Guidade turer| Guided tours | Führungen

advertisement
Guidade turer | Guided tours | Führungen
Vanartigt kvinnfolk –
Socialbrutalism från
1780-talet
Kanske en av Sveriges populäraste
stadsvandringar? Över 10.000
personer har gått den! Följ med
författaren Michael Helgesson på
denna spännande stadsvandring till 1780-talets Karlskrona.
Detta är historian beskriven ur ett
rännstensperspektiv där drinkare,
tiggarungar, pigor och krogflickor
har huvudrollerna. Arr: Kulturkompaniet
must
do!
Man kan åka minitåg i vår
stad … Dragsötåget och
Centrumtåget tar dig runt medan
du tar del av Karlskronas historia.
Perfekt för hela familjen!
You can go by mini train in
our city ... “The Dragsö
train” and “the Centre train” takes
you around the city, while you take
part of the history of Karlskrona.
Perfect for the whole family!
Sie können mit Mini-Zug
durch unserer Stadt
fahren ... ”Die Dragsö Minizug und
”das Zentrum Minizug“ bringen Sie
rund um die Stadt, während Sie
nehmen Teil der Geschichte von
Karlskrona. Perfekt für die ganze
Familie!
Kungsholms Fort med båt
En klassiker! Guidad skärgårdstur
och besök på fortet, som sedan 1680
vaktar inloppet till staden. Se rundhamnen, den exotiska parken och museet!
*
The Kungsholm
Fortress by boat
Guided tour of the archipelago and visit
to the fortress, which has guarded the
entrance to the city since 1680. See the
circular harbour, the exotic park and the
military fort museum.
*
Kungsholms Fort
mit Boot
Ein Klassiker! Geführte Schärengartentour und Besuch des Forts, das seit
1680 den Eingang zur Stadt bewacht.
Sehen Sie den Rundhafen, den exotischen Park und das Museum!
*
Ti/Tues/Diens, To/Thurs/Donners
& Lö/Sat/Sams:
1/5 – 2/6
10:00 – 12:30
3/6 – 19/6 10:00 – 14:00
26/8 – 30/9 10:00 – 12:30
Stumholmsvandring
Från försörjningsinrättning till
gräddhylla. Följ med på en
historisk vandring!
24/6 – 25/8 dagligen/daily/täglich
10:00 – 14:00
1/7 – 31/7
dagligen/daily/täglich
15:00 – 18:45
Pris/Price/Preis: 210 SEK, 50 SEK
ungdomar/youth/Jugend (12 – 17)
Read more at
visitkarlskrona.se
Picknick-korg finns att boka./Picnic
basket available./ Picknick-Korb zur
Verfügung.
Ett ”smörgåsbord”
av vandringar
På andra sidan Muren
Följ med bland mysiga bakgårdar, världsarvsmiljöer, vår judiska historia, offentlig
konst, och spännande arkitektur! Varje
vecka inbjuder vi till temavandringar –
hör med oss på Karlskrona Turistbyrå
vad som är på gång just nu!
*
A smorgasbord of tours
Join a guided tour amongst
charming backyards, World Heritage
areas, our Jewish history, public art and
exciting architecture! Each week we
offer tours with different themes.
Ein ”Butterbrot” von
Wanderungen ...
*
Folgen Sie in die gemütlichen Hinterhöfe, Weltkulutrerbenmilieus, unserer
jüdischen Geschichte und unserer
spannenden Architektur! Jede Woche
laden wir Sie zu Themawanderungen
ein-fragen Sie uns im Touristenbüro
was gerade aktuell ist!
Unik guidad tur, som tar dig med
till Örlogsvarvets västra sida. Besök
världsarvsobjekt som t ex Femfingerdockan och Gamla Mastkranen. Under
turen ingår ett besök i Mastkranen, 200
trappsteg upp till 6:e våningen. Förundras av utsikten över skärgården och den
fantastiska konstruktionen. En upplevelse
utöver den vanliga! 12 års gräns.
*
On the other side of the wall
A unique guided tour that takes you
to the old shipyard’s west side. Visit World
Heritage sites such as The ”Five finger
docks” and The Old Mast Crane. The
tour includes a visit to the mast crane,
200 steps lead up to the 5th floor. Enjoy
the view over the archipelago and the
amazing design. An experience beyond
the ordinary! Age: From 12 years old.
*
Auf der anderen Seite der Mauer
Juli & August: mån, ons & lö / Mon,
Wed & Sat / Mon, Mitt & Sams:
15:00 – 16:30
Einzigartige geführte Tour, die Sie mit
in den westlichen Teil der marinen Werft
begleitet. Besuchen Sie die Weltkulturerbenobjekte wie das Fünffingerdock und
den alten Mastkrahn. Die Tour beinhaltet
auch einen Besuch des alten Mastkrahns,
200 Treppenstufen in den 6.ten Stock
hinauf. Ein Erlebnis über das Gewöhnliche
hinaus! Altersgrenze 12 Jahre.
Pris/Price/Preis: 80 SEK, 40 SEK
ungdomar/youth/Jugend (12 – 17)
20, 27/4, 9, 11, 25/5, 6, 8/6, 31/8, 14
& 28/9 10:00 – 12:00 & 12:00 – 14:00
*
Maj, juni & sept: Lördagar/May, June
& Sept: Saturdays/Mai, Juni & Sept:
Samstag: 15:00 – 16:30
Misbehaving women
Perhaps one of Sweden´s
most popular city tours? Over
10,000 people have experienced
it! Join the author Michael Helgesson in this exciting historical city
tour. This is the story described
from the gutter perspective, where
drunks, begging kids, maids and
bar girls have lead roles.
Hartnäckige Frauen
Vielleicht eines der
beliebtesten Stadtwanderungen
Schwedens? Über 10.000 Menschen haben diese Stadtwanderung bereits gemacht! Folgen
Sie Michael Helgesson auf seiner
spannenden Stadtwanderung zu
Karlskrona im Jahre 1780. Dieses
ist die Geschichte aus der Perspektive vom Leben im Rennstein,
wo Trinker, Bettler, Dienstmägde
und Kneipenmädchen die Hauptrolle haben.
Upptäck hemliga platser
Ta en guidad bunker-tur under
jord eller upptäck Karlskronas unika
militära kulturarv på egen hand. Det gör
du enklast genom att använda kartan
med fakta, koordinater och busstider
som finns den prisbelönta websiten.
Arr: Fort Sweden Karlskrona
Discover secret places
Join a guided bunker-tour under
ground or discover Karlskrona’s unique,
military heritage on your own. You’ll find
loads of information, coordinates and
the next bus to get there on the awarded website. Fort Sweden Karlskrona
Entdecken Sie
hemlichen Plätze
Nehmen Sie an einer geführten Tour zu
den unterirdischen Bunkern teil oder
entdecken Sie Karlskronas einzigartiges
militärisches kulturelles Erbe auf eigene
Faust. Dies machen Sie am einfachsten, wenn Sie die Karte mit den Fakten,
Koordinaten und Busszeiten benutzen,
die auf unserer preisgekrönten Internetseite zu finden ist. Fort Sweden
*
29/6 – 18/8 lö/Sat/Sams & sö/Sun/Son:
12:00 – 14:00
Pris/Price/Preis: 150 SEK, 50 SEK
ungdomar/youth/Jugend (12 – 17)
WASASK J UL
DRO T T N INGSK ÄR S KAST E LL, ASPÖ
Stadsvandring
i Kristianopel
Världsarvet Karlskrona
Vad är det egentligen? En
stadsvandring som på ett enkelt
sätt förklarar vad som gjorde att
Karlskrona 1998, hamnade på
UNESCO´s lista över omistliga
världsarv. Arr: Kulturkompaniet
Nils Holgersson på Spåret
Med tåg genom vackra världsarvsmiljöer i stadens centrum och
inne på Örlogsvarvet, bjuds ni på en
spännande tur i gåsapågens fotspår. En
familjetur där historiens vingslag kittlar
fantasin för både stor och liten!
In the footsteps of
Nils Holgersson
*
With mini train through the beautiful
World Heritage town and Old Naval
shipyard in the footsteps of the famous
character Nils Holgersson. An exciting
tour for the whole family!
*
Nils Holgerssons Spuren
Mit dem Zug durch die schöne
Weltkulturerbenstadt. Das Zentrum und
auch die Werft werden besucht. Eine
spannende Tour auf den Spuren des
Gänsefreundes. Eine familienfreundliche
Tour, die die Phantasie bei jung und alt
anregt!
*
1/5 – 30/6 & 19/8 – 31/8
Lö/Sat/Sams 15:00 – 17:00
1/7 – 18/8 On/Wed/Mitt & Sö/Sun/Son
15:00 – 17:00
Pris/Price/Preis: 150 SEK, 50 SEK
ungdomar/youth/Jugend (12 – 17)
30 SEK barn/children/Kinder (6 – 11)
Familj/Family/Familie: 300 SEK (2 + 2)
Världsarvstur
med repslageri
Följ med på en härlig båtresa alternativt
promenad till det Gamla Örlogsvarvet,
där du på en vandring får se världsarvsobjekt som Wasaskjul och Polhemsdockan. I besöket ingår en unik visning
av Repslagarbanan från 1692 med äkta
repslagare i aktion!
*
pittoFölj med på en tur till den
sdelen
reska och charmiga stad
Björkholmen!
Weltkulturerbe Karlskrona
Was ist das eigentlich? Eine
Stadtwanderung, die auf einfache
Weise erklärt, wie Karlskrona 1998
auf die Liste der UNESCO kam.
World Heritage tour
with ropemaking
*
*
Vandring/Walk/Wanderung
1/5 – 16/6 Lö-sö/Sat-Sun/Sams-Son:
14:00 – 16:00
26 – 31/8 & 28 – 29/9, 5 – 6/10,
12 – 13/10: 14:00 – 16:00
Turer med M/F Spättan/Boat tour
with M/F Spättan/Bootrundfahrt mit
M/F Spättan
17/6 – 7/7 & 5/8 – 25/8
dagligen/daily/täglich 14.30 – 16:30
8/7 – 4/8 dagligen/daily/täglich
11:45 – 13:45 & 14:30 – 16:30
Pris/Price/Preis: 210 SEK, 50 SEK
ungdomar/youth/Jugend (12 – 17)
Karlskronas militärhistoria är unik!
Följ med Slupen Blekinge på en tur
bland våra befästningar i skärgården.
Visning av Drottningskärs kastell.
Karlskrona’s military history is
unique! Follow the sloop Blekinge on
a tour of all our fortifications in the
archipelago. Guided tour of
Drottningskär Citadel.
Follow the footsteps of history
and listen to the story of the 17th
century town, that was once the
Danish king’s pride and defense
against Sweden.
Stadtführung
in Kristianopel
Gehen Sie in den Fußspuren
der Geschichte und hören Sie
den Geschichten aus der Stadt
des 17. Jhdt. zu, die einst der
Stolz des dänischen Königs
war und die Verteidigung gegen
Schweden.
Read more at
Pris/Price/Preis: 210 SEK, 50 SEK
ungdomar/youth/Jugend (12 – 17)
visitkarlskrona.se
Stadsteatern i Kristianopel
Dramatiserad stadsvandring
om Kristianopels tid som stad under
1600-talet. En tidsresa där ni träffar
människor ur stadens befolkning.
Theatre in Kristianopel
A dramatised tour describing the
time in the 1600s when Kristianopel
was a town. A journey through time
where you will meet members of the
town’s population.
Stadttheater in Kristianopel
Dramatisierte Stadtwanderungen
über die Zeit von Kristianopel im 17.
Jhdt. Eine Zeitreise, wo Sie auf Menschen der ”Urbevölkerung” treffen. Von
der Zeit , wo Kristianopel der Stolz des
dänischen Königs war.
*
Vill ni veta mer om våra guideturer?
Kontakta oss på Turistbyrån, +46 455 30 34 90.
Obs! Samtliga turer måste förbokas (begränsat antal platser). Alla över 18 år måste
medtaga giltig legitimation. Militärt område. Turerna går ej 21 – 23/6.
*
Would you like to know more about our guided tours?
Contact the Tourist Office, +46 455 30 34 90.
Note: All tours must be booked in advance. Valid ID is required for both Swedish
and foreign citizens over 18. Military area. Tours not available 21 – 23/6.
Möchten Sie mehr über unsere Führungen wissen?
Kontaktieren Sie das Touristbüro, +46 455 30 34 90. Führungen – nur auf
schwedisch und englisch.
*
must see!
Guided tour
of Kristianopel
Fortifications at sea
Karlskronas Militärgeschichte ist
einzigartig! Folgen Sie mit den Blekinge
Slupen auf eine Tour zu allen unseren
Befestigungen im Schärengarten.
Besuch von Drottningskärs Kastell.
Weltkulturerbentour
mit Seilerei
Folgen Sie mit auf einer herrlichen Bootsfahrt alternativ zu einem Spaziergang zur
alten Werft, wo man in einer Wanderung
die Weltkulturerbenbauwerke besichtigen
kann. Im Besuch ist ein einzigartiger
Besuch der Seilerei von 1962 mit echten
Seilern in Aktion inbgeriffen.
Befästningar till havs
Befestigungsanlagen
im Meer
Come along to the Old Navy Shipyard,
where you will experience several World
Heritage objects. The visit includes a
unique performance of ropemakers
in action in the Rope walk from 1692!
Pris/Price/Preis: 80 SEK, 40 SEK
ungdomar/youth/Jugend (12 – 17)
Björkholmsvandring
Karlskrona World Heritage
What is it really? A city walk
that easily explains what made
Karlskrona a part of UNESCO’s list
of World Heritage.
Gå i historiens spår och lyssna till
berättelsen om 1600-talsstaden
som en gång var den danska
kungens stolthet och värn mot
Sverige. Arr: Kulturkompaniet
Beachten: Alle Touren müssen im Voraus (begrenzte Plätze) gebucht werden. Jeder über
18 Jahren müssen zu bringen Ihre gültige ID. Militärischen Bereich. Keine Touren 21 – 23/6.
Kungsholms Fort
Kungsholms Fort har vaktat
inloppet till Karlskrona i mer än 300
år. Upplev den unika rundhamnen
och den exotiska trädgården!
Kungsholms Fort
The Kungsholm Fortress has
guarded the entrance to Karlskrona from the sea for more than
300 years. Experience the stunning
circular harbour and the excotic
gardens.
Kungsholms Fort
Verpassen Sie nicht die
Chance, das großartige Fort zu
besuchen, das über 300 Jahre
lang die Einfahrt in den Hafen von
Karlskrona bewacht hat!
Herunterladen