Installatie 2work t.b.v systeembeheerders

Werbung
Installatie 2work t.b.v systeembeheerders
1) Centrale 2Work
- SQL Server 2008, 2008R2 of 2012 met twee databases, [klant] en oefen.
[klant] is de naam van de productie/hoofddatabase, doorgaans is dit bij ons de naam van de klant
zonder spaties en leestekens. Rechten in sqlserver voor alle gebruikers moeten op dbo staan
anders kan de gebruiker niet updaten.
- Centrale 2workmap met submappen. Één van die submappen is de client map.
Rechten op de centrale map en submappen voor de gebruikers voor lezen en schrijven.
Hebben de gebruikers geen schrijfrechten op de centrale 2Workmap, dan kan deze geen updates
uitvoeren, bankbestanden kunnen niet centraal worden opgeslagen, evenals benodigde
documenten van hun dossiers. Ook slaan wij in een van de submappen de attachments van de mail
op.
2) Werkplek 2work
- Adobe pdf viewer geinstalleerd.
- Installatie van 2Work bibliotheken (door draaien van de installatie/setup van 2work)
2Work kan worden opgestart en gebruiker kan inloggen.
- Printers bereikbaar voor de gebruikers. In geval dat een printer meerdere lades heeft, moet deze
aanpasbaar zijn voor de medewerkers (alternatief kan zijn dat er voor iedere lade een aparte
printer wordt geinstalleerd, in dat geval moet de gebruiker de rechten hebben om van default
printer te switchen).
- TeamViewer Helpdesktool van 2Work of standaard TeamViewer client
(Standaard via port 80 of 443, het is mogelijk enkel port 5938 te gebruiken
http://www.teamviewer.com/nl/help/334-Which-ports-are-used-by-TeamViewer.aspx)
(Kunnen wij op geen enkele manier meekijken, dan zal het oplossen van calls / problemen
onevenredig veel tijd kosten. Bij terminalserver zorgen dat Teamviewer per gebruiker apart ID
geeft.)
- Alle gebruikers (niet alleen de administrator die installeert) lees en schrijfrechten op de 2work
map en submappen op de werkplek.
- Zip programma dat ook bestanden groter dan 2Gb zipt. Dit ingesteld als standaard zipprogramma.
3) FTP poort 21 open (2 kanten) voor alle gebruikers/werkplekken
- Voor het automatisch updaten
- Voor patches, en specifieke meldingen
- Voor het versturen van een backup vanuit 2Work
Indien deze poort niet open staat, moet de klant handmatig updaten, handmatig patches
installeren, en zelf databases op ons verzoek
naar ons sturen via bv wetransfer.com)
4) Backuppen vanuit verantwoordelijkheid systeembeheer
- iedere dag een backup van productiedatabase en de centrale submappen bestanden en mappen
met klantsubmappen
- databasebackup van maandag-dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag-zaterdag-zonderdag
waardoor je altijd 1 tot 7 dagen terug kunt
- backup op andere fysieke schijf, liefst andere fysieke locatie.
- monitoring van de grootte databases en logfiles, tijdig schrinken
Grens databases in SQLexpress versies is 4Gb (sqlserver 2005) of 10Gb. Als de database groter
wordt, worden schrijf-en update bewerkingen verstoord en raakt de database corrupt.
5) Extra backup door applicatiebeheerder in 2work
Vanuit 2work mogelijkheid om extra backup te maken en om productiedabase te 'kopieren' naar de
oefendatabase. Daarnaast kan 2work na het schrijven van de betaalopdrachten aan de bank een
extra herstelpunt maken. Immers, dit moment is het meest kritieke punt om te backuppen!
Wordt ook gebruikt om snapshot te maken als er problemen zijn (om evt. naar 2work te sturen).
- voldoende schijfruimte
- toegang tot de map waarin backup gemaakt wordt.
Door 2Work worden de backups van de database altijd standaard bij de .mdf gezet (database
bestanden), wij snappen dat dit soms niet wenselijk is voor de systeembeheerder.
Daarom hebben ook de mogelijkheid om hier een aparte map voor aan te wijzen. Dit is dan wel
een fysieke map op de sqlserver en moet dan voor zowel de 2Work gebruiker als de SQLServer
toegankelijk zijn met lees en schrijfrechten. Deze functionaliteit noodzakelijk voor updates, kopie
maken in de oefendatabase en extra zekerheid.
6) Mail
- POP poort x (afhankelijk van ingestelde waarden van de POP server), default 110
- SMTP poort x (afhankelijk van ingestelde waarden van de SMTP server), default 25
Als klant werkt met Exchange server, inrichting van Exchange server als interne pop/smtp server.
7) 2Look
- SQLncli bibliotheken op werkplek geïnstalleerd
- Poort 1433 naar de 2look database (een SQLserver bij 2work)
Voor het synchroniseren van de 2Look gegevens naar de 2Work 2Look database
8) HTML
- Internetpoort 80
Voor de interne nieuwspagina, omnummeren van SEPA, opzoeken aantal km in agenda en in geval
van 2Look om intern in de 2Look website te kunnen kijken
Herunterladen