Dienstencatalogus - Gemeente Utrecht

Werbung
Automatisering gemeente Utrecht
(AUTO)
Dienstencatalogus
Dienstverlening externe huurders Stadskantoor
)
Dienstverlening : Datacenter ruimte
U wilt zelf voor uw ICT-infrastructuur zorg dragen en deze volledig zelf beheren, maar wel
gebruik maken van alle datacenter faciliteiten. Het ABU biedt de mogelijkheid aan externe
huurders van het Stadskantoor om hun ICT apparatuur in de datacenters van de gemeente
Utrecht te plaatsen. Hierbij kunt u de apparatuur zelf remote beheren. U kunt kiezen voor een
heel rack of een gedeelte hiervan. Het is mogelijk om dit redundant uit te voeren door de
servers ook in het tweede datacenter van de gemeente te plaatsen.
Het huidige datacenter en het nieuwe datacenter in het Stadskantoor zijn gebaseerd op het
Twin-datacenter concept en bieden een hoge mate van beschikbaarheid en redundantie. Zowel
het huidige al nieuwe datacenter in het Stadskantoor zijn als ultra modern groen datacenter
uitgevoerd en bieden een hoge beschikbaarheid en zijn via directe glasvezelverbindingen
aangesloten op het internet. De datacenters zijn CO2 neutraal. Dit is gerealiseerd door het
innovatieve ontwerp en door gebruikt van vrije koeling en scheiding van warme en koude
lucht. Begin 2013 zal het huidige Datacenter gecertificeerd worden.
Om een indruk te krijgen van het datacenter kunt u via Youtube een informatiefilmpje bekijken
( http://www.youtube.com/watch?v=tPJNwaKrNZ4 )
Kaders
Eisen aan te plaatsen apparatuur
Totaalbeschikbare ruimte per rek.
Maximale vermogen per rek
Eisen remote toegang t.b.v.
beheer apparatuur
Toegang datacenter
Contractperiode
Geschikt voor rack-type HP 42 U Rack 10842g2 ( 199,90 x
100,82, x 80,01 cm ).
Op afspraak met zaalbeheerder.
Minimaal 3 jaar.
Service level
Beschikbaarheid voorzieningen
Datacenter
Service window
7 x 24 uur
Werkdagen van 8.00 uur – 17.00 uur
Kosten
Gebruikskosten per rek per maand
€ xx per maand, exclusief energiekosten rack
Energiekosten per maand bij een
max. belasting van 6,25 kWh
Kosten netwerkverbinding t.b.v.
remote beheer
€ xx,- per rack, per maand
p.m. Is afhankelijk van locatie en de eisen die de huurder
stelt
C:\Documents and Settings\udo202\Bureaublad\Dienstencatalogus extern_v1 0.doc
Henk van Nieuwamerongen
Pagina 2
14-2-2014
Dienstverlening : Netwerkdiensten
Het ABU beheert voor de gemeente Utrecht een MAN (Metropolion Area Network) en diverse
LAN's (Local Area Network). Deze netwerk infrastructuur is gebaseerd op de ‘Cisco Borderless
Network Architecture’, welke gebruik maakt van netwerk virtualisatie technologieën en
geoptimaliseerd is voor de uitrol van nieuwe ICT trends zoals desktop, server en storage
virtualisatie. De onderliggende datacenter infrastructuur is gebaseerd op het ‘Virtualized MultiTenant Datacenter’ concept van Cisco. Flexibiliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn de
primaire eigenschappen van deze infrastructuur. Binnen dit concept kunnen verschillende
afnemers logisch gescheiden worden en op een veilige manier diensten worden aangeboden.
Het is dus mogelijk om zowel binnen de MAN als LAN infrastructuur externe organisaties aan te
sluiten en te beheren. Dit kan zowel bij huurders van kantoorpanden van de Gemeente als ook
locaties binnen de gemeente Utrecht waarvoor het ABU netwerkdiensten levert.
Ook is het realiseren van internet toegang mogelijk waarbij de bandbreedte die de organisatie
nodig heeft wordt gereserveerd en in rekening gebracht.
Kaders
Type MAN-aansluiting
Glasvezel-verbinding
Managed services (Ether-connect)
Voor het realiseren van glasvezel verbindingen maakt het ABU
gebruik van een externe partij. Binnen het dekkingsgebied
van deze externe partij is het mogelijk om locaties aan te
sluiten op de netwerkinfrastructuur van de gemeente Utrecht.
LAN bekabeling
LAN-bekabeling wordt niet door het ABU geleverd en
beheerd. Moet minimaal voldoen aan CAT5/6 specificaties.
Internet toegang
Contractperiode
Minimaal 5 jaar
Service level
Beschikbaarheid netwerken
Kosten
MAN en LAN 7 x 24 uur
LAN: 99.xx
MAN: 99.xx
Aansluiting locatie (MAN)
•
Enkelvoudig, vanaf 10 Mb
•
Redundant, vanaf 10 MB
Beheer LAN:
Prijs per poort ? (Nb. is ook onderdeel van de werkplek
prijs!!!)
Internettoegang: x MB €
Prijzen zijn mantelprijzen die o.a. afhankelijk zijn van
bandbreedte en afstand.
C:\Documents and Settings\udo202\Bureaublad\Dienstencatalogus extern_v1 0.doc
Henk van Nieuwamerongen
Pagina 3
14-2-2014
Dienstverlening : UnUn-managed hosting
U wilt zelf het beheer uitvoeren van uw applicaties maar wilt niet investeren in een datacenter
met benodigde hardware. Het ABU biedt in dit geval een hosting platform, virtueel of fysiek, om
uw applicaties of infrastructuur online beschikbaar te maken waarbij u zelf het beheer kunt
uitvoeren. Hiertoe beschikt het ABU over een Tier 2 datacenter infrastructuur verdeeld over 2
locaties in Utrecht, die onderling middels een glasvezel verbonden zijn. Afgestemd op uw
bedrijfsbehoefte en ontworpen voor maximale beschikbaarheid en beveiliging van uw
bedrijfskritische ICT processen. De onderliggende datacenter infrastructuur is gebaseerd op
het FlexPod voor VMware concept van Cisco en NetApp. Het hosting concept biedt een
oplossing voor zowel de vervanging van uw huidige of nieuwe server infrastructuur. Dit heeft
voor u de volgende voordelen:
•
•
•
•
Geen aanschaf en vervanging van de servers.
Capaciteit op maat. Bij toenemende behoeftes kunt u snel en makkelijk extra capaciteit
toevoegen.
Veilig en betrouwbaar. Het datacenter heeft een hoge beschikbaarheid en is voorzien
van zowel fysieke als softwarematige beveiliging oplossingen. De infrastructuur is
dusdanig ingericht dat we daarmee een zeer hoge beschikbaarheid kunnen garanderen
voor uw server. Daarbij gaat het onder meer om de opbouw van de infrastructuur,
redundantie van kritische elementen, stroomvoorziening en koeling en
internettoegang.
Duurzaamheid. Het datacenter is voorzien van innovatieve oplossingen zoals de
scheiding van warme en koude lucht
Binnen Unmanaged Hosting Services vallen de volgende services:
•
•
•
•
•
Ondersteuning door een professionele service desk;
Beschikbaar stellen fysieke of virtuele servers, incl. OS;
Uitvoeren van security patches
Backup & Restore;
Remote toegang om de beheeractiviteiten uit te voeren
Kaders
Type server installatie
Besturingsysteem
Database opties
Omgevingen
Contractperiode
Fysiek en Virtueel
Windows, Unix en Linux
Oracle 10.x, SQL 2008, My SQL xx
OTAP
Minimaal 3 jaar
Service level
Beschikbaarheid omgeving
Kosten per applicatie
Updates
7 x 24 uur
99,xx% bij enkele uitvoering
99,xx% bij redundante uitvoering
Fysiek, enkelvoudig €
Fysiek, redundant €
Virtueel, enkelvoudig €
Virtueel, redundant €
Ten aanzien van Security-patches worden proces afspraken
met de opdrachtgever gemaakt en veelal geautomatiseerd uit
gevoerd.
C:\Documents and Settings\udo202\Bureaublad\Dienstencatalogus extern_v1 0.doc
Henk van Nieuwamerongen
Pagina 4
14-2-2014
Dienstverlening : Managed hosting
Het ABU biedt een volledig beheerd hosting platform, virtueel of fysiek, om uw applicaties of
infrastructuur online beschikbaar te maken en te houden. Hiertoe beschikt het ABU over een
Tier 2 datacenter infrastructuur verdeeld over 2 locaties in Utrecht, die onderling middels een
glasvezel verbonden zijn. Afgestemd op uw bedrijfsbehoefte en ontworpen voor maximale
beschikbaarheid en beveiliging van uw bedrijfskritische ICT processen.
Het hosting concept biedt een oplossing voor zowel de vervanging van uw huidige of nieuwe
server infrastructuur. Dit heeft voor u de volgende voordelen:
•
•
•
•
Geen aanschaf en vervanging van de servers.
Capaciteit op maat. Bij toenemende behoeftes kunt u snel en makkelijk extra capaciteit
toevoegen.
Veilig en betrouwbaar. Het datacenter heeft een hoge beschikbaarheid en is voorzien
van zowel fysieke als softwarematige beveiliging oplossingen. De infrastructuur en
beheerprocessen zijn dusdanig ingericht dat we daarmee een zeer hoge
beschikbaarheid kunnen garanderen voor uw server. Daarbij gaat het onder meer om
de opbouw van de infrastructuur, redundantie van kritische elementen,
stroomvoorziening en koeling en internettoegang.
Duurzaamheid. Het datacenter is voorzien van innovatieve oplossingen zoals de
scheiding van warme en koude lucht
Binnen Managed Hosting Services vallen de volgende services:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ondersteuning door een professionele service desk;
Hardware-, systeemsoftware- en technisch applicatiebeheer;
Capaciteitsbeheer;
Incident-, Probleem- en Wijzigingsbeheer;
Configuratie- en Documentatiebeheer;
Minor updates en security patches
Beveiligingsmanagement;
Backup & Restore.
De dienstverlening gaat uit van 24×7 beschikbaarheid op het gebied van hosting, inclusief
aanschaf van hardware, technisch beheer van de volledige centrale omgeving en verregaande
support door experts. De onderliggende datacenter infrastructuur is gebaseerd op het FlexPod
voor VMware concept van Cisco en NetApp.
Kaders
Type server installatie
Besturingsysteem
Database opties
Omgevingen
Contractperiode
Fysiek en Virtueel
Windows, Unix en Linux
Oracle 10.x, SQL 2008, My SQL xx
OTAP
Minimaal 3 jaar
Service level
Beschikbaarheid omgeving
Kosten per applicatie
Updates
7 x 24 uur
99,xx% bij enkele uitvoering
99,xx% bij redundante uitvoering
Fysiek, enkelvoudig €
Fysiek, redundant €
Virtueel, enkelvoudig €
Virtueel, redundant €
Minor updates, waaronder ook security-patches worden in
overleg met de opdrachtgever uitgevoerd. Major updates
worden projectmatig uitgevoerd en in rekening gebracht.
Ten aanzien van Security-patches worden proces afspraken
met de opdrachtgever gemaakt en veelal geautomatiseerd uit
gevoerd.
C:\Documents and Settings\udo202\Bureaublad\Dienstencatalogus extern_v1 0.doc
Henk van Nieuwamerongen
Pagina 5
14-2-2014
Dienstverlening : Storage & Backup
Digitale informatie neemt een steeds belangrijkere plaats in voor het uitvoeren van uw
bedrijfsprocessen. Hierdoor wordt het essentieel om zowel de opslag als back-up van uw
gegevens op een betrouwbare wijze te realiseren.
Het ABU biedt u de mogelijkheid om van uw data een back-up te maken en te bewaren.
Hiermee borgt u dat uw gegevens beschikbaar blijven en in de zeer moderne en beveiligde
datacenters van het ABU worden opgeslagen. Hiermee kunt u ook invulling geven aan de
behoefte voor extra dataopslag zonder zelf te investeren in Storage hardware.
Het ABU maakt voor de opslag van data gebruik van NetApp technologie. Deze Tier-1 storage
opslagtechnologie vormt het fundament onder de zgn. ‘Unified Storage’ infrastructuur.
Het voordeel van ‘Unified Storage’ bestaat uit het feit dat vanuit één storage infrastructuur
verschillende soorten van opslag voor meerdere omgevingen kunnen worden geboden, waarbij
de klant tevens de keuze heeft uit verschillende performance klassen.
Uitbreiding van capaciteit is eenvoudig en kan technisch bij volumes tot 500 GB binnen 1 dag
plaatsvinden. Voor volumes tot 2 TB kan dit in de regel binnen een aantal dagen plaatsvinden.
In urgente gevallen zijn uitbreidingen vanzelfsprekend sneller te realiseren. De doorlooptijd
wordt in hoge mate door de afgesproke procedure bepaald.
Kaders
Ondersteunde
besturingsysteem
Database opties
Contractperiode
Beveiliging data
Windows, Unix en Linux
Oracle 10.x, SQL 2008, My SQL xx
Minimaal 3 jaar
Mogelijkheid om gegevens encrypted op te slaan
Service level
Beschikbaarheid omgeving
7 x 24 uur
Performance klasse :
1. 99,5% op jaarbasis
2. 99,5% op jaarbasis
3. 99,5% op jaarbasis
Kosten per GB
Performance klasse:
1. ntb
2. ntb
3. ntb
31
Aantal bewaarde versies van
bestanden
Frequentie Back-up
Dagelijks
C:\Documents and Settings\udo202\Bureaublad\Dienstencatalogus extern_v1 0.doc
Henk van Nieuwamerongen
Pagina 6
14-2-2014
Dienstverlening : Werkplek as a Service
Het ABU verleent werkplekdiensten op basis van een Virtual Desktop Infrastructuur. Deze
dienstverlening kan op eigen werkplek-infrastructuur c.q. devices van de afnemer geleverd
worden, maar ook compleet, inclusief thin-cliënts, worden aangeboden.
Bij een Virtual Desktop Infrastructure worden de desktops gehost in het datacenter van het ABU
en vandaar uit beschikbaar gesteld aan gebruikers. Vanuit het twin datacenter kan
functionaliteit 24x7 beschikbaar worden gesteld aan gebruikers.
De werkplek is voorzien van een basis KA-omgeving gebaseerd op MS-office.
Optioneel kan de klant nog de volgende diensten toevoegen:
•
•
Additionele software zoals Microsoft Project, Visio, Microsoft Access, etc.;
Unfied communication functionaliteit.
Kosten die in rekening worden gebracht zijn op basis van aantal te leveren accounts. Indien er
ook fysieke werkplekken worden afgenomen zullen de kosten separaat in rekening worden
gebracht.
Kaders
Thin-client
Basis KA-functionaliteit
Type, xxxx, 24 inch?
MS office 10 standaard
Contractperiode
Minimaal 3 jaar
level
Service le
vel
Beschikbaarheid omgeving
Kosten per account
Kosten per werkplek
7 x 24 uur, 99,xx%
Beschikbaarheid is ook afhankelijk van externe
omstandigheden zoals een ADSL verbinding.
C:\Documents and Settings\udo202\Bureaublad\Dienstencatalogus extern_v1 0.doc
Henk van Nieuwamerongen
Pagina 7
14-2-2014
Dienstverlening : Mail (Exchange)
Het ABU kan de exchange omgeving van een externe klant inrichten en beheren. Overname
van een bestaande exchange omgeving is hierbij ook mogelijk. De exchange omgeving kan
gekoppeld worden aan:
•
•
Eigen werkplek infrastructuur van de klant;
De werkplek zoals die door het ABU aan de klant wordt geleverd.
Standaard vallen de volgende zaken binnen de exchange dienst:
•
•
•
•
Beheer van de exchange omgeving;
Beschikbaar stellen van een mailbox per aansluiting;
Beveiliging van de mailomgeving (spam en anti virus);
Back-up van de mailomgeving.
Een mailbox kan optioneel worden uitgebreid wat betreft de grootte
Kaders
Service level
Prijzen op basis van hoeveelheid mailboxen maar ook op
basis van dataopslag c.q. verbruik..
C:\Documents and Settings\udo202\Bureaublad\Dienstencatalogus extern_v1 0.doc
Henk van Nieuwamerongen
Pagina 8
14-2-2014
Dienstverlening : Telefonie
De gemeente vervangt in het kader van het Stadskantoor de gehele telefonie infrastructuur,
zowel op het gebied van vast als mobiel. De nieuwe infrastructuur is gebaseerd op VOIP waarbij
een integratie tussen mobiele en vaste telefonie zal plaatsvinden. Op basis van deze nieuwe
telefonie oplossingen kan het ABU de volgende diensten aanbieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
Aansluiting op de telefooncentrale inclusief eigen nummerplan;
VoIP toestellen en softphones;
Mobiele telefoniediensten (scherpe tarieven) inclusief integratie met vaste telefonie.
Private GSM diensten
Multi channel contact center diensten
Interactieve Voice Response diensten
Rapportagediensten
Functioneel beheer
Kaders
Telefonie oplossing
P-GSM oplossing
Mobiele contractpartner
SIP trunking partner
Toestelrange
Xxx
Xxx
Xxxxx
Xxxxx
Xxxx
Contractperiode
Minimaal 3 jaar
Service level
Beschikbaarheid enkel
omgeving
Beschikbaarheid redundant
Response kantoor contract
Response 24*7 contract
7 x 24 uur 99,9%
7 x 24 uur 99,999%
TOS en TTR benoemen
TOS en TTR benoemen
Kosten
Toestel type 1
Toestel type 2
Vaste prijs per aansluiting inclusief beheer.
Variabele kosten op basis van mantelprijzen.
Vaste prijs per aansluiting inclusief beheer.
Variabele kosten op basis van mantelprijzen.
MCCC toestel
Softphone
Mobiele integratie
Voicemailbox
Integratie Exchange
Mobiel outdoor abonnement
Mobiel indoor abonnement
Afkoop onnet
Integratie vast mobile
Rapportages
Op verzoek over bereikbaarheid en kosten mits voldaan aan
wet op de privacy
IVR menu 4x4
Strippenkaart beheer
C:\Documents and Settings\udo202\Bureaublad\Dienstencatalogus extern_v1 0.doc
Henk van Nieuwamerongen
Pagina 9
14-2-2014
C:\Documents and Settings\udo202\Bureaublad\Dienstencatalogus extern_v1 0.doc
Henk van Nieuwamerongen
Pagina 10
14-2-2014
Herunterladen