Definities - So you Start

Werbung
Definities
Administratief contactpersoon: De contactpersoon die door de domeinnaamhouder werd aangewezen tijdens
de registratie. De administratieve contactpersoon is de persoon die de vervaldata-mededelingen en
verlengingsvoorstellen ontvangt van het registerbureau.
Administratieve autoriteit: Een organisatie die de regels ontwikkelt en vaststelt voor de toewijzing en het
beheer van domeinnamen.
API-applicatie: Programmeer-interface die u in staat stelt om een applicatie "te linken" zodat gegevens
kunnen worden uitgewisseld.
Anonieme FTP-server: Een protocol dat een deel van het systeem beschikbaar kan stellen aan het publiek
met behoud van een bepaald beveiligingsniveau.
Applicatie: Een software programma om een of meer taken of functies uit te voeren.
Back-up: Een handeling die bestaat uit het dupliceren en veilig bewaren van de gegevens in een
computersysteem.
Bandbreedte: De transportcapaciteit van een transmissie link. Het bepaalt de hoeveelheid gegevens die
gelijktijdig worden verzonden. Dit volume wordt in bits uitgedrukt.
Bandbreedte Degradatie: Het verminderen van de bandbreedte die uitgaat van het OVH netwerk en die het
vastgestelde maandelijkse volume overschrijdt voor elk type server.
Beheerinterface: De "Manager" die voor de Klant toegankelijk is, na aanmelding met het klant-ID en het
bijbehorende wachtwoord.
Besturingssysteem: of OS (Operating System), het programma dat controleert hoe de server capaciteit wordt
gebruikt, door alle applicatie programma's te beheren.
Beveiligingslek: Een zwakte in een computersysteem, waardoor een aanvaller de integriteit van dit systeem
kan ondermijnen, dat wil zeggen: de normale werking, de vertrouwelijkheid en de integriteit van de gegevens
die het bevat.
Bot: Een automatische of semi-automatische software-agent, die samenwerkt met de servers.
Bouncer: Een software programma dat handelt als een agent zonder medeweten van de Klant, waar naartoe de Klant
heeft gelinked, gelovend dat het een verzoek naar een server stuurt, terwijl het eigenlijk slechts de packs omleidt naar
een server die hierop reageert.
CDN (Content Delivery Network): Een netwerk van servers die samenwerken om inhoud en gegevens via het internet
beschikbaar te maken voor gebruikers.
CGI-script: Een programma uitgevoerd door de webserver waardoor een HTML-code, die automatisch door de server is
gemaakt, kan worden verzonden naar de browser van de internetgebruiker.
Cloud: Technologie die uitvoeringsresources en opslagruimte remote gebruikt.
Connectie Technologie: Alle technieken met betrekking tot de fysieke connecties van de elektrische aansluitingen,
alsook gegevensoverdrachten (aansluitingen, stekkers en stopcontacten).
CPU: De processor, of CPU (Central Processing Unit), is het onderdeel van een server die de computerprogramma's
uitvoert.
CSS Cascading Style Sheets: Een style sheet taal die gebruikt wordt om de presentatie en formatting van een
webpagina te beheren.
Data Transfer Rate: De hoeveelheid informatie overgedragen via een communicatiekanaal in een bepaald tijdsinterval.
De snelheid van de internetverbinding wordt doorgaans uitgedrukt in kbps (kilobits per seconde).
Dedicated Cloud: Geheel van virtuele datacenters die op de OVH infrastructuur gehost worden. De
Dedicated Cloud wordt beheerd door de Klant, via de beheerinterface en de virtualisatie interface.
Dedicated server: Een server die beschikbaar is gemaakt voor slechts een Klant door een host. Slechts de
Klant beheert de machine. Alleen de Klant kiest wat hij wil hosten op zijn machine. OVH is beperkt tot
onderhoudswerkzaamheden en is verantwoordelijk voor de energievoorziening en de netwerkverbinding.
Diagnose: Een geheel van maatregelen en testen die uitgevoerd worden om de technische kenmerken van het
probleem te bepalen en de oorzaken en gevolgen hiervan te beoordelen.
DNS Server: Het protocol dat het mogelijk maakt om een domeinnaam te koppelen aan een IP-adres.
Domeinnaam: Keten van karakters (bijv.: ovh) en een extensie (bijv.: .com, .fr, etc.) die een bekende naam bevat,
verbonden met een IP-adres.
Domeinnaamhouder: De natuurlijke of rechtspersoon die, in het kader van een registratiecontract met een domeinregistratiebureau, deze laatste een vastgestelde vergoeding betaalt in ruil voor de toekenning van een domeinnaam.
Facturatie contactpersoon: Contactpersoon door de domeinnaamhouder aangewezen op het moment van registratie.
De facturatie contactpersoon heeft alleen toegang tot zaken die verband houden met de facturatie van de domeinnaam.
Firewall: Een firewall is gebaseerd op software of hardware, en zorgt voor de handhaving van het beveiligingsbeleid van
het netwerk, die bepaalt welke soorten communicatie toegestaan zijn op dit computer netwerk. Het analyseert
applicaties en packets.
FreeBSD: Een gratis, op UNIX gelijkend besturingssysteem .
Front-end server (Microsoft): Computerapparatuur.
FTP-bestand: Het FTP-protocol maakt de transfer mogelijk van bestanden van een lokale machine naar een
remote machine.
FTP Server: Hiermee kunt u bestanden via het internet of via een lokaal computernetwerk (intranet) transferen.
gTLD: generic Top Level Domein of extensie (.com, .biz, .net etc.)
Harde schijf: De harde schijf (Hard Disk of HD in het Engels) is een magnetisch opslagmedium van digitale gegevens.
Hosting housing: De host maakt – in zijn datacenter - ruimte beschikbaar voor de Klant, zodat deze zijn eigen server
hierin kan plaatsen.
Host Server: Een fysieke server met een geheugenruimte en een processor-ruimte. Deze wordt geconfigureerd en
beheerd door OVH binnen haar Dedicated Cloud en is ontworpen om een of meer Virtuele Machines te ondersteunen,
beheerd door de Klant.
HTML: HyperText Markup Language is een Data format ontwikkeld om webpagina's weer te geven.
HTTP Server: De software die wordt gebruikt om verzoeken overeenkomstig het client-server
communicatieprotocol; de Hypertext Transfer Protocol (HTTP) te versturen.
Hyperlink: Een hypertext verwijzing in het document dat geraadpleegd wordt, dat automatisch leidt naar een
gerelateerd document.
ICMP Flow: Het Internet Control Message Protocol is een van de fundamentele protocollen van de Internet Protocol
Suite. Het wordt gebruikt om de controle-en foutmeldingen over te brengen voor deze protocol suite, bijvoorbeeld
wanneer een dienst of een host onbereikbaar is.
Incident Service: Service ter beschikking gesteld door OVH aan de klant om technische problemen te melden. OVH zal
een diagnose stellen. Als uit de diagnose blijkt dat het incident de verantwoordelijkheid is van OVH, dan valt de resolutie
van het incident onder de garantie service. Anders wordt de diagnose in rekening gebracht aan de klant.
Indringing: Ongeoorloofde toegang tot een computersysteem om de interne gegevens te lezen of gebruik te maken van
de interne resources.
Infrastructuur: De structuur opgezet door OVH, om de Dedicated Cloud van de Klant te ondersteunen, met inbegrip van
het netwerk, de bandbreedte, de fysieke resources en de virtualisatie.
iOS Applicatie: Een type mobiele applicatie speciaal ontwikkeld voor de Apple iPhone, de iPod Touch en de
iPad.
IP-adres: Het nummer dat elk apparaat aangesloten op het internet identificeert. De interface met het netwerk voor alle
computer hardware.
IP-adres blok: De unicast IP-adressen verdeeld door de IANA (Internet Assigned Numbers Authority) naar de
RIR's (Regional Internet Registries). De RIR's beheren zowel IPv4 als IPv6 resources in hun regio en wijzen
adresblokken toe aan de LIR's (Local Internet Registries), die deze distribueren aan de eindgebruikers van
hun eigen landen.
IPv4: Internet Protocol versie 4 of IPv4 is de eerste IP-versie die op grote schaal werd toegepast en vormt de
basis van het internet.
IPv6: Het allernieuwste Internet Protocol, dat met name een veel grotere adresruimte heeft dan het Ipv4
protocol dat momenteel wordt gebruikt.
IRC: Internet Chat Relay is een internet text messaging communicatie protocol. Bijvoorbeeld, het wordt gebruikt
voor directe communicatie, voornamelijk in de vorm van groep-chats (gesprekken) via discussie forums, beter
bekend als chat rooms.
Linux Kernel: Een kernel van een op UNIX lijkend besturingssysteem.
Log: Een log (of bestandslog) dat chronologisch, alle gebeurtenissen bevat, die een computersysteem hebben
beïnvloed en alle acties die het gevolg zijn van deze gebeurtenissen, in het klassieke text file format.
MAC adres: De fysieke identifier opgeslagen op een netwerkkaart of een soortgelijk netwerkinterface, die
wordt gebruikt om wereldwijd een uniek adres toe te wijzen op het link layer niveau.
Mailing list: De mailing list of distributie-lijst is een specifiek gebruik van e-mail, die het mogelijk maakt om
bulkinformatie te verzenden aan gebruikers die zich hebben geregistreerd op deze lijst.
MYSQL: Een open database management systeem.
Netboot: (Total Security SD) is een rescue-oplossing die een dedicated server laat rebooten op een software
kernel, ontworpen door OVH.
Network File System (NFS): Een netwerkbestandssysteem en netwerkprotocol voor het delen van dit
bestandensysteem. Het maakt het mogelijk om bestanden transparant te delen, voornamelijk tussen UNIXsystemen.
Networkloop: Het gehele netwerk in eigendom van OVH, al het doorgaand verkeer buiten de networkloop
wordt beschouwd als extern buiten het OVH netwerk.
Newsgroup: Een discussie ruimte voor een bepaald onderwerp, dat a-synchroon op het internet opereert, dat
wil zeggen dat de gebruikers berichten kunnen achterlaten voor andere gebruikers, die het zullen lezen
wanneer zij inloggen.
Opslagruimte: De schijfruimte toegewezen aan de Klant zodat deze de gegevens kan opslaan van de virtuele
machines in het virtuele datacenter op een gecentraliseerde en veilige manier.
PABX: Private Automatic Branch eXchange telefoon, bestemd voor interne telefoons in een bedrijf of in een
administratie.
Pack: Dedicated Cloud aanbieding samengesteld uit Host Servers en opslagruimtes, geconfigureerd in een
Virtueel Datacenter en met eventuele aanvullende opties.
Peer to Peer File Exchange: Is een netwerk voor het delen van bestanden tussen meerdere computers verbonden via
het internet, die het mogelijk maakt voor elke gebruiker om server en ontvanger van een andere gebruiker te zijn.
PHP: Een programmeertaal die voornamelijk wordt gebruikt om dynamische webpagina's te
produceren via een HTTP-server.
Piraterij: Computercriminaliteit die bestaat uit het veranderen van een software-ontwerp om de integriteit van
een systeem te schenden voor kwaadaardige doeleinden of om gegevens te kopiëren zonder toestemming
om deze te verspreiden of te verkopen.
Portabiliteit: is de mogelijkheid voor abonnees om hun telefoonnummer bij het veranderen van operator te
behouden.
Port scanning: Een techniek die wordt gebruikt om open ports op een netwerkserver te vinden.
Processor: Zie CPU.
Pro-forma factuur: Een factuur opgesteld als de eindafrekening, maar dat geen juridisch verzoek om betaling
is van de uitgevende partij. Het dient alleen om kredietaanvragen of administratieve verzoeken te
ondersteunen.
Proxy: Een software component die een intermediaire rol speelt door het te plaatsen tussen twee andere om
hun uitwisselingen te monitoren of te faciliteren.
Rack: Een kast waar servers en andere IT-of telecomapparatuur worden opgeslagen.
RAID technologie: Technieken voor het verspreiden van dezelfde gegevens over meerdere hard disks om de
fouttolerantie, beveiliging en prestaties van de unit te verbeteren.
RAM (Random Access Memory): Het computergeheugenopslagsysteem, dat door de server wordt gebruikt
tijdens de verwerking van gegevens.
Registrar: Een dienst, die de registratie en het beheer van domeinnamen uitvoert. De registratiebureaus zijn
geaccrediteerd door het register.
Registry: Een entiteit verantwoordelijk voor de organisatie, administratie en beheer van extensies (.com, .fr,
.eu, etc.). Registratie verplichtingen: het onderhoud van de database en openbare raadplegingsdiensten, de
accreditatie van registerbureaus, het registreren van domeinnamen op verzoek van de geaccrediteerde
registreerders en het bedienen van de servers.
Root: Speciale gebruikersrechten voor het Unix besturingssysteem.
Root privileges: De conventionele naam voor de gebruiker die beschikt over alle toegangsrechten op het
systeem, zowel in mono-modus als in multi-user modus.
Router: Intermediair element in een computer netwerk dat data packets verderstuurt.
Rsync: Een gratis file synchronisatie software programma, verspreid onder de GNU GPL licentie.
SIP Software: Peer-to-peer VoIP (Voice over Internet Protocol), wat vaak gebruikt wordt in
multimedia telecommunicatie (internet-telefonie, video-telefonie, instant messaging, etc.).
Snapshot: Logische volumes die een coherente back-up mogelijk maken van een ander logisch volume, uit dezelfde
groep volumes. Het maken van een snapshot bestaat uit een "momentopname" van het logische volume doelwit, wat
wordt gebruikt om wijzigingen te bewaren in het logische volume.
Sniffing: Het monitoren van data packets die een lijn passeren, om willekeurig en illegaal, interessante
packets in het bezit te krijgen (die bijvoorbeeld het woord "wachtwoord" bevatten).
Software Applicatie: Een type software ontworpen om gebruikersactiviteiten te automatiseren.
Source Code: Een reeks instructies geschreven in een programmeertaal van hoog niveau, begrijpelijk voor een
geschoold individu en geschikt om een computerprogramma te maken.
Spamming: Het verzenden van ongevraagde bulk e-mails.
Spoofing: of elektronische identiteitsdiefstal. Een techniek die bestaat uit het verbergen van het werkelijke
adres waar een e-mail vandaan werd verzonden om het te vervangen door een valse.
SQL-injection/DDOS-aanval/XSS: Maakt gebruik van een beveiligings-loophole in een applicatie die
interacteert met een database, door het injecteren van een SQL verzoek/DDOS-aanval/Cross-site scripting,
die niet door het systeem wordt verwacht en die de beveiliging in gevaar brengt.
Sql Server: Een database management systeem ontwikkeld en verkocht door Microsoft Corporation.
SSD disk: De Solid-State Drive is een flash memory hard disk die een snellere start mogelijk maakt dan op de
standaard harde schijf.
SSH: Een beveiligd communicatieprotocol.
SSL protocol: Dit is een data transfer security standard gebruikt voor data encryptie, en
authenticatie van de server en alle berichten, vooral gebruikt voor online betalingen en transactiesystemen.
Streaming: Een manier om audio-en videogegevens over te dragen. De data wordt constant overgedragen
zodra de internetgebruiker het bestand opvraagt, in plaats van na het volledig downloaden van de gehele
audio- en video-clip.
Technisch contactpersoon: De contactpersoon door de domeinnaamhouder aangewezen tijdens de
registratie. De technisch contactpersoon is de persoon die zich bezighoudt met de technische aspecten van
de domeinnaam.
Terminal: Set van randapparatuur die communicatie met een server mogelijk maakt.
TOR server: Een gedecentraliseerd wereldwijd netwerk van routers, georganiseerd in lagen, bekend als onion
routers, die tot taak heeft om anoniem TCP-flow te verzenden.
Traffic: Dataverkeer, de stroom van gegevens circulerend op de wereldwijde computernetwerken.
TXT veld: Een tekstvak of invoerveld.
UDP: Het User Datagram Protocol, een protocol dat kan worden gebruikt in plaats van TCP, wanneer
transmissie betrouwbaarheid niet kritiek is. Het waarborgt een vloeiender transfer, omdat niet elk transmissiestadium gecontroleerd wordt.
Uitgaande verhuizingen: De verhuizing van de domeinnaam naar een ander registratiebureau.
Unlisting: Een IP-adres verwijderen.
Unlocking: Een techniek bestaand uit het omzeilen van beschermingen op een systeem om de
gebruiksbeperkingen te verwijderen die ingesteld waren door de fabrikant.
URL: De Uniform Resource Locator is een Internet resource adres (bijv. een bestand). De format van een URL
is een universeel standaard met de volgende structuur: http://www.exemple.nl/search/index.html
Virtualisatie: Technologie waardoor meerdere systemen, virtuele servers of applicaties op eenzelfde fysieke
server kunnen worden bediend.
Virtualisatie Interface: Software van derden die door OVH beschikbaar wordt gesteld aan de klant om zijn
Dedicated Cloud en aanverwante diensten te beheren, en vooral om virtuele machines op te zetten en te
beheren.
Virtueel Datacenter: Een niet-fysiek datacenter bestaand uit een Pack, virtuele machines, een of meer private
netwerken en eventueel aanvullende resources, besteld door de Klant.
Virtuele Machine (VM): Een niet-fysieke server die de Virtual Datacenter resources gebruikt en geïnstalleerd
is op het Dedicated Cloud netwerk. Elke VM wordt onafhankelijk van de anderen binnen het Virtueel
Datacenter van de Klant beheerd.
Web Hosting: Internet hosting in een technische omgeving met als belangrijkste kenmerk dat het wordt
gedeeld door meerdere gebruikers.
Webmin: Een webserver beheerinterface die toegankelijk is dmv een browser.
Webverzoeken: Verzoek door de webbrowser naar de HTTP-server wanneer hij een webpagina wil
downloaden.
Whois: Een openbare database raadplegingsfaciliteit, die gebruikt kan worden om de domeinnaamhouder of
een IP-adreseigenaar te identificeren.
Herunterladen