Dynamics AX2012

Werbung
Dynamics AX2012
Cursusprogramma
Mprise B.V.
Newtonstraat 2 / 3902 HP Veenendaal
Postbus 598 / 3900 AN Veenendaal
Tel 0318 - 50 88 10
Fax. 0318 - 50 84 04
www.mprise.nl
E-mail: [email protected]
Versie: 23 juli 2014
Inhoudsopgave
Algemene informatie.................................................................................................... 4
Opleidingsprogramma Dynamics AX2012 ................................................................... 5
Dynamics AX2012 Introduction ................................................................................... 7
Dynamics AX2012 Supply Chain Foundation .............................................................. 8
Dynamics AX2012 Distribution & Trade ....................................................................... 9
Dynamics AX2012 Bill Of Materials ........................................................................... 10
Dynamics AX2012 Warehouse Management ............................................................ 11
Transport & Advanced Warehouse Management Essentials in Dynamics AX2012 ... 12
Retail Essentials in Dynamics AX2012 ...................................................................... 14
Dynamics AX2012 Discrete Manufacturing Basics .................................................... 15
Dynamics AX2012 Discrete Manufacturing Advanced ............................................... 16
Dynamics AX2012 Master Planning .......................................................................... 17
Procesindustrie Essentials in Dynamics AX2012 ....................................................... 18
Dynamics AX Finance, Hoe en Wat ? ........................................................................ 19
Dynamics AX2012 Financials I .................................................................................. 20
Dynamics AX2012 Financials II ................................................................................. 21
Dynamics AX2012 Fixed Assets ................................................................................ 22
Microsoft Dynamics AX2012 Public Sector Financials ............................................... 23
Dynamics AX2012 Project Essentials ........................................................................ 24
Dynamics AX2012 Project Advanced ........................................................................ 25
Service Industries in Microsoft Dynamics AX2012 ..................................................... 26
Dynamics AX2012 CRM ............................................................................................ 27
Dynamics AX2012 Installation & Configuration .......................................................... 28
Dynamics AX2012 Development I ............................................................................. 29
Dynamics AX2012 Development II ............................................................................ 30
Dynamics AX2012 Development III ........................................................................... 31
Dynamics AX2012 Application Framework Integration Essentials ............................. 32
Dynamics AX2012 Reporting & Business Intelligence ............................................... 33
Reporting Services voor Dynamics AX2012 .............................................................. 34
Reporting Services Development voor Dynamics AX2012......................................... 35
Analysis Server voor Dynamics AX2012.................................................................... 36
AtlasXL ...................................................................................................................... 37
Dynamics AX2012 Tools I Technical Fundamentals .................................................. 38
Dynamics AX2012 Tools II Basic Customizations ...................................................... 39
Dynamics AX2012 Security ....................................................................................... 40
Dynamics AX2012 OTAP .......................................................................................... 41
Dynamics AX2012 Technical Application Management ............................................. 42
Dynamics AX2012 Technical Application Management Advanced ............................ 43
Dynamics AX2012 Performance ................................................................................ 44
Microsoft SQL Server voor Dynamics AX2012 .......................................................... 45
Cursusprogramma Dynamics AX2012
3
Algemene informatie
Welkom bij Mprise
Mprise is het enige onafhankelijke opleidingscentrum voor Microsoft Dynamics
AX en Microsoft Dynamics NAV in Nederland.
Mprise is een onderneming met tientallen manjaren ervaring in ICT, ERP en het
opleiden van professionals en gebruikers. Mprise is een Microsoft Certified
Learning Partner en door Microsoft op basis van klanttevredenheidsonderzoek in
2012 opnieuw uitgeroepen tot beste Dynamics opleider van Nederland.
Onze trainers
Ook u zijn wij graag van dienst met onze trainingen voor Microsoft Dynamics AX.
Onze trainers weten waarover zij praten. Gemiddeld hebben zij zo’n 10 jaar
ervaring met ERP. Zij hebben niet alleen kennis van de software, maar kennen
ook de praktijk. Zij werken minimaal 20% van hun tijd in projecten. Daarnaast
beschikken zij over de didactische kwaliteiten om hun kennis over te dragen.
Opleidingsvormen
Er zijn verschillende mogelijkheden:
Ons open rooster vindt u beschreven in deze brochure. Er is een specifiek
programma voor kerngebruikers/beheerders en voor eindgebruikers, toegespitst
op de verschillende rollen die zij hebben. Deze trainingen geven wij in ons
Education Center in Veenendaal. Ook trainingen op maat zijn mogelijk.
Afgestemd op uw specifieke behoefte, desgewenst bij u in huis. Hiervoor hebben
wij een Mprise opleidingsmethodiek ontwikkeld.
Heeft u andere wensen of mist u onderwerpen? Laat het ons vooral weten.
Korting voor Dynamics user group
Mprise werkt al jarenlang samen met de Dynamics user group, de gebruikers
vereniging voor Dynamics. Leden van de Dynamics user group ontvangen korting
op alle trainingen uit ons open rooster.
Informatie
Heeft u vragen of wenst u aanvullende informatie, neemt u dan contact op met
ons op via telefoon 0318 - 50 88 10 of e-mail [email protected].
Ook kunt u voor extra informatie terecht op www.mprise.nl.
Cursusprogramma Dynamics AX2012
4
Opleidingsprogramma Dynamics AX2012
In onderstaande schema’s vindt u een overzicht van de beschikbare trainingen en hun
onderlinge relaties.
Mocht u op zoek zijn naar een training op een oudere versie dan AX2012, dan zijn
daarvoor vaak mogelijkheden binnen het rooster. Neem dan even contact met ons op.
Volg het actuele programma op onze website via www.mprise.nl
Functioneel
Cursusprogramma Dynamics AX2012
5
Technisch
Cursusprogramma Dynamics AX2012
6
Dynamics AX2012 Introduction
Cursuscode: X12-INT / Microsoft code: 80300
Doelgroep:
Iedereen die op functioneel en technisch gebied met Microsoft Dynamics AX werkt of
gaat werken.
Beschrijving:
Doel van deze cursus is de cursist kennis en vaardigheid te geven in de brede
basisfunctionaliteit van Microsoft Dynamics AX2012.
Tijdens de cursus wordt ingegaan op achtergronden van het systeem om het werken
ermee beter te begrijpen en worden tips & tricks gedeeld om snel en efficiënt met
Microsoft Dynamics AX2012 te kunnen werken. Onder leiding van de cursusleider
wordt door uitleg, presentatie, demonstratie en oefeningen de cursist een stevige basis
gegeven om zelfstandig zijn/haar werkzaamheden in Microsoft Dynamics AX2012 uit te
voeren.
Tegelijkertijd is het een belangrijke voorvereiste om over de kennis te beschikken
waarop in rolgerichte vervolgcursussen wordt voortgebouwd. Een aantal fundamenten
voor onder andere techniek, logistiek en financieel komen hier al aan bod!
Voorkennis:
Voor deze cursus is alleen globale kennis van ERP en Windows nodig.
Inhoud:
Structuur en basisconcepten van AX2012
Werken met AX2012:
- Navigeren
- Informatie raadplegen in AX2012 (filters)
Introductie in systeembeheer en technologie
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
7
Dynamics AX2012 Supply Chain Foundation
Cursuscode: X12-SCF / Microsoft code: 80305
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Handel & Logistiek, Financieel
en/of Productie.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Handel & Logistiek, Financieel en/of Productie.
Beschrijving:
Doel van deze cursus is de cursist inzicht te geven in de structuur en opbouw van de
basisfunctionaliteit op het gebied van Handel & Logistiek in Microsoft Dynamics
AX2012. Tijdens de cursus komen verschillende kernonderwerpen aan bod komen,
waarbij aandacht wordt besteed aan instellen en beheer van producten, van voorraad,
van verkoop- en inkooporders, van serie- en batchnummers en van kwaliteit. Ook
integratie met de financiële en andere modules komen aan bod. De opgedane kennis
vormt een solide basis, nodig voor de verschillende Handel & Logistiek, Planning en/of
Productie cursussen.
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen om de
cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot Handel & Logistiek uit te breiden.
Een samenhangend doel is om de cursist voor te bereiden op het behalen van het
Trade & Logistics certificaat.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Microsoft Dynamics AX2012 Introductie (Introduction)
is vereist.
Kennis van handelslogistieke concepten en processen.
Inhoud:
- Introduction to Trade & Logistics
- Product information management
- Inventory management
- Purchase orders
- Sales and Batch numbers
- Sales orders
- Quality management
- Inventory journals
Duur van de cursus:
3 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 1.275,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
8
Dynamics AX2012 Distribution & Trade
Cursuscode: X12-DAT / Microsoft code: 80306
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Handel & Logistiek en/of Productie.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Handel & Logistiek.
Beschrijving:
Doel van deze cursus is het verdiepen van inzicht in de structuur en opbouw van de
Handel & Logistiek functionaliteit in Microsoft Dynamics AX2012. Tijdens de cursus
wordt voortgebouwd op de kennis opgedaan in de cursus Dynamics AX2012 Supply
Chain Foundation, waarbij onderwerpen aan bod komen als meer-/minderlevering,
prijs- en kortingsafspraken, verkoopoffertes, ontvangst- en verzamelproces,
quarantaine, retouren, transfers en provisie.
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen om de
cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot Handel & Logistiek uit te breiden.
Een samenhangend doel is om de cursist voor te bereiden op het behalen van het
Trade & Logistics certificaat.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Dynamics AX2012 Supply Chain Foundation is
vereist.
Inhoud:
- Over/Under delivery and Charges
- Customer and Vendor agreements
- Item arrival and registration
- Quarantine management
- Vendor returns
- Sales quotations
- Reservations
- Sales order picking
- Customer returns
- Commissions
- Transfer orders
- ABC classification
Duur van de cursus:
3 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 1.275,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
9
Dynamics AX2012 Bill Of Materials
Cursuscode: X12-BOM / Microsoft code: 80339
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Handel & Logistiek en/of Productie.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Productie.
Beschrijving:
Doel van deze cursus is om de cursist inzicht te geven in de structuur en opbouw van
stuklijst functionaliteit in Microsoft Dynamics AX2012. Aan bod komen onderwerpen als
stuklijsten, stuklijstversies, configuratie stuklijsten en het berekenen van de kostprijs op
basis van stuklijsten. Opgedane kennis vormt een solide basis die vereist is voor de
verschillende Productie cursussen.
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen om de
cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot stuklijsten uit te breiden.
Een samenhangend doel is om de cursist voor te bereiden op het behalen van het
Trade & Logistics certificaat.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Dynamics AX2012 Supply Chain Foundation is
vereist.
Inhoud:
- Introduction
- Creating BOMs
- BOM versions
- BOM configurations
- BOM calculations
- Sales Orders and BOMs
- Scrap and Measurement
- Report a BOM as finished
- Reports and other BOM functionality
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
10
Dynamics AX2012 Warehouse Management
Cursuscode: X12-WMS / Microsoft code: 80427
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Magazijnbeheer, Handel &
Logistiek en/of Productie.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Magazijnbeheer, Handel & Logistiek en/of
Productie.
Beschrijving:
Doel van deze cursus is de cursist inzicht te geven in de structuur en opbouw van
functionaliteit op het gebied van magazijnbeheer in Microsoft Dynamics AX2012, om
na de cursus de basistaken op het gebied van magazijnbeheer te kunnen uitvoeren.
Tijdens de cursus komen verschillende kernonderwerpen aan bod komen, waarbij
aandacht wordt besteed aan instellen en beheer van magazijnen en locaties,
goederenontvangst en -uitgifte, verzendingen, verplaatsingen in het magazijn, gebruik
van RFID, quarantaine- en kwaliteitsbeheer.
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen om de
cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot magazijnbeheer uit te breiden.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Microsoft Dynamics AX2012 Distribution And Trade
(X12-DAT) is vereist.
Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij enig inzicht heeft in concepten en processen
op het gebied van magazijnbeheer.
Inhoud:
- Introduction to Warehouse Management
- Setting up Warehouse Management
- Receipt and Storage
- Item Picking and Shipping
- RFID in Warehouse Management
- Quarantine Management
- Quality Management
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
11
Transport & Advanced Warehouse Management Essentials in
Dynamics AX2012
Cursuscode: X12-TAW
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Magazijnbeheer, Handel &
Logistiek en/of Productie.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Magazijnbeheer, Handel & Logistiek en/of
Productie.
Beschrijving:
Doel van deze cursus is de cursist een samenvatting te geven van basisconcepten en
functionaliteit voor Transportbeheer en Advanced WMS in Microsoft Dynamics
AX2012. Tijdens de cursus komen kernonderwerpen aan bod, zoals het verschil
tussen WMS en WHS, het inrichten van producten en magazijnen voor advanced
magazijnbeheer en het werken met scanapparatuur (o.b.v. simulatie) bij ontvangst,
uitgifte en correctie van voorraad.
Verder wordt stilgestaan bij het inrichten van lading en zending, transport planning,
tarifering & route plan, afspraak planning en vrachtafstemming.
De opgedane kennis vormt een solide basis voor de verdiepingsstof die in een
additionele cursus kan worden gevolgd of klant-specifiek geïntegreerd kan worden in
deze cursus.
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen om de
cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot transportbeheer en advanced
magazijnbeheer uit te breiden.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Microsoft Dynamics AX2012 Distribution And Trade
(X12-DAT) is vereist.
Van de cursist wordt verwacht dat hij/zij enig inzicht heeft in concepten en processen
op het gebied van magazijn- en transportbeheer.
Inhoud:
- Introduction to Advanced Warehouse Management
- Product setup for WHS
- Warehouse setup for WHS
- Purchase inbound
- Sales outbound
- Cycle counting
- Production pick and receipt
- Transfer order pick and receipt
- Quality management integration
- Introduction to Transportation Management
- Setup TMS
- Outbound flow
- Inbound flow
- Freight reconciliation
Cursusprogramma Dynamics AX2012
12
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
13
Retail Essentials in Dynamics AX2012
Cursuscode: X12-RTL
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Detailhandel, Handel & Logistiek
en/of Financieel.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Detailhandel, Handel & Logistiek en/of
Financieel.
Beschrijving:
Doel van deze cursus is de cursist een samenvatting te geven van de functionaliteit op
het gebied van Detailhandel in Microsoft Dynamics AX2012. Tijdens de cursus komen
verschillende kernonderwerpen aan bod, waarbij aandacht wordt besteed aan instellen
en beheer van de organisatie, winkels, producten, prijzen, voorraden en
kassaregistratiesystemen. Ook wordt ingegaan op het inrichten en uitvoeren van de
bedrijfsprocessen op het hoofdkantoor en in de winkels. De opgedane kennis vormt
een solide basis voor de verdiepingsstof die in een additionele cursus kan worden
gevolgd of klant-specifiek geïntegreerd kan worden in deze cursus.
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen om de
cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot Detailhandel uit te breiden.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Microsoft Dynamics AX2012 Supply Chain
Foundation (X12-SCF) is vereist.
Kennis van detailhandel, handelslogistieke concepten en processen.
Inhoud:
- Introduction to Retail
- Organization setup
- Master data setup
- Product setup
- Price setup
- Store setup
- POS setup
- Business process setup
- Replenishment
- Store processes
- Enterprise Portal
- Reports and inquiries
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Op aanvraag
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
14
Dynamics AX2012 Discrete Manufacturing Basics
Cursuscode: X12-MP1 / Microsoft code: 80314
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Discrete Productie.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Discrete Productie.
Beschrijving:
Doel van deze cursus is om de cursist meer inzicht te geven in de basisconcepten en
functionaliteit van de Discrete Productie module in Microsoft Dynamics AX2012.
Daarbij wordt ingegaan op de belangrijkste functionaliteit in de module, waaronder het
instellen en gebruik van stuklijsten en routes, het plannen en uitvoeren van
productieorders. Ook wordt aandacht besteed aan het terugmelden van de
productieorders.
De financiële integratie en het meer geavanceerd gebruik van de Discrete Productie
functionaliteit komen aan bod bij de vervolgcursus Productie 2 (Discrete Manufacturing
Advanced).
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen om de
cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot Discrete Productie uit te breiden.
Tijdens de cursus wordt alleen ingegaan op het deelgebied Discrete Productie en niet
op de deelgebieden LEAN en/of Process. Hiervoor zijn separate cursussen
beschikbaar.
Voor het instellen, uitvoeren en controleren van Shop Floor processen is een aparte
cursus Manufacturing Execution beschikbaar, vandaar dat die onderwerpen niet aan
bod komen tijdens de cursussen Discrete Productie.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Dynamics AX2012 Stuklijsten (Bill Of Materials) is
vereist.
Inhoud:
- Overview of terminology and principles used in AX2012 Discrete Manufacturing
- High level overview of BOMs
- Calendar and Resources
- Operations and Routes
- Production Orders
- Production Scheduling
- Control and End Production
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
15
Dynamics AX2012 Discrete Manufacturing Advanced
Cursuscode: X12-MP2 / Microsoft code:80315
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Discrete Productie.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Discrete Productie.
Beschrijving:
Doel van deze cursus is om de cursist meer inzicht te geven in de geavanceerde
concepten en functionaliteit van de Discrete Productie module in Microsoft
Dynamics AX2012. Tijdens de cursus wordt voortgebouwd op de kennis
opgedaan in de cursus Productie 1 en komen onderwerpen aan bod komen als
financiële integratie van Productie, uitbesteding en geavanceerde
productieplanning. Ook wordt aandacht besteed aan uitval en de verschillende
productiestrategieën.
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen
om de cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot Discrete Productie
uit te breiden.
Tijdens de cursus wordt alleen ingegaan op het deelgebied Discrete Productie en
niet op de deelgebieden LEAN en/of Process. Hiervoor zijn separate cursussen
beschikbaar.
Voor het instellen, uitvoeren en controleren van Shop Floor processen is een
aparte cursus Manufacturing Execution beschikbaar, vandaar dat die
onderwerpen niet aan bod komen tijdens de cursussen Discrete Productie.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Dynamics AX2012 Productie I (Discrete
Manufacturing Basics) is vereist.
Inhoud:
- Highlights of Discrete Manufacturing Basics
- Inventory Dimensions in Discrete Manufacturing
- Subcontractor work
- Advanced Production Scheduling
- Integration with Finance
- Manufacturing Strategies
- Implementing Discrete Manufacturing
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
16
Dynamics AX2012 Master Planning
Cursuscode: X12-MMP / Microsoft code: 80423
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Planning (Inkoop en/of
Discrete Productie).
Kerngebruikers met aandachtsgebied Planning (Inkoop en/of Discrete Productie).
Beschrijving:
Doel van deze cursus is om de cursist meer inzicht te geven in de concepten en
functionaliteit van de Hoofdplanning module in Microsoft Dynamics AX2012.
Daarbij wordt in detail ingegaan op de belangrijkste functionaliteit in de module,
waaronder instellen en uitvoeren van Prognose en Hoofdplanning. Aandacht
wordt besteed aan planningsconcepten, randvoorwaarden en instellingen voor
hoofdplanning, het hoofdplan, prognose planning, behoefteplanninggroepen,
artikelbehoefteplanning en het effect van intercompany en multi-site bewerkingen
op de hoofdplanning. Ook wordt stilgestaan bij de relaties tussen module
Hoofdplanning en de overige modules.
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen
om de cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot Hoofdplanning uit te
breiden.
Tijdens de cursus wordt alleen ingegaan op het deelgebied Discrete Productie en
niet op de deelgebieden LEAN, Process en/of Projecten. Hiervoor zijn separate
cursussen beschikbaar.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Dynamics AX2012 Supply Chain Foundation is
vereist.
Aanvullende kennis op het niveau van Dynamics AX2012 Discrete Manufacturing
Basics wordt sterk aanbevolen.
Kennis van planning principes.
Inhoud:
- Overview of terminology and principles used in AX2012 Master Planning
- Planning considerations and setup
- Coverage groups
- Coverage settings
- Forecast Planning
- Intercompany Planning
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
17
Procesindustrie Essentials in Dynamics AX2012
Cursuscode: X12-PML / Microsoft code: deze training is afgeleid van 80309A
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Handel & Logistiek, Financieel
en/of Productie.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Handel & Logistiek, Financieel en/of Productie.
Beschrijving:
Doel van deze cursus is de cursist een samenvatting te geven van basisconcepten en
functionaliteit voor de Procesindustrie in Microsoft Dynamics AX2012. Tijdens de
cursus komen kernonderwerpen aan bod, zoals formules/recepturen, orders voor
productie en afvullen van bulk, batchbeheer, potentie en variabel gewicht (catch
weight). Verder wordt aandacht besteed aan leveranciersbeheer, product conformiteit
alsmede prijsbeheer voor commodity producten en batchkenmerken. Tenslotte wordt
stilgestaan bij de integratie met financiële en andere modules.
De opgedane kennis vormt een solide basis voor de verdiepingsstof die in een
additionele cursus kan worden gevolgd of klant-specifiek geïntegreerd kan worden in
deze cursus.
De cursus omvat discussie, doornemen van het cursusmateriaal en het oefenen om de
cursist zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot handel en productie in de
Procesindustrie uit te breiden.
Met deze cursus kan ook kennis worden opgedaan om de specifieke functionaliteit
voor de procesindustrie te gebruiken voor handel en productie in andere branches.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Microsoft Dynamics AX2012 Manufacturing Basics
(X12-MP1) is vereist.
Kennis van concepten en processen in de procesindustrie.
Inhoud:
- Introduction to Process
- BOM and Formula management
- Batch orders
- Master planning for Process
- Producing and packaging bulk products
- Catch weight
- Batch and attribute management
- Vendor management
- Commodity and batch attribute pricing
- Product compliance
- Rebates
- Integration with Warehouse management
Duur van de cursus:
2 dagen
Data: op aanvraag
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
18
Dynamics AX Finance, Hoe en Wat ?
Cursuscode: X-XFB
Doelgroep:
Deze training is ontwikkeld om kerngebruikers zonder Financiële achtergrond voor te
bereiden op de Financiële trainingen van Dynamics AX en Dynamics NAV.
Beschrijving:
De deelnemer leert welke processen er plaatsvinden op een financiële administratie.
Teven leren zij de begrippen die gehanteerd worden (zoals grootboekrekening,
journaalposten, dagboeken, decimaal rekeningstelsel), hoe deze begrippen te
gebruiken en hoe financiële rapportages (zoals balans en winst- en verliesrekening) te
lezen. Bovendien leert de deelnemer zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot dit
onderwerp uit te breiden. Het overkoepelende doel is om de deelnemer een goede
basis te geven voor de financiële trainingen.
Voorkennis:
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
Inhoud:
 Balans
 Winst- en verliesrekening
 Grootboekrekeningen
 Dagboeken
 Journaalposten
 Aansluitcontrole
 Jaarafsluiting
 Financiële processen
Duur van de cursus:
0,5 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 265,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
19
Dynamics AX2012 Financials I
Cursuscode: X12-FF1 / Microsoft code: 80219
Doelgroepen:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Finance.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Finance.
Beschrijving:
Doel van de cursus is de cursist inzicht te geven in de structuur en opbouw van basis
functionaliteit op het gebied van Finance in AX2012. De deelnemer leert om in
Microsoft Dynamics AX financiële processen in te richten en uit te voeren. Een
samenhangend doel is om de cursist voor te bereiden op het behalen van het Finance
Certificaat.
Voorkennis:
• Het niveau van de Microsoft Dynamics AX introductie
Inhoud:















Basis organisaties, adresboeken en nummerreeksen
Gedeelde financiële data
Opzetten grootboek en dimensies
Inrichting grootboek module
Verwerken kas, bank en memoriaal
Rapportage grootboekmodule
Sub grootboek
BTW
Inrichting leveranciersmodule
Verwerken onkosten, inkopen en betalingen
Rapportage leveranciers module
Inrichting klanten module
Debiteuren bewaking, facturatie, verwerken inkomende betalingen
Rapportage klanten module
Kosten verdeelstaat
Duur van de cursus:
3 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 1.275,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
20
Dynamics AX2012 Financials II
Cursuscode: X12-FF2 / Microsoft code: 80220
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Finance.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Finance.
Beschrijving:
De deelnemer leert om in Microsoft Dynamics AX financiële processen in te stellen en
uit te voeren. Hierbij wordt veelal gekeken naar de internationale en Nederlandse
situatie. Bovendien leert de deelnemer zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot
dit onderwerp uit te breiden. Een samenhangend doel is om de deelnemer voor te
bereiden op het behalen van het Finance Certificaat.
Voorkennis:
Het niveau van Microsoft Dynamics AX Finance I.
Inhoud:
- Budgeting
- Cash flow management
- Multi currency
- Advanced payments
- Audit trail
- Intercompany accounting
- Consolidated accounting
- Financial statements
- Collection letters and interest
- Year end close
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
21
Dynamics AX2012 Fixed Assets
Cursuscode: X12-FFA / Microsoft code: 80302
Doelgroepen:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie Finance.
Kerngebruikers met aandachtsgebied Finance.
Beschrijving:
De deelnemer leert om in Microsoft Dynamics AX vaste activa processen in te stellen
en uit te voeren. Hierbij wordt veelal gekeken naar de internationale en Nederlandse
situatie. Bovendien leert de deelnemer zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking tot
dit onderwerp uit te breiden. Een samenhangend doel is om de deelnemer voor te
bereiden op het behalen van het Finance certificaat.
Voorkennis:
Het niveau van de Microsoft Dynamics AX Finance I.
Inhoud:
- Introductie in de Vaste Activa
- Instellen van de Vaste Activa Module
- Instellen van Activa
- Activa transacties
- Extra Opties
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
22
Microsoft Dynamics AX2012 Public Sector Financials
Cursuscode: X12-FPS / Microsoft code: 80338
Doelgroepen:
Implementatie consultants Finance met branchespecialisatie Publieke Sector.
Kerngebruikers Finance binnen de Publieke Sector.
Beschrijving:
Samenvatting van de functionaliteit en basis-concepten die zijn vereist voor
implementatie van functionaliteit voor de Publieke Sector. Verder leert de deelnemer
het inrichten en uitvoeren van de functionaliteit en processen die in Microsoft Dynamics
AX2012 voor de Publieke Sector aanwezig zijn. De cursus bevat uitleg van de basis
concepten, cases waarin kan worden geoefend en evaluatie hoe de concepten kunnen
worden toegepast,
Deze training kan worden gevolgd in het kader van de voorbereiding op het Microsoft
certificaat Finance in de Publieke Sector (MB6-885).
Opmerking: De functionaliteit voor de Publieke Sector kan ook toepasbaar zijn in
andere organisaties.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Dynamics AX2012 Financials I (Code X12-FF1) en
Financials II (Code X12-FF2) is vereist.
Inhoud:






Samenvatting Functionaliteit voor de Publieke Sector
Functionaliteit grootboek module:
Boekingsdefinities, beheren geldstromen, afgeleide dimensies, verdelen
boekingen, geavanceerde journaalposten.
Functionaliteit budget module:
Verwerken budgetten, budget controle, budgetten toewijzen, voorlopige
budgetten.
Functionaliteit inkoopmodule:
Verplichtingen, inkoopcontracten, beheren ongeplande inkopen, duns nummers,
splitsen factuurbetalingen.
Functionaliteit klanten module:
Factuur classificaties, factuur codes voor vrije tekst factuur
Functionaliteit projecten module:
Financieringsbronnen, subsidies
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
23
Dynamics AX2012 Project Essentials
Cursuscode: X12-PP1 / Microsoft code: 80316
Doelgroep:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie projecten.
Kerngebruikers met aandachtsgebied projecten.
Beschrijving:
De deelnemer leert om in Microsoft Dynamics AX in de projecten module processen in
te stellen en uit te voeren. Bovendien leert de deelnemer zelfstandig zijn/haar kennis
met betrekking tot dit onderwerp uit te breiden. Een samenhangend doel is om de
deelnemer voor te bereiden op het behalen van het Microsoft certificaat voor de
projecten module.
Voorkennis:
Het niveau van de Microsoft Dynamics AX Financiële Administratie 1(Finance 1) en
basis kennis van AX2012 handel en logistiek.
Inhoud:
- Introductie projecten en basis concepten
- Inrichting en verwerken van uren
- Inrichting en verwerken van materialen
- Inrichten en verwerken van opbrengsten
- Inrichten en verwerken van urenstaten
- Project facturatie
- Project budgeten
- Project rapportage
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
24
Dynamics AX2012 Project Advanced
Cursuscode: X12-PP2 / Microsoft code: 80317
Doelgroepen:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie projecten.
Kerngebruikers met aandachtsgebied projecten.
Beschrijving:
De deelnemer leert om in Microsoft Dynamics AX in de projecten module de
geavanceerde processen in te stellen en uit te voeren. Een samenhangend doel is om
de deelnemer voor te bereiden op het behalen van het Microsoft certificaat voor de
projecten module.
Voorkennis:
Het niveau van de Microsoft Dynamics AX Projecten Essentials.
Inhoud:
- Overzicht van Projecten Essentials
- Project validatie
- Project prognoses
- Prognoses, grootboekintegratie, Project offerte, planning, prognose bewaking
- Verdieping Tijd en Materiaal projecten
- Voltooid contract Vaste Prijs projecten
- Voltooid percentage Vaste Prijs projecten
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
25
Service Industries in Microsoft Dynamics AX2012
Cursuscode: X12-PP3 / Microsoft code: 80311
Doelgroepen:
Implementatie consultants met domeinspecialisatie projecten.
Kerngebruikers met aandachtsgebied projecten en zakelijke dienstverlening.
Beschrijving:
Samenvatting van de functionaliteit en basisconcepten van de Projecten module.
Verder leert de deelnemer het inrichten en uitvoeren van de functionaliteit en
processen die in Microsoft Dynamics AX2012 voor de zakelijke dienstverlening
aanwezig zijn. De cursus bevat uitleg van de basisconcepten, cases waarin kan
worden geoefend en evaluatie hoe de concepten kunnen worden toegepast en wordt
in de vorm van een workshop gegeven.
Opmerking: De functionaliteit voor zakelijke dienstverlening is zeker toepasbaar voor
andere project georiënteerde organisaties.
Voorkennis:
Kennis op het niveau van cursus Dynamics AX2012 Project Essentials (Code X12PP1) is vereist.
Inhoud:








Samenvatting Projecten module en basisconcepten
Work brakedown structure
Resource planning
Project offertes
Project facturatie
Factuurregels, totaal facturen, voorschotten
Klant- en leveranciersinhoudingen
Onderaanneming
Indirecte kosten
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
26
Dynamics AX2012 CRM
Cursuscode: X12-CRM / Microsoft code: 80421
Doelgroepen:
Implementatieconsultant en key users met domeinspecialisatie CRM.
Beschrijving:
De deelnemer leert om in Microsoft Dynamics AX CRM de processen in te stellen en
uit te voeren. Bovendien leert de deelnemer zelfstandig zijn/haar kennis met betrekking
tot dit onderwerp uit te breiden.
Voorkennis:
Het niveau van de Microsoft Dynamics AX Introductie (Introduction).
Inhoud:
- Introductie in Microsoft Dynamics AX Sales Force Automation
- Zakenrelaties en verantwoordelijkheden
- Contactpersonen, activiteiten en outlookintegratie
- Offertes
- Campagnes
- Potentiele klanten en kansen
- Case management
- Telefoon integratie
- Documentenbeheer en mailings
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
27
Dynamics AX2012 Installation & Configuration
Cursuscode: X12-IC / Microsoft code: 80221
Doelgroep:
Systeembeheerders, technisch specialisten, ook zinvol voor andere consultants, voor
iedereen die verantwoordelijk is voor installatie en configuratie van Dynamics AX2012.
Beschrijving:
In deze training doet u kennis en ervaring op met installatie en configuratie van
Microsoft Dynamics AX2012.
Voorkennis:
Ervaring met Windows Server, Active Directory, Netwerken, SQL Server, Domain
Controllers, Web services
Het niveau van de Microsoft Dynamics AX Introduction.
Kennis van Microsoft SQL Server Reporting Services, Analysis Services en Internet
Information Services, Domain Names Service, Microsoft Exchange (SMTP) is
aanbevolen
Inhoud:
- Overview and planning
- Installation
- Managing Users and security
- Administration
- Enterprise Portal
- Services
- Workflow
- Analytics
- Reporting
- Organization Model
Duur van de cursus:
3 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 1.275,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
28
Dynamics AX2012 Development I
Cursuscode: X12-DV1 / Microsoft code: 80303
Doelgroep:
Technisch Specialisten, consultants, ontwikkelaars.
Beschrijving:
In deze cursus doet u de vaardigheden op om in Microsoft Business SolutionsDynamics AX schermen, tabellen en rapporten te kunnen maken en/of aan te passen.
Deze cursus is ook heel zinvol voor functionele consultants. Het is de basis voor alle
andere technische trainingen.
Voorkennis:
Het niveau van de Microsoft Dynamics AX Introductie (Introduction).
Inhoud:
- Architectuur AX2012
- Model driven architectuur
- Bedrijven in Microsoft Dynamics AX
- Beveiliging Microsoft Dynamics AX
- Object Tree
- Tabellen
- Extended Data Types en Enums
- Views
- Projecten
- Schermen (forms en pages)
- Menu's
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
29
Dynamics AX2012 Development II
Cursuscode: X12-DV2 / Microsoft code: 80304
Doelgroep:
Technisch specialisten, consultants, ontwikkelaars.
Beschrijving:
Deze tweedaagse klassikale cursus leert de studenten met de Microsoft Dynamics
AX2012 ontwikkel tools te werken.
Voorkennis:
De cursus Microsoft Dynamics AX2012 Development I (X12-DV1) dient gevolgd te zijn.
Inhoud:
- Introductie in X + +.
- X++ Statements.
- Theorie van Object en een Class.
- Maken, bijwerken en verwijderen van gegevens in de database.
- Foutafhandeling in Microsoft Dynamics AX.
- AOT Object machtigingen in stellen.
- Application Programming Interfaces gebruiken met behulp van de Code AccessSecurity.
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
30
Dynamics AX2012 Development III
Cursuscode: X12-DV3 / Microsoft code: 80312
Doelgroep:
Applicatieontwikkelaars.
Beschrijving:
U maakt kennis met de meer complexe programmeerconstructies met betrekking tot
Forms, Classes, Reports en het benaderen van de database. Ook wordt ruim aandacht
gegeven aan verschillende ontwikkeltools.
Voorkennis:
De training Development II in Dynamics AX2012.
Inhoud:
- Ontwikkeltools Axapta
- Monitoren van de applicatie
- Optimalizeren van database toegang
- Filteren en sorteren van gegevens in forms
- Gebruik maken van geavanceerde controls, zoals Tree’s en ActiveX
- Reports met meerdere data sources bouwen
- Tijdelijke tabellen
- Diverse application en kernel classes
Duur van de cursus:
4 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 1.700,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
31
Dynamics AX2012 Application Framework Integration
Essentials
Cursuscode: X12-AIF
Doelgroep:
Ontwikkelaars, Technisch Specialisten, Dynamics AX Consultants, Dynamics AX
Beheerders.
Beschrijving:
De training is een afgeleide training van de Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Application Integration training. In de training worden de basis onderdelen behandeld
om met AIF in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 te kunnen werken.
In deze training wordt het volgende behandeld: AIF architectuur, AIF terminologie. U
leert om standaard data uitwisselingen te configureren en te beheren met de
standaard Microsoft Dynamics AX 2012 R2 tools.
Wat u in deze training niet leert is het programmeren van nieuwe specifieke
uitwisselingsformaten.
Voorkennis:
Het niveau van de cursus Microsoft Dynamics AX 2012 Development I (Code X12DV1).
Inhoud:
- Overzicht Service en Application Integration Framework (AIF).
- Inzicht in integratie planning en opties.
- Topologie van de Service- en AIF-model.
- Configuratie overzetting met behulp van AIF.
- Weten hoe het nieuwe proces van het bijhouden van wijzigingen gebeurd.
- Bekijk de transformaties die voor het bankwezen aanwezig zijn.
- Gebruik Excel Document Service registratie.
- Datamodel wijzigingen t.b.v. AIF in Microsoft Dynamics ® AX 2012.
- Installatieproces voor Services en AIF in Microsoft Dynamics AX 2012.
- Upgrade overwegingen voor Services en AIF.
- Gebruik batch binnen AIF en Services.
- Beschrijf de soorten en mogelijkheden voor integraties.
- Standaard adapters die beschikbaar zijn voor diensten en AIF.
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
32
Dynamics AX2012 Reporting & Business Intelligence
Cursuscode: X12-REP / Microsoft code: 80318
Doelgroep
Technisch specialisten, consultants, ontwikkelaars
Beschrijving
In deze cursus doet u de vaardigheden op om rapportages op te zetten voor Microsoft
Business Solutions-Dynamics. De rapporten zijn gebaseerd op SQL Server Reporting
Services (SSRS). Ook leert u wat mogelijk is met SQL Server Analysis Services
(SSAS).
Voorkennis
Het niveau van de Development II in Dynamics AX2012.
Inhoud
- Rapportage architectuur
- Rapportage en BI behoeften voor verschillende rollen
- Analyse programma´s
- Office integratie mogelijkheid
- Batches en rapportage
- SSRS: Visual studio, AOT query, uitrol
- Aanpassen bestaand rapport
- Nieuw rapport gebaseerd op: query, RDP, business logic, external data
- Debug setup: VS - AX
- SSAS: OLAP Cubes and Role center overview
- Aanmaken draaitabel m.b.v. OLAP kubussen
- Aanpassen en toevoegen van KPI aan rollencentrum pagina
- Enterprise portal rapportage integratie
- Aanmaken nieuw rollencentrum pagina en toevoegen Cue
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
33
Reporting Services voor Dynamics AX2012
Cursuscode: X12-BI4A
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor Microsoft Dynamics AX
consultants, (applicatie-) beheerders en kerngebruikers
Beschrijving:
Deze training leert de cursist rapportages op te zetten en
bestaande rapporten aan te passen. Er is geen tot weinig
programmeer kennis vereist, de nadruk ligt op lay-out
technische zaken. Een aantal voorbeelden van rapporten
die gemaakt worden zijn: Auto Design, Column Chart
Report en een Detail Sub Report.
Voorkennis:
Deelnemer heeft de Microsoft Dynamics AX2012
Introductie doorlopen. Daarnaast heeft de cursist
Microsoft Dynamics AX2012 Development I of Tools 2
gevolgd.
·
·
·
·
·
Inhoud:
- Overzicht SSRS
- Relatie AX & SSRS
- Aanmaken rapporten
- Rapport met grafiek/diagram
- Parameters en multiple datasources
- Bestaande rapporten aanpassen
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
34
Reporting Services Development voor Dynamics AX2012
Cursuscode: X12-BI4B
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor Microsoft Dynamics AX consultants, ontwikkelaars en
(applicatie-) beheerders.
Beschrijving:
Deze training leert de cursist rapportages te ontwikkelen voor gebruik in Dynamics
AX2012. In deze training ligt de nadruk op het programmeren van een rapport, dus niet
de opmaak van een rapport. Een aantal voorbeelden van rapporten die gemaakt
worden zijn: rapport gebaseerd op een AOT Query, rapport gebaseerd op business
logica.
Voorkennis:
Deelnemer heeft de Microsoft Dynamics AX2012 Introductie doorlopen. Daarnaast
heeft de cursist Microsoft Dynamics AX2012 Reporting Services (X12-BI4A) gevolgd.
Inhoud:
SSRS Architectuur
Visual Studio integratie
Code walkthrough
Rapport
Query
Data methode
Business Logic
Debugging rapport
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 450,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
35
Analysis Server voor Dynamics AX2012
Cursuscode: X12-BI3A
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor Microsoft Dynamics AX consultants en kerngebruikers.
Beschrijving:
U leert hoe u zelf OLAP-kubussen (On-Line Analytical Processing-kubussen) in
Microsoft Dynamics AX kunt aanmaken en gebruiken. Vervolgens komt het aanmaken
en configureren van kubussen en de OLAP-functionaliteit in SQL Server Analysis
Services aan de orde.
Voorkennis:
Het is noodzakelijk dat deelnemers als (kern)gebruiker ervaring hebben met de
Microsoft Dynamics AX software.
Inhoud:
- Overzicht rapportage en BI AX2012
- Theorie en concept van OLAP
- Aanmaken van kubus vanuit AX2012
- Gebruik maken van standaard kubussen voor AX2012
- Aanmaken kubus met Visual studio
- Autoriseren van een kubus
- KPI’s op basis van een kubus
- Rapporten op basis van een kubus
- Toevoegen van Enums en berekende waarden
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
36
AtlasXL
Cursuscode: X-AXL
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor kerngebruikers of beheerders die met behulp van Atlas
XL rapportages willen maken op de data uit de AX database of data willen importeren.
Beschrijving:
In deze cursus komt na een globaal overzicht kort de installatie en configuratie van
AtlasXL aan de orde. Vervolgens worden de mogelijkheden voor rapporten behandeld.
Waarna de upload van data het laatste onderwerp is. Naast het behandelen van
theorie is in deze cursus het praktisch oefenen erg belangrijk.
Voorkennis:
Ervaring met Dynamics AX en Excel is noodzakelijk. Enige ervaring met het maken
van rapporten is een voordeel.
Inhoud:




Overzicht
Installatie en configuratie
Rapporten
Uploads
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 395,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
37
Dynamics AX2012 Tools I Technical Fundamentals
Cursuscode: X12-XT1
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor beginnende applicatieontwikkelaars, applicatiebeheerders
en voor systeembeheerders die fundamenteel inzicht willen hebben in de
applicatiezijde van de Microsoft Dynamics AX software.
Beschrijving:
In deze cursus wordt begonnen met een overzicht te geven van de (technische)
werking van de Microsoft Dynamics AX software. Aan de orde komen onder andere de
client-server architectuur en de lagenstructuur. Vervolgens komt de gebruikers
interface aan de orde, waarbij ook de Help en het zoeken en filteren van gegevens aan
bod komen. Er wordt aandacht besteed aan het aanmaken van gebruikers en het
geven van autorisaties. De cursisten zijn na het volgen van deze cursus dan ook in
staat om gebruikers in de Microsoft Dynamics AX software aan te maken of aan te
passen en een gebruiker autorisaties te geven voor bepaalde gedeeltes van de
software. Deze kennis wordt in praktijk gebracht doordat de cursist gebruikers
aanmaakt. Andere onderwerpen in deze training zijn het organisatiemodel en het
beheer van nummerreeksen.
Deze cursus is de basis voor Microsoft Dynamics AX Tools II (X12-T2), en voor
Microsoft Dynamics AX Systeembeheer (X12-XSA).
Voorkennis:
Het heeft de voorkeur als deelnemers al enige ervaring hebben met de Microsoft
Dynamics AX software als gebruiker.
Inhoud:
- Overzicht architectuur Microsoft Dynamics AX
- Gebruikersinterface: schermindeling, sneltoetsen, data zoeken, filtering en kopiëren
- Autorisatie: gebruikersrechten instellen en testen
- Gebruikersaanpassingen: form
- Nummerreeksen
- Organisatiemodel
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
38
Dynamics AX2012 Tools II Basic Customizations
Cursuscode: X12-XT2
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor beginnende applicatieontwikkelaars, applicatiebeheerders
en voor systeembeheerders die zelf (eenvoudige) aanpassingen in de Microsoft
Dynamics AX software willen uitvoeren.
Beschrijving:
Deze cursus is het vervolg op Microsoft Dynamics AX Tools I (X12-XT1). Deze cursus
behandelt het aanpassen van de Microsoft Dynamics AX applicatie zonder te
programmeren. Op het programma staan het aanmaken en wijzigen van menu’s. Ook
het aanmaken van nieuwe Extended Data Types komt aan de orde, evenals het
aanpassen van tabellen en forms. Uitgebreid aandacht wordt besteed aan het
aanmaken en wijzigen van rapporten. Cursisten voeren voor elk onderdeel een aantal
praktijkopdrachten uit.
Voorkennis:
De cursus Microsoft Dynamics AX Tools I (X12-XT1) is noodzakelijk.
Inhoud:
- AOT
- labels
- Extended Data types
- Tabellen, relations
- Forms
- Reports
- Menu
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
39
Dynamics AX2012 Security
Cursuscode: X12-SEC
Doelgroep:
Technisch Specialisten, Consultants, Ontwikkelaars, beheerders.
Beschrijving:
In deze cursus doet u de vaardigheden op om beveiliging op te zetten in Microsoft
Dynamics AX 2012. U oefent het autorisaties in te stellen vanuit de standaard
formulieren, ook leert u waar beveiligingsinstellingen gedaan kunnen worden in de
AOT.
Voorkennis:
Het niveau van Microsoft Dynamics AX2012 Development I of Tools I Technical
Fundamentals.
Inhoud:
- Beschrijf de op rol gebaseerde beveiligingsstructuur in Microsoft Dynamics® AX.
- Maak een nieuwe gebruiker aan.
- Wijs een rol toe aan een gebruiker.
- Wijs een beveiligingsrol toe aan een gebruiker.
- Bewerk taken van een rol.
- Bewerk privileges van een taak.
- Bewerk rechten die toegekend zijn aan een privilege.
- Zoek naar rollen met toegang tot een menu item
- Ken rechten toe aan applicatie onderdelen.
- Ontwerp en maak een beveiligingsbeleid.
- Code Access Security framework.
- Authenticatie en het gebruik van display methoden.
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
40
Dynamics AX2012 OTAP
Cursuscode: X12-OTAP
Doelgroep:
Microsoft Dynamics AX2012 systeem beheerders, technische consultants, technisch
specialisten.
Beschrijving:
Leer nieuwe functionaliteiten te publiceren in verschillende Microsoft Dynamics
AX2012 omgevingen. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:
- Op welke manieren kunnen software en data op een goede manier worden
overgebracht van de ene omgeving binnen de OTAP-straat naar de andere omgeving?
- Welke tools zijn daarvoor geschikt?
- Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende manieren?
- Hoe kunnen we dit overzettings-proces volgens de best practices inrichten?
- Hoe gebruik ik verschillende tools?
In de training voert u uiteraard ook zelf diverse taken uit. U ververst een omgeving en
maakt daarbij gebruik van verschillende tools. Verder is er ook aandacht voor het
maken van scripts om overzettingen (semi-)automatisch te laten uitvoeren.
Voorkennis:
- Technische kennis van AX2012 (AX2012 Installation & Configuration of AX2012
Tools I of AX2012 Development I)
- Enige kennis van SQL Server
- Enige ervaring met Windows PowerShell
Inhoud:
- Microsoft Dynamics AX2012 Architecture
- Backup strategy
- Planning deployment
- Management utils
- Deployment tasks
- Create test environment
- Configure test environment
- Deploy Test environment artifacts
- Deployment automation
- Automation scripts
- Monitoring
- Trouble shooting
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
41
Dynamics AX2012 Technical Application Management
Cursuscode: X12-XSA
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor beginnende technisch applicatiebeheerders van de
Microsoft Dynamics AX-software die voor hun gebruikers moeten zorgen dat de
Microsoft Dynamics AX-software probleemloos functioneert, dat de performance van
het systeem goed is en alles goed beveiligd is. Deze cursus is ook heel geschikt voor
technische consultants.
Beschrijving:
In deze cursus komen de basale beheerstaken voor een Microsoft Dynamics AX
system aan de orde. Er wordt gekeken naar het beheren van de AOS. Verder komt het
inrichten en monitoren van batch jobs en alerts (waarschuwingen) aan de orde.
Onderdeel van deze training is ook de integratie van AX met SQL Server Reporting
Services, SQL Server Analysis Services en SharePoint (Enterprise Portal). Ook
documentbeheer, het exporteren en importeren van data, en beveiliging door database
logging worden behandeld. Naast behandelen van theorie is in deze cursus
gezamenlijke zelfwerkzaamheid belangrijk.
Voorkennis:
Het niveau van de cursus Microsoft Dynamics AX2012 Tools 1 (X12-XT1) is
noodzakelijk en bij voorkeur enige praktijkervaring.
Inhoud:
- Beheer van AOS Service
- Batch Jobs
- Alerts
- Integratie met SQL Server Reporting Services en Analysis Service
- Enterprise Portal
- Documentbeheer
- Data import/export
- Monitoren van wijzigingen (Database logging)
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
42
Dynamics AX2012 Technical Application Management
Advanced
Cursuscode: X12-XSAA
Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor beginnende technisch applicatiebeheerders van de
Microsoft Dynamics AX-software die voor hun gebruikers moeten zorgen dat de
Microsoft Dynamics AX-software probleemloos functioneert, dat de performance van
het systeem goed is en alles goed beveiligd is. Deze cursus is ook heel geschikt voor
technische consultants.
Beschrijving:
In deze cursus komen enkele geavanceerde beheerstaken voor een Microsoft
Dynamics AX system aan de orde. Er wordt gekeken naar workflow en services.
Onderdeel van deze training zijn ook de mogelijkheden voor tracing.
Voorkennis:
Het niveau van de cursus Dynamics AX2012 Technical Application Management (X12XSA) is noodzakelijk.
Inhoud:
- Workflow
- Services en AIF
- Tracing
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
43
Dynamics AX2012 Performance
Cursuscode:X12-PF1
Doelgroep:
Dynamics AX Beheerders (systeem-/applicatiebeheerders), Dynamics AX Consultants,
Ontwikkelaars, Technisch Specialisten.
Beschrijving:
In deze trainingsdag leert de cursist log bestanden te genereren. Deze training is
gericht op beheerders (systeem-/applicatiebeheerders). De log bestanden worden
gegenereerd met behulp van een aantal tools die eerst geïnstalleerd en geconfigureerd
moeten worden (volgens BP). Het tracen gebeurt op verschillende niveaus. Zowel
binnen Windows, op Database niveau als binnen de AX applicatie. Naast de inrichting
van de tools komt ook het gebruik ervan uitgebreid aan de orde.
·
·
·
Voorkennis:
Microsoft Dynamics AX 2012 Introductie (X12-INT)
Transact-SQL in SQL Server 2008 R2 / SQL Server 2012
Windows PowerShell en DOS Batch files
·
·
·
Optioneel
C# in Microsoft Visual Studio 2010 / Visual Studio 2012
Microsoft Dynamics AX 2012 Installation & Configuration (X12-IC)
Microsoft Dynamics AX 2012 Development 1 (X12-DV1) of Tools 1 (X12-XT1)
Inhoud:
1. Performance features
2. Installeer & configureer Monitoring & Tracing tools:
a. Trace Cockpit
b. Performance Analyzer database
c. Windows performance monitor
3. Verzamel log bestanden
Duur van de cursus:
1 dag
Data:
Zie rooster
Prijs:
€ 425,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
44
Microsoft SQL Server voor Dynamics AX2012
Cursuscode: X12-MSS
Doelgroep:
Applicatie-/systeem-/databasebeheerders van een Microsoft Dynamics AX 2012
installatie met SQL Server, die geen ervaring hebben met SQL Server.
Beschrijving:
De cursus bestaat uit twee hoofdbestanddelen. Het eerste gedeelte gaat over SQL
Server en het tweede gedeelte over de koppeling tussen Microsoft Dynamics AX en
SQL Server. Er komt zowel theorie als praktijk aan de orde. Onderwerpen zijn onder
andere de architectuur en het functioneren van een SQL Server database, de structuur
en syntax van SQL-Transact queries. In het praktijkgedeelte worden veel voorkomende
activiteiten met betrekking tot database management geoefend. De tools die binnen
Microsoft Dynamics AX en binnen SQL Server beschikbaar zijn worden besproken.
Ook wordt tijd besteed aan monitoring, configuratie en disaster recovery.
Voorkennis:
- Kennis van relationele databases is gewenst. Ervaring met een ERP-pakket dat
gebruik maakt van SQL server is een pré.
- Van cursisten wordt verwacht dat enige kennis van Windows platform(en) aanwezig
is.
Inhoud:






Inleiding en overview
Transact-SQL
Architectuur SQL Server
Beheer, configuratie, monitoring van SQL Server
Disaster Recovery
Link SQL Server met Microsoft Dynamics AX
Duur van de cursus:
2 dagen
Data:
Op aanvraag
Prijs:
€ 850,00
Cursusprogramma Dynamics AX2012
45
Herunterladen