N*mecká výslovnost

Werbung
Přivlastňovací zájmena,
zájmeno svůj
Přivlastňovací zájmena v němčině:
Jednotné číslo:
Singular:
můj
mein
tvůj
jeho
dein
její
sein
jeho
ihr
Množné číslo:
náš
váš
jejich
sein
Plural:
Váš
unser
euer
rod mužský
rod ženský
rod střední
množné číslo
mein Hund
meine Katze
mein Pferd
meine Tiere
dein Hund
deine Katze
dein Pferd
deine Tiere
sein Hund
seine Katze
sein Pferd
seine Tiere
ihr Hund
ihre Katze
ihr Pferd
ihre Tiere
sein Hund
seine Katze
sein Pferd
seine Tiere
unser Hund
unsere Katze
unser Pferd
unsere Tiere
euer Hund
eure Katze
euer Pferd
eure Tiere
ihr Hund
ihre Katze
ihr Pferd
ihre Tiere
Ihr Hund
Ihre Katze
Ihr Pferd
Ihre Tiere
Přivlastňovací zájmena skloňujeme jako neurčitý člen.
4. pád se od 1. pádu liší pouze v mužském rodě.
rod mužský
1. mein Hund
4. meinen Hund
rod ženský
rod střední
množné číslo
meine Katze
meine Katze
mein Pferd
mein Pferd
meine Tiere
meine Tiere
V němčině neexistuje ekvivalent českého svůj.
Nahrazuje se přivlastňovacím zájmenem dané osoby.
On si objedná své oblíbené jídlo. Čí je to jídlo? – jeho
Er bestellt sein Lieblingsessen.
Navštívím
Ich besuche meine Tante.
Navštívíš
Du besuchst deine Tante.
Navštíví
Er besucht seine Tante.
Navštíví
Sie besucht ihre Tante.
Navštíví
svou tetu.
Es besucht seine Tante.
Navštívíme
Wir besuchen unsere Tante.
Navštívíte
Ihr besucht eure Tante.
Navštíví
Sie besuchen ihre Tante.
Navštívíte
Sie besuchen Ihre Tante.
Doplňte přivlastňovací zájmeno:
sie (ona)
ihr
Freund
ihr
eure
Verwandten
er
sein
Kind
ich
meine
Cousine
wir
unsere
Band
Sie
Ihr
Sohn
du
deine
Eltern
sie (oni)
ihre
Mutter
es
sein
Kaninchen
Doplňte koncovky přídavných jmen:
Brauchst du dein___ Handy?
dein
Wo wohnen ihr___ Geschwister?
ihre
Woher kommt sein___ Opa?
sein
Wo haben wir unser___ Laptop?
unseren
Ist eur___ Katze schwarz?
eure
Was ist Ihr___ Hobby?
Ihr
Er möchte sein____ MP4-Player.
seinen
Er besucht ihr___ Eltern.
ihre
Herunterladen
Random flashcards
Erstellen Lernkarten