Nabídka trénování na hřišti s umělým povrchem 3. Generace s

Werbung
Nabídka trénování na hřišti s umělým povrchem 3. Generace
s osvětlením / 200Lux /.
Das Angebot des Trainings und der Spiele auf dem Sportplatz mit dem
Kunstrasen 3. Generation mit der Beleuchtung /200Lux/
Termíny objednávejte formulářem, telefonicky nebo e-mailem.
Termine bestellen Sie per Formular, per Telefon oder per e-mail.
Více zde,mehr hier: http://www.tjhrusovany.cz/umela-trava/
e-mail: [email protected]
tel.č.: +420 602 583 596
Ceník / Preisliste
Trénink 1 hodina bez osvětlení
Trénink 1,5 hodiny bez osvětlení
Zápas 2 hodiny bez osvětlení
Osvětlení 1 hodina
Osvětlení 2 hodiny
1.000,-/40Euro
1.500,-/60Euro
2.000,-/80Euro
300,-/11Euro
500,-/18Euro
Training 1 Stunde ohne Beleuchtung
Training 1,5 Stunden ohne Beleuchtung
Spiel 2 Stunden ohne Beleuchtung
Beleuchtung 1 Stunde
Beleuchtung 2 Stunden
Pozor!!! Po negativních zkušenostech z minulého ročníku je zaveden nově storno poplatek při
odřeknutí zápasu nebo tréninku:
31 – 21 dní před vlastní rezervací objednaného termínu pronájmu - 0% z celkové ceny pronájmu
20 – 8 dní před vlastní rezervací objednaného termínu pronájmu – 40% z celkové ceny pronájmu
7dní až v den objednávky termínu pronájmu – 100% z celkové ceny pronájmu
Achtung!!! Nach negativen Erfahrungen des vorigen Jahres wird eine neue Stornierungsgebühr
eingeführt, wenn ein Spiel oder ein Training abgesagt wird
31 – 21 Tage vor dem Datum der Buchung des bestellten Termins der Vermietung – 0% der
gesamten Mietkosten
20- 8 Tage vor dem Datum der Buchung des bestellten Termins der Vermietung – 40% der
gesamten Mietkosten
7
Tage vor dem Datum der Buchung des bestellten Termins der Vermietung – 100% der
gesamten Mietkosten
Více zde,
Mehr hier: http://www.tjhrusovany.cz/umela-trava/cenik-preise/
V ceně pronájmu umělé trávy jsou zahrnuty kabiny pro hráče, kabiny pro rozhodčí, sprchy, čaj apod.
Neúčtujeme žádné skryté poplatky. Po domluvě je možno zapůjčit fotbalové míče a jiné pomůcky k tréninku
či zápasu.
Im Preis für die Kunstrasenvermietung sind Kabinen für Spieler, Schiedsrichterkabine, Duschen, Tee,
etc. eingeschlossen. Wir stellen in Rechnung keine falschen Gebühren. Nach gegenseitiger Absprache
kann man Fußbälle und andere Geräte für das Training oder Spiel leihen.
Herunterladen