Ordina behaalt Microsoft Gold Partner

Werbung
ORDINA N.V.
PERSBERICHT
Ordina behaalt Microsoft Gold Partner-status voor Business
Intelligence
Nieuwegein, 17 juni 2014
Ordina is door Microsoft uitgeroepen tot Microsoft Gold Partner in Business Intelligence (BI). Microsoft
kent deze status toe aan partijen die uitgebreide kennis hebben van Microsoft SQL Server, Integration
Services, Analysis Services en Reporting Services. Bovendien moet de Gold Partner ook aantoonbare
ervaring hebben met succesvolle implementaties van Business Intelligence. Met deze benoeming
versterkt Ordina haar dienstverlening op het gebied van BI.
“De benoeming tot Microsoft Gold Partner in Business Intelligence is voor ons een bevestiging van
onze kennis en ervaring op het gebied van Microsoft BI”, aldus directeur Mark van Berkel van
VisionWorks, het onderdeel van Ordina dat zich bezighoudt met BI-oplossingen. “Microsoft BIdienstverlening is een belangrijk onderdeel in onze BI-portfolio. We hebben daarom geïnvesteerd in de
verdere uitbreiding van onze dienstverlening en kennis op het gebied van Business Intelligence. Eén
van de grote voordelen van deze Gold-status is de nauwere samenwerking die hierdoor ontstaat met
Microsoft. Voor onze klanten betekent deze status dat ze met een ervaren BI-partner in zee gaan, die
bovendien toegang heeft tot alle expertise van Microsoft.”
De Microsoft Gold Certified Partner-status is de hoogste erkenning die Microsoft uitreikt en een
wereldwijd kwaliteitskeurmerk. Met het behalen van deze Gold-competentie laat Ordina zien dat ze aan
alle strikte eisen voldoet die Microsoft stelt aan dit niveau van certificering. De belangrijkste eisen zijn:
het hebben van voldoende gecertificeerde professionals, het overleggen van voldoende door klanten
geaccepteerde referenties en voldoende klanttevredenheid gemeten via een onafhankelijk
klanttevredenheidsonderzoek.
VisionWorks is het onderdeel van Ordina dat zich richt op vraagstukken op het gebied van Business
Intelligence. VisionWorks gelooft dat de explosief toenemende hoeveelheid data onze wereld
ingrijpend zal veranderen. Met de juiste aanpak kunnen organisaties veel waarde uit data halen.
VisionWorks kan die waarde voor hen ontdekken, begrijpen en beschikbaar maken.
###
OVER ORDINA
Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux. Wij bedenken, bouwen en
beheren ICT-toepassingen voor organisaties bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de
industrie en de zorg. Wij streven naar ICT die mensen écht verder helpt. ICT die er toe doet en die tot
stand is gekomen zonder verspilling van middelen. Dat doen wij door samen met onze klanten
duurzaam te innoveren.
ADRES
Ordina is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en
maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2013 behaalde Ordina een omzet van EUR 377
miljoen. Meer informatie is beschikbaar op www.ordina.com.
Voor meer informatie:
Media:
Arnold Pouls, directeur Communicatie
Tel: +31(0)646340367
[email protected]
www.ordina.com
Ringwade 1
Postbus 7101
3430 JC Nieuwegein
TELEFOON
(+31) 30 – 6637402
TELEFAX
(+31) 30 - 6637091
INTERNET
www.ordina.nl
Aangesloten bij ICT~Office
Herunterladen