klik hier voor mijn CV

Werbung
Marcel de Nijs
Personalia
Naam
Geboortedatum
Nationaliteit
Adres
Telefoon
E-mail
Marcel de Nijs
27 november 1970
Nederlandse
Karperstraat 108
1432 PB Aalsmeer
06-20554418
[email protected]
Profiel
Senior test analist / meewerkend voorman
Bij mijn eerste opdrachten was ik bezig met ontwikkeling en implementatie. Daarbij viel het mij
op dat er vaak zaken mis gaan die voorkomen hadden kunnen worden door vooraf goed en
gestructureerd te testen. Ik heb een sterke drive om implementaties goed te laten verlopen.
Testen past bij mij omdat ik mijn kwaliteitsbewustzijn daar helemaal in kwijt kan. Ik ben goed in
de combinatie van techniek en business en wil begrijpen hoe iets werkt zodat ik kan
controleren dat het werkt. Ik heb altijd een sleutelrol gehad tussen development en business
waarbij het beheer van de testomgeving cruciaal is.
Ik ben gespecialiseerd in testen en testautomatisering o.a. met de producten Quality Center
(QC) en Quick Test Pro (QTP). Door de vele verschillende opdrachten die ik heb gehad heb ik
brede technische ervaring met ontwerpen, testen, implementeren en integreren van systemen.
Ik heb programmeerervaring met Visual Basic, UNIX (sed, awk, sh), Aspect ACD en Genesys.
Als teamleider stuurde ik diverse testteams aan en was verantwoordelijk voor het testproces,
de voortgang en de technische aspecten waarbij ik veel aandacht besteedde aan coachen en
trainen van mijn medewerkers.
Ik ben op zoek naar een testopdracht van complexe systemen die ik kan doorgronden vanuit
het businessproces zodat een effectieve testaanpak vastgesteld kan worden. Hierbij wil ik een
bruggenbouwer zijn tussen development en business en werk ik graag samen met de
technische mensen en gebruikers. Ik vind het leuk om andere medewerkers te coachen in hun
werkzaamheden. Ook wil ik graag mijn ervaring met data-analyse gebruiken bij het opstellen
van de tests en het analyseren van de testresultaten.
Ik ben een enthousiaste en harde werker, heb oog voor details, ben analytisch sterk en zeer
kwaliteitsbewust. Ik ben helder in de communicatie en flexibel in mijn werkhouding. Ik werk het
liefst in een open/samenwerkende cultuur. Ik kan goed organiseren maar ben ook als een vis
in het water als er (technische) complexiteit is, waarvoor ik dan vervolgens ‘de puzzel oplos’.
Opleiding
HEAO, Hogeschool voor Economische Studies, (HES) Amsterdam
Afstudeerrichting Logistiek Management
1997
Atheneum, Han Fortmann College, Heerhugowaard
1989
April 2013
Pagina 1 van 6
CV van Marcel de Nijs
Werkervaring Nijs-IT
KLM
Senior Test Analist
Mei 2013 – Heden
Project context:
KLM heeft na een lange voorbereiding in 2012 iFlight Crew in productie genomen. Dit is een
planningssysteem voor cockpit- en cabine personeel. Het systeem is complex door de
uitgebreide plannings requirements en vele interfaces met andere systemen.
Mijn opdracht was om (web)services en notifications te testen. Hiervoor moest ik eerst de
functionaliteit begrijpen om vervolgens een technische aanpak te bedenken. Als oplossing
creëerde ik een dataset die door mijn zelf-geprogrammeerde xml generator automatisch op de
message queue gezet werden. Valideren deed ik met mijn zelf gebouwde log file parser. Voor
de end-to-end testen van services gebruikte ik SOAP UI en QTP.
Omdat ik snel diepgaande kennis van de services laag opdeed werd ik betrokken bij andere
projecten, implementatie van nieuwe versies en bij het analyseren van productieverstoringen.
Rollen en verantwoordelijkheden:
 Functionele testen verbeteren en verdiepen om in beheer te kunnen nemen
 Testen van webservices en notifications
 Technische analyse, en service specificaties controleren
 Het maken van geautomatiseerde testscripts en testtools
 Ondersteuning bij productie issues en implementaties
Technologie:
Quick Test Pro v11, Quality Center v11, VB Script, Oracle 11g, SQL Developer 3.2, HTML,
XML, SOA, Web Services, Excel 2010, SOAP UI 4.5, HTA, TIBCO enterprise service bus, MQ
message queue, IBS iFlight crew planning module, Linux, SED en AWK met reguliere
expressies.
April 2013
Pagina 2 van 6
CV van Marcel de Nijs
Werkervaring Accenture
UPC
Technical lead test automation
Mrt. 2012 – Jan. 2013
Apr. 2011 – Sep. 2011
Project context:
Het bouwen van een testautomatiseringsplatform met Quick Test Pro om de ClarifyCRM
applicatie te testen. Er is een generieke structuur gekozen voor de testscripts zodat deze
herbruikbaar zijn voor de verschillende landen waarin UPC opereert en ook om andere
applicaties te integreren in het testautomatiseringsplatform. Tijdens het maken van dit
framework zijn veel technische issues ontstaan die ik opgelost heb. Ik heb een waardevol
technisch alternatief gerealiseerd voor de Clarify 7.5 data tabellen omdat QTP deze niet
ondersteunt.
Voor het maken van de testscripts heb ik intensieve begeleiding gegeven aan de leden van
het testteam bij de generieke aanpak en consistentie in de VB-programmering. In dit project
werd de Scrum methode gebruikt waarbij ik de scrum meetings leidde en sprints en backlogs
vaststelde.
Rollen en verantwoordelijkheden:
 Teamleider van het test automation team (5 personen waarvan 4 in India)
 Technische leiding voor het testautomatiseringsproject
 Leiden van scrum meetings en vaststellen van sprints en backlog
 Het maken van geautomatiseerde testscripts
 Oplossen van integratieproblemen (Stingray, Oracle, Terminal Emulatie ,Windows Server)
 Ontwerp en realisatie van een keyword driven testautomation framework in QTP
Technologie:
Quick Test Pro v11, Clarify 7.5 en 10.1, VB Script, Oracle 10g, SQL, HTML, XML, Excel 2010,
Agile, Scrum, Jira
Shell SSP
Senior test analist
Nov. 2011 – Mrt. 2012
Project context:
Het Smart Solutions Projet (SSP) biedt een applicatie ontwikkelplatform waarmee Shell snel
strategische rapportage en complexe berekeningen kan maken. Voor de testers is het een
uitdaging om alle technische- en functionele documentatie te doorgronden en dit te vertalen
naar één integraal testplan. In dit complexe project werd ik aan het testteam toegevoegd om
extra technische kennis in te brengen. De Data Service Layer (DSL) is een belangrijk
component van de totale oplossing en maakt gebruik van het product Siemens XHQ. Een op
maat gemaakte datamodellering applicatie (DDM) die speciaal is ontwikkeld om data in XHQ
te laden waarbij de structuur van het enterprise datamodel bewaard blijft.
Rollen en verantwoordelijkheden:
 Het analyseren van de systeemarchitectuur en het schrijven van een testplan
 Een testplan schrijven voor de systeemintegratie test voor de data service layer
 Uitvoeren van systeemintegratietests voor DSL, DDM en XHQ
 Het testen van webservices
 Technische ondersteuning verlenen aan de leden van het test team
 Het bewaken van de kwaliteit en de bruikbaarheid van de geteste applicaties
Technologie:
Team Foundation Server, SharePoint 2010, WCF client, Siemens XHQ 4.5.2, SQL, XML,
Visual Studio 2010, Excel 2010
April 2013
Pagina 3 van 6
CV van Marcel de Nijs
Euro Shell Cards
Functioneel ontwerp specialist
Apr. 2010 – Mrt. 2011
Project context:
Euro Shell Cards is een PAN Europees bedrijf dat diensten levert voor tankpashouders in
meer dan 30 landen. Een op maat gemaakte applicatie (Siras) verwerkt jaarlijks miljoenen
betalingstransacties. Siras bestaat uit een HP non-stop mainframe dat via een UNIX
gebaseerd interfacesysteem batchbestanden uitwisselt met externe partijen. Het werk in het
Cards Project is uitdagend door de hoge complexiteit, financiële impact, afhankelijkheden,
tijdslijnen en de betrokken partijen. Als functioneel ontwerp specialist ontwierp en testte ik
interfaces naar nieuwe externe partijen en voor de uitrol van het global SAP systeem.
Rollen en verantwoordelijkheden:
 Begrip van het technisch landschap met vele interfaces naar externe partijen
 End-to-end test ondersteuning voor projecten
 Ontwerpen van interfaces en functionele wijzigingen
 Analyseren van change requests en deze vertalen naar technische oplossingen
 Opstellen en uitvoeren van integratie- en acceptatie testen
 Beheren van testomgevingen en releases
 Effectieve communicatie met business afdeling
Technologie:
Quality Center, Unix shell and AWK programming, HP Non-Stop, FTP, SQL, Excel, SAP
Euro Shell Cards
Teamleider regressie testen
Apr. 2007 – Mrt. 2010
Project context:
Het uitvoeren van geautomatiseerde regressietesten voor de uitrol van de Siras 4.13 en 4.15
releases in verschillende landen. Per release worden de wijzigingen geanalyseerd op risico en
impact. Het is belangrijk dat landspecifieke configuraties en afwijkingen worden afgedekt in de
testen en de configuratie van de testomgeving. Dit was een uitdagende taak door de
technische complexiteit en de noodzakelijke kennis van de business processen. De producten
Quick Test Pro en Quality Center worden gebruikt voor het uitvoeren van geautomatiseerde
end-to-end testen en het beheren van requirements en defects. Het Siras regressietesten is
een zeer technische taak en vereist kennis van de vele applicaties in het complexe systeem
landschap. Hoewel er automatisch wordt getest zijn de testresultaten in hoge mate afhankelijk
van de tester. Hij kiest passende testdata op grond van functionele ontwerpen en zoekt de
oorzaak van onverwachte testresultaten. Voor dit project ontwikkelde ik een uniek programma
dat twee batchfiles vergelijkt ondanks hun afwijkende lay-out.
Rollen en verantwoordelijkheden:
 Teamleider van 2 onshore en 5 offshore resources
 Verantwoordelijk voor het overdragen van testactiviteiten naar Maleisië
 Training en kennisoverdracht
 Testmanagement
 Voortgangsrapportage en defectbeheer
 Vaststellen van testscope en dekkingsgraad
 Bepalen van de teststrategie en testscripts maken voor nieuwe releases
 Beheren van configuratie details van de testomgeving
 Opstellen en verbeteren van testprocedures
 Analyseren van technische en functionele ontwerpen
 Strategische test data prepareren
 Automatische tests ontwikkelen en uitvoeren in QTP
 (web)GUI testen
April 2013
Pagina 4 van 6
CV van Marcel de Nijs




Oorzaken van defects onderzoeken
Testhulpmiddelen maken en verbeteren (file compare tool en ftp downloadscript)
Interfaces uitvoeren op mainframe
Analyseren en vergelijken van batchfiles
Technologie:
Quality Center, Quick Test Pro, Unix shell and AWK programming, MS Excel Visual Basic, HP
Non-Stop, FTP, SQL, XML, TOAD
Werkervaring LogicaCMG
Apr. 1998 – Mrt. 2006
Diverse projecten in de Call Centers van: T-Mobile, O2 Germany, ABN AMRO, Air Miles
Rollen en verantwoordelijkheden:
Test
 Reviewen van testscripts en requirements
 Ontwerpen van Hammer load testen.
 Testcoördinatie
 Acceptatie- en integratietesten opstellen en uitvoeren
 Configuratiemanagement
Business
 Projectleiding
 Business proces analyse
 Functioneel ontwerp
 Opstellen van requirements
 Statistische analyses en rapportages maken
 Vaststellen van informatiebehoefte
 Bepalen van het rollen- en verantwoordelijkheden schema, security matrix
 Beheeroverleg
Technisch
 CTI integratie specialist
 Opzetten van multi-site configuratie en deze uitwerken in de call routeringprogramma’s
 Technische ondersteuning en training geven
 Opstellen van migratieplannen
 Technisch opzichter van externe partijen
 Code review van de routingscripts
 Integratie testen van CTI link
 Programmeren ACD / IVR call flows en e-mail routering
 Ontwerp, opname, implementatie en beheer van IVR menu teksten
Technologie:
Test Director, Change Synergy, Clear Quest, Test Manager, DSDM
Visio, Access, Excel, MS Project, UNIX shell scripting, TOAD
Genesys 5.1 - 7.1, SAP CRM, Aspect 8.4 ACD, Nortel Meridian ACD, Avaya S8700 PBX
Nortel MPS IVR, Telenet IVR, IBM Direct Talk, Comsys IVR, Vox Studio, Hammer
DOS, Windows 95/98/NT ,Windows 2003, Win 2000 Cluster, Terminal Server
Oracle 8-9i, DB2, SQL Server, ISAM, SUN Solaris, AIX, UNIX SCO 5
April 2013
Pagina 5 van 6
CV van Marcel de Nijs
Training/Cursus
Jaar
1998
2000
2000
2003
2003
2006
2006
2007
2007
2009
2010
2011
2012
2013
Cursus
UNIX voor gebruikers
Project management, Motiveren & Leidinggeven
Genesys Routing Professional v5.1
Genesys Certified Engineer version 6.5
DSDM Practitioner
Email and Web Media, zelfstudie
ATS Project Management School
Quick Test Pro 8.2
ITIL foundation
Quality Center customization
TMap Next Engineer
Windows Script Host (VB Script)
Principal Consultant succession planning
Schriftelijk Rapporteren
Bedrijf/leverancier
VMX Global
CMG Academie
Genesys
Genesys
Cap Gemini E&Y
Accenture
Accenture
Accenture
EXIN
Hewlett-Packard
Accenture
CompuTrain
Accenture
Schouten en Nelissen
Vaardigheden en IT Kennis
Vaardigheden
Extern:
Functioneel Beheer
Functioneel Ontwerp
Geautomatiseerd Testen
Offshoring
Programmeren
Project Coördinatie
Teamleider
Technisch Testen
Test Coördinatie
Intern:
Coaching
Training
Jaar
ervaring
2
6
6
5
5
4
4
7
4
5
4
Taal
Nederlands, moedertaal
Engels, vloeiend in woord en geschrift
Duits, vloeiend in woord
April 2013
IT kennis
Automatic Call Distributor (ACD)
Agile
Clarify CRM
Computer Telephone Integration (CTI)
Design Solution
FTP
Genesys
HTML
HTA applications
Microsoft Excel
Microsoft Visio
Multi-Channel Self Service
MQ
Oracle
Quality Center
Quick Test Pro
SAP CRM
Scrum
SharePoint
SOAP
SQL
Testing
Unix / Linux
Visual Basic
Windows Script Host
XML
Jaar
ervaring
6
1
2
6
6
6
6
3
1
15
8
8
1
6
5
5
2
1
1
1
8
7
5
6
2
4
Pagina 6 van 6
Herunterladen