Hur man

Werbung
Hur man uttrycker något på tyska som
inte har hänt än
Christiane Andersen
Institutionen för språk och litteraturer
Tyska
[email protected]
Vi lever i tiden!
Tiden struktureras olika i olika språk.
Tidsdomäner:
FÖRFLUTEN TID
NUTID
FRAMTID
Hans Reichenbach (1924): tidsintervaller: Sprechzeit S [talögonblicket],
Aktzeit E [satsens tid],
Betrachtzeit R [refererad tid]
Jag träffade min gamla skolkompis igår.
x
E (igår)
x
S
Han har sagt att han vill gifta sig om ett år.
x E (har sagt)
xS
x R (ett år)
Hur uttrycker vi det som inte har hänt än i
tyskan?
tidsadverb, substantiv, adjektiv, verb, fraser, meningar…
bald (snart)
in einer Woche (om en vecka)
zukünftig (framtida)
Ich komme! (perfektivt verb: Jag kommer.)
•
grammatiska kategorier som inkluderar tidsbetydelsen FRAMTID
Hilf mir mal! [Hjälp!] (imperativ)
Morgen ist Weihnachten. [Imorgon är det jul.] (tempus)
Tempussystemet
en latinsk – tysk förvirring
LATINSK
GRAMMATIK
LATINSKA
EXEMPEL
MOTSVARANDE
TYSKA
EXEMPEL
TYSK
SKOLGRAMMATIK
TIDSDOMÄN
(tidsbetydelse)
presens
educo
(ich) erziehe
Gegenwart
nutid, förfluten
tid, framtid,
VERKLIG
perfekt
educavi
(ich) habe
erzogen
vollendete
Gegenwart
förfluten tid,
framtid,
VERKLIG
preteritum
educabam
(ich) erzog
Vergangenheit
förfluten tid,
framtid/fiktiv
VERKLIG
pluskvamperfekt
educaveram
(ich) hatte
erzogen
vollendete
Vergangenheit
förfluten tid,
framtid/fiktiv
VERKLIG
Futurum I
educabo
(ich) werde
erziehen
Zukunft
nutid, framtid
HYPOTETISK
Futurum II
(exactum)
educavero
(ich) werde
erzogen haben
vollendete
Zukunft
nutid, framtid,
HYPOTETISK
FRAMTID
Händelsen skall förverkligas
IMPERATIVET postulerar = icke verkligt, men
skall förverkligas
•
•
•
•
Zieh/t die Schuhe aus! (Ta av skorna!)
Sei kein Frosch! (Var inte feg!)
Küss/t mich! (Ge mig en kram!)
Lass/t sein! (Sluta!)
-
hänvisar till framtida händelser
funktion: direkt (krävande) tilltal
tyskt imperativ finns i singular och plural
FIKTIV FRAMTID: Imorgon var det jul
”Aber am Vormittag hatte sie noch den Baum zu putzen. Morgen
war Weihnachten.”
(Men på förmiddagen skulle hon pynta granen. I morgon var det
jul.)
PRETERITUM
ADVERB morgen
pekar
berättande fiktion,
fiktiv framtid, tidsmarkör (adverb) som
mot framtiden
Käte Hamburger: Die Logik der Dichtung. 1957
Hamburger talar om "Zeitlosigkeit der Fiktion"
– episches Präteritum
TYSKT FUTURUM är en grammatisk form som
presens och preteritum
• werden + infinitiv (futurum )
• werden + perfekt particip + haben (futurum exactum)
* wurden schreiben
• (analytisk form, werden är inget modalverb)
Medelhögtyska ( ca. 1350)
Framtid uttrycks med presens eller perifraser med suln,
müezen,
wellen + presens particip
sie wird schreibende [hon blir skrivande]  senare: sie wird
schreiben
FUTURUM uttrycker ett antagande om
verkligheten.
Med tyskt futurum antar man händelser som äger rum
parallellt med taltiden.
A: Warum ist denn die Monika noch nicht hier?
B: Sie wird im Stau stecken.
C: Sie wird doch unser Treffen nicht vergessen haben?
wird stecken  Futur I (futurum presens)
wird vergessen haben  Futur II (futurum perfekt)
A: Var är Monika?
B: Hon sitter troligen fast i bilkön.
C: Jag hoppas att hon inte har glömt vårt möte.
 FÖRMODAN, ANTAGANDE
TYSKT FUTURUM uttrycker ett antagande om
graden av sannolikhet
•
Sie wird nach Hause gegangen sein.
(Hon har troligen gått hem.)
FÖRMODAN OM EN FÖRFLUTEN HÄNDELSE, ICKE RESULTATIV
(verbbetydelse)
•
Sie wird sich neue Schuhe gekauft haben.
(Hon har antagligen köpt nya skor.)
FÖRMODAN OM EN FÖRFLUTEN HÄNDELSE, RESULTATIV
(verbbetydelse)
≠
FUTURUM
FRAMTID
Du wirst studiert haben wollen!
Jag är övertygad om att du hade velat studera!
SLUT!
Christiane Andersen
Institutionen för språk och litteraturer
Tyska
[email protected]
Herunterladen