HIGHLIGHTS VAN DINSDAG 18 NOVEMBER

Werbung
HIGHLIGHTS VAN DINSDAG 18 NOVEMBER
Tijdens de openingssessie heeft iedereen
ademloos geluisterd naar Laura Maaskant.
Zij kreeg op 15 jarige leeftijd kanker en
weet sinds 1 1/2 jaar dat ze hieraan gaat
overlijden en dat zij geen
levensverlengende behandeling meer wil.
Laura benadrukt de kracht van het
luisteren, erkennen wat er is en vooral niet
relativeren. Laura heeft de zorg als
genezend en troostend ervaren.
Sessie 6 gaat over het hand in hand gaan
van geriatrische en oncologische
verpleegkundige zorg. Mieke Daane
vertelt over diverse tools en websites die
behulpzaam kunnen zijn bij het in kaart
brengen van vitaliteit, multimorbiditeit,
kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Deze
items maken het verschil bij een oudere
met kanker. De conclusie is dat je soms
erg kan vergissen bij het inschatten van de
situatie.Tot slot geeft Arlène Speelman
een demonstratie van de geaccrediteerde
e-learning: geriatrische oncologie, de
verpleegkundige praktijk. Hierin komen
delier, depressie en dementie aan de
orde. Er is een stand waar meer informatie
hierover te krijgen is.
In sessie 8 komt het pancreascarcinoom
aan de orde. Op dit moment wordt in
Nederland steeds vaker laparoscopisch
geopereerd, maar er is weinig evidence
over het effect. De verwachting is dat het
minder bloedverlies geeft, dat patiënten
sneller chemotherapie kunnen krijgen en
dat er sprake is van een kortere
opnameduur. Een vertraagde maagontlediging is een veel voorkomende
complicatie na pancreasresectie. Uit
onderzoek komt geen bewijs dat het
geven van TPV of sondevoeding
voordelen heeft. Snel starten met normale
voeding middels het ERAS programma
maakt dat mensen eerder een normaal
dieet hebben, eerder met ontslag kunnen
en het heeft geen effect op morbiditeit.
Wel blijkt dat er in veel gevallen toch nog
aanvullende sondevoeding nodig is. Tot
slot vertelt Chulja Pek over een
meetinstrument dat in ontwikkeling is, met
als doel het verkorten van de opnameduur
en het verminderen van heropnames.
In de sessie rouw, verliesverwerking en
spiritualiteit geeft Jacqueline van Meurs,
geestelijk verzorger, handvatten voor
verpleegkundigen om de spirituele
dimensie aandacht te geven. Spiritualiteit
gaat niet alleen over verlies, maar ook
over behouden wat juist kracht geeft. Het
vragen naar de betekenis, het toelaten van
stiltes en het spiegelen van wat je bij een
patiënt ziet, zijn hierbij van belang.
In de sessie over transmurale palliatieve
zorg worden verschillende modellen voor
transmurale palliatieve teams vanuit het
land belicht. Voorbeelden uit Arnhem,
Noord-Limburg en 's-Hertogenbosch/
Bommelerwaard passeren de revue.
Opvallend is dat er onderling veel
verschillen zijn qua invulling, stadium van
ontwikkeling en aanpak. Belangrijkste zorg
in deze is de financiering van de
transmurale palliatieve zorg.
Bij sessie 4 vertelde dhr. Van Rijswijk over
het ontwerpen van (health)games die
zorgen voor gedragsverandering. Om
mensen te motiveren kun je zorgen voor
‘triggers’ zodat mensen hun gedrag
aanpassen. Uit onderzoek blijkt dat games
voor (chronisch) zieke kinderen ervoor
zorgt dat kinderen minder angstig zijn en
dat de therapietrouw groter is. Dhr. Grüll
vertelt over het niet invasief behandelen
van tumoren door middel van High
Intensity Focused Ultrasound (HIFU)
waarbij geluidsgolven worden gebruikt die
de tumor verwarmen. Vooralsnog wordt
het alleen gebruikt bij myomen, in
onderzoeksverband bij botmetastasen en
in combinatie met temperatuurgevoelige
liposomale medicatie.
gestoord zijn bij tekort aan
stollingsfactoren of gebruik van
antistolling. Bij 1 op de 10 mensen met
trombose blijkt sprake te zijn van een
onderliggende maligniteit. Tumoren
gebruiken het stollingssysteem voor
angiogenese, groei en metastasering.
Door dit mechanisme is er sneller sprake
van het ontstaan van een stolsel of
trombose. Uit een onderzoek blijkt dat bij
patiënten met kanker bij
trombose/longembolie gedurende 6
maanden therapeutisch LMWH moet
worden gegeven. Dit is effectiever dan
orale anti-coagulantia en leidt tot minder
trombose-recidief.
In het debat van sessie 17 (pad
Mammacare) werd gediscussieerd of de
follow-up of nazorg voor patiënten met
mammacarcinoom in de eerste of tweede
lijn moet plaatsvinden. Uit onderzoek van
Borstkanker Vereniging Nederland blijkt
dat slechts 11% van de patiënten vindt dat
dit thuishoort bij de huisarts.
Nieuw dit jaar is de web-app. Op deze
app vind je alle informatie over het
congres en is te vinden op
www.oncologiedagen.nl. Voor twitter:
#onco2014
In sessie 11 werd verteld over gedeelde
besluitvorming en de belangrijke rol van
de verpleegkundige bij
behandelbeslissingen. Drie factoren die
van invloed zijn op beslissingen zijn:
evidence, factoren bij de arts en patiënt en
belemmeringen. Belangrijk hierbij is ook
de afweging van de patiënt tussen
kwaliteit en kwantiteit. Als verpleegkundige
kan je hierbij van grote betekenis zijn voor
de patiënt.
In sessie 2 voor de VS vertelde dr. Nijziel
over bloeding en stolling in relatie tot
oncologie. Bij primaire hemostase is er
sprake van doorbloeden, bijv. na ingrepen
of bij de menstruatie en kan gestoord zijn
bij trombopenie, trombopathie, NSAIDgebruik of de ziekte van von Willebrand.
Bij secundaire hemostase is er sprake van
nabloeden, bijv. enkele dagen na een
operatie. Secundaire hemostase kan
De dag werd afgesloten met veel humor.
Marcellino Bogers kreeg de zaal
veelvuldig aan het lachen met serieuze en
hilarische verhalen over humor in de
zorg. Hoe vaak lach jij per dag?
Herunterladen