Literatura ke zkoušce - Evangelická teologická fakulta

Werbung
EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA ‐ KATEDRA TEOLOGICKÉ ETIKY doporučená literatura k souborné zkoušce a státní závěrečné zkoušce magisterského studia Seznamy nejsou taxativní, lze si vybrat a číst i jinou literaturu, podmínkou je teologický aspekt ‐ jde o zkoušku z teologické etiky. 1. Teologická etika ‐ monografie BARTH, Karl, Ethik I, II (1928‐29). GA, sv. 2 a 10, Zürich 1971nn, nebo etické pasáže z Kirchliche Dogmatik II/2 (§§ 36‐38). BONHOEFFER, Dietrich. Etika. Praha, Kalich 2007. CUNNINGHAM, David S. Christian Ethics. The End of the Law. London, Routledge 2008. FISCHER, Johannes. Theologische Ethik. Grundwissen und Orientierung. Stuttgart, Kohlhammer 2002. FREY, Christofer. Theologische Ethik. Neukirchen‐Vluyn, Neukirchener 1990. GUSTAFSON, James. Ethics from a Theocentric Perspektive (I‐II). Chicago 1983. HAUERWAS, Stanley. The Peaceable Kingdom. A Primer in Christian Ethics. Notre Dame, University of Notre Dame Press 1984. (německy: Selig sind die Friedfertigen. Ein Entwurf christlicher Ethik. Neukirchen‐Vluyn, Neukirchener 1995.) KRECK, Walter. Grundfragen christlicher Ethik. München 1975 (2. vydání 1979). KÖRTNER, Ulrich. Freiheit und Verantwortung. Studien zur Grundlegung theologischer Ethik. Freiburg, Universitätsverlag Freiburg 2001. LANGE, Dietz. Ethik in evangelischer Perspektive. Göttingen 1992. LEHMANN, Paul. Ethics in a Christian Context. New York 1963. (německy Ethik als Antwort, München 1966) LØGSTRUP, Knud E. Die ethische Forderung. Tübingen 1959 (2. vydání 1968). MOLTMANN, Jürgen. Ethik der Hoffnung. Gütersloh 2010. NIEBUHR, H. Richard. The Responsible Self. New York 1963. O’DONOVAN, Oliver. Resurrection and Moral Order. An Outline for Evangelical Ethics. Grand Rapids, W. B. Eerdmans 1986. O’CONNELL, Timothy E. Principles for a Catholic Morality. New York, HarperCollins Publishers 1990. PANNENBERG, Wolfhart. Grundlagen der Ethik. Philosophisch‐theologische Perspektiven. Gőttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 1996. RAMSEY, Paul. Basic Christian Ethics. New York 1950. RENDTORFF, Trutz. Ethik. Grundelemente, Methodologie und Konkretionen einer ethischen Theologie. Stuttgart/ Berlin/ Köln/ Mainz, Kohlhammer 1980/1981. THIELICKE, Helmut. Theologische Ethik I‐III. Tübingen 1951‐1964. YODER, John Howard. The Priestly Kingdom. Social Ethics as Gospel. University of Notre Dame Press 1984. 2. Bioetika (etické otázky kolem lidského života) česky: HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie. Nauka o umírání a smrti. Praha : Galén 2000. KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Poslední úsek cesty. Praha, Návrat domů 1995. KÜBLER‐ROSS, Elisabeth. Hovory s umírajícími. Praha, Signum unitatis 1992. ONDOK, Josef Peter. Bioetika, biotechnologie a biomedicína, Praha 2005. THOMASMA, David C.; KUSHNER, Thomasine (eds.). Od narození do smrti. Etické problémy v lékařství. Praha, Mladá fronta 2000. další: BEAUCHAMP, T. L.; CHILDRESS, J. F. Principles of Biomedical Ethics. Oxford 1979, 6. vyd. Oxford 2009. GESTRICH, Christof. Die biologische Machbarkeit des Menschen. Berlin 2001. GREWEL, Hans. Brennende Fragen christlicher Ethik. Göttingen 1988, 1992 (2. vyd.). GREWEL, Hans. Recht auf Leben. Göttingen 1990. HOWELL, Joseph H.; SALE, William F. (eds.). Life choices. A Hastings Center Introduction to Bioethics. Washington, D. C. : Georgetown University Press, 1995. JÜNGEL, Eberhard. Tod. Stuttgart/Berlin 1971. KRAUS, W.; Altner, G.; Schwarz, M. (eds.). Bioethik und Menschenbild bei Juden und Christen. Bewährungsfeld Anthropologie. Neukirchen‐Vluyn : Neukirchener, 1999. KÜNG, Hans; JENS, Walter. A Dignified Dying. A Plea for Personal Responsibility. London, SCM Press 1995. (německy: Menschenwürdig sterben. Ein Plädoyer für Selbstverantwortung. München, R. Piper 1998) LINKE, D. B. In Würde altern und sterben. Zur Ethik der Medizin. Gütersloh 1991. MEHL, Roger. Notre vie et notre mort. Paris 1966. MEILAENDER, Gilbert. Bioethics. A Primer for Christians. Grand Rapids, W. B. Eerdmans, 1996. THOMASMA, David C.; KIMBROUGH‐KUSHNER, Thomasine; KIMSMA, Gerrit K.; CIESIELSKI‐CARLUCCI, Chris (eds.). Asking to Die. Inside the Dutch Debate about Euthanasia. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers 1998. VERHEY, Allen. Religion and Medical Ethics. Looking Back, Looking Forward. Grand Rapids, W. B. Eerdmans, 1996. Přehledné, encyklopedické publikace (nepředpokládá se, že by je studenti četli celé ‐ lze tu najít dobré přehledy k jednotlivým problémům): LAMMERS, Stephen E.; VERHEY, Allen (eds.). On Moral Medicine. Theological Perspectives in Medical Ethics. W. B. Eerdmans 1998. Encyclopaedia of Bioethics (I‐V). ed. Stephen G. Post. New York, Macmillan 2004. Lexikon der Bioethik I‐III. Wilhelm Korff, Lutwin Beck und Paul Mikat (eds.) Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus 1998. 3. Etika mezilidských vztahů (partnerství, rodina) česky: CRABB, L. Muž a žena, Návrat domů, Praha 1997. DOLISTA, J. Naděje vložená do manželství, Olomouc 1994. KASPER, W. Teologie křesťanského manželství, CDK 1997. ROTTER, Hans. Sexualita a křesťanská morálka. Praha, Vyšehrad 2003. ŠOLTÉSZ, Štěpán. Kristus a rodina. Praha, Kalich 1967. další: BOVET, Th. Kompendium der Ehekunde, Tübingen 1969. CAHILL, Lisa Sowle. Family. A Christian social perspective. Minneapolis, Fortress 2000. CAHILL, Lisa Sowle. Sex, Gender and Christian Ethics. Cambridge 1996. DEMMER, K. (ed.) Christian Marriage Today, Washington D.C. 1997. EIBACH, Ulrich. Liebe, Glück und Partnerschaft. Sexualität und Familie im Wertewandel. Wuppertal 1996. FUCHS, Eric. Le désir et la tendresse. Pour une éthique chrétienne de la sexualité. Paris ‐ Genf 1999. THATCHER, Adrian. Living Together and Christian Ethics. Cambridge, CUP 2002. TORRANCE, David W. (ed.). God, Family and Sexuality. Carberry, Handsel 1997. 4. Sociální etika (hospodářství, majetek, práce, politika, církev a stát, lidská práva) česky: ANZENBACHER, Arno. Křesťanská sociální etika. Úvod a principy. Brno: CDK 2004. OCKENFELS, Wolfgang. Katolická sociální nauka. Praha 1994. RICH, Arthur. Etika hospodářství I‐II. Praha, OIKOUMENH 1994. Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří 2008. Sociální encykliky (1891‐1991). Praha: Zvon 1996. Pokoj a dobro. List k sociálním otázkám v České republice k veřejné diskusi. Praha, Sekretariát ČBK 2000. další: HICKS, Douglas A. Inequality and Christian Ethics. Cambridge, CUP 2000. HOLLENBACH, David. The Common Good and Christian Ethics. Cambridge, CUP 2002. HONECKER, Martin. Grundriss der Sozialethik. Berlin 1995. KÖRTNER, Ulrich H. J. Evangelische Sozialethik. Göttingen 1999. MARX, Reinhard. WULSDORF, Helge. Christliche Sozialethik. Konturen, Prinzipien, Handlungsfelder. Paderborn, Bonifatius‐Druckerei 2002. SKILLEN, James W. In Pursuit of Justice. Christian‐Democratic Explorations. Lanham, Rowman & Littlefield 2004. STACKHOUSE, Max L. (et al.) God and Globalization. Harrisburg, Trinity Press International. Volume 1, Religion and the Powers of the Common Life. 2000. Volume 2, The Spirit and the Modern Authorities. 2001. Volume 3, Christ and the Dominions of Civilization. 2002. VÖGELE, Wolfgang. Menschenwürde zwischen Recht und Theologie. Begründungen von Menschenrechten in der Perspektive öffentlicher Theologie. Gütersloh, Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus 2000. 5. Křesťanská etika a životní prostředí česky: KOHÁK, Erazim. Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky. Praha 1998 (2. vyd. Praha 2000). LIBROVÁ, Hana. Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno, Veronica Duha, 1994. LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví (kapitoly o ekologickém luxusu). Brno, Doplněk 2003. MOLTMANN, Jürgen. Bůh ve stvoření, Brno 1999. MORÉE, Peter C. A.; TRUSINA, Tomáš (eds.). Člověk a příroda: bludný kruh? Horní Heršpice, EMAN 2001. ONDOK, Josef Peter. Člověk a příroda. Hledání etického vztahu. Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 1998. WHITE, Lynn. Historické kořeny naší ekologické krize. (přednáška na vánoce 1966, publikováno v časopise Science 1967 – český překlad např. na www.global21.cz/spolecnost_2.php#Ochrana_životního_prostředí). další: GRANBERG‐MICHAELSON, W. (ed.). Tending the Garden: Essays on the Gospel and the Earth. Grand Rapids 1987. NASH, James A. Loving Nature. Ecological Integrity and Christian Responsibility. Nashville, Abingdon 1991. NORTHCOTT, Michael S. The Environment and Christian Ethics. Cambridge, CUP 2001. RASMUSSEN, Larry L. Earth Community, Earth Ethics. Maryknoll, NY 1996. SANTMIRE, H. Paul. The Travail of Nature. The Ambiguous Ecological Promise of Christian Theology. Philadelphia 1985. 
Herunterladen