Omzetten van EPLAN Projectbeheer naar SQL Server

Werbung
Omzetten van EPLAN
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
Technical Information
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
Copyright © 2014 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten
of onvolkomenheden in deze technische informatie en is ook niet verantwoordelijk voor schade die direct of
indirect terug te voeren is op de levering, de kwaliteit en het gebruik van dit materiaal.
Dit document bevat eigendomsrechtelijk beschermde informatie die valt onder het auteursrecht. Alle rechten zijn beschermd. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EPLAN Software & Service GmbH
& Co. KG mag dit document noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of vermenigvuldigd.
De software die in dit document wordt beschreven, valt onder een licentiecontract. Gebruik en vermenigvuldiging van de software is alleen toegestaan in het kader van dit contract.
RITTAL® is een geregistreerd handelsmerk van Rittal GmbH & Co. KG.
EPLAN®, EPLAN Electric P8®, EPLAN Fluid®, EPLAN PPE®, EPLAN Cabinet®, EPLAN Pro Panel®, EPLAN
Mechatronic Integration®, and EPLAN Harness proD® zijn geregistreerde handelsmerken van EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG.
Windows 7®, Windows 8®, Windows Server 2012®, Microsoft Windows®, Microsoft® Excel®,
Microsoft® Access® and Notepad® zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation..
PC WORX®, CLIP PROJECT®, and INTERBUS® zijn geregistreerde handelsmerken van Phoenix Contact
GmbH & Co.
AutoCAD® and AutoCAD Inventor® zijn geregistreerde handelsmerken van Autodesk, Inc.
STEP 7®, SIMATIC® and SIMATIC HW Config® zijn geregistreerde handelsmerken van Siemens AG.
InstallShield® is een geregistreerd handelsmerk van InstallShield, Inc.
Adobe® Reader® and Adobe® Acrobat® zijn geregistreerde handelsmerken van Adobe Systems Inc.
TwinCAT® is een geregistreerd handelsmerk van Beckhoff Automation GmbH.
Unity Pro® is een geregistreerd handelsmerk van Schneider Electric.
RSLogix 5000® and RSLogix Architect® zijn geregistreerde handelsmerken van Rockwell Automation.
Alle overige genoemde product- en handelsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van de desbetreffende eigenaren.
EPLAN gebruikt de Open-Source-Software 7-Zip (7za.dll), Copyright © by Igor Pavlov. De broncode van 7Zip valt onder de GNU Lesser General Public License (LGPL). De broncode van 7-Zip en meer informatie
over deze licentie vindt u op http://www.7-zip.org
EPLAN gebruikt de Open-Source-Software Open CASCADE, Copyright © by Open CASCADE S.A.S.
De broncode van Open CASCADE valt onder de Open CASCADE Technology Public License. De broncode van Open CASCADE en meer informatie over deze licentie vindt u op http://www.opencascade.org
EPLAN biedt een importfunctie, die gebruik maakt van eCl@ss. Voor het gebruik van de eCl@ss-standaard
is een licentie nodig. U kunt deze bestellen en registeren in het download portal:
http://www.eclassdownload.com
2
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
Table of Contents
Introductie................................................................................................ 4
Leesaanwijzingen ................................................................................ 5
Voorwaarden ........................................................................................ 7
Vrijgaves voor de installatie van SQL Server ................................... 8
Projectbeheer omzetten ......................................................................... 9
Verbinding maken met SQL-server en databank ............................. 9
Projecten inladen in de SQL databank ............................................ 11
Andere mappen inladen in het projectbeheer ................................ 12
3
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
Introductie
Beste EPLAN gebruiker,
Dit document beschrijft hoe u de EPLAN projectbeheerdatabank kan
omzetten naar Microsoft SQL Server 2012. We gebruiken "EPLAN
Electric P8" als voorbeeld voor deze omzetting, maar deze procedure is
hetzelfde voor de volgende programmavarianten van het EPLAN platform:
 EPLAN CPM
 EPLAN Education
 EPLAN Electric P8
 EPLAN Fluid
 EPLAN PPE
 EPLAN Preplanning
 EPLAN ProPanel
 EPLAN Trial
Deze instructies zijn bedoeld voor administrators die al bekend zijn met
EPLAN en weten hoe een SQL server geconfigureerd moet worden.
Opmerking:
Voor het creëren van dit document hebben we gebruik gemaakt van de
meest uitgebreide versie van "EPLAN Electric P8" en SQL Server "Microsoft SQL-Server 2012 Express". Als u een andere programmavariant
heeft, niet alle modules zijn vrijgegeven in uw licentie voor Electric P8 of
u heeft een andere versie van Microsoft SQL Server, dan kan het zijn dat
de afbeeldingen niet overeenkomen met uw programma of dat beschreven functionaliteiten niet beschikbaar zijn voor u.
4
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
Leesaanwijzingen
Voordat u begint te lezen, wijzen wij u op de volgende symbolen en
schrijfwijzen die in dit document worden gehanteerd:
Let op:
Teksten die worden voorafgegaan door dit symbool zijn waarschuwingen. Lees voordat u verder gaat deze waarschuwingen altijd goed door!
Opmerking:
Teksten die worden voorafgegaan door dit symbool bevatten aanvullende opmerkingen.
Tip:
Na dit symbool volgen nuttige tips, die het werken met het programma
vereenvoudigen.
Voorbeeld:
Voorbeelden worden voorafgegaan door dit symbool.
 Elementen van de gebruikersinterface worden vet aangegeven en
kunnen zo direct in de tekst worden herkend.
 Cursief gemarkeerde teksten geven aan wat belangrijk is en waar u
beslist op moet letten.
 Codevoorbeelden, directorynamen, directe invoer etc. worden weergegeven in niet-proportioneel lettertype.
 Functietoetsen, toetsen van het toetsenbord en knoppen in het programma worden tussen rechte haken weergegeven (bijvoorbeeld [F1]
voor de functietoets "F1").
5
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
 Om de overzichtelijkheid tijdens het lezen te verbeteren, wordt in dit
document gebruik gemaakt van een zogeheten "menupad" (bijvoorbeeld Help > Inhoud). De menu's en opties die in het menupad worden genoemd, moeten in de aangegeven volgorde worden gekozen
om een bepaalde programmafunctie te kunnen bereiken. Via het hier
genoemde menupad opent u bijvoorbeeld het Help-systeem van
EPLAN.
 De handleiding biedt stap-voor-stap instructies om specifieke doelen
te bereiken. Op veel plaatsen vindt u achter het pijlsymbool
de reactie/resultaat van het programma op uw actie.
 Bij instellingen of velden (zoals selectievakjes) die alleen kunnen worden in- of uitgeschakeld, worden in dit document vaak de termen "inschakelen" (de instelling is dan actief ) en "uitschakelen" (de instelling is dan niet actief ).) gebruikt.
6
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
Voorwaarden
U hebt een van de volgende Microsoft SQL servers nodig om de projectbeheerdatabank om te zetten:
 Microsoft SQL-Server 2008 R2 / 2012 Express / Standard of Enterprise Edition.
Opmerkingen:
 Houd er rekening mee dat er een Microsoft SQL Server 2008 R2 /
2012 geïnstalleerd moet zijn in uw netwerk, om de projectbeheerdatabank om te kunnen zetten. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw (SQL) systeembeheerder.
 Als u gebruik maakt van de versie "SQL-Server 2008 R2 / 2012 Express", dan moet Management Studio Express ook geïnstalleerd zijn
om de databanken en gebruikers te beheren.
 Meer informatie over de verschillende versies van Microsoft SQL
Server besturingssystemen kunt u vinden op de Microsoft website.
Als u geen administratorrechten heeft op de SQL server, neem dan contact op met (SQL) systeembeheerder. Om verbinding te kunnen maken
met de SQL Server heeft u de naam van de server nodig en u moet als
gebruiker aangemaakt zijn op de SQL Server (met een bijbehorend
wachtwoord).
7
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
Vrijgaves voor de installatie van SQL Server
De volgende besturingssystemen kunnen gebruikt worden in combinatie
met Microsoft SQL Server 2012 Standard:
Vrijgegeven besturingssystemen werkstation:
 Windows 7
 Windows 8
 Windows 8.1
Vrijgegeven besturingssystemen server:
 Windows Server 2008 R2
 Windows Server 2012
 Windows Server 2012 R2
Andere vrijgegeven besturingssystemen voor Microsoft SQL Server
staan vermeld op de Microsoft website.
Opmerking:
Andere database systemen van andere fabrikanten worden op dit moment niet ondersteund.
8
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
Projectbeheerdatabank omzetten
Verbinding maken met SQL-server en databank
Waarschuwing:
U heeft administratorrechten nodig op de SQL Server voor de volgende
stappen om een SQL-databank aan te maken met de EPLAN tabelstructuur. Neem contact op met uw SQL systeembeheerder.
Open het instellingenvenster van het projectbeheer om de SQL-server in
te stellen.
1. Ga naar Opties > Instellingen > Bedrijf > Beheer > Projectbeheerdatabank.
 Het Instellingen: Projectbeheerdatabank venster opent.
2. Selecteer de optie SQL-server en klik op [Nieuw].
 Het SQL-server-instellingen venster wordt geopend.
9
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
1.
Vul de naam van de SQL Server in bij Server.
2.
Vul een nieuwe naam in van uw databank in het veld Databank.
Waarschuwing:
Gebruik geen koppelteken in de naam van de SQL-databank.
3.
Selecteer bij Aanmelding hetgeen is bepaald door uw SQL
beheerder.
Opmerking:
U heeft twee mogelijkheden om aan te melden op de SQL Server:
"Windows-verificatie" gebruikt de logingegevens van de Windows gebruiker.
Bij de optie "SQL-Server" gebruikt u een afzonderlijke gebruikersnaam en wachtwoord.
Als er geen gebruiker is aangemaakt met toegang tot de SQL Server,
neemt u alstublieft contact op met uw SQL systeembeheerder.
Bevestig het SQL-server-databank genereren venster met [OK].

10
De nieuwe databank wordt gecreëerd.
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
4. Klik op [OK] om de instellingen te bevestigen.
Projecten inladen in de SQL databank
Wanneer het aanmaken van de nieuwe databank op de SQL-server succesvol is voltooid, bevat het nog geen projecten. Voer de volgende stappen uit om de projecten in te laden in de databank.
1. Ga naar Project > Beheer.
 De Projectbeheer melding wordt geopend.
2. Klik op de knop [Ja] om de projecten in te laden die zich bevinden
in de standaard ingestelde EPLAN projecten map.
 Het Projectbeheer venster wordt geopend.
11
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
Andere mappen inladen in het projectbeheer
Als u projecten uit andere mappen in wilt laden in de projectbeheerdatabank, ga dan als volgt te werk.
1. Ga naar Project > Beheer.
 Het Projectbeheer venster wordt geopend.
2. Klik op [Extra] > Directory laden.
 Het Startdirectory venster wordt geopend.
12
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
3. Selecteer de gewenste map en klik op [OK].
Alle projecten in de geselecteerde map en zijn submappen worden
ingeladen in de projectbeheerdatabank.
13
Projectbeheer naar SQL Server
EPLAN Platform Version 2.4
Status: 05/2014
EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
An der alten Ziegelei 2
40789 Monheim am Rhein · Germany
Phone:
+49 (0) 21 73 / 39 64-0
Fax: +49 (0) 21 73 / 39 64-25
[email protected] · www.eplan.de
14
Herunterladen