TY9 LÖST SAMMANSATTA VERB

Werbung
DEUTSCH
9. Klasse
TEMA:
Löst
sammansatta
verb
Ja, das Programm
fängt gerade an.
Siehst du
fern, Mikael?
LÖST SAMMANSATTA VERB
Ett löst sammansatt verb består av två delar: en förstavelse och ett verb. Att verben är löst sammansatta blir
tydligt när du använder verben i meningar, framförallt i presens.
LÖST SAMMANSATTA VERB I PRESENS
I presens skiljer du förstavelsen och verbet åt.
ab
holen
Verbdelen böjer du efter person och förstavelsen
hamnar sist i satsen.
Ich
hole
dich bald
ab
.
Wir
holen
meine Oma
ab
.
LÖST SAMMANSATTA VERB I PERFEKT
I perfekt lägger du in ge mellan de två delarna.
Perfektformen av svaga (regelbundna) verb bildas
såhär:
ab
+ ge +
hol
+ t
Glöm inte att det är hjälpverbet (haben/sein) som
böjs efter person och att perfektformen av ett
verb alltid ser likadan ut.
Er hat mich gestern von der Schule abgeholt.
LÖST SAMMANSATTA VERB
abholen!
anfangen!
annehmen!
anrufen!
anziehen!
aufhängen!
aufhören!
aufmachen!
aufräumen!
aufschreiben!
aussehen!
einkaufen!
einladen!
fernsehen!
mitkommen!
mitnehmen!
stattfinden!
teilnehmen!
vorschlagen!
sich vorstellen!
!
zumachen!
hämta (upp)
börja
anta
ringa
ta på sig
hänga upp
sluta
öppna
städa
skriva upp
se ut
köpa (in)
bjuda (in)
titta på TV
komma med
ta med
äga rum
delta
föreslå
förställa sig/
presentera sig
stänga
UPPGIFTER
1.
Lär dig verben på föregående sida. Repetera även hur verbdelen böjs i
presens.
2.
!
Översätt följande meningar:
abholen*!
!
Hämtar du mig idag?
!
anfangen!
!
Tysklektionen börjar tjugo över nio.
!
annehmen!
!
Jag antar det.!
!
anrufen!
!
De ringer sin pappa.
!
anziehen!
!
Tar ni på er era skor, Peter och Lars?
!
aufhängen*!
!
Hon hänger upp sin jacka.
!
aufhören*!
!
Skolan har redan slutat.
!
aufräumen*!
!
Städar du ditt rum?
!
aufschreiben!!
!
aussehen!
!
Det ser verkligen bra ut.
!
einkaufen*!
!
Min mamma köper alltid bananer.
!
einladen!
!
Han bjuder mig på (zu) sin födelsedagsfest.
!
fernsehen!
!
Ser du gärna på TV?
!
mitkommen!
!
Kommer ni med?
!
mitnehmen!
!
De tar med sig vår hund.
!
stattfinden! !
Bröllopet äger rum idag.
!
teilnehmen!
!
vorschlagen! !
Jag föreslår det.
!
sich vorstellen*!
Vi föreställer oss ingenting.
!
zumachen*!
Stänger du fönstret?
!
!
Skriver Ni upp det, fru Lehmann?!
Alla utom jag deltar ofta.
!
3. Gör om de meningar som är stjärnmärkta till perfekt. Alla innehåller nämligen
svaga verb.
4. Gör egna meningar med verben.
!
!
!
Wir stellen uns nichts vor. ! !
Machst du das Fenster zu? !
!
!
Hast du das Fenster zugemacht?
Wir haben uns nichts vorgestellt.
Ich schlage das vor.
Alle außer mir nehmen oft teil.
Die Hochzeit findet heute statt.
Sie nehmen unseren Hund mit.
Kommt ihr mit?
Siehst du gern fern?
Er lädt mich zu seiner Geburtstagsparty ein.
Meine Mutter kauft immer Bananen ein. !
!
Meine Mutter hat immer Bananen eingekauft.
Das sieht wirklich gut aus. !
!
Schreiben Sie das auf, Frau Lehmann?!!
!
!
Räumst du dein Zimmer auf? ! !
!
Die Schule hört schon auf. ! !
!
Sie hängt ihre Jacke auf. !
!
!
!
Hast du dein Zimmer aufgeräumt?
Sie Schule har schon aufgehört.
Sie hat ihre Jacke aufgehängt.
Zieht ihr eure Schuhe an, Peter und Lars?
Sie rufen ihren Vater an.
Ich nehme das an. !
!
Die Deutschstunde fängt um 9.20 Uhr an.!
!
Holst du mich heute ab?! !
!
!
FACIT TILL MENINGARNA
Hast du mich heute abgeholt.
Herunterladen
Explore flashcards