Download brochure

Werbung
Informatie voor IT professionals
Een toelichting op de software suite
iProva
iProva bestaat uit een set van softwaremodules, die geïntegreerd een totaaloplossing bieden ter ondersteuning van
het verbeterproces. De tools zijn afzonderlijk of in samenhang te gebruiken. iProva is modulair opgebouwd en bestaat uit de volgende modules: iPortal, iDocument, iProcess, iQualify, iRisk, iCompliance, iAudit, iCheck en iTask.
Architectuur
Infrastructuur
Gebaseerd op Microsoft technologie:
• Microsoft Windows Server.
• Microsoft SQL Server.
• ASP.NET.
• Volledig webbased, zowel raadplegen, beheer en
rapportage.
• Volledige functionaliteit beschikbaar in Internet Explorer 7 en
hoger; raadplegen van informatie en melden van incidenten
ook in Firefox, Chrome, Safari.
• Installatie op servers op uw locatie, verzorgd door Infoland.
• VMWare ESX en Microsoft HyperV geen probleem.
• High availability dmv SQL Server failover cluster en
network load balancing mogelijk.
Gebaseerd op Microsoft technologie:
Word, Excel, Visio, Outlook.
Altijd binnen handbereik
• Eenvoudig te ontsluiten via internet voor thuiswerkers en
ambulante medewerkers.
• Informatie ook onderweg onder handbereik via i+Mobile; een speciaal op touch bediening ontworpen user interface voor tablets en smartphones.
www.infoland.nl
o.a. direct gebruiksklare Web Parts. Doorzoeken van iProva
met Sharepoint Search of Google Search Applicance is mogelijk. De module iTask kan gegevens (bijv. patiënt- of cliënt
gegevens) binnenhalen uit bronsystemen, naar wens via HL7
of ODBCkoppelingen. iTask kan gegevens exporteren naar
o.a. XML en Microsoft Excel. iDocument beschikt over zowel
bulk import- als bulk export functionaliteiten. Alle rapportages
uit iProva zijn te exporteren als PDF en als Microsoft Word of
Microsoft Excel bestand. iPortal beschikt over een Webservice
API waarmee informatie uit iProva ontsloten kan worden, bijv.
in een 3rd party CMS. iTask beschikt over een Webservice API
voor het geautomatiseerd inleggen en muteren van meldingen. Up-to-date documentatie is voor alle API’s is beschikbaar
via onze Support website. Dankzij web-based architectuur is
het leggen van hyperlinks náár, en vanuit iProva zeer eenvoudig.
Doorontwikkeling en ondersteuning
De iProva Suite is ook beschikbaar als hosting oplossing!
Single sign-on
• Gebruikers en gebruikersgroepen kunnen worden ingelezen
vanuit Active Directory of Novell e-Directory door de add-on
iSync. Deze synchronisatie is eenvoudig in te regelen.
• Automatisch aanmelden bij iProva op basis van AD/Novell login.
Een open systeem
Documenten en processen uit iDocument en iProcess kunnen
worden ontsloten via iPortal, en 3rd party portals zoals Microsoft Sharepoint, maar ook (out-of-the-box) via ons CMS
Eskion. Voor Sharepoint is een Integration Kit beschikbaar met
www.infoland.nl
• Software updates incl. gebruiksvriendelijke setup beschikbaar
via www.infoland.nl/support.
• Actieve doorontwikkeling, gevoed door gebruiksvereniging
iCumulus.
• Iedere release is voorzien van uitgebreide release notes en
instructies.
• Ondersteuning door eigen servicedesk en via
www.infoland.nl/support.
Veiligheid
• iProva voldoet aan eisen NEN 7510 en is ontwikkeld
conform Microsoft best practices.
• Beveiliging door middel van SSL certificaat is mogelijk.
• Realisatie van een OTAP omgeving is mogelijk, inclusief datasynchronisatie tussen productie- en test.
Herunterladen