Unser Planet

Werbung
Unser Planet
Ty åk 9 Genau
Lärandemål:
-
Du ska förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Du ska formulera dig och kommunicera i tal och skrift
Du ska använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
Du ska anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du ska reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där språket används.
Undervisning:
-
Du läser/lyssnar på olika texter
Du ska kunna tala om något som hände för länge sedan
Du lär dig imperfekt (preteritum) av svaga och starka verb
Du tränar på att använda frågepronomenet: wer, wen, wem
Bedömnin/Prov – E
Woche Dienstag
10
Power point-info-der
Rhein
Baden im Rhein
S: 34-35
Aufgabe: Ord
S: 111/126+ kunna
översätta dialogen +
spela 1av rollerna
11
13
Freitag
Wörter können
Dialog schreiben und
spielen
Präteritum/Imperfekt
Schwache Verben: S:151
wohnen, baden, öffnen,
haben, machen, kaufen,
bezahlen, arbeiten
Schwache Verben in
Präteritum können
Oregelbundna verb:
S:158
Übungen
Die weissen Riesen
sterben
Die weissen Riesen
sterben
Wörter können und
starke Verben
Energie sparen
S:39 Wörter S:112
Märchen
Wörter können
Lesen
Lesen
Präteritum/Imperfekt
Starke Verben:
geben, schreiben,
kommen, liegen,
laufen, schmelzen,
heissen, sehen, sein
12
Donnerstag
Märchen
Lesen Nationelle
Prüfung
Herunterladen
Explore flashcards