Radiofrequente ablatie (RFA) en Microwave Ablatie (MWA

Werbung
U heeft zojuist gehoord dat u een behandeling met radiofrequente ablatie (RFA) of microwave
ablatie (MWA) moet ondergaan. Waarschijnlijk is u daar al het een en ander over verteld. In
deze folder staat alle informatie nog een keer op een rij. Mocht u na het lezen van de folder nog
vragen hebben, stelt u deze dan gerust aan de medewerkers van de afdeling radiologie.
Wat is RFA/MWA
Bij radiofrequente ablatie wordt een lever-, nier-, long- of andere tumor kortdurend sterk
verhit, waardoor deze afsterft. Met radiofrequent bedoelen we ‘gebruik makend van de
energie van radiogolven’. Ablatie betekent letterlijk ‘verwijdering’, hoewel de tumor niet
verwijderd maar uitgeschakeld wordt waarna het lichaam zelf de afgestorven cellen
opruimt en er uiteindelijk een litteken overblijft. Voor tumoren die groter zijn dan 3,5 cm
kan een vergelijkbare behandeling plaatsvinden met behulp van microwave ablatie. Hierbij
wordt de tumor eveneens kortdurend verhit, maar dan met behulp van microwave golven in
plaats van radiogolven. Door het gebruik van deze methode kan er een groter bereik
verkregen worden waardoor de MWA dus geschikt is voor tumoren die wat groter zijn.
Voor vrouwen
Röntgenonderzoek kan beter niet worden gedaan als (de kans bestaat dat) u zwanger bent.
Bij twijfel moet het onderzoek worden gedaan binnen tien dagen na de eerste dag van de
menstruatie. Verander zo nodig uw afspraak.
Radiofrequente ablatie (RFA) /
Microwave Ablatie (MWA)
Bloedverdunners
Wanneer u bloed verdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom) kan
het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld uw arts als u deze middelen
gebruikt.
Voorbereiding
Omdat de behandeling met een vorm van narcose plaatsvindt, moet u nuchter zijn op de dag
van het onderzoek. Van de afdeling anesthesiologie hoort u wat dit inhoudt en welke voorbereidingen u moet treffen.
Het onderzoek
Als u op de röntgenkamer bent aangekomen zult u eerst in slaap gebracht worden door de
anesthesioloog of zijn medewerker. Afhankelijk van de plaats van de tumor zal de huid
gedesinfecteerd worden (reinigen met alcohol). Vervolgens wordt u toegedekt met steriele
doeken en zal er een naald worden ingebracht in de tumor. Dit inbrengen van de naald
wordt gedaan met behulp van een echoapparaat of de CT-scan om er zo zeker van te zijn dat
de naald op de juiste plaats zit. Wanneer dit gebeurt is en de naald zit op de goede plaats dan
wordt deze aangesloten op de generator van het RFA of MWA apparaat en zal er energie door
de naald gestuurd worden om de kankercellen te verbranden. Wanneer de behandeling klaar
is zal de naald er weer uit worden gehaald en wordt er een pleister op geplakt. Vervolgens
zal u weer wakker gemaakt worden en gaat u terug naar de afdeling.
De behandeling neemt ongeveer 1 uur per tumor in beslag.
Na het onderzoek
Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de afdeling of u wordt naar de uitslaapkamer
gebracht, waar u nog minimaal een uur bedrust moet houden om de kans op een nabloeding
zo klein mogelijk te houden. Hier is steeds iemand aanwezig om te kijken of u iets nodig
heeft en om te controleren of alles goed gaat. U mag daarna, in overleg met uw afdelingsarts,
weer gewoon eten en drinken.
Mogelijke complicaties
Een behandeling met RFA of MWA verloopt meestal zonder problemen. Wel treden er soms
bijverschijnselen op waarbij het post-ablatie syndroom de meest voorkomende is. Dit
betekent dat u last krijgt van een soort algehele malaise met pijn, verhoging van uw
lichaamstemperatuur, misselijkheid en braken. Deze verschijnselen verdwijnen meestal
vanzelf weer na ongeveer een week. Tijdens de RFA of MWA behandeling zelf kunnen er een
enkele keer ook problemen voorkomen zoals het krijgen van een bloeding door het
beschadigen van bloedvaatjes. In het geval van een tumor in de long zal dit leiden tot het
opgeven van bloed en bij een tumor in de nier zal dit leiden tot bloedplassen. Vaak gaat dit
vanzelf weer over maar in een enkel geval zal u hiervoor behandeld moeten worden. Tevens
2
kan er bij een long tumor een klaplong ontstaan door het prikken. Bij levertumoren kan het
voorkomen dat de lever zijn werk na de behandeling tijdelijk niet goed meer kan doen.
Uitzonderlijk is schade aan organen die in de buurt liggen zoals de maag en dikke darm.
Het team dat de behandeling uitvoert is echter gespecialiseerd in het voorkomen en het
behandelen van dergelijke problemen.
Mocht er zich onverhoopt thuis een complicatie voordoen, belt u dan tussen 08:00 en 16.30
uur naar de afdeling Radiologie op nummer (010) 704 20 06 waar u wordt doorverbonden
met de physician assistent van de interventie radiologie. Als er zich een complicatie na 16.30
uur of in het weekend voordoet, belt u dan naar het telefoonnummer (010) 704 07 04 waar u
wordt doorverbonden met de dienstdoende radioloog.
Bij verhindering of als u verlaat bent
Als u verhinderd bent of de afspraak wilt verzetten, belt u dan ruim van tevoren op
(tenminste twee dagen voor het onderzoek). Bent u verlaat op de dag van het onderzoek,
meld dit dan ook. De medewerkers van de afdeling Radiologie zijn op werkdagen bereikbaar
van 08.00 - 16.30 uur op telefoonnummer (010) 703 56 39.
Tot slot
Deze folder geeft geen volledige informatie, maar dient ter ondersteuning van de informatie,
gegeven door uw arts. Als u iets niet duidelijk is, belt u dan gerust naar de afdeling
Radiologie op nummer (010) 704 20 06 waar u wordt doorverbonden met de physician
assistent van de interventie radiologie.
Op de afdeling Radiologie worden geregeld spoed-procedures aangemeld. Deze moeten dan
direct uitgevoerd worden. Hierdoor kan u niet altijd direct worden geholpen. In sommige
gevallen kunnen we niet anders dan uw behandeling te verplaatsen. Wij vragen hiervoor
uw begrip.
3
www.erasmusmc.nl
0000349
© Erasmus MC - Patiëntencommunicatie - 05/14
Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend
Herunterladen