Eindejaarsprocedure AccountView Consolit C4 modules 9.x 2014

Werbung
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 1 van 11
Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u hier de volledige
eindejaarsverwerking, stap voor stap. Bij sommige stappen staan belangrijke tips. Lees daarom eerst dit
artikel helemaal door, inclusief die tips, voordat u de stappen uitvoert. Voor volledige informatie verwijzen
wij uiteraard naar de documentatie.
Wij kunnen ons voorstellen dat u ter plaatse ondersteuning wenst van een deskundige. Neem in dat geval
gerust contact met ons op. Mocht een andere deskundige de eindejaarsverwerking voor u uitvoeren,
overhandig dan in ieder geval dit gehele document en vraag hem of haar om hiervan zorgvuldig gebruik te
maken.
AccountView Windows kent een flexibele eindejaarsverwerking. Het is niet nodig om de administratie
van 2014 af te sluiten voordat u begint met boeken in de administratie van 2015. U kunt in beide
administraties financiële boekingen maken (dus geen logistieke/artikel gerelateerde boekingen in het
oude boekjaar) en deze precies op elkaar laten aansluiten.
De eindejaarverwerking Consolit C4 modules is een aanvulling op de AccountView
eindejaarsverwerking.
http://nl.visma.com/klanten/supportnotes/eindejaarsverwerking/versie-8-en-9/
U dient van te voren alle services te stoppen, zoals de AccountView BackOffice Server Service, de
AccountView Server, de DataConnector Import Service, de DataConnetor Service en de
SqlConService.
Het kan ook zijn dat diverse applicaties handmatig moeten worden gestopt, zoals bijvoorbeeld de
Consolit SQL Connector.
Alle ODBC koppelingen moeten zijn verbroken, gebruikers moet de applicaties met de ODBC
koppelingen afsluiten.
De Elvy service moet worden gestopt en de gebruikers moeten Elvy afsluiten.
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 2 van 11
C4 DVS Intercompany leveringen
De administraties die getoond worden moeten aangepast worden. Binnen de nieuwe administratie
kiest u Opties/instellingen administratie - Consolit Parameters, en vervolgens
Bewerken/Verkoopscherm administraties. Hier vult u de nieuwe administraties in (uiteraard voor alle
deelnemende administraties).
Tabblad Algemeen
C4 GIP op basis Technische voorraad I
Bestand/Administraties:
Kies (na overgang) de nieuwe actieve administratie en vul het veld 'Admin vorig jaar'.
Indien u dit vergeet zal de berekening van de GIP niet kunnen worden uitgevoerd.
C4 GIP op basis Technische voorraad II
Bestand/Administraties:
Kies (na overgang) de nieuwe actieve administratie en vul het veld 'Admin vorig jaar'.
Indien u dit vergeet zal de berekening van de GIP niet kunnen worden uitgevoerd.
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 3 van 11
Tabblad Instellingen
C4 Betalingscondities memoriaal
Kies in de nieuwe actieve administratie vanuit Bestand/Administraties de menuoptie
Document/Overnemen kortingscondities, iedere keer direct na het overnemen van de beginbalans in
het nieuwe boekjaar.
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 4 van 11
C4 Flexibele Export artikelen
Kies (na overgang) voor Document/Exportsessies. In de Bronnen van iedere Exportsessies wordt de
Administratiecode opgegeven. Deze moet gewijzigd worden in de administratiecode van het nieuwe
boekjaar.
Tabblad Bronnen
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 5 van 11
C4 Synchronisatie stamgegevens
Aandacht voor de Synchronisatie instellingen in de administratie stamgegevens.
Tabblad Synchronisatie
C4 i8 koppeling
Aandacht voor de i8 instellingen in de administratie stamgegevens.
Tabblad i8 koppeling
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 6 van 11
C4 BusinessArchiver
Als u gebruik maakt van het archiveren van kopiedocumenten is het noodzakelijk om eerst alle
kopiedocumenten te archiveren. Het archiveren van kopiedocumenten dient plaats te vinden voordat
een nieuw boekjaar wordt aangemaakt. En nadat u het nieuwe boekjaar heeft aangemaakt dienen de
archiefprofielen voor dat nieuwe boekjaar worden aangepast.
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 7 van 11
Als u gebruik maakt van prn2pdf moet in de gebruikersvoorkeuren de voorkeursleutel AUTOADMIN
aanpassen en de juiste voorkeurswaarde vastleggen. Hetzelfde geldt voor eventuele Scheduled Tasks
die gebruikt worden om het prn2pdf proces automatisch uit te voeren.
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 8 van 11
C4 Rekening Courant I
Kies na het aanmaken van de nieuwe boekjaren voor Bestand/Administraties en vervolgens
Document/Overnemen intercompany gegevens
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 9 van 11
C4 SQL Connector
De SQL Connector moet gestopt worden
Nadat het nieuwe boekjaar is aangemaakt moet in de SQL Connector de AccountView Database
worden aangepast. De Templates moeten worden gecontroleerd en daar waar nodig worden
aangepast.
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 10 van 11
C4 DataConnector/i8 Connector
Nadat het nieuwe boekjaar is aangemaakt moet in de DataConnectorManager.exe de administratie en
administratiecode worden aangepast. Controleer ook de AVBOS map en pas deze waar nodig aan.
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
SupportNote
Laatste Revisiedatum: 24-12-2014
Onderwerp:
Eindejaarsverwerking Consolit C4 modules
(AccountView versie 9x) 2014-2015
Pagina 11 van 11
AVServer
De AVServer service moet worden gestopt.
Nadat het nieuwe boekjaar is aangemaakt moet in de AccountViewServer.exe.config het AvsPath,
AdminContainer en de AdminCode worden aangepast.
Consolit biedt geen garanties, noch uitdrukkelijk noch impliciet, aan een persoon of instelling, ten aanzien van de geboden informatie. Deze dient te
worden aanvaard in de vorm waarin zij wordt verstrekt. Verder gelden geen voorwaarden of garanties met betrekking tot de actualiteit en/of
geschiktheid voor een beoogd doel. Consolit zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn of aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade van
welke aard dan ook, daarbij inbegrepen bijzondere, indirecte en voortvloeiende schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, de hier geboden
informatie.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de geboden informatie mag worden verveelvoudigd of verspreid worden in enige vorm of op enige wijze, noch in
druk noch via elektronische of mechanische media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Consolit.
Consolit –Scheepmakerij 330 – Postbus 103 – 3330 AC– Zwijndrecht
(tel) 078-620 25 20 – (fax) 078-631 43 84 – [email protected] – www.Consolit.nl
Herunterladen