4e Up-to-date in erfelijke kanker

Werbung
Uitnodiging
4e Up-to-date
in erfelijke kanker
Oncologische themadag
9 oktober 2014, 13.30 uur
Radboudumc, Nijmegen
70
60
50
40
30
20
10
Up-to-date over
ontwikkelingen in
de zorg voor patiënt
en familie
Oncologische themadag
4e Up-to-date De laatste stand van zaken
in erfelijke kanker
De tijd staat niet stil: er zijn continu nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van erfelijke kanker, van verwijzing en diagnostiek tot
surveillance en therapie. Ook dit jaar zetten we een scala aan actuele
onderwerpen in het licht, samen met experts uit het gehele land.
Er zijn dit jaar zelfs drie nieuwe richtlijnen op het gebied van erfelijke
kanker ontwikkeld. Daarnaast worden mutaties in nieuwe genen (CHEK2,
SMAD4) klinisch toegepast en zijn er nieuwe technieken onderzocht voor
preventieve therapie en vroegdiagnostiek zoals DC (dendritische cel)
vaccinatie en de 3D echo. Verder heeft erfelijke kanker psychosociale
gevolgen voor patiënt én familie. Daarom blijft aandacht voor psychosociale gevolgen en voor communicatie noodzakelijk.
De laatste stand van zaken rondom erfelijke kanker, zowel vanuit klinisch
als wetenschappelijk oogpunt, worden in dit nascholingsprogramma
aangeboden, zodat u als zorgverlener weer geheel up-to-date bent voor
optimale ondersteuning van deze families.
Namens de afdeling Genetica,
Prof. dr. Nicoline Hoogerbrugge en dr. Wendy van Zelst-Stams
Programma
13.30 –14.00
Ontvangst
14.00 –15.30
Welkomstwoord
Erfelijke borst- en eierstokkanker
Consequenties van CHEK2 mutatie dragerschap
dr. M.A. Adank, klinisch geneticus VUmc, Amsterdam
Vroeg detectie door 3D-echografie in BRCA
mutatiedragers
drs. J.C.M. van Zelst, arts-onderzoeker Radboudumc
Nieuwe richtlijn erfelijk ovariumcarcinoom
prof. dr. M.J.E. Mourits, gynaecologisch oncoloog
UMCG, Groningen
Preventieve eileider verwijdering jaren voor de eierstok verwijdering
dr. J.A. de Hullu, gynaecologisch oncoloog Radboudumc
15.30 –15.45
Koffiepauze
15.45 –17.30
Gastro-intestinale tumoren
DC-vaccinatie ter preventie van darmkanker in
Lynch Syndroom
prof. dr. I.J.M. de Vries, hoogleraar Translationele
Tumorimmunologie Radboudumc
Wijzigingen in de nieuwe richtlijn erfelijke darmkanker
prof. dr. N. Hoogerbrugge, internist-oncogeneticus Radboudumc
DNA-diagnostiek in patiënten met een MSI-high tumor
dr. M.J.L. Ligtenberg, hoofd laboratorium tumorgenetica Radboudumc
Polyposis bij SMAD4 mutatie dragers
dr. C.M. Aalfs, klinisch geneticus AMC, Amsterdam
17.30 –18.30
Dinerbuffet
18.30 – 20.00
Gemengd programma
De nieuwe PTEN-hamartoom tumor (Cowden) syndroom richtlijn
dr. C.M. Kets, klinisch geneticus Radboudumc
Risico communicatie hoe doe je dat?
dr. Jan Oosterwijk, klinisch geneticus UMCG, Groningen
Familiair prostaatcarcinoom
prof. dr. L.A.L.M. Kiemeney, kanker epidemioloog
Radboudumc
Psychosociale effecten van genetische sneldiagnostiek
dr. M.G.E.M. Ausems, klinisch geneticus UMCU, Utrecht
20.00
Slotwoord en borrel
Praktische informatie
Doelgroep
Professionals in de oncologie
Accreditatie
Chirurgen, dermatologen, gynaecologen, kinderoncologen,
klinisch genetici, internisten, MDL-artsen, medisch oncologen,
pathologen, radiotherapeuten, urologen, nurse practitioners,
genetisch consulenten
Inschrijving
www.radboudumc.nl/UpToDateInErfelijkeKanker
Betalen
Het inschrijftarief bedraagt € 100,
voor AIOS en verpleegkundig specialisten € 75.
Contact
Radboudumc, PAO Heyendael
Mw. Yvonne Savelkoul, projectmedewerker
T
(024) 361 96 71
[email protected]
Radboud universitair medisch centrum
Herunterladen