KBZON-Installatie ledenadmi

Werbung
Ledenadministratie voor koren (versie 2.7.3)
Benodigde gegevens
Deze ledenadministratie is na installatie overal ter wereld door geautoriseerde gebruikers via het Internet bereikbaar.
Om deze te kunnen gaan gebruiken dient u over het volgende te kunnen beschikken:
Op uw locale PC een map Ledenadministratie2_7_3 met daarin de programmatuur. Het is een zip-bestand dat u eerst
moet uitpakken. In deze map zijn de volgende gegevens beschikbaar:
• Een map genaamd Ledenadmi waarin de programmatuur zich bevindt
• Het document ledenadmi2_7_3.sql, dat de initiële gegevens voor de database bevat.
Het koor dient een abonnement (website toegang) bij een hosting provider (wij adviseren Byte) te hebben.
De programmatuur dient n.l. op de server van deze hosting provider te worden ondergebracht en moet, om correct te
kunnen functioneren, kunnen beschikken over PHP 5.1 én MySql 5.1 of latere versies.
Indien men gebruik maakt van eigen website dient u zich te realiseren dat er geen enkele samenhang is tussen uw website en de ledenadministratie.
De technisch beheerder, die het onderhoud van die website van het koor verzorgt, dient, om de software te kunnen
installeren, de volgende gegevens ter beschikking te stellen:
1.
2.
3.
URL van de website (b.v. http://www.uwverenigingsnaam.nl).
Toegangsgegevens tot die server via een ftp-account.
Hij legt hierop, bij voorkeur in de hoofd directory, een lege map aan, b.v. met de naam Ledenadmi en verstrekt
vervolgens deze gegevens: Naam van de map, Pad naar de map, Host, Login en Password.
Geadviseerd wordt een FTP toegang te creëren die uitsluitend toegang tot deze map verschaft.
4.
Toegangs-URL met wachtwoorden om de database te laden (veelal via phpMyadmin).
Een MySql database, die gevuld is met de initiële tabellen die, vanuit het bij de ledenadministratie behorende
document ledenadmi2_7_3.sql, geladen dienen te worden en verstrekt vervolgens de volgende gegevens:
Hostname, Gebruikersnaam, Databasenaam, Database password.
Een goede technisch beheerder moet overigens op grond van deze aanwijzingen in staat zijn de programmatuur zelf te laden.
Installatie van de programmatuur
Als de hierboven vermelde gegevens verzameld zijn kan de installatie plaats vinden. U heeft de programmatuur al op
uw Pc staan in een map Ledenadmi zodat deze snel naar de server verplaatst kan worden.
Geadviseerd wordt te werken met Firefox (http://www.mozilla.org/nl/firefox/fx/) als web browser waarop de Add-on Fire FTP is geïnstalleerd.
(https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/fireftp/?src=search)
Daartoe zijn de volgende stappen noodzakelijk:
Open via FireFTP de hierboven onder punt drie genoemde map. Deze Add-on bevindt zich meestal na installatie in een
submenu onder het menu Extra en het submenu Webontwikkelaar van Firefox.
U maakt eerst een account aan via Create an account en gebruikt daarvoor de verstrekte FTP gegevens.
Vervolgens brengt u alle mappen en documenten van de programmatuur, die op uw Pc in de map Ledenadmi staan,
over. Dus niet het document ledenadmi2_7_3.sql !
Nadat de programmatuur geladen is surft u via uw web browser naar www.uwverenigingsnaam.nl/Ledenadmi.
Login met gebruikersnaam en wachtwoord admi.
U krijgt de melding: configuratiebestand ontbreekt en kiest voor Nu aanmaken. U wordt verzocht basisgegevens m.b.t.
tot de database in te vullen. Deze heeft u van de technisch beheerder ontvangen (zie punt 4 hierboven). Vul het scherm
in en log opnieuw aan. Als het Hoofdmenu verschijnt is de installatie afgerond.
Het koor dient eerst de procedure Tabel met codes onderhouden door te voeren !
Technisch beheer via Byte
Relevante informatie voor technisch beheerders van websites die bij Byte zijn ondergebracht vindt u hier:
Aanmaken FTP-account: http://www.byte.nl/wiki/FTP
Aanmaken Database: http://www.byte.nl/wiki/Databases
Herunterladen