
 
 
Ook kan de helpdesk uw huidige deelnemers gegevens via een
Excel format inlezen binnen uw Collectief.
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
SCAN-HELPDESK
  Hoe werkt de Helpdesk
 
 
 
 
Eerste lijns-support voor SCAN geleverde ICT-producten
Bemiddelen in de tweede lijn support met leveranciers
Ondersteuning via TeamViewer
Kosteloos
  Openingstijden
  Ma, di, wo, do van 13.00 tot 17.00 uur
  Tel: 085-4017831 of [email protected]
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
RONDVRAAG
  Zijn er vragen …………….?
  U ontvangt een Informatie set
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
UW MENING OVER DEZE MIDDAG
Wij willen graag uw mening over deze
middag en de presentaties
Het formulier hiervoor wordt nu uitgedeeld
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
EINDE INFORMATIE BIJEENKOMST
Dank voor uw aanwezigheid
en wel thuis
SCAN
STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER
Herunterladen
Explore flashcards