Muziekwedstrijd Breughel 2015 - Concours de Musique Breughel

Werbung
INSCHRIJVINGEN
(Uittreksel uit het reglement)
Onder de auspiciën van de
Rotary Club Bruxelles
Muziekwedstrijd
Breughel
2015
Raadpleeg het volledig reglement op
www.concoursbreughel.be
De Muziekwedstrijd Breughel
Sessie 2015 is voorbehouden aan piano.
Preselectie: 7 - 8 februari 2015
Finale: 22 maart 2015
Algemene voorwaarden
De kandidaten
www.xavierswolfs.com
Info en Prijzen van de wedstrijd
www.concoursbreughel.be
Contact :
Théo Wynands – Algemene directie
E-mail: [email protected]
1. die in Belgiê woonachtig zijn,
2.voor het jaar 2014-2015 regelmatig ingeschreven
zijn in een Muziekacademie in België,
3.of die in het bezit zijn van een einddiploma van
één van deze Muziekacademies,
4.of leerling zijn bij een privé-professor in België,
5.of na de lessen te hebben gevolgd in het
deeltijds kunstonderwijs, deeltijds ingeschreven
zijn voor hun instrument in een voorbereidende
cyclus van een Koninklijk Muziek
Conservatorium of hoger muziekonderwijs
volgen in België, afdeling jonge talenten of aan
de Koninklijke Muziekkapel Koningin Elisabeth
en waarvan de leeftijd overeenstemt met de
Categorie C (zie belangrijke opmerking hierna)
mogen aan de “Muziekwedstrijd Breughel”
deelnemen.
Iedere deelname moet door het Artistiek Comité
goedgekeurd worden.
Met uitzondering voor de studenten waarvan
sprake onder punt 5 van de algemene
voorwaarden (zie belangrijke opmerking hierna)
worden de studenten in functie van hun leeftijd
in één van de volgende categorieën ingedeeld:
Leeftijdscategoriën
1. Categorie A : minder dan 13 jaar / geboren na
08/02/2002
2. Categorie B : van 13 tot 15 jaar inbegrepen /
geboren tussen 09/02/1996 en 08/02/2002
3. Categorie C : van 16 tot 18 jaar inbegrepen /
geboren tussen 09/02/1996 en 08/02/1999
inbegrepen.
Elke kandidaat brengt een uitvoering van twee
werken van klassieke muziek. Deze werken
houden rekening met zijn leeftijdscategorie en
dienen uit het hoofd gespeeld te worden.
Belangrijke opmerking : De kandidaten hernomen
onder punt 5 van de algemene voorwaarden
hierboven (ingeschreven in de afdeling jonge
talenten van een conservatorium of aan de
Koninklijke Muziekkapel Koningin Elisabeth)
dienen ALLEMAAL, ongeacht hun leeftijd, deel te
nemen in de categorie C.
*
Inschrijvingen
Uiterste inschrijvingsdatum: 12 januari 2015.
Het volledig reglement en de formulieren voor de
inschrijving en het attest van de gevolgde lessen
zijn beschikbaar op www.concoursbreughel.be.
*
De inschrijvingen met de documenten voorzien in
het reglement dienen, behoudens uitdrukkelijk
verzoek, per mail toegestuurd te worden aan
Mevrouw Ludwine Beuckels,
Muziekwedstrijd Breughel
[email protected]
*
Inschrijvingskosten
30 euro, te storten op bankrekening
IBAN: BE48 0017 2943 5127 BIC: GEEBABEBB
van de
MUZIEKWEDSTRIJD BREUGHEL
Vermelding : «Inschrijving Muziekwedstrijd
Breughel 2015 ».
Muziekwedstrijd Breughel
Sessie 2015
PIANO
***
De preselectie : vereist repertorium
Voor de kandidaten categorie A: 2 werken max.
1. Eén van de kleine preludes van J.S. Bach, een 2stemmige inventie van J.S. Bach mag ook
uitgevoerd worden door meer gevorderde
kandidaten, maar op hun risico; de 3-stemmige
inventie evenals de preluden en de fugas van het
welgetemperd klavier worden niet aanvaard.
2. Eén enkel werk naar keuze zonder herhaling(*)
Totale duur van de twee werken: max. 10 minuten.
**
Voor de kandidaten categorie B: 2 werken max.
1. Een tweestemmige inventie van J.S. Bach; een
3-stemmige inventie mag ook uitgevoerd worden
door meer gevorderde kandidaten, maar op hun
risico; de preluden en de fugas van het wel
getemperd klavier van J.S. Bach worden niet
aanvaard (*)
2. Eén enkel werk naar keuze zonder herhaling:
1 beweging van een klassieke sonate (Mozart,
Haydn, Clementi, enz…) of één meer modern
werk maar van gelijkaardige moeilijkheidsgraad;
in dit geval, zo het werk meerdere bewegingen
heeft zal een keuze in deze bewegingen gevraagd
worden om de maximum duur van het optreden
niet te overschrijden (zie hieronder) (*)
Totale duur van de 2 werken: is max. 12 minuten.
**
Voor de kandidaten categorie C : 2 werken maximum
1. Een prelude en fuga van het welgetemperd klavier
van J.S. Bach.
2. Eén enkel werk naar keuze zonder herhaling met
moeilijkheidsgraad van het niveau van een laatste
studiejaar van een Muziekacademie. (*)
De totale duur van de twee werken is max. 15 minuten.
Binnen de acht dagen na de selectieproef, dient
de kandidaat die weerhouden werd voor de
finale het nieuwe werk dat hij wenst uit te
voeren mede te delen en er een exemplaar van
laten geworden aan het Artistiek Comité (Mevr
Ludwine Beuckels)
**
De Prijzen
Alle laureaten worden tot laureaat uitgeroepen.
**
Elke laureaat ontvangt een prijs en een diploma.
Het werk naar keuze dient medegedeeld te worden aan
het Artistiek Comité (Mevr Ludwine Beuckels,
Muziekwedstrijd Breughel, Isabellastraat 52 bus 201,
1703 Schepdaal. Mail: [email protected] )
ten laatste vóór 12 januari 2015.
**
De prijs « Muziekwedstrijd Breughel » 2015 die
aan één van de laureaten van catégorie C
wordt toegekend is een piano
YAMAHA B1 HOOGGLANS ZWART
ter waarde van 3370 euro aangeboden door
PIANOS HANLET
Livornostraat 5 te 1060 Brussel.
Het Artistiek Comité behoudt zich het recht voor om
het repertorium van de kandidaat te aanvaarden in
functie van het al of niet naleven van voornoemde
criteria.
**
Een Prijs van het Publiek word door het Publiek
toegekend aan één van de laureaten van de
finale, ongeacht zijn categorie (500€).
(*) Belangrijke opmerking:
Finale : vereist repertorium
Ten minste één van de twee werken die bij de
selectieproef uitgevoerd werden MOET vervangen
worden door een nieuw werk waarvan de duur en de
technische moeilijkheidsgraad gelijkwaardig is, zonder
herhaling.
De toegelaten duur van het optreden dient nageleefd te
worden. In geval de toegelaten duur overschreden
wordt zal de kandidaat één enkel werk moeten kiezen.
**
Een Prijs van Rotary Club Brussel wordt door
de Jury toegekend aan één van de finalisten,
ongeacht zijn categorie, voor de beste interpretatie van een werk naar keuze (500€).
Herunterladen
Explore flashcards