Aanvullende informatie (folder) vindt u hier - GMC

Werbung
•
Data acquisitie
•
Data analyse
•
Energie monitoring
•
Automatische rapportage
Data management
Uitgave 10-1.2014
software
Energiedata uitlezen, opslaan en presenteren
Een toenemende vraag naar energie en de hogere energiekosten,
samen met de beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen vereisen steeds meer efficiënte omgang met energie. Er zijn
niet alleen ecologische en economische redenen, maar ook wettelijke regelingen die bedrijven motiveren voor het invoeren van een
energie management systeem. De focus ligt op verbruik optimalisatie om energie-efficiëntie te verhogen.
De gedetailleerde opname van het energieverbruik en de chronologische toewijzing aan processen vormt de basis van een verbruik
optimalisatie.
Energie-efficiëntie kan alleen worden verhoogd, als men preciesweet waar en hoe de kosten werden gegenereerd.
Grafische weergave energiedata
Als een van de meest toonaangevende en innovatieve leveranciers van hoogwaardige instrumentatie op het gebied energie en
distributie, heeft Camille Bauer zich het doel gesteld haar klanten
te bedienen met hard– en software oplossingen voor energie
efficiëntie- en besparing.
Vandaag, neemt Camille Bauer de volgende stap en biedt de
krachtige SMARTCOLLECT softwareoplossing die overeen komt
met de eisen van een energie management systeem volgens ISO
50001.
Menu gestuurde instrument selectie
Uw voordelen
Gebruiksvriendelijk en flexibel
Modulair ontwerp - lage kosten
SMARTCOLLECT is zeer eenvoudig te installeren op computers met een Windows-besturingssystemen. De gratis
SQL R2 Express wordt gebruikt als een database.
De duidelijke hiërarchische structuur en de gemakkelijke
menustructuur met geïntegreerde helpfuncties zorgen voor
een intuïtieve bediening, en dit al na een korte kennismaking met deze software.
Overzichtelijke visualisatie draagt bij aan de gebruiksvriendelijkheid.
De modulair opgebouwde software en het gekozen licentiemodel vergemakkelijkt de uitlezing van een eenvoudig
systeem en kan worden aangepast aan uw individuele
wensen.
Smartcollect werkt op basis van meetpunten die vast gedefiniëerd zijn:
•
kWh-meter = 1 punt
•
A210/220/230(s)/Aplus/CAM/DM5S = 2 punten
•
PQ devices = 5 punten
De SMARTCOLLECT ENERGY basisversie vergemakkelijkt
flexibele data acquisitie, opslag en visualisatie van alle energie data (bijvoorbeeld elektrische energie) maar ook van
verschillende andere energiesoorten zoals gas, stoom,
flow, water etc..
Via de Modbus-interface zijn niet alleen Camille Bauer en
Gossen Metrawatt producten, maar ook instrumenten van
andere fabrikanten aansluitbaar.
•
Smartcontrol = 50 punten
•
Apparatuur van 3-den = 1 punt
Deskundige ondersteuning
Toegang - wereldwijd
Camille Bauer ondersteunt u met een wereldwijde service
met betrekking tot advies, opleidingen en technical support.
Met SMARTCOLLECT heeft u lokale of wereldwijde toegang tot de data die gearchiveerd is in de SMARTCOLLECT software. Viaia het web kan dit op elk moment.
De software is meertalig (Duits, Engels, Frans, Italiaans,
Spaans, Nederlands, Tsjechisch en Chinees). De taal kan
heel gemakkelijk gewisseld worden tijdens bedrijf.
Veelzijdig gebruik
Onafhankelijk van het aantal meetpunten kan men dus
meerdere parameters uit één meter uitlezen. Extra meetpunten kunnen later aan een licentie toegevoegd worden.
SMARTCOLLECT ENERGY krachtige toepassingen
De krachtige SMARTCOLLECT software is speciaal ontwikkeld
voor toepassingen in de energiesector en de industrie, alsmede
voor service providers en overheden. Het draagt zorg voor meting, opslag en visualisatie van alle verbruiksgegevens van elektrische energie, stroom, gas, water of warmte.
Dit resulteert in de volgende voordelen:
• Transparantie: Totaal energieverbruik in real time en
de toewijzing aan individuele gebruikers.
• Herkenning van zwakke punten: De uitgebreide visualisatie
en rapportage functies herkennen en tonen zwakke punten.
• Optimalisatie: Voorstellen voor verbeteracties kunnen wor
den geëvalueerd op basis van erkende zwakke punten.
• Kostenreductie: De identificatie en realisatie van erkende
besparing tonen mogelijkheden om de kosten te verlagen.
Voorbeeld: Energie management kostenplaats toewijzing
SMARTCOLLECT Client
Voorbeeld: Visualisatie
SQL Database
SMARTCOLLECT Server
Meerdere Clients zijn mogelijk
De SMARTCOLLECT energie management software
bestaat uit de volgende onderdelen:
• SMARTCOLLECT Client: Grafische weergave van
gegevens kunnen worden opgevraagd, export van
data naar Excel, configuratie module voor bepaling
van de gegevensbronnen en het instellen van fout /
waarschuwingsberichten via e-mail.
• SMARTCOLLECT Server: Verzamelt gegevens van
alle actieve aangesloten bronnen en kanalen en
schrijft deze direct in de centrale database.
• Database: Deze gratis downloadbare SQL-database
bevat de verzamelde data.
De verschillende SMARTCOLLECT software componenten kunnen op een enkel systeem of op meerdere
computers / servers worden geïnstalleerd.
Systeemopzet
Applicaties
Camille Bauer is uw competente partner en biedt een breed spectrum
van producten voor effectief energiemanagement vanaf het afnamepunt tot
en met het niveau van het management.
De SMARTCOLLECT software verwerkt en presenteert niet alleen elektrische gemeten energie maar ook andere energiedragers zoals gas, water en
warmte hoeveelheden.
De aangesloten meetinstrumenten kunnen ofwel rechtstreeks via Ethernet
TCP / IP, Modbus RTU worden geïntegreerd (RS485) of via een dataverzamelstation zoals de Smartcontrol.
Eenvoudige communicatie via Modbus RTU
Eenvoudige communicatie via Modbus TCP
Complexe systeem opbouw met meerdere interfaces voor de industrie
Industrie
•
•
•
•
Staal & Aluminium
Chemie & Petrochemie
Hout, papier, glas, cement
Metaalbewerking
Dienstverlening
Utiliteit
•
•
•
•
Machinebouw
Automation
Food industrie
•
•
•
Scholen, universiteiten
Ziekenhuizen
•
•
Logistiek
IT
Publieke gebouwen
Energie
GMC Instruments Nederland B.V.
Postbus 323 3440 AH Woerden
Daggeldersweg 18 3449 JD Woerden
T:
F:
@:
W:
0348 - 42 11 55
0348 - 42 25 28
[email protected]
www.gmc-instruments.nl
Uitgave 10.2014 Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
Toepassingsgebieden
Herunterladen