Voorstel

Werbung
 Stageomschrijvingen Testronic Laboratories 2013‐2014 Afdeling Hardware Testing 1. Ontwerpen en ontwikkelen van een Test Framework / Test Harness voor ondersteuning van automatische uitvoering van HbbTV conformance testen voor HbbTV apparaten Korte beschrijving: Ontwerpen en ontwikkelen van een Test Framework / Test Harness dat kan bestaan uit een integratie van bestaande, open source software componenten en eigen ontworpen code. Het Test Framework / Test Harness zal als functie hebben het uitvoeren van, reeds bestaande, conformance test scripts die beschikbaar gemaakt worden door de HbbTV Organisatie. Het Test Framework zal ondermeer de aansturing van een specifiek Digital Video Broadcast systeem (OpenCaster) en een specifieke WebServer (Apache) moeten voorzien. Het Test Framework zal ook ondersteuning moeten bevatten voor het versturen van automatische Infrarood commando’s. Het standalone HbbTV Test Framework dient ook geïntegreerd te worden met een reeds bestaande test script uitvoeringsengine in C++, voor de ondersteuning van basis beeld detectie. Aanbevolen aantal studenten: 1 of 2 Academisch niveau: Bachelor Academische richting: Bachelor Toegepaste Informatica, liefst softwareontwikkeling Stagebegeleider: Filippo Carra 2. “Ontwerpen en ontwikkelen van een Test Framework / Test Harness ter validatie van HbbTV Web Services” Korte beschrijving: Ontwerpen en ontwikkelen van een Test Framework / Test Harness dat kan bestaan uit een integratie van bestaande, open source software componenten en eigen ontworpen code. Het Test Framework / Test Harness zal als functie hebben een validatie te voorzien van het ontwerp van Web Services / Web Applicaties voor geschiktheid van ondersteuning op HbbTV apparaten. Het Test Framework zal ondermeer de volgende automatische validatieregels moeten bevatten: HTML validatie, CEA‐2014 regels, regels rond het gebruik van codecs & containers voor audio & video en still images en regels rond het gebruik van JavaScript code. Type opdracht: Software ontwerp en ontwikkeling in C++. Aanbevolen aantal studenten: 1 of 2 Academisch niveau: Master Academische richting: Master Informatica Stagebegeleider: Filippo Carra 3. “Ontwerpen en ontwikkelen van algoritmen voor geautomatiseerde en intelligente videovergelijking” Korte beschrijving: Ontwerpen en ontwikkelen van een backend component voor automatische en intelligente videovergelijking. Het ontwerpen van een zelf‐synchroniserend algoritme dat zowel de test als de referentie beeldstroom kan (her‐)synchroniseren, voor een intelligente vergelijking van de samenhorende beeldinformatie. Het algoritme kan rapporteren over verschillende mogelijke types van artifacten in de video zoals zwarte schermen, freezes, videoblocking of distortion, afwijkende kleurinformatie, enz... Het algoritme wordt gebundeld in een C++ primitive die kan aangeroepen worden door een reeds bestaande test script uitvoeringsengine in C++. Deze stage bestond uit 2 grote hoofdstukken: 1. Synchronisatie ih tijdsdomein 2. Effectieve visuele vergelijking Het 1e punt is reeds afgewerkt, maar het vervolg (punt 2) moet nog gefinaliseerd worden. Type opdracht: Software ontwerp en ontwikkeling in C++. Aanbevolen aantal studenten: 2 Academisch niveau: Master Informatica 4. Software Testing & Onderzoek naar test automatisatie & Emulatie van mobile apps testing Korte beschrijving: Tijdens je stage‐periode zal je meewerken aan onze interne testprojecten. Tijdens het uitvoeren van testcases leer je omgaan met test rapportage tools. De logging, beschrijving en analyse van de resultaten moeten hierbij correct gebeuren. Je krijgt tijdens de stage de kans om de basisbeginselen van ISTQB te leren en toe te passen in de praktijk. In een tweede fase van je stage zal je test cases maken en requirements analyseren, gebaseerd op test design technieken. Deze maak je zowel voor testprojecten als interne software programma’s, eventueel voorafgegaan door de opmaak van een functioneel ontwerp. In parallel met testopdrachten vragen we je ook een inhoudelijk onderzoek te verrichten naar de automatisatie en emulatie van mobile testing. Type opdracht: Software testing en onderzoek Aanbevolen aantal studenten: 2 (elk hetzelfde onderwerp maar wel apart uit te werken) Academisch niveau: Bachelor Academische richting: Bachelor Toegepaste Informatica (liefst software management) 5. Ontwikkelen van een web‐based inventarisatie toepassing Korte omschrijving: Testronic is een QA‐bedrijf actief in het testen van hardware, software, games, mobiele devices, … Om aan de noden van de klanten te voldoen is het nodig dat we over een inventarisatiedatabase beschikken met zeer uitgebreide filtermogelijkheden. Afhankelijk van de toegangsrechten moeten mensen ook aanpassingen kunnen doorvoeren. De student krijgt volgende taken: ‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
een verdere analyse van de behoeften voor een database (ook met input van IT, SWT, Certi, CI+, HWT) bijvoorbeeld om tabellen aan te maken waarin gegevens over mobile devices zitten verdere uitwerking van de database (dit omvat onder andere een normalisatie van de gegevens) conversie van de huidige data die we hebben zodat ze in de nieuwe database kunnen opgenomen worden (aangezien de structuur anders is zal dit nodig zijn) aanmaken van de benodigde queries/stored procedures zodat ze gebruikt kunnen worden in een ASP.NET applicatie met 3‐lagen‐model (ASP.NET omdat we iets web‐based willen en gebruik willen maken van MS SQL Server) aanmaken van een front‐end om de gegevens te kunnen raadplegen vanop het bedrijfsnetwerk/testnetwerk (dit omvat dan ook printfunctionaliteit, exportfunctionaliteit, ...) aanmaken van een front‐end om data in te geven/wijzigen voor admins (IT, bevoegde gebruikers, ...) ‐ dit kan eventueel ook als back‐end beschouwd worden aanmaken van de nodige documentatie zodat de database ook kan onderhouden/aangepast worden indien de student zijn opdracht tot een goed eind heeft gebracht Type opdracht: Onderzoek, web‐en HTML ontwikkeling Gebruikte technologieën: ASP.net, MS SQL server Aanbevolen aantal studenten: 1 Academisch niveau: Bachelor Academische richting: Bachelor Toegepaste Informatica of ELO‐ICT (liefst applicatieontwikkeling) 
Herunterladen