Bržezina den 29 Juni 833 22. Euer Wohlgeboren Setze ich hiermit in

Werbung
Bržezina den 29ten Juni 833
22.
Euer Wohlgeboren
Setze ich hiermit in Kenntnis dass ich Gf. Jakob Steiner in Nürnberg eine Anweisung auf 196
fl. Reichswährung für meine Rente zahlbare den 26ten Juli übersendet habe, nähere(?)
Rechnungen werden spather nachfolgen.
Ich komme oben von Wien zurück und reise nach Karlsbad um mit meine Kur fertig zu sein,
wenn der Graf nach Böhmen kommt, das Getreid in Mähren und Böhmen kost so schön als
man uns wünschen kan, da aber niemand wolesed(?) kauft nicht einmal noch einem Preis
fängt(?) so werden wir Kornmitheil nicht reich davon worden, dagegen haben wir fast keinen
Klee und weniger Heu als gewöhnlich das Rast wird also abnormal Rasten. An der Wolle
haben wir Bursespreis 10 bis 20 p. c. weniger geschoren, so das der höhere Preis nicht nasser
als diesen Scharka versorgt – mit der Feld Oekonomie so sehen wir uns auch Mühen und
wirklich in der Intelligenz Vorschreiten
Pommen wird auf keinen grünen Zweig.
Noch halt uns die Entwicklung der Industrie, wie kongr(?) aber diese bei dem gegenwärtigen
Monat verhält(?) reisen dauern wird ist nicht zu bestimmen.
Mit Vergänglichen Grußschätzung gestemmend
fürs Wohlgeboren
ergebensde deiner
Ihren Brief den 26
ten
habe ich erhalten.
K Sternberg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------An
Herrn Dr Maurer Syndicus des Königl Bairischer Domkapitels
in
Regensburg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------pečeť z červeného vosku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
přibližný překlad
Březina 29tého června 1833
22.
Vaše Blahorodí
podávám tímto zprávu, že jsem zaslal Gf. Jakobu Steinerovi v Norimberku poukázku na 196
zl. říšské měny na moji rentu splatnou 26tého července, bližší(?) účty budou následovat
později.
Přijedu nahoru z Vídně zpět a cestuji do Karlových Var, abych dokončil svoji kúru, pokud
hrabě přijede do Čech, obilí na Moravě a v Čechách stojí tolik, jak bychom si mohli přát,
nikdo se ale nenachytá na koupi za jednou tak vyšší cenu, tak ze zrnin nezbohatneme, naproti
tomu nemáme skoro žádný jetel a méně sena než obvykle, oddech po práci bude tedy
abnormální pohov. U vlny máme nastříháno o 10 až 20 % méně než je burzovní cena, takže
vyšší cena není syrovější než to zbavování šarky - tak u zemědělské ekonomie vidíme kromě
námahy opravdový pokrok v inteligenci.
Jádroviny nebudou mít žádnou zelenou větev.
Ještě nás zdržuje rozvoj průmyslu, jako kongr (kongruent – shodný, souhlasný, nebo
kongres?), ale toto v současném měsíci zdržené trvání cesty není stanoveno.
S prchavým pozdravným oceněním opírající se
o Blahorodí
oddaný tvůj
Váš dopis z 25
tého
jsem obdržel.
K. Sternberg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Panu Dr. Maurerovi, syndikovi Král. bavorské dómské kapituly
v
Řezně
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Herunterladen