Eten,drinken,praten, slikken en zoenen

Werbung
Eten,drinken,praten,
slikken en zoenen
Een update voor verpleegkundigen en
paramedici in de hoofd-halsoncologie
donderdag 19 juni 2014
Toelichting
Patiënten met kwaadaardige tumoren in het hoofdhals gebied hebben in het pre-,
per- en posttherapeutisch traject specialistische zorg nodig omdat de tumor en
haar behandeling een grote invloed heeft op de kwaliteit van leven.
Eten, drinken, praten, slikken en zoenen zijn dan niet meer altijd vanzelfsprekend. Dit vraagt multidisciplinaire aandacht van zorgverleners voor zowel de
patiënt als zijn/haar familie.
Aan welke zorg heeft de individuele patiënt op welk moment behoefte en wat
kunnen wij voor hem/haar betekenen?
Vanuit het patiënten perspectief willen wij u in een kort bij- en
nascholingsprogramma op de hoogte brengen van recente ontwikkelingen in de
paramedische zorg rondom deze patiëntengroep.
Wij hopen u op donderdag 19 juni te mogen begroeten.
Robert Takes, Thijs Merkx
Programma
13.00
Ontvangst en registratie
13.30
Welkom door voorzitter
Thijs Merkx/Robert Takes
Casus: de patiënt met mondholte-orofpharynxcarcinoom
(interview met patiënt door Nifja Passmann)
De ondersteuning door de diëtist
Manon van den Berg
Tandheelkundige rehabilitatie
Celeste van Heumen
Fysiotherapeutische behandeling
Carolien Speksnijder
15.00
Pauze
15.30
Casus: de patiënt zonder larynx
(interview met patiënt door Laura Baaijen)
Wat kan de logopedist?
Hanneke Kalf
Stem- en spraakrevalidatie
Robert Takes
Psychologische begeleiding
Jacqueline de Leeuw
17.00
Afsluiting
Sprekers / Voorbereidingscommissie
Laura Baaijen
Verpleegkundige, Radboudumc
dr. Manon van den Berg
Diëtist, Radboudumc
dr. Celeste van Heumen
Maxillofacial Prosthodontist, Hoofd Centrum Bijzondere Tandheelkunde,
Radboudumc
dr. Hanneke Kalf
Logopedist, senioronderzoeker afdeling Revalidatie, Radboudumc
dr. Jacqueline de Leeuw
Oncologisch verpleegkundige, Radboudumc
prof.dr. Thijs Merkx
MKA Hoofdhalschirurg, Radboudumc
Nifja Passmann
Verpleegkundige, Radboudumc
dr. Carolien Speksnijder
Wetenschappelijk onderzoeker IQ, Radboudumc
dr. Robert Takes
KNO-arts/ hoofd-halschirurg, Radboudumc
Algemene informatie
Doelgroepen
Dit programma is bedoeld voor logopedisten, fysiotherapeuten, diëtisten,
ergotherapeuten, verpleegkundigen, tandartsen.
Locatie
Het programma vindt plaats op de campus van het Radboudumc in Nijmegen.
Accreditatie
 Accreditatie is aangevraagd bij de ADAP, V&VN en KNGF en bij het Qkeurmerk.
 U ontvangt via e-mail een digitaal certificaat.
Inschrijven / betalen
 Het inschrijftarief bedraagt € 75, U kunt zich inschrijven en uw betaling regelen via onze website
www.paoheyendael.nl/hoofdhals

Op onze activiteiten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
PAO Heyendael werkt volgens de door het NIAZ vastgestelde norm voor medische bij- en nascholing.
Contact
Radboudumc
PAO Heyendael / 87
Mw. Yvonne Savelkoul-Broekman, projectmedewerker
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen
T 024 361 9671
F 024 354 05 68
E [email protected]
I www.paoheyendael.nl
Deze mailing is verzorgd door PAO Heyendael. Indien uw gegevens onjuist zijn of u in de toekomst geen post
meer van PAO Heyendael wenst te ontvangen, kunt u dit aan ons doorgeven.
Herunterladen