Junior System Engineer - G-Cloud

Werbung
PROFIEL VAN DE GEZOCHTE KANDIDAAT
Aanvrager: HVW
Naam van de dienst: Infrastructuur
Voor alle inhoudelijke vragen in verband met de functie "Junior System Engineer" kunt u
contact opnemen met: Jorgen Colsoul
Alle praktische vragen in verband met deze functie kunt u stellen op het e-mailadres
[email protected]
Uw kandidatuur met cv kunt u opsturen naar het e-mailadres [email protected]
Uiterste indieningsdatum kandidaturen: 20 februari 2016
Gezochte functie: Junior System Engineer
Referentie-jobarchitectuur: System Administrator
Aantal gezochte medewerkers: 2
Duur van de opdracht: Onbepaald
Tewerkstellingspercentage: Bij voorkeur 100 %
Datum van indiensttreding: ASAP
Plaats van tewerkstelling: HVW, Brabantstraat 62, 1210 Brussel
1 FUNCTIEBESCHRIJVING
Als Junior System Engineer draag je bij tot het opzetten, uitbaten en onderhouden van
betrouwbare informatica-omgeving opdat de eindgebruikers hun taken op efficiënte wijze
kunnen uitvoeren.
Je staat in voor het dagelijkse beheer van de servers, inclusief user-, security- en
printermanagement. Concreet zie je er op toe dat de servers en de systeemapplicaties op
een correcte manier blijven draaien en preventief worden onderhouden. Voor terugkerende
problemen, stel je structurele oplossingen voor.
Je staat in voor de installaties, updates, testing en configuratie van de infrastructuur.
Binnen dit kader neem je deel aan de operationele tweedelijnssupport, maar ook aan de
realisatie van verbeterprojecten gelinkt aan volgende domeinen: ITIL, het serverbeheer, het
optimaliseren van werkmethodes, monitoring, disaster recovery, backup systemen, software
distributie, remote beheer, …
2 TECHNISCHE COMPETENTIES
Welke technische competenties zijn noodzakelijk om de functie uit te oefenen?
-
Een uitgebreide technische kennis van de Microsofttechnologie, ITIL, VMWare
vSphere, het beheren van een PC-park en ondersteunende systeemsoftware.
Kennis in één of meerdere van de volgende technologieën is een troef: Citrix,
Sharepoint, Lync, MS SQL, Redhad JBoss, VEEAM, clustering en loadbalancing.
3 GEDRAGSCOMPETENTIES
Welke persoonlijke competenties en vaardigheden zijn nodig om de functie uit te
oefenen?
Over een goede verantwoordelijkheidszin beschikken en resultaat- en klantgericht
zijn.
Autonoom en proactief kunnen werken alsook vlot communiceren en goed
functioneren in een team.
Bereid zijn om zich tijdens de dienst te verplaatsen naar andere kantoren met
openbare vervoer of een dienstvoertuig.
De aan te werven persoon zal:
□ Alleen werken
□ In team werken X
□ Leiding geven aan iemand anders
□ Kunnen evolueren naar een leidinggevende functie
4 STUDIES
Welk diploma is noodzakelijk om deze functie uit te oefenen, de rol?
Bachelor in de informatica
5 ERVARING
□ De aan te werven persoon moet geen ervaring hebben
□ Ervaring is wenselijk maar niet noodzakelijk X
□ Ervaring is noodzakelijk
6 TALEN
In welke mate moet de medewerker onderstaande talen beheersen?
N=Noties
V=voldoende
Lezen
Moedertaal
Tweede
landstaal
Engels
G=Goed
U=Uitstekend
U
G
Begrijpen
U
G
Schrijven
U
G
Spreken
U
G
N
N
N
N
Herunterladen