Krankheiten

Werbung
Krankheiten
Der Plan :
1)
2)
3)
4)
5)
Definition der Krankheit
Krankheitszeichen
Krankheitsursachen
Erkennung und Behandlung von Krankheiten
Das Wortschatz
1) Definition der Krankheit
Die Krankheit ist eine Störung in der Anpassungsfähigkeit des Menschens an verschiedene
Veränderungen (psychische, physische und umweltbedingte).
Dazu gehören auch Risikofaktoren. Der kranke Mensch hat Symptome, die zu einer
Einschränkung der Möglichkeiten in seinem Leben führen.
Gesundheit und Krankheit sind auch dynamische Größen ohne scharfe Trennlinie.
Diese Dynamik stellt zwei Kreisläufe dar :
Der eine Verlauf nimmt einen positiven Ausgang :
Gesundheit - Krankwerden - Kranksein - Gesundwerden - Gesundsein
Der zweite Verlauf bedroht unser Leben :
Gesundheit - Krankwerden - Kranksein - Krankbleiben (mehr oder
weniger lang) - Sterben
2) Krankheitszeichen
Verschiedene Krankheiten können sich durch unterschiedliche Krankheitszeichen
(Symptome) kennzeichnen. Man unterscheidet subjektive und objektive
Krankheitssymptome.
Zu subjektiven Symptomen gehören :
Verschiedene Schmerzen. Sie können anhaltend, kurzdauernd, unregelmäßig oder
krampfartig sein. Bei den Herzkrankheiten sind es Herzschmerzen mit dem Herzklopfen.
Rückenschmerzen haben wir bei den Störungen der Wirbelsäule. Kopfschmerzen haben wir
z.B. nach einem Unfall oder bei der Verletzung des Kopfes. Bauchschmerzen haben wir bei
den Verdauungstörungen. Zu anderen subjektiven Symptomen gehören Appetitlosigkeit,
gesamte Mettigkeit, Schwindel.
Zu objektiven Symptomen gehören :
Störungen der Grundfunktionen – es sind Körpertemperatur, Atmung, Puls und Blutdruck.
Die Temperatur über 37°C bis 38°C nennt man erhöhte Temperatur, über 38°C ist das Fieber.
Man muss auch auf krankhafte Änderungen der Atem – und Pulsfrequenz oder Blutwerte
aufpassen. Bei den Verdauungskrankheiten können wir ausser der Appetitlosigkeit und
Schmerzen auch Erbrechen, Verstopfung oder Durchfall beobachten. Bei der Erkältung sind
es Husten, Schnupfen oder Heiserkeit. Für manche Infektionskrankheiten sind typisch
Hautwendungen, wie z.B. der Ausschlag.
3) Krankheitsursachen, Krankheitsarten
Man unterscheidet innere und äußere Krankheitsursachen.
Zu den inneren gehören vererbte Krankheiten und Geburtsfehler.
Zu den äußeren gehören :
Mechanische Ersachen - Folgen sind Wunden und Verletzungen
Hitze und Kälte - Folgen sind Hitzschlag, Sonnenstich, Verbrennung, Erfrierung
Unfälle durch Einwirkungen vom elektrischen Strom
Ultraviolette Strahlen des Sonnenlichtes - sie können Hautschäden bis zum Krebs auslösen
Unter – und Überernährung, Mangel einzelner Nährstoffe – Folgen sind Obesität,
Magersucht, Anorexie, Vitaminmangelkrankheiten u.a.
Vergiftungen, Berufskrankheiten
Medikamente - die mesten Medikamente sind in zu hoher Dosierung Lifte
Erreger von Infektionskrankheiten - Bakterien, Viren, Protozoen, Pilze und Paraziten
Man kann die Krankheiten auch nach betroffenen Organen und Systemen unterteilen.
Wir unterscheidet z.B. Herz – und Kreislaufkrankheiten, Lungenkrankheiten, Magen – und
Darmkrankheiten, Leber – und Gallenkrankheiten, Nierenkrankheiten, Hauterkrankheiten
u.a.
4) Erkennung und Behandlung von Krankheiten
Wenn wir krank sind, gehen wir zum Arzt. Er untersucht uns und stellt eine Diagnose.
Dazu braucht er :
Familienanamnese - Angaben über Erkrankungen bei Familienangehörigen
Persönliche Anamnese - Angaben über Krankheiten, die der Patient durchmacht
Jetztige Anamnese - Angaben über jetztige Beschwerden
Für die Erkennung der Krankheit sind auch wichtig : Körpergröße und Körpergewicht,
Gesichtsausdruck, Hautfarbe, die Lage des Kranken im Bett u.a.
Für die richtige Diagnose sind weiter wichtig : Fachuntersuchungen mit
Laboratoriumsmethoden, Elektrokardiographie, Röntgenstrahlen u.a.
Die Behandlung (Terapie) umfaßt allgemeine Maßnahmen - z.B. Bettruhe, Operation,
Medikamente, Diät und physikalische Wirkungen
5) Das Wortschatz
Die Störung
Die Anpassungsfähigkeit
verschiedene
Die Veränderungen
umweltbedingte
krank
Die Einschränkung
Die Möglichkeiten
führen
Die Gesundheit
Die Krankheit
Die Größen
scharf
trennen
darstellen
Der Verlauf
nehmen
Der Ausgang
bedroht
Porucha
Přizpůsobivost
Různé
Změna, proměna
Závislé na prostředí, na okolí
Nemocný
Omezení
Možnosti
Dovést, přivádět, vést
Zdraví
Nemoc
Většina, veličina
Ostrý
Rozdělit, odpojit
Představovat
Postup, průběh
Vzít, brát
Východ
Ohrožený, ohrožován
bedrohen
unterschiedlich
Die Krankheitszeichen
kennzeichen
Die Schmerzen
anhaltend
unregelmäßig
krampfartig
Das Herzklopfen
kurzdauernd
Die Verletzung
andere
Die Appetitlosigkeit
gesamt
Die Mettigkeit
Der Schwindel
krankhafte
Die Änderung
Die Blutwerte
aufpassen
ausser
erbrechen
Die Verstopfung
Der Durchfall
beobachten
Die Erkältung
husten
Der Husten
Der Schnupfen
Die Heiserkeit
manche
Die Hautwunde
Der Ausschlag
vererbte
Der Geburtsfehler
Die Folgen
Die Wunde
Die Hitze
Die Kälte
Der Hitzschlag
Der Sonnenstich
Die Verbrennung
Die Erfrierung
Die Einwirkung
Der Strom
Die Strahlen
Das Sonnenlicht
Die Schäden
Der Krebs
auslösen
Ohrožovat, ohrozit, vyhrožovat
Odlišný, rozdílný, různý
Příznak nemoci
Označit
Bolesti
Nepřestávající, neustupující, trvalý
Nepravidelné
Křečovitý
Bušení srdce
chvilkový
Poranění, zranění, úraz
Další, jiný, ostatní
Nechutenství, ztráta chuti
Celkový
Únava
Závrať
Chorobný
Změna, přeměna
Hodnoty krve
Dávat pozor
Kromě, mimo
Zvracet
Zácpa
Průjem
Pozorovat
Nachlazení, nastuzení
Kašlat
Kašel
Rýma
Chrapot, ochraptělost, chraptění
Mnohá, mnozí, některý
Povrchové poranění
Vyrážka
Dědičný, zděděný
Vrozená vada
Následky, postupy
Rána, bolest
Horko, žár, vedro, horečka, horkost, zápal
Chlad, chladno, zima
Úpal
Úžeh
Popálení
Omrzlina
Působení, vliv, účinek
Proud, tok
Záření
Sluneční světlo
Ztráty, újmy
Rakovina
Vyvolat, způsobit
Die Überernährung
Die Unterernährung
einzelner
Die Magersucht
Der Vitaminmangel
Die Vergiftung
Die Berufskrankheit
Die Dosierung
Das Gift
Der Erreger
Das Protozoon
Die Pilze
betroffene
unterteilen
Die Erkennung
Die Behandlung
untersuchen
Die Angaben
Die Familienangehörigen
durchmachen
jetztige
Der Gesichtsausdruck
Die Röntgenstrahlen
Umfassen
allgemeine
Die Maßnahmen
Die Bettruhe
Die Wirkung
Přejídání
Podvýživa
Jednotlivé
Hubenost
Nedostatek vitamínů
Otrava, otrávení
Choroba z povolání
Dávkování
Zloba, vztek, jed
Původce, bacil
Prvok
Houby
Postižený
Členit, dělit, rozdělit
Rozpoznání
Léčení, ošetření
Zkoumat, vyšetřit, zjišťovat
Údaje, data
Příslušníci rodiny
Prodělat
Nynější
Výraz obličeje
Rentgenové paprsky, záření
Obsahovat, zahrovat
Celkové, všeobecné
Opatření
Klid na lůžku
Vliv, působení
Herunterladen
Explore flashcards